Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • IA.P.I Belçika Kralı Baııdouin ve birkaç jjuıı evvel nişanlandığı ilân edilen İspanyol kızı Dona Falında de Alnı e A Aıagun Cumartesi jfüniı Brüksel'de Cicıj:"on sarayında bir basın toplantısı tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Yarın »abalı yurt çapında bir geziye tıkacak olan Milli Birlik Komitesi üyeleri,bir veya iki kişilik ekipler halinde yukarıdaki haritada belirtilmiş bölgelere gideceklerdir.Kur.Yrb.Suphi Karaman,Hv.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • KIZILOĞLU "10 YILDA 60 yıl geriledik,dedi ERZURUM,AA.İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloglu,saltanat devrinin dahi memlekette sakıtlarınkl kadar tahribat yapmadıklarını söylemiştir.Bakan şöyle devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • ŞAKAYA GELMEZ BU İŞ.Devrimin niçin yapıldığına dair mütalâalar devam ediyor.Bir gaddarı devirmek için yapıldı.Karıle?kavgasını önlemek içi» yapıldı.Türkiye'nin kaderini değiştirmek için yapıldı.Mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Gaziantep,serbest bölge oluyor ANKARA,HUSUSÎ Bakanlar Kurulu,uzun zamandan beri yasak bölge olan Gaziantep havalisini serbest bölge haline getirmiştir.Bu suretle yabancıların bu bölgede serbestçe geze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Trafik kazalarında Dokuz kişi öldü Rize,İzmir ve Aydın'dakl trafik kazalarında 9 kişi ölmüş,11 kişi de ağır yaralanmıştır.RİZE Şeref Tezel idaresindeki 70094 plâka sayılı kamyon İspir'den Rize'ye geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Nm K R U S Ç E1/MERfKA' İşçilerin aleyhte tezahüratiyle karşılanan Sovyet liderini 8 bin polis koruyacak E NEW YORK,Hususî muhabirimiz İskender SON'GUR'dan US Başbakanı Kruşçev,dün New York'a varmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • ZİRVE TOPLANTİSİ Bugün normal toplantılarına bağlıyacak olan Biı leşmiş Milletler Genel Kurulunun silahsızlanma ile ilgili müzakereleri bir zirve konferansı halinde geçecektir.Kruşçev silâhsızlanma me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Selim Sarper New-York'a vardı NEW YORK,Hususi Muhabirimiz İSKENDER SONGUR bildiriyor Türkiye Dışişleri Bakanı Selim Sarper Birleşmiş Milletler Genel Kurulu-mın bugün bağlıyacak olan müzakerelerinde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • E.Menderes A.Menderes'e Muhalifntiş!Sakıtlardan Ethem Menderes'in hâtıra defterinden bazı kısımlar bugün çıkan «KİM» dergisinde yayınlanmıştır.Ethem Menderes Uşak ve Topkapı hadiseleriyle geçen devrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • RUM m İddianameler hazırlanıyor 7ASS1ADA Mahkemesinde Yüce Divân Savcısının okuyacağı iddianame,Yüksek Soruşturma Kurulunun bugünden itibaren Ankarada yapacağı umumi heyet toplantılarında lıazırlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • BlOMSTEŞ m»ııi'W'-arcmoys »m har kost^-maskİ^ 1 'V,t* m w't fut V kitltinvs iti'Ad sfa!l?dter,ior me,TFK MF7IIN RİR TİİPIf Gü»ftf* Batmaz adında bir.irk genci,1 tlV "IttUn Din I URA Norveç'te bu yıl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Toz çay,yüzer gramlık paketlerde satılacak 300 gramlık toz çay paketleri satıştan kaldırılacaktır.Bunların yerine 100 Sramlık çay paketleri satışa çıkarılacaktır.Bu paketlerin fiatı 150 kuru?olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • YEN KÂN EKİMDE IKIYO Millî Birlik Komitesince hazırlanan tasarı,diğer komisyonların projesi ile birleştirilecek ANKARA,HUSUSÎ ADALET Bakanlığında yeni kira kanununu hazırlamak maksadiyle teşkil edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • Yüksek Adalet Divânı Savcı Yardımcıları 12 ye çıkarıldı ANKARA,HUSUSİ Yüksek Adalet Divanının Savcı Yardımcısı sayısı 12 ye çıkarılmıştır.Bu karan Millî Birlik Komitesi almıştır.Savcı yardımcıları Yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1960
  • A VAD1I III 'assıadada yapılacak duruşmalarda.Dolmabahçe ile Yasmada arasında Do I m abahçe vapuru i llUf M I Mr İkili sefer yapcaktır.Doltnbalıccde yapılan iskele önünde dün Dolmabahçe vapuru seyir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • TIBBI BAHİSLER Niçin sinirli oluruz?Dr.ERCÜMENT BAKTIR ZAMANIMIZ sinirli ve heyecanlı İnsanların çağı olau.Kimime karşıiaşsanız a^abı gergin,evnamlı,vesveseli veya sıkıntılı.Kimin hatırını sorsanız,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • İÇ ve DlŞ LASTİKLERİ EMERGE COROEXTRA ve EMERGE ÇİFTASLAN BİSİKLET LASTİKLERİ İHRAÇ EOfN KİMYEVİ MADDELER MACAR OIŞ TİCARET ŞİRKETİ Budap«*t 62,BP 248 kHLMUUMP(X CORDATİC JANTA TAM UYGUNLUK UZUN ÖMÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • SEKRETER ARANIYOR Ciddi bir müessesede çalışmak üzere İngilizce muhaberata vâkıf bayan Sekreter alınacaktır.Taliplerin P.K.302 Galata İstanbul adresine Sekreter rumuzu ile müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • n Neriman SİNEMALAR BEYOĞLU ALKA2AH Tel:44 25 62)1 Kimli Kamçı Arlene Dahi Türkçe.2 Denizaltı Cehennemi Widınark-Renkli tng.ATLAS Tel:446835)Tarzan Zor Durumda Gordon Scott Renkli ingilizce.EMEK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımız ihtiyacı için bir adet Demir plânya tezgâhı satın alınacaktır.Komple demir plânya tezgâhının muhammen bedeli 22.500,lira olup geçici teminatı 1.Ü87.50)liradır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • 44 Numaralı kotadan aldıkları tahsislerle dünyaca maruf Kodsk FİLM ve KAĞITLARINI getirmek iateyeu sayın ithalâtçıların müessesemize müracaatları rica olunur.BURLA BİRADERLER ve Ş sı Hezareu Cad.tH Ü3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • SATILIK FABRİKA BİNA E ARAZİ 6.500 M2,arazi 4.500 M2 si Betonarme Blokaj dürt taı-afı mııntazanı duvarlı 1200 M2.si bina dört depo,su,elektrik trifaze yeni inşa edilmiştir.Müracaat Telefon:22 27 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • Th rfftı itk A dflh ı lifti ıifh n1 En yüksek faiz Bol ikramiye I1rİ2 ||^ EKSPRES BANK N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • N,İŞSİZLİK i TT Ett fırsatta cemiyete diiniip,çalışmak lâ-j~ un,diyoruz.Toplulukların önüne çıkıp,•alışın,diyoruz.Yazı yazıyoruz:Çalışın.I Konuşma yapıyoruz:Çalışın.Sonra sarı benizli,uzun traşlı insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • 12 SAVCİ VE YARGIÇ YER DEĞİŞTİRDİ Millî Korunma Mahkemelerinin lağvı ve yeni Toplu Ticaret.Asliye Ceza ile 4 üncü Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulmasiyla İlgili tayinler devam etmektedir.Şehrimiz Adliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • 32.08 Gümrük Tarifeli APA ve serbest döviz sahasından 32.08 Gümrük tarifeli lisansları olan ithalâtçıların fabrikamızla temas etmeleri menfaatlerinedir.Müracaat:Emayetaş-Bakırküy Tel:71 65 30 71 GG 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • k m ffî&mtl SOLDAN SAĞA:1 Başkalarının anlayamıyacağı şekilde tertiplenmiş gizli haberleşmeye yarar İşaretler serisi;Cüretkar.2 Yemek;Yerine koyma.3 Otlan çürütmek İçin tarlayı altüst etme;Büyük memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • •M HIM IHI I İMİ 11III t III MM MM İMİ İMİ Hl III UMUMİM M ıIMMIIHliilll IIMMMIIIMMIMIMM İSTANBUL 6.56 Açılış,dilek ve program 7.00 îki marş 7.05 Helmııth Za-charlas orkestrası 7.15 Saz eserleri 7.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların tesiri rnüsbete doğru gidiyor.Mühim teşebbüsleriniz l ;in bir İM Rttn beklemeniz kâfi.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bugün alınganlığınız üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • rEMKÖY y A KAÜNOt ÖROMERO ORKESTRASI Son Veda Haftası 20.9 1960 23 9 1960 '24 9.1960 gecesi hariç)TEL.62 40 01 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • DERS BİLGİSİ Haftalık öğrenci Dergileri Mütehassıs heyetler tarafından ilkokul programına ileri öğretim metodlarma,test usulüne ve pedagojik esaslara göre hazırlanır.1,2,3,4 ve 5.sanıflar için bütün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • İNŞAAT SAHİPLERİNE:MERBALtT SUNİ MERMER Fabrikası mâmûl çeşitlerini arzeder.'60 X 30 ebad dcişeme kaplamaları Planel)Muhtelif ebad plaklar ve cephe kaplamaları,Düz ve döner merdiven basamakları,Denizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • u H\TASARRUFLARINIZDAN EN İYİ ŞEKİLDE İSTİFADE İÇİN YAKINDA BİR İMKÂN VAR Senesonu Çekilirinin Teferruatım Bekleyiniz!h TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emrıiı/et)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • SABENA VE PAN AİR DO BBAZtL,BÜROLARINI KAPATMIYORLAR Pazar günkü Milliyette oCemlyet Haberleri» sütununda,Panair do Bıazil ve Sabena havayollarının,yolcu kıtlığ-ndan,Türkiye seferlerini kaldıracakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • TAKSİ tCİNDE ESRAR İÇEN 6 KİŞİ YAKALANDI Taksi içerisinde esrar İçen altı esrarkeş yakalanmıştır.Dün gece Park Otelin alt tarafındaki sakakta duran bir taksiden şüphe eden polis,İsmet Ünalmışlar,Zülfü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • ÇİFTLİK YANGININDA 44 HAYVAN YANDI Küçükçekmecede Şemsettin Girgine eh çiftlikte dün gece yangın çıkmış 44 baş hayvan diri diri yanarak ölmüştür.Yangın çiftlikte bulunan ekrnek fırınından çıkmış ve kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • 29 KUMARBAZ DÜN SUÇÜSTÜ YAKALANDİ 29 kumarbaz kumar oynarlarken polis tarafından yakalanmışlardır.Cerrahpaşa,Küı;ükpazar,Ayvansaıay semtlerinde kumar oynandığını tespit eden polis,dün bu yerlere ani b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • AÇIK TEŞEKKÜR Oğlumu/Pulat Bayıı'nın teshil edilemeyen müzmin apandisitini fıtık ameliyatı sırasında teşhis ederek gereken an!mukabeleyi yapmak suretiyle,yavrumuzu mu hakkak bir tehlikeden kurtanp şif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.09.1960
  • GÜMRÜKTEKİ OTOMOBİLLER 15 EKİMDE SATIŞA ÇIKACAK Gümrük depolarında bulunan ve satışları kararlaştırılan muhtelit model ve marka 1000 den fazla otomobil 15 Ekim tarihinden İtibaren satılacaktır.Otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • S^mM Yavrularınız bütün ü'm boyunca devamlı hareket ve oyunları esnasında fazla enerji sarfeder.Bu enerji kaybını telafi etmek için,onlabol kalori teinin eden u 2 Beher 100 gr.ARI BİSKÜİSİNE 2000 üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • İZMİR Kazova Perlon Mağazası 19 Eylül 19(50 Pazartesi gününden itibaren büyük yeniliklerle sayın Ege bölgesi halkının hizmetinde 1 İnci Kordon:184/A Tel:34 07 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • ALMANYA'YA GİDECEKLERE Pratik Almanca kursları The English Center Lisan okulu Küçükparmakkapı Sokak No:25 Telefon:49 53 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • ektupla 6 Ayda EHLİYETLİ elektrikçi ueUslirilir.Broşür islet/iniz İ STAI^BtJI,ıA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Siyasî olaylar dergisi SIR İÇİN HİÇBİR ŞEY SIR DEĞİLDİR Emin Kalafat'ın Sabahat ismindeki bir kadın vasıtasıyle çevirdiği işleri SIR'da bulacaksınız.Koraltan'ın Alman mürebbiyesi Barbara,«Koraltan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • MOSKOVA.TAŞKENT.BUHARA.SEMERKAND.TIFLH GÖRDÜĞÜM RUSYA "ki Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR no zbekler,hakiki Türklerdir.Özbeklerin an'anelerl.O İstanbulluların an'anelerlne benzer.Istanbulda vukua gelen hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • KIŞ YAKLAŞTI!KIŞI GÜLERYÜZLE KARŞILAYIN!Kaloriferli evinizde,apartmanınızda sizi kömür derdinden kurtaracak cihazlar:İSVEÇ İTHAL MALİ:OTOMATİK M A Z U T BRÜLÖRLERİ ALARKO MAZUT VE AĞIR YAĞ CİHAZ VE TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • TAKLİT SEBEBİYLE Sayın matbaacıların dikkatine Sağlık Bakanlığının ruhsatını haiz FAZIL ÇİL İLÂCI Müstahzarının kutu ve prospektüsünü bilmeden yapmış veya böyle bir teklif almış olabilirsiniz,ilerde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • GENİŞ BİR İŞLETME İÇİN TECRÜBELİ UMUM MÜDÜR ALINACAKTIR.Muhasebe bilgisi olan ve yabancı dil bilenler tercih edilir.Ücret 3.000 TL.dir.Taliplerin mufassal tercüme-i hallerini ihtiva eden müracaatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • ÜÇ AHBAP 50W MfffPlitiHİ *ARPBDö£t WÎM,Jİ KAPARDI-77481785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • 44 NUMARALI KOTADAN Fotoğraf kâğıdı ve filmi ithal lisanslarını devretmek istiyenlerin Rıza Paşa Yokuşu Milas Han 113 İstanbul Tel:22 95 29 müracaatları rica olunur.0968
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • DİKKAT DİKKAT 110 Liraya DİKİŞ Gençlik Kadın-Erkek Terzihanesinde Palto İSMARLAMA Pardesü 135 TL.Beyoğlu Ahududu Pasaj kat 3 No.56 Tel:49 46 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Dinamitle trende seyahat eden genç BURDUR,HUSUSÎ Hüseyin Geyik adında bir genç,yanında dinamit olduğu halde trenle seyahat ederken yakalanıp tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Ticaret Ataşeliklerinin bir kısmı kaldırılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinde tasfiyeler yapılacak,dış memleketlerdeki temsilciliklerimizden bir kısmı kaldırılacaktır.Kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Köylere 1 Milyon 300 bin gazete Haöıtıldı ANKARA,HUSUSÎ 27 Mayıstan bu yana Milli Birlik Komitesi kanaliyle Türkiyedeki köylere dağıtılan gazete sayısının 1 milyon 300 bin olduğu açıklanmıştır.Eski me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Belediyeden tahvil atanlar dinlenerek Tahkik Heyeti,Belediye tahvilleri mevzuundaki tahkikatı derinleştirmektedir.Tevkif edilen komisyoncu Hakan Hünler'e çok düşük fiatla tahvil kırdırarak mağdur duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Basın Ataşeliklerine tâyinler yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Basın Müşavirliğine eski Londra Basın Ataşesi Mehmet Ali Pamir.Muavinliğine ise Yenigün gazetesi yazı işleri müdürü Selâhattin Sonat,Tahran B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • SİND SULARI İHTİLÂFI DÜN HALLEDİLDİ 1 milyar dolarlık anlaşma,Karaçi'de Nehru ile Eyüp Han arasında imzalandı KARACİ,RADYO,A.A.Sind havzası sularının Hindistan ile Pakistan arasında paylaşılması hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • i ^İ ON zamanda bana gönderilen eserler arasımla «İskit» mü-i İ j^ essesesi tarafından neşredilmekte olan «Mufassal Osmanlı Ta-rihi» nin dördüncü cildi de var.Ben bu gibi eserlere «uzun E I ömürlü» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • 37.02-10/37.02-20/37.03-11/9U.07-10 Gümrük ve istatistik pozisyonlarına giren BOŞ SİNEMA FİLMİ FOTOĞRAF FİLMİ HASSAS FOTOĞRAF KÂĞIDI FOTOĞRAF CİHAZLARI tahsisleri almış veya alacak olan ithalâtçıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.09.1960
  • Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin cins ve evsaflarını bildirir listeler Galata Bankalar caddesi Hazeren caddesi)No.75-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • VİPİ YO lif R GEÇIY OR S AFTER YILMAZ İki defa şampiyon:AL OERTER 20 sene daha atletizm yapmak niyetinde olduğunu göre,muvaffakiyetinin sırrı:"Çalışmak,çalışmak,OLİMPİYATLAR başlarken favori gösterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • 6u nefis tad ve koku.Kocam ve çocuklarım yemeklerime bayılır ve daima takdir edilirim.Fakat ben de bilirim ki muvaffakiyetimin asıl sırrı:VİTA'dır.Çünkü tadı ve kokusu nefis olan VİTA ile pişen yemekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • Cİ&HE&tt K^^Ut-Hıçkırık/ONUM AÇUIKT4N Bu DURU/MA OPŞNAE&İÎME GörsuOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • »3 2f,7,T'\KOSE l_A ki'NiZ VE.MECiE.BEKABER.Sl_OÎN KOSE SANA MEK A ft ŞEVİ SONRA AiNuA,"neiAA.iyi g^,TY 77,LLET SÜS ama.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • Şu eSVAuASÇ.D&â BAŞINDA Ou\ASA BfZı Bizi vna5ara.VA SOKAAA*Ç İÇ.İN VEKUEp.TiKÎumÎŞ Ol'yH-CEĞfMxan olaaaaz.et.»Yi İNSAN.SENİ KALPAZAN HERİF-SEN i i B'ıZİ AU.DAT.AAAYA AA l KAl_k:TlNZ.BEN NUMAKi Vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • E Olimpiyatlar Dünya Posta İdarelerinin «Olim-S ğj piyat Pulları» çıkarmalarına vesile olmaktadır.E H 1952 Olimpiyatları için Finlandiya,Yugoslavya E posta idareleri iki seri pul çıkarmışlardır.1956 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1960
  • YAKUT 8G O,Talıir ağaya mufassal bir yemek listesi sipariş ederken elimle işaret edip durdurdum:Evde tavuk var mı?Var.Soğuk bira?O da var?Tamam.Tabir ağa sen bana lütfen bir tavuk İn sandviçle bira ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • N.K R U Ş Ç E V AMERİKA'DA Baştaraft Birincide limana girer girmez şehrin 24 bin polisi seferber olmuştur.Kruşçev'l ve diğer komünist devlet adamlarını korumakla 8 bin polis görevlendirilmiştir.Gemi,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • KELEPİR SATILIK MAKİNELER Eksantrik Avrupa ve yeril presler torna,revolver tezgâh,motor,hava kompresörü,baskül,el presleri,Müracaat:Yenişehir,Serdar Ömer Cad.Kaşkaval sokak No.6-1 Tel:272681
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Yatılı Muadeleti tasdikli Gündüzlü ÜSKÜDAR TÜRK KIZ KOLEJİ İLK ORTA I.İSE Yeni açılan şubelerimize mahdut miktarda öğrenci ali' nacaktır.Üsküdar Fıstıkağacı Sürahici sokak No:1 Telefon:36 29 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Miiiiuefl Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fitlen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • HİCRİ 1380 Rebllil-evvel SALI 20 EYLÜL HUMI 1376 Eylül 28 19 6 0 7 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 5 45 11.33 1 öğle 12.07 5.56 İkindi 15.35 9.23 Akşam 18.11 1200 j Yatsı 1945 1.32 İmsak 4.05 9.53 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Bankamız şubelerinde Açtıracağınız bir hesapla veya hesabınızdaki mevduafı çoğaltmakla TASARRUFUNUZA BOL FAİZ GELİRİ ve ayrıca çeşitli zengin ikramiyeler Sağlamış olursunuz V.ViV.V.V JİMİYE EMLAK KRED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • 17 M.B.K.EKİBİ GEZİYE ÇIKIYOR t Baştarafı Buincide arzularını yerinde tesblt ederek sosyal ve ekonomik politikaya İstikamet vermek,B27 Mayıs inkılâbının sebep ve gayelerini l*ah etmek.A)inkılâbın yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Sivas'ta 4 kişi serbest bırakıldı SîVAS,HUSUSÎ Devrimden sonra Sivas'ta ne2aret altına alınan 254 sanıktan 4 ü bugün tahliye edilmiştir.Mahalli Savctlıklarea haklarında ademi takip kararı verilenler M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Sarper'e Gürsel vekâlet edecek ANKARA.HUSUSÎ Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında bulunmak üzere Birledik Amerlkaya gitmiş olan Dışişleri Bakanı Selini Sarper'e Devlet ve Hükümet Başkanı Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Menderes ile Peygamberin akrabalığını iddia eden kitap İ2 IIR HUSUSÎ «El Şeteretül Mubareke* isimli levha ile Naar Sûresinden bazı haklkatler adlı kitap toplattırılmaktadır.İstanbul Sav?ıhğı tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Mobuto'ya yapılan iki suikast akim kaldı DIŞ HABERLER SERVİSİ Kongo'da İdareyi ele alan Albay Mobuto'yu öldürmek İçin girişilen İki teşebbüs)üklm kalmıştır.Paeasa adında bir binbaşı,Mobutoya uteş etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • YASSIADA DURUŞMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Milli Birlik Komitesi İrtibat Bürosunun 2 numaralı tebliğidir:Madde 1 Yassıada duruşmalarına alt girls kartlarımı,tamamı Bakanlıklara,Basın Yayın Umura Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • İDDİANAMELER HAZIRLANIYOR t Bağtaraft Birincide muhakeme kararı verilenler,dosyaları tasdikten çıktıktan sonra tahliye edilecek,lüzumu muhakeme kararı dosyaları İse doğrudan doğruya Yüksek Adalet Diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • KRALİÇE SEÇİLMEYEN GÜZEL,TÜRKLÜĞE HAKARETTEN SANIK Güzellik Kraliçesi seçmelerinde dereca alarnıyan bir güzel,«Tiirklüğo hakaret» suçundan Savcılığa verilmiştir.Hakkında kanuni takibat yapılan S.E.adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • E.MENDERES A.MENDERES'E MUHALİFMİŞ!t Baştaraf-ı Birincide ra getirildi.Gaip Cephesi Kumandanının basma taş atılmıştı,tnöntt nereye giderse büyük tezahüratla karşı-Ianıyordu.Halbuki Başvekili tstanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Tunaya "Atatürk'çü ideolojiyi belirtmek için çalışacağız,dedi Türk.Devrim Ocakları'nın yeni yönetim kurulunun vazifeye başlaması münasebetiyle Devrim Ocakları Genel Başkanı Prof.Tarık Zafer Tunaya dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Mâliye Bakanlığının bir yazısını Tarhan mahkemede reddetti Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasındaki 10 milyon liralık usulsüz kredi tevzii ile İlgili dâvaya,dün de 10 uncu Asliye Ceza Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • 1.5 kilo rakı içen bir memur öldü ANKARA,HUSUSÎ Maliye Bakanlığı memurlarından biri İki slşe 750 gramlık rakı içtikten sonra kalp krizinden ölmüştür.4 çocuk babası olan memur evvelki gün Pazar tatili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Pagabahçe İspirto Fabrikasına,Eskişehir Şeker Fabrikasiııdan getirtilecek miktarı c/b25 nisbetinde azalır çoğalır 900 ton saf ve 2500 ton hanı ispirto,Turhal Şeker Fabrikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • 10 milyon dönüm arazi çoraklaştı ANKARA,HUSUSÎ Tarım Bakanı Prof.Osman Tosun verdiği bir demeçte,«yanlış sulama yüzünden 10 milyon dönüm arazi çoraklaşmıştır» demiştir.Bakan,bir dünümün yeniden sulanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • İLAN İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan 959/4363 Bir boredan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 2325 lira muhammen kıymetinde deniz bornozu;havlu yatak çarşafı;yüz havlusu,vesaire bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • Afyon As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktan yazıb malzemenin 7 Ekim 1960 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen M.Temi Cinsi Miktarı Tutarı natı Lira Lira Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul sağlık tesisleri ihtiyacı bulunan koyun,kuzu,dana,sığır etleri ile sakatad,tavuk ve balık eti kapalı zarf usulü ile ihaleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinden Aşağıda adet ve cinsi yazılı makinalar 2490 sayılı kanuna tevfikan satın alınacaktır.300 yataklı bir hastanenin ihtiyacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • ÖĞRETMEN ALIKUAK DENİZ KUVVETLERİ KUMANDANLIĞINDAN ANKABA İstanbuldaki Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu ihtiyacı için aşağıda gösterilen branşlardan 3056 sayılı kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KURTULUŞTA merkezi yerde 4 odalı kaloriferli,parkeli,renkli gömme banyolu çok İtina İle yapılmış apartmanın boş teslim katları 60-70-85 bin Akis Emlâk Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • KAPITAN REKORD ve DELIVERYVAN sahiplerine mühim ilân Vasıtalarınız için hususî surette sipariş edilen DÜNYACA MÂRUF B.F.GOODRICH Markalı İÇ ve DIŞ LÂSTİKLERİNDEN mahdut miktarda gelmiştir.OTTAŞ OTOMOB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.09.1960
  • istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden İstanbul Üniversitesinin muhtelif Fakülte ve Yüksek Okullarına öğrenci kayıtlan 15 Eylülden 5 Ekim 1960 tarihine kadar devam edecektir.Kayıt ve kabul tartları Üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.09.1960
  • SEKERHILÂL,BEŞİKTAŞ'I HEZİMETE İlk devresi 0-0 bilen maçın ikinci yarısında Şekerhilâlliler kontrataklarla Siyah-Beyazlı müdafaayı çökerttiler.Hakem,rakibine tekme atan Şenol'u oyundan çıkardı STAD:19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • BALKAN Oyunlarının 30 uncu yıldönümü müsabakalarına iştirak edecek olan atletizm takımımız dün iki grup halinde uçakla Atina'ya gelmişlerdir.Federasyon reisi Jerfl Fıratlı'nın İdaresindeki kafileyi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • B.millî takımına 25 futbolcu seçildi Federasyon teknik istişare komitesi dün bir toplantı yapmıg ve Ekim ayı sonunda tran'a gidecek olan B mllU takıma 25 futbolcu seçmiştir.İstişare heyeti azaları seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Garan,kendisi hakkında karar verecek Merkez Hakem Komitesi 23 Eylülde yapacağı toplantıda hâdlsell geçen Gürsel Kupası maçının dosyasını tetkik etmek üzere Sulhl Garan'a verecektir.Garan,böylece kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Su topu liginin ikinci devresi dün başladı İstanbul Sutopu lig maçlarının İkinci devre müsabakalarına dün Kuruçeşmedekl Galatasaray adası havuzunda başlanılmıştır.Gençlerde İstanbul Yüzme İhtisas,İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR mam MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ'nin hazırlamakta olduğu olan bu cetvel aynı zamanda tavsiyemiz başlığı altında bâzı ra-okuyucularımıza bir arada sonn\uş olduğumuz büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • FENF.RBAHOE Cumartesi ve Pazar günleri Adanada yaptığı iki ir.ılasmayı da kazanan Fenerbahçe profesyonel takımı diin akşam IV de sefirimize dönmüşlerdir.Sarı lacivertliler bugün kendi stadlannda antre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Norveç eleme maçları tarihini bildirmedi Dünya Futbol Kupası elemelerindeki rakiplerimizden Norveç,Federasyonun müteaddit müracaatlarına rağmen maç tarihlerini bildirmemiştir.Müsabakaların tarih ve ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Genç Takımlar Turnuası tertip ediliyor Bölge tertip komitesi dünkü toplantısında istanlmlda 13 takımın iştiraki ile genç takımlar turnuvası tertip edilmesini kararlaştırmıştı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Galatasaray,Pazara Sarıyer ile karşılaşıyor Galatasaray profesyonel takımı Pazar günü mahallî ligden Sarıyer İle hususî bir maç yapacaktır.îzmirspor maçında sakatlanan Bahrinin de dün ayağının röntgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Metin'in tahliye talebi inceleniyor Hâlen Toptnşı cezaevinde mahkûm bulunan Galatasaray ve mili!takım santra/oru Metin Oktay'ın mahkûmiyetinin kaldırılması için yapılan teşebbüsler dün de alâkalı maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Millî Lig Fikstüründe değişiklik yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu millî lig fikstüründe yeni bir değişiklik yapmıştır.Bu değişikliğe göre 17 Aralık 1960 Cumartesi günü oynanması İcap eden Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • Güreşte Almanya ile millî maç yapacağız Serbest güreş mili!takımımız Alman millî takımı İle Ekim ayında cehrimizde karşılaşacaktır.Bu hulusta Alman Federasyonu Ut tam bir anlaşmaya varılmıştır.VEHBİ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • una z Ankara'da 2 2 puan aldı PTT karşısında,Sarı-Siyahlı takım beraberliği Niisret'in golü ile temin etti STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:10.000 HÂSILAT:35.750 HAKEMLER:Mustafa Gerçeker Hüseyin Çakayalı Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Kp G.Saray 5 1 0 12 4 S 1 ı.Spor 6 3 2 1 8 3 8 4 P.Bahçe 4 3 1 ü a 2 7 1 G.Birliği 5 S 1 1 9 4 7 a A.Ordu 0 2 s 1 s 7 7 5 Beşiktaş l 3 II 1 7 4 ti 2 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • i KULÜP:2 ı Ş.Hi'i_Âl_j 1 5 6 7 8 jh "3 O o o 2 O 0 0 2 0 i At-TAy V&K& P.T.Y,Z.STOK sözTEf^e S k.y»i .IŞn^HCÖ* Z.SPOR T.K.VAKA r &*LAXû5A»a i YEKA A.OCOU Ş.HİLÂU.seşixrc4ş 11 Al_TA ' 9 5vuP SAKtVEK:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.09.1960
  • MİLLİYET BALKAN Şampiyonasında Hâdiseleri yerinde takip etmeyi prensip edinen gazetemiz,23 Eylül Cuma,Cumartesi ve Pazar günü Atina'da yapılacak olan Balkan Atle-tizm Şampiyonasına Spor Servisinden OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor