Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • Yassıadada Olanların Resmî Msfesl Açıklandı Adada tutuklu ohn 498 kişiden 402 si düşük D.P.mebusu Yassıada'da 498 kişinin mevcut bulunduğu dün resmen açıklanmıştır.Bunların 402 si düşük D.P.mebusudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • 2 Türk Profesörü Rusyada seri konferanslar verecek ANKARA,MEHMET ALİ KIŞLALI DAN Hâlen Sovyet Rusya'da bulunan îsîanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden Tayyip Gökbilgin ile Türk Sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • TÜRKİYE 16 SAĞLIK BÖLGESİNE AYRILIYOR Her ilçede 20 yataklı bir sağlık merkezi,her ilde de tam teşekküllü bir hastane tesis edilecek ve tesisler genişletilecek OĞUZ ONGEN SAĞLIK hizmetlerinin verimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • IUS1S1 "Ifinn IFFD VFRSI llİ Anlcrika tarafından Türkiye'ye verilen ltîOO üncü jeep Tıızla'dakl fabrikada törenle IUUU ItniUUI teslim edilmiştir.Amerikan Yardım heyeti başkanı General Morin ile birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • M.B.K.ÜYELERİNİN YURT GEZİSİ M.B.K.üyelerinin yurt ezisi dün nihayete erdi Üyeler,gezi intihalarına dair rapor verecek.Küçük,Van'da,Türk menfaatlerine uygun olmayan dıs anlaşmaların değiştirileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • inkılâptan sonra ilk basın dâvası görüldü 27 Mayıs Millî İnkılâp olayından sonra.Kitapçı İbrahim Hilmi Çığıraçan ile tczbâhtarı Abdullah Tanrıkulıı hakkında açılmış olan ilk dâvaya,dün başlanmıştır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • enizcilik Bankasında maaşlar indiriliyor İktisadî devlet teşekkülü haline getirilecek olan bankadan 300'e yakın memur da emekliye sevkediiecek D NECMI ONUR enizcilik Bankası,önümüzdeki günlerden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • Düzeliyor Türk sigara ve tütünlerinden boykotu kaldıran Arap memleketleri bir ticaret merkezi açacak ŞAM,A.P.ARAP memleketleri Türkiyede bir Ticaret Merkezi açmaya-ve bir senedeııberi Türk sigaralarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • MacMillan ile Kruşçev bugün görüşecek F:V-Y0RK,AA.A.P.RADYO İngiliz Başbakanı MacMillan bugün öğleden sonra,Rus Başbakanı Kruşçev ile görüşecektir.Bu,Zirve Konferansının akamete uğramasındanberi bir B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • KIZLARIN MECBURÎ HİZMET KANUNU ANKARA.HUSUSÎ Lise ve üniversite mezunu kızların tahsillerinin sonunda iki yıl öğretmenlik yapmaya mecbur tutulmaları yolunda bir kanun tasarısı hazırla itiliştir.Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • BİR ALIŞVERİŞ ÖZ DEMİR GÜRSOY!Kesim Tophane'de bir al iş-verişi gösteriyor.Ama ne alış-verişi?Bilinmez.Çekine çekine,alelacele yapılan bir alışveriştir bu.Alıcıların bir müddet sonra direğin dibinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • YUNANİSTAN'A NOTA YERDİK Yunanlı'ların Meriç'de kendiliklerinden inşa ettikleri bir set yüzünden İpsala ovasını su bastı ANKARA.HUSUSÎ Yunanlılar tarafından Meriç zerinde,nehrin rejimini değiştiren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • TARİHTEN Vaktiyle Yunan Tiranlarından biri bir toplantıda,halkın eski cenk kahramanlarına yap tığı tezahüratı kıskanmış:Ne oluyor yahu demif,onlar kadar biz de kahramanız;icap ederse bu vatanı kurtarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • a»*M:Ö jm& MİLLİYET Dun sabah Ankara asfaltında bir kamyon,Migros'uıı bir kanıyonuıııın tam ortasına bindirerek hasara uğratmıştır.Can kaybına sebep olmayan kazadan sonra çekilen yukarıdaki resimde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • Kurul geceleri de çalışacak.Anayasayı ihlâl suçlarına ait dosya bugün karara bağlanıyor Yassıadadan ilk vekâletname Ağaoğlu tarafından avukatına gönderildi ANKARA.HUSUSİ Yüksek Soruşturma Kurulu çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1960
  • Nezihe Araz'ın her zaman zevkle okuyacağınız iki büyük eseri:HAZRETİ MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en #üzel hikaye eden kitap.Tamamen bez kaplı hususî cilt,5 renkü resimli kuvertür.350 sayfa,Fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • I.t,I SİYASET DÜNYASINDA S Z Kofe&M Bîrlesmemis Milletler Birleşmiş Milletler içm bugün kullanılması gereken en uygun tâbir muhakkak ki Pirlcşmemiş Milletler'dir.Şimdiye kadar Batı ve Doğu bloklarıyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • APARTMAN DAİRESİ çeşitli para ikramiyeleri EMNİYET SANDIÇI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • AKSARAY KÜÇÜK OPERA'da 30 Eylül Cuma akşamından itibaren SANA REY VERİYORUM Vodvil 3 Perde Cumartesi Pazar Matine 14.30,Suvare:21.15 de Eseı:CEVAT FEHMİ BAŞKUT Sahneye Koyan:AGÂH HÜN Yerler numaralıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • OĞLAK BURCU Î22 Aralık 20 Ocak] Sevilen bir insansınız ama kendinizi fazla hırpalıyorsunuz.Yakınlarınıza dert oluyor bu.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Geç ve biraz güç inanınız.Hiç değilse bugün için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • BULMACA 1 23456789 10 ¦BB SOLDAN SAĞA:1 Gıda maddelerini kıymetlendirme derecesi;Bir peygamber.2 Beyzî;Kalitesi düşük.3 Yer;Tersi vilâyet.4 Sanat;Gece denizde küreklerin hareketiyle hasıl olan ışıltıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • SİNEMALAR *J BEYOĞLU A 1.K A A it Tel.44 25 62)1 Hazret)Süleymanın Hazineleri Stewart Granger ReııKli ing.2 Garba HılCUIll I Reed Renkli Türkçe ATLAS Tel:44083J)Kanunsuz Vadi Henıy Fonda lng.EMEK Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • ^111 I 111 11 11111 11111 111111 111 1111 I 1111 111 İSTANBUL 6.5G Açılış,dilek ve program î 7.00 İki marş 7.05 Karışık ha-fif müzik 7.15 Saz eserleri 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 s Haberler ve hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • ÖLÜM Merhum Ahuıed Lütfü ve İffet Turel'in mahdumları,Faik Türeli Hikmet Sancar,Mustafa Türeİ'In IjiıacltıU-ıi.Yecdi.Tüıel,Cehdi Türel,Sevini Erzurumlu,Nevin Turel'in amcaları ve llharni Sancar'ın kai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • 160 ESNAFA CEZA KESİLDİ Beşiktaş Belediye Şubesi kontrol ekipleri,tarifesiz satış yapan 9 esnafa ceza kesmişlerdir.Ekipler,fahiş,fiyatla bozuk veya eksik vezinli mal satan 23 ecnfefa da ceza vermişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • ON BES BİN TELEFON REHBERİ DAĞITILDI Telefon müdürlüğü şimdiye kadar 12-1!bin adtt yeni rehber tevzi etmiştir,göç mevsimini nazarı İtibare alarak lik önce yazlık semtlerdckl aboneler-tevziata bağlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • Yankesici bir katim polislere saldırdı Emniyet Müdürlüğünde nezaret altına alınan Perihan Yeşütoprak isimli bir vankesicl kadın kaldığı nezareüıanede evvelki akşam sinir krizi geçirmiş,polislere hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • IHUYIT TAKSİUI ALMAYA «vrn,HAOAB JJUS3 DİREKSİYON OTO KURSU lAkİM CAp.ACELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • Bir lakım kuruntular TV il IZMIZ,sinirli,yaşlı kadınlar vardır.Ne İV I zaman karşılaşsanıe hemen hastalıklarından E bahsederler:Ah üzerinize afiyet sizden sonra ölümlerğ den kurtuldum.Bir akşam bir ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • mecmuasında TÜRKİYEDE İLK DEFA Türk musikisinin meşhur bestekârları,şarkıları ve okuyucuları Radyolarda her akşam şarkılarını seve seve dinlediğiniz meşhur Türk bestekârlarının hayatlarını biliyor mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • MADEN HURDASI NAKLETTİRİLECEK Fener'de sökülmekte olan gemilerden çıkacak her türlü hurda malzeme bir sene müddetle Defterdar ve Karaağaç depolarımıza karadan ve denizden kapalı zarfla teklif almak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • GÜMRÜKTE YÜZ İKİ BİN LİRALIK SATIŞ YAPILDI Dün gümrüklerde avık artırma İle 102.016 liralık mal satışı yapılmıştır.Smılan mallar arasında 93 adet astragan kuzu postu,222 kilo esans,çocuk balonları,1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1960
  • Vali Refik Tulga,dün "İstanbul'da çarşaf giyilmesini bir emirle yasak etmek mümkündür,ancak şimdilik bu yola gitmek istemiyoruz» demiştir.Tulga çarşaf mevzuunda İkna yoluyla mücadele edilmesini İstemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • Son Para Yatırım Tarihi EYLÜL 1960 30 KASIM ÇEKİLİŞİNDE 200000 PARA ve APARTIMAN DAİRELERİ lirauk İKRAMİYELERİ BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI"nda Toplayınız n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • I Bu fevkalâde keşidede kazanmak için tasarruflarınızı Türkiye İş Bankasında toplayınız!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI MMıKAMi İH-TİMAMI ftûMOEN ¦LİI£ftWİI£f-TUTUNCA tADlRtAWNIN ÛNUKDEMO-BBlIlfllDOiasmASa BAÎUR TUBHAM Vt SiHGİİM 6AP1R1N liApıîl AtAWf£ İapİYt tf£NC8ip.K(Iölftf^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • Pangaltı TAN Sinemasında Bu Akşamdan itibaren her akşam saat 21.15 de SAHNE 4 TEVHİT BİLGE Takdim SUZANBN 'der.OYUNU Komedi 3 Çeviren:Kemal Gürmen Perde Sahneye koyan Ulvi Uraz Çarşamba,Cumartesi,Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • I ÜİmMDİH BİR YAPRAK wSLS3BmSSBBBKk Bitmeyen lâcia GÜNLÜK yazılarda bir mevzu vardır ki ne zaman yazmağa j başlasam kalemimden mürekkep yerine göz yaşı akıyor j desem mübalâğa etmiş olmam.Bu mevzu «Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • Bir gazeteciyi 13 Ay haksız hapis Tutanlar Adliyede İZMİR,HUSUSÎ Bir gazetecinin haksız olarak hapishanede 13 ay mevkuf tutulmasına sebebiyet verdikleri İçin Millî Birlik Komitesinin emriyle düşük Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • İcra ve İflâs Kanunu günün şartlarına uyduru'uvor ANKARA,HUSUSÎ îcra ve İflâs Kanununun değiştirilmesi ve günün ekonomik konjöktüriîne uydurulması kararlaştırılmıştır.Gerekli değişiklik yapmak üzere O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • Hazineye borçlu olan bâzı kimselerin borcu kalktı ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi,hazinenin alacaklı olduğu 328 şahsın zimmetindeki 124.2C8.85 liranın terkinine,15 kişinin zimmetinde bulunan 15.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • Muhasebecilerin çalışma sahaları tesbit ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Muhasebeciler resmi sektörde de çalışabilecek ve ehlivukuf olabileceklerdir.Bu hususu sağlayacak olan kanun tasarısı hazırlanarak Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • Ferda Güley'in tavzihi Mlllîyet'in 25 Eylül tarihli nüshasının «ŞEY» sütununda,eski Ordu milletvekili Ferda Güley'in Vatan gazetesinde neşredilmiş bir yazısı bahis konusu ed'lmişti.Eski Ordu mebusu dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • MOSKOVA.TAŞKENT.BUHARA.SEMERKAND.TİFLİS GORDUGUM RUSYA Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR m TAŞKENT hava alanında vedâlaşıyoruz.Kimlerle mi?Babası Özbek,anası Rus,anası Özbek,babası Rus mihmandarlarımızla,Sibir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • ENEK Sineması 1960 19G1 Sinema mevsiminde takdim edeceği evvelce gazetelerle ilân edilmiş UNİTED ARTİSTS ve COLUMBİA Şirketlerinin seçme filmlerine ait ABONMAN BİLETLERİ'nin satışına başlamıştır.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1960
  • İLANCILIK WAGEN KUPLARI HER İŞE ELVERİŞLİDİR İÜ,BOYUNDAN FAZLA İŞ GÖRÜR İstanbul tali acentesi:SERVİS TİCARET Ltd.Şti.Şişli Dr.Şevki bey sokak Tel.487767 Telgr.SERTİLED İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • 'TOüSUî^l VAVO_AŞlY0f5 SEN'ıN 'BıR AN EVVEL KENDİNE*,GELEREK G-ıTA\er si LAZIM!xmM ADI e'ıLE.ARTIK.Sj\I HURİVE DE&»L İV HUHÜ ÛLOU!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • ŞAHNE ASKkÂRj OOLA LA3EL.l_E İM PEST'VAWE' DOĞRU.KITIM HİÇ vo«;AAAA Bİ-ZİM BİR PRO.RACANDA Se.F'NE DE &u.HAKKAK İMTİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • 05 ZıN TAUlHl.A JİZ V.ÛZ. SÖu.J CSEDESInii'z.^2,l'fo l ı si!EVET.SENİM V SAVENiDE.i *i w J l''v$fâ%?m Wmİ!&mBi »İKitfJsy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • I OlUEN.TİM ET Bie sev vw istl ta SuSıuZ 1 «üfe.i IL Tu m-W i I 1 Pv f fU I ^v fili ç_V Rfet i â fc!il il i 1 J ^1 vn o-4^m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • DOHNNy SEN DE.YA.NIMDAN AY.KlUMA SA IN KENDİMİ EM.Ni ETTE H:S-SEOİVOc.um.TABU SENİ HİÇ VAuNlZ.3l_RAKlR MıVlAA BEN.SENİN KORUNMA-YA İMTİVACIN VAR SABİNA.MERAK ETME BEN OE SENİNLE BERA-BER.GELECEcSİv»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • TABİİ RAKAT SİZDEN GENÇ.TıC.AAR.HADLEy-SİZİ İNCİT.T.GıAA ıC.N OZUK.Oİl_EKİaa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • KOCAMA NASıı_SÖVUE MüAwEl.E EOİyOKS-jNuZ7 AyıP BURALARDA tek: ul_ÜBE BİLE Ben BuKADAVİ Dı^.BÖ/LE" HA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • VvEtZnABA AıJ ÖTuRuP 8'kAZ.GEVE2EU1C EDEt-tAA-AÜCİİM BENCE HAVAT.TA MUVAPRÛH oi_aaak;İÇİK» CART GCL.İRJN BtR.KıS/VAıNı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • FORMICA Marka Plâstik Levhalar Bütün dünyada olduğu gibi Türkiyede de markası ve patenti tescil edilmiştir,alâkadarlarına ilân olunur.FORMİCA LİMİTED ŞİRKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • Ankara Tekel Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz mülhakatından Sekili Tuzlası elektrojen grubu santral binası inşaatı birim l'iat üzerinden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.2 İşin pazarlığı 14/10/1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • ^iiilâııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • HİCRÎ Perşembe RUMİ 1380 29 EYLÜL 1376 Rebiül-fihir Eylül S 1960 16 VAK] T VASATI EZANÎ Güneş 5.55 11.57 öğle 12.04 6.08 İkindi 15.24 9.28 Aksarr 17.56 12.00 Yatsı 19.28 1.31 İmsak 4.16 10.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • ÇİMENTO Mubayaalarınızda menfaatlerinizin,ciddt ve samimi koruyucusu YORGİ ÇİLİNGİROĞLU Cibali 192 Tel:211975-213257
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • Jandarma Dikimevi İşçileri Yapı Kooperatifinin İkinci devre yapacağı meskenlerin temel atma merasimi 22 Ekim 196ü Cumartesi günü saat 15 de Bakırköy,Bahçeli evler İncirli asfaltı üzerindeki arsalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • DETE*GENT po\nder Her şeyin yıkanmasında mucizedir!Bütün dünya herseyi yalpız Mintax ile yıkıyor.Otel,lokanta,hastaneler ve müesseseler için 30 kg.Iık plastik ekonomik ambalaj Evler için 750 gr hk zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • ÖZEN FİLM »ok».l?Bt»oglu L?x m t-h İthâl lisansı.Iranslpı yol ti ithâl müddeti belemeden piyasanın en uygun ve tep:ılâliı Futları ile satı;a ar/eder DERHAL DEPODAN IESUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • Kadıköy İcra memurluğundan 960/1003 T.Menkûl Satış İlânı Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen 4 adet vinlex kaplı 1000 lira değerinde koltuklar ile keza 375 lira değerinde aynı ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • DİKKAT İnşaatta Damping iki oda,bir hol 8500 TL.45 M2 Üç oda,bir hol 12500 TL.70 M2 Bir ayda teslim,peşinsiz sipariş Parafabrik,betonarme.Müracaat sırasına göre teslim Telefon No 44 98 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • SATILIK RAM MAKİNESİ PENSİ A Santrifüj makinesi kutur 100 cm.Boyahaneler içindir.Mür.47 56 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • TATBİKÎ BİLİM KİTAPLARI TÜRKER ACAROĞLU Geçen hafta içinde yurtta 103 eser basılıp derlendi:62 kitap,41 broşür;aS telif,5 tercüme;İstanbul'da 60,Ankara'da 30,bas.ka yerlerde 13.Konuları:Tatbikî biliml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1960
  • YAKUT 95 Nasılsın ağabey?diye tordu,«teblikell blrjey yok ya?Yok camın,hafif bir sıyrıktan ibaret.Ama valde yaranın ağır olduğundan bahsetmişti ya?Sen anama aldırına,kadınların hepsi mübalâğadan hoşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalrna Müdürlüğünden i Sigortalılarımızın ihtiyacı gözlük ve güzlük camlarının İl/10/1960 Salı fünü saat 15.00 de kapalı zart usulü ile ihale edilecektir 2 Bu işe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • KADIKÖY KURBALIDERE GAZHANESİNE 70.000 TON MADEN KÖMÜRÜ TAHLİYE VE NAKİL ETTİRİLECEKTİR İ.E.T.T.İSLETMELERİNDEN:1 Muhammen bedeli 420.000.lira olan yukarıda yazılı hizmet,mektupla fiat ve teklif istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Kaçakçılık yapan bir Lübnanlı ile bir Türk suç üstü yakalandı ankara,hususi Kaçakçılık yapan bir Lübnanlı İle bir Türk dün suç üstü yakalanmıştır.Antuan Missak Kasabıan İle Kemal Demirin müştereken Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Kıbrısta Dr.Fazıl Küçüğe muhalif bir parti kuruldu LEFKOŞA,HUSÛSİ Dr Küçük'e muhalif bir grup,yeni b'r siyasî parti kurmağa karar vermişti:Parti kurucu üyelerinin isimleri ve programı önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Pakistan kuvvetleri bir Afgan birliğini zayiatla püskürttü RA\VALPINDI,RADYO Pakistan Dış İşleri Bakanı Manzur Kadir,Pakistan hududunu ihlâl «den bir Afgan birliğinin ağır zayiat vererek geai çekilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Ankara'da bir Eczacılık Fakültesi kurulacak ANKARA.HUSUSÎ îstanbuldakinden sonra Ankarada da bir Eczacılık Fakültesi kurulacaktır.Ankara üniversitesine bajjlı olacak olan fakültenin kurulması İçin ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Geyikli olaylarının duruşması devam etti ÇANAKKALE,HUSUSÎ Geyikli olaylarının sanıkları dünkü duruşmada evvelce verdikleri ifadeleri kabul ettiklerini belirterek «bize isnat!edilen suçların vehamet de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • YUNANİSTAN'A NOTA VERDİK t Baştarafı Birincide YUNANİSTAN CEVAP «EKLİYOR ATINA,HUSUSÎ Yunan hükümeti bazı mebusların Meclise sunduğu yazılı bir suale cevaben Tatarköy hâdisesi üzerinde Türk hükümetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Soruşturma Kurulu bir haftada işini bitirecek t Baştarafı Birincide rttk etmeyin,hiz icâbına bakarız» diye seslendiğini,diğer bir tanık ia sanığı,hâdiseden soma otomobilinde gördüğünü söylemiştir AĞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • MacMillan,Kruşçev ile bugün görüşecek Baştarafı Birincide Dün de Nevr-York kesif bir diplomatik faaliyete sahne olmuştur.Nehru Castro ile,Tito Krusçev ile görüşmüş,ayrıca Hint Başvekili Asya-Afrika he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Yassıadd'da olanların resmî listesi açıklandı t Baştarafı Birincide Nazlı Tlabar,Pira e Levent ve Perihan Arıbılrnu'dıır.Yassıadada bir karı koca da yargılnacakları günü beklemektedirler.Bunlar eski H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Birinci kalite KREPSOL İTHALÂTÇI FEHMİ AKSOY Tel:22 32 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Bıı akşam saat 21 den itibaren Beyoğlu IfaH Kurtuluş YENİ ATLAS Sinemaları Yeni mevsime senenin büyük filmlerinden TALİHSİZ YAVRU Filmi ile giriyor.Yaratıcıları:MUHTEREM NUR KENAN PARS AHMET TA-RIK TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • BELEDİYE TAHVİLİ Elinde olanların dikkatine Aşağıda kıymeti ve numaraları yazılı tahvil sahibinin çok acele Bet-diye Sarayında 210 numaraya müracaatı lüzumu,Belediye Riysetl tebiğiyle,20 Eylül 960 Akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • işletme iktisadı Enstitüsünün Emekli Subaylara İlânı İşletme İktisadı Enstitüsü,taliplerin sayısı asgarî 30 u bulduğu takdirde emekli subayların iş hayatına intibaklarını sağlamak için,müracaatlara ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Umumî Türk Tarihi Kürsüsünde bir asistanlık açıktır.Asistanlık Yönetmeliğinin 3.maddesindeki şartları haiz isteklilerin 20 Ekim 19C0 tarihinde girecekleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • GAİBE İHTAR SUÇ:Askerî vasıta hasarı MAZNUN:Abbas Çelik,Hacıoğlu 1034 D.lu Ergani kazatanm Aziziye mahallesi nüfusuna kayıtlı.Yukarıda suçu ve hüviyeti yazılı şahsın yapılan aramalar neticesinde adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • Beşiktaş elendi,fakat Rapid'i yendi:1 O Bağtarajı Altıncıda pası kaptırmaya başlamışlardı.Beşlktaştakl durgunluk hissedilir Sekle girdiği andan itibaren Rapid bir mengeneden kurtulmanın rahatlığı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • M.B.K.üyelerinin yurt gezisi dün nihayete erdi ı Birincide sokulacağını tahmin ettiğini söylemiştir.Köseoğlu memleketi bugünkü duruma partilerin soktuğu mealinde bir konuşma yapmadığın:belirterek «Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK EKEN KOYUL bahçeli kelepir villâ 22 12 U4 YENİŞEİUKDE 4 ufak daireli apariııııan 47 24 53 BAGLAKBAŞ1 Nuh kuyucunda cadde 333 nı2 lik ursa 47 24 53 0 KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1960
  • NEREDE O BEŞİKTAŞ?Hep ii/ıılerek ayrıldık staddan.Halbuki bir Avusturya şampiyonunu 1-0)da ols:ı yenmek pek de üzücü bir sumıe değildi.Sonra bir futbolsevere zevk verici başarılar da görmüştük sanada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • TARİHTEN YAPRAK Namık E VIK Zeman'lı ve Hanappi'li Rapid takımını seyrederken tarihten bir sayfa okur gibiydik.İki şöhret,asırlık birer çınar ağaç gibi haybetll gözükmüştü bizlere.Sahada,köklü,futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • ORADA VE BURADA.Beşiktaş Kapid mücadelesinin İSO dakikasını da gürdüm.Vlyanadakı maçtan çıkarken «Beşiktaş 4-0 yenilmeğe müstahak değildi» diye düşünüyordum.Dün staddan ayrılırken de «Beşiktaş 1-0 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • elendi,fakat YENDİ:1 O Siyah-Beyaz'lılar maç boyunca ele geçen fırsatlardan birinideğerlendirdiler.Rapid Avusturya futbolunu temsilden uzaktı Seyirci:17268 kişi Hasılat:205,900 lira HAKEMLER:Dimov Hri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • V P^KT/SUÇKVUÇr».SOMA*AKT,SE$'.Kr*STA Cu CANINI p $lN6WKAil$ ^ÇWA CM ffeŞîıcra$W lK.'mİ İVi' ElfcltMif rAK^"^,BS$ rA$rA FUTBOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • an ve Güven 6,ceza af di Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri Merkez Ceza Heyetinin bu kararından dolayı Futbol Federasyonunu Devlet Şûrasına şikâyet edecekler ANKARA,HUSUSİ ç gündenberi toplantılarıi na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • B)Millî Takım ilk antrenmanını bugün yapıyor 27 Kasımda Bulgaristan ile şehrimizde yapılacak B millî maçı için kadroya alınmış olan namzetler ilk çalışmalarını bugün saat 14.30 da antrenör Şeref Görke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • Bulgar millî kürek takı bugün geliyor Pazar günü millî takımımı?file karşılaşacak olan Bulgar rnH'1 kürek takımı iıtıgün otobüale cehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • GALATASARAY 5 BEŞİKTAŞ 2 Dün Beşiktaş Rapid maçından evvel yapılan B takımlar karşılaşmasında Galatasaray Beşiktaşı D-2 yenmiştir.Sarı Kırmızılıların gollerini Özkan,Erol 2 ve Mete 2 atmışlardır.Beiji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • FERİKÖY BUGÜN G.SARAY YARIN ANKARA'YA GİDİYOR Millî lig maçlarının 6 ncı hafta karşılaşmalarına Cumartesi ve Pazar günleri Ankara ve Izmirde yapılacak müsabakalar ile devam edilecektir.Bu hafta Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • F.Bahçeli Lefter'in babası vefat etti Millî takım ve Fenerbahçenin futbolcusu Lefter'in babası Hristo Küçükandonyadis dün aksam ânl bir" rahatsızlıktan sonra Büyükadadakl evinde' vefat etmiştir.Müteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • eykoz 5 dakikada Tepeye yenildi:3-2 85.dakikaya kadar 2-1 galip durumda olan Sarı-Siyahlılar Talât ve önderin golleriyle sahadan mağlûp çıktılar.Beykozlu Yılmaz'ın kolu kırıldı STAD:Alsancak SEYİRCİ:7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1960
  • CAN "ÇOK!ÜZGÜNÜM,DEDİ Ankara 3.Zırhlı Eğitim Tugayı Askeri Mahkemesi tarafından 5 ay hapis ve askerlik müddetinin 100 gün ı atılması cezasına çarp-i tınlan Fenerbahçenin millî fut-bolcusu Can Bartıı «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor