Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • bugün toplanıyor Yeni B.M.M.binasında ilk toplantısını yapacak olan Kurul 3 er kişilik 10 komisyon teşkil edecek ANKARA,HUSUSÎ YÜKSEK Soruşturma Kurulu bu sabah saat 9.30 da yeni Büyük Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • GAZETEMİZE GETİRİLEN' BAĞIŞLAR Ordu mensuplarımızın teşebbüsü ile açılan Hazlney» yardım kampanyasının başladığı günden 4 Temmuz akşamına kadar okuyucularımız gazetemize 1570 çeşitli ziynet eşyası,120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • ŞEHİR TİYATROSU HÂZİNE MENFAATİNE TEMSİL VERECEK Şehir Tiyatroları sanal kârları 16 Temmuz Cumartesi günü Açıkhava Tiyatrosunda hasılatı Hazineye kalmak üzere bir temsil vereceklerdir.Temsil edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • Türk seramikçileri bir dernek kurdu Türk Seramik Sanatçıları Derneği dün kurulmuştur.35 kadar üyesi olan Dernek seramikçiliği yaymak maksadiyle kurslar açacaktır.Bugün başlayacak kurslarda öğrencilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • Albay Erensü,1750 lira yerine 1750 krş.alıyor Belediye reisi Kurmay Albay Şefik Erensü Haftada iki gün Sular İdaresi İdare Heyetine Başkanlık etmesi karşılığı bütçeye konan 1750 lira aylığı reddetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • ğ GİYOTİNLERİN I GÖLGESİNDE I i FRANSİZ 1 I İHTİLÂLİ I S Tarihte yepyeni bir devir açan Fransız ihtilâli yüz yet-mis,bir yıllık bir mazi ohııa-sına rağmen yeryüzünün çe-silli bölgelerinde insanlara hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • Kore'de sabıkların muhakemesi başladı y Aralarında 10 bakan,14 partili,3 bankacı ve 3 polis bulunan sanıklar ilk duruşmada yuhalandı DIŞ HABERLER SERVİSİ GÜNEY Kore'de 30 «sabık» in muhakemesine dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • Atom çalışmaları için Türkiye'ye 66 bin dolar yardım veriliyor ANKARA,AA.Milletlerarası Atom Enerjisi Komisyonu,Türkiye'ye atom çalışmaları için 66 bin dolar yardım etmeyi kararlaştırmıştır.Bu meblâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • 4 JSS sv:II t v3« 9 4v r spv r\v ffej &nW *V V,a^ *JSfe V ^8&»Bt.«S k-JftL.v 1 jM ^fâ$& £W;milliyeti IIİ Halil Cevahir idaresindeki 81034 plâka sayılı kömür yüklü IIEWIHfcUI bir kamyon Cihangir Pürtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • ÖMER SAMİ COŞAR KIBRIS'A GİTTİ Arkadaşımı/Ömer Sami Coşar,Kıbrıs C'ıımlıuıiıiyetnıin dokusunu gerçekleştirecek anlaşmanın imzalanmasında bıılunnıak UxeXC dün uçakla Lefkoşa'.va gitmiştir.Co-u Kıhrısta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • GÜRSEL'E YERİLECEK 1 İLHAN DEMÎRELI Devlet Tiyatrosunun başarılı I'arls turnesinin kostüm ve dekorları büyük bir kamyonla Aııkaıaya gitmiştir.Devlet operası genel müdürlüğüne tâyin edilmiş olan Cüneyt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • SABIK BAŞBAKAN YURT DIŞINA 600000 URA PARA KAÇIRTACAKMIŞ İZMİR,HUSUSİ Sabık Başvekil Adnan Menderes'in Avrupa'ya kaçırmak üzere.Millî harekâttan evvel Osmanlı Bankasına C 00 bin lira yatırdığı iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • KIBRIS'TASEÇİM tarihi açıklandı Temsilciler31 Temmuzda,Cemaat Meclisi ise biı haita soma seçilecek K LEFKOŞA,RADYO IBRIS'ta Temsilciler ve Cemaat Meclisleri için yapılacak seçimlerin tarihleri dün açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • iirsel af konusunda çalışıldığını söyledi Devlet Başkanı "Seçim için epeyce vakte ihtiyaç var„ dedi I MİLLİYET Devlet ve hükümet reisi Orgeneral Cemal Gürsel,dün öğleden sonra «Hürriyet Mücadelesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • lir.Meclis başkanı irin yapılmış olan köşkte yapılan aramada konsol ve çekmecelerin Közlerinden çıplak kadın resimleri çıkmıştır,Koraltan'ın bu resimleri bizzat çektiği tesbit edilmiştir.Boş olarak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • C.Bayar 9 Arap atını Haradan bedava almış BUKSA,HUSUSÎ Karacabey harasındaki suiistimal ıhkikatı sona ermiştir.Celâl Bayarın hatadan 14 Arap atı satın aldığı ve bunlardan beşinin ücretini sembolik ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • r SB¥ ¦f1 cc.TEDAVİ Bir havadis:«C.H.P.Anayasa hakkındaki sürüşlerini tamamladı.Ha,demek şimdiye kadar görüşleri yarımmış.Eh doğrudur.Çünkü dostlarımızın gözlerini sâdece biraz aralayabilmişti.Şimdi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • KARACAN'ı ANIYORUZ Yarın,gazetemizin kurucusu ALİ NACİ KARACANııı ebediyete intikalinin beşinci yıldönümüdür.Milliyet ailesi ve dostları lıer yıl olduğu gibi bu yıl da.azix AH NACİ KARACAN in mezarı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları Ağustos,devresi için Kayıtlara başlandı GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu Ağacanıii yanı No.3 Tel:44 63 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • Tahkikat Komisyonu Zabıtları yayınlanıyor Millî Birlik Komitesi sözcüsü,komisyona ihbarda bulunanların da açıklanacağını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi adına dün yapılan basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • Sabıkların sadece izmir'de 200 parça emlâki tesbit edildi İZ.MİK.HUSUSİ Halen Ya.ssıada'da mevkuf bulunan sakıt iktidar mensuplarının İzmir ve civarındaki gayrımenkulleri tapu kadastro müdürlüğünce te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1960
  • İki profesörün UNVANI ALINDI ANKARA.AA.İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Bedi Ziya Egemen ile Ziraat Fakültesi profesörlerinden Sedat {Carısu üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmışlar ve akademik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • r;İKİISÂT fe TÎC A1ET Piyasadaki genel s GEÇEN halta içersinde İstanbul piyasacı,son yıllar artında pek rastlanmamış bir durgunluk içinde bulunuyordu.Tüccar umumiyetle para darlığından,ithalatçı kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Eskişehir Şeker Fabrikasına mesafelen aşağıda gösterilen kantarlardan Fabrka silolarına veya demiryolu kantarlarına hizalarında gösterilen pancarlar naklettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î 2 3 4 5 6 7 8 9)SOLDAN SAĞA:i İtibar;Uyandırma.2 Gözetleme;Genç ve güzel kadın.3 Devam ettirme;Sanat.4 Tersi ince kamış;Alaturka musikide bir makam.5 Tersi mabut;Elinden her zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] Yıldız tesiri düzeldi.İslerinizden iyi neticeler bekleyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dünden daha gü7el ve neşeli bir gün yaşayacaksınız.BALIK BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • IHIM llllHlllllllllilıııllllıııtlıı illiliHllllllllil.il Ilı n.ıi'i.ıu.ı.ı.ı.ı.ı İSTANBUL i G.57 Açılış ve program 7Q0 E İki rnarş 7.05 Pasodobleler E 7.15 Oyun havaları 7.30 Karıcık E sabah müziği 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Cezayir Kahramanları Vivlnne Romanee Türkçe.2 Esrarengiz Ev Jıılia Aruoll Iteıık-II İngatlas Tel:440835)1 Cesur Adanı Glenn Font Renkli İng.2 AşKa Susayanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • TEŞEKKÜR 2 Temmuz Cumartesi günü llarb Akademisi salonlarında Beşiktaş Şair Nedim İlk Okulunun Diploma töreni yapılmıştır.Bu toplantı İçin bize salonlarını veren Harb Akademisi kıymetli kumandanlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • Dış hatlarda vapur seferleri azalmıyor Denizcilik Bankası «Seyalıat tatuüdine rağmen dış hat vapur seterlerini azaltmayacaktır».Umum Müdür tarafından dün basma dağıtılan yazılı beyanatta bu husustan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • MEHVAR Saylak)BALKAN ile NECDET BALKAN Nikahlandılar Beyoğlu 5/7/19G0 «L.V'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • TRAMVAYLARDA EN ÇOK ÇANTA UNUTULUYOR Son bir ay İçinde I.E.T.T.İdaresi vasıtalarında en fazla unutulan eşyanın çanta olduğu görülmüştür.Yolcuların unuttukları çanta sayısı 71 dlr.Bunun dışında 45 1 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • ÜNİVERSİTELİLER DEV-RİM GEZİSİNE ÇIKIYOR Üniversiteli gençler ay sonunda 125 kişilik 3 kafile halinde Trakya bölgesindeki köyleri gezerek »27 Mayıs İnkılâbının gayesini» izah edeceklerdir.Çenelerin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • A I Kavga zordu,düşünme daha zordur I* T İS ve kızguıhk yazıları en kolay yazılan JLjL yanbtfte.Eski iktidar zamanında bu çeşit yazıların E en güzel örnekleri verildiim.ılı bir küçük fıkra,perdelenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • İl.AFŞARUGLU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRLU.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDİKULE TELr(robrika)212 8l8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • Hal'den diğer şehirlere ebze ve meyva nakil menedilrniştir.Bu karar bilhassa şu iki noktadan faydalı olacaktır:WJâ ıstaııbııla getirilen sebze ve meyva tamamen şehirde satışa arzedilecektir.H Kabzımal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • Topkapı hadisesiyle ilgili tevkif edilenler 24'e çıktı Topkapı hadiseleriyle İlgili olarak tevkif edilenlerin sayısı,dün 24 e yükselmiştir.CHP.Genel Balkanı tnönü"yü Topkapı dışında linç etmek suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • KONGRE-BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜNDEN 1.Kulübümüz idarî organlarının seçim kongresi 17/7/19C0 pazar günü saat 10 da Beşiktaş Suatpark sineması salonunda yapılacağı,kongre giriş kartlarının kulüp lokali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • DOĞUM YILDIZ MUTLUAY İle Gazetemiz tertip personelinden NAMIK MUTLUAY Bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler.Yi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Beher tableti 500 mgr.Askorbik Asid ihtiva eden C'Vff«^5oo 20 tabletlik tüplerde depolara tevzi edilmiştir.Dr.İHSAN SAMİ LABORATUARI Gürün Han kat 9 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • EMNİYET m SANDIĞI 28 Eylül Keşidesinde 1 Kişiye Erenköyde 50.000 Lira değerinde Apartman Dairesi 1 Kişiye 1ÖÖOO Lira 2 3 ÖOpO'er Lira 15 15.0Ö0 Lira 390 Kişiye 6&.000 Liralık";PARA ikramiyeleri 15Q.0Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1960
  • BALMUMCUDA 158 EVE SU VERİLİ YOK Balmumcu Çiftliği civarındaki 158 mahalleye sw verilecektir.Mahalle halkının müracaatı müibct karşılarının} ve Sular İdaresi Müdürlüğü su getirilmesi itin eahşnıaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1960
  • TEMMUZ I960-MİLLİYET1 SAYFAı t p«C"î»J m BAŞLARKEN stanbul'un zaptiyle bağlayan «Yeni Çağ» Fransız ihtilâlile kapanacak ve ihtilâl başka bir çağın kapılarım açacaktır:«Yakın Çağ».Fransız İhtilâli kast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • SAHNE AğKMtnİ «MuciMK OAKa*As«-ai A^l_AÇ/yMVACAS.PA1R.SÖJt eeoıw„ iiis^iyssiöi S«V ESMADA km V/fevv u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • c Öksüz y^Mi vu^asima TAŞINDIKTAN SONRA AMMA CAKA SATıVOK—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • XANI TÖÜN DERT OR-TAâ'NA qizi*» İCıN xânİ Ben N.ÛS'1-ONU KEN DİM£ OEKT EDiP OKAXA Gİ"C isı—WABnjB.ı2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Pazarlık suretile 50 adet merasim kılıcı tamir ettirilecektir.Keşif bedeli 1770 Ura olup,kat'î teminatı 2fi5 lira 50 kuruştur.2 Pazarlığı 11 Temmuz 19fi0 pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom Başkanlığından:Aıık ara 1 Kapalı zarf usulü ile 750.000 metre gaz idrofil satın alınacaktır.90 Cn eninde olanının muhammen bedeli 750.000 lira,geçici teminatı 33750 liradır.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • YAKUT(11 Dış kapıda kimse var mı?Başı ile tasdik işareti yaptıu—Merak etme icabeden tertibat alınmıştır.Onun ne kadar kabiliyetli,zebir gibi bir zabıta âmiri olduğunu bilirdim ama yine de sormaktan ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • 5.İSKORPİT SITraJJNER Iskorpif denizlerimizde Trakonya ile Varsam'dan sonra,dikenleri ikinci derecede zehirli olan balıklardandır.Şekil ve görünüşü İtibariyle çirkin,sevimsiz bir balıktır.Yan taraflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • Eskişehir As.Sat.Kom.Bşk.lığından Aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler KAPALI ZARF)usuliyle satın alınacaktır.Ciılsi Miktarı Muh.bedefi Geçici tem.Patates 124000 Kg.62000 Lira 4350 Lira Kııru so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • Milliııef t^ta^k.S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yar:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • HİCRİ 1380 Çarşamba 6 RUMİ 137G Mrhar-TEMMUZ jlaziran 11 19 6 0 23 VAKİ T VASATI EZANI 8.51 4.35 8.35 12.00 2.01 6.33 j Oünoş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.35 12.18 16.19 19.44 21.45 2.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1960
  • r,BAKANLARIMIZ DANİŞ KOPER Devrim hükümetinin Bayındırlık' Bakanı "Politikadan anlamadığım için daha çok idarî vazifelerde bulundum,bugün de ayni karardayım,diyor İLHAMI SOYSAL ORTASINDAN birbirine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • A^mlUS W KOMPLE SINAİ TESİSAT İHRACATÇISI Aşağıdaki hususları imal eden komple tesisler takdim eder Silis tuğlaları Seramik tuğlalar Yapılmış inşaat unsurları ilk teksif)Kireçleme ve kireç,alçı yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • DENİZLİ ASKERÎ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Cinsi Patates Kuru soğan Karpuz Taze üzüm Miktarı 180 Ton 75 Ton 80 Ton 5ü Ton Muhammen Tutarı Geçici Teminatı ihale Günü Tarihi Saati 90.000.30.000 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂN!959/8G Kadıköy İçerenkoy Mahallesi Sonbahar sokak yeni 63 kapı 2Û5 pafta,801 ada,12 parsel sayılı ve 6G6 M2 miktarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • KORE'DE SABIKLARIN MUHAKEMESİ BAŞLADI İt Bastarafı Birincide leri bulunan snnıklar ballarını öne eğmişlerdir.10 Bakan.14 partili,3 bankan ve 2 polisten müteşekkil sanıklar gurubu sabahın çok erken saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • C.Bayar 9 Arap atını Haradan bedava almış ğ Baştarafı Birincide atla satmak yetkisini sağlamıştır.Bu yetkiye dayanarak da Başvekâlet müsteşarı Ahmet Sa;m Korur'a beheri 350-450 lira arasında satılan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • BEŞİKTAŞ TRANSFER BORSASINA GİRDİ t Başturafî Altıncıda cefilne önümüzdeki günlerde karar verecektir.GÜVEN,BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAYACAĞINI SÖYLEDİ Beşiktaş kulübünün bu sene lzrnirspor'dan amatör olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Bayar'a ait saklanan 3 balya eşya bulundu Baştarajı Birincide rilıuis olan hediyeler bir kısın» döviz ve mücevherat bulunmaktadır.Sefarethane mensupları Nilüfer CüTsoy'a binanın kendilerine kiralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • G.Saray Kars'tan bu sabah hareket ediyor t Baştarafı Alîmeala matııamemize güre şu anda Feriköy,i/ınhspor ve Altay kulübünün oyuncularıdır.Bu futbolcuların Galatasaray kulübüne tescil muamelesi tamaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Diyarbakır'da iki Nurcu yakalandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimizde sayıları hayli kabarık elan Nurcular son günlerde yeniden faaliyete geçmişlerdir.Dün Ulucamide namazdan sonra Saidi Nıırsinin kitaplarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Kaçak Haca giden ve eşya getiren 5 kişi yakalandı DİYARBAKIR.HUSUSÎ Pasaportsuz olarak Suriye yolu ile Hicaz'a gidip dönen Adem Deniz.Emine Ceıki,Ayşe Ateşoğlu.Hüseyin Erer ve Ayşe Güler adlı hacılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Dört ayaklı bir ördek dünyaya geldi YALOVA,HUSUSİ Bir müddet ünce kuluçkaya yatırılan yumurtalar arasından dürt ayaklı bir ördek yavrusunun çıktımı hayretle görülmüştür.Sıhhati gayet yerinde olan yavr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • DİYARBAKIR'DA İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU DİYARBAKIR,HUSUSÎ Dün şehrimizde fecî bir uçak kazası olmuş ve iki pil\»t şehit düşmüştür.Okunmuş gazeteleri köylere almak için uçuşa çıkmış olan bir topçu keşif uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Gürsel,af konusunda çalışıldığını söyledi t Baştarafı Birincide lanındır.Evet,hasın bir millet topluluğunda nurdur ve şuurdur.Onu akıllı oıanlar karartmağa çalışmamahdır.Gazeteciler Cemiyetinden Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • istanbul 5 inci İcra Memurluğundan 960/2073 Bir borçtan dolayı mahcuz olup sarılmasına karar verilen bir adet 14000 Ura kıymetinde îst.51408 pilâka sayılı 51 Model kayzer markalı otomobilin birinci aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Urla Belediye seçimindeki hâdiseler tahkik ediliyor D.P.İlleri» «çimde» evvel sari,partizanlara sopa dağıt,p bir çok vatandaşı dövdürüp nezaret altına aldırdıkları iddia ediliyor İZM üt.HUSUSÎ Geçen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • emisyonu zabıtları yayınlanıyor t Eaştarafı Birincidg cevaplandıran Kaplan,Millî Korunma Kanununun kaldırılması meselesine temasla şunları söylemiştir:«Millî Korunma Kanununu kaldıran tasarı Komisyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • PARÇA SAÇ SATILACAKTIR Kilit,menteşe,v.s'.imalâtçıların nazarı dikkatine Takriben 75 ton tutarında,muntazam şekilde,muhtelif kalitede,0,88 ilâ 3 mm.kalınlığında parça saç,teklif alma suretiyle satılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • M.M.V.4 No.lu Sat Al.Kom.Bşk.dan Kapahzarf usulüyle Keson kuyu inşaatının işçiliği yaptırılacak kesil bedeli 48'906,1?lira olup geçici temina'ı 3G75 liradır,ihalesi 25-'7/1960 pazartesi günü saat 11.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Susurluk Eğitim Taburu 500 şişe kan verdi Ege.Marmara Bölgesi ve Trakyada 1 aylık bir geziye çıkan Kızılay Kan Merkezi seyyar ekibi aldığı kanın İlk partisi olan 500 şişeyi şehrimize göndermiştir.500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TAKSİM Sıraselviler caddesinde be?odalı kaloriferli tam konforlu kat.22 62 04,Akşam 49 27 27.LEVENTTE ucuz sat.Evler tediyatta kolaylık 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Bursa Gazeteciler sendikası koncgre yaptı BURSA.HUSUSİ Bursa Gazeteciler Sendikası kongresi yapılmıştır.Kongrede Meslekî dilekler ve temenniler ileri sürülerek bâzı kararlar alınmış ve seçim yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • İKİ AMERİKALI ÜÇ GÜNDEN BERİ KAYIP Amerikan Konsolosluğu dün Liman Başkanlığına müracaatla şehrimizdekl Amerikan personelden Mlster İle eşinin cumartesi günündenberi kayıp olduğunu bildirmiştir.Mr.yil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • ŞEHİR TİYATROSU HAZİNE MENFAATİNE TEMSİL VERECEK Baştarafı Birincide parça ziynet eşyasından 1144 ü alyans,140 ı çeşitli kıymetlerde altın lira,31 i küpe,119 U çeşitli yüzük,17 si bilezik 53 ü çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1960
  • Fare Avı Heyeti diploma aldı 1 Mayıstanberi Almanya'da bulunan ve kurslara katılan Denizcilik Bankası heyeti geri geliyor Bir emekli doktor İle 2 sağlık memurundan müteşekkil «Fare öldürme tetkik heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.07.1960
  • Ali Yücel'in durumu tetkik ediliyor Millî güreşçi "Benim suçsuzluğum isveç polisinin hâdise günü tuttuğu zabıtla sabittir,dedi.Umum Müdür Güreli "Dâva üzerinde hassasiyetle durulduğunu,söyledi Yavuz B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • ALMAN MÜTEHASSIS BUGÜN GELİYOR Mithatpaşa Stadının ışıklandırılması için Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce davet edilen Alman Mütehassıs Richard A.Ott,bugün uçakla şehrimize gelecektir.Batı Almanyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • TAŞ ANS SASINA GİRDİ Siyah Beyazlılar dün Adaletli Erdoğan,Çetin,Beykozlu Ekrem ve İzmirsporlu Ay kuta 100 bin lira transfer ücreti ödediler.Muhiitin F.Bahçede MUHİTTİN Fenerbahçe'de TRANSFER faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • İZMİRSPOR KULÜBÜ ANTRENÖR ARIYOR Yeni mevsime iddialı bir şekilde girmek kararında olan İzmirspor kulübü bir temsilcisini ehliyetli bir antrenörle anlaşmak üzere gelirimize göndermiştir.İdareci Sami ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • ttUM V I H3I1Ç6 America ile oynuyor Bugün saat 17.30 da başlayacak olan maçla Sarı Lacivertliler tam kadro ile yer alacaklar ve sezonu kapayacaklar FENERBAHÇE profesyonel takımı bugün 17.30 da Mithatp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • Yeni millî lig fikstürü kulüplere dağ.t.ldı Federasyonca hazırlanan iki taslaktan ikincisine göre maçlar daha cazip hale getirilecek ve eşler değişecek C)C\AĞUSTOSTA başjama-^jll sına karar verilen mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • Balkan Turnuası Gerçekleşiyor F.Bahçe Kulübünün teşebbüsünü Futbol Federasyonu da destekleyecek FENERBAHÇE Kulübünün Balkan memleketleri arasında şampiyon kulüpler statüsü çerçevesi dahilinde bir orga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • GÜNDÜZ RUSYA'DA Galatasaray futbol takımının Rusya'da 15 gün sürecek turnesinde yapacağı karşılaşmaların tafsilâtını arkadaşımız Gündüz KILIÇ'ın kaleminden okuyacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1960
  • G.Saray Kars'tan bu sabah hareket ediyor Rusya'ya izinsiz götürülen Cenap,Samim ve Ayhan ile G.Saraylı idareciler Merkez Ceza heyetine veriliyor.Ayhan ve Cenap'ı da kulüpleri ayrıca cezalandırdı [HADİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor