Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • öğreten îç bulan Ücreti taksiti» alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için.da Türkiyenin en ciddi teşkdâtını kurmu} ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokuju No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • RİZE'DE SELDEN 10 KİS!ÖLDÜ Şiddetli yağmurlar neticesinde bir çok ev yıkıldı.Mahsul zarar gördü,Rize Çayeli yolu trafiğe kapandı RİZE,Hususî muhabirimi* Yusuf Kenan MURAT'dan ŞİDDETLİ yağmurlar Rize v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • ORGL GÜRSELİN YAŞ HADDİ 1 YIL UZATILDI ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkam Orgeneral Cemal Gürsel'in yaş haddi,seçimle kurulacak hükümetin işbaşına gelmesine kadar vızatıjmıstır.Millî Birlik Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • 4 £4- MÂ IKF.YSTONEl Müzikle trafik Japonya'nın Nııgoya şehrinde,amaların da fa dalanahilecekleri bir trafik sistemi üzerinde tecrübeler yapılmaya haşlanmıştır.Yeni sisteme ghre kırmızı ışık yandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • Basının kendi Kendini kontrol Tasarısı hazır Pazartesi günü tasvibe sunulacak olan tasarı,24 Temmuzda taahhüde uyacak gazete,mecmua sahipleri i I e basın teşekkülleri tarafından imzalanacak Basının ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • KARŞILIKLI Dünkü gazetelerde:¦Tek kuruş maaş ve ödenek almadığı rivayet edilen Menderes'in hazineden çektikleri.Diye bir bağlık vardı.Canım,üzerinde fazla durmamalı.Alt tarafı takas hesabı derler buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • mm,m.AFRİKALILAR BEYAZLARI İSTEMİYORLAR GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • MEMURLARIN EDECEĞİ YEMİN BELLİ OLDU Devlet Bakanı Şefik İnan dün gece radyoda İnkılâp hükümetinin memurlar hakkında İki kamın tasarısı hazırladığını bildirmiştir.Millî Birlik Komitesine sunulan taşanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • Kongo,Gana'dan Asker ialep etti DIŞ HABERI4EK Belçikalı birliklerin Kongo'da duruma hâkim olmaya başlaması üzerine Kongo merkezi hükümeti Gana'dan acil silâhlı yardım talep etmiştir.Gana hükümet] daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • 16 KABZIMAL NEZARETTE Bü şahısların,İstanbul'a mal gönderilmemesini temin için istihsâl bölgelerine telgrai çektikleri tesbit edildi j STANBUL'da sebze ve mey-I va fiatlarının artımda rol oynayan 16 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • m *İ Kıbrıslı Rumların Macusa stadında yaptıkları İngiliz üsleri aleyhindeki» muince katılanlardan bazıları Kıbrısta komünistler nümayiş hazırlıyor Kızıllar,Magusa Gençlik Festivalinde Makarios ve Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY] TİM C A PİİI Vali Tu6£encral Kcrik Tulga dün akşam ü/eri Kuştepe,Gultepe,KAğıtlıan* köyle-I UIbUMş UUL I Lrt UL tinde vatandaşlarla görüşmüş,Gültepe'd* halka 27 Mayıs'a kadar yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • SORUŞTURMA IZLÂNDIRILDI Merkez Soruşturma Kurulu,komitelerden işlerini en geç bir ay içinde tamamlamalarını istedi Dosyalar teslim edildikten sonra Merkez Kurulu halka bir açıklama yapacak ANKARA.HUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • «28 NİSAN-OLAYLARI TAHKİK EDİLİYOR Yüksek soruşturma kuruluna bağlı Atalav Egesel başkanlığında 3 kişilik bir grup dün İstanbul üniversitesine giderek 28 nisan olayları hakkında tahkikata başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • SAVCI SEBATI YALÇIN HAKKINDA TAHKİKAT oTopkapı hâdiseleri» nden sonra istanbul Savcılığı tarafından yapılan takibat Adalet bakanlığı tarafından tetkik edilmektedir.Hâdisenin akabinde Savcılığın açtığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • [İLHAN DEMffiEL] Zehra Cumhur solda)islerini takip «den Şükrü Demirtaş ile birlikte vali muavini Kınına» Binbaşı Turban Yavean'ın sağda)yanında tapu'da 1.5 milyon lira değerindeki emlâkinin hazineye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • I Gürsel,Araplarla I Dostluk istiyor ANKARA,AA.Devlet Reisi Org.Gürsel iki Yunanlı gazeteciye verdiği mülakatta Türkiyenin Irak ve B.A.C.ile münasebetlerini inkişaf ettirmesinden daha tabiî birşey ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • Amerika,Muş-Tatvan Demiryolu inşaatına 6 milyon dolar veriyor WASHİNGTON,USIS Muş Tatvan arasındaki demiryolu İnşaatı İçin Amerika,İkraz Fonu'ndan Türklyeye 6 milyon dolar yardım verecektir.105 kilome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • HÂKİM VE SAVCILAR ARASINDA NAKİL VE TÂYİNLER YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Adalet Bakanlığı hâkim ve »avcılar arasında yeni nakil ve tâyinler yapmıştır.Nakil ve tâyinlerin İstanbul İle ilgili olanları çunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • Said-i Nursî'nin cenazesi başka yere nakledildi DİYAKBAKIR,HUSUSÎ 23 Martta Urfa'da ölen Nurcu lider Said-i Nursi'nin cesedi gömüldüğü İbrahim Halilu'lah camiindeki dergâhından bajka bir yere nakledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1960
  • DURUM Geçici Hükümetin iktisadî politikası BU hafta başında açıklanan Hükümet programında en geniş 1 yeri iktisadi politika tutmaktadır.Geçici Hükümetin bu su~ 1 retle en önemli mesele olarak ele aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • Vergiden muaf yüzde 6 faizli HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ 15 Temmuz 1960'dan itibaren yurdun her tarafındaki 127 Şubemizde satışa arzedüecekrir.YAPİ ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • EMNİYET SANDİĞİ Tasarruf hesapları 12 Temmuz keşidesi talihlileri Erenköy deki APARTMAN DAİRESl'flİ Kadıköy şubesinden Vadeli 92005 sayılı hesap tahibl B.FARUK 10.000 er Lirayı Eminönü şubesinden vade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:i 131ı fikri,şahsı,âdeti nazım veya nesir olarak yerme;Göz gü2Ü görmez seklide yağan kar.2 Suçu olduğu gibi anlatma;Altın Eski dil)3 i—Gönül çeken alımlı;Yürürlükte olan.4 Tren yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • Vatanınıza ve yuvanıza hizmet etmenin en kolay şekli Hürriyet İstikrazı tahvili almaktır* Yılda 6 faiz getiren,vergisi olmıyân,Millî Emlâk satışlarında para yerine verilebilen,Devletçe teminat olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • DANİMARKA ve İSVEÇ nah DEĞİRMEM 30-40-50-60-75 crn.lik taşlı Yem kırma makineleri ve Köylü değirmenleri •tuşa arzeditmiştir.Timsal Ticaret Ltd.Ştİ,Bankalar ham altında mağam ttu.2 Karakoy İstanbul Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 122 Aralık 20 Ocak] İyi niyetli bir İnsan m teklifini bo$ yere kaçır- ^Kf\mamaya dikkat.7 [22 Haziran 23 Temmuz] Yıldız tesiri mükemmel.Fazla dejjer verdiğiniz arzunuzun üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • TUZLA'DA SATILIK ARSA Yalı boyu,önü açık denize hâkim 250 M2 arsa.Tel:55 14 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • Ü5S3 mecmuası bu haftadan itibaren Her Haiia Renkli Bir Tablo Hediye Ediyor Herkes dünya müzelerini zenginleştiren en tanınmış ressamların en meşhur tablolariyle evlerini süslemek istiyor.Fakat bu tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • GENÇ BÎR KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Maltepe Yüzevler mahallesi DO numarada oturan 22 yaşındaki Afife Beyaz dün evlnd» ölü bulunmuştur.Kadının boynunda bulunan çürükler füpheyl celbettlglnden ceset morga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • M E V L I D Aramızdan ebediyen eyrılan sevgili eşlrn ve babamız M.Tevfik TANSAL'm ruhuna İthaf edilmek üzere vefatının 40 inci gününe müsadif 15 Temmuz Cuma günü.Cuma namazını Tnüteaklp AKSARAY VAU F:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • GAZİNO,LOKANTA VE EĞLENCE yerleri yeniden sınıflandırılıyor ğehrimi7dekl gazino,lokanta ve diğer eğlence yerleri yeniden sımflandınlacuktır.Belediye bu hususta yeril bir talimatname hazırlamaktadır.Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • «J 11IIII İlli İM IIIIllllllllllllll İlli 11 ESKİ HESAPLAR HERKES bir ihbarda bulunuyor.Benim öyle suçunu ihbar edecek kadar dalaveresini yaknı bildiğim,yahut geçmiş,zaman içinde gadrine uğrayıp da hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • İNKILAP KERVANI HAZIRLIĞI BİTİYOR Anadolu'da inkılap gt-zislne ıkacak öğretmenler yarın tekrar toplanacaklardır,öğretmenler önümüzdeki pazartesi günü gruplar halinde vafclfe alacakları bölgelere dağıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİUERÎ'niıı Yarından itibaren bütün Şubelerimizden temin edilebileceğini muhterem halkımıza arzederiz.PAMUKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • İnşaatçıların Nazarı dikkatine DELİKLİ SA-LİHLİ TUĞLASI gelmiştir.Tel:22 50 9C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • sinemalar *J B E Y O Ğ L ü A I-K E A K Tel:41 25 US)1 Kahraman A^ık Ciina l.oi-Kıb:igiıln Fransızca.2 Kalpazanlar Çcteit Broderlck Crawforâ Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Hayat CUveleıl Gary Cooper ing.2 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • İSTANBUL t£?Açılış ve program 7.00 İki mars 7.05 Havay melodileri İ T.15 Türküler 7.30 Karışık taban müziği 00 Haberler va hağ va durumu 8.17 Plâk dolabından ğ seçmeler 8.45 Saz eserleri 0.00 Küçük ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • SİYASET bÜNYASINDA ^3 cx-HCofVe^t Kâba:Yeni çıban başı Dr.Fidel Castro 1 Ocak 19".9 da kanh bir ihtilâl neticesinde diktatör Batista'yı devirip Küba'nın idaresini eline aidığı zaman.Amerika dahil bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • ADLİYEDE YAZ TATİLİ IÇtN HAZIRLIK BAŞLADI İstanbul Mahkemeleri 20 Temmuzda başlaması lcab eden Adliye Tatili İçin gerekil hazırlıkları yapmaktadırlar.Halen Adalet Bakanlığından Tatil kin resmî bir emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1960
  • İZMİR VAPURU,ADRİYA-TİK HATTINA BIRAKILDI Bremen doklarında târnlr edilerek yetıileştiriien «tzmir» vapuru 16 Temmuz 1960 tarihinden ltibareh Adriyatik hattına tahsis edilmiştir.Bu kararın alınmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • ÖNDE HüKlVE 60 MODELİ VBlR KADıLLAKLA GİDER VE CCıCAN ©mu 4-0 MODELİ BİR VÜCÛTLA KOVALARKEN GHLİM ®Z BU t^İM NASIL v,9.un j 3.RAZCK anlayalım.Başka n\en\İ-EKETUERDE ÇOKTAAAAN NESL\TLKEM-Mi$ BİR AIL6"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • G&LOMDAK/hava H ÖEft3/A/j.€6STERMf9 OUOu.GuNuZ Büvüıc ues:edebiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • SBN AAAKV43IM.I VAR4R-[•«SKİ SEN ZARİf="E BıRAi •ÇHAAAN ÇA LARSİN SANA HO BUÇOK CIRA VERİRİM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • MilÜiııeS Şi a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı I işlerini fiilen İd a re 1 eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ ISasıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • ı:mi Muharrem Perşembe 1 14 TEMMUZ RUMİ 1376 Temmuz 19 ı d 6 o 1 1 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 4.40 9.00 öğle 12.20 4.39 İkindi 16.19 8.38 Akşam 19.40 12.00 Yatsı 21.38 1.58 İmsak 2.26 6.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askerî Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına.Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • mYAKUT 18 Belki haklısın ama,benim de sana sorup,tfgrenmek istediğim bazı hususlar var herhalde takdir edersin.Bütitn bildiklerimi yukarıda anlattım ya?Rugan iskarpinlerinizin üzerindeki toza ne bu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • Milli Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri E Derleme Müdürlüğünden öğrendiğimize göre,bu yi-S İm ilk 6 ayında memlekette tam 1.964 eser basılıp E S derlenmiştir.Bunların 1.309'u kitap,655'i broşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • s BAKANLARIMIZ EKREM ALICAN Geçici hükümetin Maliye Bakanı,"Tam siyasî hayattan çekileceğim sırada hâdiseler beni siyasetin tam ortasına attı,diyor ORHAN TOKATLI «BAŞKAN Kabul edenler.Etmiyenler.Kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • M.M.V.4 No.iu Sat.Al.Kom Başkanlığından:Ankara 1 Kapalı zarf usulü ile 750.000 metre gaz idrofil satın alınacaktır.90 Cn eninde olanının muhammen bedeli 750.000 lira,geçici teminatı 33750 liradır.80 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • BETON İSKELELİ KİRALIK ARSA Beşiktaş vapur iskelesi yanında halen tel örgülerle çevrili önünde beton iskelesi mevcut arsa kiralıktır.Şartname Türkiye Ziraî Donatım Kurumu rıhtım caddesi No.7 Galata sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1960
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Tamamı Ağustos Aralık 1960 tarihinde teslim edilmek şartile 4.000.000 dörtmilyon)metre torbalık bez mubayaa edilecektir.Alâkalı firmaların Ankarada umum müdürlük tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • GÜRSEL,ARAPLARLA DOSTLUK İSTİYOR Baştaıafı Birincide Tam bir kontrol ile yapılacak silâh-•ızlanrnaya taraftar olduğunu,küçük devletlerin de dünya siyasetinde rol oynadığını,belirten Gürsel soğuk harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Bir kadın milyonluk emlâkini bağışladı S Baştarafi Birincide fciuıtrıi İle kazandı.İhtira* Mhibi deguui.Bu yüzden 10 sene kadar evsel ticâreti bıraktı.Göztepede Akasya sokağındaki evimize çekildik.Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • HÂKİM VE SAVCILAR t Baştarafı Birincide kimliğin*,Zeytlnburnu Hukuk Hâkimi Mehmet Alaybayoğlu İstanbul Hâkimliğine,Bakırköy Hukuk Hâkimi Müeyyat Akman gezici arazi Kadastro Hakimlisin»,Kadıköy C.Savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Meghur Alman TUR Marka RÖNTGEN Cihazlarımız gelmiştir.Derhal teslim edilir.STÂREL Kom.şti.Bankalar cad.124 Galata P.K.822 tstanbul Tel:44 64 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Soruşturma hızlandırıldı t Başturafı Blrincid* kenaey» verilmişlerdir,fcehrimlicde bulunan Adalet Bakanlığı ımlrettialeri Mil ¦anıklar hakkında «Öldttımsy» suçundan tahkikat «çı İmanı* btnl İncelemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Basının kendi kendini kontrol tasarısı hazır Baştarafı Birincide Bayramı olan 24 Temmuz günü Ahlâk Yasası'na uymayı kabul ve taalıhüt eden gazete ve mecmua sahipleri İle basın teşekkülleri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • KONGO,GANA'DAN ASKER TALEP ETTİ t Baştaraft Birincide Belçikalılara karşı koyamadıkları takdirde de dost memleketlerden yardım talep etmelidir.BELÇİKALILARIN DURUMU Karışıklığın devam ettiği Kongo'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Kıbrısta Komünistler nümayiş hazırlıyor ğ Baştaraft Birincide Türk cemaatinin başına kimin geçmesi ile mümkündür?Solcu Rum Belediye Reisine göre,Baf'lı Avukat İhsan Ali gelmelidir.Onu beğeniyor!Onu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • MOLOZ TAŞ!İHZAR ETTİRİLECEK T.C.Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Aşağıda kilometreleri yazılı ocaklardan gösıerilen miktarlarda moloz taşı kapalı zarf usuliîe eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Konya'da ekmeğin gramajı arttırıldı KONTA,HUSUSÎ Şehrimizde 74-7h randımanlı undan imâl edilen ekmeğin gramajı Belediye Encümeni kara.ile fi80 gramdan 740 grama yükse'tllmlş.fiat yine 50 kunı.j olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • 16 kabzımal nezarette t Baştarafi Birincide isi Şefik Erensü dün bu konuda çunları «dyleml -tir:Yıllardanberl İstanbul halkının sırtından hoşu hoşuna para kazanan in* sanlarla mücadele ediyoruz.Malın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • ORGL GÜRSELİN YAŞ HADDİ 1 YİL UZATILDI Baştarajı Birincide hadlerine dair bulunan 40 inci maddesi hükmü,12 haziran 1960 tarih ve 1 sayılı geçici kanunun 17 nei maddesi gereğince aynı «amanda Türk Silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLAK 0 ı ARLABASINDA cadde ttUM dörder oduh 2,5 kat hepsi birden boş te*lim yalnız 37.500.49 46 52.0 KADIKÖYDE daireler 4 oda parke 6.0.000 lira otoyla da deglşiiılllr.Mür:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • BUĞDAY BANKASI Bütün Şubelerinde HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİNİ Sayın halkımızın ve müşterilerinin emirlerini)âmâde bulundurduğunu ar?eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • ıı ı.İnşaatçılara Müjde:İstihsalimizin artması dolayısljie çimento taleplerini daha çabuk karşılama imkânları hâsıl olmuştur.Beklemeden çimento alabilmek için telefon,telgraf veya mektupla rnüraeaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞİMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden İstanbul Şehir ve l^iman dahilinde Ofisimiz namına yapılacak hububat,bakliyat vesair maddelerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Bomonti İzzetpaşa Sokak No.81-85 deki deposunda bulunan kullanılmış,eski 271 adet di£.90 adet iç oto lâstiği 27/719£ 0 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • ire es/Uâm PHILIPS Kır gezintilerinde,açrk hava eğlentilerinde,radyodan mahrum kalmamak için bu 7 TRANSİSTORLU v* 1 diotlu PORTATİF radyodon daha ucuz.deha elveriri cihes «ur «dilemez.60 rx.DÜNYANIN h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Tamamı Ağustos Aralık 1960 tarihlerinde teslim edilmek şartile a)Cem'an 27.000 metre süzme bezi,b)20.000 kilo pamuk ipliği,mubayaa edilecektir.Alakalı firmaiarm,Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • M.S.B.ist.2 No.Sat Al.Koni.Bşk.dan:Askerî ihtiyaç için 16500 lira dahilinde aşağıda cinsi,miktarı va numaraları yazılı Tire Fanile satuı alınacaktır.Kapalı sarfla eksiltmesi 25/7/960 günü saat 11 de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1960
  • PENDİK YENİ MEHTAP GAZİNOSU Bütün titizliği il* «mrüüzdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.07.1960
  • Biniciler Hamburgda Bugün Yarışıyor Roma Olimpiyatlarına hazırlanan takımımız 9 atla müsabakalara katılıyor HAMBURG,HUSUSÎ OLİMPİYATLAR arifesinde Avrupa'da bir turneye çıkmış olan binicilik ekibimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • Basketbolde yıldız ve genç ekipleri şart BASKETBOL Federasyonu,Yıldız ve Genç takımlarını,kendi liglerinde maçlara iştirak ettirmeyen 1.küme kulüplerini cezalandırmayı karaı altına almıştır.Basketbolü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • Fenerbahçe ile Vefa Hilmi için görüştü Fenerbahçe İdare heyeti,dün akşam Reşat Dermanver'in muayenehanesinde Vefalı idarecilerle bir görüşme yapmış ve Hilmi'ye mukabil,Yeşil-Beyazlı kulübe Turgut ve L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • BEYKOZ İDARE HEYETİ BASINLA TANIŞACAK 3 Beykoı Kulübünün yeni İdare heyeti bugün saat 15,00 de bir basın toplantısı yaparak muhtelif mes'eleler ve^transfer faaliyeti hakkında İzahat verecektir.Eski mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • [US1S] Roma Olimpiyatlarında dekatlon müsabakalarında,dünya şampiyonu Rafer Johnson'dan sonra iklnclliûl alabilecek olan Amerikalı Dare Edströmdür.8 puanlık bir derece tutturabllen Eâström,resimde dis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • NAZMİ BARİ REİZAKİS'İ YENDİ Tenis Turnuasında Kalyvas-Engin Balaş'ı,Dubutzky-Gelasin Lüy'ü yendi.Finaller Cumartesi başlıyor ANKARA,HUSUSÎ ENTERNASYONAL tenis turnuvasının İkinci gün karşılaşmaları,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • İSTANBUL ATLETİZM Şampiyonası bu hafta İstanbul Atletizm şampiyonası Cumartesi ve Pazar günleri Mlthatpaşa stadında yapılacaktır.4 katagori üzerinden tertiplenen müsabakalara Fenerbahçe,Galatasaray,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • VEFA KALECİ SITKI İLE DÜN KONUŞTU Vefa kulübü İdarecileri,dün Beykoz kalecisi Sıtkı ile görüşmüş,ve kendisine 25 bin lira mukabilinde bir transfer teklifinde bulunmuşlardır.Transfer ücreti olarak 35 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • Ankara9 da tran sfer ANKARA,HUSUSİ Genç Milli takım santraforu Mecidiyeköylü Necdet,dün Ankaragücü adına amatör olarak üs doldurmuştur.5000 Lira mukabilinde Sarı-Lûcivertlilerle anlasan genç futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • F.Bahçe Niholov İstanbula getirtiyor KızıtyrMrz'/a mukavelesini yemlemeyen Yugoslav futbolcunun transferi için Sarı Lacivertli kulüp tekrar teşebbüse geçti Fenerbahçe kulübü bej ay evvel prensip anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • ¦»¦in' m.Mı.I IHI ı »ınmıı.1 ISAMt ÖNEMLİ] Roma Olimpiyatlarına iştirak edecek amatör millî takımımız dün bir aylık çalışma programının ilk kısmını bitirmiştir.Resimde dünkü antrenmanda antrenör Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • GÜREŞ KADROMUZ SON SEKLİNİ YÂRIM ALIYOR Olimpiyat kampında 18 Temmuzdan itibaren yeni program tatbik edilecek.A.YüceYin af isteği nihaî karara kaldı R OMA Olimpiyatlarına hazırlanan güreşçilerimiz 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • SZEKELLY FENERBAHÇE İLE DUN ANLAŞTI ANTRENÖR Szekelly Fenerbahçe İdare Heyetinin ileri sürdüğü şartları kabul etmiş ve mukavelesini uzatacağını bildirmiştir.İdare heyetinin kararına göre Sze» kelly 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • Amatörler 4 gece maçı oynayacak Fenerbahçeli Ergun'un da dahil edildiği millî takıma 15 gün istirahat verildi.Cenap ve Samim'in durumu Federasyonca inceleniyor ROMA Olimpiyatlarına katılacak olan amat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • ISAMt ÖNEMLİ Fenerbahçe kulübünün bu sene mukavelesi sona eren futbolcularından Lefter dün umumi kâtip Faruk İlgaz'ın yazıhanesinde 70 bin lira karşılığında 2 senelik bir mukavele imzalamıştır.Kesimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • Galatasaray Zenith maçına Hazır San Kırmızılılar dün Leningrad'da hafif bit idman yaptı MİLLİYET,RADYO Galatasaray futbol takımı Rusyadakl üçüncü maçını yarın Leningrat'ta Zenith takımına karşı yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.07.1960
  • KISA HABERLER İTRKIYL yelken birinciliği bugün Fenerbahçe'de yapılacaktır.Yaı ı$ların bir hayli zevkli' ve çekişmeli geçeceği tahmin edilmektedir.KIZLAR ve gençler arası fuar kupası voleybol maçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor