Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda MOTOR-TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Tecrüb» dersi parasızdır.Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • Gürsel,Jrir D.P.li hakkında dâva açtı İZMİR,HUSUSİ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel,İlk def'a olarak kendisine hakaret eden bir DP.11 hakkında dava açılmasına muvafakat eunlsij.r.Şlrinytr'de Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • m ere İSTİNATGAH Orgeneral Uümüşpala,Üçün cü ordunun İlk anlarda devrimi desteklemediği hakkındaki şayiaları yalanlamış.Biz de böyle bir rivayet duymuştuk.Ama o üçüncü ordu değil,dördüncü ordu hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • Çanakkale'de dün 19 kişi daha tevkif edildi ÇANAKKALE.HUSUSİ 31.Kilometre hAdiselerl İle Geyikli olaylarını tahkike giden C.H.P.mebusların vapurdan çıkmasına mani olanlardan 19 kişi daha tevkif edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • MİLLİYET I 6 gündenheri yunan Tr.ılı/on vapurunun anbar kapakları dün tanıamile açılını;ye aspiratörler ile İrerdeki zehirli naz.tahliye edilmiştir.Kesimde kapakları açılan anbardan gaz tahliyesi İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • istanbul Operası Madam Butterfly ile açılıyor İstanbul Operası 1 Ekimde perdelini,Puccinl'nLn Madam Butterfly Operası ile açacaktır.İlk temsillerde Butterfly rolünü Leyla Genccr oynayacak,orkestrayı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • ¦H*«wJSîîkmö,B^H Kongo faciası GEÇEN yû Milliyette yayınlanan Afrika» röportajları şu keiıanetle sona eriyordu:«Batılı ülkelerde olduğu gibi kuvvetli köklere dayanmıyan demokrasi rejimi,Siyah Afrika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • LUMUMBA İDAREYİ TEKRAR ELE ALDI Cumhurbaşkanı Kasavubu azledildi ve taraftarlarına ateş açıldı.B.M.kuvvetleri radyo yayınlarını durdurdu DIŞ HABERLER SERVİSİ KONGO Cumhurbaşkanı Kasavubu tarafından az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı lâğvedildi ANKARA,HUSUSÎ Basın a Yayın v« Turizm Bakanlığının lâğvedildlğl dün Devlet Başkanı tarafından açıklanmıştır.Gürsel,gazetecilerin kabinedeki münhallera na zaT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • k [RADYO-FOTO A.P.RUSYA'YI PfTfil PR Amcrika MİUl Güvenlik Teşkilâtına mensup I Mil Jt1^ I lutn iki Amerikalı memur dün Moskova'da ıııej dana çıkmış ve Sovyet uyruğuna geçtiklerini açıklamışlardır.lic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • TURAN EMEKSİZ'İ ÖLDÜREN KURSUN "KASİTLI,ATILMIŞ Beyazıtla cereyan eden 28 Nisan hâdiseleri şuasında şehit olan Üniversite öğrencisi Turan Emeksize atılan kurşunun öldürme kasdl İle atıldı&V anlaşılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • D.P.Genel Merkezinde yapılacak arama Hin binanın kapısı keski 11c açılırken [Telefoto Milliyet:Ankara İstanbul]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • Şehrimizdeki 3 komisyon mesaisini bitirdi.D.P.Genel Merkezinin kapm kırılarak evraka elkondu ŞEHRİMİZDE vazife gören Yüksek Soruşturma Kurulunun 3,5 ve 7 numaralı komisyonları mesailerini bitirmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • sebebini Devlet Başkanı böylece Anayasanın gecikmesinin önlendiğini bildirdi [MİLLİYET] Yeni Adalet Yılının açılı» töreninde hazır bulunan Gürsel,Yargıtay Başkanı Recal Seçkin tarafından karşılanırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1960
  • [MİLLİYET)Evlendirme dairesinde toplanan kaza muhtar ve imamları «çarşaf» mevzuunda konuşmuşlardır.Resim Vali Kurmay Albay Behçet özdendir'] mahalle muhtarları ve cami imamları İle konuşurken gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • f.İKTİSAT w xtlJ\X11 ayati:Of.Halûk CILLOV ZİRA!KM&KCLAEIM VERGILENDIRUMES!'de 1950 yılından sonra girişilmek İstenen iktisadî kalkınma hareketinden geni* ölçüde istifade eden zümre muhakkak ki çiftçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • Bilumum KAMYON-OTÖMOBİl ve DENİZ NOTÖRLERt SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE:Son sistem hassas makinelerle teçhiz edilen TAMİR ATELTEMIZ Her zaman için mütehassıs teknisyenlerle hizmetinizdedir.Her nevi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • ANNA PECAROPULO BİÇKİ ve DİKİŞ YURDU Kayıtlar başladı.Pazardan maada her gün saat 10-17 ye kadar BIÇKI DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇEK ve3air dersler özel metodlarla verilir.Tel:49 57 92 Beyoğlu Parmakkapı,İstiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • ^wW^ IvvgoHHflf 2K&j OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Orak] Küçük hayal kırıklıkları yüzünden epey yalnızlık hissi duyacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün sıhhatiniz bir hoş,İçiniz ezilerek sofra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • 8u yılın DÖRDÜNCÜ ÇEKİLİŞİNDE i ı I I lı APARTMAN DAİRESİ 1 adet 100.000 IİRA V-*v 1 adet 50.000 LİRA Bf ayrıca 1585 kişiye N% 200.000 liralık liı% para ikramiyeleri Son para yatırma günü:19 EYLÜL YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • DOCTOR WANTED Eııglish Speaking Doctor Waııted Apply tu P.K.30 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 ö y 10 OLÖAN SAĞA:1 Güce gidecek bir muameleden öfke göstermeksizin yarı çaka yollu sızlanma;Çölde yeşil salıa.2 Güven;Ter-si ticarî kazanç.3 Devletin İleri gelenleri Eski dil)Duman çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • den şarkılar 12.45 Haber bülteni I ve hava raporu 13.00 öğle konseri 13.l.r» Nevzat Güyer'den şarkılar 13.30 Sinema orguyla hafif melo-diler 14.00 Kapanış ve akşam programlan.16.57 Açılış ve programla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Vahşi Vâdt Charleton Heston Renkli İng.2 Son Karakol Broderick Crawiord Retıkll Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)1 Striptiz Kraliçesi Bardot Fr.2-Çılgın Modeller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • MEVLİD Merhum HASAN SAKA'nın vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 8 Eylül Perşembe günü Nişantaş Teşvikiye Camii şerifinde ikindi namazını müteakip mevlid okutulacağından,arzu eden akraba,dost,ahbab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • kült ün ^KOLtJİ İLK-ORTA-LÎSg Kız-GONDOZI.O-YATİİ.1 Yeni I-rtnrir« Asfaltı Pahçell evler İstanbul Tel:7İ5684
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • t İti yaşındaki Ahmet ŞentUrk İlimli bir talebe İkmal İmtihanında uğradığı başarısızlığa müteessir olarak kendisini çakı İle sol kalçasından yaralamıştır.Hâdise Beykozda cereyan eünls,yaralı genç teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • I AHLAK PAZARI TV TOLİERE tipleri incelemek için boş zamani J^VJ[larmda bir berber dükkânında otururmuş.İstanbul'un İktisadî keşmekeşini öğrenmek i İçin gidip bir emlâk komisyoncusunun bürosunda İ otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • SİS YÜZÜNDEN İKİ VAPUR KAZA YAPTI Dün sabah Umanı ve bilhassa Bojazı kesif bir sis kaplamıştır.Erken saatlerde bastıran sis yüzünden Yunan,bandralı 9(100 tonluk Aldebaren İsimli bir sjlep Karadenlzden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • SİNİRLENDİĞİ İÇİN VAPURDAN ATLADI Halil Kurt İsimli bir sinir hastası dun Heybeli adaya vapurun geç yanaşmasına sinirlenerek elbiseleri İle deniz» atlamış ve yüzerek karaya çıkmak latemlstlr.Halil Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • TELEFON REHBERİ 15 LİRAYA SATILACAK Yeni telefon rehberlerinin flatı 15 lira olarak tesblt edilmiştir.Ancak abonelere bedava tevzi edilecektir.İstihkakları olan 1 adet rehberden fazla talep edenler be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • DEFTERDARLIĞA 7 MİL-YONLUK BAĞIŞ YAPILDI Eylül ayı başına kadar Defterdarlıkta teşkil edilen bağış bürosuna "çeşitli şekilde 7.3K8.896 liralık bağışta bulunulmuştur.Bunun 5.280.197 liralık kısmı nakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • FRANCALA İNDİRİLMES Francala flatında bir indirme yapılması İmkânı aranmaktadır.Ekmek flatının İndirilmesinden sonra yapılan kontrollarda 8 fırın kapatılmıştır.Bunlardan üçü Kadıköy yakasındadır.Bozuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1960
  • 15 inci neşir yılına giren İSTANBUL POSTASI Müteehhit,ianayici ve tüccarın takip edeceği yegân» günlük gazete,TÜRKİYE'DE ÇIKAN BÜTÜN MÜNAKAŞA VE MÜZAYEDE İLANLARININ TAM LİSTESİ Abone olacaklara gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • Eylül İkramiyeleri Noter huzurunda dün yapılan zengin çekilişte Ortaköy Şubesindeki 25022 No.lu hesap 100.000 Lira tutarında büyük ikramiyeyi kazanmıştır.Karadeniz Ereğli Şubesinden 127 No.lu hesap sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI O 6HCE HAVA ÖİP-FIRTINA îKDİ^ı 0AŞGftrE£iH «v F/RTIHANI BİIIVANA^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • PARKER in Y^ni mürekkebi.Q SÜPER uink Parlak ve canlı renklerde Her türlü dolma kaleme elverişli Adi kağıda dahi dağıtmadan yazar SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜREKKEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • DESEN FOTOĞRAFÇISI ARANIYOR En az ortamekjep mezunu askerliğini yapmış bir genç desen fotoğrafçısı yetiştirilmek üzere alınacaktır.Müracaat:14-16 arasında Vakko Emprime Fabrikası Kurtuluş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • PLÂSTİK OYA ve DANTEL Yeni tesislerimizle bol desen,fistün kalite,rakipsiz fiat Fabrika satış yeri:Mahmutpaşa Ü/taş pasajı No.305 Tel:2204 22 48 45 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • BALMAİN Kadın Terzihanesi EN SON Modelleri ile emrlnizdedir.Adres:İstiklâl Caddesi Mim.Han Kat.2 No:10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • ALÜMİNYUM SATILACAKTIR 1 ve 2 ve 3 mm.İlk levhalar halinde,99,99 saflıkta alüminyum »atılacaktır.Fiatı:Kilosu 15.liradır.Müracaat:71 65 30-71 66 19 dan Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • Ambalaj,parke altı,kiremit altı ve mobilyacılara konstrüksiyon için elverişli kısa UCUZ KERESTE i 200 250 300 Lira Kalorifer,banyo,çamaşır ocak ve sobalar için tutuşturucu TAHTA PARÇASI Yerine teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • Bâzı memurlara verilen tayin bedeli 75 liraya çıkarıldı ANKARA,HUSUSÎ Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma «e Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıklarında çalışan sivil memurların ve muhafaza memurlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • Esnaf Derneklerinin seçimi uzatıldı ANKARA,HUSUSÎ Esnaf dernek,Birlik,Federasyon v« konfederasyon seçimleri bir ay uzatılmıştır.Bununla ilgili kanun dün yürürlüğe girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • Beş İl ve İlçe'nin kurtuluşu kutlandı Balıkesir,Manisa,Turgutlu,Demirci ve Akhisar'ın düşman istilasından kurtuluşlarının 38.yıldönümü dün parlak törenlerle kutlanmıştır.Ordu birliklerinin katıldığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • 1 Temmuz günü açıklanmış olan Yüksek Soruşturma Kurulunun onbir tâli komisyonu hemen hemen vazifesini bitirmişlerdir.Bu komisyonlar bu ayın 20 sinde Ankara'da genel kurul hâlinde toplanarak düşükler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • CCe SES ve SAZ EÇENLERDE radyo imtihanları münasebetiyle yazdığım i J yazıda bundan sonra Radyo ve Konservatuar Türk Musi-i kişi İcra Heyetinin saz kısmından bahsedeceğimi söylemiş-i tim.Bugün bu mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • 200000 İRALIK PARA ve APAK UMAN DAİRELERİ İKRAMİYELERİ Vadeli lıer 50 IJrn.vn Vadesiz lıer I Ura ya R KURA NUMARASİ K TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1960
  • r*îç£^ [MİLLİYET] Uyuşturucu madde kullanmak suretiyle bâzı kadınların çıplak resimlerini çekip bilâhare şantaj vasıtası olarak kullandığı iddiasiyla Adliyeye verilen Arif Hanoğlu,koridorda ifade verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1960
  • yanin rroA SCVAv-iAT OE.VA/VMNCA OTU RACAâlM,İÇiN» CİODEN BAw.TiyAeiw.CAM.TİNİZİ KAi_OlZAyiNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1960
  • hepsi de lezzetli ve nefis yemeklere bayılır.A/Ben de,yalnız V/TA** ıie yemek pişiriyorum.Kocam ve çocuklarım beni durmadan methediyorlar Söz aramızda.tadı ve kokusu nefis olan VİTA ile yemeklerim dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1960
  • I Eylül ayında hangi balıklar yenir î i SITKI ÜNER 1 Eylül ayında,yenecek halikların başında palamut gelir.Palamut bütün sene boyunca yenmeğe elverişlidir.Fakat,Ağustos sonlarında ve Eylül ayı içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1960
  • YAKUT 73 Bakar mısınız lütfen biraz.Kimsiniz?Bulunduğum yer karanlık olduğu için muhatabını beni pek güremiyordu.Ses çıkarmadığını için sualini tekrarladı:Kim var orada?Şimdi ne cevap verecektim?Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1960
  • Genç kızlarla başbaşa Tipinize uymayan kıy af eller,yaşınıza yakışmayan makyaj yerine,pratik elbiseleri ve saçınızdan iskarpinlerinize kadar sadeliği tercih ediniz GENÇ kızlar:Elbiseleriniz» dikkat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • MENDERES GAYRI MEŞRU ÇOCUĞUNU KÜRTAJLA ALDIRTMIŞ ANKARA,HUSUSİ Yüksek Soruşturma Kurulu düşük Başbakan Menderes'in yeni bir suçuna el koymuştur.Menderes «vll bir kadınla zina yapıp gayri meşru çocuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • LUMUMBA İDAREYİ TEKRAR ELE ALDI t Baştarafı Birincide sı bilinmemektedir.B.MİLLETLER LEOPOLDVİLLE RADYOSUNU ELE GEÇİRDİ İç harb tehlikesi arttığından Birleşmiş Milletler kuvvetleri dün Leopoldvllle ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Türkiye Eczacı Kalfaları Cemiyetinden Kongreye davet Cemiyetimizin yıllık kongresi 19/9/9G0 pazar günü saat 14 de İcra edilecektir.Ekseriyet ölmediği taktirde 23/9/060 pazar günü ayni saatta yeni cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Yeni adalet yılı dün açıldı t Bajtarafı Birincide adamlarının veya davada İlgili olanlardan etkisi altında kalarak karar verin* verdiği karar,açıklamağa lüzum yoktur ki,özünde adaletle 11*1*1 buluunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • M.S.B.1 No.Iı Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Ankara 80 ton Elma satın alınacaktır.Tahmini tutan 140,000)lira olup geçici teminaü 8250)liradır.İhalesi 13/9/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • istanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğünden Dört sınıflı bir yüksek ihtisas okulu olan Enstitümüzün birinci sınıfına 19til)l%l öğretim yılı başında İmam-Hatip okulları ikinci devre mezunları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • PLASTİK DANTEL Yeni tesislerimizle bol desen,üstün kalite,rakipsiz fiat Fabrika satış yeri:Mahrnutpaşa öztaş pasajı No.305 Tel:2204 22 48 45 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • SAFETY TENEZ2ÜH LÂSTİKLERİ MUTEDİL FİATLA EN YÜKSEK EVSAF SEİBERLİNG Lâstiklerinin bir çok hususiyetlerinden maada daha pahalı lâstiklerde bulunabilen en yüksek evsafa malik olmaları ve daha fa/la kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Trabzon vapurunda/zehirli gaz boşaltıldı t Baştarafı Birincide görülünce anbara su sıkılmış ve yangın tamamiyle söndürülmüştürtdarl ve savcılık yönünden yapılan tahkikatlara devam edilmektedir.Bilirki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Çanakkale'de dün 19 kişi daha tevkif edildi t Baştarafı Birincide Alâattln Çetel ıArzuhalci)Nuri Fenerci Eski Belediye Reislerinden)Yaşar Gündeş,Ahmet Akıncı,Mehmet Arşı,Necdet Akgtin,Jerfi Omak,Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • GÜRSEL,İKİ ÜYENİN AF SEBEBİNİ AÇIKLADI t Baştarajı Birincide cak mânasına gelmez.Esasen Anaya-I sanın dörtte üçünden fazlası da ta-marnlanmış bulunmaktadır,Gürsel,Anayasanın hazırlandıktan I sonra nas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Etlıern Menderesin hâtıra defterinden sayfalar açıklandı Sabık Savunma Bakanı,defterinde A.Menderes'in «Odundan namzet göstersem millet seçer» dediğini yazıyor ANKAKA,HUSUSİ Aklı dergisinde dlln yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK 0 KADIKÖYÜNDE kelepir daireler,22-25-30-45.000 Hür Emlâk 36 31 07.0 GÖZTEPEDE bahçeli villa 60.000 36 31 07.0 KADIKöYüMDE şahane deniz manzaralı 6 odalı daire 72.000.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen ldar eden mesul müdür A B*D İ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • İUCRt 1380 Reblülevvel 15 Çarşamba EYLÜL 19 6 0 1376 Ağustos VAKİT VASATİ EZANI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.33 12.12 15.49 18.33 20.09 3.49 10.59 5.38 9.16 12.00 1.34 9.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1960
  • Fazla güneşte burmaktan mütevellit baş FAYDALID OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder OPON,grip ye nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.09.1960
  • A~\arayı XVIIka 13.günde açmaya başladı ROMA Olimpiyatlarının onüçüncü.gününde Amerika İM puanla liderliği elinde tutmaktadır.Amerika halen 'Â altın madalyaya sahiptir.Evvelki gün boksta kazandığı 3 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUN^R MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ,dün neşrettiği büyük tahmin cetvelinden sonra bugün de YÜZDE HESABI ve BANKO SİSTEMİ ile doldurulmuş örnek kuponları sunmaktadır.Spor Toto o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1960
  • Maç 20,30 da başlayacak.Ezelî rakipler sahaya en kuvvetli kadroları ile çıkıyor.Müsabaka büyük bir alâka topladı ANKARA,HUSUSÎ FENERBAHÇE Galatasaray takımları arasındaki ilk gece maçı bu gece 19 Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1960
  • 13 MAÇI BİLENLER 11.909.95 lira alacak ANKARA,HUSUSÎ Spor-Totoda ikramiye kazananların llsteil dün b°lli olmuştur.Buna göıe geçen hafta 13 maçı doğru tahmin edenler 11909.95 lira.12 maçı doğru bilenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1960
  • Danimarka Macaristan'ı dün 2-0 mağlûp etti Dün yapılan dömi-flnal futbol macında Danimarka Macaristan'ı 2-0 yenmiştir.Devre 1-0 bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1960
  • i^ 1500 metre iot 3.35.400 metre O.Davis Otoriteler iki atletin kırdığı rekorlar için "Müthiş» tâbirini kullandı,de Çiray,üç adımda Bağda elendi.R.Johnson dekatlonda birinci V Hal it m KIVANÇ bildir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1960
  • 62 kiloda Dağıstanlı Japon rakibi karşısında kendisini sıkmadan rahat bir müsabaka vakardı.Bununla berabere elenmesi beklenen Japon oldukça mücadele etti ve Dağıstan'ı ile berabere kalmasına rağmen el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor