Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Sevgisi uğruna ahlâk kanunlarına ve bütün dünyaya meydan okumağa kalkan arzularının esiri ateşli bir erkeğin kendisini seven iki kadma oynadığı acı oyunun romanı olan BENİ BIRAKMA ALTIN KİTAPLAR SERİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • meclis teşkil ediliy Devlet Başkanı dünkü basın toplantısında teşkil edilecek Meclisin,gelecek parlâmentonun örneği olacağını söyledi Gürsel,Cezayir Fransa ihtilâfının haili için arabuluculuk yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • M.B.K.üyeleri 17 g hâlindegeziye çıkıyor Çarşamba günü başlayacak gezi 6-10 gün sürecek.Gürsel geziler tamamlandıktan sonra seyahate çıkacak ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi üyeleri Çarşamba günü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • ÜÇ M.B.K.ÜYESİ İSTANBUL'A GELDİ M.B.K.Üyelerinden Alpaslan Tıirkeş,ve Orhan Erkanlı ile Orhan Kabibay,dün şehrimize gelmişlerdir.Kabibay,gelişlerinin Soruşturma Kurulu ile İlgisi olmadığını,dinlenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • İstimlâk borçları Ekimde ödenecek Belediye,«âbıklar zamanında biriktirilen 80 milyona yakın İstimlâk borcunu Ekim ayı içinde ödemeye başlamak için imkân aramaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Aptallığın günah;Okuduğumuza göre Yassıada'daki duruşmalar filme alınacakmış.Demek sabıkların hayatını ileride tarihçiler şöyle ö/etleyreekJer:Hepsi aktördür.On yi!tiyatro oynadılar ve sonunda da hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • IA.P.I SİCİLYA'DA RANnFVII Costa dc So1 isimli atları Lle Akdeniz-dı MH übi,tura çıkan Monako hükümdarları,Prens Ralnier ve esi Grace Sicilya'da Yunanlı armatör Onassis ile buluşmuşlardır.Armatör de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Belediye tahkik Heyeti dün ilk Tevkifatı yaptı Tevkif edilen komisyoncunun,eski belediye ilgilileri ile tahvil alım satımında menfaat sağladığı anlaşıldı OĞUZ ONGEN Belediyede çalışan tahkik heyeti dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Lumumba bu sefer Ortadan kayboldu DIŞ HABERLER SERVİSİ Başvekillikten atılan P.Lumumba dün,B.M.askerlerinin muhafaza altına aldıkları evinden kaybolmuştur.Lunıumbanın nereye gittiği bilinmemektedir.Bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • DURUM AÇIKLANAN HUSUSLAR i 1 Devlet Başkanı Gürsel'in dünkü basın toplantısı su hususları I ortaya koymuş bulunuyor:|s 1 |Q KURUCU MECLİS:Gürsel bir suale yazılı olara/c verdiği 1 cevapta,Millî Birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Personel Dairesi Tasarısı Hazırlandı Daire memuriyet ve hizmetleri sınıflandırılıp âdi!ücret prensibi tahakkuk ettirilecek ANKARA,HUSUSÎ MEMURLARIN maddî,manevî bilcümle vazife,mesuliyet hak ve selâhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • l.ı ıffııı HIM ı—I «MI W «lf—MIMIIlMI»WH»r II II—E SAROLOM YÜZDELER I I l»l I l»l *l 111 İTİ iti V-«D mim WESİİ€J&İL£&!3BStf 1VİBJ&STEWJö&SI T.C.Beşiktaş Noterliği Y.No.2877,C.No.2255 TA-AHHÜTNAME is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1960
  • Zorlu ve Sarol'un yüzde noter senetleriyle ortaya FATİN Rüştü Zorlu ve Mükerrem Sarol'un nüfuz ticareti yoluyla iş adamlarından yüzde aldıkları vesikalarla meydana çıkarılmıştır.Askerî Adlî tahkikat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • I I CEMİYET HABERLER YAZ SONUNDA Bu yazın geçen yıllara nisbetle eğlence bakımından sönük geçtiği haberleri asılsız.Olsa olsa sırf gösteri?İçin verilen şatafatlı ziyafet,parti,düğün vesaire gibi topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • HİSSEDARLARIMIZA İLÂN Bankamızın 1959 yılma ait temettüünden geriye bırakılan yüzde 6'sı 19 Eylül 1960 Pazartesi gününden itibaren 16 numaralı kupon karjılığında Umura Müdürlüğümüz veya şubelerimizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • BE* 100» DUR DUR NİZ 9526 TALİHLİYE İKRAMİYE KAZANDIRACAK ÇEKİLİŞ.Senesonıı Çekilişinin Teferruatını Bekleyiniz!TÜRKİYE ğ BANKASİ paranızın—istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • AS Kunduraları BEŞİKTAŞ Mağazası Sinanpaşa Yıldız Sineması Caddesi No.15 de 19.9.1960 tarihinde sayın Beşiktaşlıların hizmetine girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • TAKSİTLE EV BUZDOLAPLARI Büyüklüiü UCUZ TAKSİT GARANTİ 7 Ayak 3.500 250 TL.5^ ene V.E.DEMİR TAKSİM MEYDANI No.14 Tel:49 24 00 Osmanlı Bankası yanında)%m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • •WH-'MIIH.MU.M.M.MI.m,m,I.İstanbul E 7.26 Açılış,dilek ve program E 7.30 İki marş 7.35 Pazar sabahı E plâkları 8.00 Haberler ve hava ş durumu 8.17 Salon orkestrala-E rından müzik 8.30 Şarkılar ve E sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU T^ 122 Aralık 20 Ocak] Can «ıkıntısı İçinde vereceğiniz bir sözden çok pişman olacaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Ufak bir şey kaybetmek tehllkeslndesinlz.Eşyanızı kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir yel;Gemi demiri.2 Tanrının emirlerini yerine getirme;Bir balık.3 Bir peygamber;Kusur.4 Tersi uzun yüksek sesle bağırma;Bir nota;Lâhza.5 r Bir kış İçeceği.6 Edebiyatta bir vez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • •BALTAUMANI.BELVÜ GAZİNOSU KAPALI SALONUNDA Selma Atılay Cevat Kurtulup Kâmuruu Gürses Üstad Ahmet Yatman idaresinde zengin Fasıl topluluğu Her pazar gündüz içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 74 Neriman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • BALTALİ M ANI BELVÜ GAZİNOSU Kapalı salonunda Halk türkülerinin yeni şöhreti ÜMİT ŞENER Her Pazar gündüz içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • BALTALİMANI BELVÜ GAZİNOSU Kapalı salonunda Kıymetli sanatkâr Nigâr ULUERER Her Pazar gündüz içkisiz aile matinesi Tel:63 62 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • işiniz ne olursa olsun.Jeep—DAHA DAHA JL DAHA w yapar SERİ UCUZ ^EMNİYETLİ* CJ 0 MODEL UNIVERSAL TENTELİ)'JEEP' ARAZİ VASITASI 4 SİLİNDİRLİ HURRİCANE MOTORLU t-v ÇİFT DİFERANSİYEL.1 3/4 TON KAPASİTELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • SAHTE ÇAPKIN HIRSIZ mahkemede ağladı Sahte Çapkın Hırsız Erdoğan Erdem,karar safhasına gelen dâvasının dünkü duruşmasında da suçlarından 9 unu kabul etmiş,çapkınlığı reddetmiştir.«İnkâr ettiklerim har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • 19 Eylül 1960 Pazartesi gününden itibaren,büyük yeniliklerle sayın Ege bölgesi halkının hizmetinde.1.inci Kordon;184/A 34 07 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kanlı Kamçı Arlene Dahi Türkçe.2 Denizaltı Cehennemi Richard Widmark-Renkli İng.ATLAS Tel:446835)1 Lorel Hardl Pasif Korunma Memuru Türkçe.2 Kelepçeli Aşık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • Annelerin en yardımcısı en son Amerikan gıda metofllarına uygun olarak hazır lanmıştır.PARO yavrunuzu besler,sıhhatli,gürbüz ve neş'eli olmasını garantilerana sütüne en yakın H ÇOdüK ölDAŞ;l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • i ÇAMLIK ÇOCUKLUĞUMDA,para vermemek için evlâtlık nâmı altında eve alınan köylü kızlarına anneannem.ııkı sıkıya nasihat İ ederdi:Bizi anan baban bil.Dört elle bize »arıl.Bakkal çırağına,uşağa yüz veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • AYLA ATEŞOĞLU İle Dr.SERVET AKTÜRE Evlendiler 17.9.1060 İstanbul W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • Felçli bir kadın fek başına doğum yaptı Felçli bir kadın yalnız başına doğum yapmış,doğan çocuk ölmüş,kadın koma halinde hastahaneye kaldırılmıştır.Kasımpaşa'da Kulaksız Caddesi 96 numarada oturan 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • ÎKt YARALAMA HÂDİSESİ OLDU Tuncay Yılmaz adında bir genç dargın bulunduğu Nccmetünle Vefa enddfsinde karşılaşmıılar ve aralarında kavga çıkmıştır.Necmeddln bıçakla Tuncayı kasığından ağır surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • ÇİĞNEDİĞİ ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKTI Şoför Hasan Mataracı'nın kullandığı 53402 plâka numaralı taksi Galata Lüleci hendek caddesinden geçerken yedi yaşlarında Murat Cici İsimli bir çocuğa çarpmıştır.Şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1960
  • YİRMİ VASITANIN PLAKASI SÖKÜLDÜ Trafik ekipleri dün akşam şehrin bâzı semtlerinde 7G0 vasıtayı kontrol Kontrol esnasında 20 vasıtanın plakası sökülmüş 8 ehliyetsiz şoför tespit edilmiş,66 muhtelif cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • ağrılarına karşı OPON KULLANINIZ Şiddetli diş ağrılarında 1 adet OPON sizi huzura kavuşturur?OPON,baş,diş,adale,romatizma ağrılarını ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin eder.j GÖNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Çanakkale Boğ.Mst.Mv.K.Dz.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:Kapalı zarf usulü ile 38000)kilo Patates satın alınacaktır.İhalesi 3/Ekirn/1960 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonumuzda yapılacaktır.Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • İYODLU TUZ Memleketimizde ilk defa,Sağlık Bakanlığının ruhsatı ile imâl edilen ve koruyucu olarak kullanılan,sofra ve mutfak tuzu İYODLU TUZ Mutfak ve sofralarınızda tercih ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • BETON TRETUVAR YAPTIRILACAK Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden:I 1 Sirkeci Florya sahil yolu Kim.1+000 8+450 arası beton tretuvarı pazarlıkla yaptırılacaktır.2 Pazarlığı 29/Eylül/1960 Perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • İstanbul Belediyesinden.1 Karaağaç Kurumlan için lüzumlu 2 adet kamyon beheri 57.000 liradan 114000.liralık tahmin bedeli dahilinde »atın alınacaktır.İlk teminatı 6950.liradır.Karaağaç K.Md.285 Kr.2 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Hfiâiiâııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen ilme eden rnctıul tnüdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Htcnî PAZAR kum!1380 Rebiül-evvel 18 EYLÜL Eylül 26 1960 S VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 5.43 11.28 öğle 1208 5.53 tkindi 15.37 9.22 Akçam 18.14 1200 Yatsı 1948 1 32 ı İmsak 4.03 9.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Kurucu Meclisfeşkîl ediliyor Baştarafı Birincide hazırlanmış matbu cevapları göstererek «Cevapların hepsini verdik,elimizdedir.Bu kadar malin cevabını vermek için yeniden okuyarak nefes tüketmlyelim.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • BİSKÜİLERİNDEN 17 EYLÜL ABDULLAH KARDÎYAN BUlbUl Tepe 26 Dacica GALİP KIS İmren.Şekerleme evi Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Metin'siz G.Saray İz.Spor'u yendi:3-1 Baştaraf\Altıncıda folla eldt cdlverdller.Seyfl kilsin* rakıjmıyacak şekilde ten bir çıkış yapmıştı.Bahri İsa bunu affetmiyordu:Galatasaray fırtinalaşmıştı.Maça a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • VEFA:1 ALTAY:1 t Baştarajı Altıncıda Dökülen İki takımın mücadelesinde İki gol ve kaçan İki fırsat müstesna hareket yok.Ve böylece kalitesiz,zevkiz futbol mevcuttu.İLK GOL 34.dakika dolmak üzere.Faik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Uçakta asit götüren doktor serbest bırakıldı Valizinde İzrnire asit nitrik götüren doktor hakkında hiçbir şikâyet olmadığı için üerbest bırakılmıştır.Uçakta herhangi bir arıza görülmediğinden KOÇ da,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • SUZAN SÖZEN'İN İFADESİ ALINDI Baştarafı Birincide hakkında Vilâyet tahkik komisyonundan Yüzbaşı Aydoğan Knrslıoğlu'nun hazırladığı dnsya merkez kurula gönderilmiştir.Dnsya talıkikal' aşağıdaki iddiala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • K Avrupodaki emmilerinden U«ti}".Türkiyenin en modern Tuhofiy» Kumaş ve Konfeksiyon Mağazası.İthal malları giyim t}yau,zengin çeçitl«r BEYOĞLU GALATASARAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • Macar Kauçuk Mamulleri 76 SENEDEN BERİ SOHBET YAPMAKTADIR ÇOCUK İÇİN KAUÇUK LATEKS OONLAM KAVALI VE DOZ KAUÇUK MUŞAMBALAR ÇOCUK yata* ALTLARINA KONULAN İSTİK MUŞAMBALAR PREZERVATİFLER HER ORfiOYE EN E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • fHOBU 5 ilâ 2000 BEYGİR TAKATINDA ÜSTÜN KALİTELİ BİNLERCE SKODA DlZEL MOTORLARİ Türkiyede hizmet görmektedir Uzun senelerden beri tecrübe edilmiş SKODA DİZELLERİ SANAYİDE,ZİRAATTE.NAKLİYEDE,DENİZDE ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1960
  • M.S.B.4 No.lu.Sat.Koni.Bşk.ANKARA 1 Aşağıda cins,miktar,muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 25 kalem âlet ve sıhhî malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen Bedeli G-Teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1960
  • Metin1 siz G.Saray İZ.Spor'u yendi:3-1 Kazanmak azmi ve hırsı ile sahaya çıkan Sarı Kırmızılılar karşısında îzmirspor da başarılı idi.Golleri Bahri,Samim 2)Rahmi atfı [MİLLİYET)Transfer mücadelesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor