Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • v:DURUM i[i[miiy AYDINLIĞA KAVUŞMAK İHTİYACINDAYIZ u Ünivi yeniden gözden geçirileceği haberinin uyandırdığı büyük sevinç ve huzur son iki günlük gelişmeler karşısında gölgelenmek ıstidadındadıri Gerç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • İRAN VELİAHTI l ITELE-FOTO A.P.Pazartesi sabahı tran Veliahdını dünyaya getiren" Perah'ın bugün Anneler Yardım Cemiyeti Hastalıanesinden taburcu edilerek Saraya dönmesi beklenmektedir.Kraliçe ve 3 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Menderes'in İrlülii Idenek Folsuzluğu kçıklandı Düşük Başbakandın evinin,kendinin,çocuklarının ve karısının bütün masraflarını devlet kasasından gördüğü bildiriliyor ANKARA HUSUSÎ tT ÜKSEK Soruşturma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • YENİ REKTÖR yarın seçilecek En kuvvetli aday Hukuktan Proi.Velidedeoğlu.Gürsel,Ege Üniversitesi heyetini kabul etti T STANBUL Üniversitesi Rek-törlüğü için seçim yarın yapılacaktır.En kuvvetli aday Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • 266 KABZIMAL HÂLDEN ÇIKIYOR Kabzımallara Pazar gecesine kadar mühlet verildi.Migros'ıın da Hâl'i tahliye etmesi gerekiyor Haldeki kabzımallardan 266 sına 6 Kasım pazar gecesi sat 24 e kadar yazıhanele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • T.H.K.apartmanlarında oturanlar tahliye kararına itiraz ettiler Oturdukları yeri derhal tahliye etmeleri için Altıncı Noter vasıtasiyle Türk Hava Kurumundan protesto mektubu alan Lâlelideki Türk Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • SUPHİ GÜRSOYTRAK,ROKET DEVRİNDE OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN,DEDİ Gazetelerden)ROKET DEVRİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • TAHTARAVALLİ Üniversitelilerin yurt sıkıntısını önlemek için Türk Hava Kurumuna ait binaları öğrencilere tahsis ediyorlarmış.Bu yüzden de buralarda oturan dar gelirlileri dışarı alıyorlarmış.Bizde ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Amerika bize tıbbî malzeme hediye etti ANKARA,HUSUSİ Amerikan B.Elçisi Fletcher Warren hükümeti adına Ankara bölgesindeki haîtahanelere dağıtılmak üzere bir a^ıbtılans ile 58 kalem çeşitli tıbbi ve Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • 1961 YILI BÜTÇE HAZIRLIĞI BAŞLADİ ANKARA,HUSUSİ 3961 Mail yılı bütçesinin hazırlıklarına başlanmıştır.Bütçenin özelliği,dış borçlarımızın taksitlere bağlanarak bütçelerde yer almasıdır.Üç buçuk milyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • 4.cü İLAVELİ BASKISI ÇIKTI.Türkçe karşılıkları ile birlikte FRANSIZCA CÜMLE KURULUŞU Yazan:Dr.Baha ÖNGEL Maarif Vekâletince okullara yardımcı kitap olarak kabul edilmiş-Fransızca öğrenen herkese fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Göktürk'ün servetinin yarısına el konacak ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Kurulu düşüklerin mal beyanlarını tetkik ederek gayrimeşru servetlerini meydana çıkarmaya devam etmektedir.Eski Adliye Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • GÜZELLER GELDİ milliyeti 1960 İstanbul İkinci Milletlerarası Güzellik Müsabakasına iştirak edecek 12 güzel dün gece uçakla şehrimize gelmişlerdir.Yarın gece Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Yassıado'do bugün iki dâvaya bakılacak Sabah celsesinde 6-7 Eylül,öğleden sonra Bebek dâvasının duruşmasına devam edilecek YASSIADA'da bu sabah 6-7 Eylül hâdiselerinin duruşmasına devam edilecektir.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • 11 i iM MİLLİYET] YENİ CP Şairimizden Doğu ve Güney illerine tâyin edilen Yedek Subay öğretmenler yol ha-TCI1I UUnt I ırhğıua başlamışlardır.Resimde Haydarpaşa Gar'ı,Ulaştırma kumandanlığında »ülüsler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Bir Rus öğretmeni Kars'a iltica etti KARS,HUSUSÎ Rusya'dan dün bir Rus öğretmeni Tuzluca ınıntakasından Türkiye'ye iltica etmiştir İltica eden öğretmen,maarif memurunun kendisine baskı yaptığını vq hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Bolkardağ 3 No.lu Kuyunun günlük Verimi 1600 varil Bakanlar Kurulunun kararıyla Sanayi Bakanı,mahallinde incelemelerde bulunacak ANKARA,HUSUSİ Hakanlar Kurulu dün saat 9.30 darı İtibaren 2.5 saat deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1960
  • Kurucu Meclis için başladı Meclisin yasasını hazırlamakla görevli hey'et dün toplandı KOMİSYON [Telefoto Milliyet:Ankara istanbul] Kıırııcıı Meclis yasasını hazırlayacak olan komisyon çalışmalara başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • SİYASET DÜNYASINDA cm*vÎ Koni nr rrm rw"rınt-rr JACKMI,DİCKMİ?AMEBIKADA,Beyaz Saraya girmek için sevim ringinde iki genç rakip arasında 3 aydan beri devam eden siyasi maçın galibi önümüzdeki Salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • KLÖJ* IPAVVON İUli »ITe IIMEMA BlNAStKAT.I HER GECE İLHAN FEYMAN ORKESTRASİ ŞANTÖZ Gitartıt KANAT GÜR Her Cıynarteşi Paz«r Mmlue it l» Rezervasyon Tel.48 22 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • DÜNYA GÜZELİ SEÇİMİ 4 KASİM CUMA SAAT 21.15 SPOR ve SERGİ SARAYİ MİSS AMERİKA BELÇİKA İTALYA İNGİLTERE İZLANDA İSRAEL HOLLANDA LUKEMBURG Yunan Campione Sun Marino ve TÜRKİYE güzelleri 1-Biletler Atlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • r ti—rrat.ı-ıvııı-rr r «ı-rrtrrı W SİTE SİNEMASINDA Bugün suareden itibaren BÜRODAKİ SEVGİLİ Renkli Sinemaskop)Şet» Spencer Tracy Katherine Hepburn Gig Young Mühim tlâve:Her akşam 21 de İLHAM GENCER i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • BAND REKLÂM İstanbul Radyosunda Salı akşamları saat 22.00 de zevkle takip edilen ZEKİ MUREN'LE BAŞBAŞA Programının Kış mevsimi dolayısyle Bu haftadan itibaren CUMARTESİ AKŞAMLARI 19.15 19.30 saatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • WKKM 2 ^ffi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise kendinize güveninizi arttıracak.O sayede yeni bir başarı kazanacağınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatı yeni bir gözle görmeye bağlıyacaksını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • 5Ü l M A C A SOLDAN SAĞA:1 Mevzuu dinle alâkalı konser Seklinde verilen opera.2 Cemiyette sınıf;Ciğer Eski dil)3 Kıymetli taş;Nakil vasıtalarında yolcu eşyası.4 İtalya'da bir nehir;Anlayış.5 Tersi dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • II İSTANBUL 7.26 Açılış,dilek ve program 7.30 iki marş 7.35 Kartlık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.0ü Küçük konser 9.20 Türküler 9 40 Dans müziği 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • KLÖB M*Nİ 12 KASIMDA KIŞ SEZONUNA Zengin Sürprizlerle Başlıyor III j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • Süian Sözen Rus Casusumu?üniversitedeki enderes'e göre niversîîe Olayları Yonn çıkıyor l Uro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • NUHUN W MAKARNASI,HAFTANIN SARKIŞI ÇŞŞ22!BU AKŞAM İSTANBUL RADYOSUNDA 19.15 DE 5^Dİöini'2 jWğ 6.^250,100x1:s«4«f 4 4 43 4a KAZANDIRABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Vazife u^uşu sıracında şehit olarak aramız* dan ebediyen ayrılan kıymetli eşim Hv.Yzb.BÜLENT OKAN'ın şehadelirun birinci yıldönümümüne rastlıyan 3 Kaşım Perşemtıe günü bugün)aziz inhana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • 595 KİŞİYE CEZA KESİLDİ Temizlik seferberliğinin İlk gününde 695 vatandaştan 4.180 lira para cezası kesi'miştir.Ayrıca istenilen evsafta gorülmlyen çöp kapları da çöplerlyle birlikte toplattırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • POLİS HASTAHANEDE BİR DOLANDIRICI YAKALADI Doğubank îş Hanında sarraflık yapan îzak Ovedi'nin 70.000 lirasını dolandıran Setıak Eran,hasta numarası yaparak yattığı Gureba hastahaneslnde yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • EZE DOKULÜY Her gün 5-6 bin çift palamut alıcı bulamıyarak denize dökülmektedir.Boğaa kıyılan dalgaların kenara attıjjı balıkların kokusundan oturulamaz haJe gelmiştir.Bir çift palamutun fiyatj 70 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • w—mum t\tmtn ÇOK ACI BİR KAYIP Bakırköy İş Bankası Müdürü Müfit İriboz'un kıymetli eşi,Neş'e Çamhkbeli ve Yüce İriboz'un sevgili anneleri,Nazif Sertesen beyin kız kardeşi,Dı\Ali Çamhkbeü ve Nüral İrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • Cİl.T:2 SAYI:3 ÇİKTİ Bu sayıda Şeker Hastalığının Sebeb ve Arazları Ayak Hastalıkları Kadının Bir Aylık Süre içindeki Kısır Günleri Gebelik Takvimi Yüz Buruşukluklarının Tedavisi Kabakulak Modern Çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • KİSA HABERLE BAKIRKÛYDE oturan Ahmet do£an isimli bir şahıg çocuk yuzünt münakaşa ettiği Rukiye Kabakçı raı ndan takunye ile dövülmüştür.YEŞİLKÖY hava alanında meye müdürlüğüne alt malzeme deposv soya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • ARCAN ERUYSÂL MÜESSESESİ)Ucuz Fiatla Tuğla,çakıl,kum,kireç Şansına başlamıştır.Tediyatta Kolaylık yapılır.Galata Mumhane Cad.No.62 D.7 Tel:44 91 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • taksitli DİREKSİYON OTO KURSU imim umum CA9.ACELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • Cezaevine döşten mahkûm sayısı dün ilçe yükseldi At'dan İstifade ederek serbest bırakılan mahkûmlardan Nuri Togay Bakırköy'de bir bakkal dükkânının kasasını soyarken suçüstü yakalanmıştır.Yapıf,lan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • SİNEMALAR BEYOfiLV ALKAZAH Tel:44 2â 62)1 Aslan Şövalye Rubeıt Taylor Renkli Türkçe.2 Cinayet Rtugau James Uujjney Repkli Türk ve.ATLAS Tef:440835)Aşk Hocası Clark Cable İngfcMEK Tel:4iM^l Ayrı Masala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1960
  • I DEVLET İMRESÎ TJ İLHASSA gazeteciler ve piyes yazarları [j halk sağduyusunun ne olduğunu gayet iyi bilirler.Bu sağduyuyu aldatmaya da,i atlatmaya da imkân ve ihtimal yoktur.Samimiyeti,gerçekçiliği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • KLÖB fWWWE PAVYON SİSLİ SİTE SİNEMA BİNASI KAVI HER GECE Film Yıldızı SEMÎRA MÜNİR İspanyol Dansöz NADYA HARİKA KÜÇÜKLER Yılan Dansında Her Cumartesi Pazar Matine lfi-19 Rezervasyon Tel.48 22 »İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı.Beher cildi 40 T.L.Her ÜÇ başlıca »atış yerler)Kanaat ve İnkılâp Kitapevieri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Profesyonel Fotoğrafçıların çok iyi tanıdıkları ve takdir ettikleri U.S.A.MALI ^SYLVANİA "BLUE DOT" "PRESS 25" VE U.S.A.MALI SYLVANİA R-40 INFRARUJ ISITMA ve KURUTMA lâmbaları mahdut miktarda gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Büyük Senesonu Çekilişinde kazanmak için.tasarruflarınızı İş Bankasında 1 TALİHLİYE toplayınız î^^jST daireli 1 TALİHLİYE APARTMANIN 3_ı k TAMAMI daireli APARTMANIN TAMAMI 4 ADET 100.000 LİRA 26 TALİH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • izahlı İSLÂM TÂRİHİ Kronolojisi İ.Ilâmi Danismend İLK FASİKÜL YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • 4 üncü KOTA No.165 Tarife 85.04.10 Akümütâtör mutemetliği yapılır.MEHMET KAVALA Galata Nesli Han,İstanbul Tel:44 75 54 Telg.LAMET İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • BİRSEL FİLM bu yılın en güzel filmini sunmakla şeref duyar YEŞİL KOŞKUN LAMBASI Unutamayacağınız müstesna bir film Baş Rollerde:BELGİN DORUK.EKREM BORA Avni Dilligil Şaziye Moral Kadir Savun Reji:NECA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Toprak altında kaldı SİVGÜT,HUSUSİ Çaltı köyünde bakkallık yapan Mehmet Ali Gülmez evinin bahçesinde çukur kazarken,toprak kaymasının sonunda çukurun içinde kalarak ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • BANA BAK KIZILDERİLİ BOİUNTUHJ.HfeKiMJf £EK SAMIN ööZDtSiNE;YA* BAKAHAI NE DÎlOfr VKıziLD^Lt 60-6u AOAH n ZUNTüSÜ KITA VAN BAKMA wo&-BU Soz UZ£ftiME TAWAN 81W EKBİR£ V£RİHD£N RRURr &WV HRAPLAMV^ 01AH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ 6,8,10 ve 12 mm.Beyaz Çimento DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han.Galata İstanbul.Tel:49 11 41 Telf:DEMKEELİM-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • İkinci sayısı ile gene hâdise oldu İr Menderes'in bilmediğimiz tarafları İr Cemiyetimizin içyüzü «Hâdise olacak fotoğraflarla» İt Dünya gençliğinin cinsî hayatı «Hayretle okuyacağınız bir yazı ve foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • İzmir'de iki dernek Birbirini itham etti İZMİR,HUSUSİ Ege Mustafa Kemal Derneği ile Ege Üniversitesi tıp ve ziraat fakülteleri talebe cemiyetleri,birbirini itham etmektedir.Talebe teşekküllerine göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Metresini 17 yerinden bıçaklayıp öldürdü İZMİR,HUSUSİ Bir adam,dün sabah,gayri meşru yaşadığı kadını,bıçakla 17 yerinden delik deşik ederek öldürmüştür.Cinayet,maktule Güler Kınar'ın başka bir adamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Frenleri patlayan Bir kamyon Kahveye girdi Müşterilerden biri öldü,diğer ikisi de koma halinde yaralandı İZMİR,HUSUSÎ Kahveye giren kamyon,bir kişinin ölümüne,S kişinin de ağır yaralanmasını sebebiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Muzır GEÇEN gün gazetede şehrin muhtelif yerlerinde telefon âlet-lerinin parçalarının sık sık çalınmakta olduğuna hattâ Ka-dıköy iskelesinde bulunan resmi telefonun kulaklığının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Korur h&kkmda yeni dâva açıldı Sakıt Başbakanlık Müsteşarının çiftliğinde çalışanların parasını devlete ödettiği iddia ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Çiftliğinde çalıştırdığı personelin parasını veteriner müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • Söğüt cezaevinde 1 mahkûm kaldı SÖĞÜT,HUSUSÎ Yeni çıkan af kanunundan sonra şehrimiz cezaevi mahkûmları tamamen tahliye edilmiş,yalnız bir mahkûm kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • FMiHMiuııtaMJilA Yeni devre dersleri 7/Kasım saat 19.30 da başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1960
  • ava Kurumunun beş çağı halkı gezdiriyor c jün şehri havadan undu.Kurumun I AMANDRA askerî hava a-lanına toplananlar,bir son-J balıar sabahı nefeslerini tutmuş,başlarını havaya dikgökyüzünde motorunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • 3E NtZ Z^NEDlVOROUM Df SENİ VAt_TANNEDlVO-BONCUK.a-z4 ıg «II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • l'SAAlfA UU T,AN£.Tokyo BENlNS IKİNC/N/ATANiMOltZ.TANIŞTIĞIMIZA SCVı'NOİAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • CJSCÖ KÎÖ MÜYlieT SE/Vl TÂMJMAD/L SESİ OE f^AIZKL-l GEL.OI 3(fZ SSVI-EJZ.OL-UYC*.AMA NE K 6/AZ.İÖSt SAU^IAS,Rö£ REED Su HER.1F hSZH 4i.Oe Soy_ÖUN/A MAN/Oİ-AM Oe J-KAHL-tVO' AM/VVA ŞAŞ"ZJ7/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • 9 '"55.^'İf'i'â,e«/"voe/c.H«/oku.ıy.A TAOıizı~Aa.B'ÜAZ.SOHZA TOW,8ıK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • Hurda Değirmen Makine ve Teferruatı Satışı GÜVEN T.A.SİGORTA ŞİRKETİNDEN rlasköy de yanan Şirk Değirmenleri T.A.Şirketi Un fabrikasından kurtarılan makine ve teferruatı hurdası kapalı zarf usulü ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • MEŞHUR DEGÛSSA MARKA VÜZDEYÜZ SAF KRİSTAL GÜMÜŞ NİTRAT DAB.6 Bir Kiloluk Şişelerde Satışa Arzedilmiştir BEYOĞLU İSTİKLÂL CAD J66 KAT TEL 44 46 7)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • LÂLE Sinemasında Bugün matinelerden itibaren Yerli filmciliğimizin yeni bir zaferi.YEŞİL KÖŞKÜN LAMBASI Belgin Dorıık-Ekrem Bora-Şaziye Moral-Avni Dilligil PRODÜKSİYON:BİRSEL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • Cildin genç 90 tam» kalma»!için ihtimamdır I Yüzünüze sabah aksam ve muntazaman KREM NİVEA türünüz-Muntazaman NİVEA ile bcslenmif bir ciid daima genç ve taze kalır.Erkekler nazik tenli kadınları çok b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • istanbul Teknik üniversitesine Bağlı Teknik Okulu Maçka)Müdürlüğünden 19GO 61 öğretim yılı giriş imtihanını kazanan öğrenci adaylarına ait listeler okul binalarında İlân edilmiştir.Kazanan esas ve yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • Milliuef Snhibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • HİCRİ 3 RUMÎ 138» KASIM 1376 C.evvel Perşembe Ekim 18 19 6 0 21 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.34 11.58 14.45 17.03 18.37 4.54 1.29 6.54 9.41 12.00 1.33 11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • I KARIŞIK EDEBÎ ESERLER TÜRKER ACAROĞ Geçen hafta İçinde yurdumuzda 97 eıer bı derlendi:76 kitap.21 broşür;89 telif,t tercüme tanbul'da 77,başka yerlerde 20.Konulanı S bilimler 34,edebiyat 25,genel ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • YAKUT GCZLU KED 130 Lâcivert bir kostüm tayyörün içindeki lâcivert puantiye beyaz bir bluz,uç dizi inci kolye,elbisesinin renginde beyaz puanlıyı-böcek kabuğu iskarpinleri ona ağırbaşlı bir hava vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1960
  • i*.v Mazisi olan bir hayvan:Ta Yassıada duruşmaları münasebetiyle adı sık sık geçen Af| tazıları tâ Millâttan önce 5-6000 senelerinde Mısır'da yaşa' HEMEN hemen,bütün insanlar tarafından sevilen,sadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • SANUMA'YI ÖLDÜREN ALEBE İNTİHAR ETTİ TOKYO.RADYO Tapon" Sosyalist Partisi Lideri Asama'yı geçen ay Tokyo'da siyasî bir cntı sırasında bıçaklıyarak öldüren ebe İntihar etmiştir.Polisin yaptığı açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • T.H.Ü apartmanları b BtıştaraU RirİTirirfe erî ve sivil emekli.7 si harp malûldür.36 aile dul vp yetim aylığı,2 aile şehit maaşı almaktadır.Dairelere 200 lira arasında kira ödr-nmekrtir Apartmanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • Bir karim,dostu ile bürlsşip koca«ını vurdu ANTALYA.HUSUSÎ Alanya îlçe«;l Posvur köyünden AH rizdt-nıi!gece vaı ısı karısı Ayşe Özdtiiiir ve âşığı Erdoğan Değirmenci tarafından av tüfeği İle öldürülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • K E R K S T E Bir de*a kııllanılnııs kereste M3 i A:ı,nı Mür*aat:Florya 5 Yol Belediye Otobüs durağı,Yandım Çavuş Ayrancısı arkasında SEFA Sİ-TESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • 266 Kabzımal Hâlden çıkıyor t Baştarajı Birincide ten men mânâsına geldiğini ve yüzlerce ailenin bu karar ile zor durumda kaldığını söylemiştir.HÂL MÜDÜRÜNÜN SÖZLERİ Hâl MÜdürt)Binbaşı Turgut Budak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • Mideres'in örtülü anek yolsuzluğu açıklandı i,Baştarajı Birincide r:«Hasılı sakıt Başbakan evlisinin,çocuklarının,kendisinin •nlarının,İktidarda bulunduğu cindeki her türlü masraflarını denekten karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • YENİ üi&Töft eçııeceK yarın l Baştarajı Birincide Hukuk Fakültesinde seçim neticeleri bugün belli olacaktır.GÜRSELİN KABULÜ Devlet Başkanı Cemal Gürsel,dün saat 16 da Egs Üniversitesi Rektörü Profesöı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • Yedek öğretmenlerin şevkine dün' başlandı t Baştarajı Birincide edenlere «henüz sevk emri gelmediğini» bildirmiştir.Zamanında »evk mıntakalarında bulunması İcap eden Yedek Askeri öğretmenlerden bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • ZAMKLI KÂĞIT 80 gr ™2 43X61 cm 500 vanraklık toplarda Fiatı TL-155.topu Tel:27 12 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • ATLETİZMDE BÜYÜK HAMLE t Baştarafı Birincide hasret olduğumuzu söylersek herşef anlaşılır zannederiz Antrenör meselesine gelince,her şeyden önce bir tahsisat işi olan bu meselenin halli âdeta mümkün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 2*42 10 SATILIK EMLAK TEŞVİK1YEDE 4 oda 1 hol kaloloriferll.parkeli acele 100.000 Akis 48 is' 08.0 NİŞANTAŞI,Şişli.Maçka,Taksimde 90.000 den 300.000 kadar muhtelif konforlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • LANE 500 1960 FAIRLANE 500 sedans tipi arabaların üatını gördüğünüz vakit gözlerinize inanamıyacaksınız.Her zamankinden daha gösterişli,daha lüks,daha cazip olan bu arabaların,paranızın en iyi karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1960
  • BERGAMA PAMUK İPLİĞİ VE DOKUMA FABRİKASINDAN Manifatura Komisyoncusu Aranıyor Senede 20 milyon Ura Pamuklu Mensucat cirosu bulunan bir müessese mamullerin piyasa taammüUerine göre satışını yapmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.11.1960
  • Tolo'da I Haçı bileı 14 bin lir Alacak j 10 maçı doğru min eden 201 kişi 1333 er lira ikraır kazandılar ANKARA,IKJİ SPOR Toto'uun 10 haftasında 11 doğru t minde bulunan 19 ki:bin 108.61 lira alacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • Yeni Umum Müdü 'Disiplin esas,ded Bekir Silâhçılar saha ve tesis işlerinin ele alındığ söyledi.Sporda umumî af çıkması muhten BEKİR SİLAHÇI L,AR Spor teşkilâtında revizyon yapacak ANKARA,HU{ BEDEN Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • ATLETİZMDE Federasyon,dün deklârasyonla Türk atletizminin acıklı durumunu açıkladı ATLETİZM Federasyonu dün bir deklârasyon yayınlayarak Türk atletizminin bugünkü durumunu a^Udamıştır.Deklârasyonu ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • Ordu takımı 15 Aralık'ta Kampa giriyor Millî Eğitim Bakanl ğı emrine verile profesyonel futbol culardan da istifac edilecek ANKARA,HUSUÎ 8 OCAKTA İranla Dün} Ordulararası Futbol Şamp yonasının ilk ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • İSTAN BULDA BEYNELMİLEL BİR Hakem Kursu açılıyor Ankarada toplanan Merkez Hakem Komitesi 1961 senesinde İstanL.beynelmilel bir hakem kursunun açılmasına karar vermiştir.Komitenin yayınladığı tebliğde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • SPOR DÜNYASINDA GEZİNTİLER R.Madrid,Totenham maçı için SÎ2 bin T.L.alacak Hidegkuti Fiorentina antrenörü Olimpiyat Şampiyona Herb Elliot iatbolca Juventus'lü John Charles memleketine karşı oynadı «DÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • ADANA D.SPORLU FUTBOLCULAR SERBEST BIRAKILDI ADANA.HUSUSÎ Yeni Havuz Pavyonda hâdise çıkarıp Uç kl«iyl yaraladıkları Iddiasivle Adliyeye sevkedilen 11 Demlr-¦porlunun duruşması bugün yapıl-mıştır.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • F.Bahçe,amatör branşları kuvvetlendirecek Fenerbahçe kulübü İdare heyet!amatör spor branşlarını büyük bir revizyona tâbi tutacak ve kadrolarını kuvvetlendirecektir.Umum!Katip Faruk İlgaz b" »«evrada «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • YELKENDE MİLLÎ TEMAS Yelken Federasyonu Reisi Sait Selahattin Clhaııoglu Londra'ya giderken uğradığı Atina hava alanında Yunanistan Yelken Federasyonu reisi ile temas etmij ve 1961 İlkbaharında bir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • Görkey,menecer olu B)millî lakım antrenörü dün,Siyah Beyazlıların çalışmasını iâkip etli.Galatasaray ve Beykoz bu haftaki çetin maça BEŞİKTAŞ Kulübü idarecileri,profesyonel takımın menecerliğine ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • B Millî kadro gene değişti Gürcan,Küçük Ahmet ve Zeynel çıkarıldı.Namzet Millî takıma yeniden Candemir,Zekâi,Birol ve Şenol alındılar CANDEMIR Formunu buldu ve.ŞENOL ıir şansa daha birol Forma girmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1960
  • Rostov yarın geliyor Rus lig üçüncüsü Rostov futbol takımı Galatasaray kulübünün davetlisi olarak yarın uçakla memleketimize gelecektir.Rostov futbol takımı Pazartesi gecesi Ankarada Galatasaray ile Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor