Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Olrif İmtihanlarına rTaaırlama Kursları 1 Ağustosta bajlıyo*.KAYİTLARA BAŞLANDI GÜVEN DERSHANESİ Bayoğlu,Aiacamii yanı No.S Btfalosu u U 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • inkılâpları Koruma Kanunu Tâdil Edildi İçişleri Bakanına nezarete alma yetkisi tanındı ANKARA,HUSUSÎ İçişleri Baka nına yeni yetkiler verilmiştir.İnkılâbın korunmasına dair kanunda yapılan değişikliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • Y.Subay ve memurlar öğretmenlik yapacak ANKARA,HUSUSÎ Yedek Subayların bir kısmı ile bâzı memurlar «MilH Eşitim Seferberliği» n« iştirak edeceklerdir.Millî Birlik Komitesi resmî daireler ile iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • as Lapsus Langustik Sayın hocam Nadir Nadi,dünkü lıaf yazısında çeşitli alanlarda bir türlü teşkilât kuramamanuzdan doğan mahzurları,çok aydınlık hir ifade ile belirttikten aonra rahmetli Yunus Nadi'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ I NO NII CI,P-Genci Başkanı İsmet İnönü,dun öğleden II1UI1U OLllUlvk sonra Talebe Federasyonunda açılan «Hürriyet Mücadelesi ve 8 objektif» isimli fotomııhabirleri sergisini gerdikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYl Samsun vapuru ile dün dönen Fahrettin Kerun Gökay öğleden «onra Fenerbahçe plajında denize girmiştir.Yukarda)yandaki resimde ise Gökay vapurdan rıhtıma inerken görülmektedir.Gökay,Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • BELEDİYE AAArlICEAAESI Belediye Başkanı Erensü,beledî suçların bu mahkemelerde karara bağlanacağını söyledi BELEDİYE Başkanı Şefik Erensü dün,«Belediye Mahkemeleri» kurulacağını bildirmiştir.Bütün bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • BÖLÜKBASI,SEÇİMİN ERKEN YAPILMASINI İMKÂNSIZ GÖRÜYOR BURSA,HUSUSÎ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölügba$ı dün «seçimlerin erken yapılmasının imkânsız olduğunu» söylemiş v« «Seçimlerin,eri tn ya»ün'«at»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • SORUŞTURMA HEYETİNE 3 YENİ TÂYİN YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi,Yüksek Soruşturma Kuruluna üç yeni tâyin daha yapılmıştır.Komitenin bu husustaki kararı «öyledir:«Yüksek Soruşturma Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • İKTİSADÎ DEVLET Teşekkülleri İdare Meclisleri feshedildi ANKARA,HUSUSİ îküsadi Devlet teşekkülleri İdare meclisleri feshedilmiştir.İdare meclislerinin vazifelerini kurulacak «müdürler kurulu» ifa edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • KIBRIS ANLAŞMASI TASVİP EDİLDİ DIŞ HABERLER SERVİSİ Kibrisin bağımsızlığını sağlayacak anlaşma dün sabah İngiliz Avam Kamarasında tasvip edilmiştir Anlaşma Lordlar Kamarasının da tasvibinden geçecek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • DUR UM ON AY SONRA Haftalardanberi en jazla sorulan iki sual şunlar olmuştur:WW Seçimler ne zaman yapılacak?El Sakıtların duruşmaları ne zaman başlayacak?Millî Birlik Komitesi,birbirinden ayrılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • IA.P.J Bakanı RAUL CASTRO MOSKOVA'DA EKSE "SSL n*ı Castro'nun kardeşi)Moskova'ya sürpriz bir ziyarette bulunmuştur.Resimde Caıtro solda koyu üniformalı)Kremlin'i ziyaret ederken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • I MİLLİYETİ fiİİBÇCI ftEMİ7(MI EDJ C Devlet Balkanı Orgl.Gürsel Trabzon limanında bulunan bir filomuzun Amiral UUnoLL ULm£ulL.a.lYLE -gemisini Ziyaret' etmiştir.Gı'useı Karadeııiî.'ue nıaııtvra yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1960
  • Seçimler 27 Mayıs 1961 de Millî Birlik Komitesi,Genel Seçimlerin inkılâp hareketinin yıldönümünde yapılması için prensip kararına vardı Bu tarihe kadar sabıkların yargılanmaları bitmiş,yeni Anayasa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • T* SİYASET 'DÜNYASINDA C3u*«vî KTo&Ö** Şimdi de kongo meselesi AF&tSMOOM gobe.lndekl üc.sma Kuntunu,l,â mıifOH km.Karelik.14 milyon bir ülkedir.Sekken »ene Belçika;idaresi allında jüjayan Kongoluluı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • rfüMERBANK ŞUBELERİ Satacakları Hürriyet İstikrazı Tahvillerinin hiçbir •er e t almadan muhafazasını kabul eder.Siimprhank hu konuda da emrinize amadadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • AKBANK keşidelerinde bu apartımanın bir dairesi sizin olabilir.GÖZTEPE 8AG0AT CAD.t PLAJ fOtU Tasarruflarınızı AKBANK'ca toplayınız AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • J?JE* AÇIK HAVA TİYATROSUNDA 22-31 Îerrımu2 her dkjurn iddi 21 do Cumofles»,Pjidf 1/dr ucuı matinele/BİLETLER:Açık Hara Tiyatrosu ve Atlas Sinemasında HALK OYUM ARINI YAŞATMA «8 YAYMA TESİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • OĞLAK BURCU tW [22 Aralık:20 Ocak] Sabahleyin lşüıize Başladığınız zaman her şey bir ala arkasında imi» glt !gelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bu akşam boş vakit bulacak-va bol bol okuyacaksınız.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • b uvmm 1 I 2 3 4 2 3 4 5 6 7 1 I 3 9 10 *İLttt 7 119b 8 9 SujuuAN SAĞA:1 Yapılması ve kullanılması din tarafından yasak edilmi.s;Para torbası.2 Bir gurı öncesi;Ayute direme.3 Karikatür sanatımı/m imyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • M M MI Mil II.İt.llimillll II.Ilı.IIMII.MIMII.III.ı.ı.ııı.ıı.ıııı.nuı.ıı.llıilı.II İSTANBUL 6.57 Avılifc ve program 7.00 İki mars 7.05 Mick Micheyl ve Renee Lebas'dan şausonlar 7.15 Türküler 7.30 Karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU I ALKAZAİt İti:44 25 62)1 Pasifik Savası Pat O'Brien Türkçe.2 Ateşli Kaıı Jane Russell Renkli lng.ATLAS Tel:440835)1 Aırlvedeıcl Roma Matla Lanza Renkli lng.2 İnsan Avcıları Rock H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok sevgili eşim ve babacığımız pek kıymetli İSMET SALAHOR'un ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40 inci gününe müsadif 23 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • KISA HABERLER O GCMRUK Muhafaza memurları tarafından dün aranan Samsun vapurunda 21 takım kullanılmış elbise yakalanmıştır.Yakalanan elbiseleri kimin kaçırmak istediği tesbit edilememiştir.RAIYtt'de N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • VEFAT Bay ve Bayan Mola D.Eskenazi ve kızı Rin«t,Bay ve Bayan Mordo Ij.Eskenazl ve oğulları Dua!ve Avl lamel)Bay ve Bayan îluşa ve Jale Babalan,büyükbabaları,kardeşleri,amcaları ve akrabaları,Bay Davi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • m arının I ll—I—M VEFAT Buy v* Bayan Viktor Banardet* vo çocukları ju]orn Adil,Bay vo Bayan Slrnon BenardeUı vo ailesi,Bay ve Bayan Isak Benardetis ve ailesi,Bay va Bayjii I-jI.Menda va ailesi,Bay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • Hürriyet Tahvili demek sizin Hazineye,Hazinenin i de size yardımı demektir.Bu karşılıklı yardım,15 Temmuz Cuma günü başladı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • MECMUASI Her hafta dünyanın en büyük ressamlarının en meşhur tablolarını renkli olarak hediye ediyor YARİNKİ CUMA GÜNÜ Murillo'nun meşhur:«Börek Yiyen Çocuklar» tablosunu «HAYAT» ile beraber alacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • UIKVLİD'I ŞERİF Aile Büyüğümüz Abdurrahman Memişoğlıt'nuıt vefatının 40 ırıcı gününe müsadif 21.7.960 Perşembe günü aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Beyazıt Camü Şerifinde ikindi namazını müteakip meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • VEFAT Derneğimiz â2âlarından DAVÎT ESKİNAZt Vefat etmiştir.Cenazesi Zl/7/%0 Perşembe günü saat TJ.ÜO da şişhane büyükhendek caddesi Neva Şalorn slnagonundan kaldırılacaktır.Arkadaşların gelmeleri rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • YARALI İKİ ÖĞRENCİ İNGÎLTERE'ye GİÖİYOR 28 Nisan hâdiselerinde yaralanan ve halen hastahanede bulunan Üniversite ögre-ncllerlnden Hüseyin Onur v» Mevlût Kudu/noğlu,tedavi İçin İngiltere'ye gönderilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • Bir öğrenci kaçak olarak Marsilya'ya gidip döndü BAAISUN vapuru İle Marsilyaya kadar kaçak "olarak giden Edirneli bir öğrenci dün Umanımıza getirilerek polise Usiün edilmiştir.Edm» lisesine kayıtlı Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • BÎR RÜŞVET İDDÎASI DAVAYA SEBEP OLDU Kendisinden rüşvet alındığım İddia «den Ahmet Mete,iddian varit olma» algından sanık durumuna düşmüştür.Edlrnekapı'da oturan Ahmet,gazinosuna ruhsat vermek İçin Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • ENDİK BEL TABANCA Otomobili* bir hastaya gitmekte olan Pendik kuş evvelki gece meçimi kimseler tarafından tab Kayalık mevkiinde 3?numarada olarım şoför Kerim Kalkua,evinde hastalanan bir çocuğu muayen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1960
  • I ııılılı.unı;I.IIK.Gel de alkışlama.BU memleketi fimdiye kadar idare edenlerin,bir takım menfaat kombinezonları içinde muayyen zümreleri tutmasına,câhil ve ahmakya hareket etmesine o kadar alışmıştık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • Dubl-konsantre 1:1*11 »*i*AİftXT)*H-f fi Vi Naylon» orlonporton yünlü,1pckll vo düşünebileceğiniz her şeyin yıkanmasında mucizedir.TÜRKİYE UMUMİ SATIŞ YERİ:OTOTEK KADIKÖY İSTANBUL Tel.361555 36 24 94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • İSTANBUL TİCARET ODASİ SEÇİM KURULLARI BAŞKANLIKLARINDAN:5590 sayılı Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları il» Ticaret Borsaları v* Birliği hakkındaki Kanunun sureti tatbikin* »it olup 'ij 13070 V2485 va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • Kız ve erkek çocuklar için yedek verilen büyük tekerlekle icabında 2 tekerlekli utarak kullanılır 2ve3Teker!ekliw Çekoslovak malı mjant^ Çocuk bisik!etli@rîrniz mahdutmİKtarda gelmiştir.3 ilâ 10;yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • İSTANBUL BOLU ANKARA seyahatlerinizi temiz,ucuz,rahat ve Avrupa karaserli ^MENGENLLf Otobüsleri ile emniyet içinde yapabilirsiniz.Her gün 7 ve 8 de kalkar.Taksim Divan Oteli karşısı Tel;47 70 26 Tel.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KIZILTOPRAKTA znustakü kârglr ev,80 muhtelit meyve ağacı mevcut 45.Ü0U Tel;46 40 t» Nejat,uihüu,itt Selimiyed»' odalı deniz manzaraiı asır* oderned» ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • Hayvan Yemliği ve Nişastahk Buğday Satışı GÜVEN T.A.SİGORTA ŞİRKETİNDEN:Hasköy'de yanan Şark Değirmenleri T.A.Şirketi Un Fabrika^ sından kurtarılan bir kısım hayvan yemliği ve nişasta yapmağa elverişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • DEVREN SATİLİK ECZANE Günlük cirosu 1500 2000 lira arasında olan eski bir «ezana nakil dolayısiyle acele satılıktır.Taliplerin aşağıdaki adreslere müracaatları ilân olunur.LOKMAN LABORATUARI Sirkeci,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • ŞAHAP GÜRLER C.H.P.İL BAŞKANI OLDU t Baştarafı Birincide Gürlerin başkanlığındaki yeni 11 idare heyeti şu zevattan-kuruludur.Ekrem özden,Suphi Batur,Muzaffer Akalın,AH Sohtorik,AJl İhtan Götü* Orhan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • İki İmamın,sabık bir Bakana yazdıkları mektuplar açıklandı ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi Basın bürosu sabık Bakanlardan blrint İki İmam tararından gönderilen mektuplardan bazı paragrafları açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • DİYANET İŞLERİ REİSİ KUR'ANIN TÜRKÇE OKUNMASINA MUHALİF ANKARA,HUSUSÎ Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhl Bilmen «Radyoda Kurban okutulmak lı» tenlyorsa,Kın'anı Kerimin metninin olduğu gibi okunması ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • HAZİNEYE BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR Hazineye bağış kampanyası devam etmekledir.Dışişleri bakanlığı merkez teşkilatında ulıluııan personel 7022.5 lira nakit,71 adet alyans,32 adet altın ve 47 parça çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • 11 kabzımal hakkında daha dâva açıldı 11 Kabzımal hakkında dün Toplu Milli Korunma Mahkemesinde dâva açılmıştır.Milli Korunsu Savcılığında 1-3 sene hapla,lUOü-lü.000 lira para cezası taleb e lilen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • SEÇİMLER 27 MAYIS 1961 DE t Baştarafı Birincide Milli Birlik Komitesi seçimler İçin 27 Mayıs tarihini tesblt ederken,siyasî partilerin propaganda müddetlerini ve seçmen kütüklerinin yeniden tanzimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • İSTANBUL ENTERNASYONAL TENİS TURNUAS1 Her yıl Tenis,Eskrim ve Dağcılık kulübü Tarafından tertiplenmekte olan Enternasyonal istanbul Tenis Turnuasının onbesincisi bu sene 15-2» Ağustos tarihleri arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • TENİSÇİLERİMİZ C.ERTESİ GÜNÜ ATİNA'YA GİDİYOR 25 29 TemmiB tarihleri arasında Atlnada yapılacak Balkan Teni* şampiyonasına İştirak edecek olan milli tenis takımımız cumartesi günü Yunanlstana hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • Tenisin ilk gününde israil'i 2-1 mağlûp ettik t Baştarafı Altmcıda BUGÜNKÜ PROGRAM Bugün yapılacak karşılaşmalarla suna erecek olan Türkiye İsrail temsilî tenis müsabakalarının programı şöyledir:Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • Soruşturma heyetine 3 yeni tâyin yapıldı t Baştarafı Birincide lan İle yargıç binbaşı Orhan Okun Ulaştırma Bakanlığı emrinde vazifelendirilmeleri dolayıslyle açılan Yüksek Soruşturma Kurulu üyelikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1960
  • Gür$eI"Borç ödenecek„dedi İ Bağtarafı Birincide cBu yapılan i$,benim İşim değildir.Bu yapılan la mübar*k ordumuzu!da değildir.Gençliğin da değildir.Bu iş,bu karanlıktan silkiniş sizindi?b*plmlzındiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.07.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Evvelkigün İzmir'den şehrimize gelmiş bulunan Calatasaray'lı Metin'in esi Oya Oktay dün kendisiyle konuşan arkadaşımız Yavuz Bayraktara «hakkımda çıkarılan haberlerin ekserisi yalandır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Fenerbahçe Canla hâlâ anlaşamadı Gürcan,İzmirsporla 30 bin liraya mukavele imzaladı.Arif,Vefa'dan satışını istedi TRANSFER ayının 20 nd günü bir gün evveline nisbetle hayli durgun geçmiştir.Günün en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Rapid İstanbul Maçının tarihinin 5 Değişmesini istedi Rapid sözcüsünün 24 veya 28 Eylül teklifini,Yeten hafta ortası olduğu için kabul etmiyor RAPİD kulübü idarecileri,Beşiktaş'la İstanbul'da 25 Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • SAİT SELÂHATTİN Cihanoglu istifa etti Öölge Müdürü Salt Selâhattin Cihanoglu dün İstifa etmiştir.Uzun senelerdenberl İstanbul Bölgesi Müdürlüğünü İfâ İtmekte olan Cihanoglu,dün Beden Terbiyesi Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Fatih Kupası yüzme yarışları bugün Fatih Kupası yüzme yarışları bugün saat 16.30 da Kuruçeşme Galatasaray adasında yapılacaktır.Müsabakalar erkek ve bayan ortalar ile küçükler arasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Binicilik Ekibimiz Belçika'ya gitti HAMBURG,HUSUSÎ Hamburg Enternasyonal Konkurhipiklerinde yarışan Binicilik ekiblmiı bugün Belçlkaya hareket etmiştir.Binicilerimiz 28 Temmuzda bağlıyacak ve 5 gün sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Galatasaray Torpedo Karşısında Sarı Kırmızılı takımın Rusya A ligi liderinin karşısında şansı zayıf MOSKOVA,HUSUSÎ GALATASARAY futbol takımı Rusya'daki son matını bugün saat 18.30 da Moskova'da Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • KISA HABERLER TÜRKİYE bisiklet mukavemet birinciliği 2ü Temmuz salı günü yapılacaktır.Parkur olarak Bursa Karacabey yolu seçilmiştir.120 kilometrelik yarışa Ankara,Konya,Eskişehir,Kütahya,Kocaeli,Saka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Güreşçiler,Pakistan'la bu gece karşılaşıyor Açıkhavo tiyatrosunda 20.30 da başlayacak olan temsili müsabaka Olimpiyatlar için deneme mahiyetini taşıyor PAKİSTAN serbest güreş milli takımı ile İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • TOTO'DA YAS TAHDİDİ KALDIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Spor-Toto müdürlüğü gelecek sezon Spor-Toto'da büyük bir değişiklik yapılacağını açıklamıştır.Toto'da yapılacak değişiklik şöyledir:n Spor-Toto biletleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Halil Özyazıcı Adalet Antrenörlüğünü bıraktı Bu »ene İkinci kümeye düşen Adaletin antrenörü Halil özyazıcı dün kulübünden İstifa etmiştir.Halil özyazıcıya bir çok kulüpler antrenörlük teklif etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • m&f IH ADÎ İPEK YÜN] İsrail'in 1 numaralı raketi Davidman'ı iki sette yenmeğe muvaffak olan Türkiye birincisi Nazml Bari sağda)maçtan önce rakibi ile birlikte görülüyor.Tenisin ilk gününde İsrail'i 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • STANLEY ROUS GELEMİYOR 24 Temmuzda bağlayacak olan hakem tekâmül kursunu İdare edecek İngiliz futbolu otoritesi Stanley Rous,İslerinin çokluğu dolay isiyle gelemiyeceğini bildirmiştir.80 futbol hakemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • YELKENDE OLİMPİYATA İŞTİRAK ETMİYORUZ ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Tümgeneral Hüsamettin Güreli,dün Roma Olimpiyatlarına yelkende İştirak etmlyeceğimlzl açıklamıştır.Türkiye yelken birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.07.1960
  • Belediye Reisi bilet zcffîifnfficf m uhalif Albay Erensü "Halkın menfaatlerini korumamız icabeder,dedi Kulüp temsilcileri ise transfer ücretleri karşısında zammı zarurî buluyor BELEDİYE Reisi Kurmay A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor