Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • Anayasayı ihlâlden mebus sanık Bâyar,Korallan,Menderes,meclis riyaset divânı ve bakanlar idam talebiyle Adalet Divânına sevkedilecek ANKARA,HUSUSİ YÜKSEK Soruşturma Genel Kurulu dün Anayasayı ihlâl su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • KRUSCEV,İNGİLİZ BAŞBAKANININ SÖZÜNÜ KESTİ DIŞ HABERLER SERVİSİ ingiltere Başbakanı Macmillan'ın dün Genel Kurulda yaptığı konuşma Sovyet Başbakanı Kruşçev'in sık sık müdahaleleriyle kesilmiştir.Masaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • SUAL ZOR GELDİ Birleşmiş Milletler Genel Kurul müzakerelerini takip etmekte olan Sovyet Başbakanı Nikita Kruşçev,gazetecilere hoş görünmek için onlarla sık sık konuşmaktadır.Resimde Kruşçev,Sovyet del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • DURUM D.P.TARİHE KARIŞTI 7 OCAK 1946 da Celâl Bayar,Adnan Menderes,Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından kurulan Demokrat Parti,176 ayhk varlıktan sonra kendi üyelerinden biri tarafından açılan dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • |A.P.fiTEC Ef ETCJI n| Laus Başbakanı Prens Souvanna Phoııma'nın emri ile #t i Ü.O Rİ.JİL&Jİ |IIM Laos'ta ateş kesilmiştir.Memlekette kızıllar tarafından çıkarılan karışıklıklar üzerine asi rolüne geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • Milli Eğitim Bakanı Profesör Bedrettin Tuncel,dun Güzel Sanatlar Akademisinde yaptığı toplantıda Milli Eğitim meseleleri hakkında izahat verirken.Cehalete karşı yurtta büyük bir savaş açılıyor Millî E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • AN AY AS tamamla Tasarı,4-5 Ekim' de M.B.Komitesine tevdi edilecek.Subayların oy kullanması kabul edildi A nayasa tasarısı hazırlanmış-tır.Tasarının redaksiyonunun üç gün içmde tamamlanacağı tahmin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • BRİGİTTE BARDOT İNTİHARA KALKTI Kocasından ayrılacağına dair hakkında dedikodular çıkan yıldız jiletle bileklerini kesti ve uyku hapı yuttu NİCE,AJANSLAR Sinema yıldızı Brigitte Bardot,İtalyan hududu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • GAZETECİLER YENİDEN MAHKEME KORİDORLARINDA I AMMA AĞIR KANUNMUŞ YAHU!BİR TÜRLÜ KALKMIYOR.İMIWWiiMİMrB'l1Mflill1liraiiim^ ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • ilde devletle Devletleştirme hareketinin bütün yurtta tatbiki 10 yıl sürecek.Kimsesiz çocuklar için biletlerden «Sağlık Resmi» alınacak ANKARA.HUSUSÎ Sağlık Bakanı,doktorluğun devletleştirilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • GÖRMÜŞ AMA NE GÖRMÜŞ?Bizde beylik tabirdir:Avrupa görmüş adam,derler.Bir peyler muit ederler Avrupa görmüş adamdan,bir şeyler beklerler.Bir ahbap da eski iktidar-ı mensup Avrupa görmiij adamları sayıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • KÜTÜKLERİ KONTROL EDİN [US1SI Gelecek Kasım ayında yapılacak olan Amerika Başkan seçimlerinde oy verecek Amerikan vatandaşlarının tespiti için gerek siyasi partiler gerek tarafsız vatandaşlar hummalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • Denizcilik Bankasında tensikat yapılmıyor Denizcilik Bank.ısının emek'.i Albay Umum Müdürü dün Banka memurlarının ücret durumu hakkında «Banka memurlarımızın diğer devlet sektörlerine göre ücret ve yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • Türkiye KREDİ BANKASİ HER ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRELERİ Beheri 45.000 TL.değerinde ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • inönü 'Karar Adalete Aiilir,dedi Fuad Arna,Millet Partisini ka^aianların aynı akibete uğradığını söyledi Pnin feshedilmesi konug sunda C.H.P.lideri İnönü,«Karar Adaletindir.Benim için söylenecek birşc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1960
  • emokrai Parti feshedildi ir DP li tarafından açılan dâvada karar,kongre apmama ve gayeden ayrılma gereğiyle verildi ıımesı için n eri M B|l ser» fi Demokrat Partinin kapatılmasına karar veren Ankara 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • fV.STANBÜL'DA MEVSİM BAŞI refik erduran i ı tın 11 rıııııiM ı ımı ıı ı Kcnter kardeşler ve Genco Rrkal Site Tiyatrosunda Evdeki Yabancı,L iimiiTIiImI j.1.1.1.1_ı_t_„ıı r_t komedisinin provasında.İyi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • MANYETOLU ve OTOMATİK MASA TELEFONLARI emsallerine her hususta faik olup en RUTUBETLİ ve gayri müsait şartlar tahtında dahi muvaffakiyetle çalışır.İçerisine TOZ ve hiç hir HAŞERE giremiyecek şekilde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanl.ğımız ihtiyacı için bir adet Demir plânya tezgâhı sa-n alınacaktır.Komple demir plânya tezgâhının muhammen bedeli 22.500,lira olup geçici teminatı 1.687,50)liradır.Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc 122 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise bir İnsana o-lan bağjniu kuvvetlendirecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Aklınıza «ayet güzel bir fikir gelebilir.Yıldızların zekâruzdakl bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • ılımının İSTANBUL İ fi.57 Açılış,dilek ve program i 7.00 İki marş 7.05 Neyler 7.10 Kur'ânı Kerim 7.20 Saz egerlerl 7.30 Karışık sabah müş ziği 8.00 Haberler ve hava du-rumu 8.15 Plâk dolabından seç-me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • I 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Madenlerin en ağırı ve en bozulmazı;Aileden geniş bir cemiyet-şekli Klan)2 Bir ırk;Zengin.3 Tersi ayak Eski dil)Petrol çıkan bir bölge.4 Bir devletin diğer bir devlet nezdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • İKİ ÇOCUK VE BİR GENÇ KAYBOLDU Kaybolan iki çocukla bir genç ailelerinin müracaatı üzerine polis tarafından aranmaktadır.KaragUmrilk,Kabakulak caddesi 39/3 numarada oturan 12 yaşındaki Ayhan KameroRİu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • YERLİ ŞAMPANYA İMAL EDİLDİ Tekel İdaresinin Tekirdağdaki şarap fabrikasında şimdilik 300 litre şampanya imal edilmiştir.Fabrika müdürü bu imalâtın teerübl mahivette olduğunu açıklamış ve ımisbet netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • NEVESER KÖKDES İÇİN JÜBİLE YAPILIYOR Bestekâr Nevesej Kökdeş'in jübilesi,18 Ekim Salı gecesi Kadınları Koruma Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Beynğlunda Yeni Komedi Tiyatrosunda tertib edilecektir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • BİR ÇOCUK DÜN YANARAK ÖLDÜ Kasımpaşada bir eve misafireten götürülen 10 aylık Engin Şahin İsimli bir çocuk evde oynarken çaydanlığı üzerine devirmiş ve muhtelif yerlerinden haşlanmıştır.Yavru kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • KADIM ÇANTA ve SEMSİYE Avrupa Makineli Naylon Şemsiyeler Fi:65 lira.Hiç bir yerde bulunmayan hakiki yıkanan vidala deri çantalar Fi:125 lira.Taklitlerden sakınınız.Bol çeşit,bol renk YEKTA Beyoğlu İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • O Akyüz isimli bir köylüye hasımlarını yok edecek kuvvette muska yamp 200 lirasını dolandıran Ömer Arkın polis tarafından yakalanmıştır.Hayatını cambazlık yaparak ve ateş yutma numaraları göstererek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • ROOStâfSk KORSE ve SUTYEN MAĞAZASINDA AVRUPA LÂSTİĞİNDEN KORSELER 3 FİL 50.FİLE MUHTELİF RENK 45.KİLOT BÜTÜN LÂSTİK 60.3 FİL SİYAH 65.HER BEDENE GÖRE KORSELERİMİZ BULUNUR Harbiye Halâskâıgazi Cad.No.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 23 62)1 Hazreli Süleymanın Hazineleri Ste\vart Granger Renkli İng.2 Garba Hücum Donna Reed Renkli Aırkçe ATLAS Tel!4408:5.Kanunsuz Vadi Henry Fonda İng.EMEK Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • I YOBAZ JURNALİ I 1 OLU'da çıkan Yeni Hamle gazetesinden Jı öğrendim.Millî Birlik Komitesi üyelerinin I çıktıkları son memleket gezisi sırasında,Yarbay Münir Köseoğlu da Bolu'ya uğramış ve İ Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • Başağrısı ^J Romatizma fV üşötme ~L dtiı İ,i i'iVmıVı r T:fTİİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • BÜYÜK Felsefe Lügati tamamlandı Beher cildi 40 Ti.Her üç cildinin başlıca satış yerleri KANAAT ve İNKILAP KİTAPEVLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • BİR KAATİL 15 YILA MAHKÛM OLDU Bir yıl kadar önce Okmeydanmda 65 yaşlarında Mustafa Canbaz adında bir ihtiyarı cinsî sapıklık meselesinden öldüren 19 yaşlarındaki İlhan Kart,dün Birinci Ağır Cezada 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • MÜMTAZ TARHANIN İFADESİ ALINDI Tahkik Heyeti dün Mümtaz Tarhan'ın İfâdesini almıştır.Sabah Heyetin toplantı odasına giren Tarhan burada yarım saat kadar kalmıştır.Yüksek dereceli memurlar hakkındaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1960
  • M m» j—m j HSM.mm İMİMİ JB ^MV.mm HV OLUM 1950 ye GÖRE YÜZDE 50 AZALDİ Milletlerarası Nüfus Araştırma Komisyonu Başkanı Prof.Chandrasekhar son yaptığı etüdlerden sonra «Türklyede doğan yüz çocuktan on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • MOSKOVA.TAŞKENT.BUHARA.SEMERKAND.TİFLİS mi-*Mm:m GORDUGUM RUSYA Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR m Bu konferans,doğunun merkezinin nerede olduğunu dünyaya gösterdi!Moskovada Eylülün ilk haftasında toplanan 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • ARJANTİN'DE BORMANN'A BENZEYEN BİRİ YAKALANDI Tahkikat,tevkif edilen Almanın eski Nazi lideri olduğu hakkındaki kanaati zayıflattı BUENOS AİRES,A.P.RADYO Arjantin polisi,eski Nazi jetlerinden Martin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • De Gaulle Fransız münevverlerine karşı sert tedbir alıyor PARİS,RADYO De Gaulle'ün Cezayir politikasına muhalif 140 Fransız münevverine karşı hükümetçe sert bir tedbir alınmıştır.Jean Paul Satres,Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Öğretim üyelerine trenlerde tenzilât yapıldı SİVAS,HUSUSÎ Demiryolları Genel Müdürlüğü,Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarına basın kartı hamili gazeteciler gibi seyahatlerde tenzilât yapmıgtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Bîr şoförü yaralıyan adam 20 yıl hapis yatacak Kızıltoprak'da bir yıl önce 14788 plSkaiı otomobile binerek şoförü Ali Sert'l yaralayıp araba İle kaçmak İsterken yakalanan Nail Sivri,dün Birinci Ağır C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Üvey annesinin başını baka ile parçaladı İZMİT,HUSUSİ İzmit'in Erenler bayırı semtinde oturan 24 yaşlarında Ahmet Erkurt 30 yaşındaki üvey annesi Makbule Erkurt'u balta ile başını parçalamak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Kamyonun çiğnediği 6 yaşındaki çocuk öldü ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Alpu köyünden şehrimize gelen şoför Kemal Yarar İdaresindeki 18019 plâkalı tomruk yüklü kamyon,Sevinç köyden geçtiği sırada 6 yaşındaki Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Bir top mermisi 3 köylüyü öldürdü ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Bir top mermisi üç kişinin ölümün» sebep olmuştur.Göçe köyünün Karan yaylası dolaylarında gezen çoban Şahin özsakarya yaylada bulduğu bir top mermisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Bodurum salası ZEVK u sefa düşkünü iki kafadar felekten bir gün çalmak istemişler,İstanbul'un göbeğinde bir evin bodrumunda bir âlem tertip etmişler.Bağlama,rakı.Bir de kendilerine göre kadm bulmuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Yarqıtaya üç üye daha tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ Ankara Savcısı Mehmet Sami Arkan ile Yargıtay üye yardımcısı Abdülmümin Zafir ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Vehbi Hayati Edgü,Yargıtay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Castro konuşurken bombalar patladı WASHİNGTON,RADYO New-York'tân Havana'ya dönen Küba Başbakanı Dr.Fidel Castro'nun ilk işi halkı bir meydanda toplamak ve Amerikaya karşı çatmak olmuştur.Sakallı lider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Mısır'daki Türk malları sahiplerine verilecek İlgililer,kendileri veya vekilleri vasıtasıyla BAC Hükümetine 8 Mart 1961' e kadar başvuracak ANKARA,AA.Mısır evkafında hak sahibi oldukları mahkemelerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • BELEDİYE ELEKTRİK İŞLETMELERİNİN VE ELEKTRİK TESİSLERİ YAPAN MÜTEAHİTLERİN DİKKATİNE:4/12644 sayılı kararname ile hükümetçe kabul ve 19 Mart 960 larihİi resmî gazetede ilân edilmiş olan TS-1,TS 2 ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • İSTANBUL DEFTEEMRLIGÎNDAN 960/15 Ödeme emrinin Mükellefin Dosya No:Borçlunun adı soyadı 959/2852 Serkis Haylassaysöz 959/2855 Adamik Natanik,Garbis Daltaban 959/2858 Agop Kirkoryan 959/2869 Şevket Taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • AYDA 1000 LİRA KAZANÇ ve BİR RADYO SAHİBİ OLMAK ister misiniz?Bu kazancı elde etmek için RADYO san'atım üç ay gibi kısa bir zamanda öğrenebilirsiniz.Taşradan geleceklere pansiyon ve yemek temin edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • İSTANBUL TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR DBRNEĞÎ İNGİLİZCE AKŞAM KURSLARI İstanbul Türk-ingiliz Kültür Derneğinin Atatürk Erkek Lisesinde açacağı İngilizce Akşam Kursları için kayıtlar 3 Ekini Pazartesi,4 Ekim Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • Hindistan Hükümetinin himayesinde büyük bir turne yapan dünyaca tanınmış HİNT BALE SAZ ve SES TOPLULUĞU TEMSİLLERİ SARAY SİNEMASINDA 12 13 14 ve 15 Ekim yalnız 4 suare temsili Biletleri sinema gişesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • PASTAHANE PAVYON Her molEROL KATAŞ İLHAN PEYMAN ve arkadaşları Gündüzleri Aperilil ınlonu)1 EKİMDEN İTİBAREN ŞİŞLİ SİTE SİNEMA BİNASI Kıt 1_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • SALO YARINDAN İTİBAREN ACILIYOR Seçkin müzik Temiz servis m m Nefis mezeler Müzikli öğle Taverna Pavyon Apentıf yemeği Cumartesi Pazar 16 da ŞİŞLİ MEYDANI tam kadro İle matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1960
  • istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden İstanbul Üniversitesinin muhtelif Fakülte ve Yüksek Okullarına öğrenci kayıtları 15 Eylülden 5 Ekim 1960 tarihine kadar devam edecektir.Kayıt ve kabul şartları Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • Qu ESNADA B/Vjy ZA' DA LVKS BİR v't.r AHA-J-'TT^ OOLd Şunu GÖİ?I nE Dün mu Sundan J tA"PA\f^-İVİ R=tO~û\tew_TAUİHİ SAN ÜÜ^ÜiâğK wo«ywwfflasag8g»8»88g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • NAAAV\A/VVV w$m& Sr\f^\i?fr^\rs^ 009*m0m fh M4C**fY)ĞĞfi jfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • |9gpJ^ MB H w 1 Mm m ğ2 jjj İl!BOL.T' UN A M UİTTI K l_A Rl M DA ENTE BlJUDuAA.HEM SENİN fÇİN EAA OE BE.^İAA ÎÇ.İM.Ci/LL-N MukFHy 8-2?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • B/«A2 İUE1SZ;S!JDB SA.BİNA 'IZ.KİL.ÜZ.V£ BİIZDBM OuRjjtZ-Şu.ŞU ADA/M^t HUSO MUM ÇE'-«oîe"rAKA/v\AZ.SEN BİR^EVI_E£ VARWAVA TAl_lŞ İOrtSiNY.Ö^DÜ.RECEKLER.BE.vı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • B.Z.3A_ı SA SıDıVOüuZ A $AMA Bifi».SEPET DOl_i_iSu BAlKUA DÖNıEStJZ.HAuİME.BENii.VVKİNtE BA.V BlJSIO VCÛR3ANJ 3Öı_Dff BİUVUYOJ?ItCİ DERA BAı_ı DUM.r^ ImJd Bjgl BAUKL.AGÎ GÖLÜM A ÎZiMDAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • Silivri Belediye Riyasetinden 1)Belediyemizce 3 veya 5 tonluk Benzinli veya mazotlu)karoseri damperli bir kamyon alınacaktır.2)İhale kapalı zarf usulü ile ll/Ekim/1960 tarihinde saat 15 de Belediye En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • SATILIK 2 adet Textima Grassenhainer müştcmilâtiyle acele satılık.Tediyatta kolaylık.Tel:27 17 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • AMERİKAN Erkek Dershanesi 37.ci Hizmet Yılı İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE ve SPOR Dersleri kayıtlarına devam edilmektedir.Sultanahmet Alemdar cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • M-İto lPEK Boyanlar sizde ipek gibi zarif olmak isliyorsanız Dİ-BA Nylon Kauçuklu Sütiyenlerini kullanınız tuhafiyecilerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ Bu sırada telefon çaldı.Efendim.Buyurun?Konuşan Doktor Sami idi,Yaramın nasıl olduğunu soruyordu.Durumu polise haber vermiş mi idim?Yataktan çıkmaya niyetli değildim ya?Hiç olmazsa on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • S!ıumm%ıw*ww-Bellin a milyoner Ali Han'ın bıraktığı vasiyeinameye göre,Parisli Model 4 milyon liralık mirastan maada,kıymetli atların yarısını,büyük bir arsa ve bir villa alacak!BEŞ ay önce bir otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • İ SADEDDİN HEPER 1 ıı.r=Klâsik Türk musikisinin son bestekârı olan Ah-E met Avııi beyin Hicaz makamından bestelediği:EEj EE Şevki hayâlimden münbaslt oldum E=Ruhi revanımdan zevk ile doldum EE j Raksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • Milliuel Salıtbi:ERCÜMENT KARACAN Yarı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1960
  • HtCKÎ CUMA RUMÎ 1380 30 1376 Reblül-âlıir EYLÜL Eylül 9 19 6 0 17 VAKİ T VASATI EZ ANÎ Güneş 5.56 12.00 öğle 12.04 6.09 ikindi 15.23 9.29 Akşam 17.54 12.00 Yatsı 19.27 ı.3i îmsâk 4.17 10.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Tabiblik önce 3 ilde devletleştiriliyor t Baştarafı Birincide 10 yılda tamamlanacağını da belirtmiştir.SAĞLIK RESMİ Türklyerie bulunan 300 bin kadar kimsesiz çocuğun korunması ve bakımı İçin sinema,ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Anayasayı ihlâlden 401 mebus sanık t Bnştarafı Birincide 1 inci fıkrasına göre verilecek ceza idamdır.Ayni maddenin 3 üncü fıkrasına güre verilecek ceza ise 5-15 yıl hapis ve muebbeten medenî haklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • DEMOKRAT PARTİ FESHEDİLDİ t Başfarnfı Birincide Fesih kararının İS günlük bir itlraı müddeti vardır.Bu müddet İçerisinde Genel Başkan Menderes temyiz etmezse karar kesinleşecektir.DP.nln mal ve parala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Anayasa tamamlandı t Baştarafı Birincide Türkiye İki meclis tarafından İdare edilecektir.Bu meclislerden birinin adı •Millet Meclisi» diğerinin İse «Senato» dur.Her iki meclis birden «Yasama Meclisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN 960-36 Dairece bilinen Adresi Cağaloğlu Hoca Rüstem Beşiktaş Nüshetiye cad.11/1 Taksim Sıraserviler 49 No.Meb'usan cad.27 No.Beşiktaş Teşvikiye cad.Cihangir Sormagir 54 No.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • SİLİVRİ BELEDİYE RİYASETİNDEN 1)Kasabamız pazar yerine üstü kapalı sergiler yaptırılacaktır.İşin keşif bedeli 38.930,76 liradır-2)Bu husustaki şartname,plân v.s.Belediyemizde görülebilir.3)İhale kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • KERESTE SATIN ALINACAKTIR Hilton Oteli ilâve inşaatı için lüzumlu 65.m3 kalıptık ve 70.nı3 kuru ve yüksek evsafta İnşaat kerestesinin teklif almak suretile 15.10.19S0 gününde İhalesi yapılacaktır.Alak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • JÜPİTER ve ŞARK TURİZM' DEN SPOR SEVERLERE MÜJDE 5 ve B Ekim tarihlerinde,Fenerbahçe-ve Galatasaray'ın Yunanistan'ın şöhretli takımı Olymplyakos'la yapacakları Rece maçlarını seyretmek ve Ankara'nın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • DİKKAT İnşaatta Damping îkl oda,bir hol 8500 TL.45 M2 Üç oda,bir hol 12500 TL.70 M2 Bir ayda sipariş Parafabrik,betonarme.Müracaat Kirasına Köre teslim Telefon No 44 H İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Sm W!IhS E L E Be KUTULU Drulax EMZİKLE-RİNİ eczanelerden ısrarla arayınız.Kırılmaz,sıhht,oyalayıcı ve ucuzdur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • SATILIK RAM MAKİNESİ PENSLİ Santrifüj makinesi kutur 100 cm.Boyahaneler içindir.Mür.47 56 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Okul çantasına ARI Bisküisi koymayı unutmayınız.jr î£rt tH?4H^ 5r Beher 100 gr.ARI Bisküisine 2000 ünite A ve 200 ünite 02 VİTAMİNİ ilâve edilmiştir.BİSKÜİLERİ Çocuklarınızı besler,doyurur,okulda sarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • KAYSERİ AS.SAT.AL.KOM.BŞK.DAN Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 6/10/1960 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen M.Teminatı Şartnamelerin go-Cüısl Miktarı Tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Çatladıkapıda dün gece bir baba-oğul bıçaklandı Çatladıkapıda dün Eecc saat 22 sıralarınde 40 yaşlarındaki Celâl Akşehir 53 yaşındaki bacanağı Kemal Boyar İle 23 yaşındaki oğlu Mürsel Boyar'ı bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Türkiye Parlâmentolar konferansından çıkarıldı TOKYO.RADYO Dün burada açılan Milletlerarası Parlamentolar Konferansı,Türklyeyl muvakkaten Birlikten çıkarmıştır.Karara iebep,Türk^yede halen Meclisin da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Küçük sanayiin gider vergisi işi ele alınıyor ı/MtR HUSUSİ Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçuoğlu Sarayi'in inkişafı için alınacak tedbirlerin gelecek hafta içinde ilân edilmesi beklenen hükümet programı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Öğretmenler hakkında dört proje hazırlandı 70 bin öğretmene eğitim ve köy ödenekleri verilmesi,ücretlerin yeniden tesbiti isteniyor ANKARA,HUSUSÎ Tiırkiye öğretmen Dernekleri Mili!Federasyonu Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Trafik cezaları artırılıyor ANKARA,HUSUSÎ Trafik kanununu tadil eden ve cezaları artıran tasarı Milli Birlik Komitesine sevk edilmiştir.Tasarı ile kontrollar sıklaştırılmakta,amatör ve profesyonel ehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Bu yıl Üniversiteden mezun olanlar bir yıl öğretmenlik yapacak ANKARA,HUSUSİ Bu sene Fakülteleri bitiren talebelere diplomaları vcrilmlyecektir.Bunlar bir yıl müddetle ücret kargılı :Milli Eğitim Sefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Menderes'in çiftliğinin değeri 4.5 milyon lira İZMİR,HUSUSİ D.P' nin kalesi sayılan Aydın'da vilâyet tahkikat komisyonu düşüklerin emvalinin sayımını tamamlamış,Adnan Menderes'in 4,5 milyon,Ethem Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Kamyonla çarpışan bir cfobüste 5 yolcu öldü İZİUİT,HUSUSİ İzmit İstanbul yolunda S kikinin ölümü ve 10 kişinin de yaralanmaslyle neticelenen feci bir trafik kazası olmuştur İstanbul'dan İzmit'e gelmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Cehalete karşı yurtta büyük bir savaş açılıyor t Bnğtarafı Birincide lan» açılacağını bildirmiştir.«Halk mektepleri kurulması işi öncelikle ele alınacaktır.diyen îakan sözlerine söyle devam etmiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON SATILIK EMLÂK BEYOGLUNDA enaz 3 reyyonu idare edebilecek bir mağaza devren sat.44 63 95 KUZGUNCUKTA İskeleye dört dakika deniz manzaralı katlar 35-45 bins Mür.Kuzguncuk iskel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1960
  • Genç Kızlarımız sizleri en mukaddes mesleğe kavuşturacak okulumuz bekliyor Vatana,Cemiyete ve kendinize faydalı olunuz.Şerefli ve emin bir istikbal sağlayan Trabzon Ebe-Heıti'jirc Laborant Okulu'nu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.09.1960
  • "iijıj«uwmM»';ıiMftiiıırıfı^:' MııııViı(rifr' YiıİİİmlmSmm 27 Kasımda şehrimizde Bulgar B mili!takımı ile karşılaşacak olan B millî takım namzetleri ilk çalışmalarını dün antrenör Şeref Görkey'in neza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • AVRUPA LİGİ KURULMAK İSTENİYOR Yüzyıllar boyunca adasından çıkmayan İngilizler dahi bu hususta bir plân hazırladılar Milletlerarası futbol birliği FİFA)ve Avrupa Futbol Birliği UEFA)ileri gelenleri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • J.Fırat'lı:"istikbâl gençlerindir,dedi ÇETİN ŞAHİNER Şöhret başına çarptı FAHİR ÖZGÜDEN Formiaya ümitle göndermiştik 7T tinadan akşam üstü kalr\kan iki uçak Balkan oyun Iarına katılan millî atletizm t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • MÜZAHİR SİLLE Greko-Romen 62 kilo Olimpiyat şampiyonu Müzahir Sille bağırsaklarındaki kolitten müzdariptir.Sille tedavisine başlanıldığını ve önümüzdeki aydan itibaren Dünya şampiyonası hazırlıklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • MAHALLÎ LİG'de 3 MAÇ VAR Mahallî lig maçlarına yarın ve Pazar günü Mithatpaşa ve Şeref Stadında yapılacak müsabakalar İle devam edilecektir.Haftanın programı şu şekilde tesbit edilmiştir:Cumartesi Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Brezilya Şampiyonu Bahia dün geldi Brezilyanın Bahia futbol takımı dün otobüsle Edirnedcn cehrimize gelmiştir.Bahia yarın Fenerbahçe profesyonel takımı ile Mithatpaşa stadında bir karşılaşma yapacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • HAKKI YETEN SORUYOR TÜRKİYEDE AMATÖR SPORCU VAR MI?Beşiktaş kulübü Reisi Hakkı Yeten,Ayhan.Cenab ve Güven'e Merkez Ceza Heyetinin vermiş olduğu cezadan son derece üzüntü,duyduğunu İfade etmiş «Futbol,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Ceza/ı 3 oyuncunun kulübü belli değil Beşiktaş Kulübü Reisi Hakkı Yelen "Türkiye'de amatör kaldı mı?diyor.Ayhan,Cenap ve Güven verilen cezayı ağır buldular Futbol Federasyonu dünkü toplantısında Ayhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Ankara' SARI KIRMIZILILAR YARIN GENÇLERBIRLIĞI İLE KARŞILAŞACAK.BEŞİKTAŞ DA BUGÜN IZMİRE GİDİYOR Millî lig maçlarının 6.hafta karşılaşmalarına yarın ve pazar günü Ankara ve İzınirde oynanacak 8 maç il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • F.BAHÇE BEŞİKTAŞ BOKS KARŞILAŞMASI 19 Ekim'de yapılacak Fenerbahçe Beşiktaş boks karşılaşması 19 Ekim'e tehir edilmiştir.Bir nıüddetenberl iddialı olarak hazırlanan Fenerbahçe ve Beşiktaş boksörlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • G.Saray K.Spor Moda-1.T.Ü karşılaşıyor Basketbol teşvik turnuvasına yarın da devam edilecektir.İTÜ salonunda yapılacak olan maçların programı su şekildedir.Küme Saat TakınıİRr V.13.00 B.Spor Ş.mini V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • GEÇENLERDE istila eden Beykoz kulübü reisi ve umumi kaptanı Ahmet Aksun istifasını geri almıştıru TÜRKİYE yarı orta sıklet profesyonel boks şampiyonu Garbis ile Kuzey Afrika yarı orta sıklet profesyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Real Madrid FC Zürich ile 3-3 berabere kaldı Zürihte kalabalık bir seyirci kitlesi önünde yapılan FC Zürich Real Madrid futbol karşılaşması 3-3 berabere sona ermiştir.Birinci devresi 3-1 Zürich'in gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • BULGAR KÜREK TAKIMI BUGÜN GELİYOR Pazar günü mili!kürek ekibimiz ile karşılaşacak olan Bulgar milli kürek takımı bugün otobüsle Edirneden şehrimize gelecektir.Bulgar takımı teknelerini de beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • İngiltere Lig'inde Tottenham lider İngiltere lig maçlarının onuncu hafta karşılaşmalarında lider Tottenham onuncu galibiyetini Aston Villa'yı 6-2 yenerek kazanmıştır.Diğer neticeler şunlardır:Birmingh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Olimpiyat ikincisi güreşçimize,bir İngiliz organizatör ayda 5 bin Türk lirası teklif etti Dünya şampiyonumuz Hâmit Kaplan dün İngiltcredcn profesyonellik teklifi almıştır.Şampiyon güreşçiye bir İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Rapid gitti «ıvmpa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur eleme maçlarının ikincisinde Beşiktaşa 1-0 mağlûp olmasına rağmen ikinci tura atlayan Avusturya Şampiyonu Rapid,dün sabah uçakla Viyanaya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Güreşle Kulüp plasmanı Yapılacak Tokyo için çalışmalar başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre,güreş takımı bulunan kulüpler arasında deplasmanlı Türkiye birincilikleri tertiplenec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Vefa fakımı pazar günü Kasımpaşa ile oynuyor Milli ligde bu hafta müsabakası olmıyan Vefa profesyonel takımı Pazar günü kendi sahasında Kasımpaga 1!iki takım halinde hususi bir maç yapacaktır.Her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1960
  • Roma München'e 6-1 mağlûp oldu İtalyan birinci ligine mensup Roma,alman takımı München'e 6-1 mağlûp olmuştur.Karşılaşmanın biirncl-devresi 1-1 berabere sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor