Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİNDEKİ TEMİZLİKTEN SONRA KUYRUKLARIN ÜMİTLERİ YOK OLDU Gazetelerden)YAŞŞA GÜRSEL!i İMSl9feft*.S-î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • S3*«a BOMBA Vaktiyle bir adamın bomba patlatmaya meraklı bir dostu varmış.İkide birde bomba patlatır,etrafı telâşa verirmiş.Sonra da,katıla katıla jriılcr:Göreceksiniz,daha bak ne bombalar patlatacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • i Basın seminerinde isbat hakkı tasarısı dün tasvib edildi ANKARA.HUSUSÎ Basına isbat hakkı tanıyacak o'.an kanun tasarısı dun Rady.oevinde yapılan seminerde tasvip edilmişlir.Basın Yayın tarafından h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • MAY BRİTT BİR ZENCİ İLE EVLENDİ ^ŞSi^SS loll,»vood'da zenci sanatkâr Sammy DVVİŞ ile evlenmiştir.Kesimde genv evliler nikâhtan sonra tertipledikleri daveti* birbirleri iein kadeh tokııştıtrıırkrn.I Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • BAŞLANIYOR Avukatlar Yassıadaya gitti.Röntgen sonunda düşük Menderes'in sıhhatinin iyi olduğu anlaşıldı ALI Ipar.Fatin Rüştü Zorlu ve Nihat Ali Ucüncü'nûn sanık bulunduğu «Gemi Dâvası» na bugün saat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • fîürs 1 Başkan,temas ed im yya me bâ lardı,merin ennı Affedilenlere haıiçte vazife teklif edildi Gençler,dün Başkan Gürsele Demokrasinin teminatı diye tezahürat yaptı ANKARA,HUSUSİ DEVLET Başkanı ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Tasfiye D.sarda da Müsbei Karalandı Dünya Radyoları ve Basım Başkan Oürsel'i destekliyor DIŞ HABERLER SERVİSİ MİLLÎ Birlik Komitesinde yapılan tasfiye,dış basında müsbet karşılanmıştır.Yabancı gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • jsarffe-AMERİKA'DA BİR TÜRK PİYESİ Refik Erdııran'ın yazdığı »Cengiz Hanın Bisikleti.adlı komedi New Yoık'da Jııdsoıı Hall'de Türk Kolonisi tarafından temsil edilmiştir.Büyük bir başarı kazanan temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • VAZİFE ALAN EMEKLİ SUBAYLARIN EMEKLİ MAAŞLAR!KESİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesinin kararıyla emekliye sevkedilen subaylardan yeniden vazife alanların emekli maaşları kesilecektir.Bu subayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • M1® i IA.P.J Geçen hafta Cezayir'de yeniden kargaşalıklar olmuş ve Cezayir'in Fransız kalmasını isteyen binlerce nümayişçi,de Giiullc'iin Cezayir politikası aleyhine nümayişler yapmıştır.Çoğu talebe o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Yemekten zehirlenen işçilerin hastahanede dün gece mideleri yıkandı.18 işçi de yatırıldı BAKIRKÖY Emayetas Fabrikası işçilennden 108 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmişlerdir.Emaye Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Gazeteciler Amerikan Büyük Elçisini terletti METİN DOĞAN ALP Amerika'nın Türkiye Büyük Elçisi Mr.F.Warren,dün basın mensııplariyle yaptığı e Veda» toplantısında sorular karşısında bir hayli bocalamış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Barselona'da bir uçak kazâv nk ucuz atlatılmış ve İspanyol uçağında bulunan R kişilik 1 piste ft"fcdifii yaralanmıştır.Kesimde alevler içindeki u^ak.UjDUZ ATLATILDI zaman alev alını;ve kazada sadece 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Tapu-Kodasîro öğrencileri dün okullarını zaptetliler Derslere boykottan sonra bâzı talebelere verilen cezalar üzerine 150 öğrenci,hademelerden anahtarları alıp okula kimseyi sokmadılar ANKARA,HUSUSÎ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Suriye'de bir sinemada 200 öğrenci yandı ŞAM,A.A.T.H.A.RADYO Suriyenin Amuda şehrinde evvelki gece çıkan bir sinema yangınında 200 kadar küçük öğrencinin yanarak:öldüğü sanılmaktadır.Amuda ve Hasaki ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • |A AV-1M««ı Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel dün Başbakanlıktan çıkıyor.Orgeneral Gürsel Bakanlardan çeşitli memleket meseleleri hakkında izahat almıştır.[Telefoto Milliyet:Âsaf Uçar Ankara İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1960
  • Öğreten iş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokuşu No.14.Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • y-m TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIK KIZ MI?ÖÛLM MI?Doğacak çocuğun cinsiyetini önceden tâyin etmek mümkün müdür?Cinsiyette Determinizm nedir?Arzuya göre kız veya oğlan çocuk yapılabilir mi?Geçen haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • Tasarruflarınızdan en iyi şekilde için takip edeceğiniz yol.her 200 liraya 1 kur'a numarası TÜRKİYE S Daima daha fazla,daima en fazla ikramiye dağıtan îş Bankası senesonunda 3 milyon liralık ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • Sayın Öğretmenlere ve Velilere BtR YAYINEVİ ARKIN KİTABEVİ İFTİHARLA SUNAR TÜRK ÇOCUKLARINA RENKLİ ANSİKLOPEDİ:Her sahifesi 6 renk,binlerce resimle süslü,en önemli konuları resimlerle işlenmiş ve kâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7 3u İki marş 7.85 Karışık sabah müziği 8 00 Haberler ve hav;ı durumu 8.1i Şarkılar 8 30 Plâk dolabından 9.00 Karışık sololar 9.20 Türküler 9.40 Dam müziği 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • OĞLAK BUKCU TV [22 Aralık 20 Ocak] Emeğinizin boşa gitmesi İhtimali var.Fakat üzüntünüzden sonra y -nl bir ümit başlayacak KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Daldan dala atlıyorsunuz.Vefasızlığı btraı bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • f^ 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Rönesanstan sonra Avrupa mimarisindeki tezyinat üslûbu;Ayak direme.2 Ev,kus yuvası eski dil)Tersi ba-yağı.3 Terfii ikide gayrı İradî kaş göz oynat-2 ma;Eskiden sairlere su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • RESMİNİ C Kapahçarşı'da Belediyeye ait sahaları işgal eden esnaftan cezalı olarak işgaliye resmi alınmasının kanuna uygun olduğu tesbit edilmiştir.Dün saat 11.30 da Belediye Reis Yardımcısı Kurmay Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • İtil.İM.Mil ninnini mm mu ımmııtımiMiıııınmmımıımmı mum.mmıımmmmııi/Küçük bir inceleme DAHA Cumhuriyetin ilk yıllarında bu memleketin on kıymetli şahsiyetlerinin bil« başbaşa yalnız kaldıkları zaman,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • J*-asa TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL SİNEMA MECMUASI İC Bir partide Ürdün Krajj Hüseyin ile çıplak ayakla Rock'n Roll yapan güzel Alman yıldın Ayşeciğin Misafir Günü •fa Nefis bir foto roman:Sünger Avcıları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • I sinemalar j BEYOĞ L U ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Hayber Fedaileri Tyrone Power Ronkü Türkçe.2 Düşman Sürücüler Villinm Bishop Türkçe.ATLAS Tel:440835)Bir Yaz Kızı Pascale Petit Renkli Fransızca EMEK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • ÖLÜM Eski Madeni Eşya Sanayici v« Müteahhidi Bay Harutyun Yarman'uı vefat ettiğini ve cenaze merasiminin bugünkü »ah günü İS kaaım 1960 saat 14 te Beyoğlu Ba« hkpazarı üç Horan Ermeni kilisesinde İcra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • DOÛUM Mürüvvet ATAKANl ile İsmet ATAKANl oğlan çocukları Çan'ın dünyaya geldiğini dost ve akrabalara müjdelerler 14.11.960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • ÎKt GÜNDE 171G KİŞİ CEZALANDIRILDI Cumartesi ve pazAr günleri şehrimizde temizliğe riayet etmeyen 1716 kljl cezalandırılmıştır.Belediye Zabıta memurlarının aldıkları pejln para c«zası 10.160 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1960
  • SELMA DEMİRKOL ıı« CENGİZ GÜRSÜR Nikahlandılar.14/U/1960 istanbul $iiK*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • Çama rıyprsanız l Ç-2 tipi ARÇELlK Çamaşır Makinesi 4 kilo kuru çamaşır alır.En büyük çarşafları bile koİayca yıkar ve sıkar.3 kanatlı bu karıştırıcı)çamaşırı yıpratmaz.sökmeden,düğme koparmadan ve YI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • toYDWHPA FA2UW!BÜlHÖ TOB.FAKATRr:MAPA6MFM kellemi otw kovdum,samiap.PÖMERSE KlYANET Kopacak*rilÎM RAWLAI^ öOZUMDH 0ASLAOI.HEK/MPMA M-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • 30 OCAK KEŞİDESİNDE:125.000 lira 1 talihliye 30.000 lira 30 Kasıma kadar hesap açtırınız ENVÖKSEKFAİZ EN FAZLA KAZANMA ŞANSI işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • j.*ı.UİH\ıııımıııv" TAKVİMDE BİR YAPRA kampanyası 1 AZETELEB İstanbul'da temizlik seferberliğinden sonra E vJT saygı seferberliği ilân edildiğini yazıyorlar.Saygı için alı-nan kararlar üç madde üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • SEVDİĞİNİZ YILDIZLARIN SESLERİNDEN PROGRAMINDA BELGİN DOEIUK'u BU GECE 22.10 DA İSTANBUL RADYOSUNDA MUTLAKA DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • ADAYAR GLİKOZU HER YAŞTAKİ VÜCUDA' ENERİİ SAĞLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • rHAL MALI ETON DEMİRİ 6,8,10 ve 12 mm.EMİR KERESTE TİCARET A.Şinel Cad.Transtürk Hanılata İstanbul.Tel:49 11 41 Igr:DEMKERLİM-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • merika'nın bîr umaralı kadıns Başkanın eşi Jacqueline Kennedy henüz 31 yaşında da beraber Beyaz Saray'a giren en genç kadın değildir VTERÎKANIN en genç ve lk katolik Başkanı olarak 3eyaz Saraya giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • Yanlış tahliye edilen 4 mahkûm cezaevine girdi ŞARKIŞLA,HUSUSİ Kısmi af kanunundan istifade ederek serbest bırakılan 22 mahkûmdan 4 ünün suçlarının af kanunu şümulüne girmediği anlaşılmış ve bu 4 mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • 5KİTAP HEDİYE EDİNİZ KİTAP HEDİYE EDİNİZ KİTAP HEDİYE EDİNIZŞ?2 Dünya Çocuk Kitapları haftasında 5 çocuklara hediye ediniz.JJJ 1 i X En güzel hediyelik kitaplar a DOĞAN KARDEŞ ı kitaplarıdır.2 i tu ıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • YERLİ SANAYİİN ZAFERİ Şirketimizin büyük fedakârlıklarla kurduğu YENİ TESİSLERDE Teknik elemanların devamlı nezareti altında elde ettiği ALMAN BEYAZ ÇİMENTOSU kalitesinde çimentolarımız 10 Kasım 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • Sanayi mamullerinin kalitesi yükseltilecek İZMİR,HUSUSÎ Sanayiimizin istihsalini arttırmak ve kalitesini yükseltmek üzere Ankara'da yapılan toplantılarda şu kararlar alınmıştır:gn| Mamuller,sıkı bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • Küba'nın tahrik ettiği asiler dün 3 memlekette hadiselere sebeb oldu DIŞ HABERLER SERVİSİ Küba Başbakanı Fidel Castro'nun desteklediği asi kuvvetler,dün üç Orta Amerika memleketinde kanlı hâdiselere s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1960
  • Kennedy,Nixon'u Ziyaret etti Yeni Başkan,siyasî rakibine,seçim kampanyasındaki tutumu için tebriklerini sundu WASHİNGTON,RADYO Başkan seçilen John Kennedy,son seçimlerde mağlûp ettiği rakibi Richard N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.11.1960
  • VAA'.OVtC 8URNUMPAKİNİN OE ÇOK,KIYMETLİ Ot-OUGUNvj UNOTMA.VıM PEKİ.Al_lŞ/WASlN«l KMeNÎZDE em MAMZUfZ.VOtÇTUR MEE(VÛi_OE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1960
  • CEKTKL.H.Rı A VKTEg.ASZTiK.mfç 'T.ZAZ,AML.A.A'_I BEV nİmAVET ken.OİSİNİ SÖS rfafctoî Evde KİaaİN BORuSüNun Öttü.GÜNÜ İSPAT tn I î İSTEMEM ARTIK.BEN AAUTT=Ai TA BulASiK vikarken Buraya Iaase SİR,wVe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ Nereye sakladığını ne anneme ne ağabeyime ne de bana söyledi.Fakat yakutları bulduğunu hir gece bana anlattı.•¦Eğer ecelimle ölmez de hasıma hir hâdise geline bilinkl bu yakutlar yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1960
  • ATANIN BÜYÜK İNKILÂBI 0 Derleyen:ÖMER SAMİ COŞjü Mebuslara Hllab için dersler ver Dnlmahahçe Sarayının ııst katındaki büyük salonun kapıları dört buçuk saattenhcri kapalı duruyordu.Mustafa Kemal Paşa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1960
  • HI||lll!l!OKUYUCULARIMIZDAN RİCA:1 Bu sütunda yayınlanması ister mektupların,kısa ve özlü olm;E 2 Mektupların mümkünse-dak ğj lo makinesi ile,değilse okuna jf olarak ve kağıdın sadece bir rafına yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Ford vakfı Türkiye'ye 56,500 dolar bağışladı ANKARA,HUSUSİ Fovd vakfı Türkiye'ye eğitimde kullanılmak üzere 56.5P0 dolar tutarında iki bağıyta bulunmuştur.Bunlardan biri Ankara Orta Doğu Teknik Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Akademi çıplak model sıkıntısı çekiyor NECMİ ONUR Şeririmiz Güzel Sanallar Akademisi «Soyunup çıplak kalabilecek» kadın ve erkek aramaktadır.Sene başında yapılan ilânlara rağmen müracaat eden modeller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • IĞIRAN TAVUKLAR SIZI ELE VERDİ kah bir tavuk hırsızı dun gece çaldığı tavukların bağırması üzerine bir bekçi tarafından yakalanmıştırsonra cezaevinden tahliye edi-met ozdemir isimli sabıkalı rsızı Ta;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • IATÖRLER KREDİ GEMİ ALACAK örlerin kredi ile Amerikadan maları kararlaştırılmıştır.Bu t ilgili olarak 3 gündenberi Şl-İşletmcsi salonlarında yapıları dün sona ermiştir,ı tanınan kredinin bir benzeri ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • alp,«Emniyet ieşkivaiandaşın sevgisini zanmalıdır» dedi fetstnbul Emniyet Müdürü Nevrealp kendisi İle konuşan gazedün:«İstanbul Emniyet tcşkltandaşın sevgi ve saygısını kabir müessese haline gelmelidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Elizabeth Taylor fine hastalandı LONDRA,A.Ps Elizabeth Taylor çok feci bir ısından muztarip olarak hastakaldırılmıştır.»s birdenbire feci bir bas agnîkalanrnıg ve bunun üzerine celı bir cankurtaranla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Üniversiteye yeni talebe alınıyor bu)Üniversitesine müracaat jğrenciler serbest bıtakılmaya-Ü,niversite Yönetim Kurulu dün plantı yaparak bu meseleyi gö-Stür.Fakültelere yeni alınacak lilerln 14-20 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Spor Şûrasının iki üyesi avrıldı ANKARA,HUSUSİ Ş rası Divanı heyetinde vazifeli Millî Birlik Komitesi üyelerinden Köseopkı ve Muzaffer Garan eden çıkarıldıkları için Spor sûtakl vazifelerinden de oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • İEMi DÂVASI,NA BAŞLANIYOR Baştarajı Birincide motor yanaşmıştır.Bu motor İr-Bürosunun da müsaadesi üzerin* oıkat tarafından tutulmuştur.Müılleriyle Rö'üşmek isteyen avukatapur iyin İstenen 3500 lirayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Bebek,in kemikleri morga getirildi üşük Adnar Menderesin Ayhan Aydan olan çocuğunun kemikleri tefedilmek üzere dün Ankavadan tsoula getirilmiştir.Torba İçerisindeki ilkler Moıg Müdürlüğüne teslim Imiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • GÜLBÎN GALAN İle Turgut KAYAALP Nişanlandılar Üsküdar 14.11960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Eski M.B.K.'nin ihtisas Komisyonları lâğvedildi t Baştarafı Birincide idaresine evvelki sabah İçişleri Bakanlığınca yapılan bir tamim üzerine mahalli Vali ve Kaymakamla!ca el konulmuştur.Türk Kültür D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • VAZİFE ALAN EMEKLİ SUBAYLARIN EMEKLİ MAAŞLARI KESİLECEK t Baştarafı Birincide Buna dair kanun,20 Ağustos 1960 tarihinden itibaren mer'i olmak kaydıyla dün yayınlanmıştır.SUBAYLAR LİSE VEYA ORTAOKUL ÖĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Kütahya'nın batışı mahkemeye aksetti Hollanda açıklarında Alman bandrah bir gemi ile çarpışarak batan «Kütahya» şilebinin mürettebatı dün Rotterdama çıkarılmıştır.Çarpışma olayı Rotterdamdaki deniz ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Aftan sonra dışarıda beş gün rahat durdu İZMİR,HUSUSÎ Aftan istifade eden bir yankesici,tekrar hapishaneye sokulmuştur.Rıdvan Yeken,affının besinci gününde,bir taşralının canını yakmış,sorgusunu mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • İçişleri Bakanı,Vali ile iki saat görüştü içişleri Bakan" Muharrem İhsan Kı-Eiloğh] dün aksam üzer!vilâyete gelelerek Vali Tulga İle U*l saat görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Ordu vilâyetinde çay ekMamiyecek ANKARA,AA Çay kanunları gereğince Artvin,Rize,Trabzon,Giresun ve Ordu illerinde bugüne kadar yapılan çay ziraatinin tatbikat ve denemeleri neticesinde Ordu ilinin tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • iyorlardı t Bastarajı Birincide Bu ahval memleketi yeni bir karışıklığa,hattâ korktuğumuz kardeş kavgasına götürme gibi feci bir hal almak ve vatanımın için ciddi tehlikeler yaratmak istidadı gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • rikalar,döküm işlerinden,buhar kazanlarına ncaya kadar her çeşii gerekli imalâl yapabilecek AÎSKARA,AAlet Demiryolları idaresi Ankara,Adapazarı,Eskişehir ve Sivas'ta bulunan demıryol fabrikalarınli iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Gürseli Kı&rıs Elçisini dün kabul etti ANKARA,HUSUSÎ Kibrisin yeni Türkiye Büyükelçisi Ekselans Mehmet Ertuğruloğlu dün Devlet Başkan1 Gürsel tarafından kabul edilmiştir.Elçinin itimatnamesini takdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • lekniker öğrencileri bugün Anıt-Kabire yürüyüş yapacak Tekniker Dernekleri bu yıl geri alınan bâzı haklarının iadesi için çalışacaklar ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Tekniker Okulları Öğrenci Demekleri Başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • KENNEDY "TÜRKİYE'ye YARDIM DEVAM EDECEK,DED!Amerika Başkanı seçilen Kennedy Kim dergisinin muhabirine verdijgl beyanatta «Ben 1947 den heri Türkiye'ye yardım yapılmasına kuvvetle taraftarım.Türkiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • TASFİYE DIŞARDA DA MÜSBET KARŞILANDI t Bastarafı Birincide lan müfrit genç subayların rol oy-Uadığını belirtmiştir.«Hilversum» Hollanda radyosu da bir yorumunda,Tür]*eş'in müfrit bir milliyetçi ve Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • TAPU KADASTRO ÖĞRENCİLERİ t Baytarafı Birincide mislerdir.Ancak,evvelki gün 5 kişinin bir sene,bezılanmn da 15 er gün okuldan uzaklaştırılmaları üzerine okuldaki öğrenciler evvelki gece okulun idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI G.C.MENOTTİ ISOLOS 17 Kasını Perşembe 19 Kasım Cumartesi 24 Kasım Perşembe 26 Kasım Cumartesi günlerine ait biletler Tepebaşı Dram Tiyatrosunda satışa çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Bu akşam saat 21.45 de Mevsimin renk,müzik,Ask dolu çahane filmini takdim eder BİR YAZIN KIZI Une Fille Pour l'ete)PASCALE PETİT MİCHELİNE PRESLE Seamlar:12.30 2.45 5 7.15 9.45 Tel:48 26 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • MODERN ÇARŞI KOOPERATİFİNDEN Aııkarada Posta caddesinde inşa ettirdiğimiz Büyük Çarşı binasında köşe başında Banka,Şirket ve mağaia olmaya elverişli müstakil bir kısım kooperatife ortak olmak şa/tiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı ş i e r 1 n i fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • HİCRİ SALI RUIMI 1380 15 1376 C.evve KASIM Kasını 25 19 6 0 2 VAK] T VASATÎ EZANİ Güneş 6.47 1.56 Öğle 11.59 7.07 İkindi 14.35 9.44 ı Akşarr 16.51 12.00 Yatsı 18.26 1.35 j tmsâk 5.05 12.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • BASİN SEMİNERİNDE İSBAT HAKKI TASARISI DÜN TASVİB EDİLDİ BnsUıraiı Birincide suslarda da karşılıklı görüş birliğine varılmıştır.Seminerde gazetecilerle Basın Yayın temsilcilerinin görüş birliğine vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Gazeteciler Amerika Büyükelçisini terletti Baştarajı Birincide gayeleri üzerinde hiçbir değişme yapmadığım» belirtmiştir.«Türk Amerikan dostluğunun gelişmeye devam edeceğini» bildiren Büyükelçi harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEEON 2İ ta 10 SATILIK EMLÂK VALİKONAĞI caddesinde kaloriferli,5 oda 60.000 Kazankaya 47 62 03.0 TEŞVİKİYEDE 4 oda hol kalorifer,parke 100.000 Kazankaya 47 62 03.KELEPİR Valikonağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • GOZELÜK İÇİN ESAS KAİOEı Cildi» genç t» ta»» kalması içirt ihtimamdır!Yüzünüze sabah aksam ve muntazaman KREM NIVEA sürünüz.Muntazaman NIVEA île beslenmiş bir cild daima genç ve taze kalır.Erkekler na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Albenal Sanayi Türk Limited Şirketi TASFİYE MEMURLUĞUNDAN İstanbul,Arnavutkby,üvez sokak 11 No.da icra!ticaret eden ve İstanbul Ticaret Sicilinin 52538 sayısında kayıtlı cALBENAL SANAYİ TÜRK LIMITED Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • Menkul Satış lanı İstanbul 12 ııci İcra Memurluğundan 960/4191 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 952 model Mersedez marka 56834 plâka sayılı 5000 lira kıymette otomobili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1960
  • BUGÜNKÜ Son Havadiste C.H.P.nin TUTUNU Cemil Sait Barlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.11.1960
  • OZYURT,DERTLERİNİ Profesyonellik yeni esaslara bağlanıyor,üç büyükler kendi aralarında tek maç yapacaklar.Millî lig 18 takıma iniyor Futbol fWerasy«mn Başkanı Muhterem özyurt dün şehrimi» knlüp temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • KISA HABERLER AftTHATPA&A «tadı gişe ve Kapılarında vazifeli olan üniversite «ğrenetleri geçtiğimi» Pazar günü oynanan Galatasaray Rosto?maçında kendilerine çift yövmiya verileceği hakkında alakalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • F.Bahçe bu hafi İzmir'de oynuyor A.Ordu ve Izmirspor ile karşılaşacak olan San Lacivertliler Perşembe günü gidiyor.Altay ve K.S.K.bu hafta şehrimizde MİLLÎ Of maçlarına Cn-martesî ve Faz» günleri İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR Mil^"^™J,m*J ı ıw l in ı umumimi MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın KLB« son maçları E&jThİ Numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • TOTO'DA 13 BİLENE RASTLANMADI ANKARA,HUSUS:Geçtiğimiz hafta oynanan Spor-ToH nun bugüne kadar yapılan tasnifinde 13 maçın neticesini doğru olarak bilene rastlanmamıştır.Tasnife devam edilmekte olup ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • F.Bahçeli idareci v futbolcular dertleşecei Fenerbahçe idare heyeti profesyc nel kadronun bütün futbolcuları,bugün saat 17,30 da bir toplantıy davet etmiştir.Fenerbahçeliler Cemiyetinde yapı lacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • BOSTANCI,İSTAN BU HENTBOL ŞAMPİYON Bostancı hentbol takımı 1960 tanbul şampiyonu olmuştur.Vole bol ve Eltopu Federasyonu Bostat kulübü ile PTT arasındaki lhtilı halletmiş ve neticede alâkalı külü resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • GÜREŞ KAMPINDI İKİ TAKIM BERABEF ÇALIŞACAK Nisan ayında Emirgânda açıla millî güreş takım kampında A B millî takımı olarak iki takım lıştırılacaktır.Güreş Federasyonu son aldığı kararla Nisan ayında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • Rostov,şehrimizde son maçını muhtemeli Beşiktaş'la yapaca Geçen Pazar günü Galalasa.4-0 mağlûp olan Rostov takımı rimizdekl son maçını muhtem Pazar günü Beşiktaşla yapacal Galatasaray ve Beşiktaş kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • Galatasaray Olimpiyakos'un Teklifini kabul e İlk mac 23 Kasm İstanbul'da.Takım gün antrenman yapaı GALATASARAY,Avı Şampiyon Kulüpler T nuasmdaki rakibi Yi basketbol takımı Olimpiyat çektiği bir telgra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • CAN Bugün denenecek BASRİ Durumu kritik Bugün belli olacak A Milliler B.Sporla oynuyor Namzet takım 15 te yapacağı ii cü hazırlık maç Can ve B a denenecek KASIM'da Sofyada garistanla yapacağı şüaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.11.1960
  • m Mi:METİN OKTAY ANLATIYOR «Ona boylu,saz benizli bir gençti Çadıroğlu.«Yaşadığ süfiî hayat,daha genç yaşta belini bükmüş,adetâ kamburunu çıkarmıştı.Bir halk hatibi gibi konuşuyordu.Az önce benim çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor