Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • iençlik fendini Jlusuna idadi Tertip edilen bütün toplantılarda «Gençliğin Andı» bir ağızdan tekrarlandı KASIM'ın yıldönümü va Atatürk Haftasının başlangıcı dolayısiyla dün baş Anıt-Kabir'deki ihtifal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • il Meclisleri ile Muhtar Heyetlerinin feshi tasarısı kanunlaştı ANKARA,HUSUSÎ 11 Genel v« Belediye Meclisleriyle mahalle muhtar ve İhtiyar heyetlerinin zeahlne ve görevlerinin İfa ekline dair kanun dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Yeni Basın Kanunu İçin açık oturum yapılıyor ANKARA.HUSUSİ Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı bu «abalı radyoevlnde tartlp ettiği bir açık oturumda hazırlanacak basın mevzuatı ve basın kanunu hakkında ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Bir Millî ı Konsey,dış politikada hükümete yardımcı olarak çalışacak ANKARA,HUSUSÎ DIŞ konularda millî politikanın tesbiti hususunda Bakanlar Kuruluna yardımcı olacak «Millî Güvenlik Konseyi» kurulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • DURUM VjB Pjg Mı'fl I l'A I ÜLKÜ VE KÜLTÜR BİRLİĞİ j Fevkalâde önemli bir hâdise,Yassıada duruşmalarının ve Ünl-f,versitedeki tasfiye hareketinin gölgesinde kalıp,dikkatleri I üzerine çekmedi.Doğuraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • TA' Atatürk Haftasını açan Gürsel "O'nun olundan şaşarsak ağlamalıyız,dedi a:ATA'YA SELÂM ılr olducr Yurdun her yerinde olduğu gibi dön Yassıad&'da da bir toplantı yapıldı AZİZ Atatürk'ün ölümünün 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Kliiftedy'yi 1 fark başkan yaptı WASHİNGTON,AJ».A.A.RADYO Kennedy* nin kazanmasına ve Nixon un kaybetmesine sebep olan oy farkının 319.000 olduğu dün tesbit edilmiştir.Böylece Amerikan tarihinde İlk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • "Arsa,dâvası bugün başlıyor 85 Avukat dün kiraladıkları vapurla Yassıada'ya gidip müvekkilleri ile görüştüler VAPUK İÇtN [T.H.A.PARA TOPLANIYOR ATATÜRK'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle bir gün ara veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Karaköy'de Trafik istikameti Değişiyor i Otobüsler hariç,vasıtalar rıhtım caddesinden geçemeyecek.Tophaneye Necatihey caddesinden gidilecek 21 Kasım Pazartesi «abalımdan ttt-Karakoyde tı-afik istikame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • FIKRA İçkiye tahammülü olnuyan eski sairlerden biri,bir gün Atatürk'ün sofrasına davet edilmiş.Ata yaşlı sanatçıya nezaket gösteriyor ve kendisine beyefendi diye hitap ediyormuş.Şair kafayı çektikçe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Buldan'da iki gazete toplattırıldı HUSUSÎ Buldan'da yayınlanan Hürseı ve HUryol haftalık gazetelerinin son nüshaları Buldan Sulh Ceza mahkemesinin bir kararı ile toplattırıûmıstır.Gazetelerin toplattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Yedek Subay öğretmenler harcırah İstiyorlar Denizli'ye tâyin olunan yedek subay öğretmenler,Millî Birlik Komitesine müracaat ederek tayın bedeli,emlrerl tazminatı ve aile yol harcırahından İstifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • Partilere mensup muzır kimseler temizlenecek ANKARA,HUSUSİ MJ111 Birlik KomiUrt.siyasi partilerin tecekkül tarzları ite İlgili bir tasarıyı önümüzdeki günlerde görüşecektir.Taıarı,baalıea ilci hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • İSTANBUL HARİCİNDE AVUNMAK örfi İdare Kumandanlığı 15 Kasımdan İtibaren yivsiz av tüfeklerinin kullanılmasına müsaade edecektirörfi İdare Kumandanlığının bu husustaki 16 No.lu teıbliğl şöyledir:DAv ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • M:mx;mM YAHU,YERE CIGARA ATMA!TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ VAR.^sj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1960
  • İzmir'de bir kadınlar çetesi ele geçirildi İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde bütün mensupları kadın olan bir hırsız çetesi yakalanmıştır.Germencik ilçesinde Ali adında bir tacirin 30 bin liralık eşyasını çalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • Şeref Gürsoy,Macide Tanır ve Şahap Akalın «Cephede Piknik» de ANKARA CEPHEDE PİKNİK ÖZDEMİR^NUTKU Fernando Arrabal'in oyunu Türkçeye çeviren:Sadun Altıma.Sahneye koyan:Ciineyı Gökçer.Oda Tiyatrosunda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • KEPEKTEN KURTULMAK İÇİM r*bol^mIktârdâpIyasayaTverIlmIştIr I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • İstanbul i 7.26 Atılıj dilek ve program s 7.30 İki mars 7.35 Neyler 7.40 ş Kur'anı Kerim 7.50 Saat eserleri I 8.00 Haberler ve hava durumu İ 8.30 Plâk dolabından 8.45 Türğ küler 9.00 Operet melodileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • OĞLAK BURCU TtJ [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin kırgınlığı sizi çok düşündürecek.Gönlünü almak İçin çalışacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bir endişe huzurunuzu kaçırıyor.Halbuki çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • BUL MAC* 1 23456789 10 H_İB-M fi J_J_U_HB_I_I_SOLDAN SAĞA:1 Kötü bir İş İşleme rüşvet alma;Bir nota.2 Sorulan nesne;Hakikate aykırı.3 İstekli.4 Teşbih başlan-na takılan daha büyük par-t\ça;Tersi tered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • TÜRKİYENİN EN MODERN MECMUASI 22.nci sayısı bütün sayfaları renkli olarak BUGÜN ÇIKTI Her hafta bir yıldız,5 okuyucumuzu Hilton' da yemeğe davet ediyor.Her hafta iki yıldız,evinize DEDİKODU yapmağa ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • 6 TİYATROSU OLASI Bu akğmııdan itibaren herfün saat 18 de LALE ORALOĞLU CAHİT IRGAT EROL KESKİN LALE BELKİS NECDET AYBEK Gi*e «aitleri:10 13,14 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • 1 i İNGİLİZ PRESTCOLD BUZ DOLAPLARI BLAUPUNKT CEREYANLI RADYOLARI İthal malı 100 de 100 alUminyum DÜDÜKLÜ TENCERELERİ DERHAL TESLİM BLAUPUNKT OTO RADYOLARI 3 dalga)GRUNDİG Çanta transistor radyoları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • l ü m Bay ve Bayan Norayr Basmacı,Bay ve Bayan Sefon Semerclyan ve evlâdı,Bay ve Bayan Dr.Kevork Basmacı ve evlâdı Amerika)Bay ve Bayan Agop Agopyan ve Evlâdı Amerika)Anneleri ve Büyük anneleri Dul Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • BİR MOTOR EYÜP ÖNLERİNDE BATTI Şilt limanına bağlı Hızır Rela motoru dun aksam Eyüp tinlerinde batmıştır.20 ton demir yüklü olan motor şamandıraya çarpmış ve aldığı yaralardan «onra derhal batmıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • YEDİKLERİ YEMEKTEN DÖRT KİŞİ ZEHİRLENDİ Dün Esentepe'de dört kişilik bir aile yedikLeri yemekten zehirlenmişlerdir.Çırçır sokak 25 numarada oturan Necdet ve İlhan Kahvecloğlu ile Ümtntlhan Gencay ve N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • I TEŞEKKÜR Kıymetli eşim,çok sevgili babam ve muhterem kayın pederim merhumvefatı münasebetiyle te'^fonla,telgrafla,mektupla ve bizzat eve kadar gelerek taziyetlerini bildirmek zahmetinde bulunan ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • T.H.K.UÇAKLARI 6*5 İstanbulluyu gezdirdi Türk Hava Kurumu Kadıköy şubesinin «Istanbulu Havadan Gördünüz mil?programı tona •rmiftir.2 Kasımdan 8 Kasım tarihine kadar Kurumun 5 uçağı İla 685 kisl gezdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • TEŞEKKÜR Geçirmlf olduğıuu Tayyare kazası münasebetiyle,telgraf,tele* fon,mektup ve mesaj göndermek veya şahsen ziyaret lütfunda bulunmak suretiyle pek nazik alaka göstermiş bulunan silâh arkadaşlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU A I.KAZ AK Tel:44 25 62)1 Hayber Fedaileri Tyrone Power Renkli Türkçe.2 Düşman Sürücüler Blshop Türkçe.ATLAS Tel:440835)Zaman Durmuştur Lana Turner İng.EMEK Tel:44 84 39)Büyük Ülke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • ORTAKÖYOE Urgancı sokakta turan 2 yaşındaki Çllekâr Dedetag ı da oynarken gaz ocağını üzerine vlrmi?ve muhtelif yerlerinden yal ğıııdan hastahaneye kaldırılmıştır.O ZEYT1NBURNUNDA Rasim E maz Isitnll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • İSTASYONUN TELEFO KUMBARASI ÇALINI Bakırköy tren İstasyonundaki tek kumbarası dün gece meçhul şahı tarafından çalınmıştır.Olay lstas şeü Rauf Sungur'un Diban İle meyd çıkmış,suçluların aranmasına ba n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • İKİ YARALAMA HADİSESİ OLDU Evvelki günkü İki cinayetten soma dün de şehrimizde iki yaralama hâdisesi cereyan etmiştir.Kartalda AH Erberber,geceleyin,komşusuna ait olan ve çalınan koyunları ararken meç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • Sahte ilâçlara kutu matbaa basıldı Tahtakalede,piyasaya sürülen sahte İlâçlara kutu imal eden bir matbaa dün polisler tarafından basılmıştır.Baskında külliyetli miktarda hazırlanmış karton ve klişeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1960
  • ıvm zıvm TQ ÂZI insanlar,teleskoplu buğday tanesine yj bakar gibi miniminicik şeyleri gözlerinde büyültüyorlar da büyültüyorlar.Meselâ İ ticarî bir firmaya neden Migros Türk ismi kon-E muş diye kızıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • PASCAL-3 PBTİT diyor ki Ben' LÜKS tuvalet sabununu kullanırım'.Ne kadar da haklı,zira LÜKS tuvalet sabunu ile yıkanmak harikulade bir tarzda güzelleşmek demektir İnsan kendini diri hisseder ve ten fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • Yıl sonu çekilişinin son para kabul tarikine kazanabilmek için kasım akşamına kadar hesap açınız.AKBANK Vadeli her 100 liraya,vadesiz her 200 liraya bir kur'a numarası verilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • REKABET KABUL ETMEZ 145 T.L.SU GEÇİRMEZ TRENÇKOTLAR SATIŞ YERİ:Rızapaşa Yokuşu Milas han 2 nci kat.214 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • 1960 DESOTO Otomobili sahibi eliyle satılıktır.Mutavassıt kabul edilmez.Tel:44 29 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • ORTAK ARANIYOR Karaköy'ün tam merkezinde olan büyük mağazamızda sanayi ve ziraat makineleri ve buna benzer her türlü malları teşhir etmek ve satmak için ortak aranıyor.Her türlü anlaşma yapılabilir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • dy'yi Başkan apan makine.}y sandıklarının yerini alan makineler,lefice/er/n süratli ve doğru alınmasını sağlıyor K MERİKAN milleti «oy sandığı başına gitti» tâbirini,Kennedy'nin zaferineticelenen son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • 30 OCAK KEŞİDESİNDE:125.000 lira 1 talihliye 30.000 lira 30 Kasıma kadar hesap açtırınız EN YÜKSEK FAİZ EN FAZLA KAZANMA ŞANSI TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • AST Ağ lı Mağazamız BU SABAHTAN İTİBAREN pamuklu çeşitlerini ve Kaşmir Emprimelerini yepyeni Rekabet kabul edilmez.Kalite ve Fiatlarla ucuz satışa arzettiğlnl müjdeler.Cinsi Eski fiat Yeni fiat Kaşmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • Zeytinburnu ve Darıca ÇİMENTO.Şehrin her cihetine rakipsiz i i a t ve süratle teslimat NEVZAT ÖZER Tel:27 22 19 22 82 88 Unkapani İş Bankası arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • KADIN ÇANTA SERGİMİZİ ziyaret ediniz Hiçbir yerde bulunmayan hakiki yıkanan Vidala deri BOL ÇEŞİT,BOL RENK FİATT:YEKTA İstiklâl Cad.No.234 Beyoğlu 125 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • Kudurarak öldü KUYUCAK,HUSUSÎ Ekinci köyünden Nurettin Kaya köpek ısırmasından kudurmuş ve ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • 10 lira yüzünden 2000 liralık atları öldürdü KUYUCAK,HUSUSÎ Pınarh köyünden Halis Karaman 10 lira alacağını tahail edemediği İçin Selâhattin Pınar'ın 2000 liralık atlarını bıçakla öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • FRANSIZ SENATOSU DE GAULLE'ÜN BİR TEKLİFİNİ REDDETTİ PARİS,AA.RADYO Fransız Senatosu Fransada «nükleer vurucu kuvvet» İn kurulması İle ilgili De Gaulle'Un teklifini 83 e karsı 186 reyle reddetmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • EGE BÖLGESİNDE KURAKLIK SONA ERDİ Kuraldık yüzünden geri kalan güz ekimine başlandı TURGUTLU,HUSUSİ Bölgemizde uzun zamandan beri devam eden kuraklık son 2 gün İçinde düşen yağmurlarla sona ermiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • jşim Kıtal devam ediyor!LÜKS araba,hafif büklümlerle uzanan yoldan Zümrüd anka efsanesindeki kanatsız bir kus ffibi uçuyor.Arabada çiçek gibi giyinmiş üç kadm bir erkek var.Güzel bir gün geçirmişler,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1960
  • SERVİS HOSTESİ ve KONSAMATRİST Bayanlar ARANIYOR Alla Ol-BA Pavyonunda çalışmak üzer» gündüzleri aaat İS den 22 yo kadar alla va geno çiftler» teşrifatçılık ve aervla yapacak gc-nç bayanlar altnaoaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • mtf$®mi m MWffififortw MiKBMBBi ATANIN BUYUK İNKILABI v u^V';''ta)0 Derleyen:ÖMER SAMİ COŞAR Af af ürk "Yo üç ayda of ur Ya hiç olmaz,demfşfî Nisan 1928 sabahı gazetelerl- ^J^Jııi ellerine ulanlar su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • musiki MÛSİKİMİZDE KÂI SADEDDİN HEPİ Sultun Dördüncü Murad devrinin büyük be kârlarından Eyyubî Ebubekir ağanın bestelediği:Çeşmi siyahı âfeti mekkâreliğinden Yüz kana girer naz ile hunhareliğinden He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • mu YAKUT 138 Hadi allahaısmarladık.Güle güle hocanı.TelefonA kaparken döndüm,beni göz hapsine almış olan ha/11 un.ı:Bizim Patron,dedim.»Ne efendi adamdır.Tıpkı babam gibi davranır bizlere,üşenmemiş,sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Şirketinden Sirkelimiz tesislerinde 1" 11/4' 11/2" 2" ve 21/2 ÇELİK MANŞON imalâtına başlanmıştır F 1 a t 1 a r Siyah Adet TL.l* 11/4" 11/2" 2" 21/2" 0,90 1,20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • ARSLANLI Sultanhamam II JK Jffi ma î^ i Mağazası En iyi kadın kumaşları ve misli görülmemiş ucuz fiatlarla bugünden itibaren satışa arzedilmiştir.Zengin çeşit kumaşlarımızdan bir kısmının fiatları:Kaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • Dünyaca tanınmış Amerikan keman virtüözü J U L i A N OLEVSKY tek resitali Piyanoda:WOLFGANG ROSE 18 Kasım Cuma saat 18-30 da S AR A Y 'da Biletler gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • ozcu 4.Sayısında haftanın aktüalitesini ve yorumlarını en mükemmel şekilde veriyor.BUGUNCIKTl FİYATI 1 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • DOmNNY U SEM YOKKEN» BuKADA SÜnl-EK» O KA_DAE.20E.GEÇTı' f NE KAOAR.ÜZÜNTÜ İÇİNDE O'-OucSu/vnuj BtuEMEZSİ ^ " huso' nun kakasına nûsiu çikacağin-SEN HİC v.EKAK ETAAE CANlAA.hezşev yoLUNA g;kdi AR.TIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • QTgL,QE KAL.lYOB.UM DİYOR.AMA 0&?İSMİ YOK.Bu İŞİN ''Ç'Vvoe e/esEY _sç var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1960
  • OOGüM ĞÜıMÜ HEO^yES J-ûRjKDAN ÇO TANE POTOSRAF BuKAOAy/VMŞ.D METSİ DE VAmiVOR.AfCİNECNOE TEKER TECRÜBE err-rfAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • »Mg-ifı-nMinımuMHiiMBinnınartıı ¦M—M—6u $e miHk GÖRÜRSÜNÜZ.SÖYLERSİNİZvo\d© an ce\D*r OÖovundor Ezberlemek tercüme etmek,sıkıc gramer kaideleri bellemek yokı Kolay,modern,çabuk ve çekici orijinal Lıng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • ET ve BALIK KURUNU İstanbul'da BEŞİKTAŞ SOĞUK DEPOSU,HAYDARPAŞA SOĞUK DEPOSU ve ZEYTİNBURNU ET KOMBİNASI'nda istihsal mevsimlerinde her tüllü gıda maddelerini MEYVE PEYNİR YUMURTA BALIK kabul ve muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Karaköy'de trafik istikameti değişiyor Bnştara/t Birincide Karaköy'den Denizcilik Bankası önüne,şimdiki İstikametin tersine İşleyecek olan Gümrük Sokağından gidilecektir.Ziraat Bankasının arkasından G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • I ÖMER BESİM I A N I L I Y O R Baştaraft Altıncxda E E 'Atletizm severler arasında «Kep» S İ Vlkabı İle anılan Ömer Besim E aradan geçen uzun yıllara rag-E men unutulmamıştır.Kendi ha-E ıinde,mütevazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • SPOR KURULTAYI TEŞKİL EDİLİYOR t Baştarafı Altıncıda SPOR KOMİTESİ V DÜN DE TOPLANDİ ANKARA,HUSUSİ 10 Kasım 1960 günü Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi Müdürlüğü Dİnasında yapılan Spor Komitesi toplantı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • MANNESMANN-SUMERBANK BORU ENDÜSTRİSİ T.A.ŞİRKETİNDEN Şirketimiz Bitümleme tesislerinde ihtiyaç sahiplerinin 2 1/2 parmaktan 10 parmağa kadar borularının bitümleme ve sargılama işleri yapılmaktadır.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • YENİ EV AÇACAKLARA GÜZEL FIRSAT Hususî surette imâl ettirilmiş kıymetli 11 parça yemek odası takımı,uygun fiatla acele «atılıktır.HOŞSES TİCARETEVİ Ga-Lata Yolcu Salonu karşısı Mocan Han Telefon:44 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Bugün matinelerden İtibaren W5c r BÜYÜK ÜLKE Î^ Ü I N L M A S Renkli Sinemaskop)w iv ta i'inM The B,g ^untry,Gregory Peck Jean Simmons Charlton Heston îlâve:Her aksam 21 de İLHAM GENCER İdaresinde Zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Bugün Matinelerden itibaren SARAY Sinemasında BÜYÜK SİRKİN MACERALARI Renkli Dünyanın en büyük sirkinde geçen Dehşet ve Aşk Filmi Yaratanlar* ANTON DİFFRING ve ERİKA REMBERG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • MARUF "RADYNE,İngiliz plâstik yaprak kaynak makinaları muhtelif takatta,gelmiştir.Müracaat:Mühendis N.TİMÇENKO ve Mühendis M.KURTEŞOGLU Koli Şti.Galata Billûı sokak No.8 Billur han 13/14 İstanbul,Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • GENÇLİK,KENDİNİ ULUSUNA ADADI Baştarafı Birincide aTürk gençliği olarak özgürlüğün,bağımsızlığın,egemenliğin,Cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekrileriyiz.Her zaman,her yerde ve her durumda Atatürk il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • "I IMIIIIMT-VEFAT Sadiy» Konakçı'nın eşi,T.1$ Bankaıı Yenicaml Şubesi îklncl Müdürlerinden Cevad Konakçı,Kimya Y.Müh.Necdet Konakçı ve Hikmet Konakçı'nın babaları,T.îş Bankası Emekli Müdürlerinden AHM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • BEŞİKTAŞ DİVÂN HEYETİ İHTAR VERDİ Dün toplanan Beşiktaş divan heyeti,son günlerde,Siyah Beyazlı kulübün İçinde bulunduğu durum üzerine İdare heyetinin dikkatini çekmeyi karar altına almıştır.Ayrıca ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • "ARSA" OÂVÂSI BUGÜN BAŞLIYOR t Baştarajı Birincide Avukatlar saat-9.05 de Dolmabahçede Atatürk İçin İhtiram duruşunda bulunmuşlar ve daha sonra aralarında para toplayarak vapurun kirasını verip adaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Ton Ton Amcanın 12.11.19Gİ)cumartesi akşamından' itibaren yeni bir kadı-o ve idare ile işletmeye açılacak olan Dİ-BA Pavyonu her gün öğleden sonra saat 18 den 22 ye kadar AİLE'lerle GENÇ ÇİFT'lere ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPORTOTO)Tebliğ Edilmiştir.Futbolda Müşterek Bahsin Spor Toto'nun)itiraz müddetleri:VI.Hafta için 17.XI.1960 VII.24.XI.1960 VIII.1.XII.1960 IX.8.XII.1960 Tarihler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • ELEMAN ARANIYOR tstanbulda büyük bir şirkette istihdam edilmek üzere 25 ilâ 3ü yaşları arasında bayan memurelere ihtiyaç vardır.ARANILAN VASIFLAR;1 Daktilo:Seri makina yazması,lisan bilenler tercih ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basild\ğ\Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • HİCRİ CUMA RUMİ 13S0 11 1376 C.evvel KASIM Ekim 21 1960 2» VAKJ tT VASATÎ ezan)Güne* 6.43 1.48 öğle 11.58 7.03 ikindi 14.38 9.43 i Ak$anı 16.5$ 12.00 Yataı 18.29 1.34 i 5.02 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Bir avcı,kendi kurduğu kapana kısıldı BURDUR.HUSUSÎ Belli bucağından Osman Açıkgöz adında bir avcı,tilki yakalamak llzere kurduğu kapana kendisi kısılmıştır.Avcının kapana sıkışan sol bacağı kırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Deniz Nakliyatın bir Acentası iltica etti 27 Mayıs inkılâbından önce Deniz Nakliyat Anonim ortaklığının idar» meclisi ûzâlığına tâyin edilen ve bilâhare ayni müessesenin Hamburg aeentalığına tâyin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Karısını iple boğarak öldürdü HUSUSÎ Çal İlçesinde Ali Kovan adındaki şahıs,karısı Huriye'nln zlnâ yaptığından şüphe ederek eline geçirdiği bir demir parçası İle yaralamış,bilâhare İple bozmak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • afi 9 fiil MiAn n S AA MİL Baştarajı Birincide Atatürk'ün vücudu aramızdan ayrılnış,fakat o hakikatte aramızdan ayılmamıştır.Fikir olarak ruh olarak ailletlmizin kalbine yerleşmiştir.Ona ğlamamalıyız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Okullarda her sabah «Bağ başın:duman almış» marşı söylenecek ANKARA,HUSUSÎ Anıt Kabirde dün sabah yapılan konuşmalardan sonra hep birlikte bandonun refakatlyle «Dağ başını duman almış» marjı söylenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • geri bırakıldı KANUN,ARAZİ Ve""bINA VERGİLERİNE ZAM YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR ELE ALINACAK ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi,hazırlanmış olan kiralara ait tasarının konuşmasını belirsiz bir müddet ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Şirketinden:19C1 senesi ilk üç ayhk boru siparişlerinin kaydına başlanmıştır.Geniş ölçüde boru ticaretiyle iştigal «den tâcirlerlt diğer ihtiyaç sahiplerinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ V Ü İ t V İl  Ki I AD KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK LEVENTTE sat Evler tediyatta kolaylık 63 ls 41 Kadir Batur.BAKUtKüY Avcılar Köyünde 2010 M2 İçersinde 3 adet ev b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1960
  • NACİ EBMEM,"Millî maşta Oynayamam Millî futbolcuya şimdilik 1 hafta istirahat verildi MİLLÎ takım namzetlerinin Ankara'da Rostov'la yaptığı maçta sakatlanan Fenerbahçe'n Naci Erdem «Bir millî maçtan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • V;^x.W «Bugün Pazar.Bugün takımımın Altınordu ile maçı var.«Bugün sevinçliyim.Nasıl olsa kazanırlar,diye düşünüyorum.İzmlrsporu geçtikten sonra,Altınordu öylesine çetin bir engel gelmiyor bana.Herhald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • ilk reforma Easketten başlamalı ÇEMBERE top girdiği,hakem düdüğünü öttürdüğü zaman antrenörü,meneceri,idarecisi ve yedekleriyle sahaya çiren,sevinen,küfreden,elleriyle başlarını dövenlerin hayretle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Galatasaraylı Ergun'un cezası tebliğ edildi Geçen Temmuz ayında Galatasaray İle Fenerbahçe arasında yapılan Gürsel Kupası final maçında,hakem Sulhl Garan'ın raporuna İstinaden Galatasaray orta hafi Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • OKULLARARASI ATLETİZM BİRİNCİLİKLERİ Geçen hafta başlamış bulunan İstanbul Liseler arası atletizm şampiyonası Pazar günü Mithatpaşa Stadında yapılacak 100 ve 1000 metre final müsabakaları ile sona ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Yarın PTT ile Mithatpasa stadında oynıyacak olan Kasımpasalılar dün sabah Ali Sami Yen stadında haftanın İkinkarşılaşmasını yapmışlardır.Resimde Lficivert-Beyazh futbolcuların antrenmanından hareketli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Vefa Kulübü tdar Hey'eti istifa et Vefa İdar* h%y*ti aıâlan dün ya tıkları toplantıdan »©ara laüf* iniklerdir.Umumi Katip Hikmet Haxn*d faal kurucular grubu başkanı Su Gar an'in İdar* heyetin» nıüdab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Fenerbahçe 50 binde ısrar ediyor Organizatör külü;G.Saray'ın Rosto1 maçı için yaptığı 4!bin liralık tekli reddedildi FENERBAHÇE ve Galatası ray idarecileri,Rostov mı çının mali şartları üzerim dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Futboi Federasyonu 18 Kasım'da İstanbul'da toplantı yapacak Futbol Federasyonu reisi Muhterem özyurt 18-19 Kasım günleri İstanbul' lerl yine şehrimİ7de ikinci bir toplantı yapacaktır.Federasyon reisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • il!ÖMER BESİM E Kep,bugün sana geliyoruz E 8 Ömer Besim I ANILIYOR)Bugün Türk atletizminin öncüsü ve bir numaralı E siması Ömer Besim Koşa-E lavın dördüncü ölüm yıl-E E dönümüdür.E Merhum,her sene old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Modaspor'un yeni İdare Heyeti Modaspor kulübü yeni idare heyeti taksimatını şu şekilde yapmıştır.Reis:Haldun Oksar,Reis vekili:Dr.İlhan Ergene,Genel Sekreter,İhsan Gülser,Umumt Kaptan:Türkay Erozan,Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • 1962 de Millî Lige 16 takım girecek F.Uman kararı açıkladı,ingiltere ve Romanya'ya yeniden maç teklif ettik FUTBOL Federasyonu A«başkanı Feyzi Uman,Federasyon Başkanı ile kulüp temsilcilerinin müştere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • G.SARAY F.BAHÇE VOLEYBOL MAÇI YARIN YAPILIYOR İstanbul voleybol İlginin liderini tâyin edecek olan Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı yarın saat 17.15 d« Teknik üniversite spor salonunda yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Fenerbahçe kadrosunu dinlendirecek.Fenerbahçe profesyonel futbol takımı mlili lig maçı bulunmaması sebebiyle bir müddet İstirahat edecektir.Umumi Kaptan Niyazi Sel,«Sakatların tedavisi ve yorgunluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Aykaç,Bulgaristan'a çıkacak kadroda değişiklik yapılacak dedi.Nihaî tertip Salı günü açıklanıyor ROSTOV takımı idareci ve futbolcular)milli takımımızı çok beğendiklerini İfade etmişlerdir.Ankara'da Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1960
  • Federasyon Başkanları seçimle Komite reiorm hareketlerini bug PAZARTESİ günü toplantılarına başlayacak olan Beden Eğitimi ve Spor Şûrasında bir Spor Kurultayı teşkili teklif edilecektir.Hazırlanan tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor