Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • arbara y\Si asladı ve Savcı «sıhhî malzeme» için alman dövizle Koraltanın «Gönül malzemesi» getirttiğini söyledi.^ASTA karısına ilâç temini için aldığı dövizle Almanya' i dan genç bir kızı hemşire sk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • ASSIADADÂ BUGÜN DÂVAYA BAKILACAK ugün Yassıadada 4 dâvaya bakılatır.Bunlaıdan «6/7 Eylül Dâvası» 9.30 da başlayacak ve 6 müdafaa ığı dinlenecektir.Sakıt Başbakan ıfından gösterilen bu tanıklar sun-Itr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • inkaradan Malatyaya giderken dağa çarpıp arçalanan uçakfa bulunan üç Amerikalı öldü ANKARA,HUSUSÎ BİR Amerikan askerî uçağı Sıvasta düşmüş içinde bulunan üç kişi ölmüştür.Dün sabah 9.30 da Etimesgut h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • Doğumdan sonra îran Çan'ının eşi Kraliçe Ferah Peh-Ievi,tran tahtının varisi olan oğlunu dünyaya getirdikten sonra ilk defa Tahran halkına görünmüştür.Resimde Melike Ferah saraydan çıkarken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • Aralarında şeyhler,ağalar bulunan 55 kişilik bir grup ise,Merkez Cezaevine nakledildi içişleri Bakanı,tahliye edilenlere «Şeyhler Müslümanlığı bHmeyen iblis ve cahil adamlardır» dedi SİVAS,HUSUSÎ Siva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • Tulga,Belediyenin 731 milyon lira borcu olduğunu söyledi Vali ve Belediye Reis Vekili Tümgeneral Refik iulga Belediyenin 731 milyon lira borçlu bulunduğunu söylemiştir.Bu borcun 292 milyon lirası l.E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • BİR AÇIKLAMA istanbul Gümrük Başmüdürlüğü izzetimizde «390 firma İçin takibata tecildi» ballığı altında intişar eden haberin aslı olmadığım bildirmişti!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • JAPON SEÇİMLERİN!iktidar partisi kazandı TOKYO,AA,RADYO İkeda'nın Liberal Demokrat Partisi Pazar günkü seçimlerde çoğunluğu elde etmiştir.Seçimlerin tam ve resnı} neticeleri şöyledir:Liberal Demokratl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ talebesi derse girmiyor ERZURUM,HUSUSÎ Atatürk üniversitesi öğrencileri yönetmelikte yapılmasını istedikleri tadilât dolayısı ile üç günden beri derslere girmemektedirleröğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • «Son Havadis» in mesul müdürü nezaret altında Evvelki günkü nüshasında İran'da ihtilâl şayiasını iri puntolu harflerle bildiren «Son Havadis» gazetesinin mesul Müdürü Bülent Gencer,örfi İdare tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • ı^.ı mm—y».muinini' K,imj,mvwı*mmıw* mı im telclertyle pılması V 1 MİLLİYET Üniversitelerarası kurul dün toplanmıştır.Sıddık Sami Onar'ın başkanlığındaki toplantıda,affedilen üniversite öğretim üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • 162 üyesi b artilerin ynac on Kurucu in Frk asanda "Kurucu Meciis„in Temsilciler Meclisi ve M.B.K.nderi işekköl edeceği belirtildi.Gürsel,hazırlayıcılardan izahat aldı Tasaımın heı maddesi için ayıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • KARAKÖY'DE YENİ TRAFİK USULÜ TIKANIKLIĞI ARTTIRDI Karaköyde trafik dün sabah değilmiş,fakat tıkanıklık,diğer günlere nlsbetle çok daha fazla olmuştur.Dün Trafik Şubesi Müdür Vekili,muavinlerl ve müteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • ılımı 11.11ı ımtummmmm'iınf.nnrıwm kimiih-an Kabibay da dün Brüksel'e M.B.K.arkadaşlarına inandığını söyleyen sabık üye "Ülkü Birliği,için "Böyle bir şey olamaz,dedi HALİT ÇAPIN SABIK Millî Birlik Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • Deli-kanlı'lık.İrfan Solmazer,Türkiye'den ayrılırken:Her tarafta gençleştirme hareketi başladı,bizim ise ayrılmamızla Komite yaşlılaştı;böylece muvazeneyi temin ettik,demiş.Evet evet daha iyi oldu böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1960
  • Sanayi Bakanı,işçiler arasında tensikat yapılmayacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ Türk-îş dördüncü genel kurul kongresinde konudan Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu,az İşçi ile çok lg yapmak gerektiğini fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • K TIBBI BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR i b hastalıkları neden j bukadar artıyor?ALB Krizi netice»!bu fâru dünyadan göç edenlerin isimlerini duymaya kulaklarımız o kadar çok alıştı ki.Artık her ölüm haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • 30 Oe&K KEŞİÖESİNÖt;30,Kasıma'' k adar V hesap açtırınız.İTEBişöe emniyet *e sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • s&s NEZİHE ARAZ'üi BEKLENEN KİTABI Hz.MUHAJDIED'in TOKUZLARI 8u kitap,daha evvtl yayınlanan «Peygamberler Pryparnbarl MAZRETİ MUHAMMED» isimli »terin devamıdır.İslâm dininin böyük kurucusundan tonra g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • AKSARAY KÜÇÜK MEBBUS OLACAĞIM Perde Vodvil)Salı Çarşamba Perşembe günleri Çeviren:Bedla MııvahhH S Koyan:Agah Hün İKÎNCt TEMSİL DÖNER YATAKLAR 3 Perde Komedi)Cuma Cumartesi Pazar gönleri Matine ve Sua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • ALIL NESİN 'İn YENİ ROMANI BAYAN DÖVİZ BUGÜN ÇIKAN:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • IH TJ İM Al LİNYİT SOBALARI HER ŞEVİ VAKAR!lloflt n kar tUı ktalr,Ot ta»u«.M U:ı,l.n «Olu HMX kv Muitti ı«kak» mMiim Mtt U*|pmw X M,I*Wm X 1 M toumrt r TINAL SOBALARI •AUTA.CA00Oİ KA»OE|tM tO*U.MMICT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • ıı ıı u ıımııı ı ıımnııniNimıllıılifiıl mı mm ı ilimlinin ¦mimimi m ıı miMlııntımuıınmımı u I İSTANBUL î 7.26 Aç-lıj dilek ve program 7.30 İki marg 7.35 Karışık sabah Ş müziği 8.00 Haberler ve hava İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • OĞLAK BURCU [23:Aralık 20 Ocak] Hayatınıza değişiklik getirecek bir hâdisenin arifeslndestnlz.YENGEÇ BURCU •Ak-[22 Haziran 23 Temmuz] Bir iste aksilik çıkacak.Son dakikada har şey değişecek.KOVA BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • BULMACA 1 23456789 10 m SOLDAN SAĞA:1 İtibar;Apaçık eksiksiz arılatma.2 Ergtn;Bir mabut.S Müsaade;Bir din adamı,i Tersi bir hayvan;I Bir araba.5 Bir renk;Gümüş üstüne siyah nakıs işemesi.6 Hayvan ölüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AL KAZAK Tel:44 25 62)1 Kin ve Zafer Stewart Granger Renkli Türkçe.2 Sünger Avcıları Terry Moore Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Son Hüküm Robert Tavlor Renkli îng.EMEK Tel:44 84 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • H DAHA NE.DERKEN.HALKÇILAR derler ki:Son Mecliste anamızın ak siitU gibi belâlinden iki yüz mebusumuz vardı.Bunlar jj ne Anayasayı çiğnediler,ne rejimi zorladılar.Bil lâkis Anayasayla rejimi koruyalım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • betin toven ile Dr.Gürhan Ünlütürk Nikahlandılar.Kadıköy 21/11/960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • BÎR KAMYON,POLİS NOKTASINA ÇARPTI Şoför Mithat Pınaruçar'ın kullandığı 85955 plâka numaralı kamyon evvelki gece Tarabya'dan geçerken fazla sür'at yüzünden polis noktasına çarpmıj v« vazifeli bekçiyi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • ŞİKAYETLERİN H A L L İ İÇİN TEDBİR ALINIYOR Belediyeye ait konularda vatandaşların dilek ve şikâyetlerini sür'arle sonuçlandırmak için Belediyece tedbirler alınmaktadır.Müracaatlar,Belediye Şube Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • ÖLÜM Kulübümüz Müessislerüıfien ve eski Umumî Kâtiplerimizden YÜMNİ ÖZTOPRAK 21/11/960 günü vefat etmiştir.Cenazesi 22,11,960 Sah günü öğle namazını müteakip Svıadiye Camiinden kaldırılacaktır.Bütün F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • Lâleli,Ordu Cad.214 lstenbut Yeni telefon numaramızı 22 45'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • Büyük fedakârlıklarla J kurduğumuz YENİ TESİSLERM teknik elemanların devamlı ı Cr w rthaı ne/aretmrîe JL jr malından eld« A j b^Jr üstün ucu:edilen ^8|k Jr vs randımanlıdır W 10 Kasım 1960 dan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • tSTIKLAL caddesinde bir fırında işçi olarak çaiışan Süleyman Aydı fırını ateşlemek isterken parlayan mazotla vücudunun muhtelif yerlerindf yanmıştır.Süleyman îlk Yardım Hastnhancsine yatırılmıştır.0 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM TAHKİK EDİLİYOR Doiapdere'de Dereotu sokağında evvelki gün ağır yaralı olarak bulunan Talât Basık,dün ük yrırdım hastahanealnde ölmüşiür.Bir trafik kazasına kurban gittiği zannedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • ŞEHİRLERARASI TRAFİK KONTROLÜ GEVŞEDİ İstanbul ile İzmit,Adapazarı ve yakın İller arasında çalışan hususî otobüsler,yüzlerle yolcunun hayatını hiçe sayarcasına sefer yapmaktadır.Her tarafı dolmuş olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • DÜN İS HEKİMLİĞİ SEMİNERİ AÇILDI Yakın ve Ort» Doğu Çalışma Enstitüsünde dün fabah «İs hekimliği» konusunda bir seminer açılmıştır.Hesmt ve husus!teşekküllere bağlı İS hekimlerinin katıldığı seminerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • DEĞİRMENCİLERE Değirmenlerini tevzi edecek Değirmencilere AVRUPA MALI "Vals,plansihter ve irmik sasorlori gelmiştir ve satış» arzedllmiştir.Müracaat Posta Kutusu 723 İst.Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • Cağaloğlundan Gedikpapya 20 günde gitmiyen evrak m Muhtelif iş kollarında çalışan sigortalı işçiler,»İşçi Sigortası» nın çalışma tarzından şikâyetçidir.İşçilerin arasında 5 günlük istirahat/parasını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • MES'UT BİR DOĞUM Cemile Karacan ile gazetemizin sahibi Ercüment Karacan'm dün Pakize Tarzi Kliniğinde bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Yavruya uzun ömür diler,ailesini tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1960
  • T.H.K.apartmanltartmn tahliyesi durduruluyor Lâlelideki Türk Hava Kurumu apartmanlarında oturanlara ait «Kasım ayı kiralarının kabulü için» ilgililer* emir gelmiştir.Apartman sakinlerine bildirilen ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • 19 W oralran in OCAMAN kafası,kocaman elleri,kocaman ayaklariyle Koraltan.Hani birdenbire büyüdükleri için vücutlarıtürlü alışamıyan genç irisi ir vardır,ellerini ayaklarını dürüst ve kıvrakça kullana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • LİZ BAŞBAKAN!İLLAN İİALYADA ROMA,RAOYO önce Chamberlain'in Mussootığı görüşmeden sonra,ilk bir tngiliz Başbakanı ttali bir ziyaret yapmaktadır.Macmillan ve Dışişleri Ba-Home 4 günlük bir ziyaret oma'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • rıuğun kilosu kuruşa çıktı İZMİR,HUSUSÎ dettenberi ağır giden pamuk ıracatçıların tekrar mübaamaları üzerine hareketlennuk flatları 540 kuruşa kamlştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • a sıcaklığı 8 eceye düştü de hava sıcaklığı dün 8 dedar düşmüştürr «Batı Karayel» den orta kuvştir.En yüksek sıcaklık ise olarak tesbit edilmiştir,ıgün sabah sisli,sonra par-u geçecek,sühunette bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Çin uçakları Hint ırını ihlâl ediyor VENİ DELHİ,A.Aşbakanı Nehru Hint semalaeden uçakların düşürüleceetmistir.cliste konuşan Nehru Çin n Hint toprakları üzerinde disesinin Pekin nezdinde prodiğini.fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • KELEPİR Konağı Caddesinde Yedi konforlu kat,iki yüz bin 'arısı peşin,yarısı vadeli ıZANKAYA 47 62 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • ÇEKOSLOVAK Otomobil Sanayiinin şaheserleri ve 100 YILLIK maziye sahip PRAHA Fabrikasının mamulleri olan SKODA Kamyon,Kamyonet,Otobüs,AnbuLans ve Pikapları bilhassa memleketimiz için elzem olan şu vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • ihraç eder.Katalog ve numune verilir.Kimyevi Maddeler Ithalaî ve İhraca I Fotoebımiques malzemesi bürosu 27(JU Varsovie 10.B.P 343 Jasna 12 Polonya Telg.Ciecb WaRSZAWa Mümessilimiz SIGALA BİRADERLER h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • TÜRKİYE FİLARMONİ DERNEĞİ 1960 1961 mevsimi konserleri 1 inci SENFONİK konser Şef:Cemal Reşit REY Solistler:Meşhur Fransız sanatkârları M C jamcı Ch.Larde J Sanchez C.Lequin P.Dcgenne 28 Kasnı Pa/arte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • N AtPUKANÖClM 0\lüMM£SÎ AM£-RÎkAN/M EKHİİ-Lı İL EKtjüıÎBlflO KABULE m 81/R.OU/AIAJL Bltt|C$lfNAIWW»a/NIMW.HMUMM PEÛKANLi.P~-TABANCAM Vtm VEtt-l H\H KıRMOl ŞAPKALI ATfŞE YELİBNDıflıN ZAMAN ANlAâlNlftOf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Borulu veya borusuz yanan Su kaynatan,yemek pişiren Saatte 250 gram gaz yakan fak S&&JÛM SERAMİK TİC.LTD.S.BEYOĞLU,İSTİKLÂL C.346 asmmmmmammmm Tel.44 19 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • İTHAL MALI 6,8,10 ve 12 mm.DEMİR KERESTE TİCARET A.S.Tünel Cad.Transtürk Han.Galata İstanbul Tel:49 11 41 Telgıv »EMKERLİM-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Van gölünde kayalara bindiren 1 gemi battı 80 yaşındaki Akdamar'ın yolcuları kurtuldu.Koyunlardan 64'ü boğuldu Van gölünde çalışan cAkdamar» gemisi dün kayalara bindirerek batmıştır.205 tonluk olan 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Metresini 10 yerinden vurarak öldürdü tZMİR,HUSUSİ Kıskançlık yüzünden Yahya Yan adında bir şahıs metresi Zehra To,ıbaş'ı bıçakla 10 yerinden vurarak öldürmüştür.5 aydan beri Zehra İle beraber yaşayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Amerika'dan 43 bin ton buğday qeliyor İZMİR,HUSUSÎ Toprak Mahsulleri Ofisinin Amerikadan satın aldığı 450 bin ton buğdnyın ilk partisi New York'tan gemilere yüklenerek Türkiyeye müteveccihen yola çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Torbalı kazasında 90 dekar toprak dağıtıldı İZMtR,HUSUSÎ Tarım Bakanlığı Torbalı kazasında 90 dekar araziyi köylülere dağıtmıştır.Ayrancılar ve Hortuna köylerinde yapılan toprak tevziatı köylüler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • MÜJDE MÜJDE BAYLAR ELBİSE,PALTO,PARDESÜ Dikişimiz 120 Liraya Gençlik Terzihanesi Beyoğlu Bursa Sokak Ahududu Pasajı Kat 3 No.5G Tel:49 46 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Adayar Glikoıu:Büyüklere.Küçüklere KUVVET VERİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • KONYADA 100 EVLİK ÖRNEK KÖY KURULDU 1 milyon 650 bin liraya çıkan köydeki ilkokul da törenle açıldı KONYA,AA.Ereğli ilçesinin Zengen köyü yakınlarında Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • 10 yılda 279 bin hektar arazi ağaçlandırılacak İZMİR,HUSUSÎ İzmir Orman Başmüdürlüğü 10 yılda 279 bin hektar araziyi ağaçlandıracaktır.137 milyon lira sarfedilmek suretiyle girişilecek ağaçlandırma se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Karakolu basan zorba kardeşini kaçırdı İZMİR,HUSUSİ Dün gece yarısı bir şahıs Kadifekale karakolunu basarak nezaret altına alınan kardeşini kaçırmıştır.Bir hâdise yüzünden nezarette tutulan Araş Uskol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Ego bölgesinde turistik tesisler kuruluyor İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesini turizm bakımından geliştirmek gayesiyle Turizm Bankası tarafından bâzı tesislerin kurulmasına karar verilmiştirîlk plânda Efes'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Mensucat işçileri AA.B.K/e başvurdu İZMİR,HUSUSÎ Mensucat İşçileri Sendikası İşçi.haklarının korunması için Millî Birlik Komitesine müracaatta bulunmuştur.Mensucat İşçileri,işçi kesafeti dolayısıyle H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • Su derdi ^1 U derdi,sudan dert değildir ve bu dertten en çok ıztırap E çeken İstanbul halkıdır.Boru patlar,günlerce susuz kalır.I Boru tâmiı edilir,günlerce susuz kalır.Saat yanlış yazar,E suyunu kese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPEBJİSÎ G.C.M E N O T T İ 24 Kasım Perşembe ve 26 Kasım Cumartesi günlerine ait biletlerin satışına Tepebaşı Dram tiyatrosu gişelerinde devam edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1960
  • OTOMOBİL SATI GÜVEN T.A.SİGORTA ŞİRKETİNDEN Şişli Osmanbey Samanyolu sokak KERVAN garaj mdaki 1951 model Süper Buick marka otomobil kapalı zarf usulü ile satılacaktır.1 Otomobil her gün mezkûr garajda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • ım/mmmfmi^ ATANIN BÜYÜK İNKILABI İ i y İB Derleyen:ÖMER SAMİ COŞ HARF İNKILABINI!İnANEıl Cfll/EcJNJLiJCıİI Kırk sual var mı?Sahaflar çarşısının bit dükk&mndayız.Anadoludan gelmiş bir vatandaşa istediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • e MEKT E ÇÖPÇÜ BEKLEYEN TENEKELER «Son günlerde gerek radyoda duyup,gereks E zetelerde okuduğumuza göre,İstanbulini pisliğ E şikâyet eden Belediye,bunun çöplerden İleri geh E bildiriyor ve tarif edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • ERCÜMENT KARACAN Ynzı işlerini fiilen İdare eden meslıl müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • HİCRÎ SALI RUMÎ ı:t8o 22 1376 C.âhır KASIM Kasını 3 19 6 0 9 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 6.56 2.10 öğle 12.00 7.14 ikindi 14.31 9.45 Akşam 16.46 1200 Yalsı 18.22 1.36 I imsak 5.12 12.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • DAMPİNG HASTA HANELERE En vilksek kiüiteli ve «zarautili OPERATÖR ELDİ VEN LER?'nin Ç 1 F T I N i 200 K U RUŞTAN Satıcına bağladık.Her numara mevcut olup 600 Çiftten satsımı/yoktur.Satış yeri:BABY,Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • t Tekerlemeklerin döndüğü her yerde RENOLD ZİNCİRLERİ ru,«ly o sür,»0 zGti Bl *A û£ Rı İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • 149 Varanı gene sancımaya başladı.Nedense adalelerimi gerince bu musibet yer de sızlamaya başlıyordu «¦Adalelerini germe sen de öyleyse» diyeceksiniz.Kh,bu manzara karşısında adalesini germeyecek erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • VE Bu K.ONUD4.BifZ.HÜ/cuMEr SCİ7.CÜSÜ JB.MÜ*CifJAAAEl_Nff BEKl-iyORUZ-O MAUX5E DERHAL.9u MAteı'NiEDEN 'STİKAOE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1960
  • KMBmıaa* B T1 ı ATıVM ÖNCE NLAU-AK-Y 8*.ÇÂZESİr^E SAN İKİ AAÎSL.İ PAKA y 8A AB»IAA.VE.KİK.İAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • SİVAS'TA 189 KtŞI SERBEST BIRAKILDI t Bağtara}ı Birincid» Kıtı ada beş buçuk aydanberi bulunuyorsunuz.Size söylediklerimi memleketinize döndüğünüz zaman anlatın.Hasis menfaatti partizan adamların alet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Otobüsçüler Belediye ile rekabet edince fiatlar 100 kuruş düştü MANİSA.HUSUSİ Semimizde Belediye iîe otobüs sahipleri arasında çıkan rekabet yüzünden fiatlarda 100 kuruşluk bir indirme olmuştur.Otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Eşfak Aykaç tasarladığı kadroyu dün açıkladı Bnştarafı Aît'netda MİLLÎ TAKİM DÜN İSTİRAHAT ETIİ Milli takım kampında İlk gün sakatların tedavisi ve Istirahatle geçmiştir.İzmir'deki İzmirspor maçında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • A MİLLİLER t Ba.fta.rafi Altıncıda SEYFİ.MİLLÎ KADRODAN AFFINI İSTEDİ mllH takımı kadrosunda bulunan İzmlrsporlu kaleci Seyfl dün Futbol Federasyonuna yolladığı bir telgrafta İslerinin çokluğu »ebebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • arbara dâvası» başladı üdafaaya kaldı J)Bnştarafı Birincide ame sonunda,her İki sanıg n ındırılmaları talep ediliyordu.¦TAN'IN SORGUSU 4(l'da Koraltan'ın sorgusuna Sanık,ellerini eriyen gobegi kenetll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Memurların emekliye sevkedileceği asılsız tZMIR.HUSUSÎ Başbakan Yardımcısı Fahri Özdü k valiliklere gönderdiği bir tamimde memurların emekliye Kevkedlleceftl hakkındaki savlaların asılsız olduğunu bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • İzmir'de imâr için istimlâk başlayacak tzıum,hususİ îzmir cehrinin dört senelik yeni imar programının hazırlanmasına baçlanmıştır.İmar programına fcöre Adliye binasından İtibaren Gümrük'e olan kısımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • An)HAYATTA DûyAMAP/6/M MBF/İ I T" MAKAMA İTİ mum.Mİı«"ı;igwıı"«»nımfıı.m oâtg o3t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Bütün ağrılara karşı KULLANINIZ baş,diş,adale,sinir ve sojŞıık algınlığından ileri gel^n bütün ayrıları eüratle p' eskili eder grip ve nezle başlangı-^İB^Z^p çında bir çok fenalıkları i U/önler mideyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Bebeğiadetâ kıskanıyor.çünkü Ayşe,SANA sürülmüş nefis ekmeğinin bir kırıntısını dahi ona vermek İstemiyor.Ayşe,SANA'nın nefis tat ve tazeliğine bayılıyor.Ona İstediği kadar SANA veriniz:ihtiva ettiği:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • HER İŞ İÇİN BİR FİL HORTUMU MEVCUTTUR Bfthçe Sulama için Tazyikli hava İçin sanayide kullanılan tazyikli su İçin-yağ için kaynak ve kompresör için boya tabancası İçin tazyikli gaz için alçak tazyikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Domuz zannıyla köylüsünü vurdu MANİSA.HUSUSİ Soma kazası Yanderesi köyünden İzzet Divan avlanmak için çıktığı dağda Fahri Elektav'ı domuz zannederek av tüfeği ile ağır surette yaralanmı^t'r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • KARAKÖYDE YENİ TRAFİK ŞEKLİ Baştarafı Birincide El Aksam üzeri bilhassa saat 17 den sonra N'ccatibey caddesinin,Emmönunden gelen vasıtalara kâfi gelmediği görülmüştür.Köprü Eminönüne kadar tıkanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • Orhan Kabibay da dün Brüksel'e gitti Baştarafı Birincide her turlu kararın memleketin hayrına olacağına inanıyorum.SUALLER CEVAPLAR Sual ülkü,Kültür Birliği hakkında ne düşünüyorsunuz?Cevap Böyle birş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK YENUvAPI Latıga Hisarı sok.No.61 de 336 M2,her ış« elverişli,ceryanlı ve «uyu kendinden atölye binası,arsasiyle.Mür:9-11 arası ŞİŞLİDE 4 odalı daireler,60-65.000 47 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1960
  • VEFA'DA VAZİFE TAKSİMİ BUGÜN Geçtiğimiz Pazar günü yeni seçllen Vefa İdare heyeti bu aksam 17 de kulüp lokalinde vazife taksimi yapacaktır.Yeni İdare heyeti vazife taksiminden sonra profesyonel takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • GARBİS,BOKSU BIRAKIYOR Türkiye orta «ıklet profesyonel boka «amplyonu Garbis Zakaryan 20 Aralıkta boksu bırakacaktır.Garbis son maçını 20 Aralık gecesi Spor ve Sergi Sarayında Franaıs Cameron şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • Hilmi ve Yüksel,Ceza Heyetine sevkedildi İZMİR,HUSUSÎ Dün toplanan İzmir millî lig tertip komitesi Fenerbahçeli Hilmi ve Yüksel'l merkez ceza heyetine levketmlstlr.Ikl futbolcunun ceza heyetine şevkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • FERDUN TEKRAR OYNAMAYA BAŞLADI STUTTGART,HUSUSt Geçen «ene İmtihanları dolayıslyle takımdaki yerini alamayan eski Fenerbahçeli milli futbolcu Feridun Bugager,tekrar Stuttgart Kicker» takımında oynamağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • G.Saray Of im YÂRİM KARŞİLÂŞİY Dün iki takım da idman yaptı.Sarı Kırmızılılar neticeden ümitli.Maçı idare edecek olan Romanyalı hakemlerin gelmesi şüpheli Avrupa şampiyon kulüpler basketbol turnuasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • Tesfctım Rostov takımı ile memleketimize gelen ve hüviyetini saklayan t Türk hakkında geniş malûmat toplayarak m TAM üç saat Park Otelin bir salonuna kapanmış Rostov takunının futbol otoriteleriyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • GALATASARAY,Rus Futbol Federasyonu temsilcisi Aleksi Vasilev tarafından Rusyaya davet edilmiştir.Ayrıca Sarı Kırmızılı kulübe Beyrut ve Avrupanın muhtelif «enirlerinden de maç teklifleri gelmektedir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • STABDA VAZİF ÜM^ERSİTEÜLER turnikeden memr Mithatpaşa stadının kapı ve teriyle,İç sahasında vazifeli Üı site talebelerini temsil eden blı yet stad kapılarına numerote t keler konulması için üç büyük l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • F.Bahçe rosu işiyo FENERBAHÇE Umumî 1 tanı Niyazi Sel,kuli taraftarlarını sabırlı o ya davet etmiş ve profesj kadroda bâzı değişiklikler maya hazır olduğunu bi mistir.Sel,İzmir maçları ve profes kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • BU HAFTA EİLLÎ LİG AÜAÇİ YOK ve cB Mili!takımları 27 Kasım Pazar günü Bulgari;karşılaşmaları sebebi ile bu Milli lig maçları yapılmayacak!Milli lige dahil dokuz İstanbu lübü bugün muhtelif stadlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • Namzetler,Feriköy'le taktik idmanı yapacak.6 Millîler de ETT ile oynuyor SOFYA'da Bulgaristan'la oynayacağı milli maça hazırlanan millî takım namzet kadrosu bugün saat 14 te Mithatpaşa stadmda bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1960
  • Eşfak Aykaç tasarla kadroyu dü açıkla Dün Sofya'ya giden Federasyon âzası "Turgay Naci,Ahmet Suat Hilmi,Can,Metin,Kadri,Lefter tertibinde kararlıyım,dedimaça kadar iyileşmediği takdirde Naci forvete,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor