Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • RABAK Elektrolitik Bakır j ve Mamulleri A.Ş.PİRİNÇ YUVARLAK ve ALTI KÖŞE' j PİRİNÇ ve BAKIR boru ihtiyaçlarınızı' satış mağazamızdan tedarik edebilirsiniz.Galata:Fermeneciler,Ali t Yazıcı Sok.No.S_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • VE EMESİ KURULUYOR Adalet Bakanı,her iki mahkemenin de suçlulara en kısa zamanda ceza vereceklerini söyledi Gözübüyük,50 milyon sermayeli Adalet Bankası kurulacağını ıçıkladı A Adalet Hakanı Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • SEÇİMLER İÇİN GÖSTERİ ÎA.P.l Güney Kore tırtılını i.eti dahilindeki 23 kadın tevekkülünün,temsilcileri Keçen hafta Cumartesi.pünü Seul sokaklarında bit gösteri yürüyüşü yapmışlardır.Kadın nümayişçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • Bir raddesi var.Havadisi herhalde gördünüz:«Sabık Belediye Keisi Kemal Aygiin'ün çeşitli müesseselerden ayda 27 bin lira aldığı cSSDİf edilmiştir.Yapılan soruşturma sonunda bu rakamın 4ü bin liraya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • BİR KISIM İSÇİLERE grev hakkı tanınıyor Hazırlanan tasarıya göre hususî sektörde çalışan işçiler grevden önce uzlaşma imkânı arayacaklar ANKARA.HUSUSÎ ÇALIŞMA Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • Türk-Rus hududunda ateş teatisi eldu ANKARA.HUSUSÎ Doğu hududunda nöbetçilerimiz ile Rus nöbetçileri arasında karşılıklı ateş etme ile ılfiil?olarak Millî Savunma Bakanlığı dün bir açıklamada bulıınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • Doktorluk kısmen devletleştirilecek Sağlık Bakam bu hususta tasarı taslağı hazırlandığım söyledi SAĞLIK Bakanı Prof.Dr.Nusret Karasu,doktorluğun devletleştirilmesi hakkında bir tasarı taslağı hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • BİR DUVAR YIKILDI IÖZD1.MİR GÜRSOY] İstiklal caddesinde,Hüseyin Balkıra ait I80 numaralı blnanill duvarı dün yıkılmış,enkaz altında kalan Bedros Koncu adında lıir vatandaş ağır yaralanmıştır.Binanın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • Asılsız ihbarda bulunanlar şiddetle cezalandırılacak ANKARA,HUSUSÎ Asılsız ihbar ve şikâyette bulunanlar hakkında takibata geçilecektir.Adalet Bakanlığı bu hususu ilgili Bakanlıklara ve kendi teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • Kabzımallar da kendi i kendilerini kontrol edecek İstanbul Meyva ve Sebze kabzımalları da kendi kendilerini koni rol etmek üzere faaliyete geçmişlerdir.Kabzımalların dün gece bu hususta yayınladıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • DEVLET PERSONEL DAİRESİ KURULUYOR Memur ve hizmetlilerle ilgili dairenin tasarısı hazırlanarak Millî Birlik Komitesine verildi ANKARA,HUSUSİ' Devlet memurları hizmetleri mukabilinde maaş alacaklar,mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • DURUM •îTymBBSiR İ AMERİKA'DA SEÇİM SATHI MAİLİ.BİRLEŞİK Amerikada önümüzdeki üç ay yalnız seçimden bahsedilecek.Milletlerarası meselelerin büyük çoğunluğu geri plâna geçecektir.1960,başkanlık seçimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • M.B.K.üyelerinden bâzılarına tehdit beyannamesi gönderildi İZMİR.HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyelerine bâzı gerici kimseler tarafından tehdit edici beyannameler gönderilmektedir.Bu beyannamelere Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • adayı seçildi Cumhuriyetçi partinin 47 yaşındaki başkan adayı,muavin adayı olarak Cabot Lodge'u tâyin etti CHİCAGO,A.P.RADYO A r7 yaşındaki Kaliforniyalı Richard M.Nixon,Cumhuriyetçi Par-ğ ti kurultay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • HARİCİYECİLER ANADOLUDA DA VAZİFE GÖRECEK ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurt dışı vazifelere tâyinlerinden önce muayyen bir müddet Anadoluda ve öncelikle mahrumiyet bölgelerinde maaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • Gürsel Butfiin Iskenderuna Gidiyor Devlet Başkanı Kıbrıs'a gidecek Türk birliğine sancak verme töreninde hazır bulunacak ANKARA,HUSUSÎ Gürsel,bu sabah uçakla Iskenderuna hareket edecektir.Gürsel,16 Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1960
  • aksatlı yayınlara htarda bulunuld Örfî için idare Komutanlığı bu haberler takibat açılacağını bildirdi Emniyet Müdürü Kurmay Albay Vahit Erdoğan [ÖZDEMİR GORSOYI dün,sessiz yürüyüş yapan gençlere hita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • Siimerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Beykozdaki fabrikamız ile Sirkeci 5 inci Vakıf handaki büromuzda şartnamesi mevcut,muhtelif deri tâli hâsılat maddeleri satılacaktır.2 Bu işe ait ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUĞUNDAN 9G0/49 T.Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrrlmesine karar verilen Üsküdar,Çengelköy malıallesinin,Çengelköy caddesi ve Çengeldere sokağında eski 14,yeni 3,taj 1 kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Giyinişinize her zamandan fazla itina ediniz.His hayatınızda rolü olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Değer verdiğiniz insanın takdir veya sevgisini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • İş Bankasının talihlilerini bekliyen Apartman Daireleri HAYALİNİZDEKİ YUVADIR O o Svj m İş Bankasının ikramiye Apartmanları,Ankaranın iyi kira getiren semtlerinden Kavaklıderededir.Her dairede 1 salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • 176 SUBAY AMERİKA İÇİN İMTİHANA GİRİYOR Mühendislik tahsili için bu yıl da Amerikaya genç Havacı Subaylar gönderilecektir.Bu maksatla.Teğmen ve Üsteğmen rütbesindekl 17*J subay Teknik Üniversitede seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • NEMA unaatc Dkjout,Festival mevsimi ilerlerken.v"f üRKIYE de sıcak yaz günleriyle beraber,sinema pi-X yasası da olu mevslm„e girer.Avrupa memleketle-nm hemen hepsinde,yaz meviminin sinemacılar İçin ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • Camialtı tersanesinde 8 senede inşa edilen «Abidin Daver» şilebi tecrübe seferlerini yaparken Ileybeliada ile Kınalıada arasında stop etmiştir.Yapılan tahkikatta şilebin motor yataklarının yandığı anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • PARKE YOL YAPINI Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden:1 Uzunköprü istasyonunda rampa yolu parke kaldırımı inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır.2 Pazarlığı ü/Ağustos/19üü Sah günü saat 11.de İstanbul Küçüky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • il i Patlıcan,kabak,maydanoz."Ty lıi/im gazetecilik garip meslek doğrusu.J^l Gibi oluyor jeolojik devirlerin tabakalarını sakullaınasına deler gibi,eemiyetiıı en üst tabakasında!en alt tabakasına kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • FERİDE DÜENYAS ile HENRİ DÜENYAS Bir erkek çocukları dünyaya geldiğini,müjdelerler 1/h,'9ö0 Pazartesi günü saat 9.30 da Pakize Tarzı doğum kliniğinde yapılacak sünnet merasimine dost ve akrabaların te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • SEVGİ ACAR İle Diş Tabibi GÜNGÖR AKYÜZ Evlendiler Beyoğlu 28.Temmuz.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Müteveffa bay DAVÎP ESKENAZt Gümrük Komisyoncusu} nuıı ani vefatı dolayısıyla taziyede bulunan bütün dost ve akrabalara aleni ve samimi teşekkürlerimizi bildiririz.Müteveffa Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • M MU II I ALASKA ÇAMAŞIR KOLASI Alman Sanayi Formülünün Harikasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • DOĞUM Eczacı Zekâvet ve tlter Isın Oğulları Mustafa Şevki Işın' in dünyaya geldiğini akrabadost ve arkadaşlarına müjdelerler.Himmet Kadın Doğum Kliniği Lefko$a Kıbrıs 24.7.91)0 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • ÂGIK TEŞEKKÜR Düzine neticesi sağ femur boynu kırığı husule gelen ayağıma en modern tedavi şekli olan Srnith-Petterson çivisi tatbik ederek beni 20 gün gibi kısa bir zamanda yürüten,Haydarpaşa Numune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • ipar gemisinde yine kaçak eşya bulundu tparlarn alt Mehmet «İpar» gemisinde dün de bol miktarda kaçak eşya yakalanmıştır.Geminin ötesine berisine gelişi güzel atılmış 14 ayrı paket ilerisindeki eşyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • ŞİRZAT DOĞANIN DURUŞMASI YAPILDI Bebek koyunda Rauf Ardahanı av tüfeği ile öldüren armatör Şirzat Doğanın dün üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmasında,ikinci defa şahit olarak dinlenmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • r,SINEMAL AB J BEYOĞLU ALKAZAR Tel-44 25 62)1 Saltanat Hırsızları Edmund Purdom Renkli İng.2 Kanlı Sokak Broderick Crawford Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Altın Heykel Sophla Loren Renklt îng.2 Yaman Hafiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • ğjğ8 ğ9 »t j SOLDAN SAĞA:1 Eskiden padişah veya vezir tarafından birine iltifat veya mükâfat için giydirilen kaftan;Yürüyüşte durup dinlenme.2 Sahip;Eski bir kılıç.3 Kayıp;Teni zehir.4 Tersi bir içki;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1960
  • •ııı un illinin nııınnıııın mimimin mimin ninnini İSTANBUL E C.57 Açılış ve program 7.00 iki marş 7.05 Neyler 7.10 Kur'anı Kerim 7.20 Saz eserleri E 730 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • Röportaj DENİZ Mağarada yaşıyanlar BEŞİRİ KAZASININ ŞİKEFTAN KÖYÜ SÂKİNLERİNİN OTURDUKLARI MAĞARALAR BELEDÎ SİSTEMLERE GÖRE DE NUMARALANMIŞ BATMAN,Raman,Garzan,Reşan,Ken talan,Kurtalan,Baykan,Tatvan,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • Orman Yangınları Azaldı Azalmaya,alman sıkı tedbirlerle orman yakanlara idam cezası verileceği haberleri sebep oldu İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesinde orman yangınları bu sene geçen yıllara nazaran yüzde 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • Polonya'da su baskını 30 bin kişiyi evsiz bıraktı VARŞOVA,A.A.RADYO Vistül ve Eder nehirlerinin son yağmurlar yüzünden taşması neticesinde Güney Polonyada yüzlerce köy ve kasaba sular altında kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • S.Arabistan kralının kızı bir kazada öldü CİDDE,A.A.Suudi Arabistan Kralı Suud'un Kızlarından Emire Jozah bir otomobil kazasında ölmüştür.Kazaya kurban giden Emire 25 yaşında olup otomobili karşıdan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • h»lıHılHIİ!Beyoğlu Ağacamlı yanında No-5 Teh 446300—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • Beyazıt Meydanı AZETELER Hürriyet Âbidesinin Beyazıt meydanında rekz v3T edileceğini yazıyorlar.Doğru ise bu pek yerinde bir karardır,hürriyeti ve insan haklarını demir bir çenber içine alan idareye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Resim ve Harçlar Vergi Dairesine olan bir borçtan dolayı Şişli Halâskârgazi caddesi 313 No.lu Somer apartmanının 6 No.lu dairesinde haciz edilmiş olan kristal avize,demir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • NİOU UBUı$.&ÎWtt$WftANA HAlLE fî TÎKİIH KULACINI £ NIATIW1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • gazete ve JJerçfUerinizi okuduktan sonra,köylere gönderilmek üzere,İstanbuldoki bütün şubelerimize teslim edebilirsiniz YAPI ve KREDİ BANKASI 116 A KBttTMMroni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • KİSİZ YARIN AKŞAMDAN İTİBARENJHER AKŞAM RUÇJK ÇİFTLİK PARKIMDA İÇKİLİ ÖLOKDA YALNIZ T İRAYA eğlenebilirsiniz AHLAY ŞEKlrsİEyır Her-Pazar Saat 13 de İçkisiz Matine İCRİll VE İÇKİSİZ KISIMLAR Recep Özge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • 1 Hür olmanın sev incine varlıkl olmanın sevincin de katmak için H ürriyet Tahvili al nız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • DİKTATÖRLER ALBÜMÜ KOT MS^* ON SENENİN PANORAMASI!Dünya Tarihinde görülmemiş,demokrasi maskesi altında işlenen cinayetler,sefahatler,suiistimaller,baskılar.Sanatkâr karikatürist,Orhan Ural'ın fırçası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • Chicago'da Helikopter kazasında 13 kişi öldü WASHİNGTON,RADYO Chicago'da hava alanı ile şehir arasında yolcu taşıyan bir helikopter düşmüş ve içindeki 13 kişi yanarak ölmüştür.Görgü şahitleri helikopt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1960
  • ADANA VALİLİĞİNDEN 1 Adana'nın Seyhan Mahallesinde Mülkiyeti Hususî idareye ait bulunan ve Tapunun 1056 ada,20 parsel numarasında kayıtlı 25)dekar miktarındaki Tarlanın tamamı 31250)lira muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • A m İS;I liflisi YsMBSA &Ü m on I m m n Si Rahat,emin.vergitfz biı GELİR KAYNAĞI Hürriyet İstikrazı Tahvili alan her vatandaş hem yuvasına hem de Vatanına hizmet etmiş olur.Bankalardan,Mallandıklarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • GAZİEMİR HAVA EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Askerî Hava Lisesi ve Hava Harp Okuluna öğrenci alınacaktr.1 Hava Harb Okulu 1960 1961 Ders yılı için kayıtlara başlamıştır.ı 2 Okul ve giriş şartları hakkında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • HİCRİ 1380 Sefer CUMA 29 TEMMUZ RUMİ 1376 Temmuz 5 19 6 0 İG VAKİ T VASATI EZANI Güneş 4.53 9.24 Öğle 12.20 4.51 İkindi 16.16 8.47 Akşam 19.29 12.00 Yatsı 21.21 1.51 İmsak 2.49 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Beykoz İcra Memurluğundan 959/25G Talimat Birinci derecede İpotek borcundan dolayı bu kerre Paraya çevrilmesine karar verilen Beykozun Paşabahçe mahallesinin arayol sokağında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • YAKUT 33 İçeri girmekte bir an itile tereddüt etmedim.Artık ok yaydan çıkmıştı bir defa.IVIillî Emniyetle ilk çalışmaya başladığım zamandan beri yanımda taşımayı âdet edindiğim maymuncuklarımı çıkarıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • musiki Musikimizde Karmalık SADEDDIN HEPER Minimumu Onsekizinci asır ortalarında yetişmiş olan büyük bestekârlarımızdan Hafız Abdiirrahim Şeyda Dedenin bestelediği:Evvelâ başla Hüzzam)a varalım sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • ^İMKİİIIİİ!Ş^SitRİİifSjBt;M Sjsj B0 ı B e tt| v,H BU |İM| Rv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • mmm*.DEMİR YUMRUK OLARAK.AASAAl-EKS-TÎMİZİN VOL-UN TUTACA. SlZ.EvuÂT.KAL.I KO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1960
  • İOSe SAÜKW5»T8Jİ fcggö BANdO SUKAD.A ÇO 2UiCı_A(5.tCATMV,SEN SOVl_E KENARA ÇEKTİU.BAKAyirfV\ODAVA SAK.L.ADK5IM ADAM BlfS.KA-Tİl_Dte.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Savcılık yeniden 17 kabzımal hakkında tahkikata başladı 17 kabzımal hakkında daha MIHI Korunma Savcılığınca takibata başlan» mistir.Bu kabzımalların da İstihsal bölgelerine telgraf çekerek mal gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • 4 Odalı bir ev çalındı SYDNEY,RADYO Avustralyanın Sydney şehrinde 4 odalı bir ev çalınmıştır.Yazlık tatilini geçirmek üzere başka bir şehre gitmiş olan ev sahibi döndüğünde evinin yerinde yeller estiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Hırsız takibine çıkan jandarmalar boğuldu DF.tttZU,HUSUSÎ Çivril ilçesinin jandarma karakol kumandanı onbaşı Abdullah Yüksel,Uç erle birlikte Işıklı gölünde sandalla hırsız takibine çıkmıştır.Ancak de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • DEVLET PERSONEL DAİRESİ KURULUYOR t Başîarafı Birincide larına güre yeniden düzenleyecek ve idame ettirecektir.Bir başkan,bir genel sekreter,9 üyeden teşekkül edecek olan daire 57 kişilik bir kadro il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • BİR KISIM İŞÇİLERE grev hakkı tanınıyor t Baştarafı Birincide dan sonra işçiler grev İlân edeceklerdir.Devlet sektöründe çalışan işçiler İse İşverenle İhtilâflarını «1?İhtilâflarını tahkim ve uzlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • İstanbul 11 inci icra memurluğundan 959/79 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet 4.000 lira kıymetinde Facit markalı hesap makinası'nın birinci açık arttırması 2.8.960 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • SATILIK ARAZI 25.000 M2 Hayamama Deresi kenarında Londra asfaltma 2 Km.hâlen sebze bahçesi olarak kullanılan,suyu bol,fabrika yapılabilir.Elektrik 600 M.de Müracaat:NECMET-TİN BAĞCI,Safraköyünde Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • İstanbul 11 inci icra memurluğundan 959/2997 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 9 kalemde yazılı mecmu'u 6500 Ura kıymetinde yazıhane,hesap makinası,kasa,inamken koltuk,deri kolt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • BOLU DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİNDEN Muhammen G.Teminat Eksiltmenin bedel Tutarı 7,5 şekli Saat Alınacak levazunatın nevi ve evsafı Miktarı Lira Lira Kr.Lira Kr.1 Parçalı linyit kömürü hastahane 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • SAMSUN KOLEJ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhammen Cinsi Miktarı Bedeli Krş.Tutarı Lr.Geçici teminatı Baston ekmek 780 gr.52000 Ad.70 36400 2730 00 Yemeklik margarin Vita)3250 Kg.530 16250 1218 75 Sığır eti 7500 Kg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • NURMETAL YEM/YUVARLAK TİP ÇAMAŞIR ti AKİ NESİNİ TAKDİM EDER UCUZ FİYAT il BAKIM İSTEMEZİ* •f BASİT KULLANIŞ II SÜRATLİ RANOfMANfl KAPASİTE 2,5 KİLO 9 f GARANTİLİ I?SS BİR NURMETAL HAKİ NESİ HEKDIIHE m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • VEKÂLETTEN AZİL «İstanbul Trafik Şube Müdürlüğünde ismime kayıtlı 30306 plâka sayılı Desota marka hususi otomobilimin alım satım ve bilûmum muamelelerini takibe İstanbul Birinci Noterliğinin 26/7/1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • VEFAT Merhum Sadık Atai'nin kerimesi.Hıza Atai'nin hemşiresi,merhum İsmail Dllman'ın zevcesi,Ruhsar Yeganl'nin annesi.Flruz Yegani'nin kayınvaldesi MAKBULE DOLMAN vefat etmiştir.Cenazesi 29 Temmuz.196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Trafik ve Belediye mahkemesi kuruluyor t Baştarajı Biri7icide davllerinin de yapılacağını söylemiştir.Bakan 7000 kanunun elenerek numaralanacağını ve yürürlükten kalkan hükümlerlr kanunlardan çıkarıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Soruşturma komisyonları kimseyi tevkif etmedi Yüksek Soruşturma Kurulunun 5 ve 7 sayılı Tâli Komisyonları 6-7 Eylül,Topkapı,Kayseri.Uşak ve sabık İktidar devrinde vukubıılan buna benzer bütün ^hâdisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • KIZILIRMAK SAHİLİNE BİR UÇAK İNİŞ YAPTI KIRŞEHİR,HUSUSÎ Kayser 1-Ankara istikametinde uçmakta olan Etimesgut nakliye hava üssüne bağlı «i)7-Çubuk» İsimli uçak,Kızılırmak sahiline mecburî iniş yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Maksatlı yayınlara t Liaştarafı Birincide ettirmek istediği» sebebiyle yapmışlardır.Protesto yürüyüşü emniyet makamlarının müdahalesi ve ikna edici konuşmalarıyla önlenmiştir.İLK HAREKET Protesto göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • ALASKA ÇAMAŞIR KOLASI Alman Sanayi Formülünün Harikasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • İTHAL NALI BETON DEMİRİ 6,8,10,12,14 mm.BEYAZ ÇİMENTO DEMİR KERESTE TİCARET M-Tünel Cad.Transtürk Han,Galata/İstanbul Tel:49 11 41 Telg:DEMKERLİM/İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Doktorluk kısmen devletleştirilecek t Bagtarafı Birincide Sağlık Bakanı vatandaşların yurt dışına çıkmadan her türlü tedavilerini mümkün kılmak için «Ankara ve Istanbulda birer ihtisas hastahanesi kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • ARANIYOR Saatte 1501)0 Kcal veya daha yukarı kapasitede soğutma kompresörüyle 50 metre yüksekliğe saatte 50 ton su verecek tulumba.Müracaat Fermeneciler No.36.Tel:44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • ARAÇ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemizin Hatip deposundan 525.446 M3.S.11 çam tomruk 6 parti halinde,1101.007 M3.S.11 göknar tomruk 11 parti halinde muhammen bedeli 190 lira,Mergüze depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • TELEFON 7 42 10 SATILIK EMLAK ACKLE sat.villa,Boğazın Anadolu kısmında müstesna deniz manzaralı 160 M2 de iki kat 250U metre bahçe bir de bahçıvan evi yeni kârgir Tel:22 84 14 0 YEDİKULEDE boş ev,18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • TEKİRDAĞ VİLÂYETİ DAİMÎ ENCÜMENİNDEN Kapalı Zarf Usulü İle Arttırma İlânı 1 Kurnalı caddesinde elektrik ve su tesisatı bulunan,zemin' katta büyük bir depo orta katta kıraathane ve üst katta dürt oda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • GAİBE İHTAR MA.Mehmet Bay kal,İsmail oğlu,1334 Doğ.lu Bozüyük Oklubah köyünden SUÇ Firar Suç tarihi 21/4/941 Karar tarihi:13/7/1960 1 Yukarıda suçu ve hüviyeti yazılı maznun,bütün aramalara rağmen bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • Kara Sat.A i.Koms Bşk •i skenderun Garnizonlar için nacaktır.İsteklilerin tuplarını Komisyona Garnizun Cinsi kapalı zart usuliyie Ke bildirilen saatten bir sa.Geçmeleri* T.Bedel Miktarı Lira eti 250 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN KARAKÖY KÖPRÜSÜNDE DUBA DEĞİŞTİRİLMESİ DOLAYISİYLE 1 Karaköy ve Gazi köprüleri 2/Ağustos/1960 Salıyı Çarşambaya ve 3/Ağustos/1960 Çarşambayı Perşembeye bağlayan günlerde açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.07.1960
  • Amatörler hakkındaki tahkikat genişliyor Müfettiş dün Galatasaray ve Beşiktaş Kulüplerini teftiş etti.Gökay «Suçlu cezalanacak» dedi.FUTBOL Federasyonu İstanbul kulüplerine transfer eden amatör futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • Şehrimize gelen FİFA.Genel Sekreteri Rous,"Türk Milli Takımı ile oynamak için fırsat arıyoruz,dedi DÜN şehrimize gelen FİFA ve İngiltere Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sir Stanley Rous «Türk millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • N.GÖNENL!ÜSTENDE İKİNCİ OLDU OSTEN,HUSUSÎ OSTEN Enternasyonal Konkurhipiklerinin birinci gününde Yüzbaşj Nail Gönenli Domino isimli atıyla ikinci olmuştur.Barem A)Kronometreli 12 mania ve 15 atlayış ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • [SAMI ÖNEMLİ] [METE AKYOL] Galatasaray kulübü dün Fenerbahçe'n Niyazi ile İki senelik kontrat Imzalaya-Kasımpaşa kulübü kalecisi Büiend de evvelce prensip anlaşmasına vardığı rak transteri kapamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • ZEKÂİ KARAGÜMRÜK İLE MUKAVELE İMZALADI Karagümrüklü idarecilerden Caker Yazaroğlu tarafından Ankaradan mukavelesini yenilemek için şehrimize getirilen Kırmızı Siyahlı futbolculardan Zekâi dün kulübü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • YAVUZ BUGÜN VEFA İLE ANLAŞIYOR Vefa kulübü tarafından bu sene Eyüpten transfer edilen Yavuz bugün Vefalı idareciler ile iki senelik mukavele imzalayacaktır.Yavuza 10 bin lira transfer ücreti verileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • SALİH VE KAYA KASIMPAŞA İLE MUKAVELE YAPTI Kasımpaşa kulübü idarecileri dün profesyonel takım elemanlarından Salih ve Kaya ile ikişer senelik mukavele imzalamışlardır.Her iki futbolcuya da serilen tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • KARŞIYAKA OGÜN'Ü VERMİYOR İZMİR.HUSUSÎ Galatasaray ile Rusya seyahatine iştirak eden Ogün dün Karşıyaka kulübüne müracaat ederek bonservis talebinde bulunmuş,fakat bu teklifi reddedilmiştir.İzmirli id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • "OYA-NETİN MESELESİ m II Şile'de istirahat etmekte olan G.Saraylı millî futbolcu,eşinin beyanatından üzüntü duyduğunu söyledi ŞİLE,HUSUS ŞŞİLE'de istirahat etmekte olan Galatasaraylı Metin Oktay,eşi O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • 13AMÎ ÖNEMH] AMATfİRI FR l.fl fi Al İD Roma 0'imPiyatlarına hazırlanan ama-HIIIH I UnLCIl l'U UMLlr tür millî takımımız dün Mithatpaşa stadında ordu karması ile yaptığı müsabakayı ibrahim'in ikinci de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.07.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİJ Fenerbahçe'liler dün Antrenör Szekelly'nin idaresinde yaptıkları antrenmanla yeni futbol mevsimine girmişlerdir.Resimde Szekelly ve futbolcular ilk idmandaeşiktaş,F [SAMİ ÖNEMLİ| Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor