Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • DURUM k;SEÇİM MESELESİ B ÇV EÇİM meşeleri yünün konusudur.Devlet Balkanı seçimler» i 8 1^ derhal gidilmenin mümkün olmadığını belirtmiş,CHP.1 Genel Başkam ise bir gazeteye verdiği beyanatta,seçimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • «aJatipjMa».[İLHAN DEMİREL] Atatürk Kıs Lisesinde dün husust JMr törenle mezun olanlara diplomaları verilmiştir.Diploraa alanlar arasında Salli Şan adında bir Amerikalı da bulunmaktadır.Kesim Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • Hürriyet tahvillerinin faizi yüzde 6 olacak ANKARA,HUSUSÎ 15 Temmuzda satışa çıkarılacak olan 250 milyon liralık Hürriyet Tahvillerinde faiz miktarı yüzde altı olarak tesbit edilmiştir.20 »ene vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • I İNKILÂP ALEYHİNDE DUVARLARA YAZI YAZANLAR YAKALANIYOR M 1[\&MA\Z VfrlA YAZISIZ Gazetelerden)**1tlivtfjîTrT a-iî'ıı'l'tx^ftYi:V ~^Hurm*mM,i,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • IA.P.I İngiltcrede,I tangollen'de yapılan Milletlerarası Floklor 5 arkı ve Daıı.s müsabakasında Türk ekibi birinciliği kazanmıştır.26 yabancı ekibin iştirak ettiği hu Festival'de bilhassa Ankara'dan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • et» KÂR DÜNYASI İsmini söylemeyelim,kendisini tanırsınız.Vaktiyle müfrit bir Halkçıydı.Sonra Demokrat oldu.Şimdi devrimcidir.Ve apartmanları bir yana,tonla parası vardır.Talleyraud'ın servetinden konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • 250 Milyonluk vagon siparişi iptal edildi Amerika'dan dizel lokomotifleri alınacak.Suiistimali tesbit edilen Safa Yalçuk Adliyeye verildi [NECMt ONUR] YAPTIĞI muhtaUf mubayaalarda 35 milyon liralık it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • Menderes'in bir Bankada 2 milyon Lirası bulundu Sabık Başvekilin çeşitli yollardan yurt dışına para çıkarttığı iddia ediliyor İZMİR,HUSUSİ Sabık Başvekil Adnan Menderes'in Osmanlı Bankasında 2 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • Krusçev'in garipliği Avusturya'yı ziyaret eden Sovyet Başvekili Kruşçev,bu memleketi Keserken,Avusturya Alplerlndekl lıir kasabada kendisine hediye edilen büyük bir şarap gişesini kucakladıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • AV TÜFEKLERİ SADE EDİLİYOR İstanbul ör/l İdare Kumandanı Korgeneral Muzaffer Alankua yayınladığı tebliğde,bâzı av »ilâhlarının geri verileceğini bildirmiştir.Tebliğde şöyle denilmektedirnS Sayılı geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • [ÖZDEMİR GüKSOY] Baro'nun dün yapılan ve oldukça hadlseli geçen toplantısında İdare heyetini itham eden muhalif hanım avukatlar.Bir kısım avukat Barodan çekildi Karara,dünkü kongrede istifası istenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • Piyasada itimad yaratılacak Maliye Bakanı memleket ekonomisinin »ararına olan gelişi güzel bir ucuzluk peşinde olmadıklarını söyledi Ekrem Alican,bankaların sanayici ve ihracatçılara platon dışı serbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • Yeni iaiz Hadleri ilân edildi Mevduat sahiplerine yüzde 3.5 ile 6.5 arasında faiz verilecek ANKARA,HUSUS!MEVDUATI teşvik edici malüyette tesbit edilen yani faiz hadleri dün Maliye Bakanı Alican tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • Soruşturma Kurulu delilleri teslim aldı Dolmabahçe Sarayında çalışan üç komisyon,sanıkların ifadesini bulundukları yere giderek alacak YÜKSEK Soruşturma Kurulunun şehrimizda bulunan 3 tâli komisyonu,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1960
  • öğreten tf bulan Ücreti taksiti* alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İçleri için de Türkiyenin *n ciddi teşkilâtını kurmuş v* iş kabulün* başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Aiay«ku«a Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • LEYLA ERDURAN 0 Söylentide»!ziyade araştırma-aa/»ıu n biı haber koşeu olduğu halde bu gutunun bir adı da aadenM «Dedikodu sütunu» dur.nı(x maşallah un günlerde dedi-*odu sporu cemiyetlinizde öyle ya ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • 1 Kişiye 1000 Lira,2 kişiye 500'er Lira 495 kişiye'de 16000 lira olmak üzere 2 48.000 Liralık ikramiyeler Son para yatırma günü,13Temmu21960 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI Umum Müdürlüğünden:Millî İnkılâp İdaremizin,malt bünyenin takviyeli v* iktisadî inkişafın temini emrindeki gayret ve mesaisine Sayın halkımızın kıymetli müzaheretini sağlamak mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Aşağıda Kota sıra No.lan yazılı maddelerden bakiye tahsis mevcut olup,12/7/1960 salı günü akşamına kadar ihtiyacı bulunan sanayicilerimizin Odamıza yazılı olarak talepte bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • iş Sahiplerine 1.Malınızı sattıracak en semereli vasıta:REKLAM 2.Reklâmların en büvük kitleye hitap edeni:RADYO REKLAMI 3 Fadvo reklâmlarının en cok dinleneni ise:ZEKİ MÜREN'LE BAŞBAŞA programıdır.Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • J.MIH.I.Ill.l.III.III.İMKIIIMIII.I.M I I il I II II M II I II I I I„ İSTANBUL 7.27 Atılı» ve program 7.30 İki muti 7.39 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve havu durumu 8.17 Edmundo Ros orkestrası 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • fMM OĞLAK BURCU Tb [22 Aralık 20 Ocak] Unuttuğunuz bir İnsan size kendini enteresan bir şekilde hatırlatacak.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bir hâdiseyi kendinize Üzüntü kaynağı yapıyordunuz.Oysa bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Gıda maddelerinin kıymetlendirilmesi ölçüsü;Verme.2 Eski Mısırlılarda bağı ça-kal vUcudu insan biçimi Tanrı;İnce kabuk.3 İh-o tiyaç;Yapıların üst tarafı.4 îrtlca'ııın başı;Su yü-O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • Bnıirgârı Rultnlirııarn BELVÜ Aile Gazinosu Açıldı Bu Akşam Şl(Iu,hc k&duı SEVİM ÇAĞLAYAN ve seçkin Saz Hey'eti Masalarınızı ayırtınız Gazinomuzda her zaman öğle yemek servisi vardır Not:Pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • ELEMANA İHTİYAÇ VARDİR Tecrübeli ve İngilizceye Bihakkın vâkıf hesap makinesi kullanabilen Muhasibe ve NCR tipi muhasebe makinesi kullanabilen Muhasibe ihtiyaç vardır.Talipleruı kısa tercümei halleriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • ¦ıı»ı»nı«l »İM—M—III I I Emirgân Baltalimanı BELVÜ GAZİNOSUNDA HER AKŞAM lllucrer Semra Atılay Ayten Arıkaıı Semra Nuray FASIL her gece saat 19.30 da başlar.SAZ HEYETİ:Kadri Şerıçalar,Naci Tektel,Nazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • BÜYÜK VE KlNALlADA'da BLOK İNŞAATA İZİN YOK Büyükad» ve Kınalıadada blok lu* ı-•ta müsaade edilmeyecektir.Adaların İmar plânları hazırlanırken,bu prensip göz önünde bulundurulacaktır.Blok İnşaatın,«ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • İKİ KAÇAKÇI TAYFA HAPSE MAHKÛM OLDU Ardahan Şilebi İle 27 çuval kaçak naylon eşarbı yurt İçine sokmaktan sanık gemicilerden Enis Çamurlu İle Osman Çemrek,dün 2 nel Ağır Cezada 2 çer buçuk yıl hapis 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • YAŞ MEYVA KOOPERATİ-Fİ MÜDÜRÜ AZLEDİLDİ Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifi Umum Müdürü vazifesinden alınmıştır.Kooperatifte yolsuzluk yapıldığı hakkındaki ihbar üzerine tahkikata bağlanmıştır.Müfettişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • TÜRKİYE ve BALKANLARDA TEK KALtTE POMPALI GAZOCAĞI Yüksel Gazocağı markasıdır)VCKSEL GAZOCAĞI SANAYİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Millî inkılâp hükümetimizce,memleketimizin iktisadî kalkımnası için girişilen büyük hamle ve alman tedbirlerin malî bakımdan takviyesi maksadiyle çıkarılan «1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • 456 ESNAF HAZİRAN AYIN 12.840 LİRA CEZA YERDİ Haziran ayı İçinde Beyoğlu Kazası dahilinde nizamlara aykırı hareket eden esnafa 12.840 lira tutarında ceza verilmiştir.Para cezası verilen 45G esnaftan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • lit.İtMİİMtMMİllIMttMM iti il lİMliftliİl MMMMMIIIItMM MİIMMIMI.IMİIMMMI.ilİHflIilIflIMİi 11 İli tiHIHf 11111)1111 ili 11111(1*114/117 PARÇA ARSA D EVRİM hükümeti,Koraltau'ın,Polatkan'nı ve Korur'ua ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden:1 Ankara Biıa,İstanbul Bira,Paşabahçe İçki,Mecidiyeköy Likör,İzmir Şarap Fabrikalarında mevcut ve 28.2.1961 tarihine kuİAl birikeceği tahmin olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • f SİNE SİNEMALAR J 11 E Y O Ğ L U ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Cezayir Kahramanları Vlvlane Romance Türkçe.2 Esrarengiz Ev Julla Aniüll Renkli Ing.ATLAS Tel:441)8:13)1 Cesur Adanı Oltan Ford Renkli lutj.2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • ARCA KULEN İle ÖNER ÖZYAR Nişanlandılar.4/7/9H0 Hragostepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • MATEMATİK,FİZİK,KİMYA İngilizce Almanca MEKANİK T.RESİM Oerslerlııden İmtihana Hazırlar GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamli yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1960
  • VEFAT Kenan Onat,Dr.Zeki Onat,Güler Ayberk'ln kardeşleri Dr.Şükrü Zati Ayberk'ln kayın biraderi,Elen Onat'ın tfl,Güzin Onat'ın Babası,Dr.Ahmet Haşini Onat,Y.Mühendis Sebahat-Un Ünjfın Amcazadeleri,aım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • acılar grev hakkının garantiye alınmasını istiyor İstanbul'da 11 Sendikanın Başkanı Anayasa anketine gönderdikleri cevapta harb kanunları dışında idam cezası verilmemesini ialep ediyor STANBUL'DAKI se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • TÜRK İŞİN ESKİ BAŞKANI HAYSİYET DİVANINA VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Türkiye İşçi Sendikala)K-ontederasyonu İcra heyeti İle İdare heyeti müştereken yaptıkları toplantıda,eski başkan Nuri Beşer'in sabık Barb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Resmî vasıtalar hususi işlerde kullanılmayacak Vilâyet ve Belediyeye bajHı dairelere yapılan tamimde,arabalara ailelerin bindirilnıemesi istendi R ESMÎ vasıtaların hizmet dışı kullanılması yasak edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • BELÇİKA,KONGO'YA 2 BAKAN GÖNDERDİ Di* haberlkr Belçika hükümeti Kongo'daki huzursuzluklarla İlgili olarak,İki hü&ûmst mensubunu,Kongofıükûrnetl ile tt-ınaslarda bulunmak üzere Afrika'ya gu-ıdermlştlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • G.SARAY RUSYADAKİ İKİNCİ MAÇI YARIN BAKU'DA OYNUYOR t Bajfara/t Altıncıda Rostav'da oynanan maç hakkında fıüüarı söylemiştir:«Müsabaka büyük bir dostluk havu»ı içinde geçmiştir,tik devrenin tununda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • ESKİŞEHİR'DE DÜN MİTİNG YAPİLDİ ESKİŞEHİR,AA.Eskişehir'de kalabalık vatandaş topluluğunun iştirakiyle 27 Mayıs inkılap hareketine bağlılığı ifade etmek maksadıyla bit-«Hürriyet mitine» i yapılmıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • BEŞİKTAŞ'IN ÇAN'A TEKLİFİ:110.000 LİRA t Ba$taraft Altıncıda 70 bin,Niyazi'nin de yarın 25 bin liraya Fenerbahçe ile İkişer senelik mukavele imzahyacagım »Özlerine İlâve etmiçtlr.BEŞİKTAŞ,NAZMİYE GERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Ege tütün rekoltesi geçen yıldan fazla MANİSA,HUSUSÎ Ege bölgesinin 196ü yılı tütün rekoltesi geçen eeneye nazaran 2ü milyon kilo fazlasiyle 9ü milyon kilo olarak talimin edilmektedir.1960 yılı tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Bir adam,mağaza soyarken yakalandı Eanıanpazarında bir tj hanında evvelki gec« sabaha karsı 3 mağazanın camlarını elmasla keserek İçeri giren Mahmut özdemlr,mücevhei'at,kumaj v« ejya çalıp kaçarken be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • AV TÜFEKLERİ İADE EDİLİYOR Baştarafx Birincide B Emekli ve müstaıi subayların silâhlan,antika olduğu tevsik edilen xllâlüarla,av silâhlarından ladesi icabedenler Dahiliye Vekâletinin 5 Haziran 1%0 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • 250 milyonluk vagon siparişi iptal edildi t Başturafı Birincide Saf* Yalçuk gaıumunda demir perde gerisi memleketlerle vagon liparimi konusunda yapılan 25ü milyon liralık anlaşma feshedilmiştir.H Demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Ankara'da iki aydır kayıp bir genç için Savcılığa başvuruldu ANKARA,HUSUSİ 23Nlsan 1900-27 mayıs 1960 tarihleri arasında Fikret Karamut adında olr genc'in kaybolduğu dün savcılığa ihbar edilmiştir.2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Bir hırsız,hela penceresinden kaçtı ANKARA,HUSUSÎ Hırsızlıktan sunık mevkuf Mahmut Beyaz ütin sabah Numune Hastahanesl tuvaletinin penceresinden firar «tmlşür.Sabah muayene olmak için İki jandarma ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Esnaf Kefalet Kooperatifi hesaplarına el kondu İZMİR,HUSUSÎ Esnaf Kefalet Kooperatifinin hesap ve muamelâtına dün îzmlr Savcılığı tarafından el konulmuştur.Kooperatifte ele geçen vesikalara göre aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • İzmir'de kuzu eti fiafları indirildi izmir,hususî Belediye Reisinin lsürakiylu bir toplantı yapan kasaplar derneği İdare heyeti üyeleri 640 kuruca «atılmakta olan koyun ve kuzu etinin Salt gününden İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Sosyal Sigortalar Tasarısı hazırlandı ANKARA,HUSUSÎ Çalışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kammu tasarısını mütalâaları alınmak üzere Uglll makamlara göndermiştir.Türk 14 taaarıyı tatminkâr bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • I HIMHIM.II imi En Güzel Hediye HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYAT Umum Tevzi Yeri:FETİH KİTABEVt Ankara caddesi No:74 »ı »ı«f ı nnıııı ı-Tı ıı'ı—ıı fil m ihhhm«iimI.im* mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • f^iiiiâ&l®f Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı idlerini fiilen İdare eden mesul müdllr ABDİ İPEKÇİ Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • HİCRİ 138»!Muharrem PAZAR 10 TEMMUZ RUMİ 1276 Haziran 15 VAKİ Güneş 19 6 0 27 T VASAlî EZANÎ 4 37 8.55 U.lr 12.19 446 İkindi İÜ 19 8 36 Akşarn 19.42 12.00 Yatsı 21.42 2.00 İmsak 2.21 6.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • İnönü bugün geliyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü dün akşam 8,30 ekspresfyl* istanbul'a gitmiştir,inönü,eşi Mevhlbe İnönü İle İstanbul'da by müddet kalaçaktır.Şr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • SATILIK TRAÎLER Şirketimizin sahibi bulunduğu bir adet hasarlı vaziyette Traller satı» İlktir.Altı adet 1400X20 eb'adında lâstikleri üzerinde takılı bulunmaktadır.Plâka No Kırklareli 70204.Haydarpaşa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • izmit Deniz Satmalına Komisyonu Bşk.dan:1 Kapah zarf usulü ile 120 ton patates ile 144 ton kuru soğaa satırı alınacaktır.Muhammen bedeli 138000)lira olup muvakkat teminatı 8150)liradır.2 Eksiltmesi 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Türk Ebeler Derneği kongresi 27/NJsan/1960 tarihinde çoğunluğun sağlanamadığından tehir edilen yıllık kongre 13 Temmuz 19G0 'arşarriba gimü aaat 15 de katılacak üyelerle gündemde yanlı konuları müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • YENİ FAİZ HADLERİ İLÂN EDİLDİ t Baştarafı Birincide verilecektir,Eski faiz hadleri şöyle İdi:Iskonto ve İkrazlar yüzde 7,açık yüzde 9,üç aya kadar vadesiz yüzde 2,5,vadeli üç aya kadar yüzde 2.75,altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • SORUŞTURMA KURULU DELİLLERİ TESLİM ALDI t Baştarajı Birincide İstanbul adliyesinden şahıs ve malzeme yönünden faydalanan komisyonlar bütün dosyaları tetkik ettikten sonra,karşılaşılacak yeni delil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • PANARİS tYARA YANIK VE ÇIBANA MÜESSİRDİR upAS KANZüK LABOBATUAPı GALATA,IEl.««CK4«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Adalet Bakanı geldi AıiUy» Vekili Abdullah üouıbuyük,dün Ankaradan $fhrirrtİ2e gelmiştir.Vekilin şehtimlzd* birkaç gtiiı kalacağı v* bu arada Yüksek Soruşturul* Kurulu Tâli Komisyonları 11« tnnas edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Bir öküz,ksrdisini döven sahibini öldürdü TIRE,HUSUSÎ Işıklar köyünde bir çiftçi öküzünün kinine kurban olmuştur.Tarlada kendisini hayli peşinden koşturan öküzünü yakaJıyan Halil Kundakçı hırsını alam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Hazineye 12 milyon lira teberru edildi ANKARA.AA.1 Haziran 1900 dan 8 Temmuz 1960 tarihine Kadar yurdun muhtelif yerlerinde Hazineye 514,721 Kg.altın teberru edilmiştir.12.050.100 lira değeri olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Kruşçev,Küba işinde Amerikayı tehdit etti Sovyet Lideri,gerekirse Rusya'nın Küba'yı desteklemek üzere roket kullanabileceğini söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ SOVYET Başvekili Kruşçev dün Küba meselesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • "AKEL„ ANLAŞMAYI TASVIB ETMİYOR LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs Rumlarının «Akel» adlı Komünist Partisi dün yayınladığı bir deklarasyonda,imzalanan sun anlaşmayı tasvip etmediğini açıklamıştır.•Akel» Makarios'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • İzmir'de kadın memurlar çalışırken boyatmayacak İZMİR,HUSUSÎ Askeri Heledıyr Reisi Kurmay Albay Sala Poyraz,dün Belediyede çalışan bayA memurları toplayarak vazifeye gelirken ve vazife esnasında boyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • BİR KISIM AVUKAT BARODAN ÇEKİLDİ t Eaştarajı Bmne'ıde Bu durum üzerine fikrini sorduğumu?Baro ReLıi Cahit Arif Tunger de «Devre sonuna kadar vazifede kalacağız.Bunun İçin gerekli oyu aldık.Önümüzde he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Büyük ikramiye kazanan işçinin çahnan bileti polisler tarafından bulundu İZMİR,HUSUSİ Millî piyangonun 7 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye kazanan Ziya Tulay adındaki inşaat İşçisi,İki gün evvel çaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Piyasada itimad yaratılacak t BağUıra}t Birincide kındaki görüsünü şöyl* İlada «Muhtaç bulunduğu ithalat *mtlaundan yıllarca mahrum kalmış piyata.İstikrar tedbirlerini müteakip düvia tedarik imkanı el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • Dünyanın en mütekâmil Sınai Teçhizat Sergisi 9000 metre karelik sergi sahasında,aşağıda yazılı imalâtçılar tarafından teşhir edilen,İsim yapmış ve tecrübe edilmiş Çekoslovak Markalarına ait 35 yeni mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1960
  • UZUN ZAMANDIR HAKİKÎ TENZİLÂTLI SATIŞLARI İLE MUHTEREM HALKIMIZIN BÜYÜK TEVECCÜHÜNE MAZHAR OLAN Yeni Karamürsel Mağazas BU KERKE HİÇBİR YERDE GÖRÜLMEMİŞ NİSBETTE YENİ TENZİLATLI SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.07.1960
  • limpiyat güre seçmeleri b Bugünkü seçmelerden sonra kamp kadrosu 35 kişiye indirilecek.Emre çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi Yavuz BAYRAKTAR ROMA Olimpiyatlarına hatırlanan güreşçilerimizin il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • Dünya Kupası Çalışmaları Eylülde başlıyor 19C2 Dünya Futbol Şampiyonası eleme turlarında Rusya ve Norveç ile karşılaşacak olan milli takım imam hazırlıklarına 1 Eylül tarihinden itibaren başlanılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • Boks Federasyonu için münazara yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Hüsamettin Güreli,istifası gün meselesi olan Boks Federasyonu heyeti İle Federasyona muhalif olan grubu Pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • Mithatpaşa Stadı kısa zamanda genişletiliyor Geçen hafta yapılan Gürsel Kupası final maçını takip eden Devlet ve Hükümet Başkanı Org.Cemal Gürsel,müsabaKanın devre arasında Futbol Federasyonu Reisi Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • KISA HABERLER GALAT AS AK Al Kulüuu s;uıs,a çıkaracağı elemanları dün tesbit etmı$lir.Bıı futbolcular şunlardır:Cengiz,Yüksel,Ertan,Zühtü ve İsmail KOMA olimpiyatlarına hazırlanan Amatör millî takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • Bulgar basket takımı 6 aydanberi kampta SOFYA.TÜRKTEL Ağustos ayında Romada yapılacak olan XVII.Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak maksadı ile Bulgar millî basketbol takımı 6 aydan beri kamp yapmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • Ankara Eniernasyonal Tenis Turnuası eleme müsabakaları başladı ANKARA,HUSUSÎ Ankara Enternasyonal Tenis Turnuası eleme müsabakalarına dün başlanılmış ve rakiplerini mağlûp eden şu tenisçiler Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • RASİMPAŞA,BİRİNCİ kümeye terfi etti İkinci küme voleybol müsabakala* rının finali,dün Teknik Üniversite salonunda yapılmış ve Levent'i 3-0 mağlûp eden Rasimpaşa,şampiyonluğu kazanarak birinci kümeye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • HÜSAMETTİN GÜRELİ A.Yücel mevzuuna el koydu Ceza heyeti Ali Yücel için Toplanacak Millî güreşçinin dosyasında isveç polisinin,suçsuzluğunu bil diren zabıt yok.Ali Yücel beraat ederse kampa alınacak AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • macı Beşiktaş Beykoz,Galatasaray Feriköy,Fenerbahçe İstanbulspor ile deplâsmana çıkacak.İzmir'in Göztepe takımı İstanbul grubuna alındı 19G0 61 mîllî lig maçları 24 Eylül Cumartesi günü başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • 6.Saray Rusyadaki ikinci maçı yarın Baku'da oynuyor Baku'da da maça büyük bir alâka var.Sarı-Kırmızılı takım yol yorgunluğunu attı BAKU,MİLIYET,RADYO GALATASARAY profesyonel takımı Rusya turnesindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • esihta Çan'a teklifi:110.000 lira Dün Gebze ve Boğaz'da idarecilerle görüşen Can Düşüneceğim dedi I SAMİ ÖNEMLİ J Fenerbahçeli Can Bartu,Beşiktaş kulübünün bu ani ve parlak teklifi kargısında hiç heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.07.1960
  • [HADİ İPEKYÜNj Türkiye kulüplerarası puanlı atletizm yarışları tlii.ı Mlthatpaşa «tadında başlamıştır.Resimde 110 Engelli yarışma»ından bir sahne görülmektedir.PUANLI ATLETİZMDE ilk gün:Beşiktaş önde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor