Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giri| İmtihanlarına Hazırlama Kursları 1 Aguıtosta başlıyor.KAYITLARA BAŞLANDI GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3 Telefon!44 63 00 I I M I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • [ASAF UÇAR)İ*İİRÇEI IIAI If III laCPIIİlii nİlll İVflD I)ün Başvekâlet binasından çıkan Devlet Seisl Orgl.Cemal UUnoLLı fcICnlIlnl UlnLI I UIT Gürselin etrafını vatandaşlar »armıs dert ve »ikâyetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • Onar "Seçim en erken 961 de yapılabilir,diyor Rektör,Reisicumhurun iki Meclis tarafından yalnız bir defa için seçileceğini ve süresinin 7 yıl olacağını söyledi EKREM ALTINKAYNAK A ANAYASA Komisyonu Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • GÜRSEL,AMERİKAN ELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel dün sabah Amerikan Büyükelçisi Fletcher YV'arreni kabul etin tül ir.Gürsel Warı-enle yarım saatten faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • KIBRIS'TA TÜRK MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ LEFKOŞA,Hususi surette giden ÖMER SAM» COŞAK'dan Kıbrıslı Türkler 20 gün sonra yapılacak seçimlere katılacak 15 mebus adayı İle Cemaat meclisine girecek 30 adayı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • Millî Birlik üyeleri bir defaya mahsus olarak 5 bin lira borç alacak NK.H.HUSUSİ Milli Birlik Komitesi Üyeleri,maaşları 11 taksitle kesilmek üzere 5000 Ura kredi alabileceklerdir.Bir defaya mahsus kre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • TUZ ISLANDI Hiçbir aman hiçim şeyin haddini bilememişti.Ne kendi haddini,ne istismarın haddini,ne baskının haddini.¦Son defa olarak gtMie bu huyuna uyuldu ve Ceza Kanunundaki bir had,zâtı şahanesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • DÜŞÜKLERİN EMLÂKLERİ AÇIKLANIYOR Gazetelerden)«YATAN SATHI» I V^AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • Belçika Kongo'su İkiye ayrıldı DIŞ l\lll,l!l,llt İstiklâle 14 gün önce kavuşan Belçika Kongo'sunun zengin madenlere «ahip Katanga eyaleti evvelki gece yarısı bağımsızlığını ilân etmiştir.Merkezî Kongo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • ULHAN DEMİRELj A l/İ I I CD UA7IR Ilazi,u" c Ke,ir I*'1"'11 ederek olan Hürriyet Tahvilleri Maliye Hakanlığı nen hazırlanarak bankalara tevzi edilmiştir.Tahviller 15 Temmuz 1%'0 tarihinde piyasaya arr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • 6 yıl evvel Krzıırıım köylerinin birinde kan dâvası yüzünden Osman Işık ve Abdürrczzak Işık isimlcrüıdeki baha-nğulıı öldüren Kııthetttn Pulat şehrimizde yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • I Ceza Kanunundaki değişikliğin mânâsı Türk Ceza Kanununda yapılan son değişiklik şu üç noktada toplanabilir:n Hüküm zamanında 65 yaşını doldurmuş olanlara ölüm cezası verilmiyeceği hakkındaki madde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • Menderes 10 yılda 480 bin lira maaş ve tazminat almış Sabık Başbakanın 1954 ve 1957 seçimlerinde yaptığı propaganda gezileri için de yolluk aldığı tesbît edildi ANKARA,HUSUSÎ Sabık ve »âkit Barbakan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • DURUŞMA YAKİNDA DASLİYOR Millî Birlik Komitesi sözcüsü,Komite üyelerinin mal beyanının bu hafta açıklanacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi basın sözcüleri dün,«Yassıada bugün bütün bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERI Basın Yayın Müdürü Yarbay Alunet Yıldız dünkü basın toplantısında sabıkların duruşması hakkında izahat verirken Sakıtların duruşması Y.Ada'da yapılmıyor Muhakeme ıçm yer iesbıt edilmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1960
  • BAYAR'IN Millî Birlik Komitesi Vataniye,suçu ile sakıt Reisicumhurun Hıyaneti yargılanmasına karar verdi Yayınlanan uzun gerekçede Bayar'm işlediği suçlar geniş bir şekilde açıklandı Sabık Devlet Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • s mmB Hazırlayan Dr.Halûk CILLÛVİ Tedavüldeki para mikdarı GFÇF.N hafta yayınlanan T.C.Merkez Bankası bülteninden,tedavüldeki para miktarının 4 milyar m milyon Ura olduğunu görüyoruz.Bu rakam,geçen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • Emlrgân Baltalimanı BELVfJ AİLE GAZİNOSU 23 Temmu* Cumartesi akşamından itibaren 'IER CUMARTESİ AKŞAMI Essiz San'atkâr MÜZEYYEN SENAR ve seçkio saz heyeti Masalarınızı ayırtınız Tel t 63 62 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • %6 Faizli HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİ için bil'umum AKBANK Şubeleri emrinizdedir.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • ftfiilâuef Sahibi:ERCl'MENT KARACAN Yazı 1 4 I e r 1 n i fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • U I3Î* Wiili.il J rem j TEMMUZ Haziran ıs 19 6 0i 3û VAKİT VASATI EZAN Güneş 4 29 K T,öğle 12.15» 4.38 İkindi 16.U 8.38 Akçam 18 41 i;un Yatsı 21 39 159 225 «44 l—ş^ı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc [22 AraUk 20 Ocak] Üzüntüsüz,huzurlu bu* gün geçireceksinizm [22 Iıaziran 23 Temmuz] Hâdiselerin üstünde derin derin düşünmeyi bırak-nız.Sinirlerinizin dinlenmeye İhtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • 8 9 10 SOLU AN S AO A:1 in sanda kendiliğinden olan iikir veya fikir kuvveti;Göçebe ailesi.2 İnsana ya-1 kısır hal.3 Pişmanlık;Tersi mesai.4 Bir çalgı;O Şaka.5 Ismarlanan veya alınacak bir şeyin karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • '•ilimin.mum.illi İlli HU IIII1IMIHIII.İSTANBUL i ti,57 Açılış ve program 7.0ü ğ İki marş 7.05 Neşeli valsle-r 7.17 Bağlama ekibinden oyun havasa lan 7.30 Karışık sabah müziği E 8.00 Haberler ve hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • J 1 SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 621:1 Kahraman Asık Gina Lollobriglda Fransızca.2 Kalpazanlar Çetesi Brodeıick Ouvvfoıd Türkçe.ATİ.AS Tel:44U835)1 Hayat Cilveleri Gary Cooper İng.2 Vahşi Mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Hacı Süleyman Kuşçulu'nun kerimesi,emekli albay Hakkı Çermik'in gelini,Şinasl Çermik' in çok sevgili refikası,BetUl ve Beyhan Çermik'in biricik anneleri:MELİHA ÇERMİK'in ebediyete intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DE Tahkikat Komisyonu kuruldu İstanbul Sağhk Müdürlüğünde,bir savcı muavinin de iştirakiyle,28 Nisan hâdiselerinden sonra akıbetlerinden hiç bir haber aluıamıyan kimselerin durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • YAHYA KEMAL'İN MEZARI YAPILIYOR Yahya Kemal Beyatlının mezarı Belediye tarafından yaptırılacaktır.Bu İS İçin 25.000 liralık tahsisat ayrılmıştır.Hazırlattırılacak projelerden uygun görülen tatbik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • 28 Eylül çekili sindeki 150.000 Liralık APARTMAN «RESİ ve hesaB dolgun para ikramiyelerinin talihlisi olabilirsiniz.l^A flW »ft aJ^tL* ı ü T ^1 MM j*ğ.EMNIYE^imSANDIGI J '9 oı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • C*&CCisl JIIHIIIinifiltlll(İ Hükümetin programı ve basın hürriyeti HÜKÜMETİN programım dikkatle okuduk.Şimdilik program üzerinde geniş bir incelemeye girmemize itnkâu yok.Sâdeca j Basın ile ilgili kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • HER AKŞAM PENDİK YOSÜN'da Caner TUNAMAN AU NOMEB Merih AKSAÇ Triosu Saat 12 ve 3 de Otobila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • Sebze ve meyva fiatlannın kontroluna önem verilmiştir.Bundan sonra karnesi buhınmayan esnafın satış yapmasına izin verilmeyecektir.Kilo İle satılacak karpuz 3 kategoriye ayrılmıştır.İki kiloya kadar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • 27 MAYIS SİGARALARI 17 TEMMUZDA ÇIKIYOR İnhisarlar İdaresi tarafından İmal edilen c27 Mayıs* İsimli sigara 17 Temmu2dan itibaren satışa çıkarılacaktır.Sigaranın imaline 15 Temmuzdan İtibaren başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • ÇAPKIN HIRSIZIN DURUŞMASI BAŞLADI Çafokın hırsız Erdoğan Erdem'İn yargılanmasına 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde,dün başlanmıştır.Erdoğan Erdem dâva hakkında vazlfeslzlik kararı veren 3 üncü Asliye Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • YARINKİ SAYISINDA:1 Haftanın en önemli Baş yazısı:s Çankaya'da Bir Komitacı!Yusuf Ziya Ortaç 2 Haftanın en tatlı mizah hikâyesi:Altın arayıcısı!Aziz Nesin 3 Politika mizahının en güzel hikâyesi:Kan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • Semra Semra Aytetı ATILAY NURAY ARIKAN KADRİ ŞENÇALAR idaresinde FASIL HEYETİ Naci Tektel,Hasan Bilişik,İsmail Tezelli,Mustafa Kandrah,Özcan Korkut,Vedat Sunay,Ali Kocadinç.HANENDELER:Celâl Tokses,İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • TEŞEKKÜR E|im Naşlde Çanganın dokumunda büyük İtina ve titizlikle faydası dokunan EBE FATMA İÇÖZ'e teşekkürü bir borç bilirini.HALIT ÇANGA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1960
  • Üniversite mensupları bir yıl dışarıya gitmeyecek İstanbul üniversitesi Senatosunun aldığı bir kararla,öğretim üyeleri düvlz sarfı suretiyle bir yıl müddetle yurt dışına çıkmıyaeakîardır.Bundan gayeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Emirgân Baltalitnam BELVÜ Aile Gazinosu 15 Temmuz Cuma gecesinden itibaren her Cuma akşamı Muazzam programa ilâveten BEHİYE AKSOY ve seçkin Saz Heyeti Masalarmızı ayırtınız Gazinomuzda her zaman öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Emirgân Baltalimanı BELVÜ AİLE GAZİNOSU Bu akşamdan itibaren HER ÇARŞAMBA AKŞAMI Şahane kadın SEVİM ÇAĞLAYAN ve seçkfn Saz Hey'eti Masalarınızı ayırtınız Gazinomuzda her zaman öğle yemeği Not:Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • GİYOTİNLERİN GÖLGESİNDE ED ve ailesi bir gencin ardımı ile yakalan Kurucu Meclisin başarısı ve Fransa'nın hürriyeti için o kadar çalıgmig olan Miralbu,Federasyon Kavramındaki kardeşlik havasından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • SİGORTALI Kooperatifimizin Ümraniyede Şile asfaltı üzerinde,peşinatsız,uzun vadeli,yaptığı 10,8,6)liralık arsa tevziatı,bu kerre:Memleket çapındaki umumî ucuzluk kampanyasına iştirak amacile;25 TENZİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Emirgân Baltalimam BELVt AİLE GAZİNOSUNDA Yarın akşamdan itibaren Her Perşembe aksamı ve saz heyeti Masalarınızı ayırtınız.Gazinomuzda her zaman öğle yemek servisimiz vardır.Pazar günleri tam kadro il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Emirgân Baltalimam BELVt AİLE GAZİNOSUNDA HER AKŞAM NİGÂR ULUERER Öğleyin yemek servisimiz vardır.Her Pazar saat 14 ten itibaren tam kadro ile içkisiz aile matinesi.Telefon:63 62 74 HER GÜN GAZİNOMUZD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • SATIŞ İLANI İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan 959/4281 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine1 karar verilen muhammen kıymeti 16.100.lira olan M.5.D ve Ç.E.tipi 2223 düzüne çay bardakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Soyadı Benzerliği Sabık ve sakıt Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ile,merhum Eczacı Hulusi Bayarın oğlu İstanbul Üniversitesi Eczacı Okulu talebelerinden ÖZDE-MİR BAYAR,soyadı benzerliğinden başka hiçbir alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • 30 kuruşla alacağınız MAC 9 Görünmeyen futbolcular çikletinden 1960 modeli 5 lâmbah PHİLİPS RADYO kazanabilirsiniz;NOT:İkramiye kazananlar ayrıca ilân edilecektir.Amerikan Çiklet Fabrikası,Kuledibi Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Polis görevli jandarmalar kıtalarına iade edildi ANTALYA,HUSUSÎ Dahiliye Bakanlığının Vilâyete gönderdiği bir t^rnirn üzerine dün şehrimlzdeki polis görevli jandarmalar vazifelerinden alınarak kıt'ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Tımarhaneden dün iki deli kaçtı Dün iki deli kaçmış ve bulunamamıştır.Tedavi edilmek üzere yattığı Bakırköy Akıl Hastahaneslnde,bahçede dolaşırken kaçan 20 yaşlarındaki Ayten Akgün'ü polisler aramakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Bir gazete sahibi 10 yıl hapse mahkûm oldu BALIKESİR,HUSUSÎ Savaştepe gazetesinin sahibi Hüseyin Yapçalp hakkında,Rahmi Oralı öldürmeye teşebbüsten açılmış olan dâva dün neticelenmiştir.Asıl mesleği d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Samet Kuşçu'nun Shell ile ilgisi yok 9 subay hâdisesi ile ilgili açıklamada,muhbir olarak bahsi geçen Samet Kuşçu'nun «hükümet kanalı ile Antalyada Shell şirketine çok iyi bit maaşla girdili» söylenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • 27 Mayıs hâtıra pulu PTT Genel Müdürlüğü 27 Mayıs İnkılâbını kutlama guyesiyle bir hatıra serisi çıkarmağa karar vermiş ve bu hususta bir kompozisyon müsabakası açmıştı.Yarışma neticesinde Erdoğan Değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Amerika uçak Hâdisesinde Rus iddiasını reddetti WASHİNGTON,RADYO,AA.A.P.Amerikan hükümeti 12 gün önce Bearing denizi üzerinde düşürülen RB-47 uçağının Sovyet semalarını ihlâl ettiğine dair Rus iddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • II.I.M TAKVİMDEN BİR YAPRAK s;v& iST l/i Deşilen yara ORMAN meselesini halli farz olan bir gaye olarak kabul eden ve mesaisini senelerdenberi bu dâvaya hasreden M.S.S.Akıncı'nuı gönderdiği mektubu ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • KUĞULU LÜKS ÇİVİTLER B«|RBOBaSISCN^ 8 ö IaTLtt;YENİ VE UCUZ FİATLARINI ¦m ı—ııl ı ¦ııılıı ar»—p—TAKDİM EDER:32 lik PAKET C 300 48 lik PAKET 450 Kr{.NİL KOLL.ŞTİ.TAHTAKALE'.YENİ SARK HAN 3 TEL.ı 2/21*1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Emirgûn Baltalimam BELVÜ Aile Gazinosu HER AKŞAM Modam Komikler Balansı AHMET ı ve mmiR Gazinomuzda her zaman öğle yemek servisi vardır.NOT Pacnr günleri tam kadro ile içkisiz aile matinesi.Tel:63 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1960
  • Emirgân Baltalimam BELYÜ AÎLE GAZİNOSUNDA Yarın akşamdan itibaren Muazzam programa ilâveten SEVİN TANOREK ve saz arkadaşları Öğleyin yemek servisimiz vardır.Her Pazar saat 14 ten itibaren tam kadı o i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • &V.DÜR.JMT 3ENı* DE I BEKUE.I i i rr î© i'ı 11S m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • 1İİIİİİİI111İ1İİİ Bu ESMADA YÜKSEK.3ETL.ER.I HAVALARDA OEVfZİVE GEZMEKTE.OİIZUEJZ.w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • yETEK.AKTIK.SEMİN Bu OMRft-ÎĞİNE ARTIIÇ ıAHMMÜl_Ü/KAl-MADI.ANNEME GıDıyO-I SANA BAKıC Kum I V^ HEl_E BEN.J ^Tl AAİSAPİK_ODASINDAN BİK.ADIM AT.ĞO~.GÖ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • Türkiye Selüloz Ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi Umum Müdürlüğünden Teşekkülümüzde mevcut 150-200 ton kadar hurda ve karışık vaziyetteki jut,ip ve çul 20/7/1960 Çarşamba günü saat 14.00 de açık arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • SPOR VE SERGİ SARAYINDA Bahar ve Çiçek Bayramı Münasebetiyle 14 Temmuz Perşembe 21.15 ten itibaren H L İN GAR İ A Her gün Matine 18.00 DÜNYACA MEŞHUR UÇAN TRAPEZLER KORKUNÇ BER-BERÎ ASLANLARI PALYAÇOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • Uf İla I,h 0 Haber Ot'raı KİM BUGÜNKÜ URTil DE Seçimler ne zaman yapılabilir?26888 numaralı Sicili Ticaret Dosyasının hikâyesi İstanbul Barosunda perde arkası Gaziantep olaylarının iç yüzü 9 Jokey Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • Kartal Maltepe Zırhlı Birlik Kooperatifi Başkanlığından Muhammen bedeli 1.173.936,84 TL.ve muvakkat teminatı 48.968.00 TL.olan 112 adet ev inşaatının birim fiatlar üzerinden teklif almak suretiyle yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • 8 APARTMAN DAİRESİ 1 adet 100.000 lira 2 adet 50.000 lira ayrıca 2055 talihliye 300.000 lira YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Muhtelif tip pamuk telefi,üstüpü,parça bez ve hurda malzeme 25/7/1960 Pazartesi günü saat 10 da Müessesemizde açık arttırma suretile satılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • Dişlerinizin çürümesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış SÜPERWHİTE O Diş Macunu kullanmanız Jantıdır I işte ispatt:Yandaki resimde,görüldüğü gibi,laboratuarda Mikrop muayenesi İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • Her sayısı hâdise yaratan,tipinin en yüksek tirajlı dergisi SIR 4 renkli kapak,4 renkli büyük boy ilâve tablosu ile SIR 4 cü sayısında yepyeni sırları açıklıyor Sabıkların muhakemeleri nasıl olacak?Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1960
  • in!M r:s M n 11HI!IM i!MI!11M MI i s U t'!M!n ı:I.ı n M M11M!I i HI!1M1111 i I,M M;11111!M;M LN!H M i M H M11!M i I 111MI f' IMIU^ ÖZÜR Münderecatımızın çokluğu dolayısiyle «Bakanlarımız» röpor-j| taj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Onar "Seçim en erken 961 de yapılabilir„diyor t Baştarnfı Birincide bir araya geı.ıesi suretiyle seçilebilecektir.Biz vekillerin de bu şekilde dışarıdan ilme usulünü tanıyoruz.Reisicumhur da 7 yıl müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Bir basın toplantısını gazeteciler terketti Denizcilik Bankası Umum Müdürünün haftalık basın toplantısını dün gazeteciler toplu halde terketmislerdir.Buna.muavin vekili Faruk Erler'ın gazetecilerin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • DURUŞMA YAKINDA BAŞLIYOR it Birincide lî Birlik Komitesi tiyelerl sadece canlarımızı değil,lııitiin varlığımızı aziz milletimize adadık.Türk tarih geleneğine uygun olarak devlet İdarecilerinin karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • 3ELÇİKA KONGO'SU İKİYE AYRILDI t Baştarafı Birincide etmektedir.Luluaburg'da C Avrupalının öldürüldüğü ve C sının kaybolduğu bildirilmektedir.Kongo'dan kaçan Avrupalıları taşımak için Amerikan.Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • KIBRIS'TA TÜRK Milletvekili adayları seçildi t Baştarajı Birincide Mebus adayları arasında ilk 13 kişi şunlardır:Selçuk Somek.Halit Ali Riz.Ümit Süleyman,Osman Örek,Fazıl Plümer Burhan Nalbarıtoglıı.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • "ÂLIM EFE,TEVKİF EDİLDİ hususî Sakıt Reisicumhur Celâl Bayann yakınlarından olan «Âlim Efe» Devlet memurlarına baRkı yaptığı ve İktidarın nüfuzunu kullandığı İçin Ödemiş Sulh Ceza Mahkemesi taralından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.den 1 196Ü yılı kampanyası devresinde kara kantarlarımızdan Fabrikamıza kamyonlarla pancar naklettirilecektir.2 Nakledilecek pancarların nakil mahalleri,tahmini miktarları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • 105 No.lu Davutpaşa fiternizon Sat Al.Kom.Bşk.dan Miktarı' M.Bedeli G.Tem.İhale İhalenin yapılacağı CİNSİ Ton Kg.L.Kr.L.Kr.Şekli Gün Saat Patlıcan 2500 L.2500 375 46'A 15/7/1960 ^OM Evsaf 'e şartların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 10 SATILIK EMLAK KADİKÖY Yoğurtçu Parkında Dere kenarında temiz ahşap 3 katlı yalı 8 oda bir hol nıüştemllâtıyla 80.000.Tel:36 82 64.KADIKÖY Acıbadem Dörtyolda üçer odah k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • istanbul 10 uncu icra Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 1960/51 Bir,iki ve üçüncü derecede ipotekli olup,birinci derecede ipotek alacaklısı tarafından talep edilmekle satılmasına memuriyetimizce k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Demirköprü Barajında suiistimaller İZMİR,HUSUSİ Salihlide EMC-RAR şirketi tarafından inşa edilen Demirköprü barajında meydana çıkan birçok suiistimal Salihli Savcılığına intikâl etmiştir.Bu suiistimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Son seçimlerde D.P,ye 298 jeep verilmiş D.P.nln 1954 ve 1957 seçimleri İçin 298 jeep getirttiği tespit edilmiştir.Bunlardan 150'sl 1957 seçimleri İçin alınmış,1960 veya 1961 seçimleri İçin de 100 jeep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Zile'de D,P.ye ait matlara haciz kondu ZİLE.HUSUSÎ PTT ye olan borcu İle Belediye vergisini ödemediğinden D.P.ye alt mallara haciz konmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Beş Iraiik kazasında sekiz kişi öldü,10 kişi yaralandı Kazalardan 3'ü Konya'da,biri Afyon'da biri de Akşehir'de oldu.Hâdiselere sebep sür'at Konya,Afyon ve Akşehir'deki i trafik kazalında 8 kişi ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Ormanların muhafazası için tedbirler alınıyor Orman Umum Müdürlüğünde Bölge Müdürlerinin katıldığı toplantıya mütehassıslar da davet edildi ANKARA,A.A.Orman Umum Müdürlüğünde dün Umum Müdürlük mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Atatürk sanatoryumunda dün devrim günü yapıldı ANKARA,Hususi Atatürk Sanatoryumunda dün hürriyet ve devrim günü yapılmıştır.400'e yakın kadın Ve erkek hastanın çlirler okuyarak katıldığı toplantıda ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Bayar'm idamı isten t Baştarajı Birincide Anayasanın 41 inci maddesinin bilinci cümlesinde Cumhurbaşkanının Meclise karşı sonunla olduğunun belirtilmesinden maksat vatan hiyaneti suçunu işlemiş olsa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • Hür Sendikaların önemini belitten Çalışma Bakanı,Millî gelirin bütün istihsâl faktörleri arasında âdil bir şekilde tevzi edileceğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ İşçi Tekâmül seminerini bitirenler» diplomala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1960
  • ANKARA AVUKATLARI İSTERLERSE SABIKLARI MÜDAFAA EDEBİLECEK ANKARA.HUSUSÎ Ankara Barosuna bağlı avukatlar arasında arzu edenler sakıtların müdafaalarını üzerine alabilecektir.Bu husus dün bir basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1960
  • [HADİ İPEKYÜNI Futbol federasyonu başkanı Faik Gökay Pendikte bulunan Gazi Terbiye enstitüsü dinlenme kampında kendisiyle görüşen arkadaşımız Yavuz Bayraktara federasyonun son aldığı kararlar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1960
  • Tenis tumuasmda mücadele aitti Dünkü müsabakalarda Cihat Özgenel,Yugoslav Gençler Şampiyonu Todorovic'i mağlûp etti ANKARA,ITUSUST ENTERNASYONAL Tenis Tumuasına.il ün saat 15.00 den itibaren Ankara Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1960
  • [MİLLİYET)Rusya'da turnede bulunan Galatasaray takımı Üçüncü maçını cuma günü Lenîngradda Zenith takımı ile oynayacaktır.Resimde Sarı-Kırmızılıların 1957 deki turnelerinde Zenitle yaptığı maçta Metini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1960
  • Binicilik Ekibimiz Hamfaurgda Yarışıyor Roma Olimpiyatlarına hazırlanan takımımızda Kemal Özçelik'in bulunmayışı şansımıız azalttı HAMBURG,HUSUSÎ HAMBURG Enternasyonal Konkur-Hipikleri bugün başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1960
  • BEŞİKTAŞ'TA İKİ GRUP H.YETENİ DESTEKLİYOR YENİ İdare Heyetini Pazaı günü seçecek olan Beşiktaşlılar iki grup hâlindi» kongreye hazırlanmaktadırlar.Dün aksanı iki grup ayrı ayrı yerlerde toplanarak son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1960
  • İzmir transfere 680 bin lira harcadı Gürcan ile anlaşan İzmlrspor,Metin'e en yüksek transfer ücreti vermeye hazır.Altay kulübü Ayhan'ın transferi mevzuunda G.Saray'ı dâva etti İZMİR,HUSUSÎ j ZMİRSPOR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1960
  • temas halinde Cana 35,Lef tere 70 bin liradan fazla m verilmeyecek,ismail'den vazgeçildi FENERBAHÇE Kulübü Beşiktaş'la anlaşan Güven'i transfer etmek için teşebbüse geçmiştir.Fenerbahçe Kulübü idareci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor