Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • Dünyada İNCİLDEN sonra en çok satılan EMİLE ZOLA'NIN Şaheserleri 1 JERMİNAL 2 ESER RAHİP MÜRENİN GÜNAHI 4 Dr.PASKAL H«r kitap lüks ciltli olup 4 renkli muhafaza içinde Fiatı 10 Lira AK KİTABEVİ Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • Y:P m m.'m:27 MAYIS YÜZÜKLERİ fRÜÇHAN ÜNVER] Alyanslarını hazineye teberru edenlere verilmek üzere hazırlanan hatıra alyanslarının dağıtımına başlanmıştır.Nikel halitasından yapılmış olan yüzüklerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • YARGILAMA YASSIADA'DA Duruşmanın kolaylıkla takibi için tedbirler alınıyor.Önce Bayar'ın dosyası incelenecek f ANKARA,HUSUSİ Ç/l ABIK ve sakıtlar en kısa za-manda Yassıada'da yargılanacaklardır.Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • ÜÇ BAKAN BUGÜN PARİS'E GİDİYOIT Sarper,A liran ve İren,İktisadî İşbirliğinin toplantısına katılacak ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanı Selim Sarper ile Ma-üye Bakanı Ekrem Alican ve Ticaret Bakanı Cihat İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • ORDU MENSUPLARI RESMÎ DAİRELERDEKİ İŞLERİNİ DEVREDİYOR NF.CMt OM R 27 Mayıs inkılabını müteakip muhtelif resmî müesseselerde vazife almı-j subaylar,birliklerine dönmek üzere emir almışlardır.Denizcili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • w cçv Hayret doğrusu İsmet Paşanın plajda üzerine çıktığı tramplenin kırıldığını öğrenince:Hah,dedik,ister misiniz,şimdi Paşanın da evliyalığını iddia etmeye kalksınlar.Mucip sebebi de bir hayli kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • w SONBAHAR MODASI Avrupa'nın tanınmış moda evleri son bahar koleksiyonlarım teşhire bağlamışlardır.Kesimde Koma'nın şöhretli terzilerinden biri tarafından yapılan tviddeıı bir döpiyes görülmektedir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • BOYABAT'TA DÜN 24 EV YANDI SİNOP,AA.Boyabat kazasının Düzkarageç köyünde çıkan yangın sonunda 24 ev bir mescit,köy odası ve bir samanlık tamamen yanmıştır.Can kaybı yoktur.Vilâyet tarafından ilk yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • pp*' r İ İr KONGO'DA İLK ANLAŞMA IA.P.K Mlf9'ya gönderilen Birleşmiş Milletle!Kuv\etleri île Belçika temsilcileri arasında dün ilk anlaşma yapılmış ve Belçika kuvvetleri I.eopoldville'den çekilmeye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • Karadeniz'de tatbikat yapan filo Trabzon'da TRABZON,HUSUSÎ Bir müddettenberi Karadenizde tatbikatta bulunan 3 denizaltı ve 11 lıarb gemisinden mütevekkil 14 parçalık deniz harb filomuz dün limana gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • D Gürsel,sabık iktidar için "Şantajcılar» dedi Trabzon'a giden Devlet Başkanı,sabıkların memlekette vahdeti ayaklar altına almak istediklerini söyledi TRABZON,Hususî-surette giden Faruk DEMİRTAŞ bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • SANAYİ BAKANI "ADANA PETROL HAVZASI,DİYOR Muhtar Uluer,Adana petrollerinin gelecek yıl işletilebileceğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ ADANA petrol bölgesinden dönen Sanayi Bakanı Muhtar Uluer,dün yaptığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • DOKTORLUK devleileşiiriliyor Vatandaş sağlığını devlet taahhüdü altına koyacak tasarı hasırlanıyor Birlik Komitesi sözcüsü "Geçici hizmet süremizjcinde doktorluk âmme hizmeti haline getirilecektir,ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • BÜYÜK BİR TEŞEBBÜS TABABETİN koruyucu ve şifalandırıcı nimetlerinden bütün vatandaşların faydalanmalarını sağlamak üzere Milli Bir-lik Komitesi,Doktorluğun â?ıme hizmeti haline getirilmesini kararlaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER)BASININ KENDİ KENDİNİ KONTROLÜNE DAİR ESASLARIN TESBİT EDİLDİĞİ DÜNKÜ TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN GAZETECİLER asının kendini kontrol istemi tesbit olundu Sistemi kabul eden basın teşekkülle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • •s İKTFfSA?Hazırlayan.Dr.Halûk CillOVI Hürriyet istikrazı Temmuz tarihinden i t i I baren Türklyenin tekmil JLV«/bankalarında,malsandıklarında,askerî ve mülkî rnalsandıklarında.Hürriyet IşTikrszları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,«sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında bacan ile kullanılır 4 OPON günde e tablete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN:Dosya No.19G0/6831 İstanbul Marpuççular Çarşılı Gürün han 2 ncl kat 51-5G numarada SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ imalât ve ticaretiyle müştegii FİKRET IŞIN ve ortaklar* taralından tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • İSTANBUL Bolvadin'den şarkılar 13.00 Ha-ber bülteni 13.15 Meteorolojiden haber 13.17 Johnny Ray'rien ha-ğ Hf şarkılar ]3.30 Şarkılar i 14.0u Aksam pı-ogıamlar» ve iö 57 y» ğ kadar ara.i G 57 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocakl Uzak gördüğünüz bir ihtimal birden gerçekleşiyor.Çok seviniyorsunuz.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 2.1 Temmuz] Sevindirici haberler.Sıhhatiniz mükemmel.Aile saadetiniz fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Maaş derece ve miktarını gösteren cetvel;Çölde yeşillikti yer.2 Kendine göre idarî istiklâli olan müstakil vilâyet;Tersi sevgili.3 Satrançta mühim bir taş;Basa kakma.4 Tanınmış bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • TÜRK MİZAHININ EN ÜNLÜ YAZARLARI,ÇİZERLERİ:Yusuf Ziya Ortaç,Aziz Nesin,Adnan Veli,Kenan Akıncı,Adnan Tahir,Yaşar Özen,Ümit Yasar Üğuzcan,Necmi Rıza,Yalçın Çetin,Turhan Selçuk,Cafer Zorlu,Zeki Beyner,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • Vatanınıza ve yuvanıza hizmet etmenin en kolay şekli Hürriyet İstikrazı Tahvili almaktır.Yılda 6 faiz getiren,vergisi olmıyan,Millî Emlâk satışlarında para yerine verilebilen,Devletçe teminat olarak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • jf* j j* AÇIK HAVA TİYATROSUNDA 22-31 Temmu2 her akşam saat 21 de j BİLETLER:Açık Havü îiyû» Cumartesi.Pazar Î7 de ucıu matineler j tfOSU ve AtlOS Sinemasında HALK OYÜNIARINI YAŞATMA ve YAYMA TESİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • «KANARYA 5» GEMİSİNDE KAÇAK EŞYA BULUNDU Sirkeci rıhtımında bulunan Kanarya 5a gemisinde kaçak eşya ele geçirilmiştir.Gümrük Muhafaîa memurları tarafından yapılan dünkü kontrol sırasında Hasan Çelikel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • YALOVA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ DÜN KUTLANDI Yalovanın düşman istilâsından kurtuluşunun 39 uncu yıldönümü dün törenle kutlanmış ve törende İstanbul vilâyetini temsllen vali muavini kurmay albay Behçet Ö2deml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • KISA HABERLER 3 TEMMUZ tarihindeki şiddetli fırtına sırasında denizde boğulan 25 yaşında Cevdet lpek'in cesedi Kuınkapı sahilinde bulunmuştur.Cesedin defnine ruhsat verilmiştir.0 DÜN limanımıza muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • BU GECE CADDEBOSTAN GAZİNOSUNDA Hafif Batı Müziği Ama torler ar as i ses müsabakası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • KAYIP PORTEFÖY 18.7.19G0 Pazartesi günü Büyükada'dan hareket eden 7.45 vapurunda içinde şahsıma ait evrakla bâzı senetleri muhtevi sarı bir porteföy kaybolmuştur.Bulan zat aşağıdaki adrese getirdiğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • ÇOCUK FELCİ VAKALARI SALGIN HALİNDE DEĞİL İstanbul'da Çocuk Felcinin artmakta olduğu yolundaki haberler,Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlannuştır.Sağlık Müdürü Dr.ÎSa Nazım Onur «Salgın diye bir jey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • n SİNEMALAR B E Y O G L II A L K AZ A K Tel:44 29 O:1 Pasifik Savacı Pat O'Brieıı Türkçe.2 At esli Kan Jaııe Russell Renkli İng.ATLAS Tel:441)8:15)1 Arrivederei Roma Maria Lanza Renkli İng.2 İnsan Avc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • Bu sabahtan itibaren Adliyede yaz tatili başlamaktadır,nöbetçi mahkemeler çalışacaktır.Bu yılki tatilde yalnız birinci ve îkln-ci ağır ceza mahkemeleri nöbet tutacaktır.İstanbul Asliye Ceza Mahkemeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1960
  • niııııili 1111111111111111111*111(1:ıııımımllıım imimılıuıir.n.ı Gecekondular Sefaleti P*\EVLET Bakanı Artus'un açıklamasını gorl I J müşsünüzdür.Seksen bin gecekonduda,dört yüz bin insan yaşıyormuş.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Talihinizi deneyiniz!Bu harikulade bornoz BEDAVA!Yüzlerce kupon,LÜKS Tuvalet sabunlarının içine konmuştur.Sophia Lor en diyor ki den,LÜKS tuvalet sabununu kullanırım.Onun v* yıldızların onda dokuzu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • KOMPLE SINAİ TESİSAT İHRACATÇISI Aşağıdaki hususları imal eden komple tesisler takdim eder:Silis tuğlaları Seramik tuğlalar Yapılmış inşaat unsurları ilk teksif)9 Kireçleme ve kireç,alçı yapma tesisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Eşek yüzünden bir otobüs 35 yoku ile uçuruma udu 10 takla atan otobüsün yolcularından biri öldü,diğerleri de yaralandı İZMİR,HUSUSÎ Bir eşek,Alaşehir Salihli yolunda feci bir trafik kazasına sebep olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Danışma Kurulu,radyoda Türkçe Kur'ân okunmasını Bakanlığa teklif edecek ANKARA,HUSUSÎ Radyo Danışma Kurulunun dünkü toplantısında komisyonlar Bakanlığa Kur'anın Cuma günleri ünce Türkçe,bilâhare Arapç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Gürsel,sabık iktidar için "Şantajcılar,dedi Baştarafı Birincide dini.Bunu siz,yani aziz milletimiz yaptı.Bir milletin en tabiî ve şerefli ve en mühim hakkı,şüphe yok ki,hürriyettir.Ferdin de en insani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askerî Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına.Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Ekim Kasım 1960 tarihinde teslim edilmek şartiyle Adapazarı fabrikamız için 3500 ton ve Alpullu fabrikarmz için 6500 ton olmak üzere cem'an 10.000 Onbin)ton Linyit Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • HİCRİ 1380 Muharrem 25 Çarşamba 20 TEMMUZ 19 6 0 Güney öğle İkindi Akşam Yatsı trnaâk 4.45 12.20 1C.18 19.37 21.32 2.35 RUMİ 1376 Temmuz VAKİT VASATÎ EZANÎ 9.08 4.43 8.42 12.00 1.55 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • i^fâiliııef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden meaul müdür ABDI IPEKÇİ Basıldığa Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • ANKARA HÂDİSELERİ TAHKİKATI BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Yüksele Soruşturma Kurulu,29 NMsan günü Ankarada cereyan eden hâdiselerin tahkikatına başlamıştır.Altı numaralı Soruşturma Kurulu dün 29 Nisan hadisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Yargılama Yassıada'da t Baştarajı Birincide gereken tertibatın alınması,yargılamaların yapılacağı binanın tertiplenmesi,bir basın merkezi kurulması,telefon hatlarının çekilmesi,Yassı adaya görevli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Sanayi Bakanı "Adana petrol havzası,diyor t Baştarafı Birincide rolciiler arasında yayılmış bir süz vardır.Rezerve en son petrol damlası alındıktan sonra belli olur derler.demiştir.Bolkar dağındaki pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • YABANCI İKTİSAD UZMANI GELDİ ANKARA.HUSUSÎ Birleşmiş Milletler Özel Fonu Genel Müdürü Mr.Paul C.Hoffman,yardımcısı Mr.Kehllg'le birlikte dün öğle üzeri şehrimize gelmiş ve Maliye Bakanı Ekrem Alicanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • Oya Oktay,Metin izmir'e dönecek,dedi 4 Baştarafı Altıncıda CAN BARTU'NUN AĞABEYSİ «METİN İÇİN APARTMANIMI VE ZEYTİNLİĞİMİ SATARIM» DEDİ İZMİR.HUSUSÎ İzmlrspor Kulübünün Metin için açmış olduğu kampany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • ELBİSTAN KAYMAKAMI rüşvet alırken yakalandı MARAŞ,HUSUSÎ Elbistan Kaymakarriı M.Emin Yüzbaş'oğlu tevkif edilmiştir.Kaymakam,bir vatandaştan 2Û0 lira rüşvet al'rken suçüstü yakalanmıştır.Önceden numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • İTALYAN HÜKÜMETİ DÜN İSTİFASINI VERDİ KOMA,A P.Başbakan Fernando Tambroni,3 aylık Hıristiyan Demokrat Hükümetinin istifa etmiş olduğunu Cumhurbaşkanı Giovanni Gronchl'ye bildirmiştir.Tambroni,3 küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • GÜVEN OTO KURSU KAY/TL AR TAKSJTLE^jğ& Beyoğlu A^acarniı canında No .3 7#/f463O0_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • DOKTORLUK DEVLETLEŞTİRİL1YOR t Baştarafı Birincide ne Hastahanesi «Yüksek İhtisas llastahanelerU hâline getirilecektir.Muhtelif tıp şubelerine ait mütehassıslarla hariçten getirilecek elemanlar bu has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • D.p.nin mallarına haciz konulması isteniyor İZMİT.HUSUSÎ D.P.Genel Merkezinin İzmit Kâğıt Fabrikasından yolsuz olarak aldığı 1.5 milyon lira değerinde kâğıt bedelinin ödetilmest kararlaştırılmıştır.D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • İzmir Meydan Müdürü dün tevkif edildi 17M1H.HUSUSÎ Türk Hava Yolları İzmir meydan müdürü Ömer Çiftçioğlu 27 Mayıs günü Menderesi kaçırmağa teşebbüs ettiği iddia olunan pilotla tehirlisi yaptığı İleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • RUSYA,AMERİKA'YI TEKRAR TEHDİT ETTİ Sovyet delegesi B.M,de «Küba'yı tehdit etmeyin,diğer memleketlerin de kuvveti vardır» dedi NrVV-YORK,A.P.Sovyet Rusya dün Amerika'ya «Küba'ya dokunmaması» için İhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 ı*2 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİ,Osmanbeyde 30-40-50-60-80 100-120-130-140.000 tam konforlu kat lar,47 İS 52.BAKIRKüY Tahtaküprüde 9 odalı ahşap ev,60.000.47 18 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.07.1960
  • MAHALLİ LİGDE İLK HAFTA MAÇLARI İstanbul mahallî lig maçlarının fikstürü dün tesbit edilmiştir.Müsabakaların tarihleri futbol federasyonu tarafından tesbit edilecektir.Bu yıl Adaletin de iltihakiyle 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Güreşçilerimiz yarın Pakistan ile karşılaşıyor İstanbul Karaşi serbest güreş müsabakası yarın gece 20.30 da Açıkhava tiyatrosunda yapılacaktır.Karşılaşmalar yedi siklet üzerinden olacaktır.Serbest gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Cumartesi günü yapılacak atletizm rekor denemeleri İstanbul atletizm ajanlığı tarafından tertiplenen rekor denemeleri cumartesi günü saat 15.30 da Mlthatpaşa Stadında yapılacaktır.Deneme şu branşlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Altay 25 Temmuzda Avrupa turnesine çıkıyor İZMİR,HUSUSÎ Altay profesyonel takımı 25 Temmuzda Avrupa turnesine çıkacaktır.Altaylılar Avusturyada ve Almanyada 6 maç yapacaklardır.Anonim şirket olmağa ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • KLTİK'İN MUKAVELESİ FESHEDİLDİ Dün akşam kulüp lokalinde toplanan Beşiktaş İdare heyeti antrenör mukavelesini feshetmiştir.Kulüp Reisi Hakkı Yeten Siyah Beyazlı takımı 28 Temmuzda îstanbula gelecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Rapid'le,Beşiktaş talihlerde anlaştı Telefonla konuştuğumuz kulüp sözcüsü,ilk maçın 14 Eylülde Viyana'nın Praier Stadında olduğunu bildirdi RAPİD Kulübü,Avrupa Şampiyon Takımlar Turnuasının ilk eleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • SANDRO PUPPO Beşiktaşı çalıştıracak SANDRO PUPPO BEŞİKTAŞ ANTRENÖRÜ İtalyan antrenör 28 Temmuzda geliyor.Sandro «Rapid kuvvetli,fakat yenilmeyecek bir takım değil» dedi BEŞİKTAŞ kulübü idarecileri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Transfer tekrar hız kazanıyor Nazmi dün Beşiktaş'la 60 bin liraya mukavele imzaladı.Vefa Turgut ve Levent'e karşı Hilmi'ye bonservis verdi BEŞİKTAŞ profesyonel takımı kaptanı Nazmi dün İkinci Reis Him
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ Galatasaray ve millî takım santrafonı Metin Oktayın eşi Oya Oktay dün aksam üzeri izmirden uçakla şehrimize gelmiştir.Kesimde Oya Oktay İzmlrspor idarecilerinden Sami özok,annesi ve babas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • ÖZOK,«HER ŞEY ASLINA RÜCU' EDER» DEDİ İzmirspor kulübü umumî kaptanı Sami Özok,Metinle anlaşmamız Istanbulda büyük bir lıâdise yarattı,hissi hareket eden pek çok kimse Metin nasıl olur da Galatasaray'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • F.Bahçe,İzmirspor ile iki maç yapacak Sami Özok,Metin'in de oynayacağı maçların enteresan geçeceğini söyledi FENERBAHÇE futbol takı-mız »azimdir,demiştir,özok süzleri-i ne İzmirsporun bu yıl şampiyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Amatörler 28 Temmuz'da Hazırlık maçı Yapacak Faik Gökay,Olimpiyada katılmama ihtimalinin efkârı umumiyeye aksettirilmesini doğru bulmadı Futbol Federasyonu Reisi Faik Gökay,amatör millî takımımızın 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • KISA HABERLER ÇEKOSLOVAKYA Basketbol takımı dün Romanya basketbol takımı İle yaptığı karşılaşmayı 87 65 kazanmıştır.Müsabakayı büyük bir seyirci kitlesi takip etmiştir.O JAPON ve Avusturyalı yüzücüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Güreli'Tutbolculardan değil,idarecilerden hesap soracağız,dedi ANKARA,HUSUSİ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Hüsamettin Güreli kulüpçülük zihniyeti ile hareket eden bir takım idaccllerin teşkilâtın otorit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Tenis Millî Takımı bugün İsrail ile oynuyor Tenis mili!takımımız bugün.Ankara turnuası dolayısı İle şehrimizde bulunan İsrail millî takımı Tenis Eskrim ve Dağcılık kulübü kortlarında bir karşılaşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • GALATASARAY CUMA GÜNÜ HAREKET EDECEK Sarı Kırmızılı takım,Rusya'daki son karşılaşmasını yarın Moskova'da hâlen lig birincisi olan Torpedo takımı ile yapacaktır.Maç,Türkiye saatiyle 18.30 dabaşlayacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1960
  • Metin #f G.Sarayda kalmaya ailece ha MMtsantrafor «îsmir i eşim 6»r de çok sevdiğim Galata,PTT ît»».Htîk merke* No I kelim* TELGRAF Adt ~e ı-JU£U3£HI~sı-P&ESS.û'iLLLY£X.İSTANBUL VtUHOltl Tarttı Saat O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor