Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • E D Â ti?^az,fc,ere tajin edilcn 14 erden İIki-Emekli Ya^ay Fazıl Akkoyunlu dün akşam bir uçakla yeni vata ı *'les,nejha?amak ÖK" Kabil'e hareket etmiştir.Geceyi Tahran'da geçirecek olan Akkoyunlu,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • iürsel'e gönderdikleri mektupta temsilciler af kararının Çaldırılmasını ve dosyaların Senatoya iadesini istedi ANKARA,HUSUSÎ fT NKARA,İstanbul,Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcileri dün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • z:^u KURUCU MECLİS PARTİZAN HESAPLARIN KONUSU OLAMAZ N ORMAL rejime intikal devrini düzenleyecek ve İkinci Cumhüviyetin Temel Yasalarını hazırlayacak Kurucu Meclis,bugün Millî Birlik Komitesine sunula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • Tekaüde ayrılan subaylar tekrar alınmayacak ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyesi Muzaffer Yurdakuler,Orduyu gençleştirmek için tensikata tâbi tutularak emekliye sevkedilen subayların yeniden ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • ÇATIDA PARK YERİ A.P.J Arabaların park eedilme.si Almanyada büyük bir problem halini atmıştır.VVuppertal şehrindeki büyük bir mağaza,müşterilerinin otomobillerini park etmelerini temin için bir kolayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • I MİLLİYET I Maden Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ekrem Göksu Türk Petrolü hakkında dün görüşlerini açıklarken.Petrolümüz 1961'de yurt ihtiyacına yetecek Maden Fakültesi Dekanı,Adana'da petrol çıkan 2 kuyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • «27 Mayısın Hikâyesi» 40 bin köye dağıtılacak tZMIR.HUSUSÎ 27 Mayıs' inkılabının sebep ve gayelerini belirten «27 Mayısın hikâyesi» isimli broşürîeı 40 bin köye dağıtılacaktır.Basın Yayın Genel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • GEÇİCİ ANAYASA TÂDİL EDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Geçici Anayasanın bazı maddelerini değiştirmek tizere bir ilim komisyonu kurulmuştur.Adalet Bakanlığında Prof.Turhan Feyzloğlu'nun başkanlığında çalışmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • Müezzinin öğütü Meğer Türkiye'yi kalkındırmak için ne plânlar,ne programlar,ne prensipler hazırlanmış.Bir defa iktidarda dört yıl kalınacak,her türlü siyasî faaliyet cuntaya tâbi olacak vs.Bir gün del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • KURUCU MECLİS HÜKÜMETİ DÜŞÜREBİLECEK ANKARA,HUSUSİ Prof.Turhan Feyzioğlu,Kurucu Meclis Anayasasını bugün Devlet Başkanı Gürsel'e takdim edecektir.Feyzloğlu'nun başkanlığındaki İlim heyeti,talarının rö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • Af'dan istifade Edenlerin 30'u Cezaevine döndü V Vali Tulga,basın toplantısında,polis teşkilâtına yeni bir veçhe verileceğini söyledi ali ve Belediye Başkan Vekili Refik Tulga,dün yaptığı basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • Düşüklerin gayrı Meşru servetleri Açıklandı ANKARA.HUSUS!Yüksek Soruşturma Kurulu dün yaptığı uzun toplantı sonunda birinci kurulun hazırlamış olduğu mal beyanları kararnameierini imzalayarak Yüksek A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • Sabık Bakan Yırcalı "Eğer o zaman suçum olsaydı radyo ile bile ilân edilirdi dedi Ö7KOÇAU Bıldıriyoı SABİK Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ve Yayla İrmik Makama Fabrikası sahibi Şemsi Demirkan aleyhine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • GÜVEN OT Emsallerinden çok fazla sayıda MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet «ahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Beyoğlu,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1960
  • Emekli Yarbayı ailesi ve General danoğlunun yaveri uğurladı ANKARA,HUSUSİ AFFEDİLEN Komite üyelerinden emekli Yarbay Fâzıl Akkoyunlu dün akşam saat 19.35 te KLM uçağı îe tâyin edildiği Kabil'e hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • *wm lWR DÎN ÇER GÜNER jj PASCALE PETİT O m,İcabı,seyirciler hakikaten uyuyorlar.BÜYÜK ÜLKE «The Big Country.ttejinoı illiam W il der m idaresinde Çevrilmiş renkli bir United Artışta filmi Amerikan)Oy-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • 7TTT BİR ADET 1 OPON Jj sizi U HUZURA H KAVUŞTURUR W f^ Z*J OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır FAAL o 107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • Milliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Tuı lerini fiilen idare eden m«ul müdür ABDİ İPEKÇİ Ba*ıldığ\Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • Cumartesi RUM!1380 19 1370 C.evvel KASIM Kasım 19 6 0 0 VAK [T VASATİ EZANÎ Güne?6.52 2.04 öğle 11.59 7.11 İkindi 14.32 9.45 1 Akçan 16.48 12.00 Yatsı 18.24 1 35 İmsak 5.09 12.21 l_^J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • İSTANBUL E 7.26 Açılış dilek ve program 7 30 îlci marş 7.35 Karışık sabah nıüzlği 8.00 Haberler ve hava s durumu 8.15 Oyun havaları İ 8.30 Plâk dolabından 9.00 Ku-I çük sabah konseri 9.20 Şarkılar 9.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • OĞLAK BURCU Tİ [22 Aralık 20 Ocak] Unutulunuz bir insan size kendini enteresan bir «eklide hatırlatacak.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bîr hâdiseyi kendinize üzüntü kaynağı yapıyorsunuz.Oysa.bu kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • PAVYON KLÖB MİNt 8ahane dekor Kalite müzik Temiz servis Bon »«nelerin en çok sevilen popüler parçalan fler aksam saat 22 den 3 e kadar Caz ve Dans HASAN KOCAMAZ Orkestrası Her hafta «ürprizler:Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • HERBUN KÖRÖÖİS)Reştoran-Pavyon Kföb)kahkahalar Geçidi Başarıyla Devam Ediyor "latf pf oifranrfJ İv J£:•^I^VTf İNECEK Çumartejj Paraf'.'Sa;#i:16 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • TEPEBAŞI GAZİNOSUNDA Her f azar tam kadro il# i^kiSfe ail^ ^^^1^ Tte|:4426 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • 8 u akşam saat 2 2 de PHILIPS föötûn.öönyaaın itizoıetînde,mözUılt program takdim eoea:OC-UÛVJ BOfiûVJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • 9 GÜZELLİK İÇİN ESAS KAİDE Cildin ii*'m~ ve laze kalmağı ıcıtı ihtimamdır!Rüzgârlı rutubetli veya güneşti havalarda cildinizi muntazaman KREM NIVEA ile koruyunuz KREAA NIVEA cildinizin kuruyup çatlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • AYGÜN ÜN KOYDUĞU SO-KAK İSMİ DEĞİŞİYOR Kadıköy Caferağa mahallesindeki «Mehnıed Ali bey» sokağının ismini değiştirmek için teşebbüse geçilmiştir.Müracaat edenler,bu ismi sakıt Belediye Başkanı Kemal A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • BİR ADAM,KAKIŞINI BIÇAKLA YAKALADI Dün gece Kızılloprakta Raslm Helvacı isimli bir şahıs karısıpı bıçakla eğir surette yaralamıştır.Hâdise,Kayışdağı caddesi 5 numaralı evde cereyan etmiş,Raslm Helvacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • Babaeski'nin sevilen tüccarlarından kıymetli aile büzüğümüz AHIR KÖYLÜ)HAFIZ AHMET HAMDİ GÜÇLÜER J 18.Kasım.1960 Cuma günü insizin Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • Kadıköy Adliyesinde bir avukat,hakim huzurunda da vacı durumundaki müvekkilinin haksı ve dâvâlı tarafı savunarak,mahkemeyi kazanmasını sağla mıştır.Kadıköyde oturan S.A.adında bir gah i s kiracısı yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir çalgı.2 Bir çiçek;Başlangıcı olmıyan zamana ait.3 Umuma duyurma;Uzunluğuna kesilmiş parça.4 Bir çalgı;üstü örtülü dokunaklı söz.5 Yerin» koyma Eski dil)6 Köşk;Yapma.7 Şiddetli uzun p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • 217.SAYI YARIN ÇIKIYOR Londra'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.•Jç Marilyn Monroe ile yapılmış son röportaj.¦jfc-Türkiye'nin en kıymetli çöplüğü Ankara'da.fc Dünyanın en büyük şehri TOKYO Denizaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • f SİNEM v_ALAR 1 BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kin ve Zafer Stewart Granger Renkli Türkçe.2 Sünger Avcıları Terry Moore Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Bir Yaz Kızı Pascale Petlt Renkli Fransızca.EMEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • VEFAT Zafer Pınarsoy'un eşi,Güler Erkmen ve Diler Otman'ın babaları,Bülent Erkmen ve Kerim Otman'ın kayın pederleri,Nurseii Erkmen ve Nihat Otman'ın dedeleri AH Kemâl özertas' n damadı,İsmet Akalın,Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • ACI BİR oıün Şehrimiz Tüccarlarından KEMAL DUYGUN 18 Kasım 1960 günü vefat etmiştir.Cena/esi 11)Kasım 1960 Cumartesi günü bugün)Üsküdar Şeyh Camii Arka sokak No.16 daki evinden kaldırılıp Yeni Camlide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • O EKOL Evranos isimli bir Belediye Zabıta memuru dün Feriköy pazarında ceza yandığı Hüseyin adlı bir seyyar satıcı taralından bıçakla yaralanmıştır.Kaçan «anık aranmaktadır.0 BİR hafta evvel Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1960
  • ^1 REMİL X u,samn az 'a'a nıerakı vardır.Aca-L ba gelecekte ne olacak?Ben de orada sırada gözlerimi kafamın İçine çevirip,ha-Ş valimde remiller atıyorum.Meselâ gelecek yıl.E Neler olacak acaba gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • DUN YASSI oynubükük 3IT İTKİ Yırcalının subayların ortasında mahkemeden içeri girişini görünce bir tuhaf I oldum.Rahat konuştuğum kaç demokrattan biriydi Yır-Zeki.uysal ve olgun bir hali ıcaret Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Ezaya insan Ü CR ELER İ ÖNDERİLDİ ibe,fezaya çıkacak insanların karşılaşacağı i şartları tesbit etmek maksadiyie yapıldı 1_LOS ANGELES,A.S»rlka Hava Kuvvetleri «Kâşif 17» den fırlatılarak ele geçirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • GELE SATILIK ir vaziyette Studebaker iobil müsait şartlarlaacaat Tel:22 48 61 22 48 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • DEMİ!10 12 14 mm.yuvarlak 180 kuruş Yazar nlr,çelik,saç,ticaret ve imalâthaneleri rük Sanayi Çarşısı Birin-Cadde Ankara.*raf:Hayazar Ankara 2fon:11 56 26 11 89 86 Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • eni tesislerde y^JSjaH tün kaliteli jğfi3r\wS9 ucuz jgB\«JSr JF\°tsr LÂLE dffîr markalıdır r Bayii.NEVZAT ÖZER yfriei 27 2219-2282 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • ÇILGIN DANSÖZ GÜLSEN ATEŞ I İniz Dİ BA Pavyonunda muffaklyetle devam etmektedir,jnartesl,Pazar 15 den 19 a kadar matine OKSAN ACARGİL TRİ YOSU iiklâl Cad.KARACA Tiyatrosu yanı Dî BA PAVYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • NUHUN A KÂRNÂSİnın HAFTANİN ŞARKIS8 Pro9romi 24 Kasım Perşembe saat 18.45 ANKARA RADYOSUNDA v\ir Söyleyemem derdimi ben kimseye Gönül sana tapalı Yeşil ördek Yukarda yazılı 3 şarkıdan en çok sevdiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • SAN SALVADOR'DA 4 ALBAY YAKALANDI WASHİNGTON,R AD Y/O Orta Amerikadaki San Salvador Cumhuriyetinde,kansız ihtilâlden iki hafta sonra,askerî idare bâzı subayların yıkıcı faaliyette bulunduklarını ve id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Moskova'da «Dostluk Üniversitesi» açıldı MOSKOVA,RADYO Rus BaşbaKanı Kruşçev dün Moskovada «Dostluk üniversitesi» nl açmıştır.Bu üniversitede,geri kalmış memleketlerden gelecek talebeler okuyacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Ege'de tütün rekoltesi 85 milyon i!o tZMÎR,HUSUSİ Ege bölgesinin bu yılki tahmini tütün rekoltesi 85 milyon kilo olarak tesbit edilmiştir.Bu husustaki çalışmalarını tamamhyan eksperler mahsulün iyi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • LAOS'TÂ KOMÜNİSTLER HÜKÜMETE ALİNİYOR LONDRA,RADYO Laos Hükümeti dün Komünizme kaydığı İntibaını kuvvetlendiren İki karar almıştır:Scnelcrdeııberi gerilla savaşı yapmakta olan «Pathet Lao» teşkilâtı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • pffVÖUAf/KEŞİDESİNDE:WMmM 30.000 lira toZAlİ^pNS)TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • 9 Son iki yıl içinde sinema âlemi,birbirinden ağır kayıplara uğradı.Aşağıda kısa biyografilerini bulacağınız 7 aktör ve bir aktris,sinema âleminin başbca kurbanlarım teşkil etmektedirler.Bu mukayese b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYÂTHOLMÎ KADIKÖY TİYATROSUNDA Temsil edilmekte olan Gündüz temsillerine gelemeyen sayın seyircilerimiz için)21 Kasım Pazartesi gününden itibaren Her gün saat 18 ve 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • SOKAKTA t0t\UH VE TA6AMCA S£5lERîWAN «AK CEFBtfOf,fi W V.'ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • SİTE TİYATROSU B KAPICI bgjr Son 15 gün Her gün saat 21.15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Yarın sadece 50 kuruş vererek alacağınız PA-ZAR mecmuasının içinde 5 RENKLİ,8 SAY-FALI ÇOCUK İLAVE-SİNİ bulacaksınız.7 Resimli Roman,4 Hikâye,KADIN MODA Sayfası.Müzik Kulübü,Dedikodu,Sinema ve Tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Bir kadın Çocuğunu Boğdu Kocasının şikâyeti üzerine gayri meşru çocuk taş yığınları arasında bulundu SİVAS,HUSUSÎ Koyulhisar İlçesinin Zınar köyünden Halime Çetinkaya yeni doğurduğu çocuğunu boğarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Rekabet yüzünden kasaplar eti düşürdü İZMİR,HUSUSt Karşıyaka'da kasaplar arasında şiddetli rekabet başlamıştır.Bu yüzden koyun ve kuzu etinin kilosu 350 kuruştan satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Tutuşan mazot yüzünden hastahanede yanqın çıktı StVAS,HUSUSÎ Sivas askerî hastahaneslnin tabibler odasında bulunan mazot bidonu sobadan çıkan ateşle infilâk etmiş ve hastahanede yangın çıkmıştır.Yangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • J» m 1111111111 m ıı 111 m m im ılının ııımı ı ıı ı v* C;¥V.Av.GEÇEN gün saatimi kurmağı unutmuşum,treni kaçırdım.Ondan sonraki trene bir saat var.Bekleme yerine girdim.Peykenin üzerinde bağdaş kurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Dr.Adenauer tekrar Londra'ya gidiyor LONDKA,RADYO Batı Almanya Başbakanı Dr.Adenauer İngiliz Başbakanı Macmillan'ın önümüzdeki ay Londra'yı ziyaret teklifini kabul etmiştir.Dr.Adenauer 2 günlük resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • ÇALDIĞI CEKETİ temizleyiciye verdi İZMİR,HUSUSÎ Ege'nin muhtelif vilâyetlerinde faaliyet gösteren azılı bir hırsız dün son defa çalıp temizleyiciye verdiği ceket yüzünden yakalanmıştır.Muhtelif hüviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • Şahın kızı bir hastahane için 40 bin dolar topladı NEW YORK,A.Pîran Şahının 20 yaşındaki kızı Prenses Şehnaz,Tahran'da yapılacak 300 yataklı bir hastahanenln inşasına yardım için 40.000 dolar toplanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1960
  • AYVALİK İZMİR'E Müracaatı müsbet karşılayan tzmir Vilâyet Daimî Encümeni,durumu İçişleri Bakanlığına bildirdi tZMİK,HUSUSİ Ayvahk'ın İzmir'e bağlanması hakkında yapılan müracaat Vilayet Daimi Encümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • ATANIM BÜYÜK İNKILÂBI IE Derleyen:ÖMER SAMİ COŞAR Atekte «Aksamları AH Kuşeu İlkokulunun bir odasında toplanılırdı İlk günler elektrik yoktu.Gaz lâmbasının titreyen ışığı altında çalışılırdı.Hamallar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • ll!illl!li:illllllllimilllll!lll!lı I İstanbul Operasında Konsüle 1 BÜLENT TARCA m unu ı E Şahsen Mcııotti)nln müziğine de,dram görüi E ne de fazla bir hayranlığını yok.Fakat gerek sar ES tındaki bece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • AMBAR MEMURU ALINACAK Tecrübeli,tahsilli,hesabı kuvvetli ve yazısı düzgün olacaktır.Ücret tatminkârdır.Sancak Tül Sanayi Ltd.Sti.Sirkeci Doğu bank İşhanı Kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • Mahdut miktarda gelen JAFOM OYUMCAKLARI'm GÖRÜNÜZ T.Güleryüz Müessesesi:İstiklâl caddesi 34 Telefon:44 67 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • HERKES MEMNUN REKABET KABUL ETMEZ 145 T.L.SU GEÇMEZ TRENCKOTLAR Satış Yeri:Rızapaşa Yokuşu Müâs Han No.214 İST.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • gg^ ssitk Tiyatrosu J^jŞI EVDEKİ YABANCI İTÜ 50 lffigâr ind temsil Her gün saat 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • ¦Bil YAKUT i 146 Her kadın senin karşında kolaylıkla tealim Tamam,buldum.Sr.nrie Şeytan Tıitıi var Tuhaf.oluyor.Murat.'i Bende birsey yok ayol.Ne varsa sı/kadınlarda var.Ama a/var.Hazan çok var.Az ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • ne kadar terr^z.ve İLji ölürse ol su a ne de-olsakadındır.Hoşgörüm ^uyaplg numara lan BEN NE p&ÜM NİŞANLIMA ŞÛMDİf «tik:MiŞANU KALAMAYIZ İSTİKBÂLİ/Vli tr^r AUHVETTtN!33*13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • F-AKAT ÇİRA.CJ B.'fc;AD^Mı;ÇOK ŞÜıcÜB Oo-TH tCONTT-TAN Al_Oi£tM FüeA~-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • *OSE İÇİN DAVA*:AT.P 0 ~N.TAıC Oıt^ıSıi ıCAZAM-MA A mC im.TıVAONA YOK 5SNİİ.«A_ u£lj uAI=T.AS?A KAİ?N1N\TOK.hANi BİR OAM4 SANA cU HÇAuDI-r—ı K.eSA'A B£Nİ.İÇİN Fg-^N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • İV|' DUŞUN Sl_HAVÛ tinin.sonu.MA KAOAl?4.L.ET ButZ_MUND4 tCA-LA'/HC C3R-MEK.VANl DEPE TOİÎuNuZ.Oj£N İS-r:RApcT EOECE.câıv.izi i SO t-BAAKrc "STİVOSİS-imo^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1960
  • A.%A OA ŞtÖOETUİ VAG.VOSÎ Au.i c;e:ME.3E K^kL_D ACA3A ı Tğ?"V ftiV v SEN.0T03uS Ou(A 3iM-OdS M&DEN Al_ VvAO,AA i_ı SbgSbA\igıNE OTOmoB ^r i İl Pil Wm UTs—&JiılI H i ir«K %ütl JİM^jfcSi İ1(İJ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • ısken öğrencilerin arçiskları artırıldı ANKARA,HUSUSİ I rî öğrencilerin harçlıklarının nasına dair kanun tasarısı,Mnin dünkü toplantısında kabul »tir.basın toplantısı yaparak yeni hakkında konuşan kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • da 117 müvon m tezek yakılıyor AŞİKARA,HUSUSÎ iyede vılda 117 milyon ton te-U WIJlftl tesbit edilmiştir.Köylüye Mİ güb;olamk kullanın yerine 'yakması tavsiye edilecektir.Bu Ha tedbirler alınacak,köylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • an tfmmJbaracı,Türk andaşhğımlan atıldı ANKARA,HUSUSİ anlar Kunalu beş senedir Türk oshıklanna «müracaat etmemi?Aslan Humbaracıyı Türk vatanından çıkarmıştır.Komünist uşaın Kumbaracının son yıllarda f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • rtınadap Koç uçağı Samsun'a inemedi ANKARA,HUSUSİ ara,Samsun,Trabzon seferine çı-H.Yollarının Koç-yolcu uçağı,11 hava muhalefetinden,dün Samlnememl$tlr.Uçak,2.5 saat havaldıktan sonra,Eesenboga'ya ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • SATILIK JİPLER İyi vaziyette 2 adet jip hazi arabası teklif verme sulu ile satılacaktır.Türk tomotiv Endüstrileri Tuzla,ayırova Kamyon Fabrikanda görülebilir.Yazılı tekflerin 26.11 tarihine kadar ındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • slaftbul 4 üncü İcra Memurluğundan 960/4835 Bir borçtan dolayı mahcuz lup satılmasına karar verilen 1 det 1000 lira kıymetinde elekrlkle İşler makkap makinasım 22/11/960 Salı günü saat 2-13 arası hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • AİLE GAZİNOSUNDA Bu akşamdan itibaren İPEK SESLİ YILDIZ HİNT ESRARI)Sahnesini mutlaka pöriinüz Ht-t pazar saat 14 de aile matinesi Beyoğlu:Galatasaray.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • X Bssın İrtibat osu Başkanlığına jı B.Karatay getirildi ANKARA,HUSUSÎ Basın-îrtlbat bürosu bajkan-Kur.Alb.Baha Karatay getlrllyılından beri gazetecilerle irtlnuış olduğunu söyleyen Alb.Kaim yaptığı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Galata köprüsü üzerinden tramvay geçmesine dün sabahtan itibaren izin verilmiştir.Bir müddet önce dubaların tamiri maksadı ile konulan tramvay geçime yasağı,dün tamir bittiği 1çin kaldırılmış ve tramv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • AF'DAN İSTİFADE EDENLERİN 30u CEZAEVİNE DÖNDÜ t Baştaraft Birincide İlkokuldan 13 ü üçlü,157 si de çift öğretim yapmaktadır.îlkokullardakl tiğranlcl »ayısı 157.578,öğretmen sayın İne 3594 dür.Orta öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • 1000 AMERİKALI İzmir'den ayrılıyor İZMİR,HUSUSÎ Başkan Eisenhowerin anavatan dışındaki Amerikan ailelerinin sayılarının azaltılması hakkında aldığı kararla ilgili olarak 1000 den fazla Amerikalı önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Kurucu MecMs hükümeti düşürebilecek Başlara fi Birincide da Meclisin tabit üyesi addedilerektir.Milli Birlik Komitesi ve Üyelerinin Kurucu Meclis İçindeki fonksiyonlarının ne olacağı dn henur.bilinmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Norveç ve Rusya ile B maçı da yapıyoruz t Baştarafı Altıncıda A» MİLLÎ TAKIMIMIZIN KAMP İERİ DEĞİŞTİRİLDİ 27 Kasımda Bulgaristanla Sofynda yapacakları maça hazırlanan A)millî takım kadromuzun kamp yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • AT AF"?AT tcİN TEKRAR TEVKİF KARARI CTKTI Bir müddet evvel Balmumcu çiftliğinden tahliye edilen erki Türkiye Kağıt ve Sellüloz Fabrikaları Müdürü Enver Atafırat hakkında yeniden tevkif müzekkeresi kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • FKANC/U.A GRAMAJI DÜN D ît SÜR t' T nü Francalanın cramajı yeniden tesbit edilmiştir.Bundan böyle fî30 gramlık francala 60 kuruştan «atılacaktır.Gramajın düşürülmesine sebep serbest piyasada satılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Elektrik ışığımJy okur veya çalınıyor sanı?kullandırınız ampulün kalitesine ehemmiyet veriniz-Az,titrek veya sarımtrrik ışık veren ampullerden sakınınız Elektrik ışığında çalışırken gözlerinizi yormam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Münih'te hırsızlık yapan bir Türk genci yakalandı İZMİR,HUSUSÎ Almanyanın Münih şehrinde hırıızhlf yapan bir Tıirk genci para cezasına mahkûm edilmiştir.Aslen İzmirli olan Nahlt Kitapçı adındaki genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Ankara,Gazeteciler Cemiyetinin protestosu ANKARA,HUSUSÎ Ankara Komutanı ve M B.K.Oyeai Korgl.Cemal Madanoğlu'nun gazcttellerle yaphj^t ve yazılmamasını İstediği bir konuşmayı verilen aoze rağmen neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Üniversiteler heyeti toplandı t Baştaraft Birincide Ankara Üniversitesi:Suud Kemal Yetkin,Behlç Onul,Celâl Tannan,Cahit Talaş,Ekrem Akurgal,İstanbul Üniversitesi:S iddik laml Onur,Naci Şensoy,Fehlm Fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • mmrif\nmnınıı.ımı nır PEK A K AİLE GAZİNOSUNDA Bu akşamdan itibaren Ankaranın çok sevilen Ses Sanatkârı N E K JH I M KOCÂÂÎÂI Her pazar saat 14 de Aile Matinesi Beyoğlu:Galatasaray ı ı ı.mm1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİN 6.8.10 ve 12 mm.DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad l'ranstürk Han.Galata İstanbul.Tel:49 11 41 Telgr:DEMKERLİM-İstaııbuI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Büyük fedakârlıklarla irj^ 3 kurduğumuz YENİ TESİSLERDE teknik elemanların ^a\t ^y devamlı i V^ trla,nezaretinde si fV gr melından elde M\to^r üstün ucuz edilin irç^L 7jr ve randımanlıdır Bf 10 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • AİLE GAZİNOSUNDA Bu akşamdan itibaren Büyük Sanatkâr Heı pazar saat 14 dfi aile matinesi Beyoğlu:Galatasaray.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Düşüklerin gayrı meşru servetten açıklandı t Başlar aj\Birincide H.îmr* 183.113 41 1.Kirazoğlu 14T.810 83—54 F.Tunca 181.000 41 R.Koraltan 1.11B.940 72 S.Karayavuj 144 373 69 R.Kadızade 136.279 32.5 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • 141er,den Akkoyunlu vazifesi başına gitti it Baştaraiı Birincide oğlu Oktay,İstanbul Teknü* Okulunda,büyük kızı Ayhan Siyasal Bilgiler Fakültesinde ve küçük kızı Beyhan ise Lisede okumaktadır.Şeref sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • irmen üçü re Baştarafı Birincide DURUŞMA BAŞLIYOR Saat 9.20 de saiona giren Yırcah'nın fa/ia solgun ve zayıflamış olduğu görülüyordu.Elmde bir tomar kâğıt taşıyan sanık,dıırugma «ırasında bu kâğıtlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • Liw««t ıını Miyıiıiiıi—ımw»nwni AİLE GAZİNOSUNDA BUAKŞAMDAN İTİBAREN S U Z A N KÖKTÜKK NERİMAN KIZILTUĞ AYSEL KARAGÜL Celâl TOKSES idaresinde fasıl heyeti Her Pazar sat 14 d© aile matinesi Beyoğlu Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI YALOVA KAPLICALARI İŞLETMESİNDEN Termal Oteli,Lokanta ve Banyoları ile kış aylarında da sayın halkımızın hizmetine açık tutulacaktır.Sayın müşterilerimizin bilgisine arzolunur.NOT:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1960
  • 100KURUŞ KüdüK İlânlar TELEFON 27 A2 10 SATILIK EMLÂK 0 KERVANSARAY ve Divan Oteli arasında şahane büyük kat.47 38 65.KADIKÖY İskelesinde boş üçer odalı 4 daireil Apt.90.000.36 22 49.0 DEVREN »at.Dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1960
  • Gelir Vergisi Futbolculardan BEŞİKTAŞ,Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri,trans fer ücretlerinden tahakkuk ettirilen 4 senelik gelir vergisinin affı yolunda teşebbüs ve temaslarına devam etmektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • SPORDA AF TASARISI M.B.K.ne VERİLDİ ANKARA,HTJSURİ Sporcular hakkında hazırlanan af kanunu tasaruı Umum Müdürlük tarafından Milli Komtteaina verilmiştir.Beden Terbiyesi Umun Müdürü Bekir Silâhçılar,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • ALTINORDU KONGRESİ 25 Kasımda yapılacak İZMİR,HUSUSİ Son haciz kararı sebebiyle İstifa eden Altınordu kulübü idare heyeti yeni bir kongreye gidilmesini karar» laştırmıstır.kırımzılıların olağanüstü ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • BÜKREŞ RAPİD'I şehrimize geliyor Romanyanın Bükreş Rapid'i S kar» şılaşma yapmak üzere 4 Ocak'ta cehrimize gelecektir Beşiktaşm davetlisi olan Rapid cehrimizde 3 karşılaşma yapacaktır.Rapid'in oynıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • YABANCI HÂKEM GETİRİLMEYECEK Merkez hakem komitesi dün Mithatpasa stadındaki federasyon bürosunda futbol federasyonu reisi Muhterem özyurt' un başkanlığında uzun bir toplantı yapmıştır.Dünkü toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • BEDAVA SEYİRCİ İLE MÜCADELE BAŞLIYOR Üç kulübün teklifi üzerine M.Paşa'nın bütün kapılarına numaralı turnike konulacak.Ayrıca bir Başkontrolörlük ihdas ediliyor FENERBAHÇE,Galatasaray ve Beşiktaş tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Rostov,son maçını yarın Taksim'le yapıyor Halen memleketimizde misafir bulunan Rostov son maçını yarın mahalli llg'den Taksim'le yapacaktır Galatasaray kulübü idarecileri Takslm'e bu maç için bazı oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • İzmir'de Spor Şûrası üyeleri tatminkâr bulunmadı tZMİR,HUSUSÎ îzmlr spor çevrelerinde spor Şûrasına davet edilen üyeler tatminkâr bulunmamaktadır.İzmirliler Şûraya davet edilmesi İcabeden birçok ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Bahçe Darüşşafaka bu gece karşılaşıyor Spor Sarayında saat 19 da yapılacak maçta Yeşil Siyahlılar ikincilik,Sarı Lacivertliler ise üçüncülük için mücadele edecek BASKETBOL liginin yedind haftasında en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Yarın yapılacak hususî maçlar Bu hafta milli llgta maçları olmayan Galatasaray,Beşiktaş,Beykoı ve Feriköy profesyonel takımları yarın muhtelif stad t* sahalarda birer antrenman maçı yapacaklardır.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Vefa kulübü kongresi yarın sabah yapılıyor Vefa kulübü kongresi ekseriyet temin edildiği takdirde yarın sabah 9,30 da kulüp lokalinde yapılacaktır.Kongreye glris kartı bu akşam 19.00 a kadar dağıtılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Millî 6 maç yapı Izmirde F.Bahçe A.Ordu,Is!Spor iz.Spor,îstanbulda K.Paşa Altay,K.Gümrük-K.Yakaf Ankarada D.Spor-Ad.D.Spor,Ş.Hilâl-A.Giicü oynuyor MİLLİ lige bugün İstanbul,Ankara ve İzmir'de yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Teklifimiz kabul edildiği takdirde müsabakalar Kupa elemeleri ile aynı günde yapılacak FUTBOL Federasyonu Rusya ve Norveç Federasyonlarına Dünya Kupası elemeleri münasebetiyle yapılacak müsabakalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Yakayos Bilek İsrail'e gidecek Milli basbetkol hakemlerimi Yakavos Bilek İsrail Yııgosl kızlar basketbol milli maçını 1 etmek üzere îsraile davet edilm Yakavos Bilek önümüzdeki h İçinde İsrail'e harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Voleybolda F.Bahç Beykoz bugü karşılaşıyor Voleybol lig maçlarına bugü Teknik Üniversite spor salon devam edilecektir.Haftanın en hlm karşılaşmaları Bakırköy Î.T.tt.ve Fenerbahçe Ue B« arasındadır.Müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • 9fK^'' METİH OKTAY ANLATIYOR METİN Cezaevinde kaldığı 45 gün zarfında bugüne kadar haya'tında duymadığı bazı tâbirler öğrenmiş,heıe bunların mânâlarına şaşmıştı.Cezaevi dilinde «Muslukçu»' «Dızdızcı ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • MAHALLÎ Lt PUAN CETVEI Takımlar:O G B M A T P Sarıyer Adalet Eyüp Y.Direk Galata B.Spor Anadolu Taksim B.Beyi SLM.Hasköy D.Pasa Emniyet 8 7 0 8 5 2 8 5 2 8 4 3 8 4 2 7 4 1 7 3 1 8 3 1 8 3 1 8 1 2 8 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • Mahallî ligde Bugün iki Karşılaşma Mahalli ligin dokuzuncu haft bugün Şeref Stadında yapılaca karşılaşma ile başlanılacaktır,direk ve Eyüp'ün favori buluı maçların programı şöyledir:13.15:Emniyet Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1960
  • TERFİ ve TE SİSTEMİ Bu sezonun sonunda millî ligin son 5 takımı Ankara,İstanbul ve izmir mahalli ligini beş takım aralarında eleme maçı oynaya FUTBOL Federasyonu,millî lig terfi ve tenzil sistemini dc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor