Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Müslüman Türk Erinin Temel Din Kitabı Hak Dini Kur'an Dili Elmalılı merhum Hamdı Yazır'ın 9 ciltlik tefsiri 3 üncü cüdi d» çıktı.4 üncü cilt basılıyor.Koyu neftî renkli bez cildi 50)lira.Kitapçüardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Köylerde de kültür Derneği kurulacak Dernek Başkanlığını yapacak olan Gürsel,yakında okuma yazma seferberliği ilân edecek ANKARA,HUSUSİ Türk Kültür Demeklerinin başkanlığını Devlet ve «ükûmet Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • ^s I MİLLİYET» Gürselin büstü Heykeltrag Osman Macunlu,Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in 70 santim yüksekliğinde bir büstünü yapımgtır Heykeltraş.Baskan'ın resimlerine bakarak yaptığı bu büstü.Kara Harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • KEHANET Eski devirde ağızdan ağıza çeşitli nükteler dolaşırdı.Adana'da petrol bulunduğunu öğrenince,bunlardan birini hatırladık.Bir D.P.mebusu köylü ile konuşurken:Bu topraklar m altında petrol ve üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Kİ GAZETECİ TEVKİF EDİLDİ EDIRVE,HUSUSÎ Şehrimizde yayınlanan «Vatandaş» gazetesi sahibinin 27 Mayıstan önce sabık ve sakıt Başbakan Menderese çektiği ve e ız-usinde yayınladığı telgraf dolayısiyle dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • EMEKLİYE AYRILAN SUBAYLAR İÇİN BİR TOPLANTI YAPILDI ANKARA,HUSUSİ Milli Savunma Bakanı Orgeneral Fahri Ozdilek ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala yaş haddine ugrayiuuk emekliye sevkcdi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Bir fabrikatör 100 Altın bağışladı ICazlıçeşme deri ve kösele fabrikası sahibi Bekir Uyguner,Zeytinburnu Malmüdürlüğüne,hazineye yardım maksadiyle 100 Gulden altını bağışlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • MAAŞINI BAĞIŞLADI 27 Mayıs İnkılâbından sonra Devlet Demiı-yolları İdare Meclisi Reisliğine tâyin edilen Avukat İskender Enç 1750 lira olan maaşını bu vazifede kaldığı müddetçe hazineye teberru etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • ti»\¦i£&0&M [SAMİ ÖNEMLİ Al VAlld ARINI RAfalCI Alili AR r u" u evlendirme dairesinde nikâiıları kıyılan Deniz tcğ ALT AlIOkAfllIlI DMUl^LAUlLAn meni Tulay Çakmak ve esi Nurten Çakmak nikfih merasimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • NÜFUS SAYIMI YAPILACAK Gazetelerden)SAYIM MEMURU BUNLARI DA NÜFUSA İLÂVE EDECEK MİYİZ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • İZMİRDE ŞİDDETLİ DİR DEPREM OLDU l/MİR,HUSUSÎ İzmir'de gece yarısından sonra saat 00.40 ta dipten gelen ve iki saniye devam eden şiddetli bir deprem olmuştur.Halk telâş içerisinde sokaklara fırlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Ankaralı avukatlar sabıkların müdafaasını üzerlerine alabilecek ANKARA,HUSUSÎ Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar,kabul ettikleri takdirde sakıtların müdafaalarını yapabileceklerdir.Baronun dün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Zile hâdiselerinin duruşması yapılacak ZİLE,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet lnönünün İlçemize gelişi esnasında kendisini karşılamak isteyen halkı dağıtmak İçin gaz bombası attıran ve dipçik kullandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • IA.P.J KONGO'dan KAÇANLAR Kongo'dan kaçan Belçikalılar Brüksel'e gelmeye devam etmektedir.Mültecileri götüren uçakların bir kısmı Kongo'ya B.Milletler askerlerini taşımaktadır.Resimde Belçika Anakrall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Çanakkale'de 16 anıyor Sanıklar,31.kilometre hâdisesi hakkındaki ithamı reddetti.Gayri mevkuf olan bir sanık da tevkif edildi ÇANAKKALE,Hususî surette giden İbrahim ÖRS bildiriyor GEYİKLİ olaylarını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • DURU M Ümit veren petrol TÜRKİYE,geniş petrol yataklarının bulunduğu bir bölgenin ğ ortasındadır.Hemen doğumuzda Baku ve Iran petrolleri,hemen güneyimizde Musul kuyuları vardır.Böyle bir böl-gede bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • ulunan petrolün yüksek evsafta olduğu bildiriliyor Bolkar?dahi petrolün »enginliğinin tesbiti için yeni kuyular açılacak Kat'î durumun anlaşılabilmesi için zamana ihtiyaç var A [ŞAHİN GÜRTUNÇ] Bolkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • [ASAF UÇARI Ankarada nezaret altına alınan sabık D.D.Y.Umum Müdürü Safa Yalçuk önde)ile armatör AH Ipar Sarı kışlaya «evkedilirken förültiyorlar.KORALTAN'IN OĞLU ASKERE SEVKEDİLDİ 9 yıldır kaçan Oğuzh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1960
  • Gürsel/yarın geziye çıkıyor Devlet Reisi yurt gezisinde Erzummdan başka Erzincan,Sivas ve Trabzon'a da uğrayacak D ANKARA,HUSUSÎ EVLET ve Hükümet Başkanı Orgl.Cemal Gürsel,yarın uçakla Erzurum'a gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • Hepimizin Q GARANTİ •W BANKASI'nda t hesabı var «3k hepimizin de GARANTİ BANKASI'nin 1.150.000 liralık ikramiyelerinde ümidi var.GARANTİ BANKASI |ı^i:H.Mıj»;tiL'».J!BIl m»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • SfTMERBANK ŞUBELERİ Satacakları Hürriyti İstikran Tahvillerinin hiçbir öcret almadan muhafazasını kabul edat.Sıimerhank bu konuda da emriniz» amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış va program 7.30 İki marş 7.35 Pazar sabahı plâkları t.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Marino Marino kuarteti 8.30 Saz eseleri ve garkılar 9.00 Konser müziği 9.30 Dinleyici istekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU AI.KAZAK Tel:44 25 62 1 Kahraman Aşık Gina Loilobrigida Fransızca.2 Kalpazanlar Çetesi Broderick Crawford Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Hayat Cilveleri Gary Cooper İng.2 Vahşi Mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Değer iyi ahlâk;Tersi zamanın bölünmez parçası.2 Güvenilir;Bllinmiyen bir şeyi bildirme .bilineni ispata yarıyan madde.3 Sebep mânasına;Yabancı.4 Bir isteğin tahakkuku için mukaddes sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • W3$k OĞLAK BURCU T1© [22 Aralık 20 Ocak] Hep kendinizi düşünmeyi bırakınız.Başkalarının meseleleriyle de uğradın •ıkıntınız dağılacak.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Sevdiğinizle,hasret çektiğiniz anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • 27 Mayısta Hürriyetine kavuşan aziz Miletîmîz 15 Temmuzda da Hürriyet istikrazı tahvillerine kavuştu.Her keseye uygun gelmesi için 100,200,500,1.000,5.000 ve 10.000 liralık değerler halinde hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • CrıııvrT uıifsrsı rn LEYLA ERDURAN AjU'l Sadıkoğlu LÜKSE RAĞBET SAHİDEN AZALDI MI?0 Kadın terzisi Enver Bakll «Eskisi gibi 8000 liraya çıkan elbiseler kalmadı.Hem Avrupa kumaşlarından yüzde seksen nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • 4.Halle Oijunlan Bayramı] AÇIK HAVA TİYATROSUNDA 22-31 Temmuz her akjam saal 21 de Cumartesi.Pazar Î7de ucuz matineler BİLETLER:Açık Hava Tiyatrosu ve Atlas Sinemasında KALK OYUNLARINI YAŞATMA ve YAYM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • i ACI FAKAT GERÇEK O ytt* TiDık yaka» tarihîmi»» Mr güt atın.Meşrutiyet demişin,olmamış,padişahı de-virmisiz,olmamış;Cumhuriyet demişiz,olmamış;İ Diktatörlük demişi»,olmamıç;Demokrasi demlğ fil,olmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • DİKKAT DİKKAT Memurlara Müjde 8 Taksitte Satışlar İpekli,Poplin emprime» yünlü,erkek ve kadın kumaş çeşitleri mağazalarımızda.İstanbul Memur ve İşçilerinin bütün giyim ihtiyaçlarını karşılayan koopera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • Mevlld ve hatim duası Üç buçuk »ene evvel ebediyete İntikal etmiş olan kıymetli varlığımız,eşsiz insan,babamı* Doktor Mustafa tzzet KARAAĞAÇ in çok genç yaşında yuvasından ayrılarak cemiyet ve ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • VEFAT Kemâl Ağabeyi namiyle maruf zürradan ve Meıdivenköy eşrafından KEMAL KARADF.NİZ müptelâ olduğu hastalıkdan kurtulamayarak 16.7.960 Cumartesi »abahı vefat etmiştir.Cenazesi Pazar günü öğle namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • RADYO DANIŞMA KURULU TOPLANIYOR İstanbul Radyosu Müdürü Kurmay Yarbay Kenan Zrsoy başkanlığındaki hey'et,Türkiy» Radyolarının yeni programlarını tesbit edecek «Danışma Kıırııluı toplantısına katılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • UCUZ-GARANTI EV BUZDOLAPLARI VİTRİNLER HAVUZLAR V.E.DEMİR Taksim Meydanı 14 Tel:49 24 00 Osmanlı Banka»!yanı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • KAVUN KARPUZ KABU-ĞUNU ATMAK YASAK Şehrin temizlimi konusunda Sağlık Müdürlüğü ciddî tedbirler» hazırlanmaktadır Müdürlük bilhassa yaz ayları için büyük bir dert arzeden karasinek konusunda çalışmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • Ayt* C«nan Sahfa* 8n lan bir kırlarmın doğduğunu dostların» müjdelerler.Ankara 14.T.190G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • MAHMUTPAŞA'da çalıştığı Burhan Kammehmetogullarına alt bir firmadan 15500 Ura değerinde kumaa çalıp,satan Eşref.Kanda» isimli «ahi» dün hırsızhK masası memurları tarafından yakalanmıştır.SAĞLIK Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • ACI BİR KAYIP Konya Sille Eşrafından merhum Mehmet Niyazi eşi,Devlet D.Y.müfettişlerinden merhum Celâl Ergun,tüccardan Veysel Ergurı,Garanti Bankası memurlarından Nimet Ergunun »evgili anneleri.Kaşif,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • KAMPLARDA KARNAVAL EĞLENCELERİ YAPILIYOR Küçükçekmece sahillerinde Kızılay Taşlıtarla «ubesi Gönüllü Hemşireler cemiyeti 'h Çubesi tarafından tesis edilen çadırlı aile kampına gelenlerin güzel ve hoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • SU BÎRÎKÎNTtSİNE GİREN GENÇ İŞÇİ BOĞULDU tîsküdarda Dudullu köyü Kpmerdere bir ta?ocağında çalışan 20 yaşındaki Rihayettln Sacit ««rlnlemek için bir »u birikintisinin için» girmlg v« boğularak ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1960
  • KADIKÖY İSKELESİNDE KADIN OYNATAN 6 KİŞİ YAKALANDI Dün geca son vapurun hareket saatinden «vvel KadıkSv iskeletinde alem yapıp kadın «ynataa 4 kipti fte İki lekelet memuru hakkında takibat yapılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1960
  • gATFA:4 MİLLİYET' ¦•17 TEMMUZ I960 Milk ESKİ DEFTERLERDEN-Eski defterleri karıştırmak için ille de züğürt olmak şart değildir.Gazeteci olmak yeter.Gazeteci olmak,züğürt olmağa engel değildir ya.Zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • iktisat Fakültesinde sınıf usûlü konuyor fakülte öğrenci talimatnamesi tâdil ediliyor.Bâzı yabancı profesörlerle,gelme!eri için mutabakata varıldı 2 KTİSAT Fakültesinde cSınıf Usulü» ihdas edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Resmî arabaları hususî işte kullanan işinden çıkarılacak Resmi vasıtaları şahsi işlerinde kullananlar görevlerinden uzaklaştırılacak ayrıca haklarında kanuni muamele yapılacaktır.İstanbul Örfî ldar» K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Denizcilik Bankası Üsküdar kaptanı vârisleri hakkında dâva açtı Denizcilik Bankası,İzmit körfezinde batan Üsküdar vapuru kaptanı Mehmet Ascı'mn vârisleri hakkında şimdilik kaydıyla 5 bin liralık tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Araba çalan 5 milyoner çocuğu yakalandı İZMİR,HUSUSÎ E milyoner cocugu dün çaldıkları Euic markalı spor otomobille yanlarında «evgillİPT olduğu halde plaj sefası yapmak için Klizman'a giderlerken yold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Japon Elçilerinin toplantısı bitti Japonyanın Ortadoğu Büyükelçilerinin aehrlmizde yaştığı toplantılar dün •ona ermiştir.10 Büyükelçi arasında devam eden müzakerelerde bilhassa Ortadofcudakl siyasi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Sukamo'nun sarayına ateş açan pilot dün idama mahkûm edildi CAKARTA,THA.Endonezya Aske.t Mahkemeli ıTOn,geçen Mart ayında Cumhurrelsl Sukarno'nun sarayını makineli tüfek ateşin* tutan 22 yaşında Endon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Celâl Araş dün tahliye edildi Vilâyet eski Kalemi Mahsus Müdürü Celâl Araş dun neraret altında bulundurulduğu Davutpaşa kışlasından tanliye edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • f HİCRÎ PAZAR RUMT 1380 17 1376 Muhar-Temrem TEMMUZ imi* 22 19 6 0 4 VAKİ T VASATİ EZANÎ Günef 4.4S 9.0i öğls 12.20 4.41 İkindi 16.18 8.40 Akşaır ı 19.39 12.00 Yatsı 21.55 1.57 İmsak 2 31 6 52 ı—j L-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Tun İllerini filin idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ B ı&ıldığ\Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • ı anınıza v© Yuvanıza Hizmetin ©n Kolay Yolu t&ı İL.HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ HÜRRİYET I HÜRRİYET I HÜRRİYET İSTİKRAZI I İSTİKRAZI.I İSTİKRAZI tim uıtiUıTiıti HÜRRİYET I HÜRRİYET I HÜRRİYET I HÜRR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • DİKKAT BANKA TEMİNAT mektubu Üe ve ipotekle acele PARA ARANIYOR Tel:22 18 76 Kardeşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.Erzincan Fabrikası İLÂN 1 1960 yılı kampanya devresinde aşağıda yazılı mahallerden Erzincan Şeker Fabrikasına kamyonlarla pancar naklettirüecektijı Fabrika veya Nakledile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • BİSKU İ LEHİDİR Amerika ve Ingilterede unlu mamuller» VİTAMİN İlâvesi kanunla mecburidir.Memleketimizde HU defa olarak A P I B I S K ü I fabrikası bisküilerlne A ve D2 VİTAMİNİ ilâve ederek satışa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Bulunan petrolün yüksek vsaflı olduğu bildiriliyor t Bağtaraf\Birincide petrolün renginin yeail «Mutunu,f İyi evsafta petrol sayılmak İra» ettiğini sözlerine ilâve etmişti».Çalışmalara fasılası» olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Ankaralı avukatlar sabıkların müdafaasını üzerlerine alabilecek t Baftaraft Kongrede,idare meclisinin gençliğin hürriyet mücadelesi karsısında bir tepkl göstermediği,sakıtlar tarafından tevkii ettiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • FEDERASYONUN DÜNKÜ TOPLANTISI Futbol Federasyonu azaları dün Federasyon Reisi Faik Gökay'm başkanlığında toplanmış ve bu ten» yapılacak mllH maçların programı,amatör futbolcuların durumu ve millî lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • DE GAULLE BİSİKLET YARIŞINI DURDURDU *V Baştarafı Altıncıda ne kadar hiç görülmemiş olan dur emri vermiş ve bütün bisikletçiler oldukları yerde kalmıslardT.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Do öaulle,yola ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • metinin istifa mektubu bölgede İ Ba$ta.raf\Altıncıdatır,Altayhlar Ankara Demlmpo» ğol İçi Osmanla mukavel» tornalamak İçin beklemişlerdir.Bu futbolcuya tenlr-«por ve Altınordu kulüpleri da taliptir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • F.BAHÇE.LEVENT VS TURGUT'U VEFA'YA VEBDt Fenerbahçe idare heyeti dün toplanmış ve Hilmiye mukabil Vefa kulübüne Turgut ve Leventl Termeyi kararlaştırmıştır.Turgut t» Levent yarın Sarı Lacivertli kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • r Fazla güneşte kalmaktan ileri gelen baş ağrılarını,OPON TESKİN EDER OPOîJ,baş,diş,adale,suıır,lumbago romatizma ağrılarına karşı faydalıdır OPON,bayanlann muayyen zamanlardaki sancılarında başarı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • KESSERLİNG OLDU BONN,RADYO İkinci Dünya Harbi esnasında İtalya ve Afrikadakl Alman silâhlı kuvvetlerine kumanda etmiş olan Feld Mareşal Albert Kesserling 74 yaşında olduğu halde dün Batı Almanyada vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Bir kaatil,36 yıl hapse mahkûm oldu Taşlıtarlada karısı*Hanlfe,üvey oğlu Mustafayı öldürmek ve oğlu Şevketi yaralamaktan sanık semslyeci tsmall Türker,dün 2 ncl Ağır Ceza Mahkemesinde 36 yıl hapis cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Kuveytli bir prens İstanbul'da evlendi Amerikalı 24 yaşında sarısın bir dilber» gönlünü kaptıra».Kuveytli petrol kralı prens Assalem,Türk mahkemelerinden aldığı müsaade 11* dün Be-oğlu Evlenme Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • İzmir vapuru dün ilk seferine çıktı Bremen limanındaki doklarda tâmlr edilen ve yenlleştirilen tzmir vapuru dün saat 12 de İlk seferine çıkmıştır.Televizyonlu ve konforlu îzmlr gemisi Ege vapurunun ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • inkılâp hakkında bilgi sahibi olanlardan bildirmeleri istendi Mil İt inkılâbın belgeler» dayanan retmt tarihi Genel Kurmay Başkanlığınca hatırlanmaktadır.İnkılftp harckAh hakkında bilgi olan vatandaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • Köylerde de kültür Derneği kurulacak ¦V Baştarafı Birincide Orgeneral Cemal Gürsel'» «unulajı dernek tüzük tasarısının d» gelirler bölümünden başka,esasları da tesbit edilmiştir.Tasarıya göre,dernek,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1960
  • ÇANAKKALE'DE 16 D.P.li YARGILANIYOR t Boftara/l Birincide mut Pomak,Cemil Kadir Paydaş,Menmet Yiğit,ibrahim Değerli,İbrahim Gezer,Mehmet Tokgüz,Mehmet Ursan Gençcan,Necati Çetinkale,Hakkı Selçuk,Yahya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.07.1960
  • [Telefoto A.P.{torna Kopenhag] Danimarkalı 8 Millî futbolcu kazada öldü Kopenhag'la düşen uçakta Olimpiyat Seçmelerine katılacak 6 A,2 B Nillî Takım oyuncusu vardı Danimarka Olimpiyat Futbol Turnuasma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • DE GAULLE BİSİKLET YARIŞINI DURDURDU 81 bisikletçi Cumhurbaşkanının evinin önünde durunca De GauIIe 12 sinin elini sıktı FRANSA,A.P.FRANSA Cumhurbaşkanı bugün tarihi bir harekette-bulunarak,Fransa tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • IHADÎ İPEKYÜN] Yelken yarışları başladı Türkiyo Yelken birinciliklerine diln Fenerbahçe burnunda başlanmış ve çekişmeli geçen müsabakalardan sonra su ekipler birinci gelmişlerdir.Avrupa Snipe:Ahmet Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • F.Bahçe Beşiktaş Mücadelesi BÜYÜKLER,Gençler,Yıldızlar vb Kızlar İstanbul Atletizm Birinciliklerine dün Mithatpaşa stadında oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi önünde başlanmıştır.Son senelere nispe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • Galatasaray Rusyadaki üçüncü maçını 19 Temmuz balı günü Moskova'da Rusya şampiyonu Torpcdo ile yapacaktır.Resimde Sarı-Kırmızıhlar bundan evvelki Kum a seyahatlerinde Dinamo takımı oyuncuları ile görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • Iifln affı için Devlet va Hükümet Batkanı Orgeneral Cemal Gürsel 11* da konuşan Ali Yücel'in bu teşebbüsü bütün uğraşmalara rağmen akim kalmıştır.Güreşçi Âli Yücel'in af talebi reddedildi Son defada D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • BEŞİKTAŞ KULÜBÜ KONGRESİ BUGÜN Beşiktaş Kulübü kongresi bu sabah 9.30 da Suat Park Sinemasında yapılacaktır.Siyah Beyazlı camiada en kuvvetli reis namzedi Hakkı Yeten'dir.Hakkı Yeten Reis olduğu takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • BİNİCİLERİMİZİN ALMANYA'DAKI SON MÜSABAKALARI YARIN HAMBURG,HUSUSÎ Binicilik ekibimiz,Hamburg Enternasyonal Konkurhlpiklerindekl «on müsabakasını yarın yapacaktır.Ekibimiz,Almanların beynelmilel Konku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • Rcıpid,1 maçı Vb Happel "Siyal teklif ettik C VİYANA,Hususî muhabirimi» FRİTZ WERNER bildiriyor RAPİD idarecisi Ernst Happel,«Beşiktaş'la ilk maçı Viyana'da ve muhtemelen 21 Eylül Çarşamba günü oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • [AHMET GÜLTAŞJ Galatasaraylı Metinin eşi Oya Oktay Bölgeye giderken solda)ve İstifa mektubunu Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürüne verirken görülmektedir.METİN'İN İSTİFA mektu Millî futbolcunun eşi Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • NAZMI BARI OÖMf FİNALDE MAĞLÛP OLDU TURHAN DOĞU ANKARA'dan bilidiriyor ANKARA Enternasyonal Tenis Turnuasının dömifinal karşılaşmaları dün sona ermiş ve İsrail'in birinci ve ikinci raketleri finale ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • Feriköy'ü!üç futbolcu ağır şekilde cezalandı Merkez Ceza Heyeti,Münacettin ve M.Ali'ye birer yıl,Erdinç'e 9 ay boykot verdi ANKARA,HUSUSÎ MERKEZ Ceza Heyeti,Feriköy futbol takımının Avrupa'da yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • K I S A HABERLER BEYKOZ KiULiou uu sene mukaveleleri sona eren M.AH,Sıtkı,Nurcan,Abdullah ve Şirzat ile yarın mukavele imzalayacaktır.Sarı-siyahlı idareciler Adalet kulübünden Yüksel,Vural,Tezer ve At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1960
  • Taç Kulübündeki BOKS MAÇLARI Taç kulübü tarafından tertiplenen boks teşvik müsabakaları dün aksam başlamış ve ilk gün 22 boksör dömifinale kalmışlardır.Bu boksörler şunlardır:54 kilo" İsmail Şimşek,Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor