Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • TÜRKİYE* REDİ BANKASİ Beheri 45.000 T.L değerinde APARTMAN DfttRElERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • D.Bakırda 41 kişi Nezarete Alındı Sanıkların dağıttığı Arapça beyannamelerde;Sivas cezaevinde bulunan bir şeyhin •Ankara'ya #Gürsel île Bayar'ı barıştırmağa gittiği yazılı DİYARBAKIR.HUSUSÎ DİCLE ilçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • 23 EKİM'DE NÜFUS SAYIMI YAPILACAK AKKAttA,HUSUSİ 23 Ekim Pazar günü bütün yurtta nüfus sayımı yapılacaktır.İstatistik umum müdürlüğü müşaviri Sadi* Kavsel bu İş için bütçeden 2.650.000 iirabk bk-tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • 7'M?HsP i V 1 MUS-TATVAN DEMİRYOLU [MİLLİYET] Birleşik Amerika Kalkınma ikrar fonunun vereceği 6 milyon dolarla inşa edilecek Muş Tatvan demiryolu güzergahını kontrol edecek heyet yakında hu bölgeye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • B.M.KONGO'YA Asker gönderiyor 48 saat zarfında sevkedilecek ilk kuvvet Afrikalı birliklerden kurulu olacak IA.P.J Kongo'da Mülteciler Belt.ika Kougosundaki hâdiseler ürerine,bu memleketteki beyazlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • Bir casus 15 yıl hapse mahkûm oldu ANKARA,HUSUSÎ ı Suriye hesabına casusluk yaparken Adana'da askerî yasak bölgede suçüstü yakalanan 25 yaşındaki Asını Aytek 15 yıl hapse ahkûnı olmuştur*:Asım Aytek'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • Açıp Bakmalı Memurların yemin edeceklerini öğrenince aklımıza,ceketinin altına bir emenin saklayıp Osmanlı Padişahına:Bu can burada durdukça size sadıkız,diye yemin eden aşiret beyi geldi.Yemin,elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • İİWt£8j ARAP HARFLERİYLE TEDRİSAT YAPANLAR ŞİDDETLE TAKİP EDİLİYOR GAZETELERDEN)İtfupıiT 3fr\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • ŞARTLI GREV TASARISI HAZIR ANKARA,HUSUSÎ Çalımına Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan grev ve kollektif iş mukavelesi kimin tasarıları son seklini almısıir.Tasarılar bir kaç güne kadar Millî Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • John Kennedy Başkan adayı Demokrat Partinin Katolik adayı Kasım ayında yapılacak Başkan seçimlerinde muhtemelen Cumhuriyetçi Partiden Nixon1a mücadele edecek LOS ANGELES,A.A.A.P.RADYO DEMOKRAT Parti K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • DİL KURULTAYINDA EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI İSTENDİ ANKARA,HUSUSÎ Dil Kurultayının dünkü toplantısında edanın Türkçe okunması İstenmiş ve alkışlarla karşılanan teklifin Diyanet İşlerine duyurulmasına kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • 6 ELÇİ MERKEZE ALINDI AN İv AKA.HUSUSİ İki büyükelçi ve dört orta elçi merkeze alınmışlardır.Merkeze alınan elçiler şunlardır:t*lo Büyükelçisi Behçet Türkmen,Beyrut Büyükelçisi Cevdet Dülçc,Tahran Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • J rf j* «fc DEMOKRAT PARTİ KONGRESİ [AP.l Başkan seçimlerine hazırlanan Amerikan Demokrat Partisi Salı günü açılan kongresini,dün,başkan adayını tespit ederek tamamlamıştır.Kongre son oylamada 1521 oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • car fiyatı artfınlmıyor Radyoda konuşan Sanayi Bakanı,mahsulün iyi olacağını,şeker priminin yükseltildiğini açıkladı ANKARA,AA.SANAYİ Bakanı l&uhtar Uluer dün akşam'bir radyo konuşması yaparak pancar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • y'?mms?m* ^rüRK Büsrımi 1 f—î m.##*ÜİM «aç y&d?m «mm^ t ı f 3* 'USSjSV I «ÜM t" p:i vd i ü I BMfc.'M HfP p* İH s SS&-s ip W m-1-R i n,'i 1',[ÖZDEMIR GÜRSOY)HA7İMF İPİN Guze' kanatlar Akademisi talebes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • JAPON BASIMI KİŞİ BIÇAKLANDI Haletini açıkladıktan sonra 65 yaşında biı milliyetçinin hücumuna uğrayan Başbakanın durumu iyi TOKYO,RADYO JAPON Başbakanı Nabuseke Kişi,dün 65 yaşında müfrit bir sağcı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • Sabık Valisi Sabıkların Ankara'da Muhakemesi Muhtemel Millî Birlik Komitesi duruşmaların yapılması için müsait görünen yeni Meclis binası üzerinde duruyor ANKARA,HUSUSÎ SABIKLARIN duruşmalarının yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • Âmil Artus,istanbul'a Basın meselelerini incelemeye geliyor ANKARA,HUSUSÎ Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Amil Artus,basın meseleleri üzerinde tetkik ve temaslarda bulunmak üzere bugün tstanbula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • [MîLLîYET] TIIDİCTI CDİ Şehrimize gelen turist otomobillerini soyan I Unl5 I OUTUU Ve iki seneden beri yakalanmıyan sabıkalılardan Fikret Kızılçeç ile Ali Aytepe dün Hırsızlık masası memurları tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • YENİ DIŞ POLİTİKAMIZ i w sonra Türkiye'nin dı$ politikası önemli bir değişik-I j J[ lik arzetmemektedir.Hafta içinde açıklanan Hükümet programından ve General I GürseVin Yunan gazetecilerine verdiği m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1960
  • Piyasa kontrolünde Üniversitelilerden İstifade edilecek Sebze ve meyve Hatlarının kontrolü İsinde üniversite öğrencilerinden istifade edilecektir.İsteyen öğrencilere Belediye tarafından kontrolör belg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • 4 itit-k ¦sVA^ TUttoaut Ç)Bir mevsimin ardından GEÇEN yılın 29 Mayıs geceuı.Birinci Türk Film Festivalinin sonuçlan ilâa edilirken,Türk sinemasının gelişmesine büyük hizrr.et-leri dokunacak olan bu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • TÜRKÎYE İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hasılatı Hazine ihtiyaçları ile iktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımlarına tahsis olunmak üzere,Maliye Vekâleti tarafından ihraç edilen 7.6 faizli HÜRRİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ'nin Bugünden itibaren bütün Şubelerimizden temin edilebileceğini muhterem halkımıza arz ederiz.PAMUKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • m» YILIN 4 üncü ÇEKİLİŞİNDE TÜRK TİCARET BANKASI 4*M0MMft#l*eiMMguftl mm mum.iü—umu mı» 'nrımMUm ir inimin ıt bir TALİHLİYE L-lf ta AYRICA 2 0 0 0 00 LİRALIK PARA ve APARTIMAN DAİRELERİ İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • 1 SİNEMALAR I B E Y O Ğ L U AL KAZ AB Tel:44 25 62)1 Kahraman Aşık Gina Loilobrigida Fransızca.2 Kalpazanlar ÇeUü Broderick Crawford Türkçe.Al KAS Tel:440835;1 Hayat Cilveleri Gary Cooyer lııg.2 Vahşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • F HiH!Birlik Komitesi ödeneğini almalıdır BAKANLAR Kurulu,M1IH| Birlik Komitesi üyelerinin dört bin lira maaş ve bin altı yüz lira ödenek almalarını teklif etmiş.Fa-İ kat Komite bunu reddetmiş.Sadece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • ÜSKÜDARDA YENİ ARABA VAPURU İSKELESİ AÇILDI Üskildarda İnşa edilen yeni araba Tapum İskelesinin iki yanaşma yeri dünden itibaren işletmeye açılmıştır.Diğer kısım da önümüzdeki ay faaliyet» getirilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • SOLDAN* SAĞA:1 Eskiden bir kendini öven katide eser sahibi saire verdiği bahşiş;Ayak direme.2 Yuva efradı;Gelenek.3 Devam ettirme.4 Dinin emirlerine aşın bağlı olan eski dil)Bir nota.5 Huy temizliği.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • rt f&-âfiA OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] [22 Haziran 23 Temmuz)Bir yolculuktan bekledi-^^kA^m İyiliğine inandığınız hır ğiniz faydayı gorrmiyv-insan hakkında bâzı decekr.lrılzz * dikodu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • iısf(ttıııııııtI'f L İSTANBUL 87 Açılı» ve program 7.00 tkl marf 7.05 Neyler 7.10 Kur'anı Kerim 7.20 Sat eserleri ı—7.30 Karışık «abalı müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk albümünden seçmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • SÜHETLA SELAH İle ORHAN GÜZEL Nişanlandılar U.7.1960 BOMONTt E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • ı immiiiushi.n VEFAT Dlrrlelil Haeı Ahmet Nuri ARAPGÜL H.7.1960 Perşernb» günü ebedi hayat» kavuşmuştur.Cenazesi Fatih Camiinden 15.7.1980 Cuma günü 8g!namar.ını müteakip defnedilecektir.Mevla Rahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • TUZ LA'D A dAlllılll Atilin Yalı boyu,önü açık denize hâkim 350 M2 arsa.Tel:55 14 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • SAYIN ÜYEMİZ,22/6/1960 tarihli Fesmî Gaz-ete'de intişar eden T.C.Ticaret Bakanlığı tebliğine göre;Otomatik Tahsis liatesinin üçüncü bölümünden 20,6/1960 tarihine kadar Sanayi Bakanlığından alınmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • ŞEHİT KALMAZ'IN HEYKELİ DİKİLECEK Î7 Mayıs harekatı Birasında Ankara'da ¦ehit düsen Harp Okulu öğrencisi TejJmen AH İhsan Kalmaz'ın heykelinin dikilmesin» karar verilmiştir.Dikilecek heykelin proj» va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • ELMADAĞDA YEDİ GECEKONDU YANDI Dün akşam çıkan bir yangında Elmıdagda bulunan 7 gecekondu yanmıştır.Bu lemtt» Çarık »okakta oturan Arif Gürgen'in evinde çıkan yangın kısa zamanda Mustafa Deveci,Nazmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • VEFAT Eübeyda Onarır'm esi,Doçent Dr.Rıza Onarır,Berîa Baçkaya Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası viyolonistlerinden HaMk Onarır'-IB babalan,İffet Avar'ın dayısı,Dr.Cevdet Saraçoğlu,Dr.Kemal Saraço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1960
  • GENÇ BİR KADIN KARDEŞİYLE BİR OLUP SOYGUNCULUK YAPTI Ayten Selev isimli bir kadın Ahmet GUlmeı İsmini taşıyan erkek kardeşiyle birlikte tuzağa dflsurtfOgö Mr genci makasla yaralamıştır,tki kardeş bilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • GİYOTİNLERİN GÖLGESİNDE m Kral ve ailesi nihayet Tampl'a hapsedilmişti Jirondenlcr,Kraliyeti devirmek için halkın heyecanını ancak bir harple ayakta tutacaklarını hesaplamışlar,fakat böyle bir harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • Hürriyet istikrazı tahvilleri,Hazine kaynaklarını artırmak üzere bağış yarışına çıkan aziz milletimize hem bu imkânı,hem de kendilerine emin ve külfetsiz bir gelir sağlamaları için çıkarılmaktadır.Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • O kendi âleminde yaşarken.m m$ t YAVRUNUZUN İSTİKBALİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK İÇİN TASARRUF YOLUNU SEÇİNİZ ve tasarruflarınızdan en verimli şekilde istifade için tamamını İş Bankasında toplayınız.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • 1960 HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ ı 15.7.1960 tarihinden itibaren Sandığımızın Merkez ve diğer şubelerinde satışa arzedilmiştir.Arzu eden muhterem vatandaşlara tahvil karşılığı ödünç para vermek sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • KİVİ TRANSİSTOR PİLİ 9 Volt Kivi Pillerini PERAKENDE Yalnız 637 Kuruşa Sattığımızı sayın transistor radyo sahiplerine müjdeleriz.YUSUF ZOLA Marpuççular No.2 İstanbul 33782)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • İSTANBUL İCRA HAKİMLİĞİNDEN Merci No:960/6026 istanbul Marpuççular saka çeşme sokak Şamlıoğlu han 15 numarada Topran tuhafiye Ticareti yapmakta olan ve sicil ticarette 42309 sicil say?ile kayıtlı bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • MÜTAHITLERE ÇELİK RAFLAR vesaire çelik konstrukaıyon için şahane malzeme dexion Müracaat KAMER Ltd.Fermeneciler 36 Galata Tci:44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • 30 EYLÜL 1960 DA 10 talebeye 1000ER LİRA 5 talebeye BİRER SENELİK BURS MEKTEP MASRAFLARI KARŞILIĞI İKRAMİYELER 30 Temmuza kadar hesap açtırınız işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • Teknik Üniversite Teknik Oku ICİRlş İMTİHANLARI İÇİ* HAZIRLAMA KURSLARI KULTUR DERSHANELERİ azimkar sok.ialM-İstahul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • Yurt dışına 2600 öğrenci gidecek Millî Eğitim Bakanı 27 Mayıstan önce ayrılan öğretmenlerin tekrar mesleğe dönebileceklerini söyledi ANKARA,HUSUSÎ 27 Mayıs İnkılâbından önce meslekten ayrılmış veya em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • İKİ UÇAK KAZASI UCUZ ATLATILDI TOKYO,AA.RADVO Pasil'ikte dün ucuz atlatılan iki uçak kazası vukubulmuştur.Uçaklarda bulunnan 90 kişiden yalnız bir kişi ölmüş,diğerleri kurtarılmıştır.İlk kaza Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • Bir İtalyanın beklediği Kıyamet dün de kopmadı LONDRA,RADYO Elio Bianco adında bir İtalyan dotctoru dün saat 14.45 te kıyamet kopacağını iddia etmiş fakat kâhinin bu iddiası gerçekleşmemiştir.Doktor B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • OSMANLI BANKASI Bütün Şubelerinde HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİNİ Sayın halkımızın emirlerine amade bulundurduğunu arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İstanbul Akşam ve Milliyet Gazetelerinin 15-16-17 ve 18 tarihli nüshalarında ilân ettiğimiz pancar nakliye ihalesi,pancar nakliye şartnamesinin 7 ve 13 maddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • İN MACERALARI lillil A&DDIcAN8AZ.HADÎ$EYUaNÎ.1WE ANLATIP-İŞARETLİ İKİ £VD£ ARASTJR^AYhAN HAV DOTİM.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1960
  • ¦f TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Ji imtihan işkence değildir I 5 MTİHAN mihnet)ten gelir.Lügat mânaları:«Selâhiyet ş I yahut adem-i selâhiyeti anlamak için teftiş ve tecrübe»,¦Bir kimsenin malûmatının derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • SAHf^S AŞKLAR* ŞİMDİYE •CİDAR.Bil co SEKSEN-CE ÎSL.EK.Tl(V\AıV\A İ^^PâÜİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • İzmit Deniz Satmalına Komisyonu Bşk.dan:1 Kapalı zarf usulü ile 120 ton patates ile 144 ton kuru soğan satın alınacaktır.Muhammen bedeli 138000)lira olup muvakkat teminatı 8150)liradır.2 Eksiltmesi 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • PARÇA SAÇ SATILACAKTIR KİLİT,MENTEŞE,V.S.İMALATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Takriben 75 ton tutarında,muntazam şekilde,muhtelif kalitede,0,S8 ilâ 3 mm.kalınlığında parça saç,teklif alma suretiyle satılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • 1960 yılının üçüncü çekilişi için SON PARA YATIRMA GÖNÜNE 8 APARTMAN DAİRESİ i I adet 100.000 liro 2 ödet 50.000 liro ayrıca 2055 talihliye 300.000 lîra YAPI ve KREDÎ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • «B YAKUT 19 PekâlA anlat.Seni dinliyorum.Şu anda elinden gelse beni bir kasık rada boğacağını bilmem» rağmen başladım:Cebimden,pasının cesedinde bulduğum ka|ıdı çıkarıp ona uzattım.ölünün üzerinde İğn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • Zekâizade Hafız J Ahmet Efendi j I SADEDDİN HEPER ğ Haınâmi/ade İsmail Dede mektebinin son mümes-EE sili olan Zekâi Dedenin oğlu Hafız Ahmet efendi,on S altı yıl evvel bir Tenimin ayı içinde Hakkın ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • CİCİ CA» ı 8K£ğ3?S»«2 ASYA&4N KOPUP SEL/WT$ '^S*WLTUM tfATANCKSLASM/nst KESıP HAVLA »NA SaHiP OLMUŞTUK!O ZAMANDANSES»"» AiUE MlZS VASANCl KAN KAKiŞMAMıŞ OLUP,YALNIZCA *4İZMgTÇA l/B OŞ/M1ZLA VETİNMış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1960
  • rv?^K?^v-BAKANLARIMIZ FETHİ ASKIN 9 Geçici hükümetin Gümrük ve Tekel Bakanı,"Memleketin hayrına politika hayatı ile Bakanlık hizmetini birbirinden ayırmak lâzımdır,diyor ORHAN TOKATLI 44 yaşındaki gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Kömür alacakların Odaları ile sobaları Tesbit edilecek Kok köm iril alacakların evlerindeki oda ve soba sayıları muhtarlar tarafından t**bit edilecektir.Bu hususta dün açıklama yapan Kömür Satış ve Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Menderes'in halasını köylüler dâva ediyor İZMİR,hususî Yıllardan beri Torbalı'nın Gollüce koyu sahibi olan,sabık Başvekil Adnan Menderes'in halası Mesude Evllyazade hakkında köylüler dâva açmıya karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 Yd.Sb.As.Me.ve Yd.Ast.Sb.ihtiyat yoklamaları 1960 yılına mahsus olmak üzere yoklama süresi 31 Temmuz 19R0 günün» kadar uzatıldığı Milli Savunma Bakanlığı emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • BİR YUNAN GENERALİ KIBRIS ORDULARININ BAŞKOMUTANI OLDU LEFKOŞA,RADYO,AA.Geçici Bakanlar Kurulu,Yunan Generali Melaof Pandelidfs'In Kibri» Cumhuriyet Ordusu Başkomutanlığına tâyin edildiğin» bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Mili!Güreşçi K.Demirsüren Cinayetten sanık Pazar «ünü Mecidiyeköyde uki karısına kızıp kama İle İntihar ettiği İddia edilen şoför Raslm Ilısar'm cinayete kurban gittiği anlaşılmıştır.Maktulün eski kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Bakanlar Kurulu dört karar aldı AMvARA,HUSUSÎ Bakanlar Kurulu dün 8 aaat «üren toplantı »onunda İktisadi va «anayt durumla İlgili 4 karar almıa.bunları bir tebliği* açıklamıştır.Kararlar «unlardır:JH|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Ç.Kale31.kilometre hâdiselerinin i duruşması başlıyor ÇANAKKALE Hususi surette fflden İBRAHİM ÖRS'den)Geyikli hâdlaelermd tahkik» fidan iki C.H.P.mebuau İbrahim Saffet Omay va Dan*?Yurdakul İla gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Kartal Maltepe Zırhlı Birlik Kooperatifi Başkanlığından Muhammen bedeli 1.173.936,84 TL.ve muvakkat teminatı 48 968.00 TL.olan 112 adet ev inşaatının birim fıatlar üzerinden trklif almak «tırttiylt ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • OlT/h m?420 KG.YÜK TAÇ JÇ TEKERLEKLİ VE ^SCÖOTER'LERİ İÇİM VİLÂYETLERDE ACENTELİK VERİLECEKDİR SİMAM BOSNA VE Of».KOL ŞTl ŞİMŞEK ELEKTRİK LİMİTEÖ OKCUMUSA CAO.ARŞİMİDİS HAN 2 II BALATA TEL;44 I» it I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun yalnız 1.sınıfına,Deniz Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • GORTEBERT ve ATOMİK CEP ŞİMENDİFERLİ V* Satışımız Toptandır Kadın Erkek için Kaplama,Krom fevkalâde zarif modellerüstün kalite ve uygun fiath yeni tengln çeşitlerimiz gelmiştir İN İYİ SAAT MAĞAZALARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Sabıkların Ankara'da muhakemesi muhtemel t Bagtara.fi Birincide binasında 562 kişilik bir müsakert m* tonunun,1038 kişilik dinleyici vt basın locasının,radyo,teleks v« telefon ta» sisatmın yer alması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • B.M.KONGO'YA ASKER GÖNDERİYOR t Baftarafı Birindin BELÇİKA ASKERLERİ ÇEKİLECEK Belçika kabineıl dün Blrle^mlı Milletler kuvvetleri gelip «ükunu temto edince birliklerinin üslerine çekilmeline karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Âmil Artus,İstanbul'a Basın meselelerini incelemeye geliyor t Bajfjıraft Birincide te*l üyeleri ile gorü&mus ve fikirlerini ifad» etmişlerdir.Ankara Gazeteciler Sendikasının da mutabakatını alarak,çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • PANCAR FIATI ARTTIRILMIYOR t Bagtara.fi Birincide Bakan,tahminler* gör» bu aenekl İl» tihsalln 3.84)0.000 ton olacağını,iklim şartları müsait gittiği takdirde bıınun 4.350.000 tona kadar yükleteceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • ŞARTLI GREV TASARISI HAZIR t Baştarafı Birincide müddet »oma tatbik edilecektir.Bu müddet her.üz tesolt edilmemiştir.İlgililer srev hakkının tanınması hususunda eı.İleri memleketlerin mevzuatından ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Hem memleketinize hem de kendinize hizmet için Bankalardan,Malsandıklarından,Askeri ve Mülki Saymanlıklardan temin edilebilir;6030730160?0 739736?3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbul'da büyük bir şirketin reklâm ve propaganda servisinde İstihdam «dilmek üzere genç bir erkek elemana ihtiyaç vardır.Arana» vasıflar funlardırt 1 25-80 yaşlan arasında bulunmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • İNŞAAT DEMİRİ 6,8,10,12,14,16,18,20,22 yuvarlak inşaat demirimiz mevcuttur.Müracaatınızda menfaatinizi görecekgini*.tamtt Yaşıntl Galata Hırdavatçılar çarşısı No.29,Tel:49 13 22 H—I II LLIIIIIIIH ııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • Eskişehir As.Sat.Koni.Bşk.lığından Aşağıda cina ve miktarları yazılı maddeler KAPALI ZARF)usuliyle satın alınacaktır.Cin t Patate* Kuru soğan Miktarı 124000 Kg.56000 Kg.Muh.bedcH 62000 Lira 25200 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR Telefon 27 42 10 İMLİK GÖZTEPEDS 11T MS kat 000 peain,38.000 yirmi «mada.M U 49 dan 26.AYAZFAŞADA S katlı,küçük apt 150.000 lira.U Um FLORYA Beayold* t «dalı daire 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1960
  • HtCRI 1380 Muharrem 20 CUMA 15 TEMMUZ 13 6 0 137C Tem-3 VAKİT VASATİ EZAN I Guneı Öğle Aksara Vateı îmsâk 4 41 12 20 1«19 19.40 Sİ.3T 228 soı 4 39 8 39 1200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.07.1960
  • w İzmirspor,Helin'e 165 bin lira Vermeye hazır Metin'in eşi Oya Oktay,millî futbolcunun izmir'de 1 yıl oynıyacagını ve 1961 de İtalya* ya gideceğini söyledi [ESEN KAFTAN İZMİR'DEN BİLDİRİYOR] î ZMİRSP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • Türkiye Yelken Birincilikleri dün Kalamış koyunda başladı Türkiye yelken birinciliklerine dün Kalamış koyunda yapılan müsabakalar ile başlanmıştır.Yarışmaların ilk gününden hakem heyetinin kifayetsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • TRANSFER KOMİTESİ AZALARI YEMİN ETTİ İstanbul Bölgesi Transfer İhtilâfları Komitesi dün toplanmış,âzâlar kulüpçülük yapmayacaklarına ve bütün itirazları hukuk prensiplerine uygun şekilde karara bağlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • [HADİ İPEKYÜNJ DDflfîDAM APIlfl Alili AD Beykoz kulübünün yeni İdare heyeti rnUUnAm MlflA.LAUII.An dün bir basın toplantısı yaparak faaliyet programını açıklamıştır.Resimde Soldan sağa)Cahit Erdoğmus,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • Çan'la klübu arasındaki ihtilâf hâd safhaya girdi Nillî futbolcu "Son sözüm bir yıl için 50 bin lira,dedi.Gürcan Fenerbahçe kulübünden 20 bin liraya bonservis alıyor.G.Saray İsmail'i 64.946 liraya sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • G.Saray,Zenith'le revanşı oynuyor 8 Temmuz 1957 de oynanan ve Sarı Kırmızılıların 2-0 galibiyeti ile biten maçın revanşını 100 bin kişi takip edecek LENİNGRAT,RADYO a SALATASARAY profesyonel takımı üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • Cihat Uğur Çilli Kalyvas-Reizakis'e galip Tek erkeklerde favori İsrailli Davitman.Müsabakalara bugün de devam edilecek ANKARA,HUSUSÎ ENTERNASYONEL Tenis Tumuasınm 4.gün karşılaşmalarına tek erkekler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • Binicilerimiz ilk gün birinci oldu Yüzbaşı Nail Gönenli'nin Domino iie birinci geldiği dünkü müsabakalarda 8 derecenin 6 sim ekibimiz paylaştı D Dün liambüit Konkur-Hipikleriade yarısın Binicilerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • Beşiktaş idare heyetine üç milyoner giriyor Beşiktaş kulübü tarafından Pazar günü yapılacak kongrede tek reis namzedi olarak gösterilen Hakkı Yeten,kulübe maddi yardımı dokunacak 3 milyonerin idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Fenerbahçe profesyonel takımı kaptanı Naci Erdem dün Beyoğlu Evlendirme da-1r*»tnd« Bayan Tülin Günaf ila nUcahlanmıstır.Resimde imza töreninden bir an.NACİ ERDEM EVLENDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.07.1960
  • Milhatpaşa stadı GENİŞLETİLİYOR Umum Müdür Güreli,6 milyon lira sarfedilerek bütün tribünlerin geriye doğru yükseltileceğini söyledi Yeni şekli ile stad 60 bin kişi alacak B ANKARA,HUSUSÎ EDEN Terbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor