Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.11.1960
  • Z$W?im me ¦jovag V m ti&S&Bfsâi ^fa eni görmek demek behemehal yüzümü görmek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidirm zi V:y-ATATÜRK I L.1 •fe.i av f%.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1960
  • ATATÜRK HAFTASINDA Çocuklarınıza okutacağınız en güzel kitap MUSTAFA ATATÜRK'ün ROMANI Yazan:KAKIM ÇALAPALA Ejsiz kahraman Atatürk'ün hayatını hakiki anektotlarla anlatan en güzel çocuk kitabı.Milli E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 't x-xx;x-V»VİM*V ı.M.t.v.*K «rt V w î 355 tti* Er-1 m W ^K-^Vt^ r.i YIL SONU ÇEKİLİŞİNDE APARTMAN DAİRESİ ve Bir adet '00.000 Lira İki adet 50.000 Lira" Beş adet 25.000 Lira Beş adet 10.000 Lira Yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • j,ı ııııımı111.lııııiMHiıuııııı.ıımmımı imimiMiıııımııınıın 111111 rı 11111III Mİ 11 M 11 I I I İlli.II I II I II III III I I II.II I I I ATA ELDİVEN giymiş cüzzaınlı gibi yıllarca parya parya dökülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • SizdeTENİNİZİ GÜZELLİĞİNDE GURUR duyma ister misiniz?Öyleyse çiçeklerden eli 'dilen bu usarenin hayf verici hassalarından istifade edinil Bir kadından hayranı bahseden erkeklerin dai 'cFevkal&de bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • AMERİKAN TİMKEN BlLYALARIMIZ GELMİŞTİR.Maliyet fiatına satış Tel:44 57 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • ı KABLO lisansı veya siparişi olanlar.49 15 48 e telefonları faydalıc Kota 164 için Mutemetlik verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • âSTUŞ lı Mağazamız BU SABAHTAN İTİBAREN pamuklu «eşitlerini ve Ki mir Emprimelerini yepyeni Rekabet kabul edilmez.Kalite ve Fiatlaı ucuz satışa arzettiğtnl müjdeler.Cinsi Eski fiat Yeni iiat Kaşmir Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 30 OCAK KEŞİDESİNDE:1 talihliye 30.000 lira 30 Kasıma kadar hesap açtırınız işde emniyet ve' sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 6 EMEKLİ İnkılap SüSâjM^f Yardımlaşma' Derneği,yarın saat 15'd« Orduevlnde bir umunıl heyet toplant sı yapacaktır.Toplantıda Dernek Idar» Heyetinin,Devlet Başkanı Cemal Gür-«el't ziyareti hakkında bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 10 BARAKA İÇİN 200 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ Belediyenin yaptırdığı 10 satış barakasını kiralamak İçin ÜUO den fazla müracaat yapılmıştır.Meydanlara kurulan bu barakalar büyük rağbet görmektedir.Barakalar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 4.K.LİDER EĞİTİM SEMİNERİ AÇILDI Terim Bakanlığınca Yeşilköy Zirai araştırma enstitüsünde 4 K.lider eğitim semineri açılmıştır.12 Vilâyetten gelen 64 ziraat teknisyeni köylerde yarının iyi ev kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • Hususî sektöre yen döviz tahsisi yapıld Hususi sektör için 1 milyon 200 bin dolarlık tahsU yapılmıştır.Beşinci global ithal listesinde resmi ve hususi lektörün yatırımları makine ve tesisler kotasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • SEIBERLING OTO ve KAMYON LASTİKLERİ Konfor temin ecler Fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • kelepir arsa Çarşıkapıda Merzifonlu Karamustaı'apaşa Türbesi bitişiğindeki bina inşasına elverişli arsa ucuz tiatla acele satılıktır.Tel:49 48 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • Kan merkezlerinde to kanlar 25 Kızılay Başkanı Prof.Dr.Nusret Karasu,«Aylarca devam eden talıkikat tonunda Kızılayın Vuu'U afan şubelerinden yalnız birkaçında usulsüz muameleye rastlandığını,sorumlula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 11 YAŞINDA BÎR ÇOCUK YANKESİCİLİK YAPTI Mehmet Koynak adında 11 yasında bir çocuk,Aksaray 11* Beşiktaş arasında İsleyen bir halk otobüsünde Nazım Hakyol'un 205 lirasını yankesicilik suretiyle yalarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • 42 HIRSIZ TEKRAR CEZAEVİNE DÖNDÜ Aı'dan istifade ederek cezaevinden C'kan 42 profesyonel hırsız tekrar suç işlediklerinden hırsızlık masası memulları tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • KAÇAK İNŞAAT KONTROLÜ ARTTIRILDI Kaçak ve ruhsata aykırı inşaata meydan verilmemesi İçin Belediyece büyük bir gayret sarfedllmeltte,kontrollaıa aralıksız devam olunmaktadır.KaçaK,İnşaattan,o bölgenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • MEVLİD Kıymetli ali» büyüğümüx Hacı SIRRI TUNÇER ölümünün birinci seneyi devriyesine raslıyan 11.11.1960 yarın Cuma namazını müteakip Teşvikiye camii seriilnde tanınmış hafızlarımızdan Naci GUrses,Zek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • Atatürk Haftasında Çocuklarınıza okutacağınız en güzel kitap MUSTAFA ATATÜRK'ün ROMANI Yazan:RAKIM ÇALAPALA Eşsiz kahraman Atatürk'ün hayatını hakiki anektotlarla anlatan en güzel çocuk kitabı,Milli E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • OĞLAK BURCU Ttl [22 Aralık 20 Ocak] Bir İsrar kargısında İstemediğiniz bir şeye razı olacaksınız.Sonu kork tuğunuz gibi çıkmıyacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün hayatınızda İzini bırakacak muhli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • Memleketimizin en çok sevilen ve en çok satılan sinema mecmuası ARTİST ilk özel sayısını iftiharla sunar.Sinema ve tiyatro haberlerinin «n yenilerini,en doğrularını,en çok sevilen şöhretlerin yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • t ı SİYASET DÜNYASINDA So~*v?Kofte*t Kennedy Amerikası ÇOK çetin bir oy yarışmasından sonra,John Kennedy yeni Amerikan Cumhur Başkanı seçilmiştir.Rıehard Nlxon sportmence,rakibine tebriklerini sunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • Oteldeki oda arkadaşını dolandırırken yakalandı Mehmet Kaya adında biri,otal arkadaşı Ali geker'in 3000 lirasını dolandırırken suçüstü yakalanmi|tır.Zonguldak'la hurdacılık yapan Ali i Seker,bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • ÇÖP DÖKENLER İÇİN PUSU KURULUYOR Belediye Zabıta «kipleri,boş arsalara kimlerin çöp attığını tesblt için civarda pusu Vurarak beklemektedir.Memurlar çöp dökenleri bu suretle suçüstü yakalamaktadır.Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • BUZ DOLABI AKSAMI İTHAL EDİLDİ Adriyatik hattından bugün saat 15 d* İstanbul limanına gelecek olan izmir gemisi,çeşitli İthal maddeleri getirmektedir.Bunlar arasında alüminyum levha,buzdolabı aksamı,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • DOKSAN İKİ EĞLENCE YERİ KAPATILDI Ahlak zabıtası tarafından 27 Mayii İnkılabından sonra gizil fuhuş yapıldığı tespit olunan 92 eğlence yeri kapatılmi|tır.Kapatılan yerler arasında 27 otel,5 pavyon,4 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • ASFALT TANKERİ BU YIL TAMAMLANACAK Hı llç tenaneılndt karayolları hesabına İnşa edilen asfalt 2 tankerinin donatım isleri yıl basına kadar tamamlanacaktır.Gemi,ilgililer* teslim edildikten sonra liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • İHRACATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE BANAT DİŞ FIRÇALARI Beyrut v* Kibrısa külliyetli miktarda ihraç edilmeğe başlanmıştır.Dünya piyasalarına nazaran kalite ve fiat bakımından cidden avantajlı durumda olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • ANKARA 7.30 Haber bülteni ve hava raporu 7.45 Atatürk »lirleri 8.00 Aziz Atatürk'ün mübarek na'sının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya müzesindeki muvakkat kabrinden Anıt Kabirdeki «bedl lstlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1960
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l SOLDAN SAĞA:1 Tutmazlık zıddiyet.2 Ses;Her türlü müdafaa veya taarruz vasıtası.3 Bir divan sairimiz;Yalnız şahsımıza alt olan.4 Başlan-gıcı olmıyan zamana ait;Bir hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • ATA'MIZI BUGÜN ANIYORUZ Anıt-Kabirde tertiplenen anma töreninde Devlet Başkanı Orgl.Gürsel bir konuşma yapacak.Atatürk haftası da bugün başladı.Yurdun her yerinde olduğu gibi şehrimizde de muhtelif te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • Gedik'in eşi tanık olarak dinlenecek 6-7 Eylül olaylarının dünkü duruşmasında Menderes'in eski yaveri,sakıt Başbakanın «Ne yapalım,istedik,sineye çekeceğiz» dediğini açıkladı Düşük Başbakanın eski emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • GEMİ YÜRÜI Nuh,tufandan bi| ratıklai'lu berabeı;böreklerini de Ve bataklık böcek] duktan sonra için tekrar batak?istediler.Bütün kalktı ve böcekleri I ıek attı.Cumhuriyetin U7.yılıııt devrim bu kovulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • X:Atatürk'ün ölüm yıldönümünde matem tutulmayacak yaganacaknnş Gazetelerden)10 KASIMDA YAŞAYANLAR.t»Ki^İ *)m«İh^ ^»y^tism^H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • [ORDU IİLM MEBKJEZt?Tâ ylâf Vinylex davasında dinlenen şahitlerden Merkez Bankası İstanbul fübe Müdürü Fikri Sözer İfâd* veriyor.Tanık Bagıp Slpahi'nln Şİ*-I ANIK.keti İçin kredi talep ettiğini söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • ARSA ve GEMİ DÂVASI BAŞLIYOR Yükbtk Adalet Divanı Başkanlığından leû.iğ edilmiştirtFM Ka.ısına ait bir arsanın iş Banka-sına fahiş fiatla satılması isinde ııüfu/ı.t.u istimal suretiyle irtikâp suçunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • KANAATİ CÜZDANİYE,NE hoş adam o İlhaıni Kaymak,Maşallah yetmiş üç yaşındaymış.Ama çivi gibi.Frenk domatesi biçiminde sübii,koskocaman mücella bir başı var.Üstelik de bizim meslekten:Bıı Ege çukurunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • DOĞDUĞU YER VE TARİH:Brookline Massachusetts)29 Mayıs 1917.TAHSİLÎ:Harvard Üniversitesinden 1940 da mezun oldu.Sonra Londradakl İktisat Okulunu bitirdi.MESLEK HAYATI:Gazetecilik yaptı.IN'S Ajansı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • Dün iki cinayet birden işlendi Çemberlitaşta meyhanede yumrukla,Eyüp'te de karakol önünde bıçakla adam öldürüldü Son 24 saat içinde İstanbul'da iki cinayet birden işlenmiştir.İbrahim Bardakçı İsminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1960
  • D.D.Y.Meslek Okulu askerî kordon altında ANKARA,HUSUSÎ D.D.Y.ı Mesıel* Okulu öğrencileri dün derslere boykot etmişler ve okutun kapılarını kilitle/erek kimseyi içeriye iokmanuşlardır.Aksamın geç saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • «MmrttmMbmxi*ateic»* IPHMMII1İİİMHMMMMWMHMWH1I ESKİ KÜBA DİKTATÖRÜ adada Milyoner Madeira Adasındaki lüks bir otelde haftada 18.000 lira ödeyerek kalan Batista,Küba'ya tekrar dönmeyi arzu ve ümit ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • mn yakut 137 ı—Odasında olacak.Başının ağrıdığından bahsediyordu da.Serapla birden göz göze geldik.Bakışmamızı Hiisniye hanını da görmüştü.Birşey anladı mı pek farkedemedim.Yaşlı kız tekrar Necdete dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • Son günlerde Atatürk hakkında çıkan 4 kitabı kısaca tanıtıyoruz:ATATÜRK DİYOR Kİ:Atatürk'ün direktiflerini,I Ej düşüncelerini veren,kısaca hayatını anlatan bu ki-E E tap;4.defa olarak,Varlık büyük cep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ 6,8,10 ve 12 mm.Beyaz Çimento DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han.Galata İstanbul.Tel:49 11 41 Telgr:DEMKERLİM.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • HtCRI Perşembe RUMİ 1380 10 1376 C.evvel KASIM Ekim 20 19 6 0 28 Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.42 11.58 14.39 16.5G 18.30 5.01 VAKİT VASATİ EZANİ 1.46 7.02 9.43 12.00 1.34 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • ALtAHLİK Atî BEY Bu ZdttOl Çe9tNDB Buu.Ü2ESÎNH ^B.«İn eoEeiM eiuuviyoeuAA.Bu AASKTTUSu B.'tÇ MAPT» &MB.POgTAUAM AN İÇİN VERMİŞTİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • CISCO RlD UKK^^ U i BORADAN KUKTULJVAAUYIM.AANA KAS»ı ICAXA GİBl lOSESAlLINAS,R80 KEEÖ"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • Sq_dAsY/v\ZA.MAM İAZAJ^D I KiTU-A ORTA.wuşıu.eu SU.YUTTu&JAAU dNO-ÛAAAOM*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1960
  • BONCUK %*iTÖİSWBY;^y tek.a ı m SUL-AJZ.VÜ SEl_ÎP İl'' V BENi SETKİNUETıyoK.4Jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1960
  • 923 yılının son aylarında İstanbul'da aık tık böyle manzaralara rastlanıyoru.Dükkanlar hem yeni ve hem da arap harfleri ile tabelâlar asmışlardı.1929 yılında sokaklarda yeni harfleri teşhir eden panol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1960
  • »d I İlli II II ı ııım *f v^ reı dr' TAKVİMDEN BİR YAPRAK Mustafa Kemal Atatürk Sen de gitdin.Senin de arkandan Ağladık,ağladık,harâb olduk!ATATÜRK'ün yeniden kurduğu devletin muayyen günlerindeki hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1960
  • Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPORTOTO)Tebliğ Edilmiştir.5 inci hafta müşterek bahse Spor-Toto'ya)iştirak edenlerin itiraz müddetleri nizamnamenin 50 nci maddesi gereğince 10 Kasım 1960 perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1960
  • 577.500 lira değerinde çekilişine girebilme»1* W» APARTMAN DAİRESİ 100.000 lira değerinde 5 ARSA ayrıca 2 adet 4 adet 20 adet 100.000 LİRA 50.000 ura 5.000 ura V.ve 4.100 talihliye YARIM MİLYON liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1960
  • AB D U LÇ A N A1ARI PUHUMU AMUpf SE1İF A6DÖUAM 0A2 «fHHiH.^0Mil«.%EY-Ita ANLATTIN CAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • K i r İL J Hassas ctumatik terazileri 5-10 Kilo ağırlık çeker.2,5 gramı daru gösterir.FlMnis-tO Elle çalışan hesap makinesi Elektrikli Toplama makinesi Portatif yazı makinesi i?j fi!Standart tipi masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • İstanbul ûefieııiaifiiğınüaii Mükellef veya sorum lııııım adı ve soyadı Bilînen adresi Ödeme emrinin No.su Rüşttı Yemez Mehmet Galip Giray Abdullah Yaratantürk İsmail Çoban Faruk Özbayrak Hüseyin Erba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • SAÇ HADDEHANESİ SATILIKTIR 2 ayak komple Duo)VALS:Kutru 400 mm.genişliği 750 mm.yedek vals mevcuttur.Volant:16 ton Motor:300 HP.Rtzlatanalt Redüktör Müracaat Madeni Eşya ve Emaye Fabrikası,Yenimahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • GÜZELLİK İÇİN ESAS KAİOE.Cildin genç ve taze kalması için itinalı bakımdır!iÜt Yağmur ve rüzgâr güzelliğe zararlıdır!Bu sebeple cildinize muntazaman KREM NIVEA sürünüz.Muntazaman ve devamlı olarak NİV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz istanbul Bölge Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Sağlık tesisleri İzmit,Adapazarı HastahaneJeri ve Hereke Dispanserinin ihtiyacı olan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • ithal mali DEMİR 6-8-10-12 m/m AVNİ DEMİR Tersane Cad.204-206 Galata.Tel:44 38 68 Telg:AVNİDEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz OPON SİZİ HUZURA KAVUŞTURUR OPON,haş,diş,adale,sinir,luınbago ve romatizma ağrılarını teskin eder.OPON,bayanların muayyen zaman* lardaki sancılarında faydalıdır.I GÜNDE 6 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sağlık teşkilâtımızda istihdam edilmek üzere diplomalı Laborant Hemşire alınacaktır.Üç aylık bir tecrübe devresini müteakip daimi kadroya alınacak ve kendisine 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • Mamulleri FABRİKA:Şişli Rumkilisesi sok.No.17-19 Tel:471453-481470 TOPTAN:Marpuçcular Alacahamam cad.No.38 Tel:221978-271532 PEBAKENDE SİSLİ:Site Sineması altı No.11 Tel:487380 KADIKÖY:Çuhndarağa sok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • EKONOMİK,SAĞLAM CAMEL YAF Karoserili 650 kilo yük tajıma kapasiteli ve kuvvetli çekişil Kapalı kamyonetleri hazır olarak derhal teslim.F'atı peşin yalnız 20.000 liradır.Vade farkı ile 10 aya kadar kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • Büyük Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç didinin batlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kltabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • ÇOK KARLI Bir la* aarmaytal ila ortak aranıyor.MUraoaat: W 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • KİRALIK Topçularda Dtmirkapı durağı Sayaç Handa Trlfaze Careyanı va suyu bulunan kiralık odalar.Tel:W 03 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 37 nci Hizmet Yılı İNGİLİZCE-ALMANCA MUHASEBE ve SPOR derslerine 7 Kasım'da başlamak Üzere kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet Alemdar Cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1960
  • İNGİLİZCE Hiç bilmeyen 50 talebe alınacaktır İNGİLİZCE KURSU YtrU Mallar ıırası 284,Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • BEDİK'İN EŞİ TANIK OLARAK DİNLENECEK t Bağtarajı üçüncüde erlna oturduktan sonra elindeki kâğıa birseylor yazmaya başladı.Saat 9.33 de İleri Demokrat gazetesi ahlbl 72 yaşındaki İlhaml Kaymalı talk ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • Polatfcan'a islenen ceza:t Baştarajı üçüncüde sorulmasını istedi:«İş Bankasının Sipahi vasıtasiyle verdiği kredi tablosu 1957 de 400 bin iken,1959 yılının 7 nel ayında 7.5 milyona yükselmiştir.Halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • 1 I I I t 1 I I I 1 I I t I I I I I I I 1 I I I I I I I I 11 I 1 I I I 1.11 1 1 I I I r I I i I I 1 I I 1 i I I I I t 1 1 I I I I I I 1 I 1 I l I I I I 1 1 1 I I I I 1 I I i i I i l 1 I i I 1 I I 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • Başkan t Baştarafı üçüncüde kan muavini adayı Lyndon Johnson da »eçllmi^tlr.Johnson ayrıca Teksas Senatörü de olmuştur.Başkan seçlmlerlle aynı zamanda cereyan eden Kongre seçimlerinin neticesi de dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • KARAKOL ÖNÜNDE Brştarajı üçüncüde Ali,arkasından gelerek Burhan'ı başından tutmuş,Necati de bıçağı ile hasmına vurarak öldürmüştür.Cinayeti müteakip Necattnln üzerinde 30 santim uzunluğunda bir kama d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA Beklenilmekte olan ikinci parti SANBORN Visette 300 Minyatür Viso 100 Portable Viso 100 M Mobil olmak üzere üç ayrı model ELEKTRO KARDİOGRAF cihazları ile Sanborn Bazal Metabolizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • ACI BİR KAYIP Safranbolunun Yörük Köyü eşrafından olup.Memleketimizin tanınmış iş adamlarından Yol ve Yapı Limited Şirketi ve Kendir ve Keten Sanayii Türk Anonim Şirketi sahip ve kurucularından müteah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • ANTRENÖRLER BİRLİĞİ KURULUYOR Baştarafı Sekizincide inek.Kurslar açtırmak,yabancı memleketlerde bulunan kurslara antrenörleri göndermek.Kulüp v* antrenör munasebet-lerinl tanzim ederek,bir esasa bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • BİR TAVZİH Gazetemize «Edebiyat Fakültesinin 22 öğ iv tini üyesi ve yardımcısı adına Doç.Dr.ibrahim Kafesoğlu» İmzalı bir tavzih mektubu gönderilmiştir.Tavzihte,Üniversite tasfiye hareketini destekled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFOH 27 42 10 SATILIK EMLAK KATILIK vu kiralık,Pangaltı Eslefefendi t ok.No.142 de 5 oda konforlu,parkeli daire boy teslim.Tel:49 54 39.us.tiAMiı.ıuı;250 US,7 oda.tam konforlu 250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1960
  • Millî takım)I Sofya'ya erken [gitmelidir!BULGARİSTAN'LA kar-j ğılaşacak milli fut-J bol takımımız 24 Ka-e E sımda hareketle 25 Kasım e günü Sofya'da olacaktır.An-cak 23 Kasım günü Sofya'da ğj E Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • Seykoz bu hafta Karabük'te oynıyacak Beykoz profesyonel futbol takımı bu hafta Cumartesi ve Pazar gönleri Karabük'te iki maç yapaicaktır.Kulüp idare heyeti dün yaptığr toplantıda 10 bin liralık teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • Federasyon reisleri Ankara'da toplandı M.B.K.Üyesi Köseoğlu' nun başkanlığındaki toplantıda bir Spor Şurasının ihdasına karar verildi ANKARA,HUSUSÎ DÜN şehrimizde başlayan Federasyon Başkanları toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • B.Madrii:2 Barcelona:2 MADRİT,HUSUSÎ Dün Madritin Bernabeu stadında 110 bin kişi önünde oynanan Avrupa şampiyon kulüpler turnuvasının ilk eleme maçında iki büyük rakip Real Madrit ve Barcelona yenişem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • BEŞİKTAŞ DİVAN HEYETİ BUGÜN TOPLANIYOR Beşiktaş Divan Heyeti büyük bir ehemmiyet taşıyan toplantısını bugün saat 18 de kulüp lokalinde yapacaktır.Kulüp nizâmnâmesine göre,fevkalâde selâhiyetlerl meyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • TİTZSn TOPTAŞINÂ Ye İzmirspor Maçına Çıktım «Bugün takımınım Mithatpasa Stadında maçı var.İzmirsporla oynayacağız.Nedense çok heyecanlıyım.Kalbim öyle hızlı atıyor ki.Sakinleşmek istiyorum.Ama imkânsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • Ömer Besim Koşalay yarın anılacak Türk Atletizminde önemli bir yer işgal eden merhum Ömer Besim Kosalay'ın dördüncü ölüm yılı manası betiyle,yarın 15.30 da Topkapıdakl Kozlu mezarlığında bir anma töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • Olîmpiyakosa göre favori:Galatasaray Takım Kaptanı Kuculentis "Formda değiliz,ilk maçt avantaj rakiplerimizde„diyor.Göktürk mahkemeye veriliye ATİNA,Hususî muhabirimiz AN DON bildiriyor BASKETBOLDE Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • yarın sentimizin Karagümrük ve Kasımpaşa,maçlar iç son antrenmanlarını bugün yapıyor!MİLLÎ ligin onikinci hafta karşılaşmalarına bu hafta üç şehirde devam edilecektir.Ankara'nın PTT ve Şekerhilâl takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • Birlik Şarttır ANTRENÖRLER BİRLİĞİ KURULUYOR İst.Spor antrenö Cihat Arman,but antrenörlere bu h susta birer mekt gönderiyor TÜRKİYE Antrenör Biı ğinin kurulması için teş buse geçilmiştirlstanbulsporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1960
  • Namzetler Rostov'u mağlûp edemedi:1-Sofya yolcuları maçın iki devresinde de hâkim oynadılar.Golü Lefter attı STAD:19 MAYIS.SEYİRCİ:15.553 HÂSILAT:119.385 HAKEMLER:Zülbahar Sağnak Fahri Alpagut Orhan Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor