Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • PARTİLERİN OCAK VE BUCAK TEŞKİLATLARI LAĞVEDİLDİ İçişleri Bakanlığına,gazete ve dergi hariç,bâzı neşriyatın tevziine mâni olma yetkisi He tanındı ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi tarafından kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • Elçilik kadrolarında tensikat yapılacak ANKARA,HUSUSİ Dışişleri Bakanlığı döviz masrafında 40 milyon lira tasarruf sağlamak için,elçilik,ataşelik ve haberler bürolarında tensikat yapacaktır.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • Gürsel,silâh ve sınıf arkadaşları ile görüştü Devlet Başkanı Başbakan Cemal Gürsel,dün sabah,aralarında Emekli Orgeneral Kâzım Orbay.Emekli Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürmen,Emekll Orgeneral Abdülkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • DURUM Yeni iktisadî tedbirler H Millî Birlik Komitesinde görüşülmektedir Tasarılar kanun-I lastiği takdirde ihracatçı ve sanayicilerin kredi plafonu kal-i dırilacak yani bunların,muhtaç oldukları kred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • Belediye borçlarının ödenmesine başlandı Belediye Reiui Kurmay Albay Şefik Erensü,dün istimlâk borçları dışındaki Belediye borçlarının bir plân dahilinde tasfiyeye başlandığını söylemiştir.İstimlâk bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • "İnkılâp Kervanı,Anadolu yolunda Bine yahni öğretmen,köylü vatandaşlara 27 Mayıs inkılâbını izah için kervan halinde geziye çıkıyor BİNE yakın öğretmen 27 Mayıs ıinkılâbının gayesini anlatmak üzere An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • Belediyede iki Reis Muavinine mecburî izin verildi Belediye Reis muavinlerinden İkisine birer ay mecburî izin verilmiştir.Mecburi izin verilen Reis Muavinleri Fuat Üst İle Turgut Toker'dir.Rei» Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • SOKAK ORTASINDA CİNAYET İŞLENDİ Acıçeşmede eniştesini 32 santimlik saldırması ile öldüıen Aıap İsmail biı tavanaıasında yakalandı ARAP İsmail» nâmı İle mâruf İsmail Alışık,dün sabah 10.30 da Edirnekap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • 5000 mermi satın almak isteyen 8 DP li yakalandı MARDİN,Hususî surette giden Muhabirimiz ÜMİT DENİZden Mardin'in Ömerli kazasına bağlı köylerden 8 D.P.li.bir binbaşıdan 8000 lira mukabilinde 5000 tüfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • Sanayi ve ihracatçı kredileri genişliyor 500 milyon liralık hürriyet istikrazı hakkındaki tasarı dün kabul edildi ANKARA,HUSUSİ HÜKÜMETÇE yeni iktisadî kararlar alınmıştır,ihracatçı ve sanayicilere ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • mwwm ÇINÇINLI SAAT 1946 Demokratları yeni bir parti kuruyorlarmış.Aman kuzum,dikkatli ve iyi kurmalı.Geçen sefer mübarek ters mi kuruldu ne oldu;biliyorsunuz aradan biraz zaman geçince,durmadan dinlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • YASSIADA'DAKI SABIKLARDAN İAŞE BEDELLERİ ALINACAK ANKARA,HUSUSİ Yassıada'da nezaret altında bulunan sabık ve sakıt hükümet erkânının iaşe bedelleri ilerde haklarında hüküm verildikten sonra kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • "Demokrat İzmir,i Tahrip edenler Dün yargılandı Mahkeme 9 sanıktan besinin tevkifine karar verdi.Halk «Vatan hainlerinin cezasını verin» diye bağırdı İZMİK,HUSUSÎ Demokrat İzmir gazetesini yıkmağa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • Yüksek Soruşturma Kurulu Toplandı m Seçilen 7 komisyon çalışmalarına başladı.Toplantının yapıldısrı bloku bir paraşütçü birlik muhafaza etti ANKARA.HUSUSÎ UÜKSEK Soruşturma Kurulu dün sabah saat 9.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • KURUCUMUZ KARACANı ANIYORUZ MİLLİYET,kurucusu ALİ NACİ KARACAN'ın aziz hâtırasını bugün bir daha hürmetle anacaktır.Beş yıl önce kaybettiğimiz ALİ NACİ KARACAN,etrafına topladığı genç arkadaşlarının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • öğreten îş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI Y,AZI ve T EKSER Merkez:Beyoğlu İşleri için de Türkiyenin en tını kurmuş ve iş kabulüne Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokıışu aubesl:Lal* Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1960
  • KIBRIS ANLAŞMASI PARAFE EDİLD Ağustos'un üçüncü haftasında 650 kişilik Türk birliği adaya gidecek KIBRIS BİRLİĞİ l AHMET PERKERJ Kıbrıs'a gidecek birliğimizin eğitim hazırlıkları tamamlanmıştır.Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • I r«~r#a»i KİST-İM£' SİYASET DÜNYASINDA Könen LONDRA'dan yazıyor Silâhlanma meselesi GEÇEN Mayıs ayında Paristeki Zirve Konferansını sabote eden Sovyet Başvekili Kruşçev son olarak da Cenevredeki Silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • ŞEMSE S RKAP ve RADYO DEPOSU I RADYO TOPTAN SATIŞ YERİ 0»TCı»nl»« Han T»l 22 86 26 ŞENSE8 eivil.ll,IIK PLAK «JU.AM] OTOMATİK PİKAPLARIN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • 24 Kalem Muhtelif Cins Kereste Alınacaktır Bakırköy fabrikamız ihtiyacı için 24 kalem muhtelif cins kereste kapalı teklif almak suretile satın alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Altın Uzmanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] En sıkı İşinizin arasında biri gelecek.Çalışmanıza mâni olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 1* Şubat] Sabırsızlıkla bekiediğin!z İnaan gecikecek.İstediğiniz yer* fidem irecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 i 3 4 '«3TİB—~n 1 7 di 8 9 SOLDAN SACA:1 Memurların her türlü hallerinin yazıldığı yer;Kötü fena.2 Nişan iz;Kimyevî ı bir gaz.3 Çoğu bacaklarda olan ağrılı bir rahatsızlık;Halk Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • J I SİNEMALAR v_BEYOĞLU AI.KA/AK Tel:14 25 62)1 Cezayir Kahramanları Vlviatıt Romanca Türkçe.2 Esrarengiz Ev Julia Arnoll Renkli lng.ATLAS Tel:440835)1 Cesur Adam Glerın Ford Renkli lng.2 Aşka Susayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • Darüşşafaka Spor Küibünden Kulübümüzün umumi hey'et toplantısı 10 Temmuz 1960 parar günü saat 30 da Darüşşafaka Lisesinde yapılacaktır.Sayın Darüşşafakalılarm teşrifi rica olunur.İdare Heyeti R U Z N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • OTOBÜSLERİ ANKARA İSTANBUL JET otobüsleri firması altında bir çok yazıhaneler JET otobüsleri için bilet kesmektedirler.Aslında Firmamızla hiçbir alâkası olmayan ve otobüslerimize bindirilecekteri zann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • ı B Yılların itimatsızlığı İR fişe şampanya kaç paradır?Bilemedi yarlık bir devlet bütçesini elinde tutan bir iktidar adamı,kendi cebindeki parayla da olsa,İ bir işe şampanya içti mi,fısıltı başlar:Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • ZEYTİNBURNITNDA BİR CESET BULUNDU Zcytlnburnu Süm?r mahallesini»!kum iskelesi civarında evvelki gece saat 20 aıralnrında 25-30 yaslarında bir erkek cesedi bulunmuştur,üzerinde sarı kırmızı kemerli may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • AYFER KAR ve A M SABtT ANÎ Kızları A müjdelerler rzu'nun doğumunu Güzelbahç» 5.7 NIsantajı 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • Sayın Doktorlara PROGYNON B Ol.Forte 1 Ampul x 1 cc Perakende Satış fiatı TL.3.15 Schering A.G.Berlin Eczanelere yeter ölçüde dağıtılmıştır.Schering A.G.Berlin lisansı ile İSTANBULDA BİRLEŞİK ALMAN İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • Edebiyatımız büyük bir eser kazanıyor:BÎR VARMIŞ BİR YOKMUŞ PORTRELER Yusuf Ziya ORTAÇ Yarm kitapçılarda arayınız.Fiatı 5 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Açık Eksiltme usum ile ihalesine talip bulunmayan 3000 kilo renkli üstüpünün eksiltmesi on gün uzatılmıştır.Muhammen bedeli 7710 lira olup muvakkat teminatı 579
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • Kayıtlar Başladı Orta ve İlse Talebelerine İNGİLİZCE KURSU İstiklâl Cad.284 Beyoğlu Yeril Mallar.KOÇ karsısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • 1600 öğrenci parasız okumak için imtihana Devlet hesabına bu yıl Oıta okul Ye Liselerde param yatılı olarak kabul edilecek «grencilerin giriş İmtihanlarına dün başlanmıştır.İstanbul'dan İmtihanlara 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • SAMSUN ve MARMARA'da KAÇAK EŞYA BULUNDU Dün limanımıza gelen Denizcilik Bankasının Samsun ve Marmara gemilerinde Galata gümrük muhafaza memurları tarafından kaçak eşya yakalanmıştır.Samsun gemicilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • BİR İLKOKUL TALEBESİ 3 GÜNDEN BERİ KAYIP Beyoğlu Kumbaracı yokuçu 120 numarada oturan Şükrü ve Aysel Yılmamı tek evlâtları 13 yaşındaki Zeki,tiç gündenberl kayıptır.Topçu Musa İlkokulu S İnci sınıf ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • IIIIIIİMİKIIIIMI.KIIIMIIMI.II Hinııııllıiiıııııııınııımllllııııınıı 1ll.niMMMllMMMMMMMIMIMMIIMIIMMMMMMMIMMIMM,MMIMIMMIMMMMMMMIIMIMMIMMMIMIIM.MMMMMIMI.M.M I İSTANBUL s e*.57 Açılış ve program 7.00 İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1960
  • YILIN 4 üncü ÇEKİLİŞİNDE TÜRK TİCARET BANKASI *umm*m* DnııllUBUlH»!mmmm l bİp.TALİHLİYE tff AYRICA 20 0 0 00 LİRALIK PARA ve APARTIMAN DAİRELERİ İKRAMİYELERİ 9583 341316?373 2625 762376?3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • GİYOTİNLERİN GÖLGESİNDE FRANSIZ İHTİLALİ DERLEYEN ÇETİN ALTAN İHTİLAL ARIFES İNDE H ihtilal nasıl başlamıştı?ihtilâlin başlama tarihi üzerinde eski tarihçilerle modern tarihçiler ırasında görüş farkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • t Kömür Nakliyatı Yaptırılacak Kuruot ve Oto Lâstiği Satın Alınacak.İstanbul Vilâyeti Daimi Encümeninden.1 İstanbul Vilâyeti dahilindeki 14 kazanın Maarif İdareleri ile ilkokullarına tahsis edilen 5 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • Bu hafta 19 Mayıs şenliklerinden nefîs bir tablo istanbul'un yeni Belediye Reisini tanıyor musunuz?Yukarıdan aşağıya doğru iyi örnekler lâzım Kırkpmar Şampiyonu Karabacak Türkiye'nin bilinmeyen tarafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askerî Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına.Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • TARHAN KOLEJİ Kayıtlara devam etmektedir.Tünel:49 47 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • AİR PRANCE Acentemizin tamiratı doiayısiyle II Temmuz 1960 tarihinden itibaren:*f Satış ve rezervasyon servisleri ayni hanın asmakatına nakledilecektir.Adres ı Cumhuriyet Cad.No.Tel.47 il 30-31-32 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • SÜRPRİZ Gömleklerinde Günde Gün 40 10 BEDAVA Satışları devam ediyor.AMİRALİ Beyoğlu,M.K.M.Bahçekapı,RANA GÜL Doğubank yanı Pangaltı,ALFA Kol.Şti 6 Yolağzı Kadıköy,CEVAT Yeni Postane Caddesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • Turgutlu belediyesi 5 milyon lira borçlu TURGUTLU,HUSUSÎ Kazamız belediyesinin İller Bankasına 5 milyon lira borçlu olduğu öğrenilmiştir.Bu borcun 1,5 milyon lirası elektrik tesisleri İçin 1952 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • Eichmann'ı bir Alman müdafaa edecek KOLONYA,A.A.Robert Servatius adında 65 yaşında bir avukat,6 milyon Yahudiyi öldürmekten suçlu eski nazl albayı Adolf Eichmann'ın müdafaasını üzerine almayı kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • "Atatürk gençliğinin gafillere son ihtarı,Ankara Üniversitesi öğrencileri,inkılâp hareketi aleyhinde bulunanlara bir broşür yayınladı ANKARA HUSUSİ" Ankara Üniversitesi Talebe Birliği,«Atatürk Gençliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • [KEYSTONE] CflCİÇTI EDE KARCI Balya'da Faşist partisinin senelik kongresini AMlldl aktetmesi münasebetiyle Faşizm aleyhtarları polis ve parti mensuplarının karıştığı hâdiseler olmuştur.Resimde,faşistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • [ÎLHAN DEMiREL] Sulh yolunu arıyor 27 Yaşında Macar gazeteci Tibor Heredy «Sulh yolunu» bulmak gayesiyle oto-stopla Hindistanlı gitmektedir.Tibor Hindistanda Budist papazlarından felsefe eğitimi görec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • İzmir'i yakmak isteyen bir partizanın duruşması İZMİR,HUSUSÎ 722-T parolasiyle millî inkılâp aleyhinde nümayiş tertibine teşebbüs eden bir partizan dün Bornova Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmağa başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • İnkılâptan sonra Siirt'te ilk basın davası açıldı SİİRT,HUSUSÎ Millî inkılâp hareketinden sonra savcılık ilk basın dâvasını şehrimizde Cikan «Siirt Ekspres» gazetesi aleyhine açmıştır.Suç rlduğu iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • İhsan Nami Köroğlu vefat etti Gazeteciler Cemiyeti âzasından,İhsan Nami Köroğlu vefat etmiştir.Köroğlu gazetesinin sahibi olan merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şişli Car.ılinden alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • istanbul Asliye 9 Ceza Hâkimliğinden Esas No:1960/186 Hakim:Avni Krkınıt 7133 Karar No:1960/181 Kâtip:Halil Ö/avcı C.Sav.Kaçakçılık B,No:345-278 KARAR İstanbul C.Savcılığından 16/6/1960 tarih ve kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • KUĞULU IİÜKS ÇİVİTLERİ YENİ VE UCUZ FÎATLARINI I' I I I I I II III TAKDlM EDER:32 lik PAKET 300 48iik paket "52 450 Krf.Krj.NİL KOLL.ŞTİ.TAHTAKALEtYENl SARK HAN 3 i TEL i 27 21 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • I Ali Naci ile hasbihal j E AMANIN ne amansız bir seyri var Ali Naci.Seni kaybe-i M deli beş sene olmuş.Seni kaybcdeli tâbiri umumi bir söz-E dür.Çünkü seni sevenler seni asla kaybetmediler,sen da-ğ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1960
  • A6DULCANBAZ İN MACERALARİ ¦HHHİ TATAVIANIM £H KûcûKGffmTıaKtisini çöK7ırr 6İLPB Wtf 0!A*ö"AMM yenvepi'kkat kesilen aboöl.CANgAlVf AK-KADfiŞlARjNABlfA £iNl$MI(ZKAK fffifölTBfefflltö BülAMAl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • W Cd&IM J J 2.flll İmi r #QŞ&ŞA;kt^ NEDEN vûtcTıNi BU HERlPLE Öl_OueciYORS-IN GÛZEÜM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • MCTBUİK VCtZAAEM SİNE/VVA i4t-ifH VOtC.fMASTAVı\SAŞıM AÛlKıVOK.ÇEfOl» «CAiZ$ \DAN.İMİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yan İçlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yit MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • HİCRİ Perşembe RUMİ 1380 7 1378 Muharrem TEMMUZ Haziran 12 19 6 0 24 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 4.36 8.52 Öğle 12.19 4.35 İkindi 16.19 8.35 Akşam 19.43 12.00 Yatsı 21.45 2.01 İn ıs âk 2.18 6.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • İstanbul Topkapı Maltepe 108 No.Satınalma Komisyonu Başkanlığı 1 11 Baş hayvan açık artırma suretiyle satılacaktır.2 Açık arttırması 6 Temmuz 19(i0 Çarşamba günü saat 10 da Edirnekapıdaki Belediys hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • İst.uz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Pazarlık usulü ile 5000 Liralık Paça«ra satın alınacaktır.Tahminî fiatı 250 kuruş olup kat'î teminatı 750 liradır.2 Pazarlığı 9 Temmuz 1960 cumartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • İzmir Belediye Reisliğinden.Encümen Muamelât Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince,Kültürparkta Lozan ve 2f Ağustos kapıları arasındaki tenviratın yeraltı kablosuna tahvili ve Fuar Elektrik ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • I Hürriyet ve Demokrasi E Geçen hafta İçinde yLirtla 109 eser basılıp derlen-E di.Bunlardan BO'l kitap,19u broşür;102'si telif,7*si ss tercümedir.İstanbul ve Ankara'da 47'şer,öteki çe-E s birlerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • YAKUT 12 Giyinik olduğunuza göre,herhalde İılr aralık ¦«ağıya İnmeyi düşünmüş olacaksınız değil mi efendini?Bak,bak,bak.Köftchoıa bak.Bizim oğlan bunun iıılılıar olmadığına peşinen karar vermişti gali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1960
  • ^»W^MI^ BAKANLARIMIZ ÂMİL ABTUS Devlet Bakanlığına seçilişinden iki saat sonra Başbakanlıkta Gürsel'in basın toplantısına katılan Artus'a Devlet Reisi "Siz hangi gazetedensiniz?diye sormuştu ERDOfiAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • PARTİLERİN OCAK VE BUCAK TEŞKİLATLARI LAĞVEDİLDİ t Bojtaraft Birincide MADDE:4 Slyaal partiler tüzüklerlnt,faaliyetlerine müsaade olunduğu tarihten İtibaren bir ay İtinde bu kaman hükümlerine uydurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Tarsus'ta halk ve işadamları 615.000 lira bağışta bulundu TARSUS,HUSUSÎ Ticaret,re Sanayi Odasında yapılan bir toplantıda hazineye 225 bin lira tebsrru edilmiştir.Çukurova Sanayi İmletmeleri 100 bin,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Vali Muavinleri ve Kaymakamlar arasında tâyinler yapıldı t Boştarafı Birincide verek kaymakamlığına,Adalar Kaymakamı Hilmi Keçici Fatih Kaymakamlığına,Beykoz Kaymakamı Cemil Saıgut Bakırköy Kaymakamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Bir motor Sirkeci önlerinde ^batjı Pazar günku fırtınada hasara uğrayarak delinen Büyukada İsimli motor dün Sirkeciden hareketle Kadıköye giderken «ıı alını» ve batmaya bajlamıjtır.Civardan geçmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Bedelsiz ithalâttan 68 otomobil geldi Bedelsiz İthalât kararnamesinden faydalanılarak «eti'l'en «on parti GR adet otomobil dün limanımıza gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • "İNKILÂP KERVANI,ANADOLU YOLUNDA 6 Baylarah Biıinrirle kanım nazarında vatandaşların eşit haklara sahip ulduğu.W* Hürriyetin manâsı ve hududu.[S Din mevzun:Lâiklik.LaikligiııMln-sizlik demek olmadığı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • SANAYİ ve İHRACATÇI KREDİLERİ GENİŞLİYOR fc Baştarafı Birincide bît edebilecektir.«İhracatı geliştirme merkeria adı altında bir iktisadî devlet teşekkülünün kurulması hakkındaki tasarı da Mitli Birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • GÜZELLİĞİNİZİN HAVAYA İHTİYACI VARDI*.Temiz ve kusursuz bir tene sohlp olmak 'cin bulunan sihirli formül deri hücrelerinin daha iyi nere» alması ve kan dolaşımının takviye edilmesidir.Bunu sağlamak fç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • 1«MMWH M.S.B.İstanbul I.No.Iı Satmalına Kom.Bşk.dan:Pazarlıkla aşağıda yazılı yiyecekler satın alınacaktır.Şartnameleri komisyonda görülür.TUTARI M.TEMİNATI CİNSİ MİKTARI Lira Kr.Ura Kr.İHAM?GÜNÜ SAAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • naa ODEON YENİ ÇIKAN PLÂKLAR »ıı MÜZEYYEN SENAR I 291 YES*T' Ö»WBK GİBİ un «ı F£S BAŞIMA I A 990 KSİMDEN AYRILDIM Ceylân)L" YORGUN BİR PINAR GİBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI SIZI AKAR VE YUVA SAHİBİ YAPAR Yeni şartları havi tafsilatlı broşürlerimizi şubelerimizden isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TAKSİTLE kelepir arsalar,Maltepcde denire,Adalara karşı paraellenmis arsalar 8/7/960 Cuma günü 10 da Kartal İcra Dairesinde müzayede ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun yalnız 1.sınıfına,Denip Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Selanik Bankası T.A.Ş.'nin 35.000 LİRALIK KEŞİDESİ 30 Haziran 1960 günü Beyoğlu 4 üncü Noteri huzurunda yapılmıştır.Kazanan ikramiyeleri bildiriyoruz:Çıkan Kazanan ikramiye hesap Lira No.su Şubeler 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • BEVAN ÖLDÜ LONDRA,AP.RADYO İngiliz İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Mr.Aneurln Bevan dün aksam üzeri sayfiye evinde ölmüştür.62 yaşında olan Bevan 7 ay önce bir karın ameliyatı geçirmişti.Hastalığının n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Siirt D.P.İl Başkanı tevkif edildi HUSUSİ D.P.il Başkam Hüsnü Oran'ın evinde yapılan aramada külliyetli miktarda kaçak eşy« bulunmuştur.Sanık ile kardeşleri tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • "DEMOKRAT İZMİR,1 TAHRİP EDENLER DÜN YARGILANDI t Başiaraj\Birlncidt Sanıklardan Eıbey Nallıoğlu v» evvelce Demokrat İzmir gazetesinde yazı 1.3leri müdürü olarak çalışmış bulunan D.P.11 Nuri Erdöl İse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • İktisadi teşekkül Memurları partilere Giremeyecekler Profesörlerin durumu,kanun tasarısı Millî Birlik Komitesinde görüşülürken belli olacak ANKARA,HUSUSÎ Memurların partizan baskıdan uuk luuıünulHU iv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • KORELİ SABIKLARDAN 4 ü İDAM EDİLEBİLECEK SEUL,RADYO Muhakeme edilmekle oları sabık Ilhee hükümetinin 4 azâ^ı hakkında yeni iddialar İleri sürülmüştür.Bu İddialar bu şahısları idama götürebilecek mahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • İzmir'de 25 D.P.li tahliye edileli İzmir,hususî Poligonda nezaret altınd» tutuları D.P.lilerden 25 kişi dsha dun sorgularını müteakip tahliye olunmuşlardır.Tahliye edilenler şunlardır:Mansur Duyan.Ogü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • ÇUVAL Haftalık Siyasi Mizah Gazetesi ÇUVAL Kâbuslu günlerde beğendiğiniz tek mi&ah gazetesi idi ÇUVAL Hürriyet devrinin de yegâne mizah gazetesi olacaktır ÇUVAL Eski ve yeni devrin hikâyesini size anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • İstanbul Sıhhat ve İç.M.Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden Aşağıda cinsi miktarı rnıılıammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar sıhhî müe&seseler için ayrı ayrı hizalarında yazılı gun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • M.M.Y.4 No:u Sat Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile Ayaş birlikleri ihtiyacı için İOOO ton yiyecek,yem,yakacak ve eşya nakli yaptırılacaKtır.Ton kilometresi 59,9 kuruş olup talimini bedeli 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.07.1960
  • Egzostan çıkan kıvılcım Orman yangını çıkardı İZMİR,HUSUSÎ Bir kamyonun egzoşunden çıkan kıvıl cim,Komalpaşsdaki ormanların yanmasına sebebiyet vermiştir.Manisa plâkalı kamyonun şoförü yakalanarak tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.07.1960
  • SÜRPRİZ:MUHİTTİN BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ Adaletli futbolcu,Fenerbahçelilerin kendisini beklediği saatte Siyah-Beyazlılarla 35 bin lira karşılığında iki yıllık mukavele imzaladı Kaya 60 bin liraya kulübünde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • [HADİ İPEKYÜN] ALMAN IŞIKLANDIRMA MÜTEHASSISI GELDİ Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından Mithatpasa Stadının gece tesislerini kurmak üzere davet edilen Alman mütehassısı A.Ott dün uçakla cehlimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • BEYKOZ KONGRESİ bu Pazar yapılıyor Beykoz kulübünün kongresi Pazar günü saat 10 da kulüp merkezinde yapılacaktır.Sarı-Siyahlılar kongreden sonra transfer faaliyetine girişecekler v* daha evvelden tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • Güreş seçmeleri Cumartesi günü başlıyor Roma Olimpiyatlarına İştirak edecek olan serbest ve greko-romen güreş takımımızın İlk seçmeleri Cumartesi ve Pazar günleri Emlrgândakl kamp mahallinde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • Fenerbahçe mevsimi mağlubiyetle kapadı San-Lacivertlilerin,Brezilya'nın America takımına 1 O yenildikleri dünkü maç kalitesiz,zevksiz,sert ve gayri ciddî bir şekilde cereyan etti.Hakem Gürcan ve Juco'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • G.Saray dün Rusya'ya geçti Dün sabah Sarı Kırmızılı takımı Kars'taki taraftarları uğurladı,ilk maç muhtemelen bugün Rostov'da yapılacak Kılıç,istasyonda "Umum Müdürlükten izin aldık,dedi KARS,Hususî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • STANLEY ROUS Kurs idare edecek FİFA GENEL SEKRETERİ S.ROUS GELİYOR FİFA Genel Sekreteri 29 Temmuzda memleketimizde açılacak beynelmilel kursu idare edecek FİFA Genel Sekreteri Sir Stanley Rous ve İcra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • ANKARA TENİS TURNUASI BAŞLIYOR ANKARA,HUSUSÎ Ankara tenis kulübünün tertiplediği enternasyonal tenis turnuvasına Cumartesi günü başlanacaktır.Ankara,îzmir ve İstanbul tenisçilerinin iştirak edeceği tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ağustosta Bisiklet Federasyonu Ağustos ayı içinde Türkiye bisiklet şampiyonası yapılmasını kararlaştırmıştır.Bu yarışlara Türkiyenin mv'vtoŞI bölgelerindeki bisikletçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • İst.Spor'lu Ali Haysiyet Divânına verildi Istanbulspor profesyonel takımı futbolcularından Ali Berathgil dün kulüp nizamlarına aykırı hareket ettiği için haysiyet divanına verilmiştir.İdare heyeti ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • Mithatpaşa Kupası yüzme yarışları bugün Mevsimin ikinci yüzme müsabakası olan «Mithatpaşa pupası» yarışmaları bugün saat 16.30 da Moda Yüzme Havuzunda yapılacaktır.Kulüpler lisanslarını yetlştlrebildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • KISA HABERLER DEMİRSPORUN başarılı antrenörü Turbeky dün İzmire gelmiş ve Altaylı İdareciler İle anlaşmıştır.Turbeky'e İzmlrspor kulübü de talip olmuştur.VEFA kulübü teknik mücaviri Hayrullah Güvenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] CAYKOVSKİ GELDİ B" *pne Sekerhllal kulübünü çalıştıracak olan ı,»ih v-T.^HS Yu«wl,T «ki orta hafi Çay-S5S İ *flm,»t,r-«ödetil Yu-o.lav futbol antrenörü ÇaykOTikl dünkü Fenerbahço America
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.07.1960
  • Basketbolde uıun vadeli bir program Sezon 6 aya çıkarıldı.Basketbolün zümre sporu olmaktan kurtulması için çalışılacak BASKETBOL Federasyonu vadeli bir program hazırlamış ve basketbol sporunu kalkın-U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor