Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Laleli,Kemalpaşa,Ağayokuşu No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • Seylan'da bir kadın Başbakan oldu LONDRA,RADYO Geçen Sonbaharda bir suikast neticesinde ölen Seylan Başbakanının karısı 43.yaşındaki Bayan Bandranaika dun Hükümet BaşkanCDıs isleri ve Savunma Bakanı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • [ÖZELEMİR GÜRSOY] Mümtaz.Tarhun sağda)tahliye kararı üzerine ceıa evinden çıkarken.Mümtaz Tarhan tahliye edildi Usulsüz kredi vermekten yargılanan sabık Vali ve üç arkadaşı 10'ar bin lira kefaletle se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • EN SAĞLAMI Demokratların hınzırca olanları söyleniyorlarmış:Haksızlık sade bizim devrimizde mî oldu.Her devirde oldu.Türkiye'de âdet böyledir.Başa gecenler çalarlar.Madem tahkikat yapılıyor,eski devir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • ARABACILAR PİSLİĞİN YERE DÜŞMESİNE MÂNİ OLACAKLAR BELEDİYE HABERLERİNDEN)W YAZISIZ fi immmm-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • SAHAFLAR ÇARŞISINDA irticaî kitaplar bulundu Sahaflarda bulunan ve harf İnkılâbına aykırı,aynı zamanda İrticaî mahiyetteki ekerleri satan kitapçı dün sabah bizzat Emniyet Müdürünün bulunduğu bir ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • i Nedim Ökmen ile Yakup Giirsel'in Emlâki açıklandı Çorum sabık milletvekili Gürsel ve ailevinin 1950 den sonra edindikleri arazi yârım milyon!metre kareden fazla ANKARA,AA.Sabık Tarım Bakanı Nedim Ök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • Hatay'ın işlenişi Küstahlık Olarak vasıflandırıldı B.A.C.Millî ittihat Partisinin kararında Rusya'nın parmağı bulunduğu tahmin ediliyor ANKARA,HUSUSÎ BİRLEŞİK Arap Cumhuriyetinin Millî İttihat Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • [ASAF UÇARI B.M.özel Fonu Genel Müdürü Hoffınan dün Ankara'da yaptığı basın toplantısında konuşurken,B.M.Özel fonundan yardım alacağız Genel Müdür Hofiman "1960 da Türkiye'nin ümiile bakabilecek durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • [ASAF UÇAR] Gökay,ortada)Ankarada Dıs l»lerl Bakanlığında yaptığı görüşmeden çıkarken Gökay "Müşavir,olarak çalışacak Dün Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi ile görüşen Sabık Bern Elçisi Ankara'da yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • SAHTE KOMİSER Kendisine Belediye Zabıta Komiseri süsü vererek menfaat temin eden Nevzat Köknar adında bir sabıkalı yakalanmıştır.«Belediye Zabıtası sivil komiseri» ibaresini taşıyan bir de kart bastır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • "Demokrat İzmir"i Yakmak isteyenler Dün yargılandı İZMİR,HUSUSÎ İnönünün İzmiri ziyareti esnasında,2 Mayıs gecesi Demokrat İzmir gazetecinin yakılması ile ilgili dâvanın duruşmasına dün devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • yasa ay sonuna kadar Seçim Kanunu da nisbî temsil usulüne göre hazırlanıyor 'Onar,Üniversite olayları sırasında kaybolan gençlerin kuyulara veya denize atılmış olabileceğini de söyledi ANAYASA Komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • MİLLİ FOLKLOR EKİBİ MİLLİYET i İngiltere'de Llangolen cehrinde ve Fransız Riviera'sında Nice'te yapılan Milletlerarası folklor festivalinde büyük basarı kazanan Milli Folklor ekibimizin gösterilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • DURUM pus!pişi ^m.^*fl k^j I KAHİRE,DURUMU TAVZİH ETMELİDİR £y*7 MAYIS inkılâbından sonra Tiirkiyenin dış politikası-1 fi i nm,bütün Devletlerle dostça geçinmek esasma dayandığı açıkça ifâade edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • Trafik suçları Genel aitan ayrı olarak hazırlanan tasarı,uyuşturucu maddeler yüzünden cezalandırılanları kapsamıyacak Birden fazla kimsenin ölümüne sebep olanların da suçları indirilecek ANKARA,HUSUSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1960
  • I İLHAN DEMİRF.LI Tlll tmh ŞİLE'DE *stanbul VaIisl Hefik Tulga dün sabah Şile'ye gitmiş ve ellerinde v'çek buketleri tanıyan Ufc genç kızlar tarafından karşılanmıştır.Vali bu manzarayı görünce «Kendim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • SİNEMA İ ı ı ı ı uh.com.C)kxut.Türkiyede yabancı filmler nasıl sansür edilir?Bazı okuyucularımı/gön» derdikleri mektuplarında tuman zaman,dışarıdan gelen filmlerin nasıl sansür edildiğine dair sualler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • BU AKŞAM F.MİRGÂN BELVCJ AİLE GAZİNOSUNDA Kıymetli san'atkâr BEHtYC A K S 0 Y ve saz arkadaşları Her Pazar saat 14 de içkisiz aile matinesi.Tel:63 62 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • OÖLAK burcu To [22 Aralık 20 Ocak] Sizden genç veya mevki ce şirden aşağıda bir insaıuu kusurunu affedeceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak lü Şubat] Eş dostla hoş bir gün geçirseniz de akşam slil düşündüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Resim yapmağa müsait manzara.2 Bir seyyare gezegen)Tersi ince kabuk.3 Tersi madenî yemek kabı;Sahnede kalabalık halinde söylenen şnrkı.4 Bir nevi döşemelik kumaş;Her duadan sonra söyleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • 27 Mayıs inkılâbı hak ve hürriyetimizi geri getirdi.İS Temmuz Cuma günü satışa çıkarılmış olan Hürriyet Tahvilleri de malî gücümüzü geri getirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • Türk Ambalaj Sanayii Anonim Şirketinden SAYIN HİSSEDARLARA İLAN 1959 yılma ait şirketimiz temettü hisseleri 2 numaralı kupon mukabilinde 31/8/19Ö0 tarihinden itibareh Şirketimizin Beyoğlu Tünel Hidivy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • ÂBİDİN DÂVER ŞİLEBİ ANCAK 7 YIL SONRA TAMAMLANDI 1933 senesinde kızağa konularak İnşasına başlanan Abldln Daver şilebi ancak 7 sene sonra Yeni şilep bugün seyir tecrübesine başlayacaktır.Daver şilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • 7 KUMARBAZ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI Çehremlnlnde Heklmallpasa caddesin de 44 numaralı evin bir odasında «bar» but* oynayan 7 kişi,dün sabaha karşı suçüstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • 1 ili.I M İMİM I I YUVARLAK SÖZLER 'TJT OLAY kolay söylen!veren yuvarlacık lâflar ğ X^ var va Dunlar Kene piyasayı İstilâ ettiler.Kime rastlasam hemen memleketin derdine,futbol maçında top stop eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • öğrenci nakillerinde tasdikname verilmiyor Ortaokul ve Liselerden teshil okullara nakletmek İsteyen öğrencilere tasdikname verîlmlyecektir.Millî Eğitim Vekâletinin aldığı karar gereğince,öğrencilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • VEFAT Merhum Ali Mahir kızı Dr.Tahlr Aslanın kardeşi eczacı Fikret Jerallrı,Ayten Jeralin Anneleri Merhum Eczacı Mustafa Jeralin eşi Bn.MAİLE JERAL Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.Bugünkü Cuma günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • OLCAY BAŞARAN İle EKREM BAŞARAN evlendiler Kadıköy 21.7.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • VEFAT t)sküp eşrafından Şeyh Aburrahman Efendinin oğlu,Ferizat Oğuz'un fcşi,Talip,Ayten ve Turgut'un babaları BEDRETTİN OĞUZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze namazı bugün öğle Valide Camiinde kılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • ıııl ı ııı—ııı ı 1 ü« ııııM1ıılWW' ı TEŞEKKÜR 12/7/990 Sah günü Tuzla civarında babımıza gelen trafik kazasında kaybettiğimiz beş yadında sf-vglli yavrumuz MOŞİ LEVİ'nin cenazesinde bulunan çelenk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • VEFAT Merhum Dr.Selâhaddin kardeşi,Cemile UzgU'ln gezi Irncesl:Hafize Bedriye UZGİL 21/7/960 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün Göztepe camiinden Cu/ma namazını müteakip alınara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU A L K A Z A K Tel 44 25 62)1 PasifİU Savaşı Pat O'Brien Türkçe.2 Ateşli Kan Jane Russell Renkli îng.ATLAS Tel:440835;1 Arrivederci Roma Maria Lanza Renkli Ing.2 İnsan Avcıları Rock
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • Vatanınıza ve Yuvanıza HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ *4 T.hürbıyıtt KtIkpazi I I HÜRRİVFT İSTİKRAZ?I İSTİKRAZ!İSTİKRAZI TAHVİLLERİ I TAHVİLLERİ TAHVİLLERİ HÜRRİYfY I I HÜRRİYET I I İSTİKRAZI I İSTİKRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1960
  • i tlit«t(IIIIlllfllil(fiflllIIİIII(l(t(İSTANBUL 6.57 Açılı* ve program 7.00 i İki nıarg 7.05 Neyler 7.İÜ Kur'anı Kerim 7.20 Saz eserleri ş 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • İş Bankasının talihlilerini bekliyen Apartman Daireleı 1AYALİNİZDEKİ YUVADIF 'ş Bankasının ikramiye Apartmanları.Ankaranın iyi kira getiren semtlerinden Kavaklıderededir.Her dairede 1 salon,2 yatak od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • SİRKECİ' de DOĞUBANK İŞ HANINDA MAĞAZA-DÜKKÂN ve YAZIHANELERİN Tenzilâtlı olarak kiraya verilmesine başlanmıştır.DOĞU İŞ T.A.Ş.5234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • LİLERİN h seviyesi Y[ İLTİLECEK Emekli mensupları ve memurlar faal hizmette aldıkları maaşın 90' mı alabilmelerini sağlayacak tasarı hazırlanıyor ANKAHA,HUSUSİ yüzde 90 ı kadar emekli maaşı ftla-Hükûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • YILIN 4 üncü ÇEKİLİ BİR TA y TÜRK TİCARET BANKASI AYRICA 200.000 Ll PARA ve APARTIMAN DAİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • Taşra otobüslerinin üzerindeki yazı ve resimler kaldırılıyor İZMİR,HUSUSİ Taşraya çalışan otobüslerin üzerlerine yazılan «Açılın dağlar,Yol verin,Biz geliyoruz.«Güle güle,Yolun açık olsun,Maşallah» gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • Kıbrıs Türklerinin seçim kampanyası Türklerin de,Rumların da,seçim mücadelesine gitmeden cumhuriyetin ilk parlamentosunu kurmak hususundaki gayretleri neticesiz kaldı KIBRISLI Türklerin de,Rumların da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • Canlı hayvan ihracı tekrar canlanıyor İZMİR,HUSUSÎ Uzun zamandanberi durmuş bulunan canlı hayvan ihracatına önümüzdeki günlerde yeniden başlanması beklenmektedir.Bu hususta bilhassa Avusturyadan ciddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • BU YIL İHRACATTAN BÜYÜK GELİR TEMİNİ MUHT İhraç mallarımızın rakibi olan memleketlerde rekoltenin az oluşu ihracat imkânımızı arttırdı İZMİR,HUSUSÎ Rakip memleketlerin rekoltelerinin düşük olması dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • SON HAVADİS Günlük Akşam Gazetesi YAKINDA ÇIKIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • SON HAVADİS Günlük Akşam Gazetesi YAKINDA ÇKIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • Snae İLKOKUL MEZUNU KİZ ERKEK ahmr 5-35arast İSTANBUL TEL5İZ-RADY0-ELEKTRİK KURSLARI „L-t_1_oafcfc,Oıahsız 3-B aıjdıt dı)lgun İlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • A Kişiye Liranın famamı PARANIZIN.İŞİNİZİN.İSTİKBALİNİZİN GARANTİSİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • İTHAL NALI BETON DEMİRİ 6,8,10,12,14 mm.BEYAZ ÇİMENTO TİSARFT i fi Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI Wı Dü ADAM^/ME-*AK ETTfM.KûSTrI ıyAMANPi.lYı AMA^ 3ü ıSTE MUHAKKAK/&Ü ADAMlN ÛMUNPA^MACI yi^ÖTÜBîeHA VAR.^^KE^TÎNî Göt?MEDİK.&EUCÎ KATÎNA YİhilMDEM &ÎZE KİH BAdlAMlS OlA&ÎLİf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • YÂNÎ BU SASGiDEâ^R j KÎNlSEU"Ef veuî.k'SA!AŞŞASILIK BESBMME tiAN ûstonujk;ouy-y V Bundan!6USUNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • Bu ESMAOA rv\ARV'NiN FİL.M MAZIKUKLAIZl İL£fZj-EIZ~\Bu Tiv.û-r_KOOû M.A 2U t-ET Ol_OuGu NU EVVEl_DEN SoVı_E.SEVDı-MıZ EDER.Bu S4DECE BıR.EFSANEDİR we.D.aeBy-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • HALKTAN BİRİ BlRŞEy BuLUR-t HAOİSS MAHALLİNDE r BdNJjO'NUN SAZINI BUUDUAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • "t.10 Onu SEvlVOBufA eesMiMt Suea.YA ASAOi Sıv.CVL.I mi'S Bana nE.y' T-asu as-şev y4Nİ 5EN DA w A İ İYİ Öl'ı_ı'IZ-SİSı TÜL.IN.i.İSTEDı'dİNı ^A YAR.ı ^TV7 i lfez L.m(SEN ODAMPu Sun TOm.1 riıc' CANiV»_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • HİCKI 138U CUMA 22 TEMMUZ RUMİ 1376 Muharrem Temmuz 27 19 6 0 9 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • Peşin para ile HAM KAUÇUK SATIN ALINIR Tel:22 20 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • BALIKESİR As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 6 KW.İlk 1770 metre NKBA makta 3X25 mrn2.kablo pazarlıkla satın alınacaktır.Tahminî bedeli 70800 lira olup teminatı 4790 liradır.Pazarlığı 27/7/960 günü saat 16.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • DEMlRBANK'ın 30 EylÛl SONBAHAR KEŞİDESİNDE 125 TALİHLİYE Zengin Para İkramiyeleri EN YÜKSEK İSABET DEMİRBANKTADIR Şansınızı Deneyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • Adalar sulh mahkemesi satış memurluğundan 1960/38 Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından mahkemece satılarak şuyuunun giderilmesine karar verilen Büyükada Nevzat bey caddesi Kadıyoran)ada 105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Erzincan Şeker Fabrikasından PANCAR NAKLİYESİ İLÂNI)1)15 ve 17 tarihli Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde çıkan Pancar nakliye ihalemizin üç grup halindeki kat'î temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • 1 KrT/W& i Musikimizde Karmalık E Musikimizin Ladini kısmındaki eser şekil ve çe-E şitleri hakkında ilk yazılarımızda genel olarak bilgi EE E vermiştik.Bu yazılarımızla da muhtelif şekil ve çe-İ şitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • y:1960 İNGİLTEBESİ Sami KOHEN D TV,ARABA VE SEYAHAT.Arkadaşımız SAMİ KOHEN,İngiliz Hükümetinin davetlisi olarak İngiltere'ye 2 haftalık bir ziyaret yapmıştır.Arkadaşımızın intibalarıni bu sütunda okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1960
  • 26 Gülmeye başladım.Ne zaman bir işte beraber olsak Necdet'e böyle krizler gelirdi.Aslında biz de az yapmamaştık ya bani.Koca oğlan nereye ne cevap vereceğini şaşırmıştı.Sen merak etme.dedim.«Ben şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • 1 yüzlerinden de ne kadar belli!Yemeklerimi VİTA** e pişirdiğim gundenDeri hep öyledir.VİTA ile pişen tıer yemeğin tadı ve kokusu nefistir.Bunun içindir ki sofradan kalkarken «Nefis Yedik» çerlero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • G.Saray Lider Torpedoya galip:3-2 t baştarafı Alt mada hızlı bir' tempo ile girmiştir.İlk dakikada Aynandan çok müsait bir pas alan Suatin ceza çizgisi dışından savurduğu şutu kaleci Nlkonklvis ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • YENİ VOLEYBOL FEDERASYONU AÇIKLANDI Voleybol Fltopu Federasyonu başkanı Vahit Çolakoğlu,Federasyonunda yaptığı değişiklikleri dun basına açıklamıştır.Tekrar Vahit Çolakoglunun teşkil ettiği yeni Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • HENTBOLDA MİLLÎ MAÇ Batı Almanya İle memleketimiz arasındaki kültür arılaşmasından istifade «dilemek Hentbolcularrmızı çalıştırmak üzere Almanyadutı bir antrenör Igtanbula davet edilmiştir.Hentbol mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • OTO SAHİPLERİNE ŞAMBRELSİZ TUBELESS)Oto lâstik yamaları piyasaya arz edilmiştirlu.satı$:J ı ıcri.RarakÖy palas 4/20 Galata Tel:44 23 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • F.bahçe,Çan'a bir yıl için 50 bin lira veriyor Baştarajı Altıncıda VAROL K.YAKA tLE TEMASTA IZMttl.HUSUSÎ Besiktaştan ayrılmak kararında olan kaleci Varol Ürkmez dün şehrimize gelmiştir.Varolu hava al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • izmirspor,Güven ve Cenap'ı profesyonel ilân etti t Baştarajı Altıncıda en doğru bir «eklide intikal ettirildiği yazılmaktadır.Federasyona verilen Raporda,İzmirspor Jtulübünün F.t.F,A.ya müracaat etmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Boya Jigeri ve Kumaş Merserize Makinası Satın Alınacak Yeni.kullanılmış olabilir.548 İstanbul Posta Kutusuna tafsilâtla bildirmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Ekim Kasım 19G0 tarihinde teslim edilmek şartiyle Adapazarı fabrikamız iyin 3500 ton ve AlpuUu fabrikamız için C500 ton olmak üzere cem'an 10.000 Onbin)ton Linyit Köm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • KELİMESİ »00KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ARSA,Göztepe Bağdat caddesinde Blok apartıman için 200.000.22 78 70.ÜSKÜDAR Doğancılarda müsait şartlarla 35-45.000 arası katlar Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • TOTO' DA GEÇEN YIL 6.765.284 lira hâsılat elde edildi Baştarajı Altıncıda Spor-Töto hukuk müşaviri bu yıl bayilerce Spor-Toto biletlerinin peşin para mukabili satılacağını ve bu «uretle haftada bilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • YALÇIN GRANİT T.Ü.BASKETBOL ANTRENÖRÜ OLDU Dnrüsşafakn basketbol takımı antrenörü Yalçm Granit Teknik Üniversite spor kulübü ile anlaşmıştır.Yalçm Granit eni sezonda Teknik Üniversite takımını çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • KARABELEN ANKARA'YA GİDİYOR Darüşşafaka basketbol ve millî takım oyıihculanndan Erdoğan Rarabelen bugün Ankaraya gidecektir.Karabelen Ankarada yerleşmek kararında olduğunu ve muhtemelen Ankaragücü bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • «Ahmet Reis» kupası velken varışları Memleketimizdeki hususi yelken yarısı tertiplerinin en eskisi olan «Ahmet Reis» kupası yelken yarışlarının yedinci yıl müsabakası 24 temmuz 1$fî0 pazar günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Meşhurların minyatür futbol turnuası Kadıköyapor kulübü açık hava sahasında bu aksam meşhurlar kupası futbol turnuası başlayacaktır.5 kişilik takımlar halinde elimlnasyon usulü İle yapılacak olan turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • ANKARAGÜCÜ SEZONU AÇTI ANKARA,HUSUSÎ Şehrimiz Millî Lig takımlarından Ankaragücü dün sade bir merasimle aezonu açmıştır.Klüp Başkanı Prof.Raslm Adasal ve antrencr Bedri Kayanın yaptığa konuşmadan önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • DÜN YAPILAN FATİH Kupası Yüzme Yarışları Fatih kupası yüzme yarışları dün Galatasaray adasında yapılmıştır.Kulüplerinin birbirlerine yaptıkları karşılıklı İtirazlar sebebiyle pek az yüzücünün İştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Futbol Hakem Kursu Dr.Andreviç idaresinde Enternasyonal futbol hakem kursu 29 Temmuz cuma günü saat 15 de merasimle açılacaktır.Kurs hocalığı İçin Stanley Kousun yerine FİFA hakem komisyonu İkinci baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • SAİT SELÂHATT1N VAZİFESİNE DEVAM EDİYOR ANKARA,HUSUSÎ istanbul Bölge Müdürü Sait Selâhattln Clhanoğlu dün istila etmediğini açıklamıştır.Clhanoğlu,Umum Müdür Hüsamettin Güreli İle Videca Yelken Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Balıkesir hâdiseleri tahkik ediliyor îZMİR.HUSUSÎ 1952 yılında C.H.P.lideri İsmet tnonünün Balıkesiri ziyareti sırasında vııkubulan müessif hâdluelertn failleri tesblt edilmektedir.Hüseyin Topçu adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Gazeteler «Basın Yasası» m imzaya davet edildiler «Basın Ahlak Yasası» nı Hazırlama Komisyonundan tebliğ edilmiştir:Basının kendi kendini kontrolü sistemini sağlayacak olan aAhlâk Yasası İle Basın Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Yolsuzlukları tespit işinde öğrencilere de vazife veriliyor ANKARA,HUSUSÎ Kızılaydakl yolsuzlukların İşine devam edilmektedir.Kuıteyın şube ve müesseselerinde sayım ve İncelemeler yapmak İçin öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Lübnan Reisicumhuru istifasını geri aldı BEYBUT,A.P.Lübnan Reisicumhuru General Fuad Şahab,istifasından 8 saat sonra fikrini ve vazifesinde kalacağını açıklamıştır.General Şahab 99 kişilik Lübnan Parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • POLARİS FÜZESİ SU ALTİNDAN ATILDI WASHIGTON,RADYO cOeorge Washington» adlı atom-denlzaîtısı Cap Canaveral açıklarmöa,suyun 30 metre altından bir Polaris füzesl atmıştır.Başarılı geçen bu denemede,roke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • "Türk-is J.Yıldönümü törenle kutlanacak ANKARA.HUSUSÎ «Türk-îş» in kuruluşunun S inci yıldönümü il Temmuzda törenle kutlanacaktır.Bu maksatla yurdun muhtelif illerinde bulunan sendika birlik ve federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • MÜMTAZ TARHAN TAHLİYE EDİLDİ t Bastarajı Birincide «İddia edildiği gibi Bankalar Kanununun 38 inci maddesine muhalefet edilerek hiç Kimseye bankanın 18 milyon 300 hin liralık sermayesinin 25 ini aşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • GÖKAY "MÜŞAVİR,OLARAK ÇALIŞACAK t Baştarafı Birincide Avrupa,Asya,Amerika ve Orta Doğu İşleriyle veya Bakanlığın tesblt edece» £1 diğer işlerle meşgul olmak,bilgi ve «yüksek rnüsavir» unvanı «e her la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • "Demokrat izmir,i yakmak isteyenler dün yargılandı baştarafı Birincide İçeri gtremtyen dinleyicilerin mahkeme salonu dışına hoparlör kurulması teklifi reddedilmiştir.2.Agırceza mahkemesi salonuna gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Nedim ökmerı ile Yaktıp Gürselin emlâki açıklandı t Baştarajı Birincide arta,boıtan,7eytlnlik,tarlalarını Ankara,istanbul,Konya,Çorum ve Gaziantepte edindikleri öğrenilmiştir.Çorum sabık milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Söke devlet ormanı sigaradan tutuştu AYDİN,HUSUSÎ Söke kasasının Kıinlışık köyü mevkiinde devlet ormanlarında büyük bir yangın çıkmıştır.Alt» Saat devam eden yangının Mustafa Durak adındaki bir şahsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • İKİ KİŞİ HAZİNEYE BİN ALTİN VERDİ Sıtkı Koçman ve Selâhattln Göktuğ adında iki vatandaşımız dUn hazineye 100 bin Ura değerinde bin Cumhuriyet altını bağışlamışlardır.Gazeteml2 vasıtaslyle Hazineye aly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • KIBRIS'TA ADAYLAR DÜN İLÂN EDİLDİ 1.ÖSDİU,RADYO Kıbrısta ay tonunda yapılacak tecimler için gösterilecek namzet liste*!dün İlân edilmiştir.Temsilciler Meclisinde Türklere ayrılan 15 İskemle için 22 Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • ANAYASA AY SONUNA KADAR BİTİRİLECEK 'iuşiarafı Birincide nusunda,komisyona verilmek üzere iktisat Fakültesi öğretim üyeleri bir rapor hazırlamışlardır.Fakülteden iki Profesör Komisyonda hazırlanan rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • B.M.ÖZEL FONUNDAN YARDIM ALACAĞIZ Baştaraft Birincide YAPILAN YARDIM Hofman,yardım konusunda İse şunları söylemiştir:«1959 yılındanberl,Ortadoğu Teknik Üniversitesinin mimarlık ve mühendislik bölümler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • İRAN'DA 146 SUBAY TEVKİF EDİLDİ TAHRAN.RADYO İran ordusundan 1 MJ subayın tevkif edildiği dün Tahran'da resmen açıklanmıştır Açıklamada,zimmetine para geçirme,sahtekârlık ve ordu mallarını satmakla su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1960
  • Muşlar Belçikalıların ongodan çıkmasını istedi Güvenlik Konseyindeki müzakerelere Kongo Başvekili Lumumba'nın tehir isteğine rağmen devam edildi DIŞ HABERLER SERVİSİ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.07.1960
  • Rusya'daki son maçlarında fevkalâde bir oyun çıkaran ve zaman zaman şöhretli rakibini sahadan silen Sarı-Kırmızılıların gollerini Samim,Küçük Ahmet ve Metin attı Galatasarayın Rusyadaki Ergim,Candemlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • FENERBAHÇE İZ.SPOR 20 AĞUSTOSTA OYNUYOR San-lâcivertliler,İsrail şampiyonu Happoel ile 13 Ağustosta karşılaşıyor DÜN akşam kulüp lokalinde toplanan Fenerbahçe idare heyeti İzmirspor'la 20 Ağustosta Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • ROMA Olimpiyatları dönüsü bir millî müsabaka yapmak üzere şehrimize davet edilen Amerikan milli atletizm takım» için Amerika Federasyonu muvafakat cevabını vermiştir.BÖLGE futbo.hakem komitesi seçimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • İstanbul Karaşi'ye güreşte 4-0 galip 7 sıklet üzerinden yapılan müsabakalarda M.Dağıstanlı 65 saniyede,Hamit Kaplan 55 saniyede,A.Çay 3.20 dakikada tuşla galip geldiler j STANBUL Karaşi temsilî I güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • TOTO' DA GECEN yıl 6.765.284 lira hâsılat elde edildi ANKARA,HUSUSÎ Spor-Toto Müdürlüğünce dün saat 17.00 de basın mensuplarına minyatür bir tatbikat gösterisi yapılmış ve bilâhare,gelecek yılki çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • m.wın-»im totem Hkuızmlmz 5 İnci SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • TÜRKİYE BİSİKLET mukavemet şampiyonası Bisiklet Federasyonu 1960 yılı faaliyet programı gereğince,1960 Türkiye bisiklet mukavemet birinciliği 36 temmuz salı gUnli Bursa Karacabey yolu üzerinde 120 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • İZMİRSPOR GÜVEN ve CENAP'I PROFESYONEL İLÂN ETTİ Her iki futbolcunun amatörlüğü ihlâl ettiklerini belirten evraklar dün Futbol Federasyonu bürosuna teslim edildi g ZMİRSPOR kulübü umumî I kaptanı Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • I SAMI ÖNEMLİ 1 Eşüıin hava alanında idareciler tarafından kaçırılması ihtimali için emniyet tedbirleri alındığını bildiren Oya Oktay çok sevdiği iki siyahi inci ile görülüyor urum bugün belli olacak»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • [HADİ İPEK YÜN Dubilzyk'nin Engin Balaş'ı mağlûp ettiği karşılaşmadan bir görünü!Tenisle dün İsrail'i Yine yendik Nazmi Bari,İsrail'in iki numaralı raketini 6-4,6-4 mağlûp etti TÜRKİYE İsrail temsilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.07.1960
  • Fenerbahçe Cari'a bîr yıl için 50 bin lira veriyor Evvelki istedilerakşam Millî futbolcu ile konuşan Beşiktaşlılar gelecek sene için söz Kaleci Varol t dün Altay ile anlaştı.Arif tekrar kulübünde kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor