Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Yıllardanberi ısrarla aranan dünya edebiyatının şaheseri FAUST Go*th*'nin bu ünlü «seri Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak tarafından Almanca atlından dilimiz* çevrilmiştir.Lüks ciltli,352 sayfa r«nkli şömiz için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Vergi Sistemi amamen Değişiyor Yeni vergi politikasında vatandaşın ödeme gücü dikkate alınacak.Millî Korunma Kanunu kaldırılırsa yerine başka kanun çıkarılacak ANKARA,HUSUSÎ TÜRKİYE'deki veriri sistem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Moskovo.Taşkent.Buhara.Semerkao(L Rusya'da 8 bin kilometrelik bir gezi yapan arkadaşının Ömer Sami COŞAR,Moskova,Senıerkant,Taşkent ve Buhara'da günlerce kalarak buradaki Türklerin hayatlarını İncelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • k" BİRAZCIK DAHA GAYRET Sınıfta öğretmen,öğrencilerine:Dünyanın en ağır ğeyl nedir,diye surmuj.Çocuklar çelik,demişler;demir,demişler;kursun demişler;olmamış.O sırada küçük bir parmak uzanmış:Sabıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • GÜRSEL,AMERİKAN Elçisi ile görüştü ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Org.Cemal Gürsel,dün saat 12 de Amerikan Büyükelçisi Warren'l kabul etmiştir.Yarım saat kadar süren görüşme hakkında açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • S.KÜÇÜK,İHTİLÂLİN SEBEBİNDE İNÖNÜ İLE MUTABAKAT HALİNDE ANKARA,HUSUSİ Millî Birlik Komitesi üyelerinden Albay Sami Küçük,C.H.P.Genel Başkanı lııönün'in «27 Mayıs inkılâbı partilcrarası boğuşmaya son v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • [MİLLİYET] Yarından İtibaren satışına başlanacak malların listesini tetkik edenler ve ¦atılacak eşyanın bir kısmı.Batıyla* Tophanede 9-17 arasında yapılacaktır.Gümrüklerdeki mallar satılıyor 10 yıldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • İsa:[A.P.l Kahire ile Güney Afrika arasında sefer yapan bir uçak Mısır'da çöl ortasında mecburi iniş yapmış fakat yolculardan hiçbiri ciddî şekilde yaralanmanuştır.Mecburi inişi müteakip yolcuların el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Yedek Subaylık için kamp veya test usulü tatbiki düşünülüyor ANKARA,HUSUSÎ Yedek subay kanunu tasarısı Millî Birlik Komitesince tetkik edilmektedir ve pek kısa bir zaman İçinde kanunla* tacaktır.İ Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • ff Tufga,"Türkçe konuş kampanyasınıdurdurdu Vali,hareketin millî menfaatlere aykırı olduğunu söyledi.M.T.T.B.Başkanı kampanyaya devam edeceklerini bildirdi I STANBUL Valisi Tümgene-rai Refik Tulga dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Polisin aradığı G.S.İ!Metin dün Maça çıktı HALİT ÇAPIN Galatasaray ve Milli takım santraforu Metin Oktay dün Mithatpaşa stadında 17 bin kişi önünde futbol oynarken Emniyet Müdürlüğü tarafından aranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • jmw,DAYAK YEDİĞİNİ SÖYLÜYOR [MİLLİYET] Mustafa Ccyhanlı adında bir saz sanatkârı evvelki gece Beyoğlu,Büyiikbayram sokağında İki genç tarafından dövüldüğünü iddia etmektedir.Hadiseye bir yüzbaşının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Kıbrıs'ın Bonn Büyük Elçisi Türk olacak LEFKOŞA,HUSUSÎ 10 günden beri Türk ve Rum İdareciler arasında devam eden çekişmelerden sonra Rumlar,Londra,Washington Büyükelçilikleri İle Birleşmiş Milletler B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Bayındırlık Bakanlığına retirllen Teknik üniversite Profesörü Gökdofcan.[Telefoto Milliyet:Ankara İstanbul] Prof.Mukbil Gökdoğan Bayındırlık Bakanı oldu Teknik üniversitesi Profesörü Gökdoğan'ın tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Sabıklar Hakkındaki İddianame Hazırlanıyor m Sabık Cumhurbaşkanı ve Başbakan için 5 er tevkif kararı var.Yüksek Soruşturma Kurulunun bir üyesi kalp krizi geçirdi ANKARA,HUSUSÎ YASSIADA duruşmalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • açıklama duruşmada Malei Bakam Ârius,milletin faciayı bütün çıplaklığı ile yakında muhakeme sırasında öğreneceğini söyledi İT DAIıET Bakanı Âmil Artus dün,«Yeni cesetlerin tesbit edildiği Jf"^,söyleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • [MİLLİYETİ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel,evvelki jjece kabineye tâyin edilen Bakanlar şerefine bir kokteyl tertiplemiştir.Hariciye köşkündeki kokteylde yeni bakanlar basın 'mensupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1960
  • Seçime kadar kısa vadeli işler halledilecek,uzun vadelilerin esasları tesbit edilerek tatbike girişilecek Milli Birlik Komitesinin hUkûnıcte direktifleri ve Komitenin görüşü dün bir basın toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • BV Sıcaklarında FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALİDİR!OPON,ba$,diş,adale,sinir ağrılarım eskiri eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • 1 11.r 1111111111 11111 I 111111 r 111111.11111 i 111 r I I 1111 111 I 11111 İSTANBUL 7.26 Açılış,dilek ve program i 7.30 İki mars 7.35 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve hav» durumu 8.17 Portekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU T© [22 Aralık 20 Ocak] Kısa bir tartışmadan s. n ı a bir arzunuzu elde edeceksiniz.KOVA BURCU it [21 Ocak 19 Şubat] Bir hakikati gizlemekten İse söylemeniz daha İyi bir netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Olmayacak peylerden mâna çıkarıp yersiz korkulara kapılmak gibi delilik belirtilerinin ndı.2 Eski bir Mısır mabudu;Bir uzvıııtnız.3 Takma ad;Kasnba'nın ortası.4 Eskiden alınan bir toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Valisi Vâdl Charleton Heston Renkli îng.2 Son Karakol Broderlck Crawford Renkli Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)1 Striptiz Kraliçesi Bılgltte Bardot Fr.2 Çılgın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • KLOB X 16 Eylül Cuma akşamı Taverna Pavyon olarak AÇİLİYOR Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • KISA HABERLER i'oi.ıs ekipleri dun gtca şehlrda lunuml bir arama yapmışlardır.Arama sonunda 6 bıçak,va boı bil şarjör «la geçirilmiştir.NESİN İzdar Anarl adında bir şahı dUn aabah Kadıköy vapur lakela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • ATLAS'ta ZATİ SUNGUR Hârika Teımillortne devam ediyor Her akşam 21.15 de Cumartesi Pazar günleri Ayrıca 18.30 matinelerde Fiatlar:5,4,3,2.5 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • BOĞAZİÇİ-YENİKÖYDE,denize nazır,asfalta 100 metr» mesafede satılık sekiz adet arsa.800,760,760,680,600,560,520,480 M2 Telefon is günleri:9-11 arası 27 16 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • Pek basit bir töhmet HAYVANLARIN alacası dışında,üısaularuı alacası iyinde,demişler.Bâzan kepçe tersine döner ve pek önemli gördüğümüz kişilerin içindeki alaca,dışına vurur.Metresleri,aşk münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • H.PAŞA LİSESİNDE DE YANLIŞ SUAL SORULMUŞ İstanbul Erkek Klseslndekl matematik suallerinin yanlış tanzimi hâdisesi dün Millî Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından tahkik edilmiştir.Okulda durumu tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • BAZI SEMTLERDE ELEKTRİK KESİLECEK Transformatör merkezlerinde yapılacak senelik revizyon münasebetiyle bugün Feriköy,Ergenekon cad.çikolata fabrikası.Istinye Deniz Yolları,Kibrit Fabrikası ve Rızapaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • Dişlerinizin çürümesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış SÜPER VfHlTE iş Macunu kullanmanız lâzımdır I İşte ispatı:Yandaki resimde,görüldüğü gibi,laboratuarda Mikrup muayenesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ümraniye Silâhtar arasında tesis etmiş olduğumuz 154 kilovoltluk Enerji Nakil Hattına 15/Eylül/19G0 günü saat 10.00 dan itibaren ceryan verilecektir.İstanbul Boğazını,Kandi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • lMITlI l NE ALEMDELER?Fatin Rüştü Zorlu'nun kızı Sei.ı Zorlu yazı İstanbul'da,bir tkrabasının Maltepe'deki evinde çlriyor.Nişanlısı askerliğini blirir bitirmez evlenecekler.Anıcaj Emel Zorlu İse Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • EMİRSFNGER Dolubank Umum Müdürü oldu Kıymetli bankacılarımızdan Emir Sencer DOGUBANK Umum müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Bu Piyasa ve Bankacılık muhitinde büyük memnuniyetle karşılanmıştır.Emir Sencer'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • 18AKI F.SN4FA ÎHTAR CF.ZAST VFRDİ Belediye Zabıtası mensupları tarafından Ağustos ayı içinde yapılan kontrollarda 18 bin 48.esnaf ve müesseseye İhtar verilmiş.İr.Belediye nlzarnlnrına ııymıyan 3887 es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • MANTO r.Mustafa Kemal Derneği mensupları bugün 70 kişilik bir grup halinde CA\mıişköye piderek 60 kadına manto giydireceklerdir.Bu münasebetle yanılacak törende Snrner Müftülü ve öğret menler de ha?ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • F9NAVIN t* TT* VATI TESBtT EDfTtYOR Esnaf Dernekleri Birliğinde,derneğin İthalât İhtiyacını karşılamak tirere bir komisyon kurulmuştur.Komisyon esnafın İhtiyarlarını tesblt ettikten sonra 5 inci kotad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • İş ihtilâfı yüzünden 29 işçi;işini terketti İleri mensucat fabrikasının 29 işçisi,işçi mümessili Hatice Inanç'ın işten çıkarılmasını protesto etmek maksadı ile işlerini bırakmışlardır.Hatice Inanç'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • MEZARLIKTA DET,t BİR KADINA TECAVÜZ EDİLDİ Üç kisl tarafından kaçırılan yarı mec zup bir 'cadına mezarlıkta tecavüz edilmiştir.Dün gecp geç vakit Spor ve Sergi Sarayı civarındaki evine giden yarı mecz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • KOMŞUSUNU SÎSE ÎLE YARALADI Edlrnekapı'da oturan «Sarı» nâmlyle maruf bir sabıkalı.Ramide Kışla caddesinde karsılastı&ı Ramlz Oüler'I eski bir mesplpden dolayı bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • AV SONUNA KADAR 436 TON KAHVE GELİYOR Kahve stoku azalmıştır.Tekel Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya bu kohııda şunları öylemlştlr:«Mevcut miktar İle İhtiyacı temine çalışacağız.Brezilyaya sipariş edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1960
  • Belediye vergilerinin artırılması muhlemel Belediye gelirinin arttırılması için vergilere zam yapılması düşünülmektedir.İstanbul Belediyesi ilgilileri,halktan temizlik ve aydınlatma hizmetleri karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • MOSKOVA.TAŞKENT.BUHARA.SEMERKAND.TİFLİS w GORDUGUM RUSYA Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR D TAŞKENTTE BİR gece.S\ZÜM Türk,bilirem Türk-Taşkent.Moskova'dan üç bin kilometre uzakta,aksa-mın karanbğında bir park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • FOTOĞRAF KAĞITLARI FOTOĞRAF FİLMLERİ ihraç eder.Katalog ve numune verilir.Kimyevî Maddeler ithalat ve İhracat Kotochımiques malzemesi bürosu 2700 Varsovie 10.B.P 343 Jasna 12 Polonya Telg.Cieclı WARSZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • İstanbul Teknik üniversitesi Rektörlüğünden:1960-1961 öğretim yılı için Üniversitemize alınacak öğrencilerin kayıt muameleleri,15 Eylül 1960 perşembe sabahı başlayacak,5 Ekim 1960 çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • Kamyon ve Otobüsleri İzmir Fuarında teşhir edilmekte olup satışa arzedilmiştir.OM OTOBÜS ve KAMYONLARI Rakipsizdir.4.5 fabrika tonu 67 HP,Damperli.10 fabrika tonu 180 HP.şasi kabin.10 fabrika tonu kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • uyuya inen dört kişi zehirlendi Kuyuda oynıyan çocukları kurtarmak isteyen iki amele birini dışarı çıkardıktan sonra kendileri de can verdi HUSUSİ Kızılhisar nahiyesinin Şatırkuyu mevkiinde bulunan bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • uy ı »yt 1—*r-ç*f»ette I "j-'j_X ALASKA f*0*IM v AKMfc* 8.0,İ.*0\OM».i-»ir H-1.ı w.[US1S)RII7 ALTINDAN Amerlka'mn at0"1 enerjisi ile çalışan «Seadrogan» P,V# IHIfMIl isimli denizaltısı Atlantik Okyanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • Aleyhte propaganda yapan dört kişi tevkif edildi MANİSA,HUSUSİ Hükümet aleyhinde propaganda yapan Mehmet Ali özmen,Sabri Pınar,Mehmet Çakmak ve AH öğrenir tevkif edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • Sazlık içinde iki bomba bulundu AKHİSAR,HUSUSİ İlçemizin SUleymanlı köyünde bir sazlık içinde iki taarruz el bombası bulunmuştur.Köylüler tarafından İlgililere teslim edilen bombaların kimler tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • Keskin Cezaevinde mahkûmlar kapı kırdı ANKARA,HUSUSİ Keskin ceza evinde bir ayaklanma başlangıcı olmuştur.Ziyaret günü dışında gelen ziyaretçilerle onbeş yirmi mahkûm birinci kapıyı kırmışlar yetişen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI N1HHİ EfiTB)GÜN,SUSUZLUK.VE Ad.lk.TAN MÜH-ETTE0AT YERiMD&t KıPıftMAMAZ HAJf tfÛJft.BU ÖLÜM GEMİSİ,0WfA* ü$UN Mft.HüL GiH NOkTASıNDA gASJBoŞ YALPALAMAKfAplfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1960
  • I Eski satıcılar ve tekerlemeler SKİDEN seyyar satıcılar,hattâ bâzı dükkâncılar sattıkları j malı müşteriye arzetmek için kendilerine mahsus tekerle-i meler söylerlerdi.O kadar ki bu tekerlemeler o kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • Hu.Mik yıldızlar geçidi:Tony Curtis,Kirk Douglas,Jean Simmons,Laurence Olivier,Peter Ustinov,Nina Foch ve Charles Laııglıton.50 Milyona bir film çevirdiler En ünlü artistlerin büyük ücretlerle çevirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • Devlet Orman İşletmesi Emet Müdürlüğünden İşletmemizin Emet Bölgesi Emet istif yerinden,müfredatı sağıda yazılı 52 partilik 2847.786 m3.çam tomrukları 16'9 1960 Cuma günü saat 14.00 de İşletme Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • BİSKÜİLERİNDEN 10 EYLÜL KAMİL SELTÜKER ve OĞULLARI Eskişehir Cad.Sivrihisar Eskişehir Sayın MUSTAFA ÜZÜM Atıf Bey 1 inci|Sokak No:72 Çubuk Bakkaliyesi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • DÜŞÜNMEYİNİZ!Teşkilâtımız,mutlak olarak,ilk okuldan itibaren bütün mezunların,Öğretmenlerin,subay,memur,ev hanımlarının ve bilûmum ticaret erbabının gelirlerini arttırma Çaresini buldu.SER-SAN OFİS Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • f*liiEâığef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare c^ n mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • Mırı.'î 1380 Kcbiül-evvel EYLÜL 11 PAZAR RUMÎ 1376 Ağustos 19 19 6 0 29 VAKİ T VASATI EZANÎ Güne?5.36 11.09 öğle 12.11 5.44 İkindi 15.45 9.19 Akşarr 18.26 12.00 Yatsı İmsak 20.01 3.54 1.33 9.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • musiki Radyonun düğmesi 1 CUMHUK ALP Halim bey,şu radyonun sesini biraz açar mı-EE sın?Zeki Müren'in programı başladı.Hem de nlha-EE veııd okuyor.Teşekkür ederim,eline sağlık.Sevgili dinleyiciler,şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • 77 Kadının dediği,sebilde son seneler içinde açılmış olan Avrupai bir kabare idi.Kaslıca hususiyeti de servisi garsonlar yerine genç ve güzel kızların yapması idi.Sahibi.Münihli şişman bir Alman kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1960
  • ıı ijmııınıiMiınıı.ı ı.n mmm a ŞAMPİYONLAR HALİT KIVANÇ ROMA'DAN YAZIYOR:N HIZLI KIZI:"Uçan çikolata,Wilma Roma Olimpiyatlarının 100 ve 200 melre şampiyonu şirin zenci kızı,Dünya rekorunun sayılmayışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Kaatillerden çocuk da biri köy üzerine bir korucusu.Altı çuval atılarak aylık bir öldürüldü AFYON,HUSUSÎ Vilâyetimizde aynı günde biri çocuk,üç kişi öldürülmüştür.Merkez kazaya bağlı Kaıasalan köyü ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • AREKET ETTİ Kervanlar gittikleri yerlerde inkılâp hakkında konferanslar verip filmler gösterecek.Kültür Dernekleri 23 yerde şube açtı ANKARA.HUSUSÎ Türk köylüsünü aydınlatmak İçin Türk Kültür Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • İZMİR'E 10 HÂKİM VE 1 SAVCI TÂYİN EDİLDİ IZMUt,HUSUSÎ İzmir» 10 hâkim ve bir savcı tâyin edilmiştir.Top.u ticaret ve asliye ticaret mahkemelerinin kuruluşu ile İlgili görülen tâyinlerde isimleri bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • M.B.Komitesi halktan fotoğraf satın alacak ANKARA,AA.Milli Birlik Komitesi,düşük iktidar devrinde cereyan etmiş hâdiselere «İt fotoğrafları veya bunların kopyalarını satın alacaktır.Bu konu ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Yedek Subaylık için kamp veya test usulü tatbiki düşünülüyor t Baştarafı Birincide Dün bu hususta izahat veren Millî Birlik Komitesi üyelerinden kurmay albay Sami Küçük,halen yedek subay okullarına he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • M.B.K.'nin hükümete direktifi dün açıklandı t Baştarajı Birincide Yüksek Okullar öğrencilerinin devamını «ağlayacak sosyal ve ekonomik tedbir» ler süratle alınacaktır.TARIM İŞLERİ Ferdi mülkiyet esasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Sabıklar hakkındaki iddianame hazırlanıyor t Baştarafı Birincide KALB KRİZİ GEÇİRDİ 7 Eylül hâdiselerini tahkikle vazifelendirilen 7 nci kurul başkanı Hikmet Kümbetlioğlu bir kalb krizi geçirerek hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Prof.Mukbil Gökdoğan Bayındırlık Bakanı oldu Baftarafı Birincide sıvamamak lâ/ım» demiştir.BİYOGRAFİSİ Gükdoğan 1909 yılında îstanbulda doğmuştur.1932 de Yüksek Yol Mühendlsl olan Gükdoğan,1935 de Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • m—i ii.ip BEYAZITTA KARDEŞLER KADIN ERKEK ve ÇOCUKLARA Mevsimlik yeni ye zengin,kundura,kumaş,tuhafiye,saraelye,her nevi mutfak ve züccaelye eşyaları,palto,pardesü,trençkot ve yağmurluk çeşitleriyle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Tulga,"Türkçe konuş,kampanyasını durdurdu t Baştarafı Birincide devletin ve misafirperverliği ile tarihte şöhret yapmış bir milletin,yabancılar tarafından daima ziyaret edilen bu en btiyiik şehrinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • ETHEM İZZET BENlCE'nin baskı rekorlarını kıran şaheser romanı genç neslin ısrarlı isteği üzerine her gün sekiz kitap sayfası halinde GECEPOSTASI gazetesinde neşredilecektir.12 Eylül Pazartesi günü GEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • S LAVI A Uç neslin motörü.Ve hemen ilüve edelirnki,Uç nesili de tatmin etmiş bir motordur.Sevilmesi ve tercih edilmesi de kolay izafi edilir:Konstrüksyonun üBtünlügü,alçak hararette bile kolaylıkla ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • ıı».ııı«ir«ı»«ıtı ııı Tii.ii m ım ıiı.»ıınh—istanbul Yüksek islâm Enstitüsü Müdürlüğünden Dört sınıflı bir yüksek ihtisas okulu olan Enstitümüzün birinci sınıfına 1960-1961 öğretim yılı başmda İmam Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • BEYOĞLU)Manifatura mağazası zengin ve bol çeşitleriyle 12 Eylül 1960 pazatesi günü sayın halkımızın hizmetihe girecektir.Adres:Beyoğlu Galatasaray Telefon:44 38 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • G.Saray için I.Sporu yenmek zor olmadı 4 Basturafı Altıncıda nın attığı frikik lstunbulspor kalesini karıştırmıştı.Tecrübesiz kaleci Meral topu kontrol edememişti.Hattâ zaman" sız çıktığı söylenebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • OLİMPİYATLAR BUGÜN KAPANIYOR A Baştarajı Altıncıda yapılan maraton müsabakasında Habeş Bikilika Habebe 2 saat 15 dakika 16.5 saniyede olimpiyat rekoru kırarak birinci olmuştur.Balkan şampiyonasına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN VİYANA'YA GİDİYOR t Baştarafı Altıncıda İle Cavit İse bugün Viyanaya hare* ket edeceklerdir.FUTBOLCULAR DÜN İZİN YAPTILAR Rapid maçı dolayısiyle 10 günden beti kampta buludan Beşlktaş'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • PTT 8 KIŞI KALAN Altay'ı yenemedi:1-1 Baştarafa Altıncıda başvuruyordu.Bu arada 84.dakikada,sağhaf İsmail hariç,kellrhenln tam mânası İle dökülen PTT müdafaasından sıyrılan Nall'ln ceza sahası üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Karşıyaka 3 gollük farkı koruyamadı t Baştarafı Altıncıda ciddiyetle tutabllselerdl milli llgte bir gol rekoru kırmaları pekâlâ müra klin olacaktı.Şekerhilâl bu fırtınanın tesiri altında evvela sendel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • VEFA,KARAGÜMRÜK KARŞISINDA DAĞILDI t Baştaraft Altıncıda tlrriüş bir takımın yorgunluğunu tadıyorlardı.Öylt ki takımda İki İbrahim Nejat hariç,diğerleri durgun bir vuruş yapmak söyle dursun ayaklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Spor levazımı Her nev'l oyuncaklar Kurşun kalemler,yazıhane levazımı Fantazi deri malzemesi,Sıhhi kauçuk maileme Teraziler için malzeme Fantazi malzeme Sun'i çiçekler ve meyvalat Kunduracılar için mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 959/939 Bir borçtan dolayı ipotekli Beşiktaş Bebek mahallesinde 1347 kütük,623 âda ve 3İ5 parsel sayılı 709,19 parsel sayılı tarlanın satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Avrupa'dan ithal edilmiş 1 ve 1.50 rhm.kalınlığında muhtelif genişlikte SICAK ÇEKİLMİŞ ÇEMBERLERİMİZ Piyasaya arzolunıtıuştur.Müracaat:Tel:27 18 32 mı m ¦»¦mı I II III ı.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • SÜMERBANK MALATYA PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 26.9.1960 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Müessesemiz Merkezinde pazarlıkla sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Yalçuk'un tahliye talebi reddedildi A'KARA,HUSUSÎ Sabık Devlet Demiryolları Genel Müdürü Safa Yalçuk ile İki arkadaşının duruşmalarına dün devam edilmiş ve sanıkların tahliye talepleri reddedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • ICA 11 yılda 7 milyon dolarlık yardım sağladı Milletlerarası İşbirliği Teşkilâtı ICA)1949 yılından beri Türklyenin eğitim sistemi ye programlarını desteklemek üzere teknik ve diğer sahalarda 7.200.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • Cesetler hakkındaki açıklama duruşmada t ı Biriurı'rie 5 saat müddetle adada kalan Bakan,dönüşünde kendisiyle görüşen gazetecilere:«GO sanığın talılive edilerek gayri mevkuf yargılanacağı» seklinde çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.09.1960
  • GÜMRÜKLERDEKİ MALLAR SATILIYOR t Batştarajı Birincide kumaşları,ses alma cihazları,çocuk eşyaları,parfümeri,kimyevi maddeler,inşaat malzemeleri ve çeşitli eşyalar bulunmaktadır.EMNİYET TERTİBATI WS\Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.09.1960
  • Gr aıarayın galibiyet golünü 7.dakikada Suat atmıştır.Resimde Mustafanın çektiği friklk'e zamansız çıkış yapan lstanbulspor kalecisi Meral ve Kenan.uat İM sütunu attıktan sonra topun fileler» takılısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • Bugün yapılacak millî ve mahallî lig maçları İSTANBUL'DA:14.15 Karagümrük tst.Spor 16.15 Fenerbahçe Göztepe ANKARA'DA 14.15 PTT Karşıyaka 16.15 Şekerhilâl Altay tZMDi'DE:16.00 İzmirspor Altmordu Mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • KARŞIYA 3 gollük farkı KO 20.dakikaya kadar K.EroFün attığı gollerle 3.0 galip durumda bulunan İzmirliler daha sonra sahadan 3 3 berabere ayrıldılar STAD:19 Mayii SEYİRCİ:3776 HASILAT:15.203 HAKEMLER:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • K IS A GALATASARAY profesyonel takımı bugün Bursaya giderek Acar idman ile bir maç yapacaktır.Sarı-Kırmıızlı futbolcular Bur-»a'da bir gün kalarak istirahat edecekler ve Salı günü îstanbula dönecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • IMILHYEIJ Karagümriiğün ikinci golji Karanıboldan doğdu.Tarık'ın kornerden gönderdiği top Vefa kalesini karıştırdı.Kale ağzında topu yakalayan Kemal topu yiııe kafa vuruşu ile kaleye gönderiverdi.Kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN VİYANA'YA GİDİYOR Güvenen oynayıp oynamaması Sah çünü vapılacak İstişare Heyeti toplantısında karara Havlanacak AVRUPA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur eleme maçları için Çarşamba geces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • KÜÇÜK KEMAL KUPASI BOKS MÜSABAKALARI BU AKŞAM YAPILIYOR İstanbul Boks Ajanlığı tarafından tertiplenen merhum Küçük Kemal Kupası boks müsabakaları bu akşam saat 21 de Açıkhava Tiyatrosunda yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • SEYİRCİ:3776 HÂSILAT:15.203 HAKEMLER:Muvahhit Afir Orhan Kutucular Sadettin Akay PTT:Metin Necdet Nihat İsmail Merih Sedat Arif Abdulah Yusuf K.Erol Şükrü ALTAY:Varol Kâmil Ertan Erkan Kâzım Kâmuran G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • ALTIN GÜMÜŞ BRONZ PUAN RUSYA 39 27 30 306 AMERİKA 33 18 15 234 ALMANYA 11 15 9 109 İTALYA 13 8 9 98 AVUSTRALYA 6 7 5 56 MACARİSTAN 6 7 4 55 TÜRKİYE 7 2 41 Roma'da 17.gün Rusya 306 puanla şampiyon XVII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.09.1960
  • OYUNLARİ olimpiyat S.Koç,Ç Sümer,M.GönenlVden kurulu binicilik ekibimiz bugün yarışıyor Maratonu Habeş atleti kazandı Tavu» BAYRAKTAR bildiriyor XVII.Roma Olimpiyatları bugün yapılacak binicilik ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor