Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Bayar'ın Durumu Tamamen Düzeldi Düşük Reisicumhurun intihara teşebbüs haberi üzerine Reşide Bayar bir kriz geçirdi Düşük Celâl Bayarın intihar teşebbüsünden sonra,Yassıadadaki sabıkların üzerindeki ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Tl 1 tf 1 1 1 f w i i!KAHVE SATIŞA ÇIKTI [MİLLİYET] Brezilya'dan gelen kahve dün öğleden sonra satışa çıkarılmıştır.Bütün bayilerde kahve bulunmaktadır.Günlerdcnberi kahveye hasret kalan tiryakiler.ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Amerikan harb gemileri Karadeniz'e çıkacak Limanımıza gelecek olan 6.filoya mensup gemilerden ikisi Ereğli,Samsun ve Trabzonu ziyaret edecek ANKARA,HUSUSÎ merikan 6.filosuna mensup bâzı gemiler 3-8 ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Basın Savcılığı bir kitapçı hakkında dâva açtı İstanbul Basın Savcılığı 27 Mayıs Milli İnkılâp olayından sonra ilk basın dâvasını bir matbaacı ile tezgâhtarı aleyhine açmıştır.Suç,Sakıt Bakanlar Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Sarper,Rus Başvekili Kruşçev ile görüşecek Herterle görüşen ve BM de delegasyon şefleri ile temas eden Dışişleri Bakanı 20 Ekim'de Yunanistan'a gidecek NEW-YORK,A.P.Türkiye Dışişleri Bakam Selim Sarpe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Ekrem Alican B.M.Radyosunda konuştu WASHİNGTON,AA Milletlerarası Para Fonu toplantılarına katılan Maliye Bakanı Ekrem Alican dün Birleşmiş Milletler radyosunda konuşmuştur.Bakan,yıllık guvernörler top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • UŞAK OLAYLARININ DURUŞMASINDA DP LİLER İTHAM EDİLDİ İZMİR.HUSUSÎ 1 Mayıs 1959 da İnönünün ziyareti sırasında Uşak'ta tertip hazırlamaktan sanık D.P.lilerin duruşmasına dün Uşak Asliye Ceza Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • YEŞİLHİSAR DURUŞMASI ANKARA,HUSUSÎ Yeşilhisar sanıklarının duruşmasına dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Sanıklardan Yeşilhisar Kaymakamı ve mülkiye Smirleri '••ru ¦¦ava gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • SSS?Bundan böyle.M.B.K.den Sayın Esin'in konuşmaları çok enteresan oluyor.Ateşin Viizlıa«ı Bilecik'te de:Sırası gelince,gelecek iktidara da çatacağız,demiş.Eltin ı çatacağız» diye istikbal üzerine kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Kore'de umumî af ilân ediliyor SEOUL,AP İhtilâl sonrası hükümetin Başvekili John Mao Chang,hükümetin bir umumi af çıkarmaya karar verdiğini açıklamıştır.Umumî af Syngman Rhee rejiminin düşüşünün kutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Türk-İş başkanı gere^rse 'grevi zorla alacamız* dedi İzmir,hususî Türk-iş Genel B&şkan vekili Celâl Beyaz ile Genci Sekr-tîcri İsmail Araş,şehrimizdeki İrr;i Sendikalarını birleştirmek maksadivlc l.ıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • IUS1S)Ses duvarını aşan kadın Amerikanın meşhur kadın pilotu Jacquclinc Coclıran geçenlerde yaptığı bir deneme uçuşunda F-8/5 iet uçağı ile ses süratinin iki misline çıkmağa muvaffak olmuştur.Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Teknik Öğretim Durumu Fecî Memleketin asgarî 15 bin mühendis ihtiyacına mukabil halen 4 bin mühendis mevcut ANKARA.HUSUSÎ Milli Eğitim Bakanlığı Teknik ve Mesleki Öğretim Müsteşar yardımcısı,bütün öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • EN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda MOTOR-TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 lira Kayıtlar taksitledir-Adres:Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • MİLLİYETİ nftMAKMA P S Uİİ zaferinin 422 nci yıldönümü ve Donanma U U iv MIVIIIM UUnU nııım dün törenle kutlanmıştır.Bu münasebetle istanbul'da Barbaros'un türbesi önünde yapılan törene Deniz subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Devlet Başkam,öğretmen ve öğrencilere kurtuluşun millî irade yolu olduğunu söyledi ANKARA,AA.Devlet Başkanı Gürsel öğretmen ve öğrencilere hitaben yayınladığı bir mesajda memlekette demokratik nizamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • Anayasa t edilemey Özgüneş,Anayasanın bir maddesini değiştirmek için Meclisin kendisini feshetmesi lâzım geldiğini açıkladı IVIALATYA Erdoğan ÖRTÜLÜ'den)Milli Birlik Komitesi üyelerinden Bnb.Mehmet Öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1960
  • imde ilk olar akBay ar daha sonra sırasıyla Koraltan ve Menderes yargılanacak W A TIPI İM ^'akında Yassıada'da başlıyacak olan mulıa ¦MfclIlİBİlV kemeler için hazırlıklara devam edilmektedir.Duruşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • ÎKÎlSAf "^»HazıdaMö:Df.Halûk CILLûVİ Fiailarm umumî seyri FIATLAR umumi seviyesinde bir yükseliş olup oimadiğini müşahede etmek İçin söyle çarşı pazar dolaşmak kâfi gelmektedir.Bununla beraber durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • AKSARAY KÜÇÜK OPERA'da KÜÇÜK KULÜBE 3 Perde komedi Çeviren:NİSA SEREZLİ Sahneye koyan:AGAH HÜN ALTAN KARINDAŞ ve arkadaşları 17 Ekim 1960 gününden itibaren,her gün 18.00 de Yalnız Pazartesi 21.15 de Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • Ay taksitle Palto,Pardüsü,Trençkot,Ceket Pantalon,Süet Ceket,Ayakkabı Triko,Manto,Kadın,Erkek,Çocuk Bilumum giyim Eşyası TAŞRADAN SİPARİŞ KIBUl EDİLİR RAMAZANOGLU müessese* f.TCPEBAfl BALYOZ SOKAK 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • ŞOFÖR ARANIYOR MESEBE nin nakil vasıtalarında çalıştırılmak üzere aşağıda yazılı evsafı haiz şoför aranılmaktadır:Askerliğini yapmış olmak,mahkûmiyeti bulunmamak,en az beş sene büyük tonajlı Dizel ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • I HU MM M III HIM İSTANBUL S.56 Açılış,dilek ve program ğ 7.00 İki marş 7.05 Les Paul Mary Ford 7.15 Şarkılar 7.30 Ka-1 rışık sabah müziği 8.00 Haber-I 1er ve hava durumu 8.15 Plâk dolabındbiı seçmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bir toplantı zevk verecek.Hayatınızda değişiklik yapmak lüzumunu duyacaksınız.KOVA BURCU t 121 Ocak 19 Şubat)His hayatınızda yeni bir devreye giriyorsunuz,üzüntüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • Aşağıda yazılı etmek Ankara Aydın Adana Afyon Antalya Bursa Vötorf EMÂYETA$ ^İSTA^BUL Telefon 7165 30 71 66 19;vilâyetler için,Servisi de deruhte »artiyîo bayilik verilecektin Bilecik Eskişehir Konya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • VEFAT Sultanhamarnı.'Hamdibey geçidinde Erzincan pazarı sahibi tüccardan Kemahlı Zehra ünver e* ABDULLAH ÜNVER ani bir kalp krizi neticesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 28.9.1960 Çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • TEŞEKKÜR Senelerdenberi bana huzur vermeyen bademciklerimi çok başarılı bir ameliyat ile bir kaç dakikada yok öden ve beni sıhhate kavuşturan Operatör Dr.SAİP TEZEL'e Asistanlarına,Amerikan Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • TEŞEKKÜR Geçirdiğim küçük ameliyat sebebiyle bana telefon,telgraf,hastahaneye ve Çatıya gelmek suretiyle geçmiş olsun diyen dost,akraba,müşteri ve müzisyen arkadaşlarıma candan teşekkür ederim.İLHAM G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • TEŞEKKÜR Akciğerimdeki hastalığı teşhis ederek muvaffakiyetli bir ameliyatla beni tekrar hayata kavuşturan Op.Dr.Aytolon BozboraVa teşekkürü borç bilirim Mihal Yağmuroğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • t,5 .Bu günkü TURHAN SELÇUK İki oıi:a sahifayı dolduran on iki karikatürle haftanın panaromasını çiziyor SEV.BENİ ÇOK SEV!Aşk edebiyatının en usta yazarı Selâmi İzzet Sedes'in en güzel romanı ÜÇ BÜYÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • İstanbul Adliyesinde bu yıl faaliyete geçecek olan 3 Toplu Asliye Ceza Mahkemesinin kadroları belli olmuştur.Ayrıca bir ekle 4'e çıkarılan Ağır Ceza Mahkemelerinin kadroları da tesbit edilmiştir Bakac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tanrı;Bir kuş.2 Yaşama müddeti;Bir çalgı.3 Bir uzunluk ölçüsü;Candan.4 Binek hayvanlarında oturacak yer;Bir ay.5 Tersi yeler olmıyan miktar;Eskiden alınan bir vergi;Bir mabut.6 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • 44 M 3!i Dennis 1 sinemalar j BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Hazret!Süleymamn Hazineleri Stewart Granger Renkli İng.2 Garba Hücum Donna Reed Renkli Türkçe ATLAS Tel:440835)Kanunsuz Vadi Henry Fonda İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • DOĞU ALMANYADAN İt PİYANO Dünyaca tanınmış muhtelif markalardan İt AKORDEON Bandoneon,Armonika v.s.İt TELLİ ÂLETLER Gitar,Keman,Viyolonsel v.s.NEFESLİ ÂLETLER Trompet,Saksefon v.s.Bando ve Orkestralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • m&A AKSARAY KÜÇÜK OPERA'da 30 Eylül Cuma akşamından itibaren S Vodvil 3 Perde Cumartesi Pazar Matine 14.30,Suare:21.15 de Ei er:CEVAT FEHMİ BAŞKUT Sahneye Koyan:AGÂH HÜN Yerler nııınaraliflır:Tel:21 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • Bu akşam 19.20 19.25 de İSTANBUL RADYOSUNDA İNSANLIĞIN HİZMETİNDE Programını dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • VEFAT Merhum Dr.Salih beyin ve ikbal hanımın kızı.Merhum Avukst Rüstem Kemal Tomor'un eji,Müeyyct Edıs,Mübeccel Umen ve Gülünhan Up'un sevgili anneleri,Asuf Ediş.Dr.Hüsnü Uman ve Nüvit Up'un kayınvald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • ı I Alma mazlum ahım.I İVARINDA bir savaş gemisinin daimî nöf Lv ' et tuttuğu bir ada.Adada etrafı askerlerle çevrili bir bina.Binada bir banyo odası.Banyo odasında gırtlağını pantalon ka-E yışıyle sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • 0 YOLCU otobüslerine dadanan iki yankesici suç üstünde yakalanmıştır.Cimşlt Demir ve Doğan Fahrettin isimli yankesiciler İzmir'de iş bulamadıkları İçin İstanbul» geldiklerini söylemişlerdir.0 TOPKAPI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • İlli—III II ¦mı—HU I TEŞEKKÜR Ağabeyim,Fatih Vergi Dairesi icra memurlarından Kemal Kıvanç'm uzun zamandır çektiği ıstırabın kaynağını hazakatle teşhis ve ameliyatını başarı ile icra ederek kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1960
  • Türk Yükseltme Cemiyetinden:Cemiyetimiz âzasından Ankara Veteriner Fakültesi İkinci girürji Kürsüsü Profesörü Dr.Melıınet Tcvfik Basar kardeşimizin vefat ettiğini ve cena zesinin 28 Eylül 1960 Çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • SAFETY TENEZZÜH LASTİKLERİ MUTEDİL FİATLA EN YÜKSEK EVSAF SEİBERLİNG Lâstiklerinin bir çok hususiyetlerinden maada daha pahalı lâstiklerde bulunabilen en yüksek evsafa malik olmaları ve daha fazla kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • ÇOKRA İHTİVAH-IAM8&İ,İİFmi tf-YASETMPE TOP-LANIR V£$M K(MDA KoNÜ$#-¦m.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • ÇİMENTO Möbayaalarınızda menfaatlerinizin,ciddi ve samimî koruyucusu YORGİ ÇİLİNGİROĞLU Cibali 192 Tel:211975-213257
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • OTOMATİK ve MANYETOLU MASA TELEFONLARI emsallerine her hususta faik olup RUTUBETLİ ve gayri müsait şartlar tahtında dahi muvaffakiyetle çalışır,içerisine TOZ ve hiç bir HAŞERE giremiyecek şekilde imâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • 1)ephata Dünyaca marul' olan VEPHOTA ve DEKO Fotoğraf kağıtlarını ithal etmek İsteyenler,İthal lisans temini kolaylığından Uygun fiyatlardan ve •Gümrük tavizinden istifade ederler.Teslimat kısa zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • V.I Hihridad m iâcı MUHAKEME edilmek üzere Tassıadada mevkuf bulunan sabık Cumhurreisi Celâl Bayar bel kemeri ile boğazmı sıkmak suretiyle intihara teşebbüs etmiş,fakat vaktinde müdahale edilerek inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • vr SAF AVRUPA YÜNÜ İPLİGÎ GUVC YEMEZ CABAKTİIİDİR TOPTAN:472215 İstanbul « ERAKENDE:KARTOPU MAĞAZASI GALATASARAY VON İPEK MAĞARASI PAH ç e K A P I ALTUN YUMAK MAĞAZASI MALTA-FATİH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • KUMLU TUĞLA Yerine teslim 120.TL.Bostancıda Kervan Kardeşlerde Tel:55 11 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Ayaklı Küçük n niKayesı 1912 yılında inşa edilen ve dubaları yenilenmekte olan Galata köprüsü daha 25 yıl yerinde kalabilecek Necmİ ONUR SİZE 26 ayaklı küçük bir şehrin hikâyesini anlatmak İstiyorum.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Bugün matinelei'den itibaren LÜKS ve ALEMDAB SİNEMALARI İMÂN ve PARA Türkçe sözlü Hintçe şarkılı Harikulade filmile YENİ SEZONU açmaktadırlar.Hayat'tan alınan ve herkesin görmesi lâzım gelen fevkalâdc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • İYODLU TUZ Memleketimizde ilk defa,Sağlık Bakanlığının ruhsatı ile imâl edilen ve koruyucu olarak kullanılan,sofra ve mutfak tuzu İYODLU TUZ'U Mutfak ve sofralarınızda muhakkak tercih ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Meşhur bir Sirkte geçen Aşk ve Kıskançlık şimdiye kadar hiç bir filmde görülmemiş arslanlar arasındaki örümcek adamın numaraları ve saire.SALTO MORTALE)M A G O T HIELSCHER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • SATILIK APARTMAN DAİRELERİ,DÜKKÂNLAR Kadıköyde bir apartmanın 3 oda.1 hollii dairesi 40.000 liraya,4 odalı dairesi 50.000 liraya satılıktır.Yine Kadıköyde yanyana dükkanlar 10 000 17.000 23.000 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • İşletme iktisadı Enstitüsünün Emekli Subaylara İlânı İşletme İktisadı Enstitüsü,taliplerin sayısı asgarî 30 u bulduğu takdirde emekli subayların iş hayatına intibaklarını sağlamak için,müracaatlara ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • EH FAZLA KAZANMA ŞANSI ÎN YÜKSEK FAİZ TÜRK EKSPRES BANK ~J3mF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Ansco FİLİM-KÂĞIT RENKLİ FİLİM vo KÂĞIDI TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİ IVAN SCHİCK Telefon:27 11 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • ŞEHZADEBAŞI YENİ ve ÇEMBERLİTAŞ SİNEMALARI Yeni sezona bugün matinelerden itibaren şahane bir programla başlıyor.Türkçe Sinemaskop)JOAN FONTAİNE JEAN SİMMONS II-GÖNÜLLÜ KATU Renkli Türkçe)GLENN FORD V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Hastahane,Üniversite ve Laboratuarların Dikkatine:Her nevi CAM ve PORSELEN MALZEMESİ ve muhtelif boyda Hassas Teraziler DARFİLM Şti.Galatasaray,Yeniçarşı 40 Tel:49 32 00 44 12 57 ll-l II ı r.II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Bıçakla öldürüldü AFYON,HUSUSÎ Sultandağına bağlı Derekina köyünde Niyazi Aktürk kavga ettiği Dursun çizeri bıçakla öldürmüştür.Kaatil yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Bir kamyon fazla süratten devrildi ANKARA,HUSUSÎ Ramazan Akgeyik idaresindeki kam-•nn,Bayındır köyünden Koparan köne giderken fazla sürat yüzünden devrilmiştir.Devrilme esnasında şoför mahallinde otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • 25 Defterdar başka İllere nakledildi ANKARA,HUSUSÎ Maliye Bakanlığı,25 Defterdarı bulundukları illerden başka illere nakletmiştir.Nakledilenler Ankara,Edirne,Tunceli,Manisa,Çankırı,Eskişehir,Erzincan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Bir Avusturya uçağı düştü;30 yolcu öldü MOSKOVA,AA.Viyana Moskova seferini yapan bir Avusturya yolcu uçağının Moskova yakınlarında düşmesi neticesinde 30 kişi ölmüş,7 kişi de yaralanmıştırölenlerin 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • BİR TEHDİT DÂVASINDA BANDA ALINAN SES DİNLENDİ Bir milyon liralık mirasla ilgili dâva tanıkların çağırılması için başka güne bırakıldı 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde,dün bakılan bir tehdit dâvasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Atom denemelerini durdurma konferansı çalışmağa başladı CENEVRE,AA.Nükleer silâh denemelerini durdurma konferansı 5 haftalık bir aradan sonra dün çalışmalarına tekrar başlamıştır.Konferansa Amerika,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Basınla konuşmayan Müdür tekaüt edildi Denizcilik Bankası Fen Müdürü Faruk Erler dün emekliye sevkedilmlştir.Bakanlığın bu kararı almasına sebep,bir süre önce Faruk Erler'in tertiplediği basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Kongo'da yuvarlak masa konferansı Başkan Kasavubu'nun bu yoldaki teklifi Eyalet Liderleri tarafından müsait karşılandı LEOPOLDVÎLLE,A.A.Başvekil îleo dün Kongo buhranına bir çare bulmak üzer» önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Bir çocuk hela çukurunda boquldu BURDUR,HUSUSÎ Bucak ilçesinden Fatma Semercioğlu isminde 3 yaşında bir kız çocuğu,evlerinin yanında bulunan yüz numara çukuruna düşerek boğulmak suretiyle ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Turistler Sulukule'de qöbek atmasını öğreniyor Şimdiye kadar İstanbula gelen turistlerin ilk önce gezdirildikleri yerlerin başında «Sulukule» gelmektedir.Gemiden iner inmez turist rehberleri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Sinemalarda tenzilâtlı aünler artırılıyor Şehrimiz sinemalarının,haftada bir günden fazla r'o 25 tenzilâtlı halk matineleri yapmak hususundaki teklifleri,Belediye Encümenince uygun görülmüş ve gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Endonezya'da iki gazete toplatıldı CAKARTA,AA.Cakarta askerî makamları dün İki gazete hakkında daha toplatma kararı vermiştir.Böylece son 2 hafta içinde Endonezyada toplatılan gazete sayısı 9 u bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1960
  • Mahkemede öldü KUYUCAK,HUSUSÎ Tavas kazasının Kolmaz köyünden Isa Cabbar,mahkeme salonunda ifade verirken kalb sektesi geçirerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • YAKUT 94 Hangisi o?Seni vuranı.Halit Devirir mi?Hani şu para yüzünden arkadaşını temizleyen herif?Evet.Dosyası bir hayli yüklü.İlk «uçunu onbeı yaşında işlemiş.Kendisine uygunsuz teklifte bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • 1 i Umumiyetle deniz balıkçılığı ı ı)sene evveline ka-i E dar iki kısımdan ibaretti,Biri sahil balıkçılığı,di-i E geri de acık deniz balıkçılığı idi.Yirminci yüz yıl-i E dan itibaren iklimler asın,baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Tl NAL LİNYİT SOBALARI HER ŞEYİ VAKAR!Linyit «e her cins kûmur,odun Ilı kabuklar küspeler talaşları KOKU VERMEDEN,i:yapmadan yakan bu emsalsiz sobalar ateş 24-36 saat muhala/a adar Linyitten 50kokdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Afyon As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazıh malzemenin 7 Ekim 1960 tarihinde saat 11 de kapah zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen M.Temi-Şartnamelerin #5-Cinsi Miktarı Tutarı na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Umumî Türk Tarihi Kürsüsünde bir asistanlık açıktır.Asistanlık Yönetmeliğinin 3.maddesindeki şartları haiz isteklilerin 20 Ekim 1960 tarihinde girecekleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • BİLMEZ.Çocukların ayakları,gün doğumundan gece karanlığına kadar hiç dinlenmek nedir bilmez üstelik de gelişme çağındadır.işte bundan dolayıdır ki onlara KREPSOL ayakkabı giydirmek icap eder KREPSOL,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • TECR-BE-İ AO A M.3 HÎDİN YAv:KAS ADAM.VURUR AmuAya.^AOı.VS StM A _Ml VM KAYBEDECEK VAKTİM VO .Tu z:«A GÎOİP BEm' POuSE ir-BAÇ EDECCErC VE hss,şsyi an.UA~ACİ .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • OYNAK S'.*L.V NETO tostcAf SE:KSEra.iYe-D,N Ml yotcs-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Milliııeff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • HİCRİ 1380 Kclıiülalıir 7 Çarşamba 28 EYLÜL 19 6 0 Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.54 12.05 15.25 17.57 19.30 4.15 RUMÎ 1376 Eylül 15 VAKİT VASATİ EZANÎ 11.55 6.07 9.28 12.00 1.31 10.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Çanakkale Boğ.Mst.Mv.K.Dz.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:Aşağıda yazılı Etler 4/Ekim/1960 Salı günü saat 11.00 de Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Sığır ve Keçi Etlerine Toplu olarak tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Millî Eğitim Bakanlığı Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibimden 1 2718.58 lira kesil bedelli Milli Eğitim Bakanlığı Validebağı Prevantoryum ve Sanatoryumda yapılacak demir kapı ve merdiven korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Çanakkale Boğ.Mst.Mv.K.Oz.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:Kapalı zarf usulü ile 38000)kilo Patates satın alınacaktırihalesi 3/Ekim/1960 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonumuzda yapılacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • Silivri Belediye Riyasetinden 1)Belediyemizce 3 veya 5 tonluk Benzinli veya mazotlu)karoseri damperli bir kamyon alınacaktır.2)İhale kapalı zarf usulü ile ll/Ekim/1960 tarihinde saat 15 de Belediye En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • SİLİVRİ BELEDİYE RİYASETİNDEN 1)Kasabamız pazar yerine üstü kapalı sergiler yaptırılacaktır.İşin keşif bedeli 38.930,76 liradır-2)Bu husustaki şartname,plân v.s.Belediyemizde görülebilir.3)İhale kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • M.S.B.ist.2 No.Iı Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Ciheti As.için 12500 Mt kıl telâ Er nıelbusatı için)5000 Mt.kıl telâ Talebe Melbusatı için)satın alınacaktır.Er nıelbusatı için kıl telânın tahmini fiatı 650 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1960
  • İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 8150 lira muhammen bedelli Salihli Sağlık Merkezi ihtiyacı 2 kakın malzeme 12/10/960 tarihinde saat 15.30 da Sağlık Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Anayasa râdil evecek Başlarafı Birincide mistir:«Suçludurlar!Yasamaya cesaretleri kalmamıştır.Mahkemenin ve milletin huzuruna çıkmaktan hile çekiniyorlar.Bunun için de miıslümaıılığa ve dine sıçmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Amerika Küba arası gergin TOKYO,A.P.Amerikan Dış Münasebetler Komitesi Başkanı Fııllbright Guantanoma'dakl Amerikan askeri üssünü boşaltmıyaca-İ.1111 icâbında üssün muhafazası İçin kuvvet kullanılacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Kokota askerler aylık istiyor LEOPOLDVİLLE,A.P.Milli Kongo ordusuna mensup binlerce asker,Staıılcyville'deki Birleşmiş Milletler karargâhı etrafında toplanarak alamamış oldukları ücretlerini istemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • CAN DA BEŞ AYA MAHKÛM İ Başlarajı Altıncıda Miliî futbolcunun dün saat 10 da Etimesgut'taki Tugay Mahkemcslndeki durulması 2 saat sürmüş ve kendisini Avukatı Ümit Ergüneş temsil etmiştir.Can malı-keme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Yassıada duruşmaları muhtemelen 17 Ekimde t Baştarafı Birincide evinde mal tesbiti yapmıştır.Şimdiye kadar ı-ek çok düşüğün evinde yapılan mal teshilinin bir esi olan bu tesbitte Soruşturma Kurulundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • MAÇ SAAT 15.30 DA BAŞLIYOR t Baştaraft Altıncıda sı da,karşılatmanın ancak 4 farkla Brjiktas lehine bitmesiyle mümkündür.Siyah-Beyazlılar,son haftalarda üst üste aldıkları mağlûbiyetle kamçılanarak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Jandarma Dikimevi İşçileri Yapı Kooperatifinin İkinci devre yapacağı meskenlerin temel atma merasimi 22 Ekim 1960 Cumartesi günü saat 15 de Bakırköy,Bahçeli evler İncirli asfaltı üzerindeki arsalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Kapalı Zarf Usulile Layter Satışı İstanbul Defterdarlığından 20.000 lira muhammen bedelli 1500 lira teminatlı Haydarpaşa rıhtımı inşaat sahasında Kavak iskelesi önünde bulunan tahminen 100 ton demir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • DENtZCtUK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Teklif alma suretiyle 40 M3 meşe azman alınacaktır' İsteklilerin 3500 TL.teminat yatırarak en geç 15/10/960 akşamına kadar tekliflerini Müdürlüğümüz tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • İstanbul Belediye Başkanlığından:Belediye Meclisinin 30/6/1960 tarihli ve 959/234 sayılı karariyle Mecidiveköy,Mecidiye caddesinde haftanın pazar günlerinde kurulmakta olan pazarın;Mecidiye caddesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • S.B.4 No.lu Sat.Kom.Bşk.ANKARA 1 Aşağıda cins,miktar,muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 25 kalem âlet ve sıhhi malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırcinsi Miktarı I.GRUP:Şartnamesi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • fi m yyımu »MteUeû,ûfcM&tt&kı İiJc keâvu s/Şimdiye kadar görülmemiş parlak ve canlı renklerde.Adi kağıda dahi dağıtmadan yazar v/Diğer murekeplerle daha kolay meczelur Ş Eski dolma kalemleri bile daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Memleketimizin sevimli ses san'atkârı AX272fi AX2653 AX2695 in en «son okuduğu Benim Aklım Alacaksın Mazideki Aşkımdan Erişti Nevbalıar Aşkımın İlk Bahan Bir Gün Gelecek Sesinde Şarkısı AX2689 Yenilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Me&kısi malların satış üânı Kadıköy İcra memurluğundan:959,741 Bir borcdan dolayı mahcuz olup satışına karar verilen Kuyruklu Alaman ınamulâtı 15000 lira muhammen kıymetli yoni piyanonun birinci açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • BATI DİLLERİ DERSANESt ABDfJLHAKHAMIT CADDESİ No:8 TAKSİM mektupla eğitim için Ucratsiz broşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • 380 Volt 50 reriod 1500 DEVİRLİ 2 adet 30 KWA 2 adet 40 KWA 2 adet 50 KWA 2 adet 60 KWA takatlığında sabit voltajlı alternatörler alınacaktır.Müracaat:Fiat ile birlikte «VOLT» rumuzu,İstanbul Posta Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Kıbrıslılar silâhlarını teslim etmiyorlar LONDRA,RADYO Kıbrıs halkının bir kısmı verilen emirlere rağmen silâhlarını teslim etmemektedir.Şimdiye kadar 7 tabanca,8 piştov,15 av tüfeği 22 el bombası 1 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • İlk yürüyen kaldırım Londra'da açıldı LONDRA,RADYO Avrupada İlk müteharrik kaldırım dün Londrada açılmıştır.Bir yeraltı İstasyonunda kurulan kaldırım City denilen iş merkezinde çalışanları evlerine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • iparlara ait dört şilep harice gönderilemiyor Şilepçilik İşletmesine verilmiş bulunan İparlara ait 4 şilebin sefere çıkartılmasından korkulmaktadır.Iparlar tarafından dıs piyasadan satın alınmış oları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Sarper,Rus Başvekili Kruşçev ile görüşecek ğ Başlarajt Birincide manzarayı daha açık görmemiz mümkün» şeklinde konuşmuştur.Sarper,buraya geldiğinden beri diğer yabancı delegasyon şefleriyle görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • GÜRSEL DİKTATÖR BİR İDARE ASLA OLMAYACAK,DEDİ t Baştarajı Birincide lıır.özlemlere karsj dikkatli olmalıyız.*Bir milleti yükseltmenin yolu şiddet ve zorbalık yolu değil,ahlâk ve fazilet yoludur.Bu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • BAYAR'IN DURUMU TAMAMEN DÜZELDİ t Baştarafı Birincide Yassıada vapur ücretleri:Tam bilet ridiî dönüş 4.80 T.L.Subay 3.60 T.L.Öğrenci 2.70 T.L.olacaktır.Yolcular üzerinde:yiyecek,içecek,kesici ve patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • Ekrpm Alîcan B.M.Radyosunda konuştu Baçtaraft Birincide Alican korunmasını 5u şekilde bitirmiştir:iktisadi sahada Birleşmiş Milletlerin gelişme yolundaki milletlere maddi ve manevi bütün imkânlarıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • VF7NFCHFR YOLU BU AKŞAM TAMAMLANIYOR Belediye ekipleri tarafından yapılan Vezneciler Hürriyet Meydanı yolunun inşaatı bu aksam sona erecek ve yol bu hafta içinde trafiğe açılacaktır.Edimokapı Saraçhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • ÖZEL YENİ NESİL İLKOKULU:Yeni otobüa servisi İle,Vuva ve İlkokul sınıflarında kayda devam olunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 2* 42 10 SATILIK EMLÂK GÖZTEPEDE sat.villâ,36 32 60.IvftRLTOPRAKTA sat.apt.katları 36 32 60 KAUIKÜV Bahariyede,Moda,Mühürdarda sat.apt.katları 36 32 60 0 KADIKÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1960
  • İstanbul 10 uncu Ura memurluğundan Gayrimenkul satış ilânı tavzihi 1960/121 Birinci derecede ipotekli ve hacizli olup,ipotek alacaklısı tarafından talep edilmekle satılmasına karar verilmiş olan Şisü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1960
  • Maç saai 15.30 da Başlıyor Beşiktaş'la Rapid arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasındaki ikinci maç bugün saat 15.30 da Mithat,paşa stadında oynanacaktır.Maçı dün gelmediği için tehire sebep ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • Ceza heyeti hâlâ Karara varamadı ANKAKA,HUSUSİ Merkez Ceza Heyeti,Güven,Cenap *e Ayhan hakkında dün de bir karara varamamıştır.Üyeler 3 saatlik toplantılarında,eski Amatör nizamnamesinin 11 inci madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • CANDA beş aya mahkûm Fenerbahçeli millî futbolcunun ayrıca 100 gün askerliği de yanacak ANKARA,HUSUSÎ Fenerbahçeli Can Bartu dün 3.Eğitim Zırhlı Tugay mahkemesi tarafından 5 ay hapis ve ayrıca 100 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • Uç Bulgar hakem Atina'da uçak bulamadıkları için:[SAMİ ÖNEMLİ] nne UEfA müşahidi Kosta Kostantaras,Beşiktaş ve Rapid aralarında anlaşsa idi,maçı pekâlâ bir Türk hakemi idare edebilirdi,dedi.DiMOV:"Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • BANKO SİSTEMİ KULÜP:1 KULÜP:2 •4 2 3 4 5 6 7 8 9 'lO TL.2 TL.4 TL.6 TU 8 TL.10 Tu.42 Tl.44 Tl.46 T.18 TL.2o TA «S MA BEYOĞLU S.•1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ADALET SARİYE/Z 2 1 1 1 1 •1 1 1 1 1 1 BEYLERBEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • Toto'da 12 bilenler 8851 lira alacak ANKARA,HUSUSİ Spor-Toto'nun beşinci hafta müsabakalarında ikramiye kazananların adedi ile kazandıkları ikramiye miktarları belli olmuştur.Dün de bildirdiğimiz gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • FENERBAHÇE AYDÎN'DADA 6-2 GALİP Sarı-Lâcivertlilerin Esnafsporu yenen kadrosunda Mustafa,Ergun ve Yüksel fevkalâde oynadılar Fenerbahçe dün gol gösterisi yaptı ve Aydın şehir stadında Esnafsporu açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1960
  • İzmir'de Göztepe Beykoz oynuyor Gençlerbirliği,Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray ve Feriköy de yarın Ankara'ya gidiyor İZMİR,HUSUSÎ MÎLLÎ ligin altıncı haftasına bugün İzmir Alsancak S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor