Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1960
  • m ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 ISTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TEL E FO N 27 42 10 Santral M.i-i.i:a;i;rf1:iîıiuj YIL:11 SAYI:3654 KURUCUSU:Ali NACİ JlllllllıiMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • r-r-n^.t—v%-İKTÎSAİ TİCARET Haklayan Dr.Halûk CİLLOV Ticarette ahlâk buhranı 1953 yılından sonra Türktyenin karşılaştığı enflasyon felâketinin *n büyük tahribatından biri,muhakkak ki ticarî ahlâk kavr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • n-ır-irıA\V lK\Jül ttp Mizah edebiyatımızın üç büyükleri:Yusuf Ziya Ortaç,Aziz Nesin,Adnan Veli BUGÜNKÜ SAYISINDA:10 YILIN PORTRESİ!Yusuf Ziya Ortaç politika sahnemizden bir perde açıyor ve sihirli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • Vafa nınıza ve vanıza HÜRRİYET İSTİKRAZ» TAHVİLLERİ I TAHVİLLER!HÜRRİYET İ-HÜRRİYET I HÜRRİYET' İSTİKRAZI I İSTİKRAZI I İSTİKRAZI TAHVİLLERİ I TAHVİLLERİ I TAHVİLLERll TAHVİLLERİ 3SSM ££3m fJIM-J KL H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU A L K A Z A K Tel:44 25 62)1 Saltanat Hırsızları Edmund Purdom Renkli İng.2 Kanlı Sokak Broderick Cravvford Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Altın Heykel Sophia Loren Renkli İng.2 Yaman H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • "i.ımiMi.ı.ıı.ınıııı.mm.lııiMiM.m,u.m.m,İSTANBUL C.57 Açılış ve program 7.00 îkl marş 7.05 Victor Sllvester orkestrası 7.15 Radyo bağlama ekibinden oyun havaları 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir padişahın lâkabı;İran mitolojisine göre şarabı İcat eden.2 Acıklı;Bir İşin hesabını sorrna sonunda zor duruma düşen.3 Hind asili;Eiklden din âlimlerine denirdi.4 KskI bir Türk devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • 30,EYLÜL" 1960 Öİı' TALEBELER i" 'HUSUSİ ÇEKİLİŞ" 10 talebeye lOOpJER LİRA f,100 talebeye MEKTEP MÂ^AlCARr^ hesap açtırınız a~m S m 1 4w EKSP •Yat;BM IK ili J tk^JİI İTEB ¦iSi?işdiremriiyaf ve sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • lllllIHI III İlli II İKİNDİYE DOĞRU BİZİM Fecri Âti edebiyatiyle birlikte bir de nostalji edebiyatı başlamıştır.Bilinmedik diyarlara gitmek,kurtulmak,yabancı âlemlere dalmak.Haşim'in,O Belde şiiri bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • SATILIK ARAZİ 25.000 M2 Havamama Deresi kenarında Londra asfaltına 2 Km.hâlen sebze bahçesi olarak kullanılan,suyu bol,fabrika yapılabilir.Elektrik GüO M.de Müracaat:NECMET-TİN BAĞCI,Safraküyünde Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • SEVİM GÜRELLİ İle HAYRİ ERYILDIZ Nikahlandılar 23-7-1960 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • KISA HABERLER VENİŞKHİKDE oturan «Aıabo» nemiyle maruf Nezir özkese ile karısı Meziyet,esrar satarken suçüstü yakalanmışlardır.Karıkocanın evinde 25ü gram esrar ele geçirilmiştir.KLÇÜKAYASOFYA'da kahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Bir arzunuz var.Gerçekleştirmenin çetin olduğunu zannediyorsunuz.Oysa yardım göreceksiniz KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tereddüdü bırakıp fikrinizi ortaya koyunuz.Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • Bugün zevkte seyredeceğiniz bir sergi açılıyor,FOTOĞRAF «KİLİM «HALI SERGİSİ Bu da Yapı ve Kredi Bankasının bir Kültür Hizmetidir.27 Temmuz 14 Ağustos Radyo Evinin yanındaki pavyonda g&fefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • Polis ve inzibatlar da esnafı kontrol edecek İstanbul Merkez Kumandanlığı ve Emniyet Müdürlüğü,İstanbul Belediye teşkilâtını,faaliyetlerinde desteklemeğe karar vermiştir.«UclU İşbirliği» nde,emniyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1960
  • Havlu,Sofra örtüsü v.s.Yıkattırılacaktır.İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Muhnammen bedeli 70.840.lira olan yukarda yazılı İş 3/8/960 günü saat 10.da pazarlığa konulmuştur.2 Şartnameler Levazımdan alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • Röportaj:UMIT DENİZ Atların çilesi Köylülerin hayvanlarını veterinerlere muayene ettirmekte ihmal göstermesi hastalığın yayılmasına sebep oluyor ONBEŞ1NC1 asır Afrikasının Nil sahillerinde o sırada bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • vatana ^Ti.gsterUk ^o08k0loocSrWr«Wte ^ÜUŞİHOE^ 1 200000 t»RAL,K DA PARA ve APART\MAN lKRAMWEL^ rEU^ 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • ş& İm i AA T» A/ı AAnTM AA T^ iL/T AA jCT ^A YAPI ve KREDİ BANKASI İstanbul İkinci Noteri ile murakıplar huzurunda 24 Temmuz 1960 Pazar günü Açık Hava Tiyatrosunda yapılan YILIN İKİNCİ İKRAMİYE ÇEKİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI ¦¦İllil kırtSûVlEDİÎANNPOî-ÎUMPuıîDı WtPE TAdlAKir TAKİPEPENIERİN ÇAYlS» ÜÇH ÇIKMIŞTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • Tasarrufunu Hürriyet Tahviline yatıran her vatandaş Emin ve devamlı bir gelire sahip olmanın huzuru yanında Milletine yardım etmenin gururunu da duyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • I Küçük dâvalara zeyl BELEDİYE Neşriyat Müdürlüğü,6 Temmuzda Taşdelen suyu ile ekmek hakkında «küçük dâvalar» başlığıyle yazdığım yazıya beni tatmin edecek şekilde cevap verdi.Bundan sonra Taşdelen su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • Bir Türk Ziraat heyeti Rusya'da MOSKOVA,RADYO Bir Türk Ziraat heyeti 4 günlük bir tetkik seyahati için dün Stalinabad şehrine gelmiştir.Heyet merkezi Rusyadaki bilhassa pamuk ziraatını inceleyecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • mm a.»r»ıı mm r MAKİNE SAHİBİ OLDULAR JÖZDEMİR GÜRSOSTI RelıabilM"'-oıı merkezinden mezun olan öğrenciye,merkez tarafından birer dikiş makinası hediye edilmiştir.Kesimde,merkezde öğrendiklerini tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • ŞİLİ'DE BİR ŞEHİR HARİTADAN SİLİNİYOR Depremler yüzünden harap olan Valdivia'nm dört metre su altında kalması bekleniyor SANTİAGO ŞİLİ)A.P.Şlli.li mühendisler yer sarsıntıları yüzünden harabeye dönen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • TELEFON ARANIYOR Yeşllyurtta telefon aranıyor.Yeşilyurt Acar Emlâk bürosuna müracaat.Telefon:73 86 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • Kırık,Çıkık ve Bel Ağrıları ORTOPEDİ Mütehassısı Dr.YANİ STAMATİADİS Muayenehanesini Galatasaray Emir Nevruz Sokak 10/2 ye Karako Züccaciye Mağazası Karşısı naklelmiştir.Tel.44 22 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • SİBEL KIZ ÖĞRENCİ YURDU Kaloriferli,en modern tesisat ve mefruşatiyle Lâleli'deki yeni binasına nakletmiş ve talebe kayıtlarına başlamıştır.Tel:22 03 01 27 36 04 Adres:Beyazıt İstanbul METE ERKEK TALE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • Aygün'ün 1950den Sonra edindiği Emlâk açıklandı Sabık Belediye Reisi ve D.P.Başkanının 17 kalem gayrimenkulunun yüzölçümü 10.924 metrekareyi buluyor ANKARA,AA.İstanbul sabık Belediye ve D.P.Başkanı Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1960
  • 48 yolcu taşıyacak iki uçak yakında geliyor T.H.Y.tarafından sipariş edilmiş olan yeni uçaklardan 2 tanesi 5 Ağustos günü Yeşilköye gelecektir.Uçaklar Ankara ile İstanbul arasını 1 saatte katebilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • G.Menkul Malların Açık Artırma İlânı)Kadıköy İcra Dairesinden:960/164 T.Emine Mukaddes Alpay'a 134,116,92 liraya borçlu Şaziment Bilek'in bu borcundan dolayı ipotekli bulunan Kadıköy Caferağa mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • M.S.B.istanbul I.No.lı Satmalma Kom.Bşk.dan Pazarlıkla biner kilo dahilinde altı parti nebatî margarin yağı satın alınacaktır.Her partinin muhammen tutarı 4750 lira olup kat'î teminatları 713 er lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • ADANA VALİLİĞİNDEN 1 Adana'nın Seyhan Mahallesinde Mülkiyeti Hususî İdareye ait bulunan ve Tapunun 1056 ada,20 parsel numarasında kayıtlı 25)dekar miktarındaki Tarlanın tamamı 31250)lira muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • ARAÇ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemizin Hatip deposundan 525.446 M3.S.11 çam tomruk 6 parti halinde,1101.007 M3.S.11 köknar tomruk 11 parti halinde muhammen bedeli 190 lira,Mergüze depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • KUĞULU LÜKS ÇAMAŞIR ÇİVİTİ EN İYİ KALİTE EN UCUZ FİAT 32 lik paket 300 Krş.48 lik paket 450 Krş.NİL KOLL.ŞTİ.Tahtakale Yeni Şark Han No.3 rr-1-27 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • SON HAVADİS GÜNLÜK AKŞAM GAZETESİ CİHAT BABA CEVAT DUBSUNO6L0 KEMAL T A H İ R ^r EMİL GALİP SANDALCI ŞAHAP BÂLCSOĞLU* ORHAN KEMAL RİFAT İLGAZ BUGÜNDEN İTİBAREN SONUAVADIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • AĞUSTOS AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?SITKIÜNER Okuyucularımdan bir kısmı,bâzı alıbab ve dostlarım,bu ay hangi balık yenir?diye soruyorlar.Soruyu tevcih edenlerin hemen hemen hepsi İstanbullu.Yahut Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • YAKUT 31 Yedi tenedenberl çalışıyordu.Ama o bu müesseseye iltihak edeli ancak iki sene olmuştu.Hem ortak,lirin mü dire,hem de kâtibe gibi bir şeydi tem.idili ciddî not alıp sual sorarken gülmemek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1960
  • AV5E1-GiVimiR^cEN 5EN OE" 8E.AigiM EyvAW 0ASAfV\DAMA D/J K4ygETTİ gı' ZAMAN KiZAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • TOPRAK REFORMU HAZİRLİĞİ BAŞLADI s Başiarafı Birincide Ormanlık bölgelerde oturan köylülerin başka bir yere nakli ve toprak tevzii.B Topraksız köylülere toprak dağı» timi,K-f Verasetten husule gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • Çalışma Bakanı Sendika Başkanlariyle konuştu t Baştarafı Birincide sermayenin aynı nlsbette faydalanmasıdır.Artık birçok fabrikalarda işsizlik İhbarları durmuştur,tensikat bahis konusu olamaz.Bakan,Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • AMATÖR TAKIM İÇİN OYUNCU SEÇİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ 28 Nisan günü Mithatpaşada,amatör milli tanımımızla karşılaşacak Ankara amatör takımını tesbit gayesiyle dün 19 Mayıs dış sahasında,bölgemiz amatör fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • F.BAHÇE İSMAİL'İ ALMAK KARARINDA t Baştnrafı Altıncıda İSTANBULSPOR,DÖRT FUTBOLCU TRANSFER ETTİ îstanbulspor kulübü dün 4 genç futbolcu transfer etmiştir.Bu futbolcular Beylerbeyinden Mustafa,Yalçın,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • 38 MİLYON DOLAR YARDIM ALIYORUZ t başıaraft Birincide MJtebaki 4 milyon 40ü bin dolar da 19Û1 yılı İçerisinde muhtelif sektörlere tahsis olunacaktır.Bu miktarın alınması için yapılan müzakereler de mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • Küçükyalı Cami Yaptırma,Su Getirme ve Yaşatma Derneği Başkanlığından:Derneğimizin yıllık toplantısı 31 Temmuz 1960 pazar günü saat 10 da dernek merke2İ olan Küçükyalı köy odacında yapılacağından kuruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • TORNA:Orta ve ağır tipte.1 1,5 ve 2 metrelik MATKAP:13 mm.den 50 mm.ye kadar PLANYA:550 mm.ve 750 mm.lik FREZE:1200x300 mm.lik Krank rektifiye tezgâhları:150 ve 220 sm.lik Ana yatak rektifiye tezgâhla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • SATIŞ İLANI Dosya No.959/6282 İstanbul 6 ncı İcra Dairesinden Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen muhammen kıymeti:Lira Kuruş 1 Adet Fasit marka hesap makinası 5.000 00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Eeykozdaki fabrikamız ile Sirkeci 5 inci Vakıf handaki büromuzda şartnamesi mevcut,muhtelif deri tâli hâsılat maddeleri satılacaktır.2 Bu işe ait kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • IHâlliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Ver:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • hicri 1380 Sefer 3 Çarşamba 27 TEMMUZ 19 6 0 RUMİ 1376 Temmuz M VAKİT vasati ezani Güne?öğle ikindi Akşam Yatsı Imsâk 4.51 12.2ü 1C.17 1931 J1.24 2.46 9.20 4.49 8.46 12.00 1.52 7.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • FABRİKALARIN,NAKLİYATÇILARIN KAMYON ve OTOBÜS SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Sipariş üzerine bilûmıun şanjeman dişlileri-kamalı milleri Aks,Stavros,Mahrutî dişlileri ve bilr.num yedekler oriünal malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • TEKİRDAĞ VİLÂYETİ DAİMÎ ENCÜMENİNDEN Kapalı Zarf Usulü ile Arttırma İlânı 1 Kurnalı caddesinde elektrik ve su tesisatı bulunan,zemin katta büyük bir depo orta katta kıraathane ve üst katta dört oda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • 166 ADET EVİN DÂHİLİ ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR 1 Kartalda inşa halinde bulunan Hava Evleri Yapı Kooperatifinin 166 adet bir katlı bahçeli evlerinin dahilî elektrik tesisat)teklif alma suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • V SAYLN DOKTOR VE ECZACILARA UBORATOİRES CLIN-COMAR.PARİS müstahzarlarından PLEQICIL.sirop Acepromazine)Beher^kâhve kaşığında 2,5 nıg müessir mailde Depolara tevzi edilmiştir.İmtiyaz sahibi:ADILNAJTÎC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • DAMPİNG YÜKSEK FANTAZİ MALLARDA BİR DEFAYA MAHSUS GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK S Paris'in «on moda ve müstesna desenleri bir kaç kupona tahdit edilmiş.emprime yenilikleri Boğaziçi Mağazası Mahmutpaşa İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • İTHALÂTÇI SIFATİYLE SATIŞA ARZEDİLEN ALMAN MALI YAZI MAKİNALAft!PORTATİF 33 em«47 cm-67 cm ŞARYOLU TABULATÖR OESİMAL CETVEL ŞARYO DEĞİŞTİRME HARF ATLAMA TERTİBATI L\MUHTELİF RENKLERİYLE EN MÜKEMMEL HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ *f ELE FON 27 42 10 SATILIK E Al LÂK EMiKOAN Sezalbey »ok.101 No.aa 357 metre ahşap ev.litlr:49 21 İÜ Muhallebici Aiıdolı.ALTLNBAKKALDA £v,Mahmut* paşa Kalcılar ilan 14.ACELE Küçükya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • BOLU DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBÜĞİNDEN Muhammen G.Teminat Eksiltmenin bedel Tutan 7,5 sekli Saat Alınacak levazunatın nevi ve evsafı Miktarı Lira Lira Kr.Lira Kr.1 Parçalı linyit kömürü hastahane 80 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • İstanbul 12 nci tcra Memurluğundan 960/2763 Menkul Satış İlânı Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 951 model desoto marka açık mavi renkte Istırapenteli 6 silindirli 4 kapılı 2500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ 6,8f 10,12,14 mm.BEYAZ ÇİMENTO 3 DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han,Galata/İstanbul Tel:49 11 41 Telg:DEMKERLİM/İstanbıü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • SAMSUN KOLEJ HttDÜRLÜGÜNDEN Cinsi Baston ekmek 780 gr.Yemeklik margarin Vita)Sığır eti Koyun eti Miktarı 52000 Ad.3250 Kg.7500 Kg.3500 Kg.Muhammen Bedeli Krş.70 530 380 550 Tutarı Lr.Geçici teminatı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • ŞİŞLİ KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İLK ORTA LİSE sınıflarına GÜNDÜZLÜ YATILI KIZ ve ERKEK öğrenci alınacaktır.'Not:Yaşı büyük,belgeli ve cezalılar alınmazlar.Telefon:47 11 81 47 51 37 48 41 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • Bir adet Jip ve inşaat demiri ve kerestesi satılacak Çanakkale Şehitleri Âbidesi İnşaatına Yardım Komitesinden:Bir adet işler ve iyi durumda Jip ile 400 Metreküp kadar inşaat kerestesi ve kullanılmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Fatih Haydar mahallesi Kadastronun 252,253 pafta 2179 adanın tamannnda 2177 ve 2180 No.lu adaların bir kısmında 6785 sayılı İmar Kanununun 42.el maddesi hükümleri ve talimatnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • FEDERASYON F.I.F.A.yi PROTESTO ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu dün çektiği bir telgrafla F.I.F.A.yi protesto etmiştir.Buna sebep beynelmilel Hakem Sulhl G&rana Türk Futbol Federasyonunun muvafak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • Stanley Rous yarın şehrimize geliyor F.İ.F.A.Genel Sekreteri Sir Stanley Rous 29 Temmuzda şehrimizde açılacak olan Beynelmilel Futbol Hakemleri Kursunda hazır bulunmak üzere yarın Istanbula geleceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • Bisiklette B.Sakarya Türkiye birincisi oldu Bursa'da yapılan Türkiye yol mukavemet şampiyonasını takım halinde Konyalılar kazandı BURSA,HUSUSÎ TÜRKİYE bisiklet yol mukavemet yarışı dün Bursa Karacabey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • KRISHNAN Klâsı dünya çapında L A Y A L A Yolunda Krishnan var W E RMAA K Afrikanın değinmez 1.ı İm Şöhretli Raketler geliyor 15 Ağustosta başlayacak olan istanbul Enternasyonal Tenis Turnuasına,Ayala,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • SANDR8 BUGÜN GELİYOR italyan antrenör yarın Beşiktaş kulübü ile mukavele imzalayacak BEŞİKTAŞ kulübü antrenörlüğünü kabul eden Puppo Sandro bugün saat 15.30 da Türk Hava Yollarına ait bir uçakla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • enerbahçe mevsimin ilk maçını Vefa ile yapıyor Ânkara'daki üçlü turnuadan vazgeçildi.Beşiktaş gece antrenman yapacak.K.Paşa ve G.Birliği sezonu açtı YARIN sezonu açacak olan Fenerbahçe futbol takımı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • KISA H A BERLER BÖLGE Basketbol Tertip Komitesi it Ağustos perşembe günü İstanbul bölge merkezinde yapılacaktîr.30 31 TEMMUZ tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye ferdî atletizm birinciliklerine İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • Cenap ve Güven için tahkikat başladı s ANKARA,HUSUSÎ İzmirspor kulübü tarafından profesyonelliğinin ilânı istenilen Cenap ve Güven hakkında,Futbol Federasyonu tahkikat yaptırmaktadır.Tahkikatta önce i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • Kulüpler transfer vergisi ödeyecek Belirli bir müddet sonunda ödenmeyen vergiler için maç hâsılatlarına haciz konacak GELİR Vergisi Müdürlüğünden öğrendiğimize göre,1%0-il mali yılı içinde kulüpler tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • metinin iki karpuzu.G.SARAYLI METİ DDN ŞEHRİMİZE GEL Taraftarların büyük tezahüratı ile karşılanan millî santrafor,bir müddet dinleneceğini söyledi GALATASARAY kulübü ile Ankara'da iki yıllık mukavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1960
  • F.BAHÇE İSMAİL'İ almak kararı CAN F.BAHÇE'YE EVET DEDİ.NİYAZİ SATIŞA ÇIKARILDI.BEŞİKTAŞ FAİKI ALTAY'A VERDİ Bülent ve Recep'in reisi RUçhan Atlı bir konuşma yapm Resimde soldan)HADİ İPEKYÜNI Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6