Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • DURUM POLATKAN İN RÜŞVET DAVASI NECATI Dolay ve htıseyin Altan,Vinylex ve Standard şirketlerinin sahip ve hissedarlarıdır.Ragıp Sipahi de Standard şirketinde bir miktar hisseye sahip bulunmakta ve Vin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • ÇİFTÇİ BORÇLARI TAKSİDE BAĞLANDI ANKARA,HUSUSİ Düşük İktidar devrinde köylüye ve çiftçiye verilmiş olan borçların 10 senelik taksitlerle ve yüzde S faizle alınmasına dair kanun dün Milli I Birlik Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • Bakan,kendisini tenkid eden Müdür Muavinini vazifesinden affettirdi ANKARA,HUSUSİ Millî Eiğtlm Bakanı Prof.Bedrettin Tuncel şehrimiz gazetelerinden birine yazdığı «Bekleyen öğretmen» başlıklı bir yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • Türkeş "Refah Ve ucuzluk vaad Etmiyoruz,dedi ANKARA,HUSUSÎ Mili!Birlik üyesi Kurmay Albay Alpaslan Türkeş,dün,Biz 27 Mayıs inkılâpçıları olarak hiç bir zaman,refah bolluk,ucuzluk vaadetnıiyoruz,biz sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • KRUŞÇEV'tN TEVKİFİ haberleri yalanlandı DIŞ HABERLER SERVİSİ Sovyet Rusya'da yapılan bir hükümet darbesi ionunda Başbakan Kruş,çev'ln tevkif edildiği ve yerin* Malenkov'un getirildiği yolunda dün bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • SÖZ NAMUSTUR Üniversite hocalarının kovulmaları kardığında hukuki vicdanları rencide olanlar ¦örüyorlar:Ne dersiniz bu karar düzelecek mi?Elbette düzelecek elbette,Cemal Gürsel söz verdi,diyoruz.Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • Demiryolu işçilerine ev inşa ettirilecek ANKARA,HUSUSÎ Devlet Demiryolları ve Limanları İmletme Genel Müdürlüğü İşçilerinden 8 yılını doldurmuş bulunanlara mesken yaptırılmak sartıyle arsa bedeli de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • Aftan istifade eden Geyikli olayı sanıkları dün tahliye edildi EZİNE,HUSUEÎ Geylkli'de vukubulan müessif hâdiselere sebep olan ve bu yüzden de tevkif edilerek mahkemeye verilen D.P.Uler yeni af kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • PORTEKİZ GÜZELİ KRALİÇE SEÇİLDİ Dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılan İstanbul Milletlerarası Güzellik Kraliçeliğini Portekiz güzeli Marla Lutsa Bruno kazanmıştır.20 yaşında olan siyah saçlı kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • Memurlara yeni bütçe ile zam yapılacak Millî Birlik Komitesi Üyesi Rifat Baykal İzmir'de kira kanununun da bu ay içersinde mer'iyete gireceğini açıkladı İZMİR,HUSUSÎ' İŞÇİLER ve yüksek tahsil talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • [MİLLİYET:Lo nd ray a gitti Hürriyet gazisi Hüseyin Onur,k len bacağının yerine takma bir JLy cfik taktırmak üzere dün sabah Loıdra'ya silmiştir.28 Nisan hâdiselet ırasında hacağını kaybeden Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • İNGİLİZ KUPONLARI KADIN ve ERKEK TRİKO ÇEŞİTLERİ,İTALYAN ŞAPKA ve BÜTÜN TUHAFİYE ÇEŞİTLERİ Parmakkapı No.64 T»l:44 17 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • İran tahtına beklediği veliahdı hediye eden Kraliçe Farah Pehlevî,duğumun hemen ertesinde bu mutlu olaya ait hislerini jğ kaleme almıştır.Bütün dünya hasmının elde etmeğe çalıştığı bu ğş ğj enteresan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • A Jb ^b?«BHs^HİRsflİBİ vu^:B^e^B^Hah^.JPra^Sa m 1 F BW i.ilHI ft,öf mm «T i I bilici |L J ki HR*' K.it Mİ r&V BHBıHİ *t vaat İiJtS «ÂGHVSİfcAH,l*OI^I|ÖS^ ORDU FİLM MERKEZİ I HAKLARINDAKİ KARARNAMENİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1960
  • ESKİ REKTO TEKRAR Onar,kalan öğretim üyelerinin hemen hepsinin terfi edeceğini ve Üniversite teşkilât kanununun genişletilmesine çalışacağını söyledi ÜNİVERSİTELERDE dün yapılan seçimlerde istifa eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • HAFTANIN I FİLMLERİ î AYRI MASALAR •The Separate Tables» Itejisör Delbert Mann idarecinde çevrilmiş bir HİII-Heetıt-Laneaster United Artist» Amerikan)filmi.Oynayanlar:Üurt Lancaster,Deborah Kerr,f'iıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • vrr.S:*V ^Vö.yj^r i?*ji*i •H-î i'i ı 'V.rr^-ris »i-i 4 W «fc ti YIL SONU ÇEKİLİŞİNDE 9 APARTMAN DAİRESİ ve Bir adet 100.000 liro İki odel 50.000 Liro mm Beş adet 25.000 Liro Beş adet 10.000 Liro Yirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • ETİBANK'ian:MADENCİLERİN DİKKATİNE îskt-nderunda teslim şartiyle asgar!50 tenörlü kurşun cevheri satın alınacaktır.Tekliflerin Umum Müdürlüğümüze yapılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • REKABET KABUL ETMEZ 145 T.L.SU GEÇİRMEZ TRENCKOTLAR SATIŞ YERİ:Rızapaşa Yokuşu Milas han 2 nci kat,214 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • SAYIN HEKİMLERİMİZE 7Ş\AMPUL ECZACIBASI 5 Ce Cal KALSİYUM C VİTAMİNİ PİYASAYA ÇIKARILMIŞTIR CZACIBAf»l LiAC O i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Kuruntularınızın kurbanı oluyorsunuz.Ortada fol yok,yumurta yok.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Asabiyet İçinde ağzınızdan kaçıracağınız bir süz sizi müşkül bir duruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • k 2 3 A 5 6 7 8 9 10 1 H 01 2 3 i 5 ISI 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Uzvî nesihlerin ve hususiyle kan lenfanın mayi kısım;iki gözü görmez.2 İncir toplamağa yara?çatal değnek:Kudret sahibi.3 Gönül bağı;Hayatî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • 11 ııını.t S T A N B U L 7.26 Açılı» dilek ve program 7.30 îkl marş 7.35 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk dolabından 9.00 Küçük sabah konseri 9.20 Türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • r SİNEMALAR B E Y O Ğ L U ALKAZAR:Tel:44 25 02)1 Aslan Şövalye Robert Taylor Renkli Türkçe.2 Cinayet Rüzgârı James Gagney Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Aşk Hocası Clark Gable İng.EMEK Tel:44 84 39)Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • DAVETİYE bankamızın bu yıl sonu çekilişinin büyük ıkrutnıyeler olun lüks apartman daireleri Gözrepe,Bağdat caddesi Plaj yolu mevkiindedir Bunları mahallen gezip görebilmenizi temin maksadıyla,aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • ^30 OCAKİ jCEŞİdESİ^ÖE:125.00Qlira 1 talihliye v^doaiira 30 Kasıma kadar hesap¦ a'çtiririız'/Eri YÜKSEK FAİZ İNFAZLA KjZANMA ŞANSI TÜRK EKSPRES BANK ışde em/ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • ı 11111111111111111111 11111111111111111111111111111.ı.11111 1111111111111 1111 ımııım imimin.mimimin ıımı.milimim.il ııının mil Ilı Yedek askerî öğretmenler î "TTEDEK askerî öğretmenler gidiyorlar.İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • BtBER B1KKK ÖLDÜLER Temmuz mu.Hatif Dalgalı bir gece,Arandura Star ,LiverMObl'dan ayrılalı Uç gün olmuştu.Gece herkes lstiıahate çekilmişti.Alınan esirleri,bir armonikanın refakatinde yavaş bir sesle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • İÇKİ İÇMESİNE KIZAN KARDEŞİNİ YARALADI Şehrimizde "dün iki yaralama vak'ası olmuştur.Zeytinburnunda Yeşiltepe sokağında oturan Vedat Buras evvelki gece sarhoş olarak evine gelmiş ve İçki lçmeılne kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • Büyük Atatürk'ün 22.ölüm yıldönümü dolayuıyle 10 Kasım 1960 Perşembe günü gençlik tevekkülleri tarafından lehlimizin muhtelif yerlerinde ihtifaller tertiplenmiştir.Sabah ve öğleden sonra yapılacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • TEŞEKKÜR Taş ve prostat rahatsızlığından çekmekte olduğum ıstıraplarımı,Cerrahpaşa hastahaneslnde bir defalık ameliyat ile gideren ve beni,huzur ve rahata kavuşturan çok muhterem,Sayın Profesör Dr.GIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • ııMııın—«fanım mıınamımuMfillâr TEŞEKKÜR Sevgili kızımız Suna Kalayın ameliyatını yapmak lütfûnda bulunan Tıp Fakültesi îkincl Cer-rahî Kliniği Direktörü Prof* Drm Bk mm Halit Ziya KONURALP Operatör D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • Şükrü Yüzbaşıoğlu Orkestrası BU AKŞAM Kulüp Ya Mustafa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • 6 KASIM PAZAR SAAT 21.15 ATLAS SİNEMASINDA İtalyan Moda Defilesi CHRİSTİAN DİOR SCHUBERT FONTANA MODA EVLERİNİN EN SON MODELLERİ ve AVRUPA GÜZELLERİ VEDA GÖSTERİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1960
  • KIŞ KOLEKSİYONUNU f pE v HJITPN RQÖ|$i TAJC.dJM ÇQEÇfcKTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • M TEPEDEN İNME!Ff Dün pek zengin olan D.P.repertuvarının dört kişilik yeni bir oyununu seyrettik.Bu oyun,şimdiye kadar rmüş olduklarımızdan çok daha şka bir oyundu.1952 yılında Hüseyin AlUın ile xati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Hu güzel Gaz Sobası yuvanıza I ı KONFOR VE SICAKLIK II M* ARCELIK G-4 TİPİ GAZ SOBASI İ Arçelik Gaz Sobası kaloriferin kolaylık,rahatlık v emniyetini sağlar Arçelik Gaz Sobası bol hararet verir ve ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • SAYIN TALEBELERİMİZE:Prof.SfRRIS'iıı MODERN DANS AKADEMİSİ Tepebaşından Yeni Melek Sineması arka çıkış kapısı karşısında,yeni yapılan pasaj kat 2 No.12 ye nakledilmiştir.Ders saatleri hergün 10-21.Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • İSTANBUL RADYOSUNDA BU AKŞAM ve her Cumartesi akşamı eki Müren'le Baskça PROGRAMINI DİNLEYİNİZ BAND REKLAM İstiklâl Cad.Mim Han Tel:44 88 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • s izahlı İSLÂM TÂRİHİ Kronolojisi y^M üstftd İsmail Hâml Dâril^-J nend'in 10 yıldır hazırladı-Vf M h 6 ciltlik bu muazzam •ser.herkesin kolayca satınalabilmesi için,aylık ve 250 Kr.fiatlı fasikiiUer h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI 9m ERTE5» m MAK CJ=fEB*OW»l EMRİU£8fl$0iR 8ÎHANIM ü£W-ASDÜlONlM VE Ml/AvlMLEfiJ TAB-IMLA FETTOH MAPA VATIP KALKARLARf MACA VAiDl^lH MEK-Tüp 6İ1Tİ Mî ACAJA?DÖNEBİLMEK fcİN KA5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • İSTANBUL ANKARA seyyahatlerinizi TURİST OTOBÜS İŞLETMESİ Otobüslerde yapınız.Galata Yolcu salonu karsısı her sabah 8 da hareket Bilet Satış Yerleri:Galata Yolcu salon karsısı PULMAN BUrosu Tel:448471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • BEKLENİLEN.Mack Motoru ile mücehhez ORİJİNAL AMERİKAN 10 FABRİKA TONLUK KAMYONLARI gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Türkiye yegâne satıcısı TEVFİK YILMAZ Tarlabafi caddesi No.62 Beyoğlu Telefon:44 03 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • 11 HIM IIMIIIlIllllllMlIIIIIltlIlll t II I1I1IMUI1III1IIIIIIIM TAKVİMDEN BİR YAPRAK EvdKâSı I iki muvaf lakiyetin tahlili TVT EŞRİYAT vadisinde iki mühim muvaffakiyet haberi aldım:XN **iri Türk çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Esrar kaçıran iki şebeke yakalandı Bilecik ve Konya'da yapılan baskınlarda 3 kişi tevkif edildi,mühim miktarda afyon ele geçirildi Emniyet Müdürlüğü ikinci Şube 6 ncı kısım memurları tarafından,Konya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • iki kişi tabanca ile düello etti İZMİT,HUSUSİ Şehrimize bağlı Suadiye köyünde iki kişi birbirlerini tabanca İle vurmuşlar,bir kişi ölmüş,diğeri de ağır seklide yaralanmıştır.Halit öngel arası açık bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Spor Sarayının çöküşü ile ilgili dâva düştü ANKARA,HUSUSİ Eski Ankara bölge müdürü Ziya Ozan hpkkında görevi ihmal iddiasiyle «cilan dâva dün düşmüştür.Ziya Ozan,lnsaasından kısa bir zaman sonra çöken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • KORDON BLÖ'de Bugün ve Yarın TAM PROGRAMU MATİNE Saat:16 19 artçında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Zeytinburnu ve Darıca ÇİMENTO Şehrin her cihetine rakipsiz f i a t ve süratle teslimat NEVZAT ÖZER Tel:27 22 10 22 82 38 Unkapaıu İş Bankası arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Gaskonyalılar TOMA Yalnız Beyoğlu Küçük Parnıakkapı'da Tel:44 57 43 Her aksam MÜZİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • IA.P.J FİRAVUN SETİ Mısırlı Arkeologlar Milâttan fince 1250 yılında Mısır'a hükmetmiş olan Firavun Seti'nln mezarını araştırmaktadırlar.Arkeologlar firavunun mezarını açmış ve birkaç oda bulmuşlarsa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Yedek öğretmenlerin şevki devam ediyor Yedek subaylık görevlerini öğretmenlikle geçirecek «Yedek Askeri öğrenmen» lerln şevkine dün de devam edilmiştir,öğretmenler,kara yolu İle Maıas,Diyarıbakır,Kars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • Ordu Komutanları Ankara'da toplandı YENİ BAKANIN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA GENEL KURMAY BAŞKANI DA BULUNDU ANKARA,HUSUSİ Yeni MIHI Savunma Bakanı HUıeyln Ataman Ordu Komutanlarını tanıtmak ve Utişare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • 2,5 lira için 14 aya mahkûm oldu İZMİR,HUSUSİ Tepecik Pazaryerlnde bir kadının cebinden 2,5 lira çalarken yakalanan Scdullah Portakal,çalamadığı 2,5 lira İçin dün 1 «ene 2 aya mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • SAYIN ECZACI ve DOKTORLARIMIZA AVIGEN CAPSÜL EVİGEN BEVİGEN AMPUL BEVIGEN TABİLET Piyasaya mebzul miktarda arzedilmiştir.NOT:AVİGEN FORTE TABLET'in bir teknik hatâdan dolayı şimdilik çıkarılmayacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1960
  • İNŞAATÇILARA ve İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE Beton demiri almak istiyenlerin bir kerre de Şirketimiz» baş vurmaları menfaatleri icabıdır.Batı Almanya malı kütükten çekme 8 ilâ 24 mm.firkete yuvarlak çubuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • ^UHmAiİû C£S4 ZET STTİ ESENE 3u cocuıç SAHÛ ÇOK Cif.f^.q BOV-T.X ©EM *30XS~r&r* I ço 'vl ami_&h:i^ ±A*A BÇVU.E AŞn;V «SUEKıME 4K3_LAA 5!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • MÜSAADE gpitsiz.ŞİMp» TEMı'2 fŞAlZETT VAİZ AA U OESE/VE HUSO SE7V/h'OVfi.8&Z.f ADIM ADIM TAKİP ETT/CVCie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • 7—J BiKaz—Birkaç ıdşi POSTA ARABAS'rvtı "I OU(20ljR.K\AK ISTEDf-S?A\A ÇAButÇ ICAÇTU-Ag.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • DİKKÂT Belediye hudutları dahilinde çok acele satmak istediğiniz gayrimenkuUer için satın almak üzere fiat verebiliriz.Her türlü müracaatlarınız mahremiyetimizdedir.Tafsilâtlı olması rica olunur.P.K.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • jKidS^5*' v «T sonra Baştan ayaklara kadar bütün vücudunuzu Nivea ile masaj yapınız.Hem ferahlar hem cildinize taravet sağlamış olursunuz;çünkü Nivea,terkibindeki Eucerit sayesinde tesir eder.HİVEA ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ 6.8.10 ve 12 mnj.Beyaz Çimento DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han.Galata İstanbul.Tel:49 11 41 Telg:DEMKERLİİVI-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • Yarının Modern Mahallesi SÂYFiYt MİHVER SiTES 0 Londra asfaltında I km cephe.0 Topkapıya 2.Bakırköye I km.0 Beion asialt yollar.Su.elektrik.Her lip inşaata müsait,her ebat ve fiaila arsa.Hazır imar du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • TÜRKİYE KİZİLAY CEMİYETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kinin Salın Alınacak)Cemiyetimize* kapalı zarf usulüyle Türk kodeksine uygun 3 ton toz Chl De Quinine satın alınacaktır-Mezkûr kininlerü %8û i 2,5 kiloluk,%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • NUHUN AMAM RADYOSUNDA KAZANDIRABİLİf 4İ 42 41 Gönül aşkınla göı yaşı dökmekten usandı Seni levdim pek çok sevdim Çubuğum yok yol üstüne uzatanı Yukarıda yazılı üç şarkıdan en çok sevdiğiniz bir tanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • The Big Coımtry)Renkli Sinemaskop Gregory Peck Charlton Heston Jean Simmons Bıırl İves Fek Yakında Emek Site ve Küçük Emek'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • BERGAMA PAMUK İPLİĞİ ve DOKUMA FABRİKASINDAN Manifatura Komisyoncusu Aranıyor Senede 20 milyon lira Pamuklu Mensucat cirosu bulunan bir müessese mamullerin piyasa taamüllerine göre satışını yapmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • Qu akşam saat 2 2 de PHILIPS ©ötün dörzyanm rıîrmetînde,mözliill program tardına ederi:OfiüPKJ 80CÛU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • İspanyol Lisan ve Edebiyat Derslerine TEKRAR BAŞLANIYOR İspanyol lisan ve edebiyat derslerine bu sene 7 Kasım 1960 pazartesi günü saat 18 cVn itibaren tekrar başlanacaktır.Dersler,Beyoğlu Postacılar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • musiki Mr.ve Traviata BÜLENT TARC ı Tanınım)Amerikalı besteci George Antlıe müzisyen bir arkadaşı bir gün maruf sinema pn törü Sam bürosuna girerler.Meşhut bestekâr Ernst Kreııek Kşenek okunur)Na2 E z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1960
  • tfYAKUTC 132 Kızın bıçak gibi keskin cevabı üzerine Serapla yan yan bakıştık.İkimiz de gülmemek için dudaklarınızı ıtırdık.Bunu Aylin farketmiş olmalı ki müstehzi bir tarzda:Ydksa beğenemediniz mi?Ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • S ah ib iı ERCÜMENT KARACAN Yazı 1 11 r 1 n 1 fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • HİCRİ 1380 C.evvel 15 KASIM 5' Cumartesi 1960 RUMİ 1370 Ekim 2S VAKİT VASATİ EZANİ Güne} öğle İkindi Akşam Yatsı Inısâk 6.3C 11.58 14.43 17.01 18.35 4.56 1.34 6.56 9.42 12.00 1.33 11.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Kumcu Meclisle ilgili çalışmalar devam ediyor ANKARA,HUSUSÎ Kurucu MeclU anayasasını hazırlamakla görevli Komlt-üyeleri dün çalışmalarını ferdî araştırmalar şeklinde yapmışlardır.Bu şek-ildeki çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • TÜRKEŞ REFAH VE UCUZLUK VAAD ETMİYORUZ,DEDİ t Baştarafı Birincide nu,her İki mahkemenin de yurtta sükûn ve nizamı temin İçin kurulmuş olduğunu belirtmiştir-Türkeş «Temennimiz bu mahkemeleri kullanmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Memurlara yeni bütçe ile zam yapılacak t Baştarafı Birincide kanunu İle memurların refahlarının sağlanacağını bildiren Rifat Bay kal Üntveı sitedeki tasfiye hakkında da »unları söylemiştir:«Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • ESKİ REKTÖRLER TEKRAR SEÇİLDİ I Baştarafı Birincide Solmazer Rektörlük binasına gelerek Sıddık Samiyl zlyarel etmişlerdir.Çok sevinçli görülen Onar.kendilerini güler yüzle karşılamış ve İkram edilen ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • madım,dedi f Bnştaıajt Birincide ıtiu.Şirket,Hasan Polatkanın hima-•siyle muhtelif bankalardan 7,5 mil-¦n 3 milyon 415 bin 995 lira,3 milin,2,5 milyon 195 bin,600 bin,250 D ve 1 milyon lira kredi alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Orta öğretimden geniş çapta tâyinler oldu ANKARA,HUSUSÎ Orta öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde geniş çapta tâyinler yapılmıştır.Orta öğretim Genel Müdürlüğüne,Talim Terbiye Üyesi Tarık Asal,Yüksek öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Hindistan'da 15 bin erkek kısırlastırıhyor NE\V-YORK,A.P.Hindistanın Maharastra eyaletinde,çok süratli nüfus artışına mâni olmak üzere gelecek ay 15.01)0 erkeğin kısırlaştııılacağının ümld edildiği be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Dün sabah saat 09.30 da Kadıköy İskelesine yanaşmakta olan »Ülev.vapuru,o sırada haıeket etmek üzere bulunan «Dolnıabııhçc» vapuruna kıç taraftan bindirmiş,ve sağ taraftaki yan parmaklıkları hasara uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • İçişleri Bakanına Belediye Meclislerini fesfr yetkisi tanındı ANKARA,HUSUSÎ Belediye ve il genel meclisleriyle Belediye ve 11 Daimî Encümenlerini,mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerini feshetmeye İçişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Gürselin İstanbul'u ziyareti 2 gün gecikti ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'in Istanbula yapacağı gezi iki gün geciktirilmiştir.Gürsel,Pazartesi günü uçalrla Istanbula gidecek,orad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Süreyya Las Vegas'ta kumar öğreniyor LAS VEGAS,A.P.Televizyon yıldızı Hugh O'Brian eski Kraliçe Süreyyaya bu sayfiye kumar şehrinde,21 tâbir edilen oyununu göstermiştir.O'Brian televlzyon'da «vvestern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • İzmir'de D.P.ye para veren 20 iş adamının ifadesi alındı tZMİR,HUSUSÎ D.P.seçim masrafı İçin bir buçuk milyon lira veren İzmirli tüccar va fabrikatörlerin İfadelerinin alınması dün sona ermiştir.20 1$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ı I TEŞVIK1YEDE 4 oda 1 hol kaloriferli,parkeli,acele 100.Oüü Aklş 48 38 08.N1ŞANTAŞ,Şişli.Maçka,Taksimde 90.000 cleıı 300.000 kadar muhtelif konforlu katlar Aklş 48 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1960
  • Müracaat:KARAKÖY PALAS Kat4 No.14 6alata-ST.1 L.İL—L,i^ffifâ,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1960
  • ROSTOV DON GELDİ Misafir Rus takımı ilk maçım Pazar akşamı 19 Mayıs stadında Galatasaray'la yapacak RUS Rostov takımı dün akşam saat 22.40 da uçakla şehrimize gelmiştir.Hava alanında Galatasaraylı ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • SPOR TOTO'DA UMUMİ HASILAT 13 MİLYON URA Bu miktarın 6,5 milyon lirası ikramiye olarak dağıtıldı ANKARA,HUSUSÎ SPOR Toto Müdürü İsmail Dnğu,dün bir basın toplantısı yapmış ve Toto'dan şimdiye kadar 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • Beşiktaşlı yorgun futbolcuların izini 3 gün daha uzatıldı BeılkUa kulübü futbol teknik komitesi mecburî İzin verdiği futbolcuların İstirahat müddetini Salıya kadar uzatmıştır.Kendilerine bir hafta İzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • FEDERASYON BAŞKANI İZMİR'E GİDECEK ANKARA,HUSUSİ Futbol Federasyonu Başkanı Muhterem özyurt îstanbulda kulüp temsilcileri ile yaptığı toplantı tonunda tesblt ettiği dilek ve temennileri Ankaralı İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • Bulgar B)Millî Takımı 24 Kasım'da geliyor 27 Kasımda şehrimizde milli takımımız ile karşılaşacak olan Bulgaristan cB» milli takımı 24 Kasım Perşembe günü trenle şehrimize gelecektir.milli takım namzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • VEFA,ALMANYA'YA ÇAĞIRILDI Vefa profesyonel futbol takımı 4 maç için Alrnunyadan teklif almıştır.Yeşil Beyazlılar organizatörle bir anlaşamaya vardıkları takdirde Beykoz İle birlikte Almanyaya gidecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • KISA HABERLER 2 OCAK 1960 tarihinde vefat eden dünyanın en büyük bisikletçilerinden Fausto Coppinin heykeli 13 Katımda MUanoya yakın Ghlsalla'da resmi bir törenle açılacaktır.İSTANBUL Ping-Pong Ajanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • Asker sporcuların bir merkezde toplanması isteniyor ANKARA,HUSUSİ Erkânı Harbiye Beden Terbiyesi Müdürlüğü son yedek subaylık kanununa göre,silâh altına alınan sporcuların Ordu futbol karmasında ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • MAHALLİ LİGDE HAFTANIN MAÇLARI Mahalli llp maçlarına bugün ve yann Şeref Stadında yapılacak 6 karşılaşma İle devam edilecektir.Günün programı şöyledir:1300:Beyleıbeyl Adalet 15.00:Sariye!Anadolu Yana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • ATLETİZMDE KISIN DA FAALİYET YAPILACAK İstanbul Atletizm Ajanı Eşref Aydın «Bundan »onra atletizm mevsimini açıp,kapamak diye bir «ey düşünmüyoruz.Pist müsabakalarına havalar müsait olduğu müddetçe kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • İngilizler alay ediyor Lig karmaları maçından İtalyanların "Zafer,diye bahsetmesi Britanya basınında tebessüm uyandırdı NGİLİZ ve İtalyan lig I muhtelitlerinin geride bıraktığımız hafta içinde Milano'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • CAN ve BASRİ İYİLEŞİYOR Evvelki hafta oynanan millî lig maçlarında »akatlanan Fenerbahçeli Can ve tedavilerine devam edilmektedir.2 millî futbolcuyu tedavi eden Dr.Reşat Dermanver «Can hemen hemen Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • MtLL î L î G D E PTT A N C E T V E L t Takımlar 0 G B M A Y P Kp F.Bahçe 10 7 3 0 24 6 17 1 G.Birliği 12 7 3 2 21 11 17 7 Beykoz 13 6 5 2 18 10 17 9 Beşikta» 14 6 5 3 18 14 17 11 G.Saray 10 6 3 1 18 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • BASKET BİR DEV ı Fenerbahçe Galatasaray bu akşam Sarayında bir kere daha karşı saat 19.30 da Sp karşıya geliyorl 1 Kİ ezeü rakip Galata»* ve Fenerbahçe basketb bu aksanı karşı karfiva lec eklerdir.Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • Bölge Greko Rom Güreş Şampiyon bugün başlıyor Güre» Federasyonu tarafından tlplenen Bölge Greko Romen g şampiyonasına bugün saat 14 de tih GUres Kulübünde baslanacai Müsabakalarda birinci gelen gü çil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • Bu akşam saat 22.25 de İstanbul Radyosunu mutlaka dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • p ı.mms ı,y.p^yiM ı ı,ı,t wtuıııIJıı,WMmpjı.ai M -Mİ lWW«|i Galatasarayın bugünkü çetin rakibi Beykoz Mitiıatpuşa Stadında bundan evvelki bir lig maçına çıkarken görülüyor kanisinde Bugün İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • M TOPTA Yarından itibaren hâtıralarını gazetemizde takip edeceğiniz Galatasaraylı Metin Oktay mahkûm olduğu gün ceza evine girerken görülüyor.METİN'i bir gün top peşinden ayırmış ve Toptaşı'na götürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • Hafta arası maçları için izin isteniyor Millî Ligin ölü sezona kalmasını önlemek üzere Futbol Federasyonu teşebbüse geçti FUTBOL Federasyonu İstanbul'da millî lig maçlarına hafta arasında müsaade edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1960
  • BUGÜN YAPILACAK VOLEYBOL MAÇLARI Bugün Teknik üniversite spor salonunda yapılması İcap eden İkinci hafta voleybol lig maçları,salonun üniversitenin açılış törenine hazırlanması sebebiyle Kadıköy Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor