Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • fassıada'da îugilîi dört luruşma var Rüşvet,Arsa ve Zimmet dâvalarında sanıklar müdafaalarını yapacak T ASSIADA'da bugün 4 dâvanın duruşmasına devam edilecektir,aat 9.30 da başlayacak Vinylex alr-1 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • Senelik,Gürsel' stanbul Üniversitesi Talebe Birliği bugün Ankara ya eyet gönderiyor.Başkana tebrik telgraiları çekiliyor ANKARA,HUSUSÎ "N ENÇLİK teşekkülleri,Devlet Başkanı Org.Cemal Gürsel'e telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • Balmumcu'dan tahliye edilen iki sabık dün İzmir'de tevkif edildi İZMIK,HUSUSÎ Balmumcudan tahliye edilen İzmirli sabıklardan ikisi dün burada tevkil edilmişlerdir.İstanbul'dan şehrimize getirilen Buca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • Amman efendim.Şu Menderes'e ve kumpanyasına ne de olsa acımak lazımmış.Madem ki düşmüş ve mahkemeye verilmiş.Hattâ hattâ yazmamak gerekirmiş aleyhinde.Kızgınlık,hissi olduğu zaman bir müddet sonra geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • TEKNİKERLER yürüyüş yaptı Sultanahmet Tekniker Okulu öğrencileri derslere boykot etmişlerdir.Öğrenciler lise mezunlarından İki yıl fazla okudukları halde kendilerine lise mezunlarına tanınan hakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • Rektör Edirnede Üniversite açılmasını teklif ediyor Fazla talebe almaya imkân olmadığını bildiren Onar,sıkışıklıktan randımanın düştüğünü söyledi OĞUZ ONGEN STANBUL Üniversitesi Rektörü Prof.Sıddık Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • •ffâfUTâPU*?I [US1S] ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI haline gelmiş olan «Çocuk Kİ» tapları Haftası» bu sene de Namık Kemal Okulunda dün merasimle açılmıştır.Bu hafta münasebetiyle Okulda bir de Çocuk Kitaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • "Gemi Dâvası„ no dün Menderes ve diğer sanıklar Koordinasyon Mi İpar'ı ^anıklık yapan Bilirkişi fadesinin hakikate u için karar almadığını iddia e sanık ipar'ın ığını söyledi BAŞ SANIKLAR [ORDU FİLM M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • 'ATLBH Dîvânın iki hey'eile çalışması ve dosyaların Sabık milletvekillerinin bâzı dâvaları umumi ANKARA,HUSUSÎ' YÜKSEK Soruşturma Kurulu bugün İstanbul'dan gelecek profesörlerin iştirakiyle yeni bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • [US1S] şevki dolayısıyla Türkiyeılan Amerika Büyük Elçisi H'arren dün sabah Yeşilköy'den uçakla memleketine gitmiştir.Resimde Warren sağda)kendisine vekâlet edecek olan Charge d'affalrs Leon L Coules
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • «Öldüm.Hastahanede beni ziyaret et» Mezarlıklar Müdürü emekli Yarbay Mehmet Baykaranın bir arkadaşına «Öldüm» diye telgraf çekmesi,postahanede tereddüt uyandırmıştır.Bir kriz geçirerek Cerrahpaşa Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • KIZILOGLU DÜN Yassıada'ya gitti Şehrimizde bulunan İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloglu,dün sabah Birinci Ordu mensupları ile temaslar yapmıştır.Bakan saat 15 de Dolmabahçe İrtibat Bürosuna gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • Basın seminerinde ilân tasarısı görüşüldü Gazete sahipleri,resmî ilânların müsavi şekilde dağılması gerektiğini,fakat hususî ilânlar için bir kaydın mahzurlu olacağını belirttiler ANKARA,HUSUSÎ BASIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • lllill!ll!lllli!ll!ilil!llli;iillllti:1 Bu tasarı 1 demokratik i değildir.j Gazetelerin en büyük gelir kaynağı olan özel ve ti-â cari ilânlar yıllardanbcri ş j=iktidarların üzerinde dar-dııktarı başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1960
  • Vapurlar ve uçaklar sisten rötar yaptı Limanı dün sabah kesif bir sis kaplamış ve bu sebeple vapurlar,uçaklar rötarlı hareket etmek zorunda kalmıştır.Bilhassa Boğaz hattı vapurları gefl vakte kadar ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr Halûk CİLLOV 1960 Nüfusumuz ftfN Ekim 1960 tarihinde ya.J J pılan yedinci Genel Nü-4LJ O h!S Sayımının İlk neticeleri yayınlanmıştır.B r.a göre nüfusumuzun 27 milyon 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • m II İl 1 1 f M BAŞYAZI:HÎKAYE:Yiyin Efendiler Yiyin!Eli Ağır Emekliler!Yusuf Ziya Ortaç Aziz Nesin PANORAMA:TURHAN YARINKİ AKBABA HER EVİN NEŞESİDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • Sayın Doktorlarımıza Combioîic-S 1 gm.1/2 gm.ve 1 4gm.MüstchrarlorımtT Depo ve Eczanelere bol miktarda tevzi edilmiştir.PFİZER İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ OrtaVöy İstanbul •Oıas.Tüter İt Co.İre.namın» rrU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • Şahane film bugünden itibaren 6 sinemada SATIN ALINAN ADAN GÖKSEL ARSOY BELGİN DORUK Aksaray BULVAR Gedikpaşa ŞIK Kadıköy YURT Kasımpaşa Zafer İzmir Kulüp ve Konak sinemalarında MELEK FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • Y-8 BUİCK DENİZ MOTORLARI 320 Beygir Y-8 BUİCK OTOMOBİL MOTORLARI 1953 den 56 ya Y-8 CHEVROLET KAMYON MOTORLARI tam komp'.e Müracaat:Enbiyalar,Taksim Cad.43 Tel:49 51 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • n ııınıııııııtmııııımuııı ı ıı m n.İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.30 İki mars 7.35 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.00 Haftanın 9.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir kararsızlık yü/ünden bir fırsat kaçıracaksınız.Üzülmeyiniz,yenileri çok uzakta değil.KOVA BURCU t 21 Orak 19 Şubat] Tasavvurlarınızı en yakınlarınıza dahi açmaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Yürün rengi;Eski âlemlerde İçki dağıtan.2 Soyluluk;Kötü.3 Pişmanlık;Tersi İsim.4 Hem acıklı hem gülünç kısımları olan sahne eseri;Bir zamanın ayrıldığı bölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • Kaçak inşaatı kontra için işbirliği yapılı Kaçak inşaatı önlemek için Şube Müdürlükleri nerek tutulan zabıt derhal yıkma karan alınması ve Mühendisler,Belediye Zabıtası ile işbirliği yapacaktır.Teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • I SİNEMALAR I J Can Yol-Renkll BEYOĞLU ALKAZAR Tel-44 25 62)1 Kin vt Zafer Stewart Granger Renkli Türkçe.2 Sünger Avcıları Terry Moore Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Bir Yaz Kızı Pascale Petit Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • VEFAT Mukaddes Güran'ın sevgili esi,T.Müh.Necati Güran'ın babası,Neylan Güran'ın kayın pederi,Harun ve Banû'mın sevgili dedeleri.Nâzım,Nazlme ve Ablt Güran'ın ağabeyleri,Maclt özlevent' İn ve Salme İy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • TEŞEKKÜR Bizleri derin acılara garkederek aramızdan ebediyen ayrılan kıymetli büyüğümüz Refika Kozikoğlu'nun gerek cenaze merasimine İştirak eden ve gerek evimize kadar gelerek veya mektup ve telgrafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • VEFAT Merhum Kuruyemişçi kâhyalarından Hafız Rıza efendinin ve merhum Sabbek hanımın oğlu merhum Kızılkayanın yeğeni ihsan Ziltürkün ağabeysi,merhum Karakuvvetleri Sağlık Dairesi Başkanı General Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • 0 HAZI nöbetçi eezahanelerin jjecalcri nöbet tutmaması şikâyet konum olmaktadır.Acil vak'alarda eczahant bulamıyanlar,bu meselenin iltfill makamlarca tahkik ve tetkikini istemektedir.j GÜMRÜK muhafaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • Girdiği evleri soyan hizmetçi kadın yakalandı Hizmetçi olarak Rirdiği evleri «oyan sabıkalı hırsızlardan Miinire Şirin,Hırsızlık Masası memurları tarafından Fatsa'da sinema seyrederken yakalanmış ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1960
  • iiihimiiiiiiiihhüii umuminin miminim mıımnııııııııııııııııtifc "Korktun ya korktun,GEÇEN gün dostum Emil Galip Sandalcı yazmış;ham muşmula yemiş gibi ısıranın hemen tükürenini getiren bir buruk zdh-ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • fil ÜFÜRDÜ SU GÖTÜRDÜ GEMİLER ÖYLE YÜRÜDÜ m Li ipar'ııı gemi dâvası.Teferruatı bir hayli sıkıcı jL anıa dâva aslında öyle pek karışık değil.Et ve Ba-Kurunıu Amerika'dan yağ Tonlarca yağ.AH İpar n zâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL SİNEMA MECMUASI BEŞ NEFİS RÖPORTAJ:ı Belgin Doruk Ayşeciğin Misafir Günü Atıf Yılmaz Cavidan Dora ve Ayten Gençer İKİ ROMAN:1.PEYTONA DÖNÜŞ Asrın en hareketli romam)2.RÜZGÂR ZEHRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • Bütün kadınların ibretle seyredecekleri bir film NAMUS UĞRUNA EŞREF KOLÇAK Peri HAN Memduh ÜN Serpil GÜL Suphi KANER Bu akşam Yarın akşam Pangaltı J Jjj L I Beyoğlu fi A li £l Kamera:KRİTON İLYADİS Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • ÇOCUK AYAĞI İSTİRAHAT BİLMEZ.Çocukların ayakları,gün doğumundan gece karanlığına kadar hiç dinlenmek nedir bilmez üstelik de gelişme çağındadır.İşte bundan dolayıdır ki onlara KREPSOL ayakkabı giydirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • 98.02 FERMUAR ve AKSAMI için tahsisi olup devretmek isteyenlerin 22 03 69 a telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • DIŞINOL Di?ağrılarını derhal keser Ağız kokularını giderir Evinizde mutlaka bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • ŞARK GAZİNOSUNDA Her Perşembe geceleri Sevimli San'atkâr GÖNÜL YAZAR ve meşhur SULUKULE EKİBİ Caz ve atraksiyonlar masalarınızı evvelden ayırtın.Maçka Taşlık Tel:47 73 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • 12 Eylül 1960 tarihinde İstanbul Camcılar Derneği Başkanlığından istifa eltim,gördüğüm lüzum üzerine ilân ederim.MAHMUT ŞENKAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • •lil.1 ROZMFRfTAlU ZAMA £lXM VERİR.Y£ İM^ m 5öyiER".TARTAN YAlföİME Ab/ÛttttflU ÖVLP SArtl WM Kİ ÖÜ AKMH «ftf I^MEİE £AğlRlVofc&Hİ.4CAHVE «BUiAUE R 0H0H,TAWAM 8PftOAK!BWKW İttfimZ ASlK öl-MAŞIM PA VE5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • mâmsâm Bütün TUrkiycnin sabırsızlıkla beklediği aylık bu eser,Beş renkli nefis iki kapak içinde iç sayfaları bastan başa Renkli tablolar,ayrıca büyük renkli bir panorama ile politika mizahının şaheser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • BÜYÜK ÜLKE The Big Coun{ry)Renkli Sinemaskop GKEGORY PECK JEAN SİMMONS CHARLTON HESTON CARROLL BAKER BURL İVES E M E K'te Küçük E M E K'te Orijinal Türkçe Gördüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • Güzelleri ¦i I Kremini kullanmaktadır.Çünkü.Yalnız Frausada milyoularca tüp halinde TOKALON KHEMİ satılıyorsa,sebebi B 10 C E t'li TOKALON KREMl'nin mükemmel netice vermesidir.İşte,bunun için Parisli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİNİN ZARARI 19 MİLYON LİRA Denizcilik Bankası Genel Müdürü,«Zararı karşılamak için zam yapılmayacak» dedi Denizcilik Bankası Umum Müdürü «Şehir Hatları İşletmesinin 19 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • TREN KAZASINDA 110 KİŞİ ÖLDÜ PRAG,RADYO Doğu Çekoslovakyada vukubulan bir tren kazasında 110 kişi ölmüş,100 kişi de yaralanmıştır.Hâdise iki trenin trafik kaidelerine riayetsizlik yüzünden çarpışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • «Kâşif 17» nin kapsülü havada ele geçirildi VASHtNGTON,RADYO «Kâşif 17» sun'î peykinin kapsülü dün Pasifikte,Hawai adaları açıklarında bir Amerikan uçağı tarafından havada ele geçirilmiştir.Amerikan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • ELİZABETH TAYLOR MENENJİT OLDU LONDRA,A.P.Aktris Elizabeth Taylor yeniden hastalanmış ve ambulansla hastahaneye kaldırılmıştır.Hastalık menenjit arazı göstermektedir.Bu durum Londra'da çevrilmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • Aşk sahnesi,filmi alevlendirdi' DETROtT,A.P.Mahallî sinemalardan birinde bir aşk filmi gösterilirken,âşıkların en ateşli sevişme sahnesinde film birdenbire alev almıştır.Sinema idarecilerinden biri ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • Hz.MEVLÂNA İHTİFALİ 10 18 ARALIK KONYA'da Gezi.Otel İHTİFAL'e giriş temin edilmiştir.ŞARK TURİZM Tel:44 72 00 Tophane Çeşmesi karşısı No.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1960
  • jp 1'yy$&.j»v.TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bozulan Türkçe z O İZDE şimdiye kadar halledilmeyen ve bu gidişle hallcdile-E |j ceğini de pek ümit etmediğim bir mesele var ki o da Türkçedir.Dünyada hiç bir memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • v-ATANIN BÜYÜK İNKILÂBI m m m ı Derleyen:ÖMER SAMİ COŞAR "Memleket baştan başe bir dershane halindedir,ÇANAKKALEDE büyük heyecan vardı.Vilâyet memurları o gece bir defa daha yeni harfler üzerine eğili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • TNEDEN VURDUM?SEMİ SEVAAÎYORUM DE-DİŞİM Z/4AAAN l3ZÜI_MÜŞ-W^ TOM,•^ŞİMOi SBVİVO-RUM DEDİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • itümiiiııııı GOR-DufiJ AAU SıZOEN ŞljP-E/vO/B£ J BuKAYA iş Içits KONT—CEV^o uRTuı_A-^V-i ÇOK PE|SA livoe-'fouİse HABER vEEME.OEN Bfe ŞEV oyooiZA^ı/A-SfEl FİKRlV V\A5ty ŞuPHELE.1 VAe~.A\ASADû it=l OTU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • mAOİ BAkAl.i'vA KEMDİ AKAMIZDA Bı'R.aa^ç Ol-ACA Bu BOL-T.MAKE/Vv DE S^İDEK.ŞEM OE 3u aaAÇ:N TEK SEVıK-ClSı OUÛCAkSiM ZOSE_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • Bu ESM^O/l HAKİKİ KASTL.S KAPA-Tlt-Ol&ı VEKDEN CUCAA.AJC tc'ı^ı S_ÜAŞMAKTAOHZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • KARDEŞİAAİ AL-DıdiNDANiBE.Ki tŞi-Eg.^AS"—«sü OıVote.Ali BU ÇİZ^l ERJN evvelceT İM k^dâR.AErrn_Cin ı «sÖSTERİvoeyuKSEnyoe,vüiç.SEL.IVOE.BU ÇıZSl DE KARDEŞİM GEVDİKTEN SONRA LSuE-R-tN NE KAU Al_piS(NI G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • I İH BORU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNDEN İmal elmekte olduöumuz 13 İLÂ 43 MM kutrunda SANAYİ BORULARI İl» SİYAH VE GALVANİZLİ 3/8 PARMAK 1/2 PARMAK 3/4 PARMAK SU VE GAZ BORULARINA İLÂVETEN 1 PARMAK STYAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • BOYA ONARIMI YAPTIRILACAK Yarımca Fabrikamız sahasındaki asit tankları İle fabrika binasına alt demir kapılarının boya onarımı işi birim flat esasına göre ve teklif alma suretiyle ihale edilecektir.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • YAKUT 143 öyle ne kadar kaldım,pek kestiremiyeceğlm yalnız kalbimin atışları şu nnda fırtınayı bastıracak kadar kuvvetliydi.Birden kulağımın dibinde tanıdığım bir ses:Bu taraftan Murat bey.dedi.Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1960
  • I SITKI;ÜNE] S Lüfer geçici balıklardandır.Vavru halinden 1 E haren azamî iriliğe' erişinceye kadar;Defneyapraj Çinakop,Sarıkanat,Lüfer,Kofana gibi muhtelif isli jS lerler alır.Lüferin kaç sene yaşadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • gŞt Toplantılarınızda muhakkak bulundurunuz TUZLU-PEYNIRLİ BİSKÜİLERİNİ İFTİHARLA İKRAM EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Halis Norveç Balık Yağımız Geldi 100 kiloluk demir bidonlarda kilosu 450 kuruş Eme!Ecza Deposu istanbul Tel:22 37 74 Posta Kutusu 814 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN 19/11/960 Cumartesi gününden itirx3ien Çanakkale sür'at yalyacaktır» nız Cumartesi günkü posta gidiş ve dönüşte Mürefte'ye de uğra-Sayın yolcu ve yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Baştarafı Birincide klettirmekte olduğu yağların miktarda olan navlunundan nmak için nıer'l olan yeni tah-Imine aykırı bir seklide Amen 3 gönü satın aldığı ve bu eaamelesinl sahte faUıralar tanzim yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • İdil Biret,Moskova'da iik resitalini verdi MOSKOVA,RADYO Türk piyanisti İdil Biret Moskovada ilk resitalini başarı İle vermiştir.Türkiye Büyülf Elçisi Fahri Konıtürkün hazır bulunduğu bu resitalde gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Yunan tarzı elbiseler bu yıl moda oldu!LONDRA,A.P.Londralı kadınlara «Yunan tarzı« denen modanın son kreasyonu takdim edilmiştir.Moda mütehassıslarının yarattığı bu yeni elbise klâsik Yunan giyim tarz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • İSTANBUL,PORTEKİZ GÜ-ZELİNE ŞANS GETİRMİŞ İstanbul îklnel Milletlerarası Güzellik Müsabakasına katılan ^Tüzeller dün muhtelif uçaklarla cehrimizden ayrılmışlardır.Kraliçe geçilen Portekiz Tüzeli harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • i,I Bu tasan demokratik I değildir.Bışlarafı Birincide 1 S dır orası pek belli değildir.Soa-3 de ilân firketlerl,mali kuvvetle-3 rine dayanarak basını baskı al-3 p tında tular ve ona İstediklerini 3 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • SATIŞ t LANI KARTAL İCRA MEMURLUĞUHDAN 960/377 T.Bir borçdan dolayı evvelca haciz edilmiş olup bu kerre paraya sivrilmesine karar verilen Kartal,sarıgazi köyünden Ses Tuglahaınamı sahibi Hami Çörtclrg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Ankara Orduevi Kuaförü Onnik Kuaför salonunda çalışacağını müjdeler İstiklâl Caddesi LSle sineması yanı MİM Han kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Milline!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı 1 91 e r I n I fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Çarşamba RUMİ 1380 16 1376 C.evvel KASinVÎ K«stra i 26 19 60 S VAK İT VASATÎ EZANİ Günnj 6.43 1.58 0#a i 151 7.03 İkindi 14.34 9.44 Akşstr ı l*î 30 1200 Yatsı 1823 135 İmsak 5 06 12.15 ı,ı ırvrirıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • BASIN SEMİNERİ 4 Basl/ıra/ı' Birincide öğleden sonraki »emlnere Basın Yayın Umum Müdürü vs tasarı Ahmet Yıldız Komite toplantısı olduğu İçin katılamamış,seminer de bu sabaha talik edilmiştir.Bugün,tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Rektör,Edirne'de üniversite açılmasını teklif ediyor Brf.tara.fi Birincide ründüğünü belirtmiçtir.Onar bu konuda şunları söylemiştir:Bâıı kürsülerde mesela Medeni Hukukda 4,tdare Hukukunda 3 paralel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Nikaıagua'daki âsiler teslim oldu MANGUA.AA.Dirlamba şehrinde 300 talebe İle birkaç subayı rehine olarak ellerinde tutan Asilrr dün teslim olmuşlardır.Asilerin silâhlarını bırakmalarını temin için bâ7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Amerikan ve İngiliz uçakları Türkiye'ye manevra taarruzuna geçti ANKARA,HUSUSÎ Türkiyp tranuı havaya karsı savunma gücünü ö'çmek üzere Amerikan ve İngiliz hava kuvvetlerine r.ıenğup uçaklar dünden İti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • Gümrükteki arabalar 1 Aralıkta satılıyor İstanbul Gümrüklerinde satışa çıkarılacak 438 vasıta;satıştan önce halka teşhir edilecek Ankara'dan dönen Gümrük Müdürü Ruhi Ahıskslı,«Gümrükteki arabaların 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • AMERİKAN Wisconsin 7-9-12-18 beygir gücünde gaz,benzin motörlerinden bir parti gelmiş v« astada arzedilmiştir.ALEM KOLL.Şti.Ömerağa Sok.4/3 Galata İstanbul Tel:44 94 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • MİLLÎ PİYANGODA KAZANAN MUl)piyangonun 15/Kasım/1960 çekillçl dün Ankarada saat 13,30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları bildiriyoruz;3S7058 numara 500.000 Lira 364189 numara 200.000 Lira 0398
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • GENÇLİK,GÜRSEL'E BAĞLILIĞINI BİLDİRDİ 4 Baştarafı Birincide İkinci Başkan telgrafını 1çtn en bitytik Ülkünün AtatllrkçüNlk oldufınm» belirterek bttinnektedfr;İ.İJT.B.I1KYETİ ANKARA'YA GİDİYOR İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1960
  • KELİMESİ 100KURÜŞ r* SATILIK BM LÂK 0 KIZILTOPRAKTA kat,4 oda,hol,lft tuvalet,gömm» banyo 120 M2 53.000 lira.36 36 75.0 KADIKÖY cadd» İreri denli mancaralı İmar durumu alınmış 630 M2 ırsa.36 42 96.SAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1960
  • A ve B Milli Takımlar Tesbit edildi Basri ve Nejat'ın yerine Mustafa ve Yordan Sofya kadrosuna alındı.millî kadro da 16 ya indirildi KASIMDA Sofya ve İstanbul'da Bulgaristan'la karşılaşacak olan A)ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • M ir iris TRANSFERİ DM YAPILDI Kasım transferinin ilk aktarman dün olmuş ve Urfa Beşiktaş Spor*dan Kürekçl Kemal Yüce Fenerbahçe'ye girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • Mahallî ligde bu hafta 6 karşılaşma yapılacak Mahalli hgln dokuzuncu haftasına bu hafta Şeref Stadında yapılacak karşılaşma ile devam edilecektir.Bu haftaki maçların programı «öyledir!19 Katım Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • m tFK HALMÖ Bulgar CDNA yi eleyen forte,takımı ULGAR FUTBOLU İTTİKÇE DÜŞÜYOR CDNA'yı Avrupa Kupasından eleyen IFK Malmö Antrenörü "Bulgarlar robot gibi oynuyor,dedi BULGAR mili!takımının çekirdeğini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • TOTO'DA 12 BİLEN 10.679 LİRA ALACAK ANKARA,HÜ8USÎ Spor-Totonun İS nal haftasında II doğru tahminde bulunana rastlanmamıştır.Totoda İS bilen 19 klal 10 bin 679.42 ser Ura,11 doğru tahminde bulunan 216
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • BEŞİKTAŞ,ROSTOV İLE MAÇ YAPMIYOR Beşiktaş kulübü İdare heyeti dün yaptığı toplantıda hâlen,GalatasarayiB davetlisi olarak şehrimizde bulunaa RostoT takımı İle maç yapılmaması kararını almıştır.Siyah B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • F.Bahçeli futbolcuların dikkati çekildi Fenerbahçe kulübü ikinci Reisi Dr.İsmet Ulug,futbolcularla dUn aksara btr hasbıhaldi bulunmuf ve ktndlltrtnden milli lig maçlarında gayra* ciddiyet beklenildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • 3-1 mağlûp Dağınık bir hüviyette gözüken B)kadro ilk devreyi 1-0 yenik bitirdi B ULGARÎSTAN B takımı Ha karşılaşacak olan B milli takım namzetleri üçüncü hazırlık karşılanmasında dün Yeşlldlrek'l 3-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • mgr Hâtıra defterini bir an elinden bırakan Metin:Cezaevinde inaanı en çok memnun eden aey,aranmak,dedi,bilmezliniz o loş koğuşta yatağa uzanıp da gelen mektupları okurken insan kendinden geçer.Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • Basketbolde bu hafta F.Bahçe Darüşşafaka karşılaşıyor İstanbul basketbol liginin yedine hafta karşılanmaları cumartesi vt pa zar günleri Spor Sarayında yapılacak' tır.Haftanın en mühim karşılaşma»' is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • O.Sarayın formda uzunu OLfMPIYAKOS YENİLDİ 23 Kasım Çarşamba günü de Galatasarayla Avrupa şsmpiyo:kulüpler turnuvasının İlk maçını oy nayacak olan Olimplyakos basfcetbo takımı Yunanistan liginde takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • iz.Spor,Karşıyaka,Altınordu,Göztepe,Altay Kulübü idarecileri tahakkul ettirilen 1.5 milyon liralık gelir yergisini ödeyemeyeceklerini açıklathlaı İZMİR,HUSUSÎ' MİLLİ lige iştirak eden İzmirspor,Karşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1960
  • Sofya maçına hazırlanan namzet galip gelmesine rağmen iki kadro,Beyoğluspor karşısında 5-1 de göz doldurmaktan uzak?SOFYA'daki milli maça hazırlanan A)milli takım namzetleri dün Mithat paça stadında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor