Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Doç.L Giritli:Demokrasi Yolunda 7.50 Doç.1.Giritli:Türk îdare Mevzuatı 20.00 Doç.C.Tanyol:Sosyal Ahlâk 14.00 Doç.H.Batuhan:Batıda Toleranı 10.00 Dr.Baha Arıkan:Ordu Psikolojisi 5 00 Maucorps-Dr.S.Evri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • elim IA.PI TOPLANTI SALONU HAZIRLANIYOR OIann B SfSS Kurulu 15.donem toplantılarına katılmak üzere Türk heyeti Dışişleri Bakanı Selini Sarper'in başkanlığında Ne\v-York'a hareket etmiştir.Yirmiden faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • [Milliyeti Başbakanlık Müsteşarı Alpaslan Türkes solda)yanında Vali Muavini Turhan Yavşan olduğu halde bir müddet çalıştığı Vilâyetten çıkarken.Tiirkeş "Polemiğe girmeyeceğim„ dedi Başbakanlık IVIüste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • KARŞILIKLI Profesörler toplu olarak bâzıları hayatlarında ilk defa köylere gidecekler.Böylece profesörler,köylüleri görünce memleketin neden kalkınamadığını gayet iyi anlayacaklar.Tabiî köylüler de pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Lumumba Dün tekrar Ortaya çıktı Yakında iktidara geleceğini söyleyen sabık Başbakan,rakibi Kasavubu ile anlaşmakta olduğunu söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ İKİ gündenberi kaybolan Kongo Başbakanı Lumumba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • SURİYE-ÜRDÜN SINIRINDA ÇARPIŞMA OLDU ŞAM.A.P.B.A.C.resmi sözcülerinden biri.Suriye Ürdün sınırında yeni silâhlı çatışmalar olduğunu açıklamıştır.Sözcü,sayıları bilinmiyen silâhlı şahısların sınırı geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • TOZ ÇAY FİATI UCUZLATILDI ANKARA,HUSUSÎ Tekel Bakanlığı tarafından toz çayın kilosu 30 liradan 15 liraya indirilmiştir.Bakanlık Hususi Kokulu ve Uludağ ¦igaralannın piyasadan kaldırılmasına karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • ^^€İPf^ [A.P.Fransız sinema artisti Corino Calvet sonbaharı İtalya'da geçirecektir.Fransanın esmer tüzeli resimde,Roma'nın meşhur bir lokantasında güçlükle makarna yemlye çalışırken eörUlmektedir.ROMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • 1 milyon ton tuz ihraç edilecek İZMİR,HUSUSÎ Japonya ve Yugoslavya'ya bu yıl bir milyon ton ham tuz ihraç edilecektir.Japonlar geçen sene de memleketimizden külliyetli miktarda tuz ithâl etmişlerdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Kallfornla'dakl Amerikan hava üssünde feza şartlarına uygun olarak hasırlanmış olan bir kabinede 30 gün 8 saat ve 21 dakika kalan Yüzbaşı Killinin D.Habluetzel solda)ve üsteğmen John J.Hargreanes tekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Farah Dîbâ'nın çocuğu 20 25 Ekimde doğacak TAHRAN,A.P.İran sahi ve kraliçe Farın Diba'nın ilk çocuklarının 20-25 ekim tar'hinde dünyaya gelmesi beklenmektedir.Doğacak çocuğun bir prens olması halinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • BİR HASTANIN HAYATI radyo ile kurtarıldı Hastaya verilecek olan kan bulunamayınca radyo vasıtası ile istenen yardıma yüzlerce vatandaş müracaat etti OĞUZ ONGEN JİRAYİR Avantaoğlu adında bir hastanın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Esin,İhtilâl bir parti için yapılmadı,dedi Biga'nın kurtuluş bayramı töreninde konuşan M.B.K.Üyesi Numan Esin,ordunun tarafsız olduğunu söyledi ÇANAKKALE,HUSUSÎ BİGA 'nın kurtuluş,bayramında konuşan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • 1A.P.I millini HA A,ncrikan" t;tİ1 »esU şarkıcısı Bing Crosby sağda,şapkalı)tatilini karısiyle birlikte İtalyada gc-UUIIUIIIbUM çlrmektedlr.Resimde Bing Crosby Venedikte bir gondol gezintisinde şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Üöylemezogiu dün vefat etti E.SKİ Moskova Büyükelçilerimizden Galip Kemali Söylemezoğlu dün saat 12 de Nişantaşındaki «•vinde vefat etmiştir.Üç aydanberi evinde tedavi edilmekte olan t Devamı Sa.5,Sü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • toplantısını Toplantıda Ankara hâdiseleri ile Harb Okulunun imha plânı meselesi görüşüldü Tali Komisyonlardan birinin başkanı olan Sırrı Kalayoglu ortada)arkadaşları ile birlikte toplantıdan çıkarken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • SANAYİ BAKANI İTHAMLARI REDDETTİ ANKARA,HUSUSÎ Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu «Hiç bir hâdiseye ismim karışmamış ve hiç bir soruşturma kurulu İfâdemi almamıştır.demiştir.Bakan bu açıklamayı,dünkü gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • s^S8^?v i 7V' -KURANIM A£AM omm\mkunla MENEDilPMR.ATATÜRK İNKILÂPLARI HEDEFİNE ULAŞAMAMIŞTIR.M.ÖJÇDAĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1960
  • Yurt gezisine çıkacak öğretim üyeleri ödenekleri az buldu ANKARA,HUSUSÎ Üniversitelilerin öğretim üyeleri yarın başlayacakları yurt gezileri İçin verilecek olan ödeneklerin çok az olduğunu dün yaptıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • tht MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bir dostum dedi ki:«Milli Birlik Komitesine güvenim var.üyelerden bir çoğunun tiyatroya,müziğe,«anala meraklı olduklarını öğrendim.Dudak bükmeyin.Dostum bütun dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • Banka Binası Yaptırılacak I Bankamızın Tahtakalede yaptıracağı Şube binası inşaatına talip olanların en az 300.000,TL.lık,buna benzer bir işi haşarı ile yaptıklarını gösteren vesaik ile birlikte,Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • TERTA Sej P.oh.lfiyon haktmmdan 1000 failik Ta idare edabılacek kapantıdadır %TA U'-ıün kalıtaiine gorc çok uçurdu' lan yıpratmadan geçiren yegâne rnak:rıadıc.A OptıL v/ma^ylik çalıfabilir İMKI'İLM Sn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • SÎRKECİDE KİRALIK ARDİYE VE DÜKKÂNLAR Telefon:22 40 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • SATILIK AMERİKAN EŞYASI Kırmızı Nylon kuma.şlı kanape koltuk-yatak olan kanape ve koltuk yatak olan kanape ve koltuğu Ampir stil Ameriken kanape ve koltuğu Masif maun ayrı ayrı yataklı komple Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • ııı ı ninni m ııtı mim ııı ıı İSTANBUL 6.56 Açılış dilek ve program 7.00 îki marş 7.05 Hafif melodiler 7.15 Şarkılar 7.30 Karışık sabah melodileri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Plâk dolabından seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc [22 Aralık 2ft Ocak] Bir arkada?veya dostla yapacağınız her teşebbüs muvaffak olabilir.Yalnız olarak İşe başlamayınız.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Sıkıcı bir düşünceye ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • MEVDUAT SAHİPLERİNE AZAMİ FAİZ VEREN BANKA TÜRK 4H_EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • U$e ıjBhi k mM MANET MOTOSİKLETİ Ğ&2UL£xx-JAVVETTA motorlu bisiklet STANDART ve DİZLİKLİ 2 ayrı model JAWA 50cc.555 model çift seleli Skuter 175 cc.Skuter,ön siper dahil STANDART ve MARŞ otomatikti 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • HİSSEDARLARIMIZA İLÂN Bankamızın 1959 yılına ait temettüünden geriye bırakılan yüzde 6'sı 19 Eylül 1960 Pazartesi gününden itibaren 16 numaralı kupon karşılığında Umum Müdürlüğümüz veya şubelerimizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • 1 2 1 i 3 4 5 t 7 8 9 10 2 T 3 4 1 5 I IJİ 6 7 art 8\EE5İ331 SOKU AN SAĞA:1 Hafif sis;İnsanda tekrarla meydana gelen alışkanlık.2 istihza;Hoş.3 Mübarek bir ay;Bir nota.4 Bir şekerleme;Oyunda cezalı ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • Kesmî okullara muadil Gündüzlü Yatılı Anadolu Lisesi Orta 1,2,3 üncü sınıflara onardan otuz öğrenci alınacaktır.Tel:36 01 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • 'tepsi ve mutfak eşyasın kullanmak zevkinizin ölçüsüdür.Ballı madeni eşya fabrikası Telefon.22 60 76 ve 22 89 21 Adres;Süleymaniye.Siyavuşpaşa sok.26 Kısa tel Ballı Pres İstanbul Kuruluş Tarihi 1944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • VEFAT Merhum Söylemezoğlu Ali Kemali paşa ile mevhibe hanımefendi'nin oğlu,merhum Mustafa Rauf paşa'nın damadı,merhum Afife Söylemezoğlu'nun eşi,Lâmia Gerede'nin babası,Hüsrev Gerede'nin kayınbabası,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • mmııtıınııt j Babaların halâsı.Sakın rahatsı» ermiş olmayayım,diye İçeri pirdi.Sakin,sâde ve lamimt bir hal!yardı.Ken.İ dini tanıttı:Ben Himmet Ölçmenin oğluyum.Yüzüne dikkati* baktım.Ankara Palas'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • A S Kunduraları BEŞİKTAŞ Mağazası Sinanpaşa Yıldız Sineması Caddesi No.15 de BUGÜN SAYIN BEŞİKTAŞLILARIN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • SATILIK FABRİKA BİNA VE ARAZI 6.500 M2,arazi 4.500 M2 si Betonarme Blokaj dört tarafı muntazam duvarlı 1200 M2.si bina dört depo,su,elektrik trifaze yeni inşa edilmiştir.Müracaat Telefon:22 27 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • ÇİLE YÜN TRİKOTAJ Çeşitlerimizi görmeden karar vermeyiniz.En güzel renkler En yüksek kalite En ucuz fiat TUĞRA Tokatlıyan Pasaj No.15 Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • Eloksal tesisatı Sabit ve döner banyolar Mensucat sanayii ve matbaa için Vals bakırlama ve kromlama tesisatı Elektrolitik tel çinkolama tesisatı Asrı galvanizasyon tesisatları hakkında teknik malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • Neriman f SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Kanlı Kamçı Arlene Dahi Türkçe.2 Denizaltı Cehennemi Richard VVidmark-Renkli İng.ATLAS Tel:4468:15)Tarzan Zor Durumda Gordon Scott Rcnkiı İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • RAMAN,«HORA» NIN YARDIMINI REDDETTİ 3 gün fince Çanakkaledekl Seddülbahlr feneri Önünde karaya oturan Ticaret Bankasına alt «Kaman» tankeri kendisini kurtarmak üzere hâdise mahalline fiden «Hora» tahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • TELEFON REHBERİNİN TEVZİİNE BAŞLANIYOR Telefon İdaresi tarafından yeniden hazırlanan telefon rehberlerinin İlle partisi,yarından İtibaren tevzi edilecektir.105 bin adet basılan yeni reh^ berler,2500 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • 15 ŞEHİR HATTI VAPURU TAMİRDE Denizcilik Bankasının gemileri ter» ¦anelerda tamir İçin kuyruğa girmiştir.Bu arada 15 Şehir Hattı gemisi ile 3 araba vapurunun da tamir için beklemeleri yolcu ve araba v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • T.H.YOLLARININ DIŞ SEFERLERİ ARTIYOR Türk Hava Yolları hâlen İstanbul İla Atina,Roma,Frankfurt,Beyrut ve Lefkosaya kadar yapılmakta olan dış uçak seferlerini 1961 senesinden İtibaren Viyana,Zürlh,Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1960
  • YIKTIRILACAK GECEKONDU SAYISI 8400ü BULUYOR Şehrin muhtelif semtlerindeki 80 bin kadar gecekondudan 8400 ünün Kanun* aykırı olarak İnsa edildiği tesblt Bu gecekonduların yıktırılması gerekmektedir.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • MOSKOVA.TAŞKENT SEMERKAHD.TİFLİS RDUGUM RUSYA Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR m SAKIN resmimi çekme demişti.Fotoğraf makinem zaten kapalı idi.Sakın adımı da yazma demişti.Vallahi de billahi de yazmam demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • «yT»AV.*yj*yiVIK* l,I».I».*I*W?yrıi. AM.O v.v.v.NNV.N'.Ç:S;v.Bu yılın DÖRDÜNCÜ çekilişi için SON PARA YATIRMA GÜNÜDÜR APARTMAN DAİRESİ ile 1 adet 100.000 fira 1 adet 50.000 lira ayrıca 1585 kişiye 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • İZMİR Kazova Perlon Maqazası 19 Eylül 1960 Pazartesi gününden itibaren büyük yeniliklerle sayın Ege bölgesi halkının hizmetinde 1 inci Kordon:184/A 34 07 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • kült an Kıi-r,0*t ö7:ipYAT!u.Yeni Londra Asfaltı Bahçeli evler-İstanbul Tel:715684
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI tâmtİR.6ü YAMVAH**] ZEVKİNE £M UY(5UN BHNİ CULPÜ.PİLÎCt 8AKANİBİ BAKiyOH ü£ ADAM 8LflÜtf fÜfci&İNİ TOpARlAMAfrA rAlWEAIC,H£VE£AN tf£ KOP-Ku İLİNDE fcElUEdLEfl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Tabi PİVALE x-z.orlj Sizin hayat sigortasına ihtiyacınız yok!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Muhtelif Cins Çelik Alınacaktır Fabrikalarımız ihtiyacı için 24 ton muhtelif cins çelik kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya,Müessesemiz Alım Uzmanlığında görülebilir.Kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • YAĞ ASİTLERİ Kauçuk sanayii için Stearin,Tekstil sanayii için Olein,sabun ve diğer sanayilerde kullanılan bilûmum mayi,sertleştirilmiş ve tabiî terkip halinde yağ asitleri temin edilir.DEHYDAG Deutsch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Avrupa Çapında Yegâne Magazin Gazete YARIN ÇIKACAK 8.SAYISINDA YENİ BİR BOMBA PATLATIYOR Londra Uçak Kazasında Ölen Esrarengiz Yolcu Kimdi?Bu Sualin Cevabını DEDİKODU Veriyor DEDIKODU'daki dedikodular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Kızıloğlu Kars'ta KARS,HUSUSÎ Dahiliye Vekili Muharrem Kızıloğlu dün saat 11.40 da askerî bir uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Akhisar'da sarık ve fesle mücadele ediliyor AKHİSAR,HUSUSÎ Şehrimizde sarık ve fes giyenlerle mücadele başlamıştır.Çarşıda vazlfe'Lİler,fes ve sarıklıları toplamakta,şapka ve kasket giymelerini söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Fuarda sahte bir assubay yakalandı İZMİR,HUSUSİ Fuar'da sahte assubay elbisesi ile dolaşan Mehmet Duru yakalanmıştır.Aslen Kayserl'li olan ve Alsancak'ta oturan sahte assubay,polisin şüphesi üzerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Kötü kalitede un veren fabrikatör tevkif edildi 1SPASTA,HUSUSÎ Burdurda D.P.nin faal elemanlarından olan fabrikatör Mehmet Bcrberoglu tümen mahkemesi tarafından tevkif edilmiştir.Tevkife,fabrikatörün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Başı kopuk bir ceset bulundu İSPAKTA,HUSUSÎ Egridirin Koşular köyü Bayrak mahallesinde başı yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş hüviyeti meçhul bir ceset bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Ege'deki sanayi krizi atlatıldı İZMİR,HUSUSÎ Sanayi kollarındaki kriz tamamen atlatılmıştır.Piyasanın açılması üzerine,işlerine son verilen İşçilerin yüzde 90'ı tekrar işlerine dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • 500 lirasını farenin ağzından kurtardı AKHİSAR,HUSUSÎ Mustafa Akpınar adında bir köylü,2500 lirasını,han odasındaki yatağın altına koymuş ve uyumağa başlamıştır.Az sonra tıkırdı ile uyanan Mustafa,500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • Karısını yaralayan akıl hastası intihar etti HUSUSÎ Bahçelerarası'nda oturan akıl hastası Kadir Göksal,dün gece bir münakaşadan sonra karısı Bedriyeyl bıçakla ağır surette yaralamıştır.Karısının öldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • LAOS BAŞKENTİ TOP ATEHİNE TUTOLDO Gece yansı açılan ateş insanca zayiata sebep olmadı ve birdenbire kesildi VİENTİAN,A.A.Laosun başkenti Vlentlan sehrl Mekong nehrinin Tayland kıyısındaki havan toplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • rfufeAı içtimaî hayat ve metres GAZETELER bir metres cinayeti daha kaydediyorlar.Bir fabrikanın depo memuru,metresini bir yabancı erkekle yakalamış ve kadmı bilmem kaç yerinden bıçaklayarak öldürmüş.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1960
  • ORLON RADYO SAHİPLERİNE Servis atelyemiz en modern cihazlarla yeniden hizmetinize girmiştir.Her Nevi Radyo Tamiratı Yapılır MEHMET KAVALA ve Ort.Kom.Şti.Tophane Çıracı Sok.No.26 30 İstanbul Tel:44 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • Mucidin ismini taşımaya yetkili yegâne ampul EDİSON ampulüdür EDISON ampulünü alırken,parlak ve bol ışık veren dayanıklı ve yüksek kalitede bir ampul aldığınıza emin olabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • SANATJ 1 ŞEHİR TİYATROLARINDA 1 GÜNDE İKİ PİYES OYNANIYOR 1 ALTAN^İLKİN E ŞEHİR TlYATROLARlnda bu yıl çift piyes siste-E E mi tatbik edilecektir.Buna göre her gün saat 18.00 ve EEj E 21,00 de İki ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • Kaçırılmaz Fırsat KOMPLE FABRİKA BİNASI 91)00 metrekare,etrafı 4 metre yüksekliğinde tas duvarla çevrili,7000 metrekare,betonarme çelik konstrtiksiyon insaatlı kapalı saha,500 beygir elektrik takati,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • o e^ e* t^^nteti* Cse tf ÎAL YER] ZEYTINBURNU HACI RAŞİT BEY GEÇİDİ 27 2 Tel.22 87 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • HfiiBiaıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İare edci mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • HİCRÎ 1.180 RebiOl-evvel Pazartesi 19 EYLÜL i RUMÎ 1376 Eylül 27 19 6 0 6 VAKİ T VASATI EZANİ Güne?5.44 11.31 öğle 12.08 5.55 İkindi 15.36 9.23 I Aksam 18.13 12.00 j Yatsı 11)47 1.32 İmsak 4.04 9.n I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • Çanakkale Boğ.Mst.Mv.K.Dz.Sat Al.Ko.Bşk.lığından:Aşağıda yazılı Etler 4,Ekim/1960 Salı günü saat 11.00 de Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Sığır ve Keçi Etlerine Toplu olarak tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • KAYSERİ AS.SAT.AL.KOM.BSK.DAN 3 Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 6/10/1960 tarihinde saat İG da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen M.Teminatı Şartnamelerin gö-Cinsi Miktarı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • Millî Eğitim Bakanlığı Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden 1 2718.58 lira keşif bedelli Milli Eğitim Bakanlığı Validebağı Prevantoryum ve Sanatoryumda yapılacak demir kapı ve merdiven ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • Ankarada ikamet eden ve mühim bir mevkide bulunan yabancı bir şahsiyet TECRÜBELİ ŞOFÖR ARIYOR İlgililerin Şoför)rumuzu ile P.K.176 İstanbul adresine yazı ile müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • SATILIK Kullanılmış araçlar 952 model Opel ]ü kişilik otobüs-952 model Vauxhall oto ve 953 model Bedford kamyon teklif alma suretiyle satılacaktır.İsteklilerin görmek üzere Eyüp Bahariye Cad.Aralık So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • Güzel obrünmenin bir san'at olduğunu biliniz KREM PERTEV size bunu sağlar 4& ejn.fîpPtPir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • 85 Emniyete »en mi haber vereceksin,ben mi vereyim?Ben veririm ten Zaten ölüleri de toparlamaları lâzım.Yalan söylemediğimi bilecek kadar beni yakından tanırdı.O Kaman ciddiyetle:Pekâla.dedi.«Kendine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1960
  • GOZ.LESİ DOKTORUN EUHOBKİ SAA.T5."TArClt-ttZ.V£T yamJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Kuzey İtalya sular altında 20 kişi öldü 10 kişi kayboldu.Bir çok kasabalarla irtibat hâlâ temin edilemedi MİLANO,AA.Kuzey îtalyaya yağan şiddetli yağmurlardan 20 kişinin öldüğü,üç kişinin kaybolduğu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • TÜRKEŞ "POLEMİĞE GİRMEYECEĞİM,DEDİ ğ Baştarajı Birincide cince insanlar ihtiyarlar.Fakat yasla kesin olarak İnsanlar hakkında hüküm vermek doğru olmaz,öyle yaslılar vardır ki,kendisinin dörtte bir yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • SÖYLEMEZOĞLU DÜN VEFAT ETTİ t Baştarajt Birincide Söylemezoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye camiinden kaldırılıp Edirne» kapı mezarlığın* defnedilecektir.Dördüncü Murat devrlnde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Yurt gezisine çıkacak öğretim üyeleri ödenekleri az buldu t Baştarafi Birincide C] Geziler iyin her türlü vasıta Ulaj-tırma Bnkanlıfeı tarafından tedarik edilecektir.¦JTj Üyelere asi!maaşlarına Röre h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Esin "İhtilâl bir parti için yapılmadı,dedi Bct-ştarajı Birincide cafcıs ve ancak Millet İradesiyle seçimi kazananlara hu iktidarı verere&iz.Devlet her sahada müstahsile elini Uzatmaktadır.Devlet Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Soruşturma Kurulu ilk toplantısını yaptı t Baştarafı Birincide dür» Ankaraya dönmüştür.5 numaralı Kurul hariç diğer iki komisyon da bu akşam Ankaraya hareket edecektir.5 numaralı Tâli Komisyon bugün 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • SANAYİ BAKANI İTHAMLARI REDDETTİ t Baştaraft Birincide feyle Rusya'ya gitmek üzereydim.Fabrika işçilerinden hazılnrının Topkapı hArllselerine katıldıklarını ancak Rıısyarlnn döndükten sonra öğrendim.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • 0P1G 16 m/rri lik SESLİ SİNEMA MAKİNESİ mektepler,müesseseler,ve amatörler için ideal bir sinema makinesidir.VNet projeksyon Temiz ve berrak ses Muntazam çalışma YAZGAN KOLL.ŞTİ.Yeni Valde Han Türbe S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • 4S^ ağrılarına karşı OPON KULLANINIZ Şiddetli diş ağrılarında 1 adet OPON sizi huzura kavuştunrrr OPON,baş,diş,adale,romatizma ağrılarını ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin eder.j G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Vodina eşrafından Merhum Hacı Şefikbeyin gelini,Merhum Nihat Dalkılıcın eşi Tunç ve Gülen Dalkılıcın anneler] Bn.Muzaffer Dalkılıç tutulduğu hastalıktan kurtulamıyarak.Gemlikteki evinde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • BİR HASTANIN HAYATI RADYO İLE KURTARILDI İ Bcıştarajı Birincide Bir müddet sonra Cerrahpaşadaki kan merkezine müracaatlar başlamış ve kısa bir zaman sonra kan vermek İsteyenlerin sayısı 300 e yükselmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • LUMUMBA DÜN TEKRAR ORTAYA ÇIKTI t Bağtaraj\Birincide KONGO MESELESİ B.M.GENEL KURULUNDA B.M.Genel Kurulu Güvenlik Konseyinin İsteği üzerin» yaptığı olağanüstü toplantıda konuşan Sovyet temsilcisi Zori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Vefa Toto oynayanlara İzmir'de şaka yaptı t Başta raf t Altıncıda beklenen anlarda Karşıyaka forveti •ayı kaydedememis,beceriksizlik gösterince de talih İstanbul takımına gülmüştü.İkinci yarıda Kargıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • BEŞİKTAŞ PTT' yi DÜN GÜÇ YENDİ t Baştarafı Altıncıda ¦onra Yu»uf Siyah-beyaz hücumcularının çalışan tek adamı Şenol'u bir çok akınlarda durduracaktı.Ama bu gol yazık ki maçı veriyordu.Diğer taraftan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • İz.Spor,Feriköy'e de bir puan kaptırdı t Baştarafı Altıncıda devre-golsüz herabere kapandı.İKİNCİ DEVRE îzmirspor ikinci yarıya oyunu lehine çevirmek gayesiyle başlamıştı.Fakat 16 ve 31 inci dakikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • F.Bahçe Adana'da 1 Oî galip t B astar afi Altıncıda kat Fenerbahçe müdafaasının "İyi bir gününde olması sebebi İle gol çıkaramadılar.Fenerbahçe oyuna durgun bir tempo İle başladı.3 üncü dakikada Lefte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Ş A D A N ADANALI'mn En yeni garel ve şarkıları 496 qq O SİYAH GÖZLERİNİ «Gazel,4ÖÖ Bir gün sende bir zalimi seveceksin COLUMBİA PLÂKLARINDA SATIŞA ÇIKTI BENZEMEZ KİMSE SANA »Gazel,GEL ALLAH AŞKINA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • AVUKAT Dr.SÜHEYL GÜRBAŞKAN YAZIHANESİNİ Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.Doğançay Hanının birinci katının 1-2-3 No.lu dairelerine naklettiğini sayın dost ve müşterilerine bildirir.Telefon:22 61 61 19.Eylül.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • 4 üncü Kota 41 sıra No.tında bildiri mektubu olanların 44 93 32 ye müracaatları menfaatları icabıdır.Bccinfix Yapıştırma Mân Türkiye Mümessili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Levent Koleji YATILI 2500 3000 GÜNDÜZLÜ 750-950 Muadeleti tasdiklidir.63 53 71 22 68 14 47 47 8B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • Galatasaray puan t Başlarafı Altıncıda 29.dakikaya kadar geldiler.Umumiyetle akınlar «ağdan gelişiyor ve Samim,Recep ve Suat tarafından •n sıhhatli şekilde besleniyordu.Sağdan hücuma geçmekteki ısrara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • ALTAY VE GÖZTEPE YENİŞEMEDİ t Baştarajı Altıncıda ken skor levhasında İzmir'in Siyah Beyazlı takımı 2-0 galip durumda idi.Golün kapısı bir penaltı ile atılmıştı.25.dakikada Osmanın kornerden kale için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 SUADİY.'ıDE modern villâ kaloriferli,telefonlu,möbleli veya möblesU 55 25 69 47 27 57 LEVENTTE ucuı sat.evler tediyatta kolaylık 63 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1960
  • SEYYAR VİNÇ Demiryolları,liman,antrepo,fabrika ve sair tahmil tahliye işlerinde ışı çok kullanılan kaliteli vinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.09.1960
  • İz.Spor,Feriköy'e de bir puan kaptırdı Rakibini küçümseyen İzmir takımı maç boyunca mahkûm oynadı.Feriköy ise sayısız fırsat kaçırdı SEYİRCİ:12.573 HASILAT:56.042 HAKEMLER:Tarık Yamaç Cemil Tıldıs Seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • Milli lige bugün Ankara'da devam ediliyor Milli lig karşılaşmalarına bugün de Ankarada iki gece maçı İle devam edilecektir.Saat 19 da PTT Beykoz,saat 20.45 de İse Beşiktaş Şekerhilâl karşılaşacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • Eyüp,Sarıyer'i 1-0 mağlûp etti Şeref Stadında oynanan mahalli lig maçlarında bu hafta «u neticeler alınmıştır:Takıim:3 Süleymaniye:1 Eyüp:1 Sarıyer:O Beyoğluspor:3 Anadolu:1 yarıda kaldı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • ALTAY VE GÖZTEPE YENİŞEMEDİ STAD:Alsanrnk SEYtRCİ:5094 HASILAT:29.92« HAKEMLER:Muzaffer Savran Veli Necdet Anğ •Ar-Ar)Avnl Yelkenbiçer ALTAY:Varol M.AH Kâmil Fikret Kâzım Kâmil Gönen Nal!Ahmet Osman C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • KISA HAİIRİEİ O CEHRİMİZE gelen Konya şampiyonu ve amatör Türkiye üçüncüsü Konya İdman Yurdu,İsparta şampiyonu Karagücüne 2-0 mağlûp olmuştur.AVRUPA Demiryolları Spor Teşekküllerinin Birliği olan USIC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • Vefa,Tolo oynayanlara İzmir'de şaka yaph Yeşil-Beyazlılar,Karşıyaka karşısında İbrahim'in golleriyle Millî Lig'deki ilk galibiyetlerini kazandılar STAD:Alsancak.HAKEMLER:Tahir Arcan Kenan Özkan F.Cand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • Beykoz Ş.Hilâl Puanlan paylaştı ııı m Mm ıı II STAD:19 Mayı» SEYİRCİ:14.725 HASILAT:58.873 HAKEMLER:Hüseyin Olcay lo ¦k-k)Mustafa Gcrçeker Fahri Alpakut BEYKOZ:Sıtkı Yordaıı İsmail Hasan Salm Ziya Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • Galatasaray 3 A.Ordu:3 Feriköy O İz.Spor ı 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • F.Bahçe Adana'da 1-0 galip STAD:Şehir SEYİRCİ:4000 HASILAT:21.000 TL.HAKEMLER:Derviş İlpar Burhan Yazıcı kk)Yaşar Kotan irk)FENERBAHÇE:Özcan İsmail Basri [Nedim Naci Avnl Şeref [Akgün irk)l Erinin [Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • Dağınık bir oyun çıkaran Siyah Beyazlıların tek golünü Şenol 22'nci dakikada attı STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:14.725 HÂSILAT:58.873 HAKEMLER:AU Timur Sadettin Akay Celâl Çorlu BEŞİKTAŞ:Nccmi Bahattin Münir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O o BMA T P Kp O.Saray A 4 1 0 12 4 9 1 tx.Spor 3 2 1 S 3 8 4 r.Bahçe 4 1 1 0 9 2 7 1 G.Birliği 5 3 1 1 9 4 7 3 A.Ordu 6 2 1 8 7 7 5 Beçlktaş i 3 0 0 7 16 0 K.Güm.3 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1960
  • 60.dakikaya kadar 3 1 galip durumda bulunan Sarı Kırmızılılar müdafaalarının açık vermesi ile AUınordu'dan 2 dakika içinde 2 gol yediler Galatasaray müsabakanın İlk golünü 29.dakikada kazandı.Uğurun s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor