Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • Yassıada'da üç dâvanın duruşmasına bakıldı |ORDU FİLM MERKEZİ] Gedik'in eşi Mclâhat Gedik Adalet Divanı huzurundaeşi ifade Tertip olmadığını iddia eden Melâhat edik'e Başkan,yalana saptığını [ORDU FİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • Bebek âvâsı„ dakika levam etti Dr.Atabey' in tahliye talebi kabul edilmedi BEBEK» dâvası duruşması dün 5 dakika sürmüştür.Saat 9.30 da başlıyan duruşmaya eııderes füme bir elbise,krem rengi gömlek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • TAHLİSİYE CEKETİ mışlır.Tecrübeler sırasjnda ceketi giyenle mışlar bu esnada gazete okumuşlardır [KEYSTONE] İngiliz tahlisiye teşkilâtı deniz kazalarında kullanılmak üzere bir batmaz ceket lıazulanuzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • DURU M BU TUTUMU BEĞENİYORUZ Meçhul kaynaklardan alınan meçhul bilgiler sonunda Üniversitede bir anda yapılan büyük tasfiye hareketinin ne kötü bir sürpriz tesiri yarattığı malûmdur.Millî Birlik Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • İstanbul'da saygı kampanyası açıldı Istanbukla bir «Saygı seferberliği» ilân edilmiştir.Kampanya münasebetiyle Vilâyet ve Belediyece şu tedbirler alınmıştır:BT| Halka saygı göstermeyen esnaf ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • Bir Doçent nişanlısının arzusu ile M.B.K.den af sebebini sordu ANKARA,HUSUSÎ Üniversiteden ihraç edilen 147 öğretim üyesinden evlenmek üzere oları bir doçent Millî Birlik Komitesine müracaat edemk,eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • KAYSERİ OLAYLARI SANIKLARININ 5-15 YIL HAPSİ İSTENDİ ANKAUA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü'nün Kayseri'ye gidişi sırasında çıkan olaylarla Hglli kararname hazırlanmıştır.Dün Yüksek Soruşturma Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • ıtımı işi devletten alınıyor Tasarı,dağıtımı hükümet,basın ve Üniversite temsilcilerinden ibaret kuruma veriyor ANKARA,HUSUSÎ BASIN İlân ve Reklâm Kurumu Teşkiline Dair Kanun Tasarısı» muhtemelen bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • ki sakıt Bakanın "Zimmet Dâvası,müdafaaya kaldı Savcı,dünkü duruşmada Zeyyat Mandalinci'nin 5-10 yıl,Erkmen'in de 3 5 yıl hapsini ve müebbeden memuriyetten men cezası verilmesini istedi YASSIADA'da dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • YANİ.Vaktiyle Akdeniz kıyısındaki kasabalarımızdan birinde,Dalıiliye Nazırının okul arkadaşı olan bir Kaymakam varmış.Bir gün denizde bir gemi batmış.O devirde de resmî dil Osmanlıca ve kelimeleri iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • [MİLLİYETİ Şoför F.rdoğan Tefeci'nin uyuması yüzünden Ankara 272112 plâkalı otobüs din» İzmir'de Bornova'ya 25 Knı.kala Beşyol mevkiinde devrilmiş,hüviyeti tesbit edilemeyen bir yolcu ölmüş,şoför dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • Kandemir Sipohipola dama mahkûm edildi Salacakta sandalına aldığı 4 kişilik bir aileyi öldürmekten sanık hakkında ittifakla alınan kararı soğukkanlılıkla dinledi ve 'Allah yardımcım olsun,dedi r Ç* AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • ŞEHRİMİZDE İDAM MAHKÛMLARI SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ Şehrimiz cezaevlerinde hâlen dört idam mahkûmu bulunmaktadır.Ek Af Kanunu tasarısı aynen kabul edildiği takdirde bunların cezalan miiebbed han^e çevril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • İskenderun limanında bir Lübnan motörü yandı İSKKNOFRIN.HUSUSÎ Lübnan bandıralı «Ferida-K» nıotörü dün gece saat 21.30 da 260 balya pamukla yanaıak batmıştır.İskeleye bağlı olan motor yanalken Ödemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • M.B.K.ÜYESİ TASER "İNÖNÜ DE TENKİD EDİLEBİLMELİ,DEDİ ANKARA.HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyesi Binbaşı Dündar Taşer dün Mecliste basan mensupları ile yaptığı bir sohbet sırasında «İnönü de tenkid edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1960
  • TÜRKÇE İZAHLI FRANSIZCA GRAMER ÖZETİ Yazan:Dr.BAHA ÖNGEL Maarif Vekâletince okullara tavsiye edilen,Fransızca öğrenenlerin beklediği kitap FİYATI:5 LİRA Tarhan Kitabevi Kızılay Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • As wm '&iAr m hm assa i?BEKLERİ DADILAR SALTANATI Halkın dertsiz sandığı «sosyete hanımlarınız» in bazılarının aslında büyük bir derdi vardır:can sıkıntısı.Ama bu yüzden kendilerine acımak güçtür,zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • tBOBomaaBBoı 750 KİLOLUK PİKAP'TAN 7 TONLUK DİZEL Ağır Hizmet Kamyonlarına kadar Daima Sâdsık Müşterilerinin Emrindedir TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ:Ruşensad RWa Sadjkoğlu ve kardeşi Kol.Şti.Taksim Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • İSTANBUL RADYOSUNDA Bu akşam 19.15 de Piyale Makarnası ve Adayar Glikoz Fabrikalanmn müştereken takdim ettikleri Üç Ahbab Çavuşlar Toto Oynuyor isimli skeci dinleyiniz.Yazan:Selçuk Kaskan Oynayanlar:R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • ŞOFÖR ARKADAŞLARIN DİKKATİNE:İstanbul'da bütün cemiyet ve derneklerin de iştirak ettiğini ileri rürerek kurdukları sendikaya üye kaydetmek gayesiyle broşürler dağıtarak vaadlerde bulunan şahıslar,duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU Tü [22 Aralık m 20 Ocak] [22 Haziran 23 Temmuz] Dikkatiniz dağınık.Bu-J^ Bilmediğiniz bir hâdisegün müiıim saydığınız nin tes'r ve neticelerini problemlerle meşgul ola-Ş^. J h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2.Ih~ 3 4 5_i 6 7 RS8—9 B ÜLMACA SOLDAN SAĞA:1 Gemi tamiri;Bir nota.2 Büyük süslü balıkçı kayığı;Bir hayvan.3 Bale sanatı yapan dansöz;Bir nota.4 Kıymetli madenden mamul eşyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • mecmuasının Atatürk Haftası Hâtııa Sayısı,YARIN CIKIY Yarınki katlandığı zaman kitap şeklini alan nefis bir Atatürk albümü hediye ediyor.Bu albümde Atatürk'ün en güzel resimlerinden seçilmiş:I 13 Atat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • AÇIK TEŞEKKÜR On gün kadar süren hâd böbrek taşı krizinin teşhis ve tedavisi hususunda dostça alâkalarını esirgememiş olan Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli Prof.Dr.Gıyas Korkud Dr.Saim Bengiserp Dr.Kemal Nar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • UYUMAK İSTEDİ,BİR DAHA DA UYANMADI Kemal Çetlnbaş İsminde bir çalın Kasımpaşa'da kaldığı otelin odasında ölü olarak bulunmuştur.Yapılan tahkikatta Kemalin fazla miktarda yuttuğu uyku haplarından öldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • 105 BİN REHBERDEN 62.500 Ü DAĞITILDI Telefon Müdürlüğü tarafından yeni olarak bastırılan 105 bin adet rehberden,abonelere alt olan 62.500 tanesi tevzi edilmiştir.Postahanelere gönderilen rehberlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • ATEŞ YAKARKEN KENDİSİNİ YAKTI Elmadagında oturan Takuhl Oktanyan dün sabah mangalda ateş yakarken «tekleri tutuşmuş ve vücudunun muhtelif kısımları ağır surette yanmıştır.Takuhl kaldırıldığı İlk yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • Fakir Üniversite öğrencileri öğle yemeklerini 50 kurusa yiyeceklerdir.Alınan bir kararla fakir öğrencilerin ucuz yemek meselesi kesin olarak halledilmiştir.Ankara'da ilgililer ve Tedris Umum Müdür Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • Kızıl vakalarında geçen senelere göre artış var Şehrin muhtelif semtlerinde kızıl vakalarına rastlanmaktadır.Bu konuda îl Sağlık Müdürlüğündeki yetkili doktorlar şu İzahatı vermiştir:«Şehrin muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • MEHPARE DEMÎRCİOĞLU üş YILMAZ SİVRİ Nişanlandılar 12/Kasım/1960 İZMÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • CANAN GERİŞ Um NAMIK AKYOL Nişanlandılar Şadırvan İstanbul 12/11/1*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • TÜRKAN BAYAR İli MÜEDDEP ERKJVİE.Nikahlandılar X2.Kasim.19t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • KISA H/ŞEIUK Hatları İşletmesi dünden lamıştır.Tadilât ile modern bir büro yolları İşletmesi taşınrnayacaktıritibaren yeni binasına taşınmaya başhaline getirilen Ayniye hanına Dentz-BÇYKOZ'a bağlı Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • KANALİZASYON İŞİ TEPECİKTE ELE ALINDI Çatalcanın Tepecik köyünde 2000 metrelik kanalizasyon İşi için müşterek çalışma yapılmaktadır.Ziraat Müdürlüğünün bazı köylerde yaptığı 4 K grubu çalışmaları fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • HALİÇ'TE BİR VAPUR MOTÖRLE ÇARPIŞTI Uün sabah saat 8.30 da Haliçte çalışan 9 numaralı Şehir Hattı vapuru 38 tonluk «Asuman» motoru ile çarpılmıştır.Çarpışma anında vapurdaki yolcular telaşlanmış ve ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • VAPUR BÜFELERİNDE BOYALI ÇAY SATILIYOR Şehir Hattı vapur büfelerlndeki pislik,yolcuların şikâyetine sebeb olmuştur.Son aylar zarfında Şehir Hattı isletme Müdürlüğüne 1000 e yakın mektup gönderilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Hayber Fedaileri Tyrone Power Renkli Türkçe.2 Dü$:nan Sürücüler Willlam Blshop Türkçe.ATLAS Tel:440835)Zaman Durmuştur Lana Turner lng.EMEK Tel:44 84 39)Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.3P îkl marş 7.35 Pazar sabahı plakları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plak dolabından 9.00 Ünlü ao-lİBtler 9.30 Türk müziğinden İstekler 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1960
  • 01 linininin unu inini ıı mim.IHIM mmm meclîs TV S İlA'ON kere milyon tonluk bir kristal YV!blok düşünün.Bu ağırlığı bir kişinin,beş kişinin,on kişinin altına girip taşımasuıa imkân yoktur.Eğer her şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • başsavcı 0.Altay Egesel'e göre:fassıada'nın iki nadide gülü İT ÇIL1Ş ve program:önct ¦A Bebek dâvası,sonra Erkmen A.Mandalincl düosu,daha sonra 6/7 Eylül onblri ve aı Erkmen-Mandalincl çifti Ue iniş.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • ETİ BANK Etibank'ın 9 Kasım 1960 tarihli ikramiye keşidesi Ankara'da Sıhhıye'de Etibank Umum Müdürlük binasında 1.Noter huzurunda yapılmıştır.Ankara Kavaklıdere'de Apartman Dairesi Veya 40.000 Lira Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI EMET.ABDUiaMAZlN TO/W TAfcAFlNîAtf KAfiOlLDi^N)7&0İT ATİM.PEMEHU SENÎ iSTNEREls.UtMDAlûfKAfi AKTIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • bölümlerine öğrenci alınacaktır.O Desinatörlük için şehir dışına eğitim.Her yaşta öğrenim için «BRO-ŞÜR».47 72 47 48 02 62.Şehltmuhtar Cad.13-3.Taksim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • Isa olduğunun tescilini istedi İZMİR,HUSUSİ Bir adam,kendisinin Hazretl İsa olduğunu İddia etmektedir.İddia sahibi,İhsan isminde biridir ve bu husustaki müracaatını,bizzat valiye,bir dilekçe ile yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • D.P.ye dit binaların tahliyesi istendi tZMIR,HUSUSÎ içişleri Bakanlığı,D.P.nin İşgali altındaki binaların derhal tahliyesini istemiştir.Bu hususta vilâyete gelen tamimde,münfesih partinin mallarının D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • Japonya'da televizyonlu seçim kampanyası başladı TOKYO,RADYO Japonya seçim kampanyasında Amerlkadan misal alarak siyasî rakipleri televizyona çıkarmıştırönümüzdeki hafta yapılacak genel seçimlere hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • CEZAYİRDE FRANSIZLAR KARIŞIKLIK ÇIKARDI Nümayişler neticesinde 100 kişi yaralandı CEZAYİR,A.A.RADYO Yüz kişinin yaralanman ve 70 Kişinin de tevklflyle neticelenen nümayişler üzerine Cezayir polisi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • Ağaçta asılı bir ceset bulundu İZMİR,HUSUSÎ Üç gündenberl ağaçta asılı bir ceset,dün bekçi tarafından görülerek durum,emniyete bildirilmiştir.Otopsi,meçhul şahsın karnının tıka basa dolu olduğunu göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • İsrail Ankara nezdinde teşebbüse geçecek KUDÜS,A.P.İsrail Dış İşleri Bakanı Golda Melr,Silifke'de yakalanan 5 İsrail balıkçısının 5 er yıl hapse mahkûm edilmesi üzerine,İsrail'in Türk hükümeti nezdind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • »o j-A*x I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Kaşık ve târihi "Y\u hafta okuyucularıma Pazar sohbeti olarak çoktan tarihe ka-E f^ rışan milli bir sanatımızdan kaşıkçılıktan ve kasıktan bahsede-İ E ceğlm:Kasık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • Açıkta kalan lise mezunları için H.B.K.heyet gönderdi Üniversite Rektörü ve Dekanlarla görüşecek olan üyeler lüzumlu olan herşeyin yapılacağını söylediler Kontenjanın dolmaslyle üniversiteye giremlyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • Konya'da öğretmensiz hiç bir okul kalmadı KONYA,HUSUSİ Askerlik görevlerini öğretmen olarak yapacak olan adaylardan Konya'ya 685 kişi verilmiştir.Bu vaziyet karşısında Konya'da kapalı bulunan 152 köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • PANGALTI SAHNE 4 DE t TİYATROSU EVLİLİK DOLABI Her gün saat 18 de LALE ORALOĞLU CAHİT HtGAT EROL KESKİN LALE BELKİS NECDET AYBEK Gige sa-itleri:10 13,14 21 WMM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • yas'a kar yağdı SİVAS,HUSUSÎ ilk karı dün gece Çamhbel ve dolaylarına yağmıştır.Bu yüzırimizde sühunet sıfıra kadar ör.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • tanbul Liseleri ita» yi yaşattılar rk Haftası» münasebeti ile,3.gününü teşkil eden dUn,Kız lisesinde bir anma toplaniplenmiştir.Toplantıya erkek Jİmak üzere 24 İstanbul lisesi ve öğretmenleri iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • landa 10 bin lâle ğanı gönderdi la Çiçek Yetiştiriciler Cemiye-şükran ifadesi olarak» tstanderidiğl On bin adet Lâle son İstanbul Valisi Tümgeneral Iga'ya teslim edilmiştir.Hollantanbul Başkonsolosu L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • nur duasına giden tylüler ıslandı BURDUR.HUSUS!öyünde bir tepeye yağmur duen köylüler dua esnasında şidyağmura tutularak ıslanmış-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • i'taki sanıklardan dün tahliye edildi SİVAS,HUSUSİ bulunan 245 devrim sanığın-ulukla İtham edilen Kemal best bırakılmıştır.Hafta içlninln daha bırakılacağı Dlğer sanıkların duruşma taiz tesbit edilmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • Dyun yüzünden inayet işlendi İZMİR.HUSUSÎ anden dün Ödemiş'te bir şlenmlştir.16 yaşındaki Musa babasının tarlasına giren ko-in tartıştığı Süleyman Coşücudunu bıçakla delik deşik Idürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • kara Tekniker encileri derslere girmiyorlar ANKARA,HUSUSÎ Akşam Teknik okulu talerslere girmeme kararı almıjler,kendilerine yedek subaylık tanınmaması ders müfredatı-•11 olmaması ve okul idareclsndile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1960
  • ra cinayeti âsmın dün laf aası yapıldı I koyunda Rauf Ardahanı tüürmekten sanık armatör Şirnın duruşmasına dün Üçüncü a ahkemeclndf devam edllavulratı yaptığı müdafaada ıln masum olduğunu bildir-Aşk p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • w,i SU GARİP AMERİKA!A MI KİK '11111 «Gariplikler beldesi» olduğu,şu son seçimde bir kere daba anlatıldı.Yeni Dünya'dan gelen haberlere bakın!Her biri ayrı ayrı garip.Pastabaneye gidiyor ve pasta alıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • EWAu WA5TIK PATLADI rEOEır DE VO c—GÖRDÜN.*SCJ BAŞİMİZA 3ELENı_eJS V£ti MAP' VıjTTUK ŞuKALARDA Var-S Bf ^ VEfSDE Bfl?Bl ZİN DE.V3SU Bul.ABİI_SEi"w\SAKİ-HAVÛ ÇÛ C SO 5u(c_ETCİÛPTA 50Naaj CLÛ «cİA\SEl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • BÜYÜK TENZİLÂT MOBİLYACILIKTA İlk defa marazamız ze.ik'in çeşitlerini 720 tenzilâtla sayın halkımıza suııar Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet caddesi 193 1 İstanbul Mobilya Mağazası Perapalas karşısı Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • İTHAL MALI Seyyar Taş kırma makineleri,Alüminyum süt güğümleri ve Traktör Pulluklarımız 2 ve 3 soklu)mevcuttur.Müracaat:Tocabal Limited Griffin Han Galata:Tel:44 12 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • GRUNDİG CERYANLI RADYO 3 dalgalı radyolar perakende N U R I Ş I K mağazasında satışa arzedilmiştir.Şişhane Okçu Musa Cad.17/21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kinin Satın Alınacak)Cemiyetirnizce kapalı zarf usulüyle Türk kodeksine uygun)3 ton toz Chl.De Quinine satın alınacaktır-Mezkûr kininlerin Tt80 i 2,5 kilolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • NUHUN MAKARNASIn HAFTANIN SARKIŞI Pro9ronf 17 Kasım Perşembe saat 19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz Şarkı Size 250,151 Veya 100 T.L.Kazandırabiliı Yalnız bırakıp gitme bu akşam Adanın yeşil çaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • musiki GENÇ KUŞAK ve ESKİ C Gençler eski cazı bilmiyorlar.Caz tenkit hele koklu bir caz anlayışının genç kuşağa ya sini lstiyenler,gençlerin caz geleneklerini ta yışlarından,caza bugünkü varlığını sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • YAKUT 14ü VViski budkğl elimde,aptal aptal ardından bakakaldım.Yahu ne acaip bir aileye çatmıştım.Bunların arasına düşen erkek,sülâlenin tapusunu da birden alıyordu galiba?Paşanın karısının Istanbula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1960
  • o-iM:İâ ATANIN BÜYÜK İNKILABI Derleyen:ÖMER SAMİ COŞAR Alf abe'den imt olan Hükümet reis DEVRİN Başbakanı İsmet paş Ankara garında,trene binmeye hazırlanıyordu.Teşyie gelenlerden Eskişehir milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • ÖRTÜLÜ ÖDENEKLER hakkında bir açıklama Hergiin gazetesinden örtülü ödeneklerle ilgili olarak şu açıklama gönderilmiştir:«Bundan bir müddet evvel bazı gazetelerde Başvekalet örtülü ödeneğinden para ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Gümrüklerdeki 500 oto arttırma ile satılacak ANKARA,HUSUSÎ Gümrüklerde bulunan otomobillerin yurda sokulmasına izin verilmiştir.Gümrüklere getirilip ithali mümkün olmayan ve alındıkları memleketlere i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Antalya'da büyük bir OTEL YAPILACAK ANTALVA,HUSUSİ Şehrimizde büyük bir otel inşa etmek üzere M.B.K.den gerekli izni alan Krupp firması bugün şehrimize temsilcilerini göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • ŞEHRİMİZDE İDAM MAHKÛMLARI SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ t Baştarajı Birincide ALI ÜNVEK Beşlktaşta bir börekçi fırınında paralaı-ına tamaen İki seyyar «atıcıyı öldürmüş,bilâhare cesetlerini yakmıştı.HASAN KÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Boşaldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • HtCRİ PAZAR RUMİ 1380 13 137* C.evvel KASIM Ekim 23 19 6 0 31 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.45 11.58 14.36 16.53 18.27 5.03 1.52 7.05 9.43 12.00 1.34 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • TTÎTITC Stv YALNIZ Oi-BJJk Pcııryomiiitıcla Avrupa Turnesinden avdet eden kıymetli ve EMSALSİZ Çılgın Dansöz TÜRKÂN ŞAMİL'in yepyeni danslariyle sizleri D İ B A Pavyonunda bekliyor.UCUZ ve TEMİZ SERVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • MENSUCAT BOYACISI Fabrikamızın Apre ve Boya Dairesi için tecrübeli bir MENSUCAT BO-YACISI alınacaktır.Maaş dolgundur.AYRICA:İki Mensucat Makine Teknisyeni veya mühendisi alınacaktır.MÜRACAAT:SANCAK TÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • KARAGÜMRÜK:1 ŞEKERHİLÂL 1 t Baştarafı Altıncıda akın üzerine akın tazelemeğe başladılar.68 inci dakikada,Necminln solaçık mevkiinden ortaladığı topu kale ağzında tamamlayan Nazml takımının beraberlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Dişlerinizin çürümesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış Diş Macunu kullanmanız lâzımdır I İşte ispatı:Yandaki resimde,görüldüğü gibi,laboratuarda Mikrop muayenesi için kullanılan P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • G.Birliği A.Ordu'yu güç yendi t Bujtara/ı Altıncıda verdiği penaltıyı Orhan köseden ağlara taktı.Devre bu golle 1-0 Gençlerbirllğlnln lehine kapandı.Oyunun İkinci yarısında Gençlerblrliğl âdeta dağılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • SPOR ŞÛRASININ TETKİK EDECEĞİ KONULAR BELLİ OLDU t Baştarafı Alhncıda 12 Sahalara giriş serbestisi kimlere teşmil edilmelidir?13 Her türlü beden terbiyesi ve ıpor branşında çalışma nasıl olmalıdır?H Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • İz.Spor,Ad.D.Spor'a şans tanımadı:2-0 t Baştdrajı Altıncıda mukabil akına geçen İzmlrsporlular,tolaçıkları Rahml'nin şutunun direkten dönmesiyle bir golden oldular.Hemen 2 dakika sonra ortadan gelişen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • İKİ SAKIT BAKANIN "ZİMMET DÂVASI» MÜDAFAAYA KALDI t Baştarafı Birincide Bilirkişi yaptığı etüdlerden sakıt Bakanın Aınerikada Beynelmilel Bankadan yövmlye olarak 1070 dolar 52 sent,yol masrafı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • smmu MALÎK'OLMAMrîdİHÂ'.^iİCR£rsfc'İZA İİLI BROŞÜRÜMÜZÜ:'V STE'y/MÎ,z.GU2EL1IK AKADEMİSİ CÂĞALOĞLU TtİRBEOÂRS.T KAK YA H.N'.7' JSTAnSUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Hepinizin Sevgilisi NARGİS'in yeni Partöneri TRABERİP KUMAR ile yarattıkları en son şaheser ADALET Güzelliğini,isminin mânasından alan büyük Hint filmi Pazartesi günü suareden itibaren ŞAN SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • "BEBEK DÂVASI,5 DAKİKA DEVAM ETTİ t Baştarajı Birincide gelecek yazının kendilerine »it neticeyi değiştirmlyeceğini,tanıkların ifadelerl İle Atabey'ln,ölümden sonra Ankaraya olduğunun aydınlandığını,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Kandemir Sipahipala idama mahkûm edildi Baştarafı Birincide sanık «Hakkımda vereceğiniz Âdilâne kararı bekliyorum» demiştir.Müteakiben Reis,kararı okumuş «Mahkeme heyetinin oy birliği ile,dört kişiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • iği İLÂN DAĞITIMI DEVLETTEN ALINIYOR t Baştarafı Birincide kutumu teşkiline dair kanım tasarısı hazırlanırken esas prensip,llâıı ve reklâmlar yolu İle basına yapılabilecek her türlü tesirleri ortadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • Namık Gedikin sşi ifade verdi t-Bağtarafı Birincide tutturmuş olan tanık,titrek bir Halle ve gözlüğünü çıkararak yemin i.Vlelâhat Gedik,zaman zarnan dlnlerilerin protestosu ile karşılanan halinde:ü/7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • M.B.K.ÜYESİ TAŞER "İNÖNÜ DE TENKİD EDİLEBİLMELİ,DEDİ t Başturajı Birincide nirs» önümüzdeki günler İtinde dahi seçimlere gidebileceğini de söyllyen Taşer,«Ancak,böyle bir seçim sırasında kan gövdeyi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1960
  • a seçim I LEKİ ede olduğu gibi içki yasak.Fakat propaganda adım ilerde devam ediyor SEÇİM sabaha saat 6'dan itibaren sandık sandık dolaştım.Seçim günü burada bizde olduğu gibi her yer tatil değil.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1960
  • avori Kas PTT'jre yen Vasatın allında bir lempo ile devam eden müsabakada hakem top yokken rakibine takme atan Yılmaz'ı oyundan çıkardı paşa f-0 Millî İlgin yeni takımı PTT tstanbııldakl ilk karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • İz.Spor,Adşans tanıma D.Spor,zaman zaman hâkim oynamasına rağmen birçok fırsatlardan istifade edemedi STAD:19 May» SEYİRCİ:3433 HASİLAT:15S29 TL.HAKEMLER.Zülhahar Sağnak Necdet Günal Orhan Kutucular İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • Bugün Galatasaray ile üçüncü defa karşılaşacak olan Rus Rostov takımı evvelki gün Mithatpaşa stadında yaptığı antrenman sırasında görülmektedir Hak oyunu üçtür:0.Saray-Rostov Sarı Kırmızılılar 3-0 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • Defterdar güreşçileri Mısır'a gidiyor istanbul Greko-Romen şampiyonu Defterdar güreş lakımı Mısırdan teklif alnuv'ır.Kahire ve İskenderiye de müsabakalaı yapacak olan Defterdar KÜreş fakımı milli antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • I MİLLİYET] Avrupa şampiyon kulüpler basketbol turnuasında Galatasaray ile oynıyacaK olan Yunanistan şampiyonu Olimpiyakos takımı bir maçtan sonra görülüyor.G.Saray Olimpiyakos 23 Kasımda oynuyor AVRU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • TOTO HÂSILATINDA REKOR KIRILDI Spor-Totonun 12.haftasında iştirak nisbeti en yüksek seviyeyi bulmuş ve 1 milyon 184 bin 560 liralık kupon satılmıştır.Buna göre bu hafta beher dereceye isabet eden ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • METİN OKTAY ANLATIYOR TOPTAŞINA 03 Koğuşta bir gece.Cezaevine girdiğimin on dördüncü günü.Artık yabancılık çekmiyorum.Yavaş yavaş bütün mahkûmları tanımağa başladım.Kendi dertlerim ve dâvalarım.Bu,ego
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • Galatasaray Fenerbahçe arasındaki iddialı voleybol maçı dün akşam yapılmış Saı ı-Kıı mı/ılı takımın 3-1 galibiyeti ile sona ermiştir.Resimde bu maçtan bir sahne görülmektedir.Voleyholde G.Saray-F.Bahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • Karagümrllk sıııı yaptı.1 ısımla Tarık'ıoortasını Kemal Şekerhilftl kalesine sokarak galibiyet tayı-Reılmde Karagümriik'ün golü Şekerinin!kalesine girerken gürıiliiyor.Kemal'in attığı golden sonra gev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • G.A.Güç yendi STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:J433 HASILAT:1582!TL.HAKEMLER:Faruk Talıı.Necde Oralalp,Orhan Yalmaç G.BİRLİĞİ:Selçuk Ilı san Kahraman Avlıan Yılma/Aykut İlhan Nevzat Orhan Tevfik Zeynel ALTINORDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • Şuranın ele aıacag konular belli oldı ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesinin ele almış olduğu önemli memleket dâvaları meyanmda beden terbiyesi ve sporun da modern bir anlamda ve 1 tün vatandaşların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • Turgan Ece Vazifesine Devam edecek GALATASARAY Külü âzası Turgan Ece,İdi Heyetindeki vazifeme ri(mal kongreye kadar devam ec ceğim,demiştir.Kulüp Reisi Refik Selimoğluna karetamiz sözler söylediği sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1960
  • MODASPOR,FENERBAHÇE'Yİ 69-55 mağlûp etti DÜN akşam Spor Sarayında yapılan basketbol lig maçında Modaspor fevkalâde güzel bir oyundan sonra Fenarbah'çeyi 69-55 mağlûp etti.Lâcivert Beyazlı takım,müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor