Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Sarper,Amerikan Elçisi ile görüştü ANKARA,HUSUSİ Dışişleri bakanı Selim Sarper dün saat 38 de Amerikan Büyükelçisi Fletcher Varren'ı kabul etmiş ve kendisile bir müddet görüşmüştür.Görüşme hakkında hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Büyük marifet Almanya'dan dönen fa-I re itlaf heyetinin beyanatı çok enteresan.Bizler Almanya'da çok şeyler öğrendik.Gemilerde önce fare arıyorduk.Fareyi bulamazsak pisliğini tetkik ederek,cinsini tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Bayar,Zorlu,Göktürk'e ail emlâk de açıklandı Üç sâbık'ın on yıl içinde Ankara,İstanbul,Bursa ve Sakarya'da 93 bin 517 metre kareye varan 149 parça mülk aldığı tesbit edildi ANKARA,AA.SABIK Cumhurbaşka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • IASAF UÇARI Ankara'da 51771 plaka sa.vılı otomobili çalan üç lise talebesi yakalanmıştır.İdil Tokınar,Kıj;ıııı Barutçu ve Alpar o/telli adındaki gençler Maltepe'de yakalandıktan sonra otomobilin bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • HÜRRİYET İSTİKRAZI KANUNU YAYINLANDI ANKARA,HUSUSİ Hürriyet İstikrazı tahvilleri ile ilgili 11 maddelik kanun resmi gazetede yayınlanmıştır.Tahviller genel ve katma bütçe İle İdare olunan daire ve kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Ceza Kanununda yapılan tadilât ve ilmî heyetin bu konuda hazırladığı raporla ilgili maddelerin tam metni 5.sahifemizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • İhracat talimatnamesi açıklandı Kanun ve kararnamelerle menedilmemLş bütün malların ihracı serbest bırakıldı ANKARA,HUSUSÎ I I İŞ ticaret rejimine da-I 1 ir İhracat talimatnamesi de dün açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • YENİ DIŞ TİCARET REJİMİ Kararnamesi yayınlandı İhracat ve ithalâtta takas muamelesi yasak,ithal vesikalarının dışında gümrüğe gelmiş mallar bir defaya mahsus çekilebilecek ANKARA,HUSUSÎ Resmî Gazetede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • ADALET BAKANI TETKİKLER YAPIYOR Adalet Bakanı Abdullah Puıat GözübUyük,dün saat 11.30 da istanbul Adliyesinde çalışmıştır.Bakan kendisiyle görüjen gazetecilere,İstanbul Adliye-•İnin her türlü İhtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • RAYOFOTO A.PnİİMVA PIİ7FI İ Evvelki Cuu Birleşik Amerika'da Miami'de yapılan 19(iü dünya güzellik kraliçesi seçimini 18 ¦MİMİM yaşındaki Amerikan güzeli Linda Beement kazanmıştır.Yukarıdaki resimde Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Bölükbaşı derhal seçim istemiyor C.K.M.P.lideri "Hemen seçim istemek millî menfaatlere ve insafa uygun düşmez,dedi ANKARA,HUSUSÎ CK.M.P.Genel Başkanı Osman Bülükbaşı,tefsirlere ve münakaşalara yol aça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • GÜVEHEYLER DURUŞMASI [İLHAN DEMİRELI Vatandaşları dolandırarak elde ettikleri paraların bil kısmını V.C ocakları açmağa sarfcttikleri iddia edilen »Güvenevler» şirketi mesullerinin duruşmalarına dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Nezihe Araz in her zaman zevkle okuyacağınız iki büvük eseri:HAZRETİ MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamen bez kaplı hususi cilt:5 renkli,resimli kuvertür.350 sayfa Fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • UKUMET PROGRAMI AÇIKLANDI Millî Birlik Komitesi,Amil Artııs tarafından okunan programı bir hafta içinde ineeliyerek görüşünü bildirecek Programın tasvibi hükümetin güven oyu kabul edilecek Vatandaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • Dün Millî Birlik Komitesinde açıklanan hükümet programının tam metni 4 üncü sayfamızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1960
  • CEZAYI ÖNLEYEN YAŞ HUKMU İLGA EDİLDİ Ceza Kanununun,Devlet kuvvetleri aleyhine işlenen cürümlerde şeriklere de verilen idam cezası maddesi 5-15 yıl ağır hapis ile müehheden âmme hizmetlerinden mahrumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • T/tU**.v«^C İS.„Sj-'w\TIBBİ BAHİSLER Bira serinletir mi?Dr.ERCÜMENT BAKTIR BİRAYI çok sevdiği anlaşılan bir okuyucumuzdan bir mektup aldım.Sıcakların gittikçe bastırd'gı şu yaz günlerinde serinlemek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • HÜRRİYET İSTİKRAZI TAHVİLLERİNİ 15.Temmuz.1960 gününden itibaren bütün şubelerimizden temin edilebileceğini muhterem halkımıza arzederiz.DOGUBANK T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • ARIAfVA VtV VfRLriNTES PRAG-ANKARA-BEYRUT-ŞAM TAHRAN VE KANDAHAR yolu il* FRANKFURT-KÂBİL Afganlscandan ve Afganlstana radarla mücehhez,yükseklerde uçan,birinci vt turist mevkileri bulunan DC 6B uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • M.S.B.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile 12 lik 7.800 paket cerrahî iğne alınacaktır.Tah.bedeli 74.880 lira olup geçici teminatı 4.995 liradır,ihalesi 28/7/1960 Perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • J.ı.I.ı.ı m ı in.ı.ıı.ııı IHI.İSTANBUL 6.57 Açih| ve program 7.00 İki marş 7.05 Three Suns triosu 7.15 Saz eserleri 7.30 Karışık E »abuli müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabınla dan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Hayatınıza değişiklik getirecek Bir hâdisenin arlfeslndeçlnlz.[22 Haziran 23 Temmuz] Bir İşte aksilik çıkacak.Son dakikada her şey değinecek.KOVA BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • *ıiiriir Lfrısü fk% rtsiii^iiiiii SOLDAN SAĞA:1 BU İşin İlerisini kestirerek ona güre davranma;Tersi ilâvî.2 Büyük süslü balıkçı kayığı;Su Eski dil.3 Tugay Eskiden)Paragnıf bir metinden çıkarılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • O kendi aleminde yaşarken WMMM?¦M m YAVRUNUZUN İSTİKBALİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK İÇİN TASARRUF YOLUNU SEÇİNİZ r.ve tasarruflarınızdan en verimli şekilde istifade için tamamını îş Bankasında toplayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • Şoförlük öğrenecekler:Direksiyon Sahamızda husuat İmtihan otolarımızla 60 dakikada 60 tur Tel:22 27 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • Fare öldürme heyeti eğitim kursu açacak Evvelki gün Almanyadakl tetkik ve İnceleme kursundan dönen Denizcilik Bankasının «Fare öldürme İhtisas Heyeti)her 5 senede bir bu seyahatini tekrarlayacak ve Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • Belediyede bir müdür ve on memur kadro dışı bırakıldı Belediyede bir müdür,bir müdür muavini,bir şef tekaüde sevkedilmiş,sekiz memur kadro dişi bırakılmıştır.Tekaüde sevkedilenler Belediye Hesap İşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • d VELET YASA TC NAYASA tasarısının hazırlıkları ilerliyor.Valde yasa,peder yasa,nine yasa,dede yasa;şimdiye kadar ismi büyük yasalarla,büyük isimlilerin yasalarından fazla bir fayda görmedik.Kendi ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • DENİZ KORSANLARI İÇİN POLİS EKİBİ KURULDU 'ı.Şubeye bağlı yeni bir polis elcili kurulmuştur.Başkomlser İhsan Birincinin İdaresinde kurulan yeni şubenin *tdı Deniz Korsanları Şubetlı ciiı.Yeni şubeye 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • Y Ü Z E R K E N HASI PARÇALANARAK ÖLDÜ Moda koyunda yüzmekte olan bir geng bir motorun sademeslfıe maruz kalmı;ve bası parçalanmak suretiyle ölmüştür.Heşit Kutluata kullandığı deniz motoru lir Moda ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • BİR GENÇ,VAPURDAN DÜŞEREK BOĞULDU Dün saat 11.30 da Kadı köyden hareket eden Suvat vapurunda!yolculardan hüviyeti meçhul 16-17 yaşlarında bir genç,denize düşerek boğulmuştur.Geminin dümen kısmında otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • AYFER ET İ NK AYA İle TEOMAN ARIMAN Nikahlandılar Beyoğlu 11.7.19C0 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • r;SİNEMALAR J I Beyaz Manina BEYOĞLU Al.K W Alt tleiJ 44 25 02)1 Cezayir Kahramanları Vivlaııe Romanca Türkçe.2 Esrarengiz Kv Julla Amali Renk-11 İng.ATLAS Tel:410833)1 Hayat Cilveleri Gar Cüoper İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • OTEL ve ŞİRKETLER İÇİN GALATASARAYİN MERKEZİNDE büyük ve lüks bina kiralıktır.Tel:22 33 80 Mutavassıt kabul edilmez.Asansörlü,Kaloriferli,55 oda ve 20 dükkânı bulunan pa&ajlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • HER NEVİ BAKALİT PRES İŞLERİ Reklâm eşyası ve şişe kapağı yapılır.SERATTAR T.A.Ş.TEL:44 45 95 Okçu Musa Caddesi Serattar Han No.36 Galfit*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1960
  • M.S.B.İst.2 No.Sat Al.Kom.Bşk.dan:Askerî ihtiyaç için 16500 lira dahilinde aşağıda cinsi,miktarı ve numaraları yazılı Tire Fanile satın alınacaktır.Kapalı zarfla eksiltmesi 25/7/960 günü saat 11 de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • GİYOTİNLERİN GÖLGESİNDE B tırmadan para bas Kral ailesi Paris'e geldikten Mıcıra,şehrin havasında hafif bir durulma oldu.Sanki o kanlı günler korkulu bir rüya idi ve gelip geçmişti.Oysa bu sükûnet yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • Milletlerarası İktisadî işbirliği Teşkilâtı Maliyeye Bağlandı ANKARA,HUSUSÎ Milletlerarası iktisadi ve mali münasebetlerimizin tanzimi hakkındaki kanun dün yürürlüğe girmiştir.Bu kanuna göre,Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • Belçikalı paraşütçüler Kongo'daki Beyazları katliâmdan kurtardı LEOPOLDVİLLE,RADYO,AJV.Belçlkadan gelen paraşütçü birlikleri Elizabetville'dekl bütün Avrupalıları kurtarmıştır.Halen Katanga eyaletin*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • Çağırılan hariciyecilere dışarda aldıkları maaşarı ödenecek ANKARA,HUSUSÎ Hükümetin teklifi ve Milli Birlik Komitesinin tasvibiyle,vazife verilmek üzere yurda çağrılan yabancı memleketlerde vazife alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • vi.ııınnm'»,TAKVİMDEN RAK Sıçan heyetine kudûmiye İ T T OŞ geldiniz,sefa geldiniz.Muhterem «sıçan öldürme.ğ 1 heyeti!Biz,sizin de hani maa aile gidip bilmem kaç sene hayatından memâttndan haber alamad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • Fazla güneşte durmaktan mütevellit baş ağrılarına karşı FAYDALİDI OPON,baş,diş,adale» 6İnir,lumbago ajrüaruu teskin eder OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler GÜNDE 6 TABLETE KADAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • SARAY SİNEMASINDA HAZİNE YARARINA TÜRKİYE MÜZİSYENLER SENDİKASININ Büyük Konseri ORKESTRALAR GEÇİDİ 14 Temmuz 1960 Perşembe Saat:18.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • Dün de mevzii yağmur yağdı Şehrimizde dün gene öğleden sonra mevzii yağış olmuştur.Birgün önce 'îO dereceye kadar yükselmiş olan hava sıcaklığı dün 25 derece olarak tesbit edilmiştir.Meteorolojiye gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.Umum Müdürlüğünden:Millî ekonomimizin inkişafı ve mâlî gücümüzün artırılması maksadiyle İnkılâp Hükümetimiz tarafından çıkarılan "HÜRRİYET İSTİKRAZI» tahvilleri 15 Temmuz 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • Traştan sonra.Akşama ikinci defo tras olmak mecburiyetinde olan sert tokatlı kimselerin çektikleri azap malûmdur.Bu no» kot't çaresi *ÎARR"dır.TARR cildi dezenfekte eder.Mesamet kapanır,ciltteki sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • [MİLLİYET] DİPLOMA LDIL AR EbC oku,unu bitiren 30 öğrenci dün Şişli Çocuk Hastahanesindo törenle diplomalarını uıruuiNH HkUlbHIl almışlardır.Resim,diploma alan öğrencileri hocalarıyle birlikte gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • 5s»4,jp/^o/r^,'4p iri Ki ''Vyı ^AN ye öy 9e,fyf/V is6lnS '-5^/v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1960
  • DİL KURULTAYI çalışmalara başladı Kurultayda son 10 yıllık karanlıkdevre anlatıldı ve çalışmalara hız verilmesi istendi.Basına teşekkür telgraf t münakaşalara yol açtı ANKARA,HUSUSÎ DOKUZUNCU Türk Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.07.1960
  • HÜKÜMET PROGRAMI Milli Birlik Komitesinin dün yapılan açık toplantısında Devlet Bakanı Âmil Artus tarafından okunan hükümet programının tam metni şudur:«Millî Birlik Komitesinin sayın üyeleri,Anayasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1960
  • Sümerbazıkia bir çok suiistimal çıkıyor Sümerbank dokumalarından on binlerce metresi sabık iktidar mensuplarına bedava dağıtılmış İZMİR,HUSUS] Sümerbank İzmir Şubesi hakkında yapılan bir çok ihbarlar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1960
  • Abdülhamid'in hayatı filme alınıyor NE\V-YORK,Hususî Muhabirimi* İSKENDER SONGUH'daa Abdülhamiduı hayatı yakında filme alınacaktır.Bu haberi veren Amerikanın meshûr sosyete yazarı Louella Parsons'c gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1960
  • ONLAR BİLE OKUYOR!I TÜRKİYE NİN EN DEĞERLİ MİZAH GAZETESİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1960
  • AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.den 1 1960 yılı kampanyası devresinde kara kantarlarımızdan Fabrikamıza kamyonlarla pancar naklettirilecektir.2 Nakledilecek pancarların nakil mahalleri,tahmini miktarları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1960
  • Kongo'da bugün cereyan eden hâdiselerin içyüzünü öğrenmek için okumanız gereken yegâne kitap 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Kanunundaki tadilât ve i Resmi Gazetede yayınlanan Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine bu fıkra eklenmesi ve 56 ncı maddesinin kaldırılması hakkındaki kanuna dair,iJım heyetince Millî Birlik Komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • MOLOZ TAŞI İHZAR ETTİRİLECEK T.C.Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Aşağıda kilometreleri yazılı ocaklardan gösterilen miktarlarda moloz taşı kapalı zarf usulile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • RJZE DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Açık Eksiltme Suretiyle Ladin Köknar Tomruğu Nakledilecektir.1 İşletmemize bağlı Çamlihemşin bölgesi Ilıca kamyon yolu rampa yerlerinde mevcut tahminen 700 M3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • H«—ıı m,ı,MMB ı UJS GÜZEL HEDİYE HAZRETİ MUHAMMEDİN HAY Ali Umum levzi Yeri:FETİH KİTABEVI Arktra Caddesi No:74 ı ıı 'm »¦1111 II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Amerika,Japonya'dan U-2 uçaklarını çekti WASHİNGTON,A.A.Amerika Japonyadaki üslerinden U-2 keşif uçaklarını çekmiştir.Evvelki gün binlerce solcu Atsugi hava üssü civarında nümayiş yaparak U-2 uçakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Armağan Şenol ve Orkestrası hususî sebeplerden do'ayı Bostancı Deniz Palas gazinosunda başlamamıştıı.Başka bir orkestra çalışmaktadır.Tel:55 25 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • FIRSAT Nisantaş Topağacında her işe elverişli mağaza devren,acele kiralıktır.Tel:48 13 9»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • BERNİNA Tam otomatik disksiz nakış dikiş makinesi.İsviçre malı.Taksitle Tel:44 89 87 İstiklâl C.Karaca Tiyatrosu antresi 7.82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Akhisar Belediyesi 3,5 milyon lira borçlu AKHİSAR,HUSUSÎ Kazamız belediyesinin iller Bankasına 3.5 milyon lira borçlu olduğu öğrenilmiştir.Belfdiyenin halihazır kasa mevcudu İse 5120 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Yüksek Soruşturma Kurulu komisyonları çalışıyor Yüksek Soruşturma Kurulunun şehrimizde bulunan 3 tali komisyonu,dün de dosyalar üzerindeki çalışmalarına devam etmiştir Komisyonlar ele aldıkları üç had
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Kayıp Amerikan uçağını Ruslar düşürmüşler t I Ruslar,denizden çıkardıkları iki Amerikalıyı casusluk suçu ile yargılayacaklarını bildirdiler WASHİNGTON,RADYO 1 Temmuz günü Bearing denizi üzerinde kaybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Sanavi Bakanlığı Müsteşarlığıma Emin İplikçi tâyin »HiMî ANKARA,HUSUSİ Sanayi Bakanlığı müsteşarlığına petrol dairesi başkan-yliksek mühendis Emin iplikçi tâyin edilmiştir.Petrol dairesi başkanlığı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • Alta yerden maaş alan Belediye Meclisi üyesi lZIMtR,HUSUSİ Parti nüfuzundan istifade ederek muhtelif müesseselerden kendisine altı maaş bağlatan İzmir Belediye Meclisi üyesi Nimet Eriş hakkında dün İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • E.İ.DU PONT DE NEMOURS AND CO.İNC.Firmasının imâl ettiği dünyaca meşhur hakikî FREON CAZLARI GELMİŞTİR Miktarı çok az olduğundan hakikî ihtiyaç sahiplerinin derhal firmamıza müracaati rica olunur PİYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • BETON İSKELELİ KİRALIK ARSA Beşiktaş vapur iskelesi yanında halen tel örgülerle çevrili önünde beton iskelesi mevcut arsa kiralıktır.Şartname Türkiye Ziraî Donatım Kurumu rıhtım No.7 Galnta satış mağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • İstanbul Sıhhat ve İç.M.Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden Aşağıda cinsi miktar» muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar sıhhî müesseseler için ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.07.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İSTANBUL SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kurumumuz istanbul teşkilâtına tahsis edilen kömürlerin nakli işi 20/7/1960 günü saat 15.00 de kapalı zart usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • IfİllllfllPlİfİl:MÜ(CEA\MEl_'"AtŞ'.PETEV *1 8uuDuı_A(2_k Bui»Duua(z.Aı.6nce sen KONuŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • ğmmMg&®mm3^$Bm.0 CİSKO TriASZP 'ıN SİLÂHINI OÜŞÜKUÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • U.VVUMı KÜTljPi-IA.MEDE EKTİPL.ENE.CEıc oı_aıs Su MATu NEVE yETNİ BİI5.ŞİİRİNİ OKuYâfZAK:BAşuaestMiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • M^LiVE SEN İKİ Saat Soska.Al_ı VEMEGı UAZieUYACASı.'A.GİT BAK V\U_SûMS^L-dK KURU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • Wâ 7^^^€ Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • r 1380 Muharrem SALI 12 TEMMUZ RUMİ 1376 tiaztran 17 1 9 G 0 29 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.39 8.57 öğle 12.19 4.38 ikindi 16.19 8.37 ı Akşam 19.41 12.00 Yatsı 21.40 1.59 tmsâk 2.24 6.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • M.M.V.4 No:lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zari usulü ile Ayaş birlikleri ihtiyacı için İOOO ton yiyecek,yem,yakacak ve eşya nakli yaptırılacaKtır.Ton kilometresi 59,9 kuruş olup tahminî bedeli 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • PARÇA SAÇ SATILACAKTIR KİLİT,MENTEŞE,V.S.İMALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Takriben 7:ton tutarında,muntazam şekilde,muhtelif kalitede,0,88 ilâ 3 mm.kalınlığında parça saç,teklif alma suretiyle satılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • KUT GOZLU KEDİ 17 Demek kadın deminden beri bizi dinliyordu.İki kardeş yine güz göze bakıştılar.Benden iyice şüphelenmişlerdiı—Yok.herhalde bir sebebi olmalı.NeblleyllU ben.Kuş besler mi diye de sorab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • i?r;W:v*ciiie Vazifesi bitince hemen Fakülteye döneceğini söyleyen Çalışma Bakanı,"Millete ve D.P.ye bizzat D.P.nin hırslı liderleri ihanet etmiştir,diyor TURHAN DOĞU «Gayemiz en faydalı v« mümkün ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • m Temmuzda tedavüle konulan yedinci grup EE f\pullarla Memleket Şehirleri Serisi tamamlan-EE "J iniştir.Bu' son grupta Samsun,Siirt,Sinop,Sivas,Tekirdağ,Tokat,Trabzon,Tunceli,Urfa,EE Uşak,Van,Yozgat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1960
  • memleketimizde en fazla rağbet |ören birinci kalite diş fırçasıdır imalât esnasında gösterilen hususi ihtimam sayesinde kıllar dökülmez.Ele en rahat şekilde intibak etmek üzere imal edilen sap kısmı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 A2 10 SATILIK EMLÂK FATlH Vatan caddesine «ok yakın imar durumu hazır arsalar 21 is 48 Azmi Sakarya.FENERBAHÇE Koyunda İmar durumu hazır arsalar 21 58 48 Fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Buna haydıyor.ftep de ister SANA'nın nefis tadım,tazeliğini ve saflığını seviyor Ona bol bol SANA veriniz!SANAda bol miktarda bulunan vitamin ve kaloriler gelişmesi için elzemdir ta/6ü6i*& ?r.uaA" S.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Ali Yücel,suçsuzluğumu isbata çalışıyorum,dedi t Bnştaraft Sekizincide MERKEZ CEZA HEYETİ ALİ YÜCEL İÇİN KARAR VEREMEDİ ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Tuğgeneral Hüsamettin Gürell'nin emirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Güreşte son seçmeler 15 Temmuzda t Başîaraft Sekizincide F.Çankaya,Z.Doğan,87 kilo:T.Kış,T.Turgut.Ağır siklet:T.Tan.Serbest,takım antrenörü Celâl Atik teşkilâtla arasında hiçbir ihtilâfın bulunmaHıgın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • DÜN tJC OÎTBESCI KADRODAN CTKARILDI Di)n tonlanan Federasyon İcra komiteci Yaşar Tekin,Refik Turna ve Hasan Koçu kadrodan çıkarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • İsmail F» prensipt t fîaşrurû/ı Sekizincide sini istemişiir.Varolun teklifini gayet makûl karşılayan Siyah Beyazlı İdareciler bugün yapacakları toplantıda bu mevzuu konulacaklardır.Kendisi ile konulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • İZMİRSPOR,GENİŞ ÇAPTA TRANSFER YAPIYOR İZMİR,HUSUSÎ Seracettln ve Faiklen sonra İzmir kulüpleri diûer futbolcuları da Istanbuldiin çekmeğe başlamışlardırtzmlrspor,Sami Ozok'ui)getirdiği İstan bulfpol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • GÜRCAN.İZMİRSPOR'LA KONUŞTU Fenerbahçeli Gürcan dün Izınlrspor İdarecisi Sanıl Özok'la konuşmuş ve anlaşmıştır.Gürcan bugün Istanbula diinecek ve Fenerbahçe İle olar» mukavelesinin feshedilmesini tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • güvenin dönmesi bekleniyor Izmlrspor kulübü,Güvenin şehrimize dönmesini beklemektedir.Dün Güvenle telefonda g&rüjtn İzmirsporlu bir İdareci,Güverı'in geri jjelecejjln!bUdirml|ttrtzmlrıpor,amatör milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • VEFA'LI ARİFİ KARŞIYAKA İSTİYOR Istanbulda bir İdarecisi vasıtaslyle Vefalı Aıil'le görüşen Karşıyaka,bu futbolcu Ue anlaştığını açıklamıştır.Muhtemelen bugün şehrimize gelecek olan Arif Karşıyaka İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • SABRI VE YILMAZ KARŞIYAKA İLE ANLAŞIYOR Beşiktaşlı Sabri ve Karagurnrüklü yılmaz dün Kaışıyakalı İdarecilerle görüşmüşlerdir.Her iki futbolcu Karşıyakadan 20 bin lira talep etmişlerdir.Karşıyaka kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • HACFTTEPFLt TAYYAR A.GÜCÜNE GtRDİ ANKARA,HUSUSÎ Şe.uimUde uun,tek transfer faaliyetinde bulunan kulüp,Ankaragücü olmuştur.Sarı-Lâcivertli idareciler,dün saat 10.30 da,Hacettepell eski Galatasaraylı Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • FERİKÖY,İKİ FUTBOLCU TRANSFER ETTİ Bu sene tanıamiyle genç oyuncu transfer eden Ferlkoylü İdareciler dün Yugoslav genç millî takımı saghaiı Knver ve Pendikll Gürel İle prensip anlaşmasına varmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • KARAGÜMRÜK TRANSFERE 20 TEMMUZDA BAŞLIYOR Karagümrük.kulübü reisi İbrahim Sevin bu »ene mukaveleleri biten futbolcularla anlaştıktan sonra en geç 20 Temmuzda transfere bağlayabileceklerini sıiylemisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Kırşehir sokakları ay ışığı ile aydınlatılıyor HUSUSÎ Şehrtrıılz Belediyesi ay ışığından günde 98 Ura tasarruf sağlamaktadır.Ay doğduğu günler sokak lâmbaları yakılrnamakta ve ay ışığından faydalanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • SANAYİ ODASININ muamelâtı inceleniyor Sanayi Odasının muamelâtı kontrol edilmektedir.Oda Umumi Kâtipliğine Yüzbaşı Naci Öz getirilmiştir.Sanayicilere kotalardan yapılan tahsisler tetkik edilmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Kıbrıs'ta 10.000 Rum miting yaptı EFKOŞA.A.üslerine karsı protestoda bulunmak üzere 10,000 kadar Kıbrıslı Rum Maflösada bir miting tertip etmiştir.Bu mitingle solcu «Fdon» Gençlik Teşkilâtının 3 günlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Yeni Dış Ticaret rejimi kararnamesi yayınlandı t Baştarajı Birincide YENİ REJİMLE İHRACAT A.B.D.doları konvertibl paralar ve diğer APA dövizleri dışında kalan dövizler karşılığında yapılacak bütün ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • GÜNGÖR,İSTANBUI.SPOR İLE ANLAŞTI lstanbuJspor'un mukavelesi biten futbolcularından solnaf Güngör dün Sarı Siyahlı idarecilerle görügmuç ve kendileri ile anlaşmaya varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • VEFA,TURGUT VE LEVENDLE ANLAŞTI Vefa idare heyt-tl Fenerbahçeli kaleci Turgut ve Leventle dün anlaşma ternin etmiştir,idareciler her İki futbolcunun çarşamba günü ikişer senelik mukavele imzalayacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • BEŞ FUTBOLCU VEFADA KALIYOR Dün İdare heyeti İle yaptıkları görüşmeden sonra mukavelesi biten Vefalı Nejat.Muhterem,Arif,Mustafa ve Hamdi kendilerine teklif edilen iç transfer ücretlerini tatminkâr bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • PTT,4 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ Bu sene milli lige yeni giren Ankara PTT takımı antrenörü Sabri Kİ» raz dün şehrimize gelmiş ve Adaletli K.Erol,İstanbulsporlu Merih,Beşiktaşlı Sedat ve Adalet takımı kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • BÖLÜKBASI DERHAL SEÇİM İSTEMİYOR Baştarajı Birincide seçimlere gidilmesini istemek kanaatimizce realitelere,millî menfaatlere ve İnsafa uygun düşmeyen bir sabırsızlıktır.Bölükbaşı,muhalefet partilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • İzmir Belediye Reisliğinden:Encümen Muamelât Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince,Kültürparkta Lozan ve 26 Ağustos kapıları arasındaki tenviratın yeraltı kablosuna tahvüi ve Fuar Elektrik şeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Eskişehir As.Sat.Kom.Bşk.lığından Aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler KAPALİ ZARF)usuliyle satın alınacaktır.C İ o s 1 Miktarı Mtth.bede)i Geçici tem.Patates 124000 Kg.62000 Ura 4350 Lira Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Irak,Cumhuriyet yıldönümü için 4 kişiyi davet etti Irak Cumhuriyetinin İkinci yıldönümü münasebetiyle Bağdatta yapılacak törene Irak Hükümeti İstanbul ve Ankaradan 4 kişilik bir heyeti davet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Cezayı önleyen yaş hükmü ilga edildi t Baştarafı Birincide 148.maddeye eklenen fıkra İle evvelce suça İştirak edenler hakkında verilen İdam cezası 5-15 yıla kadar ağır hapis ve ftmme hizmetlerinden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • RUSYA KÜBA'DAN ŞEKER ALACAK Dİ* HABERLER SERVİSİ Amerikanın Kûbadan almağı reddettiği 700.000 ton şekeri Rusya ithal edecektir.Bu haberi veren Küba Cumhurbaşkanı O.Dortlcos,Kruşçev'ln Dr.Fidel Castro'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Hükümet programı açıklandı t Baştarafı Birincide Saat 16.30 da devlet ve hükümet başkanı Cemal Gür*el salona «İrince İlk önce locada bulunan Amerikan büyük elçisi Varren ayağa kalkmıştır.Bunu diğer Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Vri ¦y,İhracat talimatnamesi açıklandı Bagtarafı Birincide edilmiş olmadıkça bütün maddelerin İhracı da talimatname İle serbest bırakılmıştır.Konsbıyasyon yolu İle yapı-laeak ihracat için.önceden Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • İSÇİ ÇIKARAN İKİ FABRİKA SAHİBİNE ihtarda bulunuldu Vali Tuğgeneral Refik Tulga İsçilerin İslerine son verilmesini önlemek İçin çalışıldığını ve bu yolda iki fabrika sahibine gerekli tebligatın yapıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Karamanlis De Gaulle ile müşterek Pazar mevzuunda görüşüyor Paris.a.a.a.p.Yunan Başbakanı K.Karamanlis dün 3 günlük resmi bir ziyaret için Paris'* gelmiştir.Karamanlis,General De Gaulle İle muhtelif d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Kıbrıs,Amerikadan iktisadî yardım talep edecek LEFKOŞA.Hususî Surette gidsn ÖMER SAMI CO^AR'dan Başpiskopos Makarlos Kıbrıs Cumhuriyetinin Amerika'dan İktisadî yardım isteyeceğini açıklamıştır.Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Basın Yayın Umum iiidürü M.T.T.B'de enderle konuştu Kur.Yrb.Ahmet Yıldız,«2S Nisan ve 27 Mayıs hareketleri müstakbel iktidarlara ibret olacaktır» dedi Basın Yayın ve Turizm Umum Mü* dimi Kurmay Yarbay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • BURSADA BİR FABRİKA D0N TAMAMEN YANDI İkİ buçuk saat süren yangın neticesinde 2,5 milyon liralık dokuma ve emprime fabrikası kül oldu BLKSA.HUSUSÎ Hava meydanına 1 kilometre mesafede bulunan Zeki Ayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • İzmir'de şimdiye kadar 110 ihbar yapıldı İZMİR,husus!Sakıt İktidarın yolsuzluklarına alt İhbarların sayısı 110 a yükselmiştir.Sabık Bakan ve Milletvekilleri İle İlgili İhbarların dosyası İzmir Savcılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Bayar,Zorlu,Göktürk'e ait emlâk de açıklandı Baştaraft Birincide dır.Sabık Cumhurbaşkanı 32 bin 570 metre kare yüzölçUmündekl gayrlmenkullerinl terclhan Çankaya,Göztepe,Bakırköy ve doğum yeri olan Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1960
  • Miü?Birlik,bir kahramana 500 lira maaş başladı ANKARA.HUSUSİ MİM Birlik Komitesi,vatani hizmet tertibinden İlk defa olarak bir sahsa maaş baklama kararı almıştır.Milli mücadeleye bağından sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.07.1960
  • İSMAİL F.BAHÇE İLE prensipte anlaştı Galatasaraylı futbolcunun 50 bin liralık teklifine karşılık Sarı-Lâcivertli kulüp idarecileri ancak 40 bin lira verebileceklerini bildirdiler IZMİRSPOR GENİŞ ÇAPTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Güreşte son Seçmeler 15 Temmuzda Greko-Romen ve serbest stilde yapılacak elemelerden sonra Olimpiyat kadrosu tesbit edilecek ROMA Olimpiyatlarına hazırlanan güreşçilerimizin nihaî kadrosu 15 Temmuz cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Galatasaray Rusyadaki nci maçında da yenildi Dün Baku'da Neftianik takımına 3 1 yenilen Sarı Kırmızılılar bugün Leningrad' a gidiyor BAKU,MİLLİYET,RADYO Galatasaray,dün Baku'da Neftianik takımı ile oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Rusya Avrupa Futbol Şampiyonu oldu PARÎS,HUSUSÎ Rus milli takımı Avrupa millt takımlar şampiyonasının final maçında temditte attığı goll« Yugoslavyayı 2-1 yenmiştir.Rarc de Prens stadını dolduran kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Altay kulübü hisse senetlerini satışa çıkardı İZMİR,HUSUSÎ Şirket olmağı kabul eden Altay kulübü yarından itibaren hisse senedlerinl kulüp taraftarlarına dağıtacaktır.Altay kulübünün bastırmış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Ali Yücel,suçsuzluğumu isbata çalışıyorum,dedi Millî Türk Talebe Birliğinde bir basın toplantısı yapan AU Yücel,«Ben affedilmek istemiyorum.Suçsuzluğumu isbata uğraşıyorum» demiştir.Hakkı kendisine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • I İsrailli tenisçi A.Barron,Tahsin Gürsoyu yendiği maçta görülüyor.[Telefoto Milliyet:Asaf Uçar Ankara İstanbul] Enternasyonal Tenis Turnuası başladı 19 Mayıs Stadı kortlarındaki müsabakalarda N.Bari,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • İzmir 3 büyük kulübe fazla hisse vermiyecek İZMİR,HUSUSİ 24 Ağustosta başlıyacak milli lig maçları fikstürünii hazırlayan Komite üyesi Sami Ozok,su İzahatı vermiştir:DYeni fikstür hazırlanırken takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • BOĞAZİÇİ KUPASI YÜZME YARIŞLARI Dün Galatasaray adasında yapılan Boğaziçi Kupası yüzme yarışlarında alınan neticeler şunlardır:Erkek Orta:100 M.Serbest:1 Kut lıı nurcun G.S.1.24.3.100 M.Klâsik Kurbağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Spor Totoda suiistimal bulunmadı ANKARA,HUSUSİ Beden terbiyesi müfettişleri Spor-Toto'da yolsuzluk yapıldığına dair yapılan ihbarın doğru olmadığını söylemişlerdir.Müfettişler 15 Ründenbeıi yaptıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Beşiktaş,Rapid maçı hazırlığına başlıyor Beşiktaş kulUbil Rapid'le oynayacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçları sebebiyle Avrupa turnesini İptal etmiştir.Umumi kâtip Fevzi Uman,Rapid maçlarına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • [HADİ İPKKYÜNI Beşiktaş'ın bu sene Adana'dan amatör olarak transfer ettiği Yahya ve Metin takımlarının dün amatör millî takım İle yaptığı antrenman maçında yer almışlardır.Resimde Sağda Yahya,solda Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • KISA HABERLER f ATLETİZM Federasyonu âzası Kâmuran Tekil sıhhi sebepler ileri sürerek dün bu vazifesinden İstifa etmiştir.ÇEKOSLOVAKYA lig şampiyonu Spartak futbol takımı dün bir turneye çıkmıştır.Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • 3 Basketbol Antrenörü Amerika'ya Gönderilecek Namzetler,Samım Göreç,önder Dai,AH Ura*,Yalçın Granit,Yüksel Alkan ve M.Ali Yalım arasından seçilecek BASKETBOL Federasyonu,1961 Mayıs ayı içersinde 3 bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.07.1960
  • Can,35 bin liraya oynamam,dedi Millî futbolcu şantaj yapmanın karakterine uymadığını,Fenerbahçe kulübünden sadece hakkı olan parayı talep ettiğini söyledi B EŞİKTAŞ kulübünden 125 bin liralık bir tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor