Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • ın-'ı'i^tıffMfiıt,j [MİLLİYET] 19 KADİN YANKESİCİ rı,t,ml ve Kad,ki»y İskelesi civarında faaliyette bulunan ve ekserisi ka-*«I1I%1.«HWI din olan 19 yankesici dün polis tarafından toplanmıştır.Hemen he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Sarper,18 Eylülde Amerikaya gidiyor Birleşmiş Milletler toplantısına katılacak olan Dışişleri Bakanı Ekim ayında da Yunanistan'ı ziyaret edecek D ANKARA.HUSUSÎ IŞÎŞLERİ Bakam Selim Sar-1 per 18 Eylüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Huzursuzluğun hakikî sebebi GÖRMEMEZÜKTEN gelinmesi tehlikelere yol açabilecek bir durum,devamlı olarak gelişmektedir:Millî Birlik Ko~ mitesine karşı tereddüt ve şüphe duyanların,memnuniyetsizlik izha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Millî Birlik Komitesine yardımcı 3 heyet kuruldu Oıt,onbeş ve yirmi kişilik kurullar Millî Birliğe tasarılar hasırlayacak Kurul ilk olarak toprak reformu,ilk öğretim ve kira işlerini ele alıyor ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Lumumba Azledildi Firar etliği sanılan Kongo Başbakanı vatana ihanetten sorumlu tutuluyor LEOPOLDVİLLK,A.P.Cumhurbaşkanı Joseph Kasavııbıı,Kongonun felâkete sürüklenmesini durcfurrnak için iktidarı Lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • 2686 EMEKLİ SUBAYA YEN)GÖREV BULUNDU ANKARA,HUSUSf 20 Ağustosta emekliye ayrılan üst subaylardan,bugüne kadar 2f 86 sına fcj bulunmuştur.Bu vazifelerden büyük kısmı Anadoluda ivil savunma teşkilâtında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • ÜRDÜN'DE DÖRDÜNCÜ BOMBA DA PATLADI KAHİRE.RADYO ürdünde dün dördüncü bomba,Kudüsıin şimalinde Şala m ıh takasında patlamıştır.Silâh deposunda vuku bulan bu infilâk hakkında mütemmim malûmat alınamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • ŞEFİK İNAN ROBERT KOLEJE MÜDÜR OLDU ANKARA.HUSUSİ Milli Birlik'in İlk hükümetinde Devlet Bakanlığını yapan ve sonra dokuz arkadaşı ile birlikte kabinedeki vazifesinden af edilen Şefik în»n,Istanbıtlda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Trabzon vapurundaki yangın devam ediyor Ambar kapaklarının açılmasından sonra yapılacak keşif için Ordudan maskeler getirildi TRABZON vapurundaki yangın aradan beş gün geçtiği halde hâlâ söndürülememi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Gümüşpala 3.Ordu hakkında çıkarılan şayiaları yalanladı İZMİR.HUSUSÎ 3.Ordunun 27 Mayıs harekâtı sırasındaki tutumu hakkında bozguncular tarafından çıkarılan dedikodular karşısında o zamanki Ordu Kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • [MİLLİYET] Dün sabah Ankara'da yeni vazifesine başlayan Ticaret Bakanı Mehmet Baydur,Ticaret Bakanlığı makanımda.Kabine bu Hafta içinde Tamamlanıyor Millî Eğitim Bakanlığına,düşük Yardımcı'ya «Ben bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • itim Kurulu andı Eğitim raporunu inceleyen 11 maarifçiye gönderdiği mesajda Gürsel,"üniversitelere kalitesiz ve çok sayıda öğrenci doldıırmayalım,dedi E ANKARA,HUSUSİ GITİM Komisyonu raporunu münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • ÇARŞAFLA MÜCADELE [Mil L1YET1 İstanbul yakınındaki köylerden kara Carsafl ve peçeyi kaldırmak ivin yapılacak çalışmaları düzenleyecek kurul ilk toplantısını dün yapmıştır.İkna ve telkin yoluyla çarşaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • 4.M.B.K.ÜYESİ ANKARAYA DÖNDÜ Millî Birlik Komitesi üyelerinden Orhan Kablbay,Orhan Erkanlı,Muzaffer özdağ ve Numan Esin Ankaraya dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • İnönü,Fas Saray Nâzın ile Kongo Hakkında görüştü C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,Genel Sekreter tsmail Rüştü Aksal ile birlikte,dün saat 15.30 da C.H.P.İstanbul 11 m«rke/tne gelerek il idare kurulurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • [MtLLIYETl ŞEHİT TEĞMEN 27 Mayii aabataı şehit nliuı eğmen Ali İhsan Kalma/'ın llarhokıılıı resim öğretmeni Semai Arel tarafından yapılan yağlıboya bir tablosu,ressam tarafından llaı lıokıılıma hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • CSf3& Asayiş düzelince Bu sefer de bir komiser muavini beylik tabancayla bir genci sakağından vurmuş.Bu kaçıncı vak'a?Böyle giderse yıluı cina yet rekoru polislerin olacak.Belki de bir vazife açkının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Mal beyanları İNCELENİYOR 1 Numaralı Soruşturma Kurulu bugün Ankaradan şehrimize gelerek derhal Yassıada'ya geçecek ÇJ ÂBIKLARIN mal beyanları il« ilgili araştırma ve soruşturmayı yapacak Yüksek Soruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1960
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiye'nin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Laleli,Kemalpaşa,Ağayokusu N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1960
  • SAYFA:2 milliyet •6 EYLÜL I960 lllllimillMIIIIIIIIİIIIIIIIU1".TIBBÎ BAHİSLER ŞEHİR HABERLERİ Tababet Devletleşiirilirken„,YENİ ADALET YILI BUGÜN BAŞLIYOR Dr.ERCÜMENT BAKTIR MİLLİ Birlik Komitesi v« İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • SIR için HİÇBİR şey SIR DEĞİLDİR VESAMET KUTLU'NUN ZORLU'YA YAZDIÛI ROMANTİK AŞK MEKTUBU C.H.P.İÇİNDE D.P.D.P.İÇİNDE C.H.P.CASUSLARI AMERİKALILARLA DOLAŞAN SABIK AİLELERİ BU SAYIDA ^AZI YAZAN YAZARLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • Floryada Taksitle Sa tılık Kelepir Şahane KATLAR DÜKKÂNLAR ODALAR 1.İki kat;her kata ait müstakil bahçe.4 oda,çift tuvalet,çift balkon,mutfak,kömürlük,15 bini peşin,mütebakisi taksitle 55 bin lira.Tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • ItfiiBâıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idaıv eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • SALI RUMİ 1380 6 EYLÜL 1376 Reblul-evvel Ağustos 1960 24 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 5.32 10.56 öğle 12.12 5.37 İkindi 15.50 9.15 Aksan 18.35 12.00 Yatsı 20.11 1.35 İmsak 3.48 9.12 i—n.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • V Kayışları VASITANIZIN VE GARANTİSİDİR SANAYİNİZİN TÜRKİYE MÜMESSİLİ H.KRANZFELO Mühürdarzade Han No 314 Sirkeci Tel 224335/61 KİMYEVİ MADDELER MACAR DIŞ TİCARET ŞİRKETİ Budapest 62.BP 248 İHRAÇ EDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • Fason Yapak Yıkama Yapılacaktır 1 Müessesemizde tefrikli veya tefriksiz fason yapak yıkama yapılmaktadır.2 Fason yapak yıkama kısa zamanda ifa edilerek firmalara teslim edilir.3 Fason yapak yıkama ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • KUAFÜR VE BERBERLERE MÜJDE SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİNİZ K A D U S Elektrikli kadın saç kurutma cihazları GELMİŞTİR Müracaat:Marpuçcular No.40 Akbank üstü 2.ci kat No.5/6 İSTANBUL Telefon:27 25 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • T TAZİFE icabı,memleketin pek çok vilâyetlerinde dolaşan i y bir dostum,geçenlerde İstanbul'a dönmüş ve beni ziyare-e te gelmişti.ğ Yediğin,içtiğin senin olsun,dedim,bana gördüklerini an-E lat,bu kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • t [A.P.l RflMATtA ftHfıİİN î,6° Ron,a Olimpiyat oyunlarının ilk düğünü hafta içinde Romanın tarihi Santa acili» nUnlM UH UUUUH Kilisesinde Avustralyalı yüzücü Jon Henrickı ilo 21 yağındaki Amerikalı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • ÜLKE OLAY YORUM HİKÂYE ir TARİH MAKALE KARİKATÜR EN tyt HAFTAIJK GAZETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • KİRALIK DÜKKÂN ARANIYOR Kadıköy Altıyol veya İskele civarında boş veya devren,Tel:M 29 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • UN DEĞİRMENCİLERİNE MÜJDE.İzmir Fuarı Polonya pavyonunda bulunan POLİMEX un değirmenleri ve makineleri mütehassısı,dünyaca tanınmış Mühendis Profesör STEİNBORN her türlü sual ve isteklerinizi cevaplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • BULUNMUŞ SANDAL 3.9.960 günü Bostancı Ada arasında boş bir sandal bulunmuştur.Sahibinin Acele Hasköy Kalaycı Bahçe No:100 e müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • Bir İlçede ilk defa hususî lise acılıyor ZİLE.HUSUSİ Türkiyede ilk defa olarak kazamızda özel lise açılacaktır.Zile halkının bağışlarile meydana getirilen lise bu ders yılı tedrisata başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • KÂĞIT YÜKLÜ BİR MOTOR YANDI GELİBOLU,HUSUSÎ İzmirden kâğıt kırpıntısı ve tuz yükleyerek Istanbııla gitmekte olan kaptan Leki Kokof idaresindeki cKızılcık» motörii hava muhalefeti yüzünden Çanakkale bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • BİR KAVGADA ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ GAZİANTEP,HUSUSÎ Değirmenci köyünde üç kişinin ölümüyle neticelenen bir kavga olmuştur.Ailevi bir mesle yüzünden kavgaya tutuşan Abdullah Çevik,ibrahim Çevik,Mehmet Demiralmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • EMEKLİ BİR AMİRAL BALIKESİR VALİSİ OLDU BALIKESİR,HUSUSÎ İlimiz Vali ve Belediye Başkanlığına Emekli Tuğamiral Zahit Kırağalı tâyin edilmiş ve şehrimize gelerek vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • U.sn toz 365 cinastır var 6500 kişinin sessiz sedasız yaşadığı ada Türkiyenin hemen hemen en ucuz yerlerinden biri sayılıyor SİZ Ali Dağlı'yı tanımazsınız.Ama kaderlerini,«Datfllı motorunun,denizi tit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • Endonezya müslümanları Komünist partisinin feshedilmesini istedi CAKARTA.A.P.Endonezyadakl Müslümanlar Komünist Partisinin feshedilmesini talep etmişlerdir.Yapılan bir toplantıda Komünist aleyhtarı dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1960
  • Trafik kazalarında dün de 12 kişi öldü Ankara,Antalya,Gaziantep ve Istanbulda vukubuan hâdiselerde 28 yolcu da yaralandı 15 trafik kazasında 12 kişi ölmüştür.Kaza bakımından Ankara 6 ölü ile başta gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR J MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ'nin hazırlamakta olduğu Spor Toto'nun üçüncü haftasına ait büyük tahmin cetveli aşağıda sunulmaktadır.Spor Toto oynayacak olan okuyucuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KAOIKÖYDB Daireler 40-45-50-55 60-70-80.000 ne 3-4 oda hollU S* 1» 33 Duranlar.DÜKKAN Kapalı çarşı Kuyumcularda 130.000.36 18 81.VİLLA Çlftehavuzlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ KANUN 1961 BÜTÇESİNE KATILACAK ANKARA,HUSUSÎ Memur maşlarıyla İlgili kanun 1961 yılı malî bütçesiyle birlikte mütalaa edilecektir.Maliye Bakanlığı İle Devlet Bakanlığı tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • DIŞİŞLERİNDE YENİ TÂYİN VE NAKİLLER ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanlığı kadroları İçinde tâyinler yapılmış,Halep Başkonsolosluğunu tedvire memur Maslahatgüzar Nedim Eıitıcer,Strazburg Başkonsolosluğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • Eğitim Kurulu dün toplandı t Bağtarafı Birincide H Öğretmenlerin toplum İçindeki değerinin yeniden tesbitl ve öğretmenin hakikaten milli eğitim gelinmesinde ve toplumumuzun yükseltilmesinde oynayabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • Milli Birlik Komitesine yardımcı 3 heyet kuruldu Baştarafı Birincide un.ı programı,Komisyonlar bu meseleler üzerinde gerekil İncelemeleri yaptıktan sonra,birer kanun tasarısı hazırlayarak Milli Biılik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • ORTAKÖYDE İKİ GEMİ ÇARPIŞTI Nurtan İsimli armatörlere alt bir vapur suların cereyanına kapılarak dün Ortaköy açıklarında demirli bulunan ^Kilimli.şilebine bindirmlştir.Kilimli şilebi güverte kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • R.MADRiî DÜNYA ŞAMPİYONU.Baştarajı Altıncıda «Kadar burada olsaydı eminim kendisini öperek affederdi» demiştir.Barcelona takımında oynayan Kabala ve Kocsis de megafonla «Hayra Pııskas,Hayra Magnar» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • IZME BİR OTOMOBİL üiH DENİZE UÇTU İZMİR,HUSUSÎ Fr lerl patlıyan bir dolmu?otomobili n Konak'ta denize uçmuştur.20707 plâkalı otomobil,müşterilerini Konal'ta bıraktıktan sonra vira] alırken acnlze uçmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • LUMUMBA AZLEDİLDİ t Birincide Aynı zamanda.Kasavubu,güneydoğu sınırlarında mevcut İç harb durumunu ve karışıklığı gidermesi İçin Birleşmiş Milletlere müracaat etmiştir.Iiiımumbanın nerede bulunduğu he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • MAL BEYANLARI İNCELENİYOR İ Baştarafı Birincide Tâli kurullar ûa birkaç eün içinde faaliyet İvrlıi tamamlayaceklnrâır.TOPKAPI OLAYLARI Topkapı olaylarından sanık görülen Mehmet Çolakoflu adındaki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • İNÖNÜ FAS SARAY NAZRI İLE KONGO HAKKİNDA GÖRÜŞTÜ i BayTarafı Birincide mistir ki:«Türk tarihini çok iyi biliyoruz.Siz bütün islâmın kalblrıdesfniz Tiirkiypyi hiıti'm islamın lideri olarak kahul ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • Gümüşpala 3.Ordu hakkında çıkarılan şayiaları yalanladı t Baştarafı Birincide Telefonda Tümgeneral Cemal Madanoğlu,harekâtın haşladığını bildiriyor,Ankara ve tstanbuldakl durum hakkında İ7ulıat veriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • Gazeteci Asım Kültür dün vefat etti İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizin tanınmış gazeteci ve fikir adamlarından Asım Kültür,dün sabah kalp sektesinden vefat etmiştir.Birkaç yıldır yarı mefluç halde bulunan Asım K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1960
  • İzmir Belediyesinde büyük değişiklik yapıldı İZMİR,HUSUSİ Izmlrde Vilâyet ile Belediyenin birleştirilmesi üzerine İzmir Valisi Burhanettln Uluç dünden İtibaren Başkanlık vazifesine fiilen başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.09.1960
  • 1960 OLİMPİYAT OYUNLARI Ağır Slklette Hamlt Kaplan serbest güreş müsabakalarının dördüncü turunda Amerikalı Kerslake'yl ittifakla yenmiştir.Resim,Kaplan'ı rakibinin üzerinde Kendisinden şampiyonluk be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor