Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • Öğreten iş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiyenin en ciddi teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokusu No.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • Ord.Prof.Aksel "Bayar'ın akli Durumu iyi,dedi DÜŞÜK Celâl Bayar'ın intihara teşebbüs etmesinden sonra Yassıada'ya götürülen Ord.Prof.İhsan Şükrü Aksel,Bayar'ın sıhhî durumunun tamamen düzelmiş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • DURUMUN TIBBÎ TAHLİLİ Tıbbî Bahisler yazarımız doktor Ercüment Baktır,düşük Bayar'ın intihar teşebbüsümden sonra doktorlar tarafından verilen rapora dayanarak aşağıdaki yazıyı hazırlamıştır.İntihar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • [MİLLİYET] Vali Tulga dün okulların açılışı münasebetiyle,Taşlıtarla'da Mithatpaşa İlkokulunu ziyaret etmiştir.2180 talebesi bulunan ve çift öğretim yapan bu okulda öğretmen ve öğrencilerle konuşan Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • Yedek Subaylık yapan 1000 öğretmen okulda görev alacak ANKARA,HUSUSÎ Yedek subaylık yapmakta olan bin kadar öğretmen derhal Millî Eğitim seferberliğinde vazife alacaktır Millî Birlik Komitesinden Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • i.MİLLtYETj UAV/Aİ UAT "AIICIV/^D B°fiaz »zerindeki havai hat dün Vali HAVAİ MA I L.ALIŞITL/K Tümgeneral Tulga tarafından hizmete açılmıştır.Sarıyar,Çatalağzı,Tııncbilck,Hirfanh santrallarından tmrani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • Fransa,Cezayir İçin arabuluculuk Teklifimizi reddetti ANKARA,HUSUSİ Fransız hükümeti Türkiyenin Cezayir konusunda yapmayı teklif ettiği arabuluculuğu red etmiştir.Red keyfiyeti,gayrî resmi olarak Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • BAKANLAR KURULU UÇ SAAT TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ Bakanlar Kurulu dün sabah üç saatlik bir toplantı yaparak hükümet programı üzerinde çalışmıştır.Devlet ve Hükümet Başkanı Gürsel,sabah Milli Tıp Kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • Âf kanunu 1 ay içinde çıkacak Mb.Yurdakuler,birlik kumandanlarının,subayları re'sen emekliye sevkedebileceklerini söyledi MİLLÎ Birlik Komitesi üyeleri yurt gezilerine devam etmekte ve çeşitli konular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • MİLLİYETİ m ııx ir-ri\s/n Milli Tıp Kongresinde hazır bulunup konuşan Devlet ve Hükümet GÜRSEL FEDAKARLIK I5TİTUK Başkanı Cemal Gürsel doktorlardan fedakârlık istemiş ve onları köylerde de çalışmaya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • teşebbüs elti Pa&ar sabahı banyoda bel kay im ile boğasını sıkan Bayar9 in intiharına nöbetçi teğmen mâni oldu Cumhurbaşkanı hâdiseden sonra doktorlara T istemiyorum sizlere zahmet oldu„dedi Boynunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1960
  • D.P.mebuslarından hariç hepsi suçlu Soruşturma Kurulu Başkanı Hayrettin Şakır Perk kat'î durumun bugün yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ YÜKSEK Soruşturma Kurulu,beş veya altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.JRCÜME^ Sonbaharda sağlığınız Bâzı memleketlerde,yjlırher mevsimi kendisini iyice belli eder.Yurdumuzda da,her mevsimi iyice aynimi* yerler vardır.Fakat dürt mevsimi şöyle tam mânasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • RADYOLİN in Yeni formülündeki Dişlerinizin-çürümesini önler MAGNE2İ SÜTÜ Yemeklerden sonra,ağızda kalan yağlı maddeleri eritir,dişleri kimyevi bir şekilde temizler.MAGNEZİ SÜTÖ Oiş aralarında kalan ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • ¦l—MMj im W—hÜMm—^W—i Bilet Bankosu Yaptırılacak şilköy Hava Limanında pazarlıkla anşap KonstrükKİ yonlu Bilet Bankoları yaptırılacaktır.Mufassal malûmat için Hav& Limanı Başmüdürlüğü ile temas edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • 1 L A N TASHİHİ T.f 9 900 tarihli nüshamızda çıkan TÜRKİYE KREDİ BANKASİ Çek ili» İJânınd?ERENKÖY'de APARTIMAN DAİRESİ KAZANAN Konya Şubemiz mü'jteı ı.'eı iriden 43 say«lı cüzdan sahibi yazılacak iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 2fl Ocak] Can sıkıntısı içinde vereceğiniz bir sözden çok pişman olacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatl Ufak bir çey kaybetmek tehükeslndeslnlz.Eşyanızı koruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • TEŞEKKÜR Uzun bir hastalıktan sonra Allanın rahmetine kavuşan bizleri sönmez acı İçinde bırakan aile büyüğümüz ı vi x Moskova Sefiri GALIB KEMALİ SÖYLEMEZÖĞLU' nım Oami'de cenaze meıaslminde bulunmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • 436 ton kahven şehrimize tahsis edi Geçen hafta Umanımıza gelen 430 ton kahvenin satışına bugün başlanacaktır.İnhisarlar İdaresi 130 ton kahveyi İstanbul'a tahsis etmiş ve 30C ton kahveyi de diğer Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • ERENSÜ'NÜN SIHHÎ DURUMU DÜZELİYOR Belediye Reisi ğefik Erensü'nün sıhhati İyiye doğru gitmektedir.İlgililer.Erensü'nün bir haftaya kadar görevine döneceğini söylemişlerdir.Bu »man zarfında Erensü'ye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • da:Turhan Selçuk 12 karikatürlü bir orta salıife ile haftanın panoramasını çiziyor.«Sev.Beni çok sev!Bu,tadına doyulmaz bir aşk romanıdır.Selâm i İzzet Sedes:«Ben bir daha bu kadar güzel roman yazamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • 2 EKİMDE 129 KADINA Al¦».r DAĞITILACAK Mustafa Kemal Derneği Çarşafla Mücadele Komisyonu,Jale Tulfia'nın başkanlığında 2 Ekimde Bıırnanın Soğukpmar köyüne gidecek ve 120 kadına manto dağıtacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • 6 KİŞİ 6000 MERMİ ÇALMAKTAN SANIK Bir askerî mühimmat deposundan 5 bin mermi çalmak^suçundan altı ki$t nezaret altına alınmıştır.Fikri Gürsov adında bir erin bâzı kimselere mermi «atmak Istedtfii teO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • Pangaltı Tan Sinemasında 29 Eylül Perşembe akşamından itibaren her aksanı saat 21.15 te SAHNE 4 TEVHİO BİLGE Takdim eder.Komedi 3 Perde Çeviren:Sahneye Koyan:H.KEMAL GİİRMEN ULVİ URAZ Çarşamba,Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • I,2 3 4 5 6 7 8 9 10 i j r^Bity SOLDAN SAĞA:1 Herkesin yapamıyacağı ustalık;Bir nota.2 Başkası hesabına üzülme;Tanrı tarafın-dan bir emrin Peygambe-rin gönlüne doldurulması.r\3 Eski kıymetlt bir ku-ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • llinilllllllHIIHİlllltlIlHHIIIIHlIlHHII II HIMHIMI İt HIIIMII İSTANBUL I G.56 Açılış,dilek ve program E 7.00 İki marş 7.05 Paul Vestori ğ orkestrası 7.15 Saz «erleri 7.30 Karışık sabah müziği 8 00 l H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 C2)1-Korkusuz Kahraman Glenn Fürd Renkli Türkçe.2 Şöhretin Sonu Humphrey Bogart Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kanunsuz Vûdl Henry Fonda ing.EMEK Tel:44 84 39)Bâzıları S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • p|l»^7" ÎSVEÇ 6ISLÂVE Otomobil ve Kamyon Lâstikleri Satış Yeri.GÎSLAVED Kauçuk Sanayii ve Ticareti T.Â.Ş.Aşirefendi Cad.Hanımeli Sok.No.2-istanbul Telefon:97 18 10-Telgraf:Gismal-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • RAHAT UYKU Ancak İNKILÂP OTELİNDE Temİ2İik,Konfor,Kalorifer,Hizmet ve İstirahatiniz için emrinizdedir.Çarşıkapı Doğramacı sokak No.17 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • O BEYAZIT'da Büyük Valide handa kumaş ticareti yapan lshak Vadut İsimli bir tüccarın yazıhanesinde bulunan kasası meçhul hırsızlar tarafından kırılarak İçindeki para çalınmıştır.Polis meçhul hırsızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • Kaçak kesilmiş etler uçakla sokuluyor Karaağaç Kurumları Müdürü Kurmay Yarbay Hüsnü Celâsun,dün İstanbul'a uçakla bile kaçak kesilmiş et sokulduğunu söylemiştir.Kurmay Yarbay,rüsum Ödemekten kaçınan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • VATANDAŞLIK Şimdiye kadar Türkiye'de memleket meselesi olarak ne konuşulurdu?Bir takım ipe sapa gelmez hissî politika dedikodusu.Şu şunu söylemiş de,beriki de buna cevap vermiş de,fişnıanca istifa ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • TARLA BASÎ CİNAYETİNİN KAATİLİ DÜN TUTULDU Tarlabasmria evvelki gün Sırrı Koeadag İsimli bir şötürü bıçakla yaralıya» ak öldü» en Çetin Ateş dün gece sabaha karsı Kadıkciyde yakalanmıştır.ICaalll,Sırr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • 8 AMERİKAN HARB GEMİSİ GELİYOR 6 ncı Amejikan filosuna mensup S harp gemisi 3 Ekimde limanımızı ziyaret edecektir.Filoda 1 kruvazör,1 uçak gemisi.4 muhrip ve 2 de ikmal gemisi bulunmaktadır.4 gün lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.09.1960
  • GÜMRÜKTEKİ IUIZDOLAP LAM SATIŞA ÇIKARILDI Muhtelif zamanlarda gelip gümrüklerden vekilerniyen ithal eşyasın»n satışına dün de devam edilmiştir.Satışta 2LV770 lira kıymetinde 4 buz dolabı 8540 lira kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • YAPI ve KREDİ BANKASI İstanbul İkinci Noteri,Maliye murakıpları ve davetliler huzurunda 25 Eylül 1960 Pazar günü Atlas Sinemasında yapılan YILIN ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE 8 Apartman dairesi 1 adet 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI KOUMSAYl HABilJE 51n!m iâmnnpa KEK.KA0HE îHTîVARLA^f A1M&JNCA YA&.TOIAM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 37 nci Hizmet yılı İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE VE SPOR Dersleri kayıtlarına devam edilmektedir.Sultanahmet Alemdar Cad.No.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • 1A.P.IfDAl UE VİCAHİ ICI Belçika kralı Baudouin ve nişanlısı Dona İVKAL f E nlOflULlOİ Fabiola Fernanda de Mora Y.Aragon 24 Eylül Cumartesi günü üstü açık bir otomobille Brüksel sokaklarında dolaşmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • mm İki cami arasında KAPI aralandı.Kırçıl bir baş uzandı.Ulunay bey?Benim efendim.i Beş dakikanızı işgal edebilir miyim?Fazla olmamak şartiyle.Girdi oturdu.Derin bir nefes aldı.Merdivenler.E Asansöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Sivas'ta devrim aleyhtarı iki kişi tevkif edildi SİVAS,HUSUSÎ Şarkışla'nın Kızıldon köyünde devrim aleyhinde propaganda yapan Harun ve Müslüm adlarında iki kişi tevkif edilmiştir.Devrim aleyhinde prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Yunan notasına cevap hazırlanıyor ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanlığı,içişleri Bakanlığından aldığı rapor üzerinde çalışmalar yaparak Yunan Büyük Elçiliğinin geçen hafta hudut hâdisesi hakkında verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Hasköy cinayeti faili suçunu itirafta bulunmuş Hasköy'de kocasını,Salih Keskln'le anlaşıp Cemal özcan'ın da yardımı İle boğarak öldürmekten sanık Hamiye Çevik'in cezaevinde itirafta bulunduğu iddia ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Trafik kazalarında dün dört kişi öldü Ankara ve İzmir'de vukubulan beş kazada üç kişi de muhtelif yerlerinden yaralandı Ankara ve izmir'de vukua gelen 5 trafik kazasında 4 kişi ölmüg,3 kişi de yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • [A.P.I lskoc.va'da hirkaç gün geçiren İngiliz Prensesi Margaret ve kocası Anthony Armstrong Joncs evvelki akşam trenle Londra'ya dönmüşlerdir.Resimde Prenses,ve Prensesin köpeği Londra'nın King Cross
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Zim merine geçirdiği para ile otomobil aldı Trafik kazasından sonra yakalanan Liman Lokantası muhasebecisi "Bu iş alışkanlık olmuştu yakalandığıma memnunum,dedi Liman Lokantası muhasebecisi Misel Maus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • I MÎLLÎ YE.Df)C 1/AlfİTI FRS1F Ko* vaklt,eri de|erlendlrttıe gayesiyle kurulmuş olan Türk Rekreasyon Cemiyeti tara-"I "BHIİB fmdan düzenlenen sergi münasebetiyle dün saat 17 de bir kokteyl verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • NATO' daki kaçakçılık dâvası karara kaldı İZMİR,HUSUSÎ Yurt dışına döviz kaçırdıkları iddiasiyle yakalanan NATO'da görevli Amerikalı çavuşlardan Mc Cuistion,James Kingl,Jozef Prioetti,Recevuto ve 9 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Nurcuların duruşmasına dün devam edildi İZMİR,HUSUSÎ Lâikliğe aykırı olarak,devletin içtimai ve hukuki nizamlarını dinî esaslara uydurmak maksadiyle dinî hissiyatı âlet ederek propaganda yaptıkları id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • İzmir'de Asansör semti heyelana maruz HUSUSİ Heyelan dolayısiyle Asansör semtindeki binaların ve orada ikamet eden vatandaşların hayatlarının tehlikede olduğu anlaşılmış ve İzmir Belediyesi bu semti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Yeni gelin zifaf gecesi ikiz doğurdu GAZİANTEP HUSUSİ Yürekli köyünden A.Haydadı köyünden H.adında bir kızla evlenmiş ve yeı;i gelin merasimle Yürekli köyüne getirilmiştir.O gece düğün yapılmış ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Nijerya'da bağımsızlık şenlikleri dün başladı LONDRA,RADYO Afrikanın nüfusça en büyük ülkesi olan Niieryada dün bağımsızlık şenlikleri başlamıştır.36 milyon nüfuslu Niı'erya önümüzdeki Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Darülacezeye Amerikalı aileler yardım yaoacak Şehrimlzdeki Amerikalı Subayların aileleri haftada bir gün Darülacezedeki çonuk ve âcizlere hizmet etmek istediklerini bildirmişlerdir.Gönüllü Hemşire teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • Bir kaçakçı sanığının kefalet ücreti ödemeden tahliye edildiği anlassldı Hasköyde ele geçen 50 bin liralık kaçak kahv?nin sanıklarından Mehmet Kaymak'ın 5 bin liralık kefalet ücretini ödemeden tahliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • ÖZÜR Arkadaşımız Ömer Sami Coşar,Millî Birlik Komitesi üyelerinin yurt gezisini takip ettiği için «GÖRDÜĞÜM RUSYA» röportaj serisini hazıriayamamıştır.özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1960
  • KAPICI BİR MİLYON ALIK MALZEME SATMIŞ Karayollarında yeni yolsuzluklar meydana çıkarıldı.Bayar'ın oğlu hakkında da kanunsuz mubayaa yaptığı iddiasiyle tahkikat yapılıyor Süleyman Gürsoy adında V.Cli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • i~WW TlCt O'lDUi «pföüV/rOfv1 mesut göbdûkçs A r\W vKıi^ LA6iMı tj-k Bu s SaO;c CaCanj i\^3tema0iv NnN VS K/n 0'DVDU -C.A DA HüRİVeyı* DÜŞON/MES5 8aÇ 'JV0« Du r 4NA ^ev-i£x UA/'eUE et -VOSuAK.ACABA 1^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • ¦Su BEKÂR.ERKEKLER.PEK;**UiVALl.t 5EVl_Dil* V\İ.MES'uuVETi-EFei DÜŞÜN-CELERİ YOK.GÜNLERİNİ 3ÎR.ERJCE EVL.EUOİK.TEN SONRA ÇO Hl'SU OLUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • mmmmîm JOSE SALINAŞv RÖO REED HAYOUTLAIZ OÇANI^AIZl ASIL ATIMCA PATRONLARI MÜTHİŞ ENİlZ.SERSEAAL.ER.PUÎNIISA» ALTÜST ETTÎNÎZ.ı'Şİ fi&m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • JOHNHY HAZARD N=E 1.SAATİ GARSON Mu SAu.UYORDU YOKSA Z,DEMEK SENi UYU.TuP HONfi-tCONfil DAN t U2AKLAŞ.TıRıP" BAŞKA BİZ.MElC İSTıVOKuARpı t&t' J%.ve toicvo uçağinaV BİNDİRİP ÇANTANA Da!BİR.BOMBA VERL.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 1960/121 Birinci derecede ipotekli ve hacizli olup ipotek alacaklısı tarafından talep edilmekle satılmasına akrar verilmiş olan Şişli Bozkur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • m YAKUT 93 Necdet kabasına iğne batırılmış gibi yerinden zıplayıverdi.Mahvedeceksin sen beni be?Sana da ne oluyor kuzum?Vazifeni yapıyor,gece gündüz uyumadan tabanı yanık it gibi koşuyor.Sensin o.Mers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • Kısmet Bekleyen Prensesler Kral Baudouin'in nişanlanmasından sonra,evlenme çağında bulunan 15 Avrupalı Prenses için "İzdivaç Piyasası,daha da zayıfladı BELÇİKA Kralı Baudouin'in İspanyol asıllı Dona F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • e MEKTUPl I ÇOK YABANCI FİLM GETİRİLMESİN 1 EJ «Bugün sinemanın taşıdığı değer ve hürriyeti ka-Ej bul ederseniz,Türk sinemasının hakkı olan mevkiine E ŞE erişmesini de tasdik edersiniz.Bu da,sinemamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • Devlet Orman İşletmesi Mudurnu Müdürlüğünden İşletmemizin Abant deposundan 4 partide 350.098 M3.2.S.N.Boy Göknar tomruğu muhammen bedeli 201.10 lira keza 260.323 M3 1.S.Nor.Boy Göknar tomruğu Muh.bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • HER İŞ İÇİN BİR FİL y HORTUMU MEVCUTTUR Kompresör için.Tazyikli hava irin-sanayide kullanılan tazyikli su içiri bahçe sulama irin ya£ İçin kaynak irin boya tabancası i ,in tazyikli gaz İçin alçak tazy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • SATILIK RAM MAKİNESİ PENSLİ Santrifüj makinesi kutur 100 cm.Boyahaneler içindir.Mür.47 56 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • IltCRÎ SALI RUMÎ 138» 27 1376 K.lüıü-ûlıir EYLÜL Eylül 6 196 0 14 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 5.53 11.53 öğle 12.05 6.05 İkindi 15.26 9.27 Akşam 17.59 12.00 Yatsı 19.32 1.31 îmsâk 4.13 10.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • Milliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • Zırhlı Birlik Yapı Kooperatifi Başkanlığından KARTAL MALTEPE 112 eve ait elektrik,Sıhhî tesisat ve 800 Mt.3 tomruğun Bolu Mudurnudan nakliyesi ve biçilmesi İşi teklif almak suretiyle ihale edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.09.1960
  • Adapazarı 1.ci icra Memurluğundan Dosya No.sı:9C0/701 Adına ilânen tebliğ yapılan kimse:Adapazarı Karaosman mahallesi Çövenci sokak No:29 da Mustafa öztürk Nazmi Adalet tarafından eşya bedeli 1414 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • BAYAR İNTİHARA TEŞEBBÜS EH!4 t Baştarafı Birincide kaleme alarak Milli Birlik Komitesin» tevdi etmişlerdir:¦İstanbul Valiliğinin vâki daveti liderine Yassıadaya gelerek Yas.ıada Kumandamnııt talebi İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Bir çocuk mavzerle arkadaşını RMî*r«lfi AFYON.HUSUSİ Vllâvetlmİ7P bağlı S'dıkbey köyünden Hulusi Yıldırım adındaki oocnk 8rk£)daşı Recep Kelebeği mavzerle &dü'müştür.Suçlu yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Durumun tıbbî tahlili ij Baştarajı Birincide madan uncuk 20-25 suniye dayanabilir ve bu müddet İçinde şuur yerindedir,j Bundan sonra şuur kaybolur.Asılan ı kimse bu ilk 20-25 saniye içinde kur-turıhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Nixon ile Kennedy Televizyonda karşılaştı NEVV-YORK,RADYO Amerika siyasî tarihinde İlk defa olarak iki Başkan adayı televizyonda karşı kargıya gelerek,milyonlarca seyircinin önünde münazara yapmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Yedek Subaylık yapan 1000 öğretmen okulda görev alacak t Baştarajı Birincide Eğitim Bakanlığı bu yedek subay öğretmenleri İhtiyaç görülen yerjere sevkedeeektir.Yedek subayların geriye kalan askerî hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Sarper,New-York'ta görüşmeler yapıyor NEVV-YORK,A.P.Türkiye Dış İşleri Bakanı Selim Sarpe-dün kendisinin ve Türk heyetinin son günlerde «müttefik ve dost memleket temslloIlerHe samimi görüşmelerde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Af kanunu 1 ay içinde çıkacak t Baştarafı Birincide alarak askerlik öğretmenliği yapmalarını sağlayacak bir tasarının hazırlandığını itade etmiştir.Yurdakuler,subayların ayrı bir maaş baremine tabi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • DANIŞMA MECLİSİ TEŞKİL EDİLDİ ANKARA.HUSUSÎ Kurmay Yüzbaşı Muzaffer özdağdün Danışma Meclisinin kurulduğunu açıklamıştır.özdağ,kurucu meclis vazifesini Millî Birfîk Komitesinin zaten ifa ettiğini beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • HammerskjGİcTuıı Kruşçev'e cevabı DİŞ HABERLER SERVİSİ B.M.Genel Sekreteri Hammersklold dün Genel Kurulda beklenmedik bit konuşma yapmış ve Krusçev'ln İthamlarını cevaplandırmıştır.Sovyetlerin şahsına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • ASIL MÜSTFMLEKECI SOVYET RUSYA'DIR Hammerskjold'dan sonra söz alan Kanada Başbakanı Dlefenbaker.Genel Sekreteri desteklemiş ve Sovyet Rusya'nın dünyanın en büyük müstemlekeclsl olduğunu söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • ORO.PROF.AKSEL,"BAYAR'IN AKLÎ DURUMU İYİ,DEDİ Baştarafı Birincide kendisiyle dün gece yaptığımız görüşmede şunları söylemiştir:«Celâl Bayar pijumalı olarak yatağında yatıyordu.Sıhhi durumu iyiydi.Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • diyor ki Ben,LÜKS tuvalet sabununu kullanırım.Ne kadar aa haklı,zira LÜKS tuvalet sabunu ile yıkanmak harikulade bir tarzdd güzelleşmek demektir,insan kendini diri hisseder ve ten tevkdlâde' yumuşak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • 4-0'ın REVANSI MİTHATPAŞADA Baştarajı Altıncıda m&makta.bütün bu sebeplerle Bugünkü matı bir farkla kaybedersek,memnun olacağı?seklinde konuşmaktadırlar.MAÇI RADYO VERİYOR Bugün saat 15.30 da Mtthatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • TİCARET BAKANI PARİS'E GİDİYOR ANKARA,HUSUSİ Ticaret Bakanı Mehmet Baydur yakında Paris'e gidecektir.Baydur,Pariste dış borçlarımızın ödenmesi İle ilgili olarak konsalidnsyon müzakerelerinde bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • 26.dil bayramı Dün kutlandı AHKAMA.HUSUSÎ Dü Bayramının 26.yıldönümü dün kutlanmıştır.Türk Dil Kurumunda yapılan törende Millî Eğitim Bakanı,Ankara' Üniversitesi Rektörü ve Millî Birlik Komitesinden K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • Başkan Gürse!Doktorlardan Fedakârlık istiyor Devlet Başkanı,Tıp kongresinde,doktorları köyde vazifeye çağırdı.Sağlık Bakanı «Devletleştirme tasarısı hazır» dedi ANKARA,HUSUSÎ DEVLET Başkanı Org.Gürsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1960
  • KELİMESİ ÎOO KURUŞ TELEFON 7 42 10 SATILIK EMLÂKKİRALIK EMLÂK 0 PANGALT1DA 4 odalı konforlu daire,50.000 lira,15.000 lirası Emlak Kredi Bankasına 10 sene vadeli 47 64 C0 ACELE fabrika arsası,4» 30 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1960
  • GÜVEN BUGÜN VERİLİYOR Ceza Heyeti tekrar toplanarak muhtemelen Güven'in lisansını Rapid maçına yatiştirecek MERKEZ Ceza Heyeti bugün yapacağı toplantıda Güven,Ayhan,Cenap hakkında karara varacaktır.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Beşiktaş,Beykoz izmir'de.G.Saray,F.Köy Ankara'da Şehrimizde bu hafta millî lig maçı yok.Deplasman yapacak dört İstanbul takımı Cuma günü gidecekler MİLLÎ lig maçlarının 6 ncı haftasında Beşiktaş,Beyko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • TRANSFER ÜCRETLERİ DONDURULUYOR Millî Birlik Komitesi,azaları,ku lüplerden ve profesyonel futbolcuların transfer ücretinden alınan gelir vergisi ile alâkalı olarak yeni bir tasarı hazırlamaktadır.Ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Muhtemel tertipler BEŞİKTAŞ Necmi 3 Bahaettin Münir Tuncay-Sabahattin-Kaya EŞ Arif Güven Şenol Nazmi-Birol RAPİD Zeman EJ Steup Zaglitsch ŞE Hanappi-Glechner-Bllek ŞŞj Halla Skoclk Bertalan ŞE Nuske-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Dünya Kupasında Millî Takımımız,7 Temmuzda da Norveçle karşılaşacak ANKARA,HUSUSÎ 29 Ekim 1961 Türkly» Norvtf J Ankara'da)UL Runet Kupası maçla-7 Kasım 1961 Türkiye Ruıy* rıııda grubumuzda bulunan İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Emre Olimpiyat Şampiyonlarına Karşı alâka Gösterilmesini istiyor GÜREŞ Federasyonu Başkanı Vehbi Emre,1 Haziranda yapılacak olan Dünya Greko Romen ve Serbest Güreş Şampiyonaları ile ilgili hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • ATLETİZM TAKIMIMIZ GENÇLEŞİYOR Balkan Oyunlarına katılan atletizm millî takımımız bugün 17.30 da uçakla şehrimize gelecektir.Atinada intişar eden günlük gazeteler 800 metre kızlararası yarışmalarda Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Fenerbahçe bugün Esnafsporla nvnuvor aydiv,Hüsrrifl Fenerbahçe futbol takımı bugün Fslafdporla hususî bir maç yapacaktır.Snn-dün maçın oynana-f pı sobada antrenör Szekelly nezare-'rde hafif bir antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Spor Toto'da bu hafta da 13 bilen yok ANKARA.HUSUSÎ Spor Toto Müdürlüğünce dün geç vakte kadar yapılan çalışmalar sonunda besinci hafta kuponlarında 13 tutturana raslanmamıstır.Kafi neticeler bugün be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • milliyet spor *rot&servisi sunar MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ'nin hazırlamakta olduğu Spor Toto'nun altıncı haftasına ait büyük tahmin cetveli aşağıda sunulmaktadır.Spor Toto oynayacak olan okuyucularım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Brezilya' nın Bahia takımı yarın geliyor Brezilyanın Bahia takımı yarın tıçakla şehrimize gelecektir.Bahla'lılar Pazar günü Mıthatpaşa stadında Fenerbahçe İle karşılaşacaklar ve maçı müteakip de Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Futbol Federasyonu 29 Eylülde toplanıyor ANKARA,HUSUSİ Futbol Federasyonu 29 Eylülde tam İcadro halinde şehrimizde toplanarak A ve B millî takımlarımızın çalışma programını tesblt edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • Fenerbahçe G.Saray Ankara'da oynuyor Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları Ankara Hacettepe kulübü nün davetlisi olarak 4,5 veya 6 Ekim tarihleri arasında Ankarada bir gece maçı yapacaklardır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.09.1960
  • GÜVEN:Oynaması ihtimali kuvvetli Beşiktaş'ın Viyanada Rapidle yaptığı maçta sakatlığı sebebi İle oynamayan soliç Flögl bugün takımdaki yerini alacaktır.Resimde Flögl'ü Fenerbahçe stadında dün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor