Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Sabık Meclis Başkanı Kefik Koraltan'ın KORALTAN'IN EVİNDEN ÇIKANLAR küskünde bulunan saray eşyaları İstanbul'a sevkedilmıştir.Bunlar alındıkları müzelere iade edilecektir.Eşya tesbitine bugün de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Kapanan gazete ve konan neşir yasağı ORFI idare evvelki gün bir neşir yasağı koymuş,dün de bir gazeteyi 10 gün müddetle kapatmıştır.Neşir yasakları ve i gazetelerimi kapatılması geride bıraktığımız ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Milletvekilleri en yüksek memurdan çok maaş alamıyacak ANKARA,HUSUSÎ İkinci Cumhuriyetin mebusları,baremin birinci derecesindeki bir memurun maaşından daha fazla maaş ve ödenek alamıyacaklardır.Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Havadis gazetesi 10 gün kapatıldı Havadis gazetisi Örfî İdare Kumandanlığınca 10 gün müddetle kapatılmıştır.Bu hususta Örfî İdarece yapılan açıklamada söyle denilmektedir:«Son günlerdeki umumi tutumu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • [MİLLİYET] Petrol Ofisinde yangın Itingöl Petrol Ofisi ambarı yanmıştır.Altı saat devam eden yancın gaz tenekelerinin lehimlenmesi esnasında çıkmıştır.Zaman zaman yangında infilâkler olmuş ve Ofis bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • ASKERİ YARDIM AZALTILACAK İKTİSADÎ YARDIM ARTACAK ANKARA,HUSUSİ Amerika,Tüıkiyeye askerî yardımı azaltacak,iktisadî yardımı arttıracaktır.NATO Başkumandanı General Norstad'ın Türkiyeyi ziyaretinde Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Ticaret Vekili Cihat tren,dün tüccar ve sanayicilerle görüşerek derilerini dinlemiştir.Kesimde İren,Ticaret Odasında tacirleri dinlerken 'görülüyor.Millî Korunma yerine kanun konmayacak Tacir ve sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • fit»**»1 Amerikan fıkrası Amerika'da bir hapishanede acı bir feryat kopar.Çığlıklar uzayıma müdür telâşa düşer,menuıliiı ı çağırıp sorar:Ne var,ne oluyor?Efendim,bir idam mahkûmu elektrik sandalyesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • HASAN SAKA VEFAT ETTİ Eski Başbakanlardan Hasan Saka,dün Eabaha karşı Ayazpaşadaki evinde vefat etmiştir.Trabzon'da doğan ve yüksek tahsilim Avrupa'da yapan Hasan Saka.CHPiktidarı zamanında 9 defa Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Laleli,Kemalpaşa,Ağayokuşu No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Gecekondu Bölgelerinde Yol yapılıyor Valinin basın toplantısında 1 lise,3 orta okul ve 8 ilkokulun tedrisata açılacağı bildirildi S STANBUL Valisi Tuğgene-I rai Refik Tulga,dün tertip ettiği basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • Yeni memur maaş baremi hazırlandı Tasarının kabulü ile yüzde yüz zam yapılmış olacak.Memurlara her yıl lerfi imkânı sağlanıyor Ordu personeline de sivil maaş baremi tatbik edilecek.Ayrıca tazminat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • [AHMET PEKER)IMRDIC RID1 İPİME CANf*Alf Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel 15 Ağustosta Kıb-MDIllw DIIlLılUlllC OMUvMIt rıs'a gidecek olan askeri birliğimize dün merasimle sancak teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1960
  • ürsel,Hataya uzanacak her el kırılacaktır,dedi Devlel Başkanı,İskenderun'da Kıbrıs'a gidecek birliğe Alay Sancağını verdi Gürsel,vatandaşlara tembellik aşılayan sözde din adamlarına ihtarda bulundu İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • 1c+irkirirlrir+ir+1ric+irit+*l it**ir+ic+kir+k+if*+NEMA ^Ö/cûft:Yeni dalg FRANSIZLARIN «Yeni Dalga* akımı gün geçtikçe gelişiyor.Fransız film prodüktörlerinin emektar rcjisoıleı İnden çok.genç kabiliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • ¦sa*85^ r 0„UİMJ«rW,1 ri^:r.î£-~V-¦y'ciçhane semtin» "W5 U-r^saW^v."J;1:r:v.2^=p r cana ıejeMWJliu J:^ji^!1 V^fiVÖei rr r.^TT-i—S Sm fcH-CO I-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • t %6 faiz getirir ğ vergisiz,külfetsiz,emin gelir kaynağıdır t Millî Emlâk satışlarında para yerine verilebilir ğ Devletçe teminat olarak kabul edilir Bankalardan,Malsandıklarından,Askeri ve Mülki say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 9 SOLDAN SACA:1 Sıcak memleketlerde yetişen baston sandalye v.s.yapmağa yarar hafit' dayanıklı bir •eşit kamış;Hava'nuı yarısı.2 Yemeyip içmlyerek yapılan İbad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • IIHIIIİIIIIIIIIIItlIlIltilll topluluğundan şarkılar H.öü Ak-şanı pıogramhnı ve lü.iV ye kadar ara.E 16.57 Aksata yayım ve programları 17.00 Radyo OOOUk saati la 00 Nevil Akol'd.nı linkliler 18.Ki Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • I SİNEMALAR I v_J B EYOGLU ALKAZAR Teh 44 25 62)1 Saltanat Hırsızları Edmund Purdom Renkli İng.2 Kanlı Sokak Broderlck Cravvford Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Altın Heykel Sophla Loren Renkli îng.2 Yaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • Havran Belediye Başkanlığından Bedeli 14/Kasım/960 Perşembe günü tamamen ödemek üzere Belediyemiz Elektrik İşletmesi için aşağıda evsafı yazılı Elektrik Dizel Grubu satın alınacaktır.Taliplerin 10/8/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • •M llitlllllUIU(MİIIIIIIH Bu kadarı fazladır GAZETELER kapatılır,gazeteciler tevkif edilir,gençler öldürülür.Üniversite Rektörü yerlerde sürüklenir ve Ltnhâ plânları hazırlanırken,hükümet parasıyla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • da SENELİK BÜYÜK TENZİLÂT mmmMto ÇANTA KUNDURA NOTi TENZİLAT HCA SENC BİR KCHeVC MAHSUS OLMAK Ü2CRK YAPILMAKTADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • KEDİNİN ISIRDIĞI GENÇ KUDURUP ÖLDÜ 20 gün evvel bir kedi tarafından ışınlan Mehmet Kılıç,dün kııdurarak ölmüştür.Balatla Ayan caddesinde manavlık yapan 55 yaşındaki Mehmet,20 gün evvel ayağına bastığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • FINDIKLI'DA İKİ GENÇ BOĞULDU Taksimde Çiiplük mevkiinde oturan Muammer Akkoyunlu ve Akgün Çokgezer adlarındaki gençler,Fındıklıda denize girmiş ve İyi yüzrne bilmedikleri için boğulmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Dul Bayan Arusyak Hovnanyarı,Bay ve Bayan Hırant Hovnanyan ve evlâdı Nadla.Bay ve Bayan Klrkor Hovnanyan ve evlâtları Boğoslk ve Hırantlk.Çok sevgili zevci,babala,r.l.vç.büyük babala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Bir lifi cüzünüzde büyütüyorsunuz.Oysa bir başlarsanız kolayca yürüyecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] iş hayatınızda bir durgunluk var.Fakat hayırlı.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • İRTİHAL Trabzon eşrafuıdan ve eski Başvekillerden HASAN SAKA BEYEFENDİ vefat etmiştir.Cenazesi 30 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Asrî Mezarlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • YENİKAPI'DAKİ KÖMÜR DEPOLARI TAŞINIYOR Yenlkapı ve Kumkapı civarındaki kömür depolarının Zeytlnburnu çimento fabrikası ile Bakırköy bez fabrikası arasındaki sahaya nakline dair plân îmar ve İskân Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • KAVGA ETTİĞİ ADAMIN KULAĞINI KESTİ Kartal'da oturan Alâaddin Çınar,bir alacak meselesinden dolayı İstiklâl caddesinde kavgaya tutuştuğu Mustafa Yetkin'ln sol kulağını bıçakla kesmiştir.Suçlu kaçmış,Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1960
  • Karaköy köprüsünde duba değiştirilmesi dolay isiyle Atatürk ve Karaköy köprüleri 2 Ağustosu 3 Ağustos Çarşamba ve 3 Ağustosu 4 Ağustos perşembeye bağlayan gecelerde açılmayacaktır.1 Ağustos pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • BU TRANSİSTORLU mrjJiZiuJ MODELİ KENDİ SAHASINDA BİR 1=1 ADIMDIR Perakende peşin satış fiatı pilleriyle birlikte 500 TL Transistorlu 2 Diodlu KONDOR 7905/2 modeli telsiz sahasında son yıllarda yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • ABDÜLCANBAZIN t KO^TÎ DiVAMAMDı KATİMANlN ANlN TAM KAK^I$lM PA KUVTU GİUKÖSF/E İNEREK BEKLEN.Url A w t K Al» A If I TURHAN Bl* ŞPflER VAPMAUVI1 V£ TTAH.TARZANf ACIK 8İP HEDEF G\BıRAKAMAM HER İHTİMALE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • Hürriyet istikrazı tahvili almakla,Hazineye,İktisadî Devlet Teşekküllerinin faideli yatırımlarına yardım etmenin gururu yanında vergisiz ve külfetsiz bir gelire sahip olmanın zevkini de tatmış olacaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • TAŞ İHZARI Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden:1 Kandıra Kefken yolunun 7+000 kim.bulunan Babadağ taş ocağından 6000 M3 taşın çıkarılarak kırılması ve aynı yolun 0+000 12+000 kim.araşma nakil ve figüres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • jC I Cennet ve Cehennem HER gün gazetelerde okuyoruz:Sabık iktidar mensupların-E dan filânın bilmem kaç apartmanı,bilmem nerede yalıları,köşkleri olduğu tahakkuk etmiş.Filânın bankada şu kadar E E mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE da 50 25 Tenzilât Fırsattan istifade ediniz.BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • İngiltere,Amerikaya deniz üssü veriyor LONDRA,RADYO İngiltere «Polaris» füzesini taşıyan Amerikan atom denizaltılarına deniz üssü verecektir.Bir İngiliz sözcüsü dün bu hususta iki memleket arasında mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • Şehit teğmenin adı bir caddeye verildi ANKARA,HUSUSİ 27 Mayıs ihtilâlinin tek şehidi teğmen Ali thsan Kalmaz'ın adı,şehit olduğu Posta caddesine verilmiştir.Ulus meydanını Anafartalara bağlayan Posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • M.Birlik Komitesi Sözcüsü 'Sıkacak Kemer kalmadı,dedi Sözcü,kalkınmanın ancak çalışma ile olacağını söyledi ANKARA,HUSUSİ Millî Birlik Komitesinin bir sözcüsü dün,«İktisadî kalkınmanın yolu kemer sıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • SİVAS'TA O.D.Y'I HAZİNEYE 70 BİN LİRA BAĞIŞLADILAR SİVAS,HUSUSİ D.D.Y.'ı personeli aralarında topladıkları 70 bin lirayı Hazineye bağışlamışlardır.Demiryolları İşçi Sendikası da 20 bin liralık Hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • GAZETEMİZ VASITASI İLE BAĞIŞTA BULUNANLAR Gazetemiz vasıtasıyle alyanslarını Hazineye bağışlayan okuyucularımız gunlardır:«MUbecccl Kayserilioğlu,Sami Francı ve eşi,Yusuf Dalkılıç,Tezcan Karakışla,Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • Çocuk Esirgeme Kurumu idarecilerine işten el çektirildi ANKARA,HUSUSÎ Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkez İdare Kurulu ile,Kurumun vilâyetler,ilçeler,bucaklar ve köylerdeki bütün teşkilâtının idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • Millî Birlik üyeleri önce takip edilmişler ANKARA,HUSUSİ 27 Mayıs inkılâbından beş gün evveline kadar Millî Birlik Komitesi üyelerinin bâzı siviller tarafından takip edildlkleri tesbit edilmiştir.İnkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • Röportaj:ÜMİT DENİZ EYTANA TAPANLAR Bu bölge üzerinde çok tuhat bulunmaktadır.Bunlardan biri Jt levîler hükümete müracaat LJk ederek mezheplerinin res-*men tanınmasını istediler.Bu hususta 100 imzalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • p A Z A R 201.Sayı ile 9.Cilde Başlıyor 20 Büyük Sayfa Yalnız 50 Kuruş p A z A R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • 33 BİNE Üsküdar'da 3 kat 6 daire 18 oda,8 Ağustos Uskü.Sulh Huk.960/25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • HUDSON Otomobil sahiplerine YEDEK PARÇALAR gelmiştir.İhtiyaç sahiplerinin müracaatları BEKERCAN Ltd.Şti.Taksim,Cumhuriyet Cad.No.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • AKÜMÜLATÖR FABRİKASI Perakende SATIŞLARINA Fındıklı,İşçi Sigortaları Hanı altında başlayacaktır.Telefon:49 18 11 Telgraf:GÜDER FİYATLARDA UCUZLUK,KALİTEDE ÜSTÜNLÜK yalnız EAS da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • Bina Ve Oto Tamiratı Yaptırılacak istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Yalova kazasının Üvezpınar köy okulu binası çatı tamiratının 1202736 lira keşfi veçhile yaptırılması.İlk teminatı 902,09 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • DSİ.2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Eksiltmeye konulan iş:İzmir DSİ 2.Bölge Müdürlüğü mıntakasında Nazilli Ovası 1/5000 mikyaslı nirengiye müstenit tesviye münhanili takeometrik harita alınması işi)olup muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1960
  • GAZSEMİR HAVA EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Askerî Hava Lisesi ve Hava Harp Okuluna öğrenci alınacaktr.1 Hava Harb Okulu 1960 1961 Ders ydı için kayıtlara başlamıştır.2 Okul ve giriş şartları hakkında bilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • mL^mmmiüi SAVIN VELİ KİBARIM t-l Tul.Duğlj musTESîHA varuö mİlyonlar\niza paSmen ELDE ŞDEMEVİZ.CAV'Zİrr AKLI/M çok JV\HiyANE VE CANiVANE B'f?FfKİK GELDİ/İMLERLE I ÖVLE KûCÜK.AŞTAM6ERİ KULAĞINA ASALET,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • i/«OPRAUA—BEN 4 C3El_DİM.i:I,r=T-•i hoşça »m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • ^P^lBi^HI sâyET" 2* Sou.T'4 BΣ Çev ynBae.S4N BENİ EBEDİVEK» UNUT VE.I İf wj v 5x S T*!îj i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • ĞUNAVDIN BASA.0U GÜN OKULDA SES OKuVAO&cSlZ.GÜZEL.Oı* Mi Z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • MiIIiııeS Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • ItCRI ı:sıı Sefer Cumartesi 30 TEMMUZ RUMİ 137C Temmuz 6 19 6 0 17 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.54 9.26 öğle 12.20 4.52 İkindi 16.1ü 8.48 Akşam 19.28 12.00 Yatsı 21.19 1.50 İmsak 2.51 7.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Galata Vergi Dairesi tarafından 951 yılı Gelir Vergisi hakkında Temyiz Komisyonunca müttehaz 26/9/57 tarih ve 2626 sayılı kararın bozulması talebiyle Hümayak Yazıcı aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • Orman işletmesi Bayındır Müdürlüğünden Bölgesi Deposu Bayındır Karpuzlu istasyonu Demiryolu ve şose)Ovacık Dirmil Soğuksu Bayındır Karpuzlu istasyonu Parti No.İstif No.Miktarı Cins ve evsafı M3.1 1 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • musiki I BEŞİNCİ SENFONİ I BÜLENT TARCAN I 3 *T\EŞ sayısı ve senfoni kelimesi yan yana gelin-1^ ce müzik sevenlere daima Beethoven'e ait j Ü MJ olan meşhur Do minör senfoniyi hatırlatır,j E Gerçekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • JK YAKİITY 34 Çekmece,dolap,konsol gibi şeyler göremediğim için bu odada da araştırma yapmaya lüzum kalmamıştı.Üçüncü oda sokağa bakıyordu ve daha derli topluydu.Bitpazarı işi,masa,sandalye ve koltukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1960
  • afi3ffl:Jj A\^aE^JBKSaS33rES3121 iki genç Milyoner diplomatın oğlu 43 yaşındaki Kennedy ile fakir vatmanın oğlu 47 yaşındaki Nixon'un Başkanlık için mücadelesi oldukça çetin geçecek SAMİ KOHEN »I illi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • UffiSEL "HATAY'A UZANACAK L Baştara/t Birincide tabancalı teğmenler tarafından muhafaza edilmiştir.Doğruca Oıduevine gelen Devlet Bas kanı,bir müddet İstirahat ettikten eonra Orduevlnin terasından hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Millî Korunma yerine kanun konmayacak t Paştarafı Birincide Siyasî hürriyetlerimizi almak için kellemizi ortaya koyduk,iktisadî hürriyete de gitmek istiyoruz.Davayı enflasyon,emisyon yoluyla yürütmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Milletvekilleri en yüksek memurdan çok maaş alamtyacak t Baştarafı Birincide cüler;İnkılâp hükümetinin az ve orta gelirli toprak sahiplerini dikkate alarak vergi politikasını buna göre İslah edeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • HAVADİS GAZETESİ 10 GÜN KAPATILDI t Baştarajı Birincide leyene kadar «alışacağız,mücadele edecefclz» denilmektedir.ÜNİVERSİTEDE Geçllk.dün de saat 10 da üniversitede toplanarak Havadis gazetesinin yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • YENİ MEMUR MAAŞ BAREMİ HAZIRLANDI t Başîarajı Birincide lan terfi farkının üçte birini her yılın sonunda alacaklardır.Devlet Personel Dairesi kanun tasarısı ile birlikte hazırlanmış olan yeni maaş bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • DENİZDE BOHÇAYA SARILI BİR ÇOCUK CESEDİ BULUNDU Galata rıhtımında,dün bir aylık kız çocuğu cesedi denizden çıkarılmıştır.Bir bohçaya sanlı olarak yüzüstü denire ntıldıSı anlaşılan coetı&ıın cesedini ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • KIBRIS'TA SEÇİM YÂRIN BAŞLIYOR t Baştarafı Birincide demokratik Birlik ve EOKA'cı Rum Kıbrıslılar Birliği seçime katılmamakta,fakat bağımsız adayları desteklemektedirler.Cemaatler Meclisi seçimi İse g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Çarpışan iki kamyonun şoför ve muavinleri öldü HEREKE,HUSUSÎ Herekede iki kamyonun çarpışması neticesinde dört kişi ölmüştür.İstanbul istikametinden gelen Hızır Ekşi idaresinde İstanbul 80271 plâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Gecekondu bölgelerinde yol yapılıyor Baştarafı Birincide f£t İstanbul vilâyetinde ilk dürt ay içinde 120 milyonluk bir artışla 555 milyon liralık vergi tahsil edilmiştir.Vilâyet özel muhasebesinde 411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN:18482 lira 25 kuruş keşif bedelli Devlet Hastahanesi su deposu şartnamesi gereğince kapalı zarf eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminatı 138G lira olup eksiltme 15/8/1960 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Miktarı CİNSİ Muhammen bedeli Lira Krş.750 Adet Et bıçağı 3S47.50 750 Ekmek bıçağı 3150.0ü ıuoo Yemek bıçağı 31G0.00 ist.Dz.Tek.Mlz.Sat.AL Kom.Bşk.dan:Muvakkat teminatı Lr.Krş.347.00 284.00 285.00 101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Havran Belediye Başkanlığından Belediyemizin eski garaj yerine kulüp ve salon inşası mevcut plân ve keşif raporuna göre açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Yapılacak işin ilk keşif tutarı 38541.63)liradır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • W—»*Tlıpı-lr-«ıı—l «l II ¦¦¦il iri I m ıı ı ı nı M.S.B.İst.4.No.lu.Sat.Koni.Bşk.dan Aşağıda yazılı beş kalem ilâç hizalarında gösterildiği gün ve saatlerde kapalı zarf ıısulü ile satın alınacaktır.Cia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Devlet Orman işletmesi Karabük H/SiiHÜirİBifvİEfSirSûin İIIUUıll lUcLUI IU UMİ 1 İşletmemizin Büyükdüz bökesinin Karabük 3011 deposunda mevcut 58 M3.1.sınıf normal boy Çam tomruğun beher M3.259.20 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden 17 adet 1300 Kg.çekerli kullanılmış Toledo marka kadranlı baskül satılacaktır Açık arttırma 15 Ağustos 1960 Pazartesi günü saat 16.da Toprak Mahsulleri Ofisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • 5000 KG.HURDA İC LÂSTİK VE 365 ADET HURDA DIS LÂSTİK SATILACAKTIR.I.E.T.T.İŞİETff 1 Silâhtar ambarımızda bulunan yukarıda yazılı hurda malzeme 12/8/1960 günü saat 10 da pazarlığa konulmuştur.2 Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • GAİBE İLÂN Hükümlü Asım Aysu.Hüsre oğlu,1932-1489)Doğ.lu,aslen Bayburt Pulur köyünden hâlen İstanbul'da olup adresi meçhul terhis er.Suç İzin tecavüzü.Suç tarihi 1/7/954 17/9/954 Hüküm 189 uncu P.A.K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • SATILIK KAMYON ve PİKAP Son gelen FORD Fabrikaları mamulâtı MERCURY kamyon ve pikaplarının ithalâtçı kârı ile satışına devam edilmektedir.Türk İnter Makinaları A.Ş.Galata.Bankalar Han kat 2 Telefon:49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • İNŞAAT YAPTIRANLARA STANDART SEZER PEŞEL Boruları İt Piyasanın en üstün kalitesi İ(3 metre boyunda Fabrikamızı ziyaretiniz menfaatiniz icabıdır.Dr.Halil Sezer Karyola ve Madenî Eşya Fabrikası Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • TERAS RESTORAN GAZİNOSU Müzikli nefis yemekleri,fevkalâde manzarasiyle emrinize açılan Beyazıt'taki TERAS RESTORAN ve GAZİNOSUNDA Cumartesi,Pazar günleri 15 den 18.30 a kadar danslı aile matinesi TELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ARSA,Lâlelide 10x40 cepheli 220 M2 6 kat durumla 22 01 78 Kuşçu.KOOPERATİFLERE parsellenmiş arsalar.22 50 02.ŞİŞLİ asfaltı üzerinde Esent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • ist.Boğ.Mst.Mv.K.Sat.Al.Kom.Rs.den:Açık eksiltme ile aşağıda yazıh sebzeler satm almacaktır:Evsaf ve şartnameler komisyonaa görülür.Ciasi Miktarı Fiatı Tutarı M.Teminatı İhale günü saati Kilo Krş.Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1960
  • Vadeli Orman Emvali Satışı Devlet Orman îsleimesi Simav Müdürlüğünden Pati Muh.%7,3 Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i No.İstif Miktarı Bedel Teminatı Nu.Adet M3.Dm3 99 49.705 Lı.100 Lira Kiçir Hisarkoy Düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.07.1960
  • N.Generali Üstende 4 Ve altıncı Oldu Bugün Milletler Kupası yarışmaları yapılacak OSTEN,HUSUSÎ OSTEN Enternasyonal Konkurhipiklerinin ikinci gününde binicilerimiz 4,5 ve 6 ncı olmuşlardır.11 mania ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • GÜREŞÇİLER GECE ÇALIŞACAK Roma Olimpiyatlarına hazırlanan güreşçiler pazartesi gününden İtibaren gece çalışmalarına başlayacaktır.Güreş Federasyonu İcra Komitesi,güreşçilerin Olimpiyatlarda gece yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • Arnavutluk ikincisi de turnuaya çağırıldı Fenerbahçe kulübü dün Arnavutluk lig ikincisi Partizan takımını da Balkan ikincilikleri arasında tertiplenecek olan turnuvaya davet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • F.Bahçe,Vefa ve Karagümrük İle oynayacak Fenerbahçe mevsimin İlk hazırlık maçlarını 6 Ağustosta Vefa ve 7 Ağus tosta da Karaffümrükle oynayacaktır.Fenerbahçe stadında yapılacak olan maçlarda Sarı Laci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • G.Saray Cenap ve Ayhan'ı savunacak İdare heyetine mensup selâhiyetli bir şahıs İzmir kulüplerine şiddetle hücum etti GALATASARAY kulübü,transfer ettiği Cenap ve Ayhan'ın profesyonel olduklarını iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • D.Şafaka mevsimi açtı İstanbul basketbol şampiyonu Darüşşafaka takımı dün antrenörleri Atilla Ertemin nezaretinde ilk antren manı yaparak 1960-61 basketbol sezonunu açmıştır.Bütün kadronun hazır bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • Boks terfi müsabakaları bugün yapılıyor İstanbul boks ajanlığının tertiplediği tecrübesiz boksörler terfi müsabakaları bugün Mithatpaşa stadı boks salonunda yapılacaktır.Seçmelere Beşiktaş,Denizgücü,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • SAMI ÖNEMLİ Beynelmilel Futbol Hakemler Kursu dün şehrimizde Yüksek Denizcilik ve Ticaret Okulunda açılmıştır.Resimde F.l.F.A.Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve İngiltere Futbol Federasyonu Genel Sekret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • BEYKOZ MİLLÎ LİGE 23 KİŞİLİK BİR KADRO İLE GİRİYOR Beykoz,milli lig maçlarına 23 kişilik bir kadro İle girecektir.Kadroda şu futbolcular bulunmaktadır:Kaleciler:Sıtkı,Yüksel,Aydın,Nihat.Bekler:Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • TÜRKİYE ATLETİZM BİRİNCİLİĞİ BAŞLIYOR Ankara'da yapılacak olan ferdî şampiyonada 110 engelli,sırık ve yüksek atlamada yeni Türkiye rekorları kırılması bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜKLER,Gençler ve Kızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • Alina'daki Balkan Tenis Şampiyonasına iştirak eden tenis millî takımımız Yugoslavya.Romanya müsabakaları sonra Bulgaristan'a da yenilmiştir.Resimde millî tenis takımımız Romanya çift maçından soma ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • ÇARŞAMBA MAÇLARI TOTTYA DAHİL EDİLDİ ANKARA.HUSUSİ 24 Ağustosta başlayacak olan millî iig'de Çarşamba günü yapılacak maçlar da Spor-Toto'ya dahil edilecektir.Spor-Toto Müdürlüğü millî lig fikstürünü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • Merhum Şevket Taşlıc?Kupası Basketbol turnuası bu akşam başlıyor Darüşşafaka kaptanı merhum Şevket Taşlıca adına tertiplenen basketbol turnuasına bu aksam saat 20.30 da Florya Martıspor sahasında başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • Beşiktaş dün de çalıştı Beşiktaş futbol takımı mevsimin İkinci çalışmasını dün Şeref Stadında antrenör Puppo Sandronun nezaretinde yapmıştır.Bu antrenmana da mazeretleri dolayısiyle Birol,Kaya ve Neci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • CİHAT ARMAN İSTANBULSPOR ANTRENÖRÜ OLDU Antrenör Cihat Arman.îstanbulspor kulübü tarafından yapılan teklifi kabul etmiş ve dün Sarı Siyahlılarla 1 yıllık mukavele imzalamıştır.Diğer taraftan Sarı Siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • İngiltere ile 1961 de iki millî maç yapacağız İlk karşılaşma Mayıs'ta İstanbul'da ikincisi Ekim'de Londra'da.Rous "İngiliz seyircisi Türkleri Wembley'de seyretmekten büyük bir zevk duyacaktır dedi TÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.07.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] Galatasaraylı Saim dün Beykoz kulübüne transfer etmiştir.Resimde;millî Eski Beşiktaş kaptanı Kasımpaşalı Recep Adanır da dün Galatasaray'la iki futbolcu sarı-siyahlı kulüple noterde muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor