Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • *EEnH33EEa PEŞİN FİATINA TAKSİTLE Palto,Pardesü,Trençkot,Elbise,Manto,Dökar v.s.giyim eşyası Burhan Sanal ve Ort.Koli.Şti.Sultanhamam meydanı Camcıbaçı Hanı Zemin Kat.İSTANBUL Tel:22 71 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • M.B.K.ÜYELERİNİH YURT CEZISI Milli Birlik Komitesi 9 numaralı ekibinden Binbaşı Rıfat Baykal işaretlenmiştir)Bayındır'da halka 27 Mayıs İnkılâbının manâ ve önemini anlatıyor.Ziraî vergi 1961 den itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • ERKANLI ISTANBUL'da Milli Birlik Komitesi üyesi binbaşı Orhan Erkanl dün Istanbula gelmiş ve Yassıaday?giderek incelemeklerde bulunmuştur.Yassıadadan saat 16.15 de dönen Erkanlı,beyanatta bulunmamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Turkeş,Taşer ve Özdağ S ö ğ ü t' e gidemediier ANKARA,HUSUSİ Milli Birlik Komitesi üyelerinden Alpaslan Türkes.Dündar Taşer ve Muzaffer Özdağ dün hava muhalefeti yüninden Söğüt'e gidememişlerdir.Uçak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Mühürlenen Klüplerden biri 8 TANINMIŞ KLÜP BASILDI Kulüplerden birinde seyir zevkini tatmin eden 80 lik bir kadın yakalandı Polis tarafından şehrin tanınmış S klübüne evvelki gece baskın yapılmıştır.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Hep böyle başlar iran Şahı:İran'da ihtilâl olma/Türkiye.Pakistan ve Irak olaylarına sebep acemi politikacılardır,demiş.Biz bu iyimserlikte büyük bir mübalâğa görmekteyiz.Çünkü adı seçen memleketlerdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Kararnameler İmzalanmadı Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı Hayrettin Perk "hazırlıklarımızı en kısa zamanda bitlrmiye çalışıyoruz.demiştir.Perk bâzı gazetelerde ve bu arada gazetemizde 148 sabık hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • mu ü POLİTİKACININ MACERALARI:v î:YAZISIZ v'.V.Ww-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Bir şoförü arkadaşı dün kahvede öldürdü Tarlabaşmda kabadayılık yüzünden kalbinden bıçaklanan şoförün kaatili olan 26 yaşındaki Çetin Ateş kaçtı T ARLABAŞINDA dün bir cinayet işlenmiş,Sırrı Kocadağ is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • İNÖNÜ,GÜRSELİN mesajına cevap verdi ANKARA,AA.C.H.P.Genel Başkanı,İsmet İnönü 77.doğum günü dolayısiyle Devlet Başkanı Cemal Gürselin tebrik mesajına su telgrafla mukabele etmiştir:«Yaş gtinU münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Sukarno muhalefet gazetelerinin matbaalarına el koydu JAKABTA,A.P.Endonezya Cumhurbaşkanı Sukarno 6 sağcı muhalefet gazetenin 4 şehirdeki matbaa makinelerim elkoymuştur.Devleı rady ıı tarafından yaoıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Sarper ve Averoff Edirne hududu Olayını Görüştüler ATİNA,ORHAN TÜREL BİLDİRİYOR Newyork'ta bulunan Türkiye Dış işleri Bakanı Selim Sarper ve Yunan Dış İşleri Bakanı Averoff Edirne hududunda vuku bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • DURUM Birleşmiş Milletler t RAN'daki yabancı kuvvetlerin çekilmesinde,Yunanistan'ın X istiklâlini korumasında,Kore'deki tecâvüzün durdurulmasın-da,Süveyş buhranının bertaraf edilmesinde,Lübnan'ın bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • EMİNÖNÜ TANZİM EDİLİYOR ^™f°™i,i""k_J^,ş,k!îlının_i^,esi.için anmış ki boş sahadan hareket eden Topkam all.nmı5tjr-Halen Boğariçi vapuru iskelesinin önünde banka önüne ahnacak^*TSJStaıSMÎTr 7aİ hattaâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • Bayar ve Menderesin mektupları açıkSands Yeşilhisar olaylarından sonra teati edilen mektuplarda Bayar,sakıt Başvekilin Örfî Ida re fikrini kabul ettiğini bildiriyordu BUGÜN çıkan «SIR» dergisinde Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1960
  • bin memura evyaptırılac Usun vadeli mesken kredisi maaşın beşte biri ile ödenecek Ucuz mesken tasansı yakında M.B.K.ne sevk edilecek ANKARA,HUSUSÎ M ESKEN Kanunu Tasarısı son.şeklini almıştır.Yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • Itm MUgLÜP SLAT TÜRKKR Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Gazeteniz yeni bir şekilde yayınlanmaya başlanıasınıu altıncı yılını bu ayın sonunda tamamlayacak.1950 senesinde kurulan MİLLİYET,ilk dört yıllık neşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • Artık istikbai lisan bilenlerindir f on o CorcesponDencc 3nstitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • KÜÇÜK SAHNE HALDUN DORMEN ı ekim cumartesinden itibaren REFİK ERDURAN'ın BASKI ÜÇ PERDELİK KOMEDİSİNİ TAKDİM EDERı Gişe bugünden itibaren açıktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • Silivri Belediye Riyasetinden 1)Belediyemize* 3 veya 5 tonluk Benzinü veya mazotlu)karoseri damperli bir kamyon alınacaktır.2)İhale kapalı zarf usulü ile ll/Ekim/1960 tarihinde saat 15 de Belediye Enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENCwEC BURCU 'TO [22 Aralık 20 OcakJ f.Canınızı sıkan hâdiseyi kendi lehinize çevirebi-^9f'\leeekslnlz.1 122 Haziran 23 Temmuz] Üstünde epey emek verdiğiniz bir mevzii »izi çekemiyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • İSTANBUL 6.56 Açılış,dilek ve program 7.00 İki marş 7 0.1 Casanova or-kestrası 7.15 Türküler 7.30 Karışık sabah melodileri 8.0ü j Haberler ve hava durumu 8.15 E Plâk dolabından seçmeler 8.45 Saz eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • 1 U t M A Ç A SOLDAN SAĞA:1 Ağzı yayvan eski bir tüfek.2 Sevgide üstün tutulan;Derman.3 Hind prensi;Bomboşuna surdan burdan söz)4 tki gözü görmez;Bayram Eski dil)5 Tersi ilâve;Soydanlık.6 Büyük süslü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • SİNEMALAR J Türk BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Korkusuz Kahraman Glenn Ford Renkli Türkçe.2 Şöhretin Sonu Humphrey Bogart Türkçe.ATLAS Tel:440833)Kanunsuz Vadi Henry Fonda İng.EMEK Tel:44 84 3Ü)Bâzıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • 44 Numaralı kotadan aldıkları tahsilleri* dünyaca maruf Kodak FİLM ve KAĞITLARINI getirmek isteyen sayın ithalâtçıların müessesemize müracaatları rica olunur.BURLA BİRADERLER ve Şsı Hezaren Cad.61 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • JÜPİTER ve SARK TURİZM'den SPOR SEYEKLERE MÜJDE 5 ve S Ekim tarihlerinde,Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yunanistan'ın jöhretli takımı Olympiyakos'la yapacakları gece maçlarını seyretmek ve Ankara'nın tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • ATI-ÂS'TA Bugün matinelerden itibaven Zevk ve heyecanla seyredeceğiniz bir macera filmi VİSTA VISION KANUNSUZ VADİ THE İN STAR)HENRY FONDA ANTHONY PERKİNS A.D.S.AKTÜAIJTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • xl mıııııııııtım ılımını mum ı ilintin ı iimiimiii ıtıııtıı ıı ııımııtnı İNAT ETMEMELİ ı MB.K.üyesi Numan Esin,Karacabey'de konuşurken:Biz,zengin düşmanı değil,hırsız düşmanıyız,demiş.Hay Allah razı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • 0 ALtZE Jilberman adında bir kadın riig ağrısını dindirmek için yuttuğu haplardan zehirlenmiştir.Alize ha*tahaneye kaldırılarak tedavi allına alınmıştır.0 HÜSEYİN İzzetzâde adlı bir talebe İmtihanda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • MEVDUAT SAHİPLERİNE AZAMİ FAİZ VEREN BANKA TÜRK J|f~ EKSPRES BANK N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • h YAZLIK ve KIŞLIK Poplin KASAR MERSERlZE BOYA APRE FASON İŞLERİ.TÜLBENT-HASSE OTOMAN MAMULLERİ T«lg.Tekstil Aydın r 1 TEKSTİL FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • KÜLTÜR KOLEJİ'.jflCjemûeket hizmetine aUzelmekd selefi huifaıı*.26 Eylül 1960 KOLTOR KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • TAKSİTLE SOBALAR BORULU GAZ ARÇELİK,GASFLAME,VEZÜV,MARATON,İPA,HOT markalar,BORUSUZ GAZ TALİSMAN,MERS,ÜNAL ve HOT markalar,KÖMÜR veya ODUN Şakir Zümre,Emaye Demir Döküm,siyah Canko',ve Muhtelif Tip.EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • OKULLAR BUGÜN YENİ DERS YILINA GİRİYOR ilk ve orta öğretim okulları bu sabahtan itibaren yeni ders yılına girmektedir.İlgililer,bu yıl randımanın artırılması için,okulların geçen yıllara nisbetle daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • YEŞİLDİREKTE BİR HANDA YANGIN ÇIKTI Yeşildirekte Çeğmeci sokak 17 numaralı Yazgan handa yangın çıkmıştır.Abdurrahman Yazgana ait fanila imalâthanesinden çıkan ateş k'sa zamanda ikinci kata sirayet etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1960
  • Gümrüklerdeki 1660 otomobil satılacak Muhtelif şekillerde yurda getirilip ve gümrüklerde kalan 5 milyon dolar değerinde 1660 muhtelif tip otomobilin satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • H,istifayı düşünmüyor B.M'de müzakerelere bugün devam edilecek,ike,Nehru ve Nasırla konuşacak DIŞ HABERLER SERVİSİ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammerskjold istifa etmeyi düşünmemektedir.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • KEUŞÇEV ISRAR EDİYOR Kruşçev dün yaptığı basın toplantısında Genel Sekreterin azlinde İsrar etmiştir.Sovyet Başbakanı Genel Sekretere karşı şahsî husumeti olmadığını ileri sürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • Siz de TENİNİZİN GÜZELLİĞİNDEN GÖRÜR duymak ister misiniz?Öyleyse çiçeklerden elde edilen bu usarenin hayret verici hassalarından istifade ediniz.Bir kadından hayranlıkla bahseden erkeklerin daima:cFe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • 1 TALİ H L İ YE 6 DAİRELİ B İR AP ARTM AN IN T A #AMİ Bu 3 katlı,çift daireli Apartman' Ankarada Kavaklıderededir.Her dairede 3 oda,1 hol,mutfak ve banyo vardır.Bodrum katında ufak bir kapıcı dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • Mahalle Bekçileri SKİ zamanın sırtı gocuklu,eli sopalı mahalle bekçiliği E i 1 lâğvedilerek yerine üniformalı,beli tabancalı resmî yahut E gayr-i-resmî mahalle bekçileri ikame edildikten sonra bu E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • BANKASİ Bütün şubeleriyle SPOR TOTO Bayii olarak Hizmetinizdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • Adam çiğneyen bir turist tevkif edildi SİVAS,HUSUSİ Otomobili İle Hüseyin Yıldırım adındaki köylüye çarparak yaralayan Alman Turist Erlch Orlnger Zara'da tevkiî edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • Tuzla'da çalışan bir kız yangın çıkardı SİVAS,HUSUSİ Zara'nın Hamu tuzlasında odacı olarak çalışan 12 yaşlarında Zeynep Güven,gaz dökmek suretiyle Tuzla memurluğu binasında yangın çıkarmıştır.Küçük kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • Bir Doktorun Cüzzam hakkında tavzihi 24 Eylül Cumartesi günkü Milliyetin 3.sahlfesinde «Türkiyede 50 bin Cüzzamlı var» başlıklı haberde adı geçen doktor Rasid Kaçaroğlu gazetemize gönderdiği bir mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • KARAYA OTURAN RAMAN KURTARILDI ÇANAKKALE,HUSUSÎ 10 gün evvel karaya oturan Raman tankeri dün Başarı kurtarma gemisi tarafından yüzdürülmüştür.Kurtarma işi ile daha evvel İmroz ve Hora tahlisiye gemile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • IKEYSTONE.Londra'da hafta içinde 1000 den fazla polis şehir salonunda karışıklık çıkarmaya yeltenen 2000 kadar genç serseri ile mücadele etmiştir.Resimde polisler,nümayiş yaparak karışıklık çıkarmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • ııııt«ııııı»fl t m 0 m u i ı iril DOGUBANKTA Hesap Açınız.4 Ocakta PERİ REKLAM ı m m m a 100 000 Lira kazanırsınız.DOGUBANK M4fffW4+H îsîi2fis;î;hafcafcaftAA^U «V.a f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1960
  • $£AWON DA N£YAR NEV0K6A KEfspî rop-PAKIARINA DOfrRUYOtt 6|KARIA^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • 92 Burada Aslan'ın taklidini yaparak:Canım ağblclğim.Biz bütün resimleri çektik.Bırak da daha yakından çalışalım.Bu kötü resimleri basıp,polis bırakmadı diye yazarsak halk tenin gibi kıymetli bir zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • SANATİ MADAM BUTTERFLY BAŞLIYOR ALTAN^İLKİN j E ŞEHİR OPERASİ,Cumartesi gecesi MADAM BUT-E TERFLY operası İle veni mevsimi açacaktır.E Küçük Şaline aktörlerinden Erol Günaydın bir Eş E KUKLA TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • BETON DEMİRİ 6 ilâ 22 milim KEROPE KARALI Mimar Kemalcttin No.4 Sirkeci İstanbul Telefon:22 04 fifi Telgraf:Karalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • HANIMLAR BEYLER VE ÇOCUKLAR HER BEDEN VE MUHTELİF RENKLERDE MANTO DÖKAR TAYYÖR ELBİSE 8ERJ VE KASE PANTALONLAR J y^ V TEK CEKETLER f ŞL TAKİM ELBİSELER j/*r.R'CA V S&4 «Ull ANMAMAM AŞİREFENDİ CAD ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • RADYOLARINIZ Arızamı yaptı Telefon ediniz.Teknisyenlerimiz tarafından yerinde garantili tamirleri yapılır.Tel:44 05 74 liakhak Yüksekkaldııım No.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • KELEPİR SATILIK MAKİNELER Eksantrik Avrupa ve yerli presler,torna,revolver tezgâh,motor,hava kompresörü,baskül,el presleri,Müracaat:Yenişehir,Serdar Ömer cad.Kaşkaval sokak No.6-1 Tel:272081
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • HİCRİ Pazartesi RUMÎ 1380 26 1376 Rı-hiül-alür EYLÜL Eylül 5 19 6 0 13 VAKİ T VASATI EZ ANÎ Güneş 5.51 11.50 Öğle 12.05 6.04 İkindi 15.27 9.27 Akşam 18.01 12.00 Yatsı 19.33 1.31 ı İmsak 4.12 10.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • M.S.B.İst.2 No.Iı Sat.Al.Koni.Bsk.dan:Ciheti As.Içİn 12500 Mt kıl lelfc Er melbusatı için)5000 Mt.kıl tela Talebe Melbusatı içini satın alınacaktır.Er melbusatı için kıl telânın tahmini fiatı 650 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • SİLİVRİ BELEDİYE RİYASETİNDEN 1)Kasabamız pazar yerine üstü kapalı sergiler yaptırılacaktır.İşin keşif bedeli 38.930,76 liradır.2)Bu husustaki şartname,plân v.s.Belediyemizde görülebilir.3)İhale kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • YAPI ve KREDÎ BANKASI İstanbul İkinci Noteri,Maliye murakıpları ve davetliler huzurunda 25 Eylül 1960 Pazar günü Atlas Sinemasında yapılan YILIN ÜÇÜNCÜ' İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE partman Dairesi Kazananlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • ej:if 2^ Igj 3 PAKİÇO GİDlP VUK^JUAN HAVOUDU.BUUAUM BİEŞET/UER.OĞR.ENÎRJZ,BEl_k:i_p' ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • wu£0" NuN KÖTÜ OLDUĞUNU anlayınca nedeni Cinayet İşledîğİnİ f^O—İSH GiDİ.oîr«4 1 Beni anlayavaazsin.O KADAI5. OR ^UŞTuV,Kİ MEMEN ORADAN KAÇ.MAK ı'STc.KUÇUK.Bil*.OTELE GİDİP B'ıZ.ODA tuttum.ğaızsonoan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1960
  • mmmm-K i V.V w& X w ^ŞUNÜ OA AL EUİNffN M0DACU_A£4 Ö^NEK OLACA 6ÎZİM AİL-E BU SENE!a OO/İMliı/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Ziraî vergi 1961 den itibaren alınacak t Baştarafı Birincide MÜRURU ZAMAN DENİZLİ İSMAİL MVRİ'den Milli Birlik Komitesi üyelerinden Yzb.İrfan Solmazer Denizlide yaptığı konuşmada «Mürünı zaman» in kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Ertuğrul Gazi Dfi.ai.ddi SÖĞÜT,A.A.Ertuğrul Gazinin 679 uncu ölüm yıldönümü dolayısiyle dün Söğüt'te BUecİk,Eskişehir,Kütahya Valilerinin ve Garnizon Kumandanlarının katıldığı büyük bir anma töreni ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • ÖLÜM Dul Bayan Sonya Benardete'nin aevgili esi,Bay ve Bayan Yermlya Benardete'nin babaları.Viket ve Mahir'in büyükbabaları,dul Bayan Benvenuta Bonarde'e'nin oğlu,Benardete Aguado-Strotl Muçabak Abreva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • F.Bahçe,iz.Spor'dan revanşı aldı:1 0 t Baştarafı Altıncıda rlyle sadece Yük^el'di.Nitekim bu oyuncunun attığı golle Sarı Lacivertliler saru.dan 1-0 galip ayrıldılar.Golün kaydedildiği 79.dakikaya kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • BALKAN ATLETİZM OYUNLARI KAPANDI t Baftarafı Altıncıda Türk 14.42.4,SÜkrü Saban bu müsabakada yedinci ol.nuıtıır.4X100 metre bayrak kadınlar:1 Yugoslavya 49.1,2 Bulgaristan 49.9,3 Türkiye 51.6,Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • KARARNAMELER t Birincide ti-Bu toplantıda görüşülmesi gereken Anayasayı ihlâl suçunu tahkik eden heyetinin raporu gelmediği için,kurul bir saatlik bir mesaiden sonra dağılmıştır Kurulun dünkü toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • SARPER VE AVEROFF t Baştnrafı Birincide KABİNE TOPLANMIYOR Bir hükümet sözcüsü kabinenin Türk-Yunan münasebetlerini yeniden gözden geçilmesi için toplantı yapması husutUfldakl liberal Parti liderlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Yakacık kazasında ölü sayısı sekize çıktı Yakacık yolunda cereyan eden feci trafik kazasında ölü sayını sekize yükselmiştir.Savcılık hâdisa ile ilgili dosyayı hazırlamıştır.Ehlivukuf raporunun gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • D.Spor:4-A.Gücü:3 t Baştarajı Altıncıda vermişti.Ertanın 17.dakikadaki frikik!gole çevirmesi Ankaragiiçlülerl ümitlendirdi İse de,Demirsporlular bu ümidi iki dakikada kırıverdiler.Celâl dördüncü golü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Ad.D.Spor:0 PTT:0 t Baştarafı Altıncıda yük bir enerjiye sahip olan santrforu Yusuf vasıtasiyle Domirspora hayli tehlikeli anlar yaşattı.Bu oyuncu son 10 dakikalık müddet içerisinde rakin santrhafı üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • ÇİMENTO Mubayaalarınızda menfaatlerinizin,ciddi ve samimî koruyucusu YORGİ ÇİLİNGİROĞLU Obalı 192 Tel:211975 213257
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • m HER KAPASİTEDE;IS KR A TELEFON SANTRALLARI E5 ÜRK TELEFON LTD.ŞİRKETİNDE] GALATASARAY YENİ ÇARŞI 49 32 00 DARFİLM HAN 44 12 5?40 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • m& eT e^ teüV touo Jfct ÇAMAğ\^V 2EYTÎNBURNU HAQ RAŞtT BEY GEÇİDİ 27/2 Tel.22 87 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Ankara Tekel Başmüdürlüğünden:1 Başmüdürlüğümüz mülhakatından Sekili Tuzlası elektrojen grubu santral binası inşaatı birim fiat üzerinden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.2 işin pazarlığı 14/10/1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Kapab.zarf usulü üe ihalesi yapılacak olan 1955 Genel nüfus sayımı neticelerinin idari teşkilât itibariyle «Vilâyet,Kaza,Nahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Bayar ve Menderes'in mektupları açıklandı t Baştarafı Birincide lamadığı bir Ordu müfettişinden bahsederek şöyle demektedir:«ttrfî idare'nin vâz'ı asayişi temin maksadına matuf olmayıp,fikrimce daha z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • M.M.V.4 No.Iıı Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile 1 adet Lyofilisation cihazı alınacaktır.Tah.bedeli 25.000 lira olup geçici teminatı 1875 liradır.İhalesi 30/9/1960 Cuma günü saat 11.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımız ihtiyacı için bir adet Demir plânya tezgâhı satın alınacaktır.Komple demir plânya tezgâhının muhammen bedeli 22.500,lira olup geçici teminatı 1.687,50)liradır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • KÂĞIT SATIŞI Eb'ad,gramaj ve fiatları aşağıda açıklanan Norveç menşeli kâğıtlarımızın peşin ve kredili olarak toptan en az bir balya)satışına devam edilmektedir.İsteklilerin Bahçekapı Yeni Valde Han K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Okullara,Bayilere,Velilere ve Noterlere BAKIŞ MÜESSESESİ YENİ DERS YİLİNİ KUTLAR.HAZIRLIKLARINI SUNAR tik okularm her sınıfına ait test kitapları,iki ve üçüncü sınıfa ait sınıf derslerinin kitapları,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Nişantaşı Hastahanesi Ameliyathanesinin ihtiyacı bulunan 1 adet ameliyat masası teklif alma suretiyle satın alınacaktır.2 İsteklile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • Türkiye Millî Birlik Komitesi Satmalına Komisyonundan 1 T.M.B.Komitesi hizmetlilerine yaptırılacak olan elbise ve paltoların sadece dikiş işçiliği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10i SATILIK EMLÂK ERENKÖYDE Kazeskerde dörder odalı üç daire 100.000.22 58 78 41 KURTULUŞ sinema karsısında,kalorifer,asansör,parkeli,birinci sınıf,itinalı malzeme İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1960
  • İstanbul Tiyatrosu ELHAMRADA Yarın akşam saat 21 den itibaren ÂŞIK MİSAFİR Oyun 3 Perde Yazan:Jean De Letraz Nakleden:M.Karaca Sahneye koyan:Avni Dilligü Dekor:M.Alâaddin KADROMUZ:TOTO KARACA ALEV SÛR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.09.1960
  • D.Spor,A.Gücünü yendi A.D.Spor,PTT berabere Ankara Demirspor Millî Ligdeki ikinci maçını kazanırken.Adana Demirspor ve PTT arasındaki mücadele ise golsüz kapandı D.Spor:4 A.Gücü:3 STAD:19 Mayıs SEYİRC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Galatasaray B.Spor'u farklı yendi SEYİRCİ:3104 HASILAT:9420.75 HAKEMLER:Nejat Şener Faruk Talû Semih Zoroğlu GALATASARAY:Bülent irk)K.Ahmet B.Ahmet kir)Mustafa Ergun [Faruk Erdoğan irk)Samim Suat irk)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Kürek Millî Takımları tesbit edildi 2 Ekim pazar günü Bulgaristan ile karşılaşacak olan kürek mili!takımımız dün yapılan seçme müsabakalarından sonra tesbit edilmiştir.Dünkü müsabakalarda birinci ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • F.B AHÇE.İZ.SPOR'D A REVANŞI ALDI:1-STAD:Alsancak.SEYİRCİ:11.327 HÂSILAT:63.863 HAKEMLER:Muzaffer Savran Recai Türksever Şevket Ergüneş FENERBAHÇE:Özcan Osman LNedim Basri Naci Avni Şeref Hilmi Kadri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Balkan  oyunları Takımımız 29 puanla sonuncu oldu.Ayçan Önel pentatlonda Türkiye rekoru kırdı C}f\UNCU Balkan Oyunlayjll rı dün gece Atina'da Averof stadında yapılan müsabakalarla kapanmış ve atletiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Hakem bugün geliyor Beşiktaş Rapid maçını idare edecek olan Bulgar hakemi Dimov'un ve UEFA tarafından saha müşahidi olarak vazifelendirilen Yunanlı Kosta Konstantanarasın da bugün şehrimize gelmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Ad.D.SporsO PTT:0 STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:5913 Kişi HASILAT:21.712 Lira HAKEMLER:Nadi Irmaklar Rallim Kotan Nihat Özbirgül.ADANA DEMİRSPOR:Hâşim Sırrı Ali Hikmet Hakto K.Yaşar Atillâ Cengiz Yaşar tAtî,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • j KULÜP.*1 Ut-ÛP.2 1 Tu 2 i A VEFA ERiKOy •1 ı 1 FENERBAHÇE 6umRux 2 EammivET MAS öy 3 o i MİL.AL P.T.T.A o A.âü£ü G B'RÜĞİ H.TEPE VOLSPOR 6 AuTlNDAS VETMİŞEHİR 7 o t i ANADOi-U DAVUTPA5A 3 G AL.ATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • MİLLİ Lİ G D E PUAN CETVELİ Takımlar O G D M A V P Kp F.Bahçe 5 4 1 0 11 2 9 1 G.Saray 5 4 1 0 12 i 9 1 G.Birliği 6 4 1 1 10 4 9 3 İz Spor PTT t;10 S 2 2 4 1 4 8 8 3 13 8 4 8 12 A.Ordu i;2 1 1 8 7 7 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Beşiktaş'ın yarınki çetin rakibi Avusturyanın Bapid fulbolcuhm Yeşilköy hava alanında toplu halde görülüyorlar.RAPİD TAKİMİ HRİMİZDE Avusturya şampiyonunun yarınki kadrosunda Dienst yok.Zeman'ın oynam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Mahalli Lig yine Galata Süleymaniye 1-1,Hasköy Emniyet 0-0 berabere.Anadolu,Davutpaşa' yi 3-1 yendi DUN Şeref stadında oynanan Spor Toto'ya dahil İstanbul mahallî lig maçları sürprizli neticelenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • Dün yapılan basketbol teşvik maçları Bölge basketbol teşvik turnuasına dün de Teknik üniversite Spor Salonunda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Î.T.Ü.77 Dz.H.Okulu 54 Modaspor 91 LÜ.S.K.37 Dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.09.1960
  • İstanbul Konkurları tehir edildi Dün Ayazağa Süvari okulu açık menejmda yapılması icab eden İstanbul Konkur Hipik birincilikleri hava muhalefeti yüzünden tehir edilmishr.Müsabakalar muhtemelen önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor