Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • LİZ» İYİLEŞTİ IA.P.Flizabeth Taylor'un doktoru dün cazip film yıl-I I ll»E»y I I dizinin sıhhî durumunun düzeldiğin] ve 10 güne kadar yeniden çalışmağa bağlıyacağını bildirmiştir.Geven hafta aktrisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • Basın Şeref Dîvânı Akşam Gazetesine 'Takbih,cezası verdi BASIN ŞKRIiF DİVANININ 7)NU-MARAM TEBLİĞt:"Ankara Kumandanlığında yapılan bir sohbette,muhabirine neşredilmemesi kaydiyle verilen bazı malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • üniversite kanununun tâdili için Rektörler ön tasarı hazırlayacak ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizde bulunan Üniversiteler Rektör ve temsilcileri dün sabah saat 10 da Rektörlük binasında bir toplantı yaparaic,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • f RENDELENMEMİŞ Savcılar eskiden iddialarını kürsüden değil,»anıklarla aynı hizada durarak parterden yaparlarını^.Bir marangoz,yargıca kürsü yaparken,yanında »avcıya da yer ayırmış.Fransız İhtilâlinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • YENİ SENDİKALAR KANUNU YAKINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR ANKARA,HUSUSÎ Türkiye İ$V'I Sendikaları Konfederaıyonunun dün başlayan 4.Gtnel Kurul ¦toplantısında konuşır Ticaret Bakanı Mehmet Baydur «İşçilerimiz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • MAHUT TAHKİKAT KOMİSYONU KANUNU DÜN KALDIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Düdüklerin mahut «Metli» Tahkikat Encümenlerinin vazife ve selâhiyetlerine dair kanun» dün Milli Birlik Komitesinde kabul edilen bir kanunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • İRÜÇHAN ÜNVERİ TACCD l/E Ali ECİ Emekli binbaşı Dündar Taşer Rabat'a hareket MyEH Ih All*Ewl etmezden önce karısı ve kızı ile hava alanında.Ayni uçakla Mustafa Kaplan ve diğer arkadaşı Kuman Esin de g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • Sadi Borak:Atatürk.Gençlik ve Hürriyet 7.30 Prof.Hilmi Ziya Ülken:Aşk Ahlâkı 12.00 Doç.Hüseyin Batuhan:Batıda Toleıanı 10.00 Doç.Cahit Tanyol:Sosyal Ahlâk 14.00 Dr.Baha Arıkan:Ordu Psikolojisi 5.0Ö Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • İSMET İNÖNÜ BRONŞİT GEÇİRİYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.lideri îsmet İnönü dün sabahtan itibaren soğukalgınlığından mütevellit bir bronşit geçirmektedir.Doktorların t.vsivesi İle İnönü bir müddet kati istir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • ORDU FİLM MKRKK7.II Bebek davası,mn sanımı İtiştik Menderes savcırmı irifliısıtıı dinliyor Savcı hu dâvada Menderes ilin 5 10 il hapis cezası istemiştir.%M %A «S I Savcı hapis,Menderes beraat istedi.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1960
  • AF KANUNU ÇIKTI Peni Kanundan einayet suçluları dahil 25 bin mahkûm istifade ediyor.Müebbed hapis cezaları 24 yıla indirildi Vergi suçlan uf dtşmdu ANKARA,HUSUSİ I KİNCİ Af Kanunu dün Millî Birlik Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • i LEYLA ERDURAN NE VAR NE YOK İngiliz Başkonsolosu Mı.Gor-Uuıı VYiıiUtridge ve eşi,İngiliz Sefiri Slr Burrou* ve e$ı şerefine Pazartesi gece»!bir akşam yemeği verdi.Daha ziyade kanat muhitini sefire t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • Sayın Veteriner Hekim ve Eczacılara ECZACIBAS)5» VETERİNER İLÂÇLARI SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • ı:Halkımızın teyecçühür^ü k kuzeni makta rekor,kırmış olan,tiryakisiolmao^k.v ktmşe kalmayan,evinizin uğuru,kltapİJÖ'n^irf ziyneti P$ATLİ M AARİF vv t,Bayilere tevzi edilmeye başladı.T^\KLİDİNDEN SAAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • BU i M A C A SOLDAN SAĞA:1 Bir içki;Bos saçma vapan.2 Bir seyyare Gezegen)latikbal.3 Devenm üstünde oturulacak yer;Tersi annt-I lerlmlzin annesi.4 Aşırı tutkunluk.5 Emeksiz havadan,elde edilen kazanç;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • MMMMMIUIMUUIIMMIMMMMMMMMMMMIiMIMMIMiiMM İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.30 îkl marş 7.35 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve hav?durumu Ö.15 Saz eserleri 8.30 I Plâk dolabından 9.00 Solodan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • f SİNEMALAR j BEYÜĞLU AL KAZ AK Tel:44 25 62)1 1 Kin ve Zafer Stewaıt Granger Kenkli Tüjkfi».2 Sünger Avcıları Terry Moora Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440*35)Bir Ya* Kuı Puscule Petlt Renkli Fransızca.EME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • KISA HABERLE BAYBURT Kültür Yardım mlyetinln yıllık kongresi,bugün 8 10 da Çemberlita* T.Muallimler B liğl Lokalinde yapılacaktır.KARTALDA Hayrettin Uzun isi 11 bir şahıs para meselesi ytizimden kan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • lllllillllllltlIMİİM Öğretmen Yedeksubaylarm mektupları ÖĞRETMEN Yedek Subaylardan boyuna mektuplar geliyor.Kiminin gittiği köyde Türkçe konuşan tek kişi yokmuş,kimi gideceği köyün yol im ıı bulamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • BEBEK CİNAYETİNİN MÜDAFAASI YAPILDI Bebek cinayetinin duruşmasına dun 3 UncU Ağırceza Mahkemesinde devam edilmiş ve kaatll Şlrzat Doğan'ın avukatı gecen celsekl gibi İki saat müddetle müvekkilini savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • YİWSM OĞLAK BURCU [22 Arahk 20 Ocak] Bir macera görünüyor.Her şeyi unutacak kadar kendini4 kaptırmazsanız tatlı.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Hayatınızın butun gidtlinl değiştirecek bir hâdise çok yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • Hz.MUHAMMED'in TORUNLARI Bu kitap, dah* evvel yayınlanan «Peygamberler Peygamberi HA2RET»,«MUHAMM£D» isimli «Mrin devemıdı».islam dininin büyük kurucusundan sonra gelenlerin hayatlarım,hizmetlerini,ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • HEUSER ŞEVKET Büyük Türkçe Almanca Lügat Otto Harrasowitz Wiesbaden FİATI:90 Ti.Kitapçılara %20 tenzilât Türkiye Umumî Bayii:İstanbul,Sirkeci Doğubank İş hanı No.109/137 Tel:22 33 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • İSTANBUL ANKARA İSTANBUL Seyahatlerinizi,idealinizdeki en rahat şekilde yapmak İstiyorsanız PULMAN TURİST OTOBÜS İSLETMESİ Dünyanın en lüks,uçak tipi koltuklu otobüsleri ile yapınıztSTANBUL TERMİNAL H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • TEŞEKKÜR Sevgili eşim,babamız,büyükbabamız,damadını,ağabeyimiz,dayımız,ailemizin temel direği Haydar PINARSOY'un vefatı münasebeti ile hastalığında büyük alâka ve yardımlarını esirgemeksizin insanî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • VEFAT Safranbolu eşrafından Husau Onduı ve Gülsüm kızı Galatasaray Öğrencini 8 A 132 numaralı Ali Rıza Ondur'un kardeşi İbrahim Ondur ve İsmail Ondur* un yeğeni Hacı Mehmet Odaba-Sinın torunu Ahmet Od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • POLİS DÜN İKİ KUMARHANE BASTI Dün Fatihte ve Yeiıişehlrdu İki kumarhane basılmış «barbut» va «2ü» tâbir «dilen oyunu oynıyan 9 kumarbaz •uç üstünde yakalanmışlardır.Kumarhane olarak kullanılan kahvele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • KUYUMCUYU SOYANLAR HALA YAKALANAMADI Üç gün önce Aşlrefendl •Hah tehdidi İle bir kuyumcuyu soyan gangsterler halâ yakalanamamışlardır.Bu soygun son İki ay içinde istanbul'da cereyan eden üçüncü büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • İstanbul Balıkhane Müdürü,«Denize dökülen balıkların karnı tuk balıklar olduğunu» söylemiştir.Balıkhane Müdürü,balıkçı lisanında »Yenili balık» denilen bu balıkların Karadeniz boğazında yemlenip İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • PERAKENDECİ HAL'LER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI Merkez Mal dışında,transit ve perakendeci haller kurulacaktır.Bu hususta çalışmalara başlanmıştır.Muhtelif semtlerde Perakendeci haller kurulduğu takdirde müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • KORAMİRAL ÖZAK MALTA'YA GİTTİ Denli Kuvvetleri Kumandam Kora* uüial Zeki Ozak dün Malta'da yapılaoak NATO toplantısında hazır bulunmak üzer* Roma'ya hareket etmiştir.Senelik Saha Kumandanları toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1960
  • İstanbul polisi kayıp bir genç kız 11» lkl çocuğu aramaktadır.Üsküdar Futıkağacı Orta Okulunda okuyan 18 yaşındaki Beser Dikmen İsimli kız evden çıkmış ve bir daha dönmemiştir.Sultanahmette oturan v«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • W^ti^i^&f:S^^KBSi IHINA M W-ABAYA O'm am biaadenep iA0lM,OWK^-¦ARlAfcAYfRE SERERLER-GORİNÎIŞÎEM-SABA îtyiM OLMl/fFı/P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • Basamaklara çarom öldü İZMİR,HUSUSÎ Halkapınar ile Hilâl istasyonları arasında,motorlu trenden kaçmak İsteyen 45 yaşlarında bir göçmen,aksi İstikamette gelmekte olan,banliyö ireninin basamaklarına çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • YUNAN KOYLUSU ICİN PROGRAM HAZIRLANDI Köylülere İhtiyaılık Sigortası ve diğer kolaylıklar sağlanıyor ATİNA,A.A.Yunan Hükümeti köylüyü kalkındırmak için hazırlanan uzun vadeli bir programla ilgili kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • SİTE TİYATROSU KAPICI SON 15 GÜN Her gün saat 21.15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • mienu müesseseteui modmdelm.•IDE» Dekorasyon Atölyesi 48 02 62 47 72 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • Kızlara sataşan iki mütecaviz yakalandı HUSUSÎ Alsancakta dün akşam üstü dolaşmakta olan 5 genç kız,16 yaşlarında İki kişinin tecavüzüne uğramışlardır.Şerafettln Manav ile Ali İhsan Varisli,kızların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • Fujiyama'da dağcılar çığ altında kaldılar TOKYO,A.A.RADYO Fujiyama yanardağının tepesine tırmanmağa çalışan 50 genç dağcı dün çığ altında kalmışlardır.Çoğu talebe olan dağcılardan 4 ü derhal ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • GÜMRÜKLERDE İKİ AYDA 11 MİLYON LİRALIK SATIŞ YAPILDI İstanbul Gümrükleri ambar ve antrepolarında bulunan muhtelif İthal mallarından son iki ay İçerisinde «11 milyon 306 bin 240 liralık» satış yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • MOSKOVA KIBRIS'A ELÇİ GÖNDERİYOR MOSKOVA,AJ».Sovyet hükümeti Kıbrıs Elçiliğine Pavel Konstatinoviç Yermosin'l tayin etmiştir.Yermoşln bundan evvel Hülyanın izlanda Elçisi İdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • KÜBA SİLÂH DEPOSU HALİNE GETİRİLDİ Sovyetlerin Küba'ya 28 bin ton silâh ve 8 mig uçağı gönderdiği açıklandı WASHİNGTON.AA.RADYO Amerikan Dış İşleri Bakanlığı Küba'nın Rusya dahil komünist memleketlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • DÜN YASSIADADA."Beraefimi istiyorum„ EE «Beraetlmi İsti-yorum.Saat Um 11.3u du ve konuşan,EE Adnan Menderes'» di.Kendi suçsuzluğuna değil,ta-kat dâvadaki kesin delil azlığına dayanıyordu.Bir milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • A1 vVAU kAS.TAKVİMDEN BİR YAPRAK £3S ir Mes'ud Ülke B U hafta okuyucularıma Pazar sohbeti olarak,gördüğüm bir rüyayı anlatacağım,bu,öyle bir rüya ki tabire ihtiyacı yok.Geçen gün sedire uzanmıştım.Uyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1960
  • 2 AY ARA İLE tE3QDWDD£ 30 Aralıkla:3 MİLYON 1 TALİHLİYE 6 DAİRELİ APARTMANIN TAMAMI 1 TALİHLİYE DAİRELİ APARTMANIN iTAMlİMI 26 TALİHLİYE 26 Apartman Dairesi 7 Martta:2 MİLYON 4 ADET 100.000 LİRA 4 ADE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.11.1960
  • SİTE TİYATROSU 9 E V D E K I YABANCI 5 O inci temsil Her gün saat 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1960
  • Çay veya içki ile vereceğiniz EN GÜZEL İKRAM PEYNİRLİ ARI BİSKÜİLERIDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1960
  • musiki KİM Kİ ZENCİ DEĞİLDİR.İLHAN K MİMAROĞ] Yabancı dil taklidi yapan komikler vardırlediklerinin bir kelimesi bile doğru değildir ama leşine başarılıdırlar ki benzetmelerinde,bilme!güldürmek için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1960
  • 147 Odama girdikten sonra kapıyı kilitledim,tokmağın altına bir iskemlenin arkalığını sıkıştırmak suretiyle muhkemleştirdim.Sıcağa rağmen camları ııkı sıkıyu örtmek suretiyle kendimi emniyete alıp öyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1960
  • t-mmmımımımmi KLARK ÇEKENLER TİYATRO ve sinema artistlerinin-ölümü,hana diğer kayıplardan fazla tesir yapar.Belki de piyeslerinde,filmlerinde sık sık yalandan ölüp dirildiklerine şahit oluşumuzdan.Onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1960
  • K't&-*nGöz„u or„ eaen noKîaıı nar hatâlarından kurtuluyordui Hi AKF inkılâbını matbaalarda ya$amı$,kuramı-mürettlplerlı haşhaşa vermiş,hâtıraları lazellyoruz:»48ü gözlü kasada harfleri aramak,bulmak,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • inektiler Federasyonu kongresinde maaşların gelir ergisinden muaf tutulması üyeler tarafından istendi Türkiye Umum Emeklileri Federasyonu 7 nei kongresi dün Galata Emniyet Saıaymda yapılmış,demek leri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • "14'ler„denl f Baştarafı Birincide dam Orgeneral Cemal Gürsel tarafından Milli Birlik Komitesinden affedilen ve di» memleketlere «Devlet Müşaviri» olarak tâyin edilen Komite üyeleri dün sabah Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • ıngo hükümeti ma temsilcisini jdut dişi ediyor I.EOPOLDVtl.LE,A.P.RADYO ıngo ordu lideri Albay Mobutu a Maslahatgüzarı N.Veibesk ve di-2 Ganalı diplomata,Leopoldville'l rtesiye kadar terketrne emi ini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • lema ve maç karaborcılannın şehir dışına ıkanîması isteniyor nema ve maç bileti karaborsacıları Belediye Zabıtasına karşı gelenleşehır dışına çıkarılmaları lstenmel*-•ledlye Reis yardımcısı Kurmay ty.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • HX binasının onanmi nde yolsuzluk yapan 8 kişi tevkif edildi MANİSA,HUSUSÎ ıhrimiz Türk Hava Kurumu blnan onarımında yolsuzluk yapan eski e heyetine mensup 8 kişi dün ih-tan zimmet ve sahte,muameleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • B.K.'ne yapılan kanun teklifleri açıklanmak ANKARA,HUSUSÎ Iillî Birlik Komitesi tarafından alıı bir prensip kararı İle bundan böyle niteye yapılan kanun tasarıları İle 1un teklifleri derhal efkârı lua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • kinci af kanunu çıktı t BuştaraU Birincide ncl af kanunundan faydalanacakla!ı le sıralamıştır:i Müebbet hapis cezasına mahkûm olanların cezaları 24 süneye hıdiniştir.1 Akraba öldürme dahil bütün cl-na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • KW—¦nyırtT-iT-NUHUN MAKARNASI.HAFTANIN SARKIŞI pJ^Iam' 24 Kasını Perşembe saat 18.45 ANKARA RADYOSUNDA Sevdiğiniz Şarkı Size Veya 100 f.L Söyleyemem derdimi ben kimseye Günül sana tapalı Yeşil ördek Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • MJB.K.ne tasdik kin 15 idam kararı ANKARA,HUSUSÎ Millt Birlik Komitesinde 15 ldarn mahkûmunun cezalarının tasdiki İle İlgili Başbakanlık tezkerelerinin bulunduğu dün açıklanmıştırönümüzdeki günlerde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • FİLİPİN RASKAN.MUAVİNİ «PlOl Filipin Cumlınriyeti Reisicumhur Muavini Ekselans Dlosdaoo Macafgan e$i İle birlikte dün akşam uçakla şehrimize gelmiştir,Alanda,Amerikan Konsolosluk •Irkini ve basın mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • Bebek Dâvası dün KARARA KALDI fa Büştara/Birincide sormuşsa da bu sualine cevap alamamıştır.Bebek dâvası karara kalan 6 ncı dâva olmaktadır.Bunlardan sadece «Köpek dâvası» tamamen bitirilmiştir.5 dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • Milli Eğitim Müdürü «Tekniker öğrencilerin hakir tarafları var» dedi Cuma akşamı da derslere girmeyen 405 tekniker öğrencilinin bu hareketi üzerine Millî Eğitim müdürü Halis Kurtça,«bu öğrencilerin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • üniversite kanununun tâdili için Rektörler ön tasan hazırlayacak c:r| Baştürâfı Birincide Son Üniversiteler kanununda değiştirilmesi istenen belli başlı maddeler şunlardır:öğretim Üyelerine ve yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • GÜRSEL TALEBEI.ERLE GÖRÜŞTÜ Devlet Başkanı Gürsel saat 12 de Başbakanlıkta istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Haşkanı ve dört yönetim kurr.lu iyesinden müteşr-kkll bir heyeti kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • YENİ SENDİKALAR KANUNU YAKINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR fr Baştarafa Birincide kanlarımız henüz inkişaf etmemiştir.Büyük ölçüde asgari ihtiyaçlarımız hepimizi ayrı ayr nıuzdarlp eder.Anadoluda kağnı İle ula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • VEFAT Safranbolu Çörçen Icöyü eşratırıdan Hasan Ondur v« Gülsüm Ondur'uıı kızı.Galatasaray Öğrencisi 8.A 132 numaralı AH Rıza Onduı'un kardeşi.Sarıyer ve Kaıaköy Börekçisi Hacı Mehmet AH Odabaşının to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • ÇILGIN DANSÖZ YALNIZ î-PAVÎYONUNDÂ Muvaffakiyetle devam etmektedir.Cumartesi,Pazar 15 den 19 a kadar matine SAN ACARGİL TRİYOSU •İstiklâl Caddesi KARACA Tiyatrosu yaıu Dİ-BA Pavyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • O.Şafaka Fenerbahçeyi 83-74 yendi t Baştarajı Altıncıda ve bir anda 66-59 Heri fırlayan Yeşil-Siyahhlar,büyük bir hırsla maça asılarak haklı bir galibiyet kazandılar:83-74.Son haftaların en hareketli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • Demirsporlar maçını Ankara takımı kazandı t Baştaraft Altıncıda Timuçin'e Adeta «al da at» kabilinden hediye ettiği tek golle 1-0 Ankara Demtrspor lehine kapandı.İkinci yarıda Adanalılar bir aralık ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • KARŞIYAKAYI BİR KAZA GOLÜ ÇÖZDÜ t Baştarafı Altıncıda lar İçin «oecerikslzlik» demek İcap edecektir.Karagümrük 52 inci dakikada yukarda izah ettiğimiz golü kazandıktan sonra oyuna tam manâsıyla ha» ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • YORGUN SEKERHİLÂL A.Gücü'nii yenemedi Baştarafı Altıncıda havale eden Hayrinin sütü direkten acinmüs takat Yücel önüne düsen bir fırsatı auta atmıştır.Devre ortalarına doğru teıtrar hâkimiyeti eline a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • F.Bahçe izmir'de bir puan daha kaptırdı t Baştarafı Altıncıda bahçe hücumları bu oyuncu tarafından yapılıyordu.üçüncü dakikada Can,müdafaadan sıyrıldı,altı pas l(lnde Ömer İle karşı karşıya İken geril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • Lefter "Futbola yeni başlamış gibiyim„dedi t Baştarafı Altıncıda lay ayrılmak niyetinde olmadığını söylemiştir.51 defa millî formayı sırtına giyen İtalya ve Fransanın şöhretli takımlarında yer alan Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • DEPLASMAN ESASINA GÖRE YABANCI HAKEM GETİRİLECEK Futbol Federasyonu Reisi Muhterem Özyurtun başkanlığında toplanan Merkez Hakem Komitesi karşılıklı deplasman şartı ile Komitece lüzum görülecek maçlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • "YASSIADA TALEBE SİTESİ,KURULACAK Yassıadada düşüklerin duruşmalarlyle İlgili fotoğraf ve filmlerin temin ettiği hâsılat İle talebe sitesi inşa edilecek ve buraya «Yassıada Talebe Sitesi» adı verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • Bingöl'deki Yedek Subay öğretmenler memnunlar istanbul'dan Bingöl'e giden öğretmenler,Bakanlığa telgraf çekerek gösterilen yakınlığı belirttiler ANKARA,HUSUSÎ Beykoz.Askerlik Subeai tarafından Bingöl'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • HAYATI ZİNDAN EDEN BAŞ AĞRILARIMI TESKİN EDER OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,günde i tablete kud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • 23 Kasım Çarşamba 21.15 ten İtibaren EK Si seyircileri heyecandan heyecana sürükleyecek,Tyrone Power'in ensorı filmi büyük bir dram BEKLENMÎYEN ŞAHİT Witnes8 for the Prosecutlon)Tyrone Power Marlene D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • B U G Ü N Cinayetler serisi,mahzenden tavan arasına kadar cesetler.Bu filmi gördükten sonra heyecandan titreyeceksiniz.VİNCENT PRİCE AGNES MOOREHEAD İlâveten:A.D.S.Journal ÖZEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığx Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1960
  • r HİCRİ PAZAR HUMt 138ü 20 1376 C.âhtr KASIM Kasım 1 19 6 0 V VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş G.53 2.06 öğle 1200 7.12 İkindi 14.32 9.45 Aksam 16.47 12.00 Yatsı 18.23 1.36 12.23 tmsâk 5.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.11.1960
  • ÖZÜR Münderecatımızın fazlalığı dolayı» İle TOP PEŞİNDEN TOP TAŞINA İsimli tefrikamızı bufün neşredemiyoruz.Okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • millî takım bugün kampa giriyor 27 Kasımda Sofya'da Bulgaristan'ca farşılaçacak olan mili!takımımız bugün saat 18.00 de Plaza otelindt kampa alınacaktırîzmirde bulunan Fenerbahçeli futbolcular şenr'ml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Ayhan "G.Saraylıyım,dedi Galatasaray profesyonel takımı futbolcularından Ayhan dün «hakk-mda çıkarılan dedikodular asılsızdır Watl olarak Sarı Kırmızılı forma altında oynıyacağım» demiştir.Ayhan îzmlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • YEŞİLDIREK VE EYÜP GALİP Mahalli ılge dün Sere/stadında yapılan İKİ müsabaka İle devam edilmiştir.YeşildJrek ve Eyüpün rakiplerini gol yağmuruna tuttuğu karşılaşmalarda şu neticeler alınmıştır;Yeşlldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Demirsporlar Maçını Ankara Takımı kazandı Sİ AD:19 Mayıs SEYİRCİ:2653 Kisl HASILAT:10887 T.L.HAKEMLER:Turan Akaç,Burhan İrak,Hamza özdag ANKARA DEMİRSPOR:Mehmet Rauf Münir Hüsnü Süreyya K.Celâl Abdürr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Mustafa Beton Güreş Millî Takım Antrenörü Serbest Güreş Milli takım antrenörlüğüne Mustafa Beton tâyin edilmiştir.Beton,Umum Müdürlük tahsisatından maş alan futbol antrenörü Vahap Özaltayın vazifesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • VEFA KONGRESİ BUGÜN YAPILIYOR Vefa Kulübü kongresi bu sabah 9.30 da kulüp lokalinde yapılacaktır.Kongre kartlarının dağıtımı dün akşam 19 da sona ermiştir.Yeşil Beyazlı kulübün âzâ'arı eski idare heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • zm.Spor,İst.Spor'u zorla mağlûp etti STAD:Alsancak.SEYİRCİ:6167 kişi.HÂSILAT:35.893 TL.HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu Mustafa Gerceker Şevket Ergüneş İZMİRSPOR:Seyfi Şaban Necdet Aykut Orhan Nurettin irk)Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Lefter "Futbola Yeni başlamış Gibiyim,diyor Dün 37 yaşına basan şöhretli futbolcu,futbolu bırakınca antrenörlük yapacak LEFTER Küçükandonyadis,«Ayaklarım yürüdüğü kadar futbo!oynayacağım» demiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • BUGÜNKÜ MAÇLAR İSTANBUL'DA:12.45:Kasımpaşa Karşıyaka 14.30:Karagiimrük Altay ANKARA'DA:12.45:Ankaragücii Ad.D.Spor 14.30:G.Birliği Şekerhiiâl İZMİR'DE:13.00:îstanbulspor Altınordu 15.00:Fenerbahçe İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • kaza gol 52.dakikada Kemal'in bir geri pasını yakalayan Aydın K.Gümrük'ün ilk ve 65 inci dakikada da ikinci golünü atmağa muvaffak oldu SEYİRCİ:6819 HÂSILAT:22.457 TL.HAKEMLER:Sabahattin Ladikli Nazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • D Bahçe İzmir de puan daha As futbolculardan kurulu Sarı Lacivertli forvet,Altınordu'nun kademeli müdafaasını aşamadı.STAD:AUancak SEYİRCİ:61Ü7 kişi HASİLAT:3589:TL.HAKEMLER:Bedii Çakır Necdet Oralaip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • izmirspor:1 Istaubuispor 0 'V L\F.Bahçe 0 Altıuordu 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • STANBÜtfl Al tay 2 Kasımpaşa 1 K.Gümrük:2 K.Yaka ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • ANKARA'DA Aıık.D.Spor:2 Ad.D.Spor:Ankaragücü 1 Şekerîıilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Hırçın ve asabı bir hava içinde oynanan maçta K.Paşalıi rakiplerini bir hayli hırpaladılar.Altayın 2.golünü Osman a SEYİRCİ:6819 Kişi HASILAT:224" 7 TL.HAKEMLER:Celâl Beken Nejat Şener icit)Ahmet Şeny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Yorgun Şekerhilâ A.Gücü'nü yenemed Vasatın altında bir tempoda oynan;müsabakanın goilerinı Orhan ve Halim a STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:2G53 HÂSILAT:10.887 TL.HAKEMLER:Nadir Irmaklar F.Alpagut Nail Köken AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • Fenerbahçeyî 83 74 yendi SAHA:Spor Sarayı SEYİRCİ:1500 talimini HAKEMLER:Gündüz Aktuğ Afif Kayalı DARÜŞŞAFAKA:Nedret Metin Dursun Haşini Erdoğan Nedim FENERBAHÇE:Mete Halil Ömer Güner Tuncer Engin SAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Kp G.Birliği 16 B 4 3 a 15 22 10 F.Bahçe 12 7 5 0 26 8 19 5 Beykoz 14 6 18 10 18 10 K.Güm.14 6 5 3 21 12 17 11 Beşiktaş 14 6 5 S 18 11 17 11 D.Spor 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor