Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • [Radyo foto A.P.i m PİIIAYET Amerika'nın meşhur Beno şehrinin muhakeme salonunda bir cinayet işlenmiş İAnrVtÜflCUb ViHHI bl xe mahkemede vurulan Eli Livierato adlı avukat hastahaneye getirildiği sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • nayasayı ihlâl iâvalan başlıyor niversite ve Topkapı olaylariyle ilgili oruşturma Kurulunun kararnameleri hazır ANKARA,RAFET GENÇ bildiriyor.NAYASAYI ihlâl,Üniversil te hâdiseleri ve Topkapı hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • rtülü ödenek Dâvası iu sabah başlıyor îssıadada bugün «örtülü ödenek» asına başlanacak,Adnan Menderes sabık Başbakanlık Müsteşarı Ah-Salih Korur milyonlarca lirayı süz sarfetmek suçundan yargılanaardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • SMOKRAT İZMİR» DÂVÂS!KSEK ADALET DÎVÂNINDA tZMİB,HUSUSÎ Demokrat İzmir» gazetesinin tahribi asına bakan 2.Ağırceza Mahkemesi vazifesizlik kararı vererek,dâva-Yüksek Adalet Divanına şevkini nistirinik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • fâ İ M mm [MİLLİYETİ tstanbulun büyük caddeleri ile köprüler ve Kapahçarşıların geceleri yıkanmasına başlanaıstır.Evvelki «ece saat 22 lift 2 arasındaki faaliyetini Belediye itli Muavüü Kadıi lika* di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • Kennedy Nixon farkı 194.133 e düştü WASHİNGTON.USIS Amerikan Başkan seçimlerinin oy tasnifi devam etmekte olup 23 Kasım tarihine kadar olan durum şu şekildedir:Kennedynin aldığı halk oyu 33,960,660,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • SUÇSUZ MEMURLAR vazifelerine dönecek M.B.K.Sekreter muavini 0'kanr Bakanlıklara gönderdiği tamimde men'i muhakeme kararı alanların normal işleme tâbi tutulacağını bildirdi ANKARA,AA.HAKLARINDA men'i m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • İnönü'ye bin dolarlık bir çek gönderildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.lideri ismet İnönü'ye dün 1000 dolarlık bir çek gelmiştir.İnönü'nün Amerikalı yazar Dale Carnegie'nin bir kitabına yazdığı makalenin telif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • f.P.f.Müdürü Mr.Rose' a göre ı asın Kanununa ihtiyaç yoktur Milletlerarası Basın Enstitüsü Müdürü,ilânların hükümet tarafından dağıtımı siyasî baskıdan daha tehlikelidir,dedi MİLLETLERARASI Basın Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • Resimde Abdi İpekçi,I.P.I.Müdürü Mr.Kose'a «Basın Ahlâk Yasasını» verirken.MİLLİYET] Amerikalı gazeteci Mr.Kthridge gazeteciler Sendikasında konuşurken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • BiR GENÇ KIZ,FUHUŞ yapan anasını öldürdü Denizli'de de bir genç evvelce annesine tecavüz eden ve aftan istifade eden şahsı vurdu ERZURUM'da bir genç kız fuhuş yaparken yakaladığı annesini öldürmüş,Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • Eski Alman Reisicumhuru Heuss İstanbu'Jdan geçti Eski Alman Cumhurbaşkanı Theodor Heuss evvelki tabah saat 0.4 d» Yeşilköy hava alanından transit olarak geçmiştir.Heuss'tn uçağı a'anda 45 dakika kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • LÜGATÇE Bir kısım bakanlar affedildi.Bir kısım subaylar affedildi.147 t'nivcrsite öğretim üyesi affedildi.14 Milli Birlikçi-affedildi.Ve nihayet mahkûmlar affedildi.Sonuncu af ile öteki aflar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • Bir Rus gemisi Boğazda kaza yaparak kaçtı Burhan Aktuğ isimli bir l$çi pazartesi gecesi Boğazda balık avlarken sandalını bir Rus gemisinin devirmesi neticesinde kaybolmuştur.Burhan Aktuğun sandalı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • CARŞIKAPI'DA DÜN GECEKİ YANGINDA 20 İŞÇİ YANIYORDU Çarşıkapıda Medrese Çıkmazındaki 14 numaralı hanın üst katında çalışmakta olan 15-20 işçi,dün gece çıkan bir yangın yüzünden ölüm tehlikesi atlatmşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • Menderes'in eşi Avukatları ile Konuşma yaptı Berrin Menderes,eşi Adnan Menderes'in avukatı Talât Asal ile dün İki defa görüşmüştür.Fatin Rüştü Zorlu'nun avukatı Orhan Fersoy'u da kabul ederek bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • TAHLİYE EDİLENLER TEKRAR CEZAEVİNE GİRMEĞE BAŞLADI İZMİR,HUSUSİ Hırsızlık suçundan 8,5 sene hapse mahkûm olan ve ikinci aftan İstifade ederek evvelki gece saat 4 de Buca cezaevinden tahliye edilen M.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • yapılacak ardım E.Alican Avrupa iktisadî işbirliği ve Para Fonu ile yapılan müzakerelerin iki gün içinde neticeleneceğini bildirdi M.ALİ KIŞLALI ANKARA dan bildiriyor MALİYE Bakam Ekrem Alican,stabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • I MİLLİYET ÇFMATflI AD TADI ANDI istanhu' üniversitesi ve Teknik Ünivcr-OCNM I ULAH I UrbAllUl site Senatoları dün üçer saat devam eden iki ayrı toplantı yapmışlardır.Teknik Üniversite Senatosu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • urucu Meclis 26 îakanlar M madd Kurulunda iasarmm i müzakere edildi Meclis üyeleri en genç 30 yaşında ve Lise mezunu olacak ANKARA,HUSUSÎ KURUCU Meclis en geç 26 Aralığa kadar toplanmış olacaktır.Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • psr~ n 'İS *i Sİii s i W1 ai *S Sİ j lA.P.j RUS YARDIMI zırhlı vasıtaların Sudan'da monte edilmesine bağlanmıştır.B.A.C.Cumhurbaşkanı Abdülnâsır şerefine Hartum'da yapılan bir resmi geçitte Sudanda mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • NEZİHE ARAZ'ın Her zaman zevkle okuyacağınız üç esni HAZRETİ MUHAMMED Hususî bez cilt,S renkli kuvertür,340 sayfa,15 Lira HZ.MUHAMMED'İN TORUNLARI Hususi bez cilt,5 renkli kuvertür,360 sayfa,15 lira A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1960
  • CHP MECLÎSİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisi,bugün Genel Merkezde gayri resmi bir toplantıya davet edilmiştir.Parti Meclisinin yapacağı bu toplantıda kurulacak olan Kurucu Meclise katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • z Vasfı Rıza Zobu,Gül Gülgün,Hadi Hün ve Müfit Kiper «Domino» da.İSTANBUL REFİK ERDURAN İstanbul tiyatro piyasasını modern Fransız komedileri İstilâ etti.Yazarının adı açıklanmadan «adapte» edilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Yeni Bebek ve kûçûk çocuklar için VİTABİOL D AML.A 10 cc.P o i i v i t a m i n Piyasaya arzed ilmistir.Jh.âbUıhim 6tem Itfanan İLÂÇ FABRİKASI^ w ÎE.KİMYA EVİ T.A.8.İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • PAVYON KLÖB-MİN I 26/11/1960 Cumartesi günü matinede 27/11/1960 Pazar günü suarede EROL BÜYÜKBURÇ Vokal Grubu'nu Yeni repertuvarı ile takdim eder.Konsmasyon 6.00 6.50 T.L.Not Cumartesi ve Pazar günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • G0Z6UİĞIN ESAS KAIOESI t Cildin genç ve taze kalmanı için ihtimamdır!Ellerinizi yıkadıktan sonra muntazaman KREM NİVEA sürmeği ihmâl etmeyiniz.Muntazaman NİVEA ile beslenmiş bir cild daima genç ve taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] His hayatınızda tatsız bir hâdisenin tesiri bir müd-Tm det devam edecek.V JUL.[22 Haziran 23 Temmuz] Bir meselenin bir türlü içinden çıkamıyorsunuz.Oysa ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 l 8 9 ur BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Fayda hassa tesir Gıdalar hakkında)Su Eski dil)2 Emeksiz havadan elde edilen kazanç;Hoşlanma.3 Eski yazının bir şekli;ölümlü.4 Umuma d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • Mili imimi IIIIIIMIIIMIIMIIMIIMI İMİMİ M i İSTANBUL E 7.26 Açılış dilek ve program 1 7.30 İki mars 7.35 Neyler 7.40 I Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri E 8.00 Haberler ve hava durumu İ 8.15 Plâk dolabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • SİNEMALAR I BEYOĞLU Al.KAZAK Tel:44 25 62)1 Mağrur Kumarbaz Robert Uyan Renkli Îng.2 Kadınlar Kalesi AdoLf Murphy Renkli îng.ATLAS Tel:440835)Son Hüküm Robert Taylor Renkli îng.EMEK Tel:44 84 31)Bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • sozcu BUGÜN ÇIKAN 6.SAYISINDA ^r Ondortlerin gidişi ir Alııııet Hamdi Başar kendini savunuyor ir Ve haftamn diğer olayları ile geniş yorumlar Sizin sözcünüzdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • KİSA HABERLİ RAMİDE Topçular caddesinde t fabrikada çalışan Süleyman Bora di gece odasına aldığı mangal kömürü den zehirlenerek ölmüştür.Tarık"» yapılmaktadır.TURHAN Saray idaresindeki 344 plâka sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • HIRSIZLIĞA ZOKLAMN KADI!50.000LİRALM MÜCEVHER ÇALD Metresi Münlre Şirin'l hırsızlığa teşvik ederek şehrimizde çok sayıda ı soyan Ahmet Ak Hırsızlık Masası memurları tarafından Fatsa'da yakalanan cehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • ^f ı ninnini t imim I Bu ne biçim emir?i TA İK müddet yazıp yazmamakta tereddüt Pj ettim;Devlet Başkanı ve Başbakan Orgeneral Cemal Gürsel'e büyük sevgi ve saygımız olduğu için,bu yazı gözüne ilişirse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • JALE'NİN HAKLI TELÂŞI Jaleciğim nedir bu telâşın?Ne olacak bilmiyor musun,giyim hakkında bizim en müşkülpesent arkadaşlarımızdan Müjgân bir aydanberi aradığı mantoluğu nihayet Sultanhamam Arslanlı mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • LASTİK CtP ŞOSONU EL ÇANTASINDA ve CEPTE TAŞINIR BİR SENEGARANTI PERAKENDE EiATIT.U3.75 TANCâ MAĞAZASI n BUTİK MOUİU HIĞAZIUSIIIOA TOPTAN SATİŞ TELEFON 443262TELGRAF TANCA İSTANBUl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • VEFAT Eski Trabzon tüccarlarından şehrimiz kumaş tüccarı Nazml Oltulu,Cemal Oltulu,Kenan Oltulu İle Nevreste Türk,Müfide Cansever,Perihan Namoğlu'nun babaları;Trabzon kösele tüccarı Ali Türk,şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • VEFAT Nigâr Verdi'nin eşi-Perihan Canbolat,Nejat Verdi ve Ferruh Verdi'nin babaları,Lilo Verdi,Ferhunde Verdi ve Dr.Muzaffer Canbolat'ın kayınpederleri İBRAHİM FAZİL VERDİ 24.11.960 günü vefat etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • VEFAT Müessesemizin kurucularından çok muhterem büyüğümüz İBRAHİM FAZİL VERDİ Uzun zamandanberi müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 24.11.960 günü vefat etmiştir.Cenazesinin bugün Cuma namazım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • VEFAT Müessesemizin kurucularından çok muhterem büyüğümüz İBRAHİM FAZİL VERDİ Uzun zamandanben müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 24.11.960 günü vefat etmiştir.Cenazvsinin bugün Cuma namazını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • VEFAT Müessesemizin kurucusu çok muhterem büyüğümüz İBRAHİM FAZİL VERDİ Uzun zamandanberi müptelâ olduğu hastalıktan şifayab olamıyarak 24.11.960 günü vefat etmiştir.Cenazesinin bugün Cuma namazını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • VEFAT Müessesemizin kurucusu çok muhterem büyüğümüz İBRAHİM FAZİL VERDİ Uzun zamandanberi müptelâ olduğu hastalıktan şifayab olamıyarak 24.11.960 günü vefat etmiştir.Cenazesinin bugün Cuma namazını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • 30 OCAK KEŞİDESİNDE:125.000 lira 1 talihliye 30.000 lira 30 Kasıma kadar hesap açtırınız BANK şde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • TEŞEKKÜR Eşim Makbule Şener'e Şişli ömür kliniğinde başarılı bir ameliyat yapan;Op.Dr.Faruk Ertuğ'a Op.Dr.İsmail Türsan'a Dr.Baha Ünal'a Ve kliniğin bütün hemşire,personeline teşekkürlerimizi sunarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • Ticaret Bakanı Mehmet Baydur,Millî Korunma Kanununun kaldırılmasından sonra piyasanın kendi kendisini kontrol etmesini Ticaret Odasından bir tamimle İstemiştir.Bu tamime göre,kontrol yapılmadığı takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1960
  • SELİMİYE'YE ARABA VA-PUR İSKELESİ YAPILIYOR Bayındırlık Bakanlığı tarafından Selimiye kışlası önünde yeni bir araba vapuru İskelesi yaptırılacaktır.Tamamlanmak üzere olan Anadolu yoluna bağlanacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • KURUCU MECLİS.İÇİN ADAYLIK MÜCADELESİ 27 Mayıs'tan bu yana partilerinin eşiğinden adımlarını atmamış ilan eski Milletvekilleri şimdi parti merkezlerinden ayrılmıyorlar KURUCU Meclis fikri,27 Mayıs iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • I «NAİL LİNYİT SOBALARI HİR ŞEYİ VAKAM linyit tor «İM Umar,•«¦mili kabuklar.Mapalar «a talaalan KOKU VERMEDEN,la yapmadan yakan bu amtalalı aobalar atatl 24-38 aaat muhafaza adar.50kokdaı» ti adımdın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • DÜNYANIN NERESİNE İSTERSENİZ GİDİN BOAC jetleri,uçuşunuzu saatlerce kısaltmaktadır BOAC vm müşterek Havayollarının dünyayı kaphyan Hava hattan BOAC COMET İti UÇAKLARI BOAC JET PERVANELİ BRİTANNİA Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • A Fn Jeierll ve ecnebi m İt DERSHANEMİZDE r T.r tut minele* rüıjrarir.ı?ait mu?ih MEKTUPLA)ALMANCA FRANSIZCA ve MUHASEBE ÜCWrSt2 peoşıis ıSTf.iMf.BATI DİLLERİ DERSANESİ Abdülhakhamit cad.N°8-Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • İLÂN 16/6/960 tarihinden itibaren kabzımallık işimi fiilen terketmiştim.24/11/960 tarihinde de işbu kabzımallık işini terkettiğimi Sicilli Ticaret ve vergi dairesine müracaatla keyfiyeti tekemmül etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • 30 Aralıkta 1 talihliye 6 daireli Apartmanın,1 talihliye de 3 daireli Apartmanın tamamı 30 Aralıkta 26 talihliye 26 Apartman dairesi 30 Aralıkta 4 adet.100.000 lira 4 adet 50.000 lira ayrıca 9490 tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • MKİMİK YAHiH-1 PATMBANI aır D£N ASAfci YU' VMUANMtiTU TAM ALNINPAH YEM'ÇTÎ-VETEH Gii oVuN ARTIK OfcTAÜĞl TEMİZLEMEK ÖEREIC.PA NE?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • m i TAKVİMDEN BİRYAPRM I Yine yedek öğretmenler I "IV A UKADDES askerlik borcunu yedek öğretmen olarak öde-J[VJ mekte bulunanları teşvik ve teşci' yolunda yazdığım yazı hayli akis husule getirdi.Vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • IRAK'TA VEBADAN 12.160 AT ÖLDÜ BAĞDAT,AP.İran'dan Irak'a geçen Afrika at vebası hastalığı,Irak'taki at mevcudunun beste birinin ölümüne sebep olduktan sonra bertaraf edilmiştir.Hastalık İlk defa geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • Amerika,gelecek Sene fezaya adam Gönderecek Alırlığını kaybeden bir pilotun,yutma işini nasıl başaracağı incelenecek NEW YORK,A.P.Almanya doğumlu Dr.NVerner von Braun Çarşamba günü yaptığı bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1960
  • YEMİ FÜZE Cape Caneveral üssünden evvelki gün yeni bir roket daha fırlatılmıştır.Bu füzeye bağlı kapsül,roket normal çalışmazsa dahi arza dönebilmcktcdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • mm rS\J Hu^VE W1R Y/4 6ü HÜteıVE ASUNDA' M iNAN-Vl/VINCA BİZ DÜMEfsl vır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • ^ÜMMİİ^ M' PETE'Vt AKAVıP Bu.YÜZÜNDBH 1ZAVAMA-il AVST7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • Df!OeUVT1_OL,CA .r-moı' BOuT,nÂı_ î BOŞUNA «ETSİL-MEDEN BİR. E^E «w vuKDA ICdVvBnİNİ ı-r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • CISCO Kİ D ADENLEElME DE SAHİP ÇIKA.OAKSINİIZ.m OMı_AR.I BENİ aûKE ETTı'M.vine ben idare ede:ce s;aa.^DENUESe SENiEUEfSCEE emek:VEUEREK;AAACAMiNj Ml_VOMEfC,o-vvûsini ben sa si_adi/v\AN4t_AOıN AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • CAr »ı/v\enen e BİCAZ.NE.S At-Ay,M SOIS.RA riEZZ.ÇEYİ AINl_Ae.oa.edük:n\e RAZ. pABuln:o—im acele ETMEMıZ.uÂ.Z. W SAv.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • js-H 4İ'—ı/V\E 3-ZAVA SEL_voi?"•£XwA'_OE BANA BİR.tŞ "jAP-TiK/VAVi TA5ASÇ*_ıyOK-VANUMA Ct'ODÎ Bfi^.TAvıKuA VAlCUAŞiAVtA* DA Sü~ij ıŞu£R.YAPACAK OuKüMDA OL.V^ADı£t/VAt ANUASiM-SAmÇEDEki VAP.ZA«ı_ARı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • Milliiiel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fihen idare eden mesul mildür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • S"-ww-1 i HİCRÎ CUMA 1 RUMÎ 1380 25 1376 C.âhır KASIM ı Kasım 6 196 0 12 VAKİ T VASATÎ EZANİ Günea fi.59 2.15 öğle 12.01 7.17 I îkind!14.3r 9.45 Akşam 16.44 12.00 Yatsı 18.21 1.36 îmsâk 5.15 12.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • İ.T.Ü.MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 1 Fakültemiz Teknoloji kürsüsüne bir adet Röntgen Diffraksiyon cihazı 4936 sayılı kanunun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • NUHUN Jfr* MAKARNASIn.n ^l HAFTANIN ŞARKISI Programı 1 Aralık Perşembe saat 19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250,150 veya 100 TLkazandırabilir 1.Unutturamaz seni hiçbir şey 2.Kapıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • DSİ.İzmir ikinci Bölge Müdürlüğünden Bölgemiz teşkilâtına bağlı Salihli Demirköprü ve Nazilli Kemer Barajları Hidroelektrik santrallarında çalıştırılmak üzere,Demirköprü Barajında Motor ve elektrik ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • 1925 1960 SAKİR ZÜMRE SOBALARI SAĞLAM,ZARİF ve EKONOMİKTİR Nikelli ve siyah her cins sobalarımız satışa çıkmıştır.Türkiye Umum!Bayii:Tel 44 08 12 SINAÎ VE TİCARÎ ZÜMRELER A.Ş.Galata Nordstern Han kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • ithal malı %ü Fuar Nobcl mükâiatını kazanan GEAR.Z Marka JAPON BİSİKLETLERİ Satışına başlanmıştır.Adres:Tahtakale Tomruk sokak Yıldız han kat 3 No.27 Tel:22 31 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • İstanbul tiyatrosu ELHAMRADA Bu akşamdan itibaren SAKALLI GELİN Oyun 3 Perde Yazanlar:Bedia Muvahhid ve Mehmet Karara Dekor:KENAN BÜKE Tel:14 22 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • ŞEHRİN ANADOLU yakasında inşaatı olanların ÇİMENTO İhtiyaçları için 22 82 38 27 22 19 Nolara telefon etmeleri menfaatleri icabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • SES SAN'ATKARIMIZ SAFİYE AYLA'nın Saz üstadıarımızdan mürekkep bir heyetin refakatinde MEVSİMİN İLK BÜYÜK KONSERİ 2 Aralık Cuma saat 21.15 te S A R A Y d a Biletler gişede satılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • YAKUT 152 Üst kata geldiğim vakit doğru yaşlı kızın odasına ilerledim.Kapısı kilitli değildi.Etrafta kimsenin bulunmadığına kanaat getirdikten sonra içeri girdim.Çok sade döşenmiş olan odada hâkim ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • I Okuyucularımla başha;1 2 SADlgjötN BDEJPjE Oç kısma ayırdığımız.Dinî mıısikimi/iu bir!E kısmı olan cami musikisini,ikinci kısmı olan mc\ğ vî musikisini geçen yazımı/da izah etmiştik.Bu zımızla da üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1960
  • KORUMA PHENOTHIAZINE Dispersible Povvder HAYVANLARDA BARSAK KIL KURTLARININ YEGANE İLACIDIR wko Q| ezehz KORUMA Orducad.214 LÂLELİ-İSTANBUL ¦BT.HTi.igj3 Tel:224513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • KAMYONLARI Dünyanın 5 kıtasında da kullanılması,SKODA'yn karşı beslenilen itimadın en büyük delilidir Fabrika tonajı:9500 Tam dizel motorlu.6 silindirli,5 ileri 1 yeri vitesli,100 km.de 25 litre sarfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • İstanbul İcra Hâkimliğinden aksim Cumhuriyet caddesi Erk Aj)t.14/3 No.da kamyon yedek parçası ticareti ile iştigal etmekte bulunan Aydın örme ve Ortakları Mazut Kollektif Şirketinin alacaklılarına kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • Sultanhamam AİOLÂNLİ Mağazası Yeni gelen zengin çeşit kadın kumaşları emsallerinden daima daha üstün kalite,emsallerinden daima çok daha ucuz fiatlarla satışlara devam etmektedir.Sultanhamam 1/13 Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Karaköy Fermeneciler 98 No:lu binada bulunan Müdürlüğümüz teşkilâtı,Eminönü Bahçekapı 27 Mayıs Hanı'nm 3 üncü katına taşınmaktadır.28/11/1960 Pazartesi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • Gümrükleme Ve Nakliye İşi Yaptırılacak 1 Sirk.eumi.iift gümrükleme ve nakliye işleri 15/12,'19SQ tarihinden itibaren 31/12/1961 tarihine kadar bir müteahhide ihale edilecektir.2 Buna ait şartname ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • TAVERNA Restoran)Şişli Meydanı Cumartesi akşamından itibaren Her Akşam Film ve Ses Kraliçesi Poîa MoreUü-Beyhan Akıncı ve Eğlenceli atraksiyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • İTHÂL NALI İE1İ1 6m m ve 8 mm gelmiştir Fermeneciler Deniz Han 50 kat 1 Telefon:44 32 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • NUHUN ANKARA HAKARNASI'nın BEHİYE AKSOY'DAN HAFTANIN ŞARKISI PROGRAMI DÜN AKŞAM ANKARA RADYOSUNDA Program değişikliği sebebiyle bir saat önce yayınlanmıştır.Nuhun Ankara Makarnası değerli dinleyiciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • ENGINEERS The Tumpane Company,Inc.eaınestly seeks highcaliber bihngual applicants vho are descrous of becoming establishect with a progressive and leading organization with opportunities in office and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • İLÂN 25/10/960 günü saat 22-24 sıralarında Aşiyan,Cevdet Paşa sokağında,siyah bir çanta içinde Merkez K.Personeli tarafından bir miktar para bulunmuştur.Kayıp eden şahsın İst.Mrk.K.lığına müracaatı ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK BABIÂLİNİN merkezinde,matbaa ve lşhanı olmaya elverişli arsa,acele 700.000 Kazankaya 47 62 03.NİŞANTAŞI Valikonağı caddesinde 42.000 irat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • an*»*08 NEKA KOM.ŞTl.TEL:2J 23 56 22 05 73 TELGR PENAZANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • ŞEHİR TİYATROLARI KİŞİ SAAT 18 DE EYYUB ÜZERİN SON TEMSİLLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • İRTİ H ÂL Merhum Gümrük Serestimatörü Mehmet Zihni Efendi kerimesi,merhum Binbaşı Asım Beyin zevceleri,Fuad,Arslan Nihad ve Cihad Bekdik'in anneleri,Fahir,Dr.Coşkun,Necla,Cüneyd,Zeynep,Şükrü,Murad Bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • Hollanda Menşeli DIFINILOKSIT ihtiyacı olanlara Tel:22 5G 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • ENCYCLÖPAEDIA BRITANNICA AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU ANKARA-12 73 18 İST.44 24 14I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • İPOSÜLFİT H1DROSÜLFİT KURŞUN ASETAT ÇİNKO STEARAT ihtiyacı olanlara Tel:22 32 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:KANAAT ve İNKILÂP KİTABEVLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • ULGARl.AH.BİZDEN ÇEKİNİYOR t Başiarah Altıncıda HvAÇ,TAKIMI AÇIKLADI futbol Federasyonu ve A)millî ım komitesinin yetkili âzası Eşc Aykaç oiün Sofya Radyosunun yap-i bir röportajda Türk millî takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • Türkiye'ye yapılacak mali yardım Baştarajı Birincide bir görüşme yapmışlardır.Alican'ın belirttiği gibi iki heyet ile müştereken yapılan görüşmeler nihayetlendikten sonra anlaşmaya varılan hususlar ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • r çenç kız.fuhuş pan anasını öldürdü t Bastarait Birincide mı.Bütün anneler bu hâdiseden almalıdırlar* demiştir.Güney İlçesinden Şükrü jde bir çt-nç 3 yıl evvel annesinin ırzına geçen ve son aftan ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • CHP Meclisi toplantıya çağrıldı t Baştarajı Birincide merkez idare kurulu dün sabahtan öğleye kadar Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksal'ın başkanlığında gene gayrı resmî bir toplantı yapmıştır.Toplantıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • BASIN KANUNUNA İHTİYAÇ YOKTUR 5 Baştaraiı Birincide Hükûmetleriiı basın üzerindeki baskılarını da ele alan Mı.Rose «Gazetelerin kâğıı mürekkep ve ilânlarının dağıtımının hükümet kanalı ile yapılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • Kurucu Meclis 26 Aralık'ta açılacak Baştaralı Birincide isi» ile Senatoya bir devre için 'miyecekleri yolundaki hüküm de tirilmiş ve aksi şekle sokulmuş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • PROJENİN M.B.K.DE »İLA CAK MÜZAKERESİ zartesi ^L-nü M.B.K.de bağlıyacak ıkeıeleı tasarı tamamlanıncaya r fasılasız devam edecektu.Ön muhtemelen Pazartesi günü M.Bıe sevkedilirken basına da açıklaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • HNAME PAZARTESİ vTÜ TAMAMLANACAK ı projeyi hazırlayan Prof.Turhan oğlunun başkanlığındaki Bilim ıhı da Pazartesi gününe kadar acu Meclis Anayasasının tatbik ni r elirter İznhnamey!tamnmlaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • URBASININ BEYANATI ANKARA,HUSUSÎ v.M.P.^îeııel Başkanı Osman Böişı dün «Kurucu Meclis» hakkın-[azetelere bir yazılı beyanat gönlistirlükbaşı ou beyanatında «Kurucu is» hakkında bazı fikirleri ileri ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • NAYASAY!İHLÂL iâvâları başlıyor Bastarajı Birincide i rağmen vatandaşın seyahat hürnl tahdit ve milletvekillerini öleye teşebbüstür.Kararnamede,sar için İstenecek olap ceza idam'gün önce Balmumcudan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • SEK ADALET DİVANI'NIN İRİ HAFİFLETİLİYOR sek Soruşturma Kurulu üyeleri trlikte toplantılar yapan Oniversi-İretim üyelerinden müteşekkil bir syon,Yüksek Adalet Divanının nalarına sürat kazandırmak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1960
  • Kıbrıs'ta 4500 Türk çi daha açıkta kaldı İŞSİZLİK,KURAKLIK VE ASAYİŞSİZLİK YÜZÜNDEN GÜNDE 90 KİŞİ ADA'DAN İNGİLTERE'YE GÖÇ EDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Türk İşçi Birliği Genel Sekreteri Necati Taşkın,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.11.1960
  • Arkadaşımız BEDRİ KORAMAN'm SOFYA'dan Tele Foto ile aldığımız ilk karikatürü s^ 8UWENS Çov»z-veRt ,AMA S^MÎ DR.BAUWENS:ANLADIM,ANLADIM,BU ŞİPŞAKÇI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • Olimpiyakos,Kadri'ye transfer teklif etti Halen şehrimizde bulunan Olimpiyakos kulübü idarecilerinden Kuçilldla Fenerbahçeli milli futbolcu Kadrlye transfer teklifinde ı-uı.ı muştur.Dün millî takım So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • B MİLLİ TAKIMI rakibini bekliyor Bugün F.Bahçe Stadında yapılacak antrenmandan sonra Bulgaristan maçının kadrosu belli olacak "B MİLLÎ takımımız Bulga-Ş ile Pazar günü yapacağı maçın hazırlığını bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • Futbol takımımız Almanya karması İle karşılaşacak Milli futbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde Rusya ve Norveçle yapacağı maçlardan evvel Batı veya Cenubi Almanya karmaslyle karşılaşacakta.B.Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • ORDU TAKIMIMIZ TAKVİYE EDİLİYOR As futbolcular kadroda.Seçme için ayrıca Aralık'ta Silâhlı Kuvvetler Şampiyonası tertiplendi ANKARA,HUSUSÎ hinde Irak Ordu takımı U« yapacak olan Ordu Futbol takımımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • Fenerbahçe İdare Heyeti toplanamadı Fenerbahçe idare heyeti dün azalardan Niyazi Sel,Müjdat Yetkiner ve Kadri Has'm toplantıya gelme.nesi sebebi ile beklenen toplantısını yapamamıştır,îdare heyeti Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • Spor Toto için matbaa kuruluyor ANKARA.HUSUSÎ 8por-Toto Müdürlüğünce daha önce Spor-Toto biletlerini basmak üzere Almanyadan getirtilmesine karar verilmiş olan matbaa makinesi,Aralık ayının ilk haftas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • 20 kulüp vergi için MBK'ne müracaat etti MIHI H« kulüpleri temsilcileri dün Istanbulspor kulübü lokalinde yaptıkları toplantıda kulüplere tahakkuk ettirilen vergi ve cezalı sporcuların affı İçin Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • BU HAFTA YAPILACAK HUSUSÎ MAÇLAR Milli lig'in tehir edilmesinden son ra bu hafta cehrimizde muhtelif sta ve sahalarda hususi maçlar yapıla çaktır.Galatasaray yarın saat 10.3ı da amatör kümeden Mecidl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • Balkan İkincileri Turnuası Statüsü Kabul edildi Fenerbahçe kulübü tarafından tertiplenen Balkan ikincileri futbol turnuası için 1 Ekimde «ehrimlzde toplanacak olan Federasyonlar toplantısında Bulgaris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • OLİMPİYAKOS BUGÜN GİDİYOR Avrupa Şampiyon kulüpler basketbol kupasının İlk tur eleme karşılaşmalarının ilkinde Galatasaraya 72-41 mağlûp olan Yunanistan şampiyonu Olimpıyakos bugün uçakla Atinaya döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • HİKMET HAZNEDAR Bölge temsilcisi oldu Dün toplanan Vefa kulübü ldar* heyeti Bölge temsilciliğine Hikmet Haznedar'] getirmiştir.Haznedar'm yardımcılığını Avukat Sadık Batun yapacakta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • MİLLÎ TAKIM bugün Sof yada ÇALIŞACAK Dün Sirkeciden hareket eden Millî Takın kafilesini büyük bir kalabalık uğurlad PAZAR günü Bulgaristan'la karşılaşacak olan milli futbol takımımız dün trenle Sofya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1960
  • »i ı.n.ıim imiiim».«m—mmmmmtmmmaecethS NAMIK SEVIK SOFYADAN BİLDİRİYOR Bulgarlar biz çekini ORMANCİEV Bizden çekiniyor Antrenör Ormanciev İJVasaf bir müdafaanı fakat Avrupa Mâsında forvetiniz varu ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor