Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • ONU,GÜRSEL TASVİP EDİYOR CHP Lideri,haksız hükümden çekinme kararının inkılâp devrine yakışır hareket olduğunu söyledi istanbul'a dün gelir gelmez denize giren İnonu 15 gun dinlenecek d;ÜN sabah trenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Ulaştırma Bakanı halka Danışacak Sıtkı Ûlay,hazırlanan programların Bakanlar Kuruluna şiiiiîcloı-ilcli^rîni,yapılacak işlerde halkın reyinin de alınacağım söyledi ANKARA,HUSUSÎ ULAŞTIRMA Bakanı Tuğg.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • D.P.ve C.H.P.nin müşterek mitinginde sabıklar için idam cezası istendi 1ZM1K.uusrsı CHP.ve D.P.mensuplarının müştereken tertipledikleri hürriyet mitingi dün saat 18 de Yeşildere'de yapılmış* tır.Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Fare öldürme eyeti geldi "İzmir„ vapuru ile gelen heyet üyeleri,mevzuun bilinmediğiiçinaleyhlerinde neşriyat yapıldığım söyledi BREMEN'de bir yıl süren tamirden sonra dün limanımıza dönen İzmir vapuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Millî Eğitim Bakanı "Savaş Şimdi başlıyor„riedi Sivas'ta Öğretmenler Dernekleri Federasyonunda konuşan Bakan,öğretmenlerden,şahsiyetlerin geliştirilmesi yolunun tutulmasını istedi SİVAS.HUSUSÎ Milli E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Belçikalı Paraşütçü Birlikler Kongo'da Dört eyâlette beyazlarla çarpışan Afrikalı askerler 6 kişiyi öldürdü.Afrikalılar subaylarını oyla seçec^ DIŞ HABERLER SERVİSİ AVRUPALILARLA yerliler arasında şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • r mMW.Güzel olmuyor İstanbul Barosu birbirine girmiş.Siz İdare Heyeti olarak hu memleketteki hürriyet mücadelesine kayıtsız kaldım/Biz Baro olarak siyasete katılamayız.Öyleyse neden İdare Heyeti,hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • 27 Mayıstan sonra kurulan 3 komisyon lâğvedildi ANKARA.HUSUSÎ 27 Mayla inkılabından soma teşekkül eden üç kofr.îtyon alışmalarını t.ıtirdiklerinden lağvedilmişlerdir.Lâğvedilen komisyonca şunlardır:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • SABIKLAR YASSIADADA GÜNEŞE ÇIKARILIYORLAR Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • [RÜjpHAN t'NVKRI yrıl İİCTÎİİinP Sıcaklığın dün gölgede jO dereceye yükselmesi ile plajlar serinlemek istiyenlerle dolmuştur.Dinlerce kişi de bilhassa boğaz,Florya sahil boyunda denize girmeyi tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Ankara Gazeteciler Sendikası ilânlarla ilgili tebliğ yayınladı ANKARA,HUSUSİ Aı.kara gazeteciler sendikası «ilân ve reklâm kanunu tasarısı» hakkında İstanbul'da ihzari mahiyette yapılan toplantının «â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • 12 ANTİDEMOKRATİK Kanun tâdil ediliyor Tâdil edilecek kanunlar arasında Emeklilik,Üniversite,Hâkimler,Cemiyet ve Basın Kanunu da var ANKARA.HUSUSÎ ANTİDEMOKRATİK kanunları kaldırmak üzere Dr.Suat Bert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • V BU RUM SAMİMÎ BiR BEYANAT ALİYE Bakanının son beyanatı piyasada dağılmaya basla-M ve samimiyettedir.Filhakika Ekrem Alfan evvelce alman m bacı tedbirlerle ilgili şikâyetlerin dikkate alınıp durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Kıbrıs Cumhuriyeti 16 ağustosta ilân ediliyor îngilteıe anlaşmayı bu hafta gözden geçirecek LEFKOŞA,RADYO KIBRIS 16 Ağustos Salı günü bağımsız bir Cumhuriyet ilân edilecektir.Bu hususu dün açıklayan V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • Ulaştırma Bakanı 6 telefondan dördünü PTT'ye iade etti ANKARA.HUSUSÎ Ulaştırma Bakanlığı Bakanlıklarda ve resmî dairelerde telefon tasarrufuna gidilmesi kararlaştırılmıştır.Bakanların ve genel müdürle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1960
  • ANKARA GÜNEŞ UMUMİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Her türlü,Kara,Deniz,Hava ve Beynelmilel Nakliyat,Gümrükleme,Antrepo ijleriniz için EMRİN İZDEDİR Türkiyenüı her yerinde,şube,Acente ve mulıabirlerl vardır,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • ı.in.ıımıııımnııııııııı İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 İki mars 7.05 Brahms'dan Macar dansları 7.17 Saz eserleri 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler vş hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Onur 2 Günahlara karşı ahlrette çekilecek ceza;Başlangıcı olmayan zamana ait.3 Hububat ambarı;Birine karşı kötü istekle davranma.4 Eskiden fakirlere yiyecek dağıtan hayır evi;Ya;ınıa.5 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Size evvelce bir fenalığı dokunan İnsandan sakınınız.Yeni bir dert *çmak niyetinde.5t «444?KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Saflığınızın cezasını çekeceksiniz.İnsanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • RİZE DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Açık Eksiltme Suretiyle Ladin Köknar Tomruğu Nakledilecektir.1 İ-lefcmemize bağlı Çamlihemşin bölgesi Ilıca kamyon yolu rampa yerlerinde mevcut tahminen 700 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • 75x75 mm.kalınlığında Demir kesecek Lir adet GİYOTİN MAKAS satın alınacaktır.Müracaat:Detel-Malatya Demir Sanayii Ltd.Şti.Tersane Cad.224 KIPMAN Hanı 32-33 İstanbul Tel:49 31 C5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • Milltuet*^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Eiki CHP.milletvekilleıinden Mehmet Arıkan'ın Mardin'de bâzı C.1I.P.lileıiıı sabık iktidar devrinde öldürüldükleri hakkında yaptığı ihbarı yerinde tahkik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • 28 Eylül Keşidesinde 1 Kişiye Erenköyde J 5Pİ00Ö tira değerinde;Apartman Dairesi 1 Kişiye İÖJÜOO.Ura 5 OOÖ'er Lira 15 x" 15.000 Ura^/f 150.ÖQ0Lir Son Pora yatırma Günü:13 Temmuz 1960 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • m bir Ma»».100000 Lira AMftllMAN DAJ»UUt{ fc~-CBcheçi 40.000 T»ı0.ılr» Lira tiıfcfinde)Î0^,5000 er Ura t0,1000'fUra 6q.ooo kkUMİ PAJIA İKiUMlYlUkl î TÜRK TİCARET BANKASI] Vadeli lıorf 5© Liraya Vadesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • Hepimizin Q GARANTİ 80 BANKASInoa hesabı var V hepimizin de GARANTİ BANKASI'nin 1.150.000 liralık ikramiyelerinde ümidi var.GARANTİ BANKASI t»«»ı »t»ı.h 1's 3«»â»-sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • Mermer Kesme Taşları Carborundum)İlk ParÜ jelmi-şrir.M«d Koli.ŞÜ.Marpuççular Sakaçejme Sokak 19.Tel:27 29 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Aşağıda Kota sıra No.lan yazılı maddelerden bakiye tahsis mevcut olup,12/7/1960 sah günü akşamına kadar ihtiyacı bulunan sanayicilerimizin Odamıza yazılı olarak talepte bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • istanbul Bankası Hürriyet istikrazı Tahvillerini 11 Temmuz 1%0 Pazartesi gününden itibaren bütün Şubelerinde Sayın Halkımızın ve Müşterüerimizin emirlerine amade bulundurduğunu arz ederistanbul Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • I 29 YAŞINDA BİR KADIN YANKESİCİ YAKALANDI 29 şında Nur**Q Dindar îslmll bir kadın,Beşiktaş'ta Hüseyin Ratımt Tuhjl'uı 200 lirasını ÇtJiaiftlIN Beşiktaş'ta bir benzin deposunda çalı jaı iÜMyia 500 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • Eski karısına kızan bir şoför kama Üe intihar etti Eski karısının nişanlanmasına sinirlenen 43 yaşlarında Raslın Ilışar lsim'1 şoför,katısı 11» yaptığı münakaşadan sonra karakola giderken İntihar etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • aağlıfc mevzuunda eı L-iiüi nam?8ESİMİİ SAĞLIK AriSİKlOlfolSH I.İncİ Cildi ÇIKTI!Memleketimizin en tanınmış Profesör,doçent ve doktorlarından müteşekkil İlmî bir hey'et tarafından hazırlanan bu eser h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • t)TÜRKİYE Metapisişik ve llrnî Aras^rnıalar Cemiyetinin dün yapılması gereken kongresinde,basm mensuplarına teyp'deu ipnotizma seansları dinletllmiştir.Kongre,ekseriyet temin edil-çediği için önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • 4 KİŞİ BİR HANDA KUMAR OYNARKEN YAKALANDI Ça-şıkapı'da bir handa 4 kişi kumar oynarken,yakalanmıştır.Kumarbazlar hakkmda tahklirata başlanmıştır.Sabalı:'U'n Naoar,Necdet Başkan.Talisin Bozkurt ve îr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • J I SİNEMALAR v_BEYOĞLU Al.KAZ V İt vlcl:44 25 C2 :1 Cezayır Kahramanları Vİvlane Romance Türkçe.2 Esrarengiz' Ev Juüa Amali Kenk-II tng.ATLAS Tel:440S35)1 Hayat Cilveleri Gary Cooper lng.2 Vahşi Müca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • BİR GAZİNODA ŞARKI YÜZÜNDEN KAVGA İÇIKTI Bir lekllt ga?lnoda şarkı söyleyen,sanatkarı alkışlayan Burhan Küçükberber.yanında oturan meçhul bir şahıs taralından dövülmüştür.HftAlse,mütecavizin beğenmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • Ecnebi okulların talebeye ikmal hakkı vermesi istendi öğrencilerine ikmal hakkı tanımayan ecnebî ve azınlık okullarından,resmî okullarda tatbik edilen statüye uymaları istenecektir.Bununla İlgili olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • vV|[IIIIUIItlIIIIIIliliailllllllllll Plâ)düşünceleri GEÇEN gün plaja gittim.Çıplak çıplak insanlar.Bir kısmı kumlara uzanmış,bir kısmı suların içinde.Bağıranlar,sakala-şanlar,denize çekine çekine gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1960
  • İstanbul Parakendeci kasap ve müstahdemi himaye derneğinin dün yapılan fevkalâde kongresinde «Narhta kaldırılarak,kâr lıadıliiiiu tayini* İstenmiştir.Kasaplar «Bu gün İstanbul'da et davası diye bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • GİYOTİNLERİN GÖLGESİNDE [Tl fiil 1 TTı'Tj ğ»41 11 fiSğ ¦^82 aM ss jî^Bt.«sn3ğğPjğ8 £jg] |ö|ö m alk yakaladıklarını sokak fenerine asıyordu HTİLÂLDEN önce Fransa-Inın derdi neydi?İflâs eden maliyeyi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • Kongo'da bugün cereyan eden hâdiselerin içyüzünü öğrenmek için okumanız gereken yegâne kitap 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • IKEYSTONE1 Dünya ağırsiklet boks 3-şampiyonluğu unvanını ge cenlerde Floyd Patterson'a kaptıran İngermar Johnsson Kopenhag'da bir televizyon gösterisinde rol almıştır.Fotoğrafta eski şampiyon,Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • AĞAÇ ATKI MASURASI ALINACAKTIR.Adana Bez fabrikamız ihtiyacı için 200.000 adet Ağaç Atkı Masurası kapalı teklif olmak suretile satın alınacaktır.Buna ait 'dosya Müessesemiz Tekstil Servisinde görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • Şoförler Federasyonu kongresi hâdîseli geçti Yolsuzluk iddiaları yüzünden delegelerin birbirine girmesi üzerine hükümet komiseri toplantıyı dağıtacağını bildirdi.ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Şoförler Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • A B DU LC AN BAZ İN MACERALARI ^BAHAMÜÎAAOE.TAKAM Îür4 HİRİİMASTOİÜM PBÇİHD6 010U6UMUIU AtlKlAMAM ftlOLOv/KULACINA bM HEMEN ONUN-MEYDANA aflUlAtfLMEK îdN «W çAftE YOKTU-YALMI21 AtDAHA GEN Mü^Ltfifi.DU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • SATILIK TRAİLER Şirketimizin sahibi bulunduğu bir adet hasarlı vaziyette Trailer satılıktır.Altı adet 1400X20 eb'admda lâstikleri üzerinde takılı bulunmaktadır.Plâka No Kırklareli 70204.Haydarpaşa'da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ 6,8,10,12,14 mm.BEYAZ ÇİMENTO DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han,Galata/İstanbul Tel:49 11 41 Telg:DEMKERLİM/İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • TİCARET REJİMİ AÇIKLANIYOR ANKARA,HUSUSİ Ticaret Bakanı Cihat iren önümüzdeki hafta içinde yapacağı bir basın toplantısında dış ticaret rejimini ihracat talimatnamesini ve bakanlığı ile İlgili kanun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • Kredilerin açılması memnunluk uyandırdı İZMİR,HUSUSÎ Kredilerin açılacağı hakkında Maliye Vekili Ekrem Alican'ın yaptığı açıklama piyasada musbet karşılanmıştır.Bu sayede sanayici ve ihracatçıların mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • PTT genel müdürlüğüne Alb.Kutaydın tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ PTT Genel Müdürlüğüne yüksek elektrik ve elektronik mühendisi albay Enver Kutaydın tâyin edilmiştir.Yeni Genel Müdür dün vazifesine başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • Telefon santrallerinde tahkikat yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara,İstanbul ve îzmlr gibi büyük şehirlerin telefon santrallannm tevsii ile ilgili İsveç Erlkson şirketi ile yapılan anlaşma tahkikat mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • İzmir'de iki fabrika ''daha fiat indiriyor İZMİR,HUSUSÎ Geçen hata içerisinde cehrimizde iki tekstil fabrikasının kumaş fiatlannda yüzde 10 nisbetinde bir tenzilât yapmasından sonra bu hafta da iki fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • Amerika güzeli dünya güzellik kraliçesi seçildi MtAMİ BEACH,A.A.1960 Dünya Güzellik Kraliçeliğine Amerika güzeli Linde Bement seçilmiştir.İkinciliği İtalyan güzeli Daniela Bianchi,üçüncülüğü de Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • Beklenen fırtına Trakya'ya kaydı Balkanlar üzerinden gelip,dün öğleden sonra İstanbul üzerinden geçeceği bildiirlen «Sağnak halinde yağmur ve fırtına»,rüzgârların tesiriyle Trak ya'nın Karadeniz sahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • vmiiii UMUMİ mı ııı ^V^İîSs-Allın dalaveresi I "TT1 ANUNÎ Süleyman'ın esaretten kurtardığı Fransa Kralı Bi-J\rinci Fransuva,zanparalığı ile meşhur olduğu için tarih,tamamen gölgede kalan karısı Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1960
  • C.H.P.ŞARTLI GREV HAKKINA TARAFTAR Raporda,grevin men edileceği sahaların tesbiti için Meclise yetki verilmesi istendi ANKARA,HUSUSÎ CHP.Genel Merkezi,grev hakkına şartlı olarak taraftar olduğunu açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • SAHNE AŞKLARI î^S^BiSisirSgts ı.ŞuEg.TAM,SE~ NIN ISTEDİĞl'K* gL Bı OLDu tİOHNNy.PfTE-yf GETİR.Dim,WAe.y.yf SENİN AR4RTU OVANINA aifZEBoO.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • PBKt AMA t SİLAHSIZ.BİÇ Sunu DÜ$ÜN/V\e_UÇAKLA OÛŞavûn l deU Bo-uNue_TOPZAtO-ARı UiE.I ÖNCE şu UÇA& t?UÇAVAfiA 1" SlZ GÖZDEN GE« creEYı'/vv.Vmm,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • ALLA HUK ALİ BEY v-T KAKı * AN^ESıi^E GÎTTı.Bu ÖEce SABAMA »SADAtS OV.£3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • Miiliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • HtCRI 1380 Muharrem 16 Pazartesi 11 TEMMUZ 19 6 0 Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.38 12.19 16.19 19.42 21.41 2.23 RUMİ 1376 Haziran 28 VAKİT VASATI EZANI 8.56 4.37 8.37 12.00 1.59 6.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • İTHALÂTÇILARIN DİKKATİNE Her türlü Sanayi ve Ziraî makinelerin teşhir ve satışına müsait,Galata'nın en işlek yerindeki mağazalarımızda mallarını teşlıir etmek isteyen ithalâtçılarla uygun şartlar dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Koni.Bşk.dan Kapalızari usulüyle Keson kuyu inşaatının işçiliği yaptırılacak keşif bedeli 48'906,17 lira olup geçici teminatı 3675 liradır.İhalesi 25/7/1960 pazartesi günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ 16 Birşcyler daha mırıldanıp mukaddes kitabı kapadı ve yerinden doğrulup bana döndü.55-60 yaslarında vardı.Yüzü çok tipikti.Hatları sanki haliminin maske üzerine çeııtilmiş gibi «ayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askerî Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına.Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • TÜRKİYE ve BALKANLARDA TEK KALİTE POMPALI GAZOCAĞI Yüksel Gazocağı markasıdır)YÜKSEL GAZOCAĞI SANAYİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • m l SANAT TÜRK SERAMİK Sanatçıları Derneği ALTANjLF^ GEÇEN hafta şehrimizde TÜRK SERAMİK SANAT-ÇILARI DERNEĞİ,adı altında yeni bir sanat derneği kuruldu.Gayesi aZengin bir geleneği olan Türk Seramik S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1960
  • BAKANLARIMIZ ORHAN KUBAT imar ve iskân Bakanı"Politikay a girmeyi ne düşündüm ne de düşünüyorum,dedikten sonra ilâve ediyor:"ilerde de girmek niyetinde değilim,İLHAMI SOYSAL İlliIIM Biraz asabi nıizac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • SAĞLAMLIĞI DÜNYACA TANINMIŞ KAMYONLARI GELMİŞTİR 9 Hazır olarak Derhal Teslim Edilir.Miktaıı mahdut olduğundan bitmeden ihtiyacı olan müşterilerimizin müracaatları İstanbul Tâli Acentesi SERVİS TİCARE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Belçikalı Paraşütçü Birlikler Kongo'da t BaşUırajı Birincide kadar Avrupaiı büyük bir binada mahsur kalmış ve Afrikalı askerlerle çarpışmışlardır.Buraya indirme yapan Belçikalı paraşütçüler Avrupalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • FARE ÖLDÜRME HEYETİ GELDİ f Baştarafı Birincide şer lira yevmiye alıyorduk.Chessman'm ölümünde kullanılan asit siyaniirik gazı ile gemilerde ve ambarlardaki farelerin ve diğer ha.seratın nasıl imha ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Buğday kamyonu içinde çocuk cesedi bulundu ANÎKAHA.HUSUSİ Bala kazasından buğday getiren bir kamyonun İçinden çocuk cesedi çıkmıştır.Şoför Sadık idaresindeki kamyon Balâ'dan buğday yüklemiş ve Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • ULAŞTIRMA BAKANI HALKA DANIŞACAK Baştarajı Birincide «Maliyetin altındaki taşımaları,personelin durumunu.Sirkeci Halkalı elektrikli tren inletmesinin bu günkü halini ve bilhassa tetefonlardaki bakım ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • 12 Antidemokratik kanun tâdil ediliyor t Baştamfı Birincide İlgası istenen ve yeniden kaleme alınan atanlar arasında basın kanunu «ia bulunmaktadır.Yeni tasarıda babına ispat hakkı tanınmıştır.Antidem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Ali İpar,nezaret altına alındı Armatör AH İpar Cumartesi günündenberl Emniyet Müdürlüğünde nezaret eltına alınm.ş bulunmaktadır.8 aylık armatör olan Ipar'ın aldığı i civ-j i3a?ı söylentilere yol açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Kore savaşlarında 477 şehit Î4B4 yaralı verdik ANKARA,HUSUSİ Kore savaşları Yırasinda Türk tugayının 477 şehit.14Ü4 yaralı ve 67 kayıp verdiği dün açıklanmıştırilgililerin ilâve ettiğine göre.Kore'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • illi Eğilim Bakanı Sataş şimdi başlıy or„dedi Baştarafı Birincide rekll bütün şartları hazırladığını,fakat çeşitli İktisadi ve İçtimai sebeplerin buna mani ofdujunu,ikinci Cihan harbine girmemekle yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • F.Bahçe Çan'a son sözü söyledi:35 bin tV Baştarafı Altıncıda dalı olacağını söylemişlerdir.Ye. $il-beyazlı idareciler bugün mukaveleli biten Nejat.Muhterem,Arif,Corc ve Haindi ile görüşeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • FERİKÖY,BUGÜN YUGOSLAV BİR FUTBOLCU İLE ANLAŞIYOR Feriköy kulübü idarecileri bu sabah Yugoslav genç milli takımının sağ hafi Enver ve amatör kümeden Pendikll Gürel ile mukavele irnzahyacaklardır.Kınnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • KARAGÜMRÜK DÜN BİR FUTBOLCU TRANSFER ETTİ Karagümrük transfer komitesi dün bu sene transfer etmek istedikleri elemanlara bir antrenman maçı yaptırmışlar ve hiçbir yerde lisansı bulun-uyan Orhan ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • İZMİR.ESKİ FUTBOLCULARI-NI tiERİ ALIYOR İstanbul kulüplerine kaptırdıkları futbolcuları geri almaya başlayan izmir kulüpleri transfer bordasını canlandırmışlarda-Bu kulüpler İçerisinde bilhassa Alıay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • BEŞİKTAŞLILAR METİNİN DE TRANSFERİNİ İSTİYOR Her sene Temmuz ayında kulübe maddî bakımdan büyük yardımlarda bulunan Beşiktaş'ın zengin âza ve taraftarları Galatasaray'la henüz mukavele yapmadığı açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Eskişehir As.Sat.Kom.Bşk.lığından Aşağıda cins ve miktarları yazdı maddeler KAPALI ZARP)usuliyle satın alınacaktır.Cinsi Miktarı Mtıh.bedeH Geçici tem.Patates 124000 Kg.G2000 İ.İra 4350 Lira Kuru soğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • TÜRK HAVA KURUMU İSTANBUL ŞUBESİNDEN Şubemiz İdare Heyeti seçimi için fevkalâde kongre 15'7/19G0 Cuma günü saat 10 da Lâleli Koska Caddesi No.13/1 de Lâle salonunda yapılacağından şubemizde kayıtlı üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • 1 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satmalına Komisyonu Reisliğinden:1 Hariçten gelen Çay Sandıklarından çıkarak birikmiş olan ve hâlen Bomonti Çay atölyesi ambarlarında bulunan yüzde İÜ nisbetinde azalır-çoğalır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • DİKKAT ÜSTÜN KALtTS.DEVAMLI YANIŞ Yüksel Pompalı Gazocağı)V0K8EL GAZOCAĞI SANAYİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • YENİ VE UCUZ FİATLARINI TAKDİM EDER:32 lik PAKET C 300 k„.48 lik PAKET ~$2^k 450 NİL KOLL.ŞTİ.TAHTAKAL£T:YE Jİ SARK HAN 3 TEL.272M5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun yalnız 1.sınılma,Deniz Lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Görünmeyen ince bir tül £İbL.0 POND'S Vanishing Kremini cildinize sürdükten sonra tama men massedilinceye kadar ovalayınız.Görünmeyen ince bir tül gibi cildinize yayılan Ponds Vanishing kremi makiyajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • Yüzmede iki Türkiye rekoru kırıldı ADANA,AA.Bugün Atatürk yüzme havuzunda Marmara yüzme müsabakaları yapılmıştır.Müsabakalara üçü kız olmak üzere C7 yüzücü katılmıştır.Bugünkü müsabakalarda:100 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • SPOR DÜNYASINDA REKORLAR HAFTASI CUGENE B.Rmerlka)AA Amerikalı atlet Rafer Jonhson dekatlonda yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir.Johnson müsabakalarda 8.tiö3 pııvan kazanmıştır.Eeskl rekor,Rus atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • DEVLET ÛHİVIAN IŞLETMES Bayındır Müdürlüğü Bölgesi İstif yeri Parti No.Miktarı Adet M3 Eayındır Ovacık kaıhve önü 2121 524 859 319 20&868 35.164 57.562 152.817 74.083 Cinsi ve Nev'î II.Sınıf çok kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • SPOR ve SERGt SARAYI yanındaki ORMAN PAVYONUNDA HARİKA TAHTA £LYAFU PLAKA SANAYİ ^VW\k kSİ »STANSUC F.LKA F.LYAFU PLAKA SANAYİİ TAŞ GARANTİ HAN,BAHÇEKAPI ISTANBtX Tel:22 48 9«/S3 ile üışâ edilen H.ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK N1ŞANTASININ en mutena yerinde içerisinde kiracısı bulunan,aparııman katları.48 38 75.İNŞAATÇILARA Nişantaşımn en mutena yerinde mevcut apartımana İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.07.1960
  • KASIMPAŞA'DA MEHMET GÜR TEKRAR REİS Sakin geçen Beykoz kongresinde ise eski idareciler iş başına getirildi KASIMPAŞA Kulübünün senelik normal kongresi dün sabah kulüp lokalinde bu-tün azaların iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • Halûk Berkol Modaspor Reisliğine seçildi Modaspor kulübünün •"enelik kongresi dün sabah kulüp lokalinde gayet olgun bir hava içinde yapılmış ve yeni idare heyeti şu zevattan teşekkül etmiştir:Reis:Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • II ı.S itı.V.nıvi7;ir 'M'iVSiMBiı I HADİ İPEKYÜNI İstanbul Yelken nirinciliklerinde hedefini arayan bir şarpi güriilüyor.İstanbul Yelken Birincilikleri bugün bitiyor.Dün yapılan müsabakalar da ihtilaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • HADİ İPEKYüNı Kuiüpleraras.Tiirklve puanlı atletizm birincilikleri eleme müsabakaları dün Mithatpaşa stadında sona ermiştir Resimde,Ucsikta,kulübünden Aydın Tunalı 400 metre engellinin finişinde varış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • Ankara Tenis Turnuası bugün başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara Enternasyonal Tenis Turnuvası bugün Yunan,Yugoslav ve îsraelü raketlerin iştiraki ile başlayacaktır.Turnuvaya Ankaralı 5 tenisçiden ayn Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • Amatörler Beşiktaş Gene İle oynuyor ROMA Olimpiyatlarına bazırlanmakta olan amatör millî takımımız bu sabah 11.30 da Mithatpaşa stadmda takviyeli Beşiktaş Genç takımı ile bir hazırlık maçı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • Karar,iktisadî sebeplere dayanıyor.Prim sistemi iik hazırlık maçı Ağustos başında Vefa ile FENERBAHÇE,millî lige 17 kişilik bir kadro ile girecektir.Umumî kaptan Niyazi Sel 24 kişilik kadroda yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • İSTANBUL KULÜPLERİ BELEDİYE REİSİNİ ZİYARET EDECEK İstanbul'un milli lig'e dahil 9 kulüp temsilcisi önümüzdeki hafta Futbol Federasyonu Başkanı Faik Gökay ile birlikte Belediye Reisi Albay Şefik Erens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • G.Saray Bugün akuda lynuyor Sarı Kırmızılı kadroda hastalığı geçen Bahri de sol haf mevkiinde yer alacak BAKİ)RADYO GALATASARAY futbol takımı Rusya turnesindeki ikinci maçını bugün Bakü'de mahallî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • Voleybolde Polonya ve Hollanda Millî Maçlarına izin verilmedi Beden Terbiyesi Umum Müdürü Hüsamettin Güreli,erkeklerin Polonya,kızların Hollanda ile yapacı Jarı millî voleybol müsabakalarına,tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • erbestte 16 güreşçi olimpiyada namzet Greko-Romen kadrosunun lesbiti için tertiplenen ilk seçmeler ise bitmedi.Her iki kadro nihâî seçmelere kadar çalışmaya devam edecek ROMA Olimpiyatlarına hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.07.1960
  • [AHMET ÜÜLTAŞj Beşiktaş'tı Faik eski kulübü Altay'a doııraüjtür.Resimde Faik,Altay'Iı idarecilerle görüşmek üzere giderken görülüyor.F.Bahçe Çan'a son sözü söyledi:3 Umumî Kaptan Niyazi Sel "Çan hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor