Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • DURUM T:"i-w:ş;ş;^i-DÜNKÜ DURUŞMA TANIKLARIN dinhnmesiyle devam edilen 6/7 Eylül dâvasının dünkü duruşmasında ifâdeler umumiyetle hâdiselerin mürettep olduğuna dair Kanaat ve tahminler mahiyetinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • Yedek öğretmenler Muş D.Bakır,Kars,Malatya Erzurum'a sevkediliyor Yedek Subaylık görevlerini öğretmenlikle geçirecek 'Yedek Askeri öğretmen» lerin şevkine dün de devam edilmiştir.Doğu ve Güney Posta v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • IHÜYtT ALINCAYA KAPAK TAKSİTLF 350e& ACELE EDİNİZ 2^ KAY/TL AR BAŞLADI MlŞANTAŞl IklLAK JAD.JOl TlJSJLiiLlÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • ökag'ın da Menderes'i tham ettiği açıklandı lr şahit Gökoy'ın,tertiplinin Menderes e Gedik olduğunu söylediğini bildirdi 0 günkü konuşmasını hatırlamadığını bildiren eski vali şahide itiraz etmedi 6 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • 'Bebek Dâvası,15 dakika devam elti bolıi'k'iUvam tuh duruşmairtniı dün Yc;ssıada'da 15 dakika devam edilmişti-Duruşma açılınca başsavcı yardımcısı Fahrettin Öztürk söz alnııs ve An-Kera hükümet tabibl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • BİNA VERGİSİ BU yıl zamlı olacak Zam,vilâyetlere göre 5 ilâ 15 misli arasında.Yeni bütçe,bir kısım esnafı da vergiye tâbi tutuyor HALİT ÇAPIN Maliye Bakanı Ekrem Alican dün yaptığı basın:toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • JJJ BAŞLARKEN Prevert'in iki ımsraltk bir şiiri vardır.Bunu Tiirkçeye şöyle çevirmişlerdi:Blaisc Pascal adıııda biri 'l'alara titiri Bu şiirin bize daha uygun başka bir versiyonu geldi aklımıza:Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • BOLKAR DAĞINDA KUYULAR AÇILACAK Sanayi Bakanı dün bölgede incelemeler yaptu Kalite bakımından yüksek olan petrol işlenmek üzere biralarla Mersine nakledilecek ı ADANA,HUSUSÎ BOLKAR Bulgur)dağuıdaki ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • Bir Jet uçağı Hava Alanında infilâk etti AKHİSAR.HUSUSÎ Mecburi iniş yapan bir jet uçağı infilâk etmiş,pilot mucire kabilinden kurtulmuştur.Teğmen Tavzer Uludoğan idaresindeki F.84 tipindeki jet talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • Emekli üç generalin duruşması askerî mahkemede yapılacak Yscsıada'da bulunan ve Yüksek SorcsHirma Kurulu tarafından haklarında ineni muhakeme kararı verilen emek li üç general Ankara Garnizon malike'»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • GÜZELLER PROVA YAPTI Kadın soyundukça silahlanır diyen ve şık olmaktan ziyade acık elbiseleri tercih eden 19H0 İstanbul Milletlerarası Güzellik Müsabakasına katılacak 9 memleket güzeli dün mayolu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • iurucu 4JEK.'ne ardıma Anayasa tasarısını da Kurucu Meclis millî ihtiyaçlar yönünden gözden geçirecek ANKARA,HUSUSÎ urucu Meclis yasasını hazır-V^ lamakla görevli Profesörler dün akşam üzeri bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • Gürsel Pazartesi günü Zonguldak'a gidiyor ZONGULDAK.HUSUSÎ Devlet Başkanı Orgl.Oürsel pazartesi günü Zonguldaka gelecektir.İki muhriple İstanbulc^ırı hareket edecek olan Gürsel için hiç bir merasim ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • AFFEDİLEN PROFESÖRLER ÜNİVERSİTEYE DÖNECEK Gürsel ile görüşen Ege Üniversitesi Rektörü;kanunun bu maddesinin değiştirileceğini söyledi İZMİR,HUSUSÎ Ankara'da Devlet Başkanı Gürsel ile görüştükten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1960
  • Yeni rektörler bugün seçiliyor istanbul Üniversitesi,Teknik üniversite ve Ankara Üniversitesinde Rektör seçimleri bugün yapılacaktır.Teknik Üniversitede öğleden evvel Rektör,öğleden sonra da Fakültele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • $ğğ x:x-x:v PAM1 KBANK'tan Bugüne kadar 25 öğrenci BliHS kazarulı.Panıukbank 15 ÖĞRENCİYE daha Burs verecektir.Burs kazananın mecburi hizmeti yoktur ve tahsilinin herhangi bir devresi devamınca her ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • BAND REKLAM İstanbul Radyosunda Salı akşamları saat 22.00 de zevkle takip edilen ZEKİ MÜREN'LE BAŞBAŞA Programının Kış mevsimi dolayısyle Bu haftadan itibaren CUMARTESİ AKŞAMLARI 19.15 19.30 saatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • ODEON MAĞAZALARI PLÂK SATIŞI İÇİN Müzikten anLayan bir bayan memur arıyor Müracaat:Beyoğlu İstiklâl Cad.73 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • I ıı Mİ 1 it.ı w ilandan ifan Caltgula'dan bit şahnede ANKARA CALİGULA ÖZDEMİR NUTKU »azarıT Albert tamu*.Çeviricimi:Yuman Koray.Sahneye kojan:Miit.u tanova.Yani Sahne'de.jıüıçilerin deli saydığı Cali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • liu rıhn ejs ıtmük çekilişi "'için son para Ur ma •m î f wgunudur!m& YAPI ve KREDİ BAN 165 1 57/500 lira değerinde APARTMAN DAİRESİ 100.000 lira değerinde ARSA ayrıca 2 ade,100.000 URA 4 adet 20 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • OĞLAK BURCU to [22 Aralık 20 Ocak] Yakın muhitinizde biri ¦İÜ* hayranlık duyuyor.Büyük bir his 'bağı ia kurabilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak h Mil.Asılsız bir haber bugünün bütün neşesini kaçırmak isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • Uf İMÂCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Hl SOLU AN SAĞA:1 Verem,kolera mikrobunu bu-Uın büyük Alınan tıp bocası U«K1-1910)2 Görgüsüz kabiliyetsiz Mecazî mânada)Yuva efradı.3 Tanrının kısmet etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • r SİNEMALAR J BKYOĞl II ALKAZAH Tel:44 25 IX)1 Aslan Şövalye Robert Taylor Renkli Türkçe.2 Cinayet Rüzgârı James Gagney Renkli Türkçe.ATLAS Tel:140835)Ajk Hocası Clark Gable İng.EMEK Tel:44 84 39)Ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.20 İki marş 7.35 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserlerl 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Plâk dolabından İ 8.45 Şarkılar 9.00 Operet melodi-leri 9.20 Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • I Mektuplar,bu mektuplar.rj U mektuplar,bu mektuplar.Hemen hepjL)sinde bir ıztırabın iniltisi.Bir kadın yazıyor:lı çocuğu olan dul bir kaduıuu.Üniversite E mezunuyum.Çocuğumun biri kırk derece ateşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • ŞOFÖR Necati Selman'ın idaı deki 72435 plâkalı kamyonet,Kızı rak'ta Ruşen Büyükay ve Adnan lslmlerindekl iki şahsa çarpm Ruşen Büyükay kaldırıldığı Ha;paşa Numune hastahaneslnde öl tür.MODA'du oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • FMiHMKnuuxMf£J.Yeni devre derileri 7 Kasıu saat 19.30 da başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • î izahlı.Şt;J ÂRÎMJ KronçvlOjK,Yazarr İsmail Hami DANİŞMEND İLK FASİKÜL BUGÜN ÇİKTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • MÜREBBfYE Büyük Türk Romancısı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın en güz*l Ve en okunup beğenilmiş Millî bir romanıdır.Dördüncü basılısı 50ü kuruştur.HİLMİ KİTABEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • Bir sabıkalı,ustura ile adam yaraladı Üsküdarda Selimiye kışla caddesinde alıcılık yapan Burhan Sönmez ve kardeşi Nazım Sönmez dün akşam st,at îy.UO şualarında aynı semtte oturan sat-kfclılaıdan Bülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • TRAFİĞE ACILAN YOLLAR Vezneciler Beyazıt yolu tamamlanarak trafiğe açılmıştır.Vezneciler yçlunun FatUı'ten Edlmek&pı'ya kadar kısmında eksik kalan tarafları da İkmal edilmektedir.Tamir dolay isiyle kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • ASANSÖR TELİ KOPUNCA BOŞLUĞA DÜŞÜP ÖLDÜ Tnpkapıda bir boya fabrikasında çalışan Mevlût Eelrn adında bir İşçi dün asansörle çatı katından aşajıya.inerken asansör telinin kopması ile yere düşmüş ve ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • SABAHAT ATILGAN İle SAMİ HAVLİOĞLU Nişanlandılar.JX Kkiıiı HfiU Antakya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • SÜHEYLA SELAH ile ORHAN GÜZEL Nikahlandılar 311.19G0 ŞİŞLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1960
  • hurda olarak satılmış Denizyolları ile Şehir Hattı gemilerinde eşya sayımı-yapılmış ve bâzılarında noksanlıklar te3bit edilerek tahkikata başlanmıştır.«Fenerbahçe» ve «Dolmabahçe» lüks vapurlanndaki 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • 'Allah cezalarını versin k yemiş karpuz misali topmalıkeme salonunda kabuğu,'kirdekleri ve liflcrile tabak tçılmış karşımızda,ti 6-7 Eylül tanıkları.M sinema komisyoncusu geldi.Bu bir tertiptir,dedi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • Sene sonu çekilişinde Para içinde yüzmek te var.BİRKİŞİYE 200.000 LİRA AYRICA 2362 KİŞİYE DE MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ SON PARA YATIRMA GUNU:7 KASIM 1960 GARANTİ BANKASI 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • YUVARLAK İNŞAAT DEMİRİ ve FİLMAŞİN 4.üncü Kotadan lisansı olanlara çok müsait fiatla proforma fatura verilir.Teslimat kısa vadelidir.ALTAY KOLLEKTİF ŞİR-KETİ İstanbul Şubesi,Okçumusa caddesi,Arşimidis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • Türkiye'nin en lüks lokali en kuvvetli program KORDON BLÖ RESTORAN PAVYON KLÖB KAHKAHALAR GEÇİDİ Avrupanın en kuvvetli komik atraksiyonu Fransız esprileri ve CAN-CAN kızları ile Türkiyenin kahkaha kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • 30 OCAK KEŞİDESİNDE:125.000lira 1 talihliye 30.000 lira 30 Kasıma kadar hesap açtırınız EN YÜKSEK FAİZ EN FAZLA KAZANMA ŞANSI TÜRK EKSPRES BANK Işde emniyet ve şür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • Kâşif 8 Fezaya Fırlatıldı Yeni Amerikan peyki mahrekine girdi,sinyalleri gayet kuvvetli alınıyor CAP CANAVERAL,A.A.Amerikan feza ve havacılık ajansının dün Cap Canaveral'den fırlattığı «Kâşif 8» sun'î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • İzmir'de 2 kazada bir kişi öldü AYDIN,HUSUSİ Şehrimizde dün iki trafik kazası olmuş bir kişi ölmüş ve bir kişi de ağır yaıalanmıştır.Mehmet Emin Çelik idaresindeki kamyon Mesudiye mahallesinde Semiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • Çocuk bahçelerinin sayısı artıyor Eylül ayında hizmete giren 10 çocuk bahçesinden sonra Belediye tarafından yeniden 10 çocuk bahçesi açılmıştır.Birkaç aya kadar şehirdeki çocuk bahçelerinin sayısı 28'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • Tren altında kaldı İZMİR,HUSUSİ Hulkapınarda İbrahim Arsoy adında bir işçi,tren yolu üzerinde yürürken Karşıyaka banliyö treninin altında kalarak fecî şekilde ezilip ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • jl v»Vİ«SX »v.TAKVİMDEN BİR YAPRAK V&K^ I Konservatuar İL Konseri TT" ONSERVATUAR Türk musikisi konserlerinin ikincisi Pa-JVzar günü bermutad Şan sinemasmda verildi.Klâsik olarak jj Izak,Seyyid Nuh,Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN Necat vapurumuz 6 Kasım 1960 Pazar günü iskenderun hattına normal postalarımızdan hariç olarak ilâve bir yük seferi yapacaktır.Sayın yük sahiplerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI TAKAN KOUfU PA(4 KAVRADIĞI ammi um KAPICIMDAN PbAW 5AVW WüMi/LMAYANNETİtf!£MWİ SrttıT V£ AEKADA^lARfKA KALABA ÛtARlNHİÎliMETPuYMAflNASîBEP OLURpö$TlAKM,UMPiffl/riPAN DAHA ti*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1960
  • Sonunda Büyük isabet ihtimali 2953 kişiye yanm MİLYON lira Değerli ikramiyeler Merkezî yerde,tam konforlu yüksek değerli apartman daireleri H11 Fİ il111 Ilır BjlİIJJJlm i tv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • BEN BAŞINA OEsn* ÜSiiT" siissnE ABuıı-eüee.pİi_mIn VAR.1S1NOA AKV SA-O ZAAAAN İSTEDİ". 6INİ VA«S»Aei\OAt-tA VA*CT AAİZ.VAtZ.PAKADA* OA BAHSEOH.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • 1 V 1 1 S j Ak y.W-Su içtvo.fM İÇEMEM.ÇuNKÜ •ANNEAA U fl AyAKJ u*B)ı_BENf MUTFAĞA SOKAMJYOR.1j l'S^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • 1380 C.evvtl 14 CUMA 4 KASIM 196 0 RUMİ 1376 Ekim 22 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneg öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.35 11.58 14.44 17.02 18.36 4.55 1.32 6.55 9.41 12.00 1.33 11.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • MiUİyef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • 4 cü KOTADAN »4.42 Tahsisleri olanların müracaatları menfaatleri icabıdır.Tel:44 32 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • MEŞHUR EDİŞLER KONSERVE TURŞULARI Bakkallarınızdan ısrarla isteyinizimalâtçı satış yeri:Galata» ükcumusa cad.No.86/38.Tel:44 83 46 44 25 09 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • DÜNYA GÜZEL!SEÇİMİ Bu akşam saat 21.15 Spor ve Sergi Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • Dünyanın en zarif ve sağlam motosikletleri D İ D T A O BİRLEŞİK ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.Türkiye Mümessili:B I K I A Ş Salıpazarı Han Kat 7 Tophane Tel:44 4715
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • SHELL ŞİRKETİNDEN SATILIK OTO YEDEK PARÇASI ve LASTİĞİ Şirketimizin Ortaköy deposundan Chevrolet,Land Rover,Willys Jeep ve Plymouth yedek parçaları ile Beykoz tesisatımızdan oto lâstiği 9/11/1960 çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 37 nci Hizmet Yılı İNGİLİZCE-ALMANCA MUHASEBE ve SPOR derslerine 7 Kasım'da başlamak üzere kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet Alemdar Cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • İSTANBUL ANKARA TURİST OTU BU S İSLETMESİ seyyahatlerınızi Otobüslerile yapınız.Galata Yolcu salonu karşısı her sabah 8 de hareket Bilet Satış Yerleri:G-iata Yolcu salon karşısı PULMAN Bürosu Tel:4484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • t!SADEDDÎN HEİ Hamamizâde İsmail Dedenin üstadâne bir bestelemiş olduğu:Sûıi şahı eyledi âlâmı tay Nağme saz oldu gönül hey yar hey Bu donanmayı ferahzade' cihan Neşesinden cuş eder manendi ney Asuman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • YAKUT 131 Bütün nezaket cümlelerine rağmen aramızda soğuk bir hava esmişti.Bunu bozmak için Serap lâfa karıştı.Murat,sen madam Magda'yi tanıyor musun?Kim?Birden bilenıedinı?Uzun uzun hana anlatmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1960
  • u 28 yıl sonra çözülen esra Film Yıldızı Jean Harlow'un kocası Paul Bern'in intihar eimedî kıskanç metresi tarafından öldürüldüğü yıllarca sonra şimdi anlaşılıy ÇINDE cinayet ile cinsiyetin I bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • BOLKAR DAĞINDA KUYULAR AÇILACAK t Baştarajı Birincide Petrol akışını kolaylaştırmak için kuyunun asitlennıesl suretiyle yapılan istihsal teshltinden sonra bu kuyunun ticarî istihsale açılması uygun gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • YENİ REKTÖRLER bugün seçiliyor t Baştarafı Birincide ve Amenajman Enstitü ve Kürsüsü Müdürü Prof.Dr.Salâhattin tnal getlrlU mistir.ANKARA'DA DEKANLAR DÜN SEÇİLDİ ANKARA.HUSUSÎ Ankara Üniversitesi Rekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • Yedek öğretmenler Muş D.Bakır.Kars.Malatya Erzurum'* sm/ksMîvor A Baştaraiı Birincide Raporda,"Devam.ı bitirip mezun oi.rrayan vüksek tahsil talebelerine omiıktesoh hak tanınması,hu hak tanınmadığı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • 'Olcay'ın da Menderes'i ham ettiği açıklandı BaştavaU Birincide akıldıktan sonra tanıkların u-sine geçildi.İlk şahit Selçuk di.F.nue i-7 Eylül hâdiselerinin üjj eseri olduğunu,fakat tertipklmler olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • ŞARTINDA BÜYÜK BİR KERESTE FABRİKASI YAND!ZONGULDAK,HUSUSÎ Dün Bartın'da büyük bir yangın olmuştur.Saat 17 sıralarında başlayan yangın bir kereste fabrikasının tamamen yanmasına sebebiyet vermiştir.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • DOĞU PAKİSTAN'DA KASIRGADAN 4000 KİS!DAHA ÖLDÜ KARACI,RADYO Doğu Pakiitaııda yeni bir kasırga in-uncu büyük kuyıba ve hasara se-L i'hei vermijtlr.Şiddet)rUaglr saatte İUO Kın.hırla MfeRİfl ve birçok e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • Kurucu Meclis MBK'ne yardımcı olacak Baştarafı Birincide ler bu esaslar çerçevesinde çalışacaklarını-bildirmişlerdir.Kurucu meclisin ne şekilde teşkil olunacağı,müzakere usulü,üyelerinin hakları,mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • Affedilen Profesörler t Baştaraj;Birincide kaldırıldıktan sonra,affedilen öğretim üyeleri,tekrar vazife almak isterlerse,bir ay zarfında Fakültelere iniiracanı edeceklerdir.Fakülteler,nn müracaatı,mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • V3vSayıiındâ 3.Meseleyi Açıklıyor Suzan Sözen Rus Casusu mu?$WIa$flye Menderes'e «öre üniversite Olaylım Bugün çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • n mininin mmı mı ımınıınınnııııımınıımınııııııııu 1 "ALLAH CEZALARINI İ VERSİN,t Büştaraft üçüncüde Peki scıı M yaptın?Cevap oldukça aksiydi:s ilacapulos'tııı mini duman et» i E liııı geldim buraya.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • ALTIM PLAJ SİTESİNDE ARSASI DAHİL PLÂJLI BAHÇELİ BLOK DAİRELER YAPILACAKTIR 2 ODA,MUTFAK,HELA,DUS 8 BİN LİRA 3 ODA,MUTFAK,HELA,DUŞ 15 BİN LİRA Üçte bir peşin üçte bir yarı inşaata bakiyesi üc sene tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • Gümrüklerde Bâzı mallar Yanlış satıldı İnci,2 nci ve 3 üncü kotalardan gelen bâzı mallar,Gümrük Müdürlüğü tarafından yanlışlıkla satılmıştır.Mallan,asıl değerinin çok aşağısında satılan bu gibi ithalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK 0 GALATASARAY Tepebaşı geçidi No.10 da her İşe elverişli Kuyumcu Dükkânı.0 DEVKEN temiz muhitte işlek kontoıiu Bakkaliye.22 37 76.MKCİDİYEKöYtNDE 3 oda 1 hol 45.000.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden İSTANBUL Sirkelimiz İle Senin înal arasında aktedllmiş bulunan 17 Eylül 1959 tarihli mukavelename gereğince Yangın,Nakliyat,Kaza ve Hayat branşlarında teklif alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • gDEDE KORKUT MASALLARI DEDE KORKUT MASALLARI DEDE KORKUT» S 5 a Şampiyon kitap:İ DEDE KORKUT MASALLARI I 2 EFLATUN CEM GÜNEY'in yazdığı bu guzeJ eser ğ g Dünya Çocuk Kitapları arasından seçilip 2 «Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 23/30/Kasım/960 tarihleri arasında a,b,ve c fıkralarında ismi yazılı şubeler Kasım 1960 940/V)celp grubu nâmı ile er mükelleflerini sevkedeceKİerdir a.Şehrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1960
  • Roslov Takımı Gelemedi Rus ekibinin bugün şehrimizde olması bekleniyor.Hâsılat için Fenerbahçe Galatasaray ihtilâfa düştü Dün akşam şehrimize gelmesi beklenen Bostov futbol takanı kendilerini getiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • BASKETBOLDE:GALATASARAY FENERBAHÇE YARIN Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan haftanın en mühim basketbol maçı için Fenerbahçe ve Galatasaray takımları dün son hazırlıklarını yapmışlardır.Sarı-Lâciv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • Civelek;"Şantaj yapılmadı,dedi Karagümrük kulübü umumi kâtibi Niyazi Civelek,«profesyonel takımın futbolcularından Aydın ve Tarık'ın idare heyeti azalarından hiç bir surette para talep etmediklerini»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • SPOR DÜNYÂSINDA OE İSVEÇİN yetiştirdiği en güzde oyuncularından olan Kurt Hamrin 1962 yılında Rafyadaki kulübünden ayrılarak memlekete döneceğini açıklamıştır.Memlekete dönüşte yalnız olmayacağım diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • Asker oyunculara eğitim süresince izin verilmiyor Amatör ve profesyonel asker sporculara millî ve temsilî ordu maçları hariç olmak Üzere Yedek Subay Okullarında ve temel eğitimi safhasında hiç tir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • Metin Oktay ceza evinden çıkarken elinde b/r defter vardı.Kalın duvarlar arasındaki meşit toptan uzak,yalnız günlerinin,uzun gecelerinin hâtıralarını hep bu deftere yazmıştı.Metinin hâtıra defteri paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • BEŞİKTAŞ MENECI BUGÜN BELLİ OLUYl Bugün toplanacak olan Beş;İdare heyeti ücretli menejer me unda bir karara varacaktır.İdare Heyeti üyeleri bu hususU açıklama yapmamakla beraber tei menejerlige B mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • İst.Spor Saim Kaur' teşekkür etti îstanbulspor idare heyeti um Kaptan Salm Kaur'un İstifasını ketmiştir.Merkez Hakem Komitesindeki v fesi sebebiyle heyetten ayrılan Umumi kaptana kulüp bir teşek mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.11.1960
  • r jhr Yarın Beykoz ile karşılaşacak olan Galatasaraylılar dûn Ali Sami Yen stadında yaptıkları antrenmanı müteakip Soğuksuda kampa girmişlerdir.Resimde,Sarı Kırmızılı futbolcuları dünkU «alışmalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor