Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • DURU M Radyoda dinî yayın ¦w Â1K bir devletin din konusunda faal rol oynaması uygun ğ jdeğildir.Bununla beraber cemiyetlerin lıayatında en önemli fi unsurlardan biri olan «din» in gerektirdiği hizmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] OA'TM^fi nİn| İstanbul,Ankara ve İzmir'de 48 saat içinde 24 trafik kaza ¦W UEH DIHI sında 4 kişi ölmüş,20 kişi de yaralanmıştır.Resimde Lon dra asfaltında «Tekirdağ 3034» plâka sayılı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • GÜRSEL'İN MESAJINA İNÖNÜ CEVAP VERDİ ANKARA,AA.Lozan günü münasebetiyle Devlet Başkanı Başbakan Cemal Gürsel'in gönderdiği nusaja CHP.Genel Başkanı İsmet İnönü şu cevabı vermiştir:«Lozan günü münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • İ İNKILAP BİLMECELERİ:«YER ALTINDA SAKALLI DEDE»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARİ YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokusu No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • fm General Norslad Ankaraya Geldi N immiiı iıiırittf/mmmmiMi NATO Başkomutanı Norstad.Selim Sarper,Ekrem Alican ve [ASAF UÇARI Cihat İren uçaktan inerlerken.Gürsel ile iki saat konuşan NATO Başkomutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • NİYAZALAND'ın LİDERİ Afrika'nın küçük müstemlekelerinden biri olan Niyazaland'm siyasi lideri Hastings Banda birkaç günden beri Londra'da memleketinin istiklâle kavıışmasıyla ilgili müzakerelere katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • mm%& AYAK KUVVETİ Parasızlıktan şikâyet eden bir arkadaş,içinde bulunduğu mahrumiyetleri sayıp döktükten sonra:Yahu,dedi.bizimki can değil mi?İçimden:Haydi birader,dedim,can olmasına can ama Fener'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • KIBRIS BAYRAĞI TESBIT EDİLDİ LEFKOŞA,HUSUSİ Kıbrıs Cumhuriyetinin bayrağı dün Makarios ile Dr.Küçük arasında yapılan görüşmede tespit edilmiştir.Bayrak beyaz olacak ve sulbü temsil eden zeytin dalları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • SARPER,ALİCAN VE İREN DÖNDÜ ANKARA,HUSUSÎ Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının genişletilmesi iyin Paris'te yapılan toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Selim Sarper,Maliye*Bakanı Ekrem Alican ve Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • Bursa gazetecileri "Ahlâk Yasası,m Kabul ettiler BURSA,HUSUSİ Şehrimiz Gazeteciler Cemiyeti ve Bursada münteşir gazeteler bugün müşterek bir toplantı yaparak,«Basın Ahlâk Yasası» nm kabul edilmesi mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • M.B.Beyanında bulundu ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi Başkan ve üyeleriyle devrim fyüfcûmeti üyeleri mal beyanında bulunmuşlardır.Komite ve kabine üyelerinin mal beyannameleri bir kaç güne kadar u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • Gökayın 5 saat ifadesi alındı Sabık Vali,Yüksek Soruşturma Kurulunda 6-7 Eylül hâdiseleri için izahat verdi Sırmalı da Topkapı olayla riyle ilgili ifade verdi ve İnönü'nün bindiği arabadaki hasar tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • İşçi Sigortaları Sosyal Sigorta Hâlini alıyor EKREM ALTINKAYNAK Çalışma Bakanı Prof.Cahit Talaş «İşçi Sigortaları mevzuatının «Sosyal Sigorta» haline getirileceğini» söylemiştir.Prof,Talas'ın verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • İPAR'IN GEMİSİNDE BULUNDU mm IÖZDEMİR GüRso* Amerika'dan gelen Ali İpar' in «Nezihi İpar» şilebinde 150 bin liralık kaçak eşya bulunmuştur.Eşyalar lehimli tenekeler içinde ı-f vallara yerleştirilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • AFRİKA'DA NÜMAYİŞLER Afrika'da Rodezya'da da siyahiler müstemlekeciler aleyhindeki gösterilerine devam etmektedirler.Yukarıdaki resimde Salisbury şehrinde zencileri dağıtmağa çalışan gaz maskeli ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • Halkı aldatan esnaf ticaret yapamıyaçak Belediye şube müdürlerine de nizamsız hareket eden müesseseleri derhal 15 güne kadar kapatma yetkisi verildi V ANKARA,HUSUSİ ATANDAŞI aldatan esnafın ticaret ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • İASAF UÇAR] CİİRÇF1 ItFRT HİNİ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel,Başbakanlık binasın-UUndÇLş W Eli I I UH daki dairesine hergün giriş çıkışında yolu yüzlerce vatandaş tarafından kesilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • İNANIŞLARA ÜDAHALE YOK Millî Birlik Komitesi dinî konularda zor kullanılmayacağını bildirdi Alevîler,Komiteye müracaat ederek mezheblerinin resmen tanınmasını istedi Aloviler okullardan din derslerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1960
  • İMÂR İŞLERİ durmayacak Bayındırlık Bakanı Radyo komışmasında"Tasarruf yapmak,işleri terketmek değil,daha az para ile ayni işleri yapmaktır,dedi T} AYINDIRLIK Bakanı Daniş Koper dün akşam radyoda bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • "*Wi,s:f~&tot.TIBBI BAHİSLER Sıcaklarla aranız nasıl?Dr.ERCÜMENT BAKTIR IHIMI.YAZIN sıcaklardan hepimiz çikâyet eder dururuz.Halbuki,sıcaklardan ve onun tesirlerinden korunmak için çeşitli çareler var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • Bundan evvelki 5.savısı kapışılan SIR SİYASÎ OLAYLAR DERGİSİ 6.SAYISINDA SÎZLERE:D.P.menfaat makinasınm mucidi sabık Reisicumhıır B A Y ARı Kurduğu makinesi ile birlikte tanıtıyoruz.SIR dergisi siyasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • MOGURT,HUNGARIAN TRADİNG COMPANY FOR MOTOR VEHICLES MAMULATI CSEPEL DİESEL KAMYONLARI 5,5 P.tonluk;95 HP.ekonomik motor,takviyeli sağlam yapı lastikli olarak mahdut miktarda gelmiştir.TEDİYATTA KOLAYL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • Sınılllllll'll'lllllMIMIIII İSTANBUL G.57 Açılış ve program 7.00 İki marş 7.05 Valse Musette'ler 7.15 Saz eserleri 7.30 Karışık «abah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 2» Ocak] Bugün sizin burcunuzda mes'uliyet sahiplerini 6nemli işler ve büyük faaliyetler bekliyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Muhitiniz açık açık söylemese de,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • İş'Bankasının talihlilerini bekliyen Apartman Daireleri AYALİNİZDEKİ YUVADIR İş Bankasının ikramiye Apartmanları.Ankaranın iyi kira getiren semtlerinden Kavaklıderededir Her dairede 1 salon,2 yatak od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î 2 3 4 m m 5 gH 6 7 1 ¦T ı 8 9 Ula SOLDAN SAĞA:1 Bir hastalık;Rütbe derece.2 Çok yemek yiyen;Kıymetli bir taş.3 üstün zekâ;Irtica'ın başlangıcı;Vadinin ön tarafı.4 Alaturka musik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU U 'lıı:44 23 02)1 Pasifik Savaş» Pat O'Bricn Türkçe.2 Atesü Kan Jane Russell Renkli ing.ATLAS Tel:440835)1 Altın Heykel Sophia Loren Renkli ing.2 Yaman Hafiye Jerry Lewis İng.EME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • VEFAT Dul Bayan Efrosiııi Pa&adeos'un sevgili eşi Bayan Eleni Konstantinidu,Bayan Evdokya Dertuzu ve esi'nin sevgili kardeşleri,Bay ve Bayan I.azaros Kangelidis ve çocukları,Bayan Sultana Melopulos eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • 48 saatte dört kişi denizde boğularak öidü Kırksekiz saat içinde dört kişi denizde Boğulmuştur.Emrullah Duran Fenerbahçe'de,Talip Yıldırım Ataköy plajında,Yusuf Altaş Büyük Çekmecede denize girmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • OLUM İş Bankası Umum Müdür Muavini HALİS KAYNAR ve P1RA-YE KAYNAR'in oglu kolej öğrencilerinden KAYA KAYNAR birden yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir.Cenazesi 26 Temmuz 1960 Salı Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • VEFAT SCANDıNAVİAN NEAB EAST Agency Ortaklarından BAY ANDRONİKOS PASADEOS'un vefat ettiğini derin teessürle bildiririz.Cenaze merasimi yarın çarşamba 27 Temmuz 1960 saat 1330 da Taksimde Aya Triada Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • ALTI YANKESİCİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI İkinci Şube Müdürlüğü yankesicilik memurları.Tufan Çalışman,thsan Çuhadar,Hıfzı Yılmaz,Nuri Aygiil.Haydar Çere ve Necdet Turgut adlarında 6 yankesiciyi suçüstü yakalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • NÜFUS SAYIMI HAZIR-LIKLARININ KONTROLÜ İstatistik Umum Müdürlüğü ba.yniişaviri Ratip Yüceuluğun başkan lığında istanbula gelen 10 kişilik bir grup dün sabah saat 10 da İstanbul Nüfus Müdürü Zeki Kırca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • 1 I KÖYLÜ VE LÂF "TNEVRİMİN ertesinde gazeteyi ziyarete ge-I Vlen gençlerden bir grup:Anadolu'da geziye çıkıyoruz,demişti,i köylüye devrimi anlatacağız,köylüyü uyaracağız.Hareketi müsbet karşıladım.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA:BÜTÜN BARSAK ENFEKSİYONLARI İÇİN ABÎOCINE TABLET LEPETIT Dihydrostreptomycine Chloramphenieol PİYASAYA ARZEDİLMİSTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1960
  • Moda cinayetinin üç sanığı idam1 talebi ile Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesine verilmiştir.S aylık hâmile Feride ile iki yaşındaki oğlu cavit Uğuz'u boğarak öldürmek ve Feride'nin ırzına tecavüzden sanık Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • KIZGIN TOPRAKLAR Röportaj:ÜMİT DENİZ Nylon ve şalvar Cenup kaçakçılığının ileri karakolu olan Mardin'de yerli halk Arapçayı evde,Türkçeyi mektepte,Kürtçeyi de sokakta öğrenir OVADAN baktığınız zaman b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • $K 0* m m m m m k8h @fe sw s& 3?V m m 3£ V «9 35P65 Sc KREDİ BANKACI İstanbul İkinci Noteri ile murakıplar huzurunda 24 Temmuz 1960 Pazar günü Açık Hava Tiyatrosunda yapılan YILIN İKİNCİ İKRAMİYE ÇEKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • ¦¦İlli KATÎV4M4îfi MIVceEASl A2 ZAMANDA KOSTi DİYAMANbJ.MÎN KULACINA fcLAOAfc.tfARlR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • k5/l M JLl^ ffl U vvV/'rml.t'lJıml.tl.lTJ.MMirm İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ESKİŞEHİR dahili ve bu şehirler arasmda karşılıklı senetlerin tahsili ve bu şehirlerdeki şubelerimiz arasmda havale muameleleri Hİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • 27 Mayıs inkılâbında Milletçe «Herşey Vatan İçin» diye and içtik.15 Temmuzda satışa çıkarılmış olan Hürriyet Tahvilleri,sık sık bu andı tekrarlamamıza fırsat verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • SON HAVADİS Öğleden sonranızın zevkli ve istifadeli ARKADAŞI.SEVECEĞİNİZ ELİNİZDEN BIRAKAMAYACAĞINIZ YEGÂNE AKSAM GAZETESİ SON HAVADİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • ı ı 111111111.1111111111 1111111111111111111111111.ıı Jğ TAKVİMDEN BİR YAPRAK Yolculuktan ilham ANKARA ve Konya'da bizzat takibine ınecbur olduğum hususî işlerimden dolayı bir kaç günlük ayrılıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • HAYVAN YEMLİĞİ ve NİSASTALIK BUĞDAY SATIŞI Güven T.A.Sigorta Şirketinden Hasköyde yanan Şark Değirmenleri T.A.Şirketi Un Fabrikasından kurtarılan bir kısım hayvan yemliği ve nişasta yapmağa elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • SATILIK BETONARME DEPO 764 M2 arsc üzerine tek kat inşa edilmiş tek çatı altında iki hısımdan müteşekkil G50 M2 betonarme,demir çatı,telefonu elektriği,suyu bulunan-garaj,depo.fabrika olmaya elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • eknik Üniversite Teknik Okul IGİRİŞ İMTİHANLARI IÇlH HAZIRLAMA KURSLARI KÜLTÜR AZİMKAR 5DK.»h 5 LÂLlLhlSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • ABANA İngilizce KONUŞMA KAMPI 20 Ağustosa kadar 15 günlük devre yalnız 300 liradır.Ayrıca dershanemizde öğrenci ikmal kursları Batı Dilleri Okulu Abdülhakhâmit caddesi No.8 taksim-İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1960
  • IRÜÇHAN ÜN VERİ Cinayetin işlendiği Evliya Çelebi caddesindeki Lohusakadın türbesi ve seyirciler TÜRBE İÇİNDE CİNAYET İSLENDİ Hâdise,ihtiyar bir kadının türbeyi ziyareti sırasında meydana çıktı.Maktul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • AKUT GOZLU KEDİ 30 İdarehanenin olduğu katı,ölü gözü gibi bir ampul aydınlatıyordu.Basamakların ve holün pisliği aşağıdan pek farklı değildi.Kapının üzerinde dışarıklnin aynı fakat daha küçük mikyasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • PULCU OLİMPİYAT PULLARI)Roma'da yapılacak 17.Olimpiyat Oyunlarının ha-j zıtlıkları ilerlemektedir.Bu arada pulculuk bahsi de i ihmal edilmemiş ve olimpiyatlar için hususî hatıra serileri çıkarılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • ^iM?M?miM?M2MKMmmm HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ Şiddetimiz emrinizde,be hizmetinisdedu—1 ETİBANK mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • f nı/m W'fZ.Diş sağlığında f yeni imkânlar sağlıyor Yemeklerden sonra ağızda kalan tekmil yağlı maddeleri eritir.Diş aralarında kalan yemek artıklarının asitleşmesine ve dişlerinizin çürümesine mani o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • KONYA DEVLET HASTAHANESl BAŞTABİBLİĞİNDEN 1 22336 lira 90 kuruş keşif bedelli Devlet Hastahanesi derin tedavi cihazının bulunduğu oda,duvar,taban ve döşemesinin kurşunlama işi bir ay zarfında pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 10.İcra Memurluğundan Dos.No:1959/504 Birinci derecede ipotek borcundan dolayı satılmasına karar verilen Beyoğlu İnönü Mahallesinin K.Bayır sokağında kâin eski,yeni ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • Kara Sat.Al.Koms.Bşk İskenderun Garnizonlar için kapalı zarf usuiiyle Kemikli Sığır eti alınacaktır.İsteklilerin bildirilen saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri.İlk T.Bedel T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • ÖEl_Oı»c.v VAKİT BıRAZ geç OuOj ama ZAKAf^l VOK-IL-EI^DEKl ICÜt-Ü-BENİN OıBıNDE KAV7 Bu KO-ŞUNAiyi AKSAAAt-AE-AhSAB.B.Z DE AyDOLJV^AVA GEL.OÎK.eEpıKMEs» ne se.Oıc/VSESİ C.A-Nl\GÜNÜN ı-lEC SAATİNDE do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • mmmmim İOS6:ŞÂÖ|SAŞİfiÖÖ REEÖ ^'fŞEBBuS EDEKİ.EKSE PİŞ AN Oi_uEl AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • GAUiBA w£EİR tcıZ-KAKDESİNE" AŞIK.ONDAN AVR.U_MAIC CSTfeMlVoE.VE BENİM SlTMEM^ MANİ" OLMASA ÇAUŞıyöE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • oy!re „soyLuyoftSuN Bu MASKOT hÂuA *°^ uTuyote.aau B.ûgı" MdKV^DlAftUA t 'LGİl-ENMEfSJıZ.COK NÂZİK BİP_'kûreket,MJZ,*AAKSİMUS.d/v\A fici «KİŞİVH F LUZU\J *©IC HE£ lfGuZE|^U Sl'N;ZÎ t Bıt?AK4/V\AM.BU '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • istanbul iflâs Meınıııulgundan 959/81 İstanbul 3 ncü Ticaret Mahkemesince 19/10/959 Tarihinde İflâsına karar verilen Osman Bey Rumeli Caddesi Konfor Apartman Daire 1 de Mukim Süreyya Korucuoğlunun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1960
  • Menkul Satış ilânı)istanbul 12 ci İcra Memurluğundan m;o/27«:i Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 951 Model Desoto marka açık mavi renkte lstırapentell 6 silindirli 4 kapılı taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • 'tma ile nız etaAa,nefis olur!Hazırladığınız yemek ister basit isterse zor olsun SANA ile daima nefis ve lezizdir.SANA ile yemek pişirmek hakikî bir zevktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TUZLA Yalı boyu önü açık deniz* hâkim 350 M2 arsa.55 14 66.LÂLELİDE 3 oda 2 hol mutfak,banyo,tualet ve tekmil konfora haiz kat.45.000.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • Milüııeff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul miidür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • Hicm 1380 SALI 26 BUMI 137R Sefer TEMMUZ Temmuz 2 19 6 0 13 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 4 50 918 öğle 12.20 4.48 İkindi 1617 8 45 Aksam 13.İ2 1200 Yatsı 21.25 152 İmsak 244 712
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • Talihinizi deneyiniz!Bu harikulade bornoz BEDAVA!Yüz/erce kupon,LÜKSTuvalet sabunlarının içine konmuştur.Sophia Loren diyor ki:Ben,LÜKS tuvalet sabununu kullanırım.Onun ve yıldızların onda dokuzu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • rfî| Şansınızı Tasarruf Yarışında Deneyiniz!25 EKİM KEŞİDESİNDE ŞENESENEVLERDE İstanbul)4 Apartman Dairesi Her Biri 43.000 Lira Değerinde 200.000 Lira Tutarında Nakit İkramiyeleri Ayrıca Yenimahalle Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • SABIRSIZLIKLA BEKLENEN VE ARANILAN ALI ENTARİSİ ALA BENZİYOR)ORYANTAL ÇA ÇA ÇA)ŞARKISINI Tropikal melodilerinin şöhretli sanatkârı ROBERTO LORANO ODEON PLAKLARINA OKUNUŞ VE SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR PLAK L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • HALKİ ALDATAN ESNAF TİCARET YAPANIYACAK t Baştarafı Birincide Tekliflerin en kısa zamanda kanunlaşması için Konfederasyon idare heyeti ilgililer nezdinde teşebbüse geçmiştir.Konfederasyon başkanı Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • İKİ SENDİKA 18 BİN LİRALIK TAHVİL ALDİ Petrol İsçileri Sendikası işçi teşekkülleri arasında bir çığır açmak amacı ile Hürriyet İstikrazı tahvillerinden 15 bin liralık almıştır.Nakliyat İsçileri Sendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • SARPER,ALİCAN VE İREN DÖNDÜ 4 Baştarajt Birincide alarak olan OE.C.D ye eski teşkilâtın 18 üyesinden başka B.Amerika ve Kanada katılmaktadır.Teşkilât az gelişmiş memleketlere yardımın arttırılması ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • Sarper,Eylül'de AUnaya gidecek ATINA,HUSUSÎ Türkiye Hariciye Vekili Selim Sarper'in önümüzdeki Eyh'ıl 'ayında Atina'ya resmi bir ziyaret yapacağı dün burada resmen açıklanmıştır.Türkiye'nin Atina Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • GÖKAY'IN 5 SAAT İFADESİ ALINDI t Bnştarafı Birincide lunmuşlardır.Komisyonların istekleri üaerine hâdiseye sahne olan İsmet İnönü'nün bindiği otomobil de Dolmabahçe Sarayına götürülmüştür.Saraya davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • VEFAT Merhum Hamamizâde Faiz beyin torunu,merhum İnhisar Müdürlerinden Kadri beyin eşi.Faziret Bayburtluoğlu ve Melâhat Oktay'ın anneleri Hasan ve Teoman Bayburtluoğlu'nun,Ercüment,Sermet,Rengin Oktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • BOGAZİÇİNDE NADİDE ARSA Beylerbeyinde caddede Denize Yakın Servis istasyonu mağaza,Blok Apartman Yapmağa çok elverişli iki cephesi Yol,Su,Elektrik,gaz önünde 1200 Metre muntazam Arsa Satılıktır.474474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • DİNÎ İNANIŞLARA MÜDAHALE YOK t Baştarafı Birincide larma izin verilmesini istemektedirler.Anayasadaki lâiklik prensibinin tam olarak uygulanabilmesi için okullardan din derslerinin kaldırılması ve Diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • İşçi Sigortaları Sosyal Sigorta hâlini alıyor t Başlarafı Birincide lerin,âmme menfaatlerini bilinci derecede alâkadar etmesi bakımından,grevden faydalanmalarında bazı tahditler ve yasakların bahis ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • Cumhuriyetçi Parti Milli Kurultayı dün toplandı WASHİNGTON,RADYO Amerika Cumhuriyetçi Parti Milli Kurultayı 4 gün sürecek oları toplantısına dün Chicagoda bağlamıştır.2600 den fazla delegenin katıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • Millî Korunma Mahkemesi Reisi emekliye ayrıldı Toplu Millî Korunma Mahkemesi Reisi ve İl Seçim Kurulu Başkanı Tahsin Üstünel emekliye ayrılmıştır.Ustünel yerine Toplu Milli Korunma Mahkemesi Reisliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • HAVA BUGÜN DE KAPALI GEÇECEK Şehrimizde hava dün kapalı geçmiş ve sühunet 23 dereceye düşmüştür.Balkanlardan gelen alçak basınç merkezinin tesiri iie Marmara bölgesini kaplayan bulutlar bugün dr devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1960
  • KIZIL ÇİNLİLER 3000 TİBETLİYİ ÖLDÜRDÜLER KATMANDU,A.P.Kampa'h bir tacir Tibet'ten Nepal'e kaçmaya çalıgan 3000 Tibetlinin hududa yakın bir yerde Kızıl Çin askerleri tarafından pusuya düşürülerek öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.07.1960
  • [ASAF UÇAR)[ASAF UÇAR] Metin,Ankara'da 4.Noterde iki senelik mukavelesini imzalıyor.Resimde de görüldüğü gibi millî futbolcu durgun,Kılıç ise heyecanlıdır.Taraftarlar sevinç içinde.Ba imza,günlerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1960
  • Bir hikâye böyle kapandı TURHAN DOĞU Ankara'dan bildiriyor UZUN bir zamandanberi spor çevrelerini meşgul eden bir hâdise dün halloldu.Metin Oktay İzmir'e mi gidecek,yoksa İstanbul'da mı futbol oynayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1960
  • KISA HABERLER İSTANBUL boks karması 4,7 ve 10 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz karması ile 3 müsabaka yapacaktır.BAKİRKÖY kulübü tarafından tertip edilen dörtlü voleybol turnuasını Beykoz ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1960
  • Basketbolde Macaristan ve Çekoslovakya ile karşılaşıyoruz BASKETBOL millî takımımız 1961 Mayıs ayında Belgrad'da yapılacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonasına hazırlık mahiyetinde olmak üzere Mart ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1960
  • ulüpler transferin son turuna gir K.Paşa,Beşiktaşlı Yüksel'i,Feriköy Beykozlu Günay'ı aldılar.Bahaliin,Arif ve Kaleci Hazım kulüplerinde kaldılar.İz.Spor Ayhan'a talip oldu HADİ İPEKYÜN] Feriköy kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor