Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • i 1ASAF UÇAR] Amerika ve Türkiye arasında bir milyar liralık anlaşma imzalanıyor,solda)Amerikan Sefiri F.Warren ve Dıj İdleri Bakanı.Selim Sarper.Amerika dün 1 milyar lira hibede bulundu Serbest bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • HASTA BİR GENÇ KIZ HAZİNEYE ZURİH'TEN KÜPELERİNİ GÖNDERDİ ANKARA,AA.8 yıl evvel tutulduğu bir hastalık neticesinde mafsalları birbirine kaynayan ve şimdi 15 yaşında bulunan Meral Gürzel adında bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • DURUM 1 AMERİKAN YARDIMI 11 A MERİKA Birleğik Devletleri istiklâle kavuştuğu günün yıl-S dönümünde güzel bir jest yapmış ve Türkiyeden alacağı a olan 1 milyar lirayı serbest bırakmıştır.Bu büyük hiben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • [RÜCHAN ÜNVERJ Darülacezede ilıtiyar bir hasta,müessesenin yeni müdürü Kurmay Yarbay Adnan Selikoğlu v» başhekim vekili Dr.Necdet Ejder*» derdini anlatıyor.Darülacezede yapılan yolsuzluklar açıklandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • [İLHAN DEMÎRELJ Devlet ve hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel dün tabah vilâyetle İstanbul gazetelerinin sahip,başyazar ve neşriyat müdürleriyle konuşmuştur.Solda)Gürsel öğleden sonra da Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • V-I MENDERESİN,BÜTÜN ŞAHSÎ MASRAFLARIN/TAHSİSATI 1 MESTUREDEN ALDIĞI TESBİT EDİLDİ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • HASTALIK Eski tahkik komisyonunda gazetecilerin jıasıl sorguya çekildiğini tefrika eden bir gazete,üye Ekrem Anıtın,önüne gelene:lTlan,ben kimim,biliyor musun,diye sorduğunu yazıyor.Zâten bunu o devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • Yeraltı faaliyetine Girişen bir şebeke Meydana çıkarıldı İzmir'de' Ordu aleyhine nümayişe yeltenen 9 kişi nezârete alındı DENİZLİ,HUSUSÎ MİLLÎ inkılâp hareketine kargı cephe alarak menfî propagandaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • Fırtınadan 2 öldüğü an kişinin laşıjdı Bir kişi de kayıp.Dün de şiddetli yağmur yağdı.BİR gün önceki büyük kasırgadan sonra dün akşam da cehrimizde-»ağnak şeklinde yağmur yağrruğtir.Metrekârej-e isabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • IASAF UÇARI Yüksek soruşturma kurulu ilk toplantısını yarın saat 9.30 da yeni Büyük Millet Meclisi Encümen saluhunda yapacaktır.Diiıı yargıtaydakl kısa lıir toplantıdan »onra kurul üyeleri B.M.M.de ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • Artus "en az 11 genç öldürüldü,dedi Devlet Bakanı yolsuzlukları re kanunsuz hareketleri anlattı Sabıklardan birinin 3 vapuruna yük bulmak için Amerikadan 400 milyonluk yağ alınmış DEVLET Bakam Amil Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1960
  • Kaalbe Arasfıa har unu sarkU •kuyacagıms iki büyük HAZRET!MUHÂMMED »yaarabari»Tı!aln hayatını «n güzel hikâye «dan kitap.Tamamen baz kaplı hususi elit;S renkli,resimli kUYertür.»50 sayfa Tlstı 15 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • TIBBİ BAHİSLER GÜRÜLTÜ!Modanı hayatın tevlid ettiği gürültüler,yalnız huzurumuzu kaçırmakla kalmaz,sıhhatimizi de bozar.Gürültünün sinir yorgunluğuna ve hazımsızlığa sebep olduğu,hattâ insanı öldürebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ağrılarım v« bayanlarm muayyen ı&maoiardaiü sancılarım teskin eder OPON günde,6 tablete kadarjnhnabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • İst.Oz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Pazarlık usulü ile 5000 Liralık Paça ra satın ahnacaktu\Tahmini fiatı 250 kuruş olup kat'î teminatı 730 liradır.2 Pazarlığı 9 Temmuz 1960 cumartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • OĞIAK BURCU T Aralık 20 Ocak] Bir dedikodu canınızı sıkacak.Fakat esassız olduğunu Öğrenip ferahla-if»KsM-ıiı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Itrarlı arzunuza rağmen blraeyi elinize geçlremlyocekilnlz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • ı.ıi.ıımımıııımııı.ıııım.mm.ıı.İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 İki rnars 7.05 Les Paul ve Marry Ford 7.15 Oyun havaları 7.30 Karışık saban müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Ağırbaşlı şerefli;Dertsizlik eğlence.2 Şiddetli istek;Rahatsız etme.3 Güç ve tehlikeli İste sonuna varacağına tam güveni olan;İcar.4 Gözün bir kısmı;Haliçte bir semt;5 Erkek kardeş.G Yam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • TEŞEKKÜR y.i Sigortaları İstanbul 11*mtahaneslnde yattığım sırada bana yakın İlgi gösteren Asabiye Ser-vis sefl sayın bayan Ulviye Y«tener.Dr.Cavlt önal,Rıfat Tural,İğneci Şaban Korkmaz.Fizik Şefi Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • BİRİNCİ ve İKİNCİ SAYISI GÖRÜLMEMİŞ BİR RAĞBETLE KARŞILANAN S.SAYISINDA SİZLERE:5 RENKLİ PLASTİK KAPAK İÇİNDE DOLGUN BİR MÜNDERECATLA 2 BÜYÜK İLÂVE VERİYOR ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ'nün birlikte çekilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • YURT tÇt UÇAK SEFERLERİMİN BİR KISMI İPTAL EDİLİYOR Yurt İçi uçak «eterlerinden bazılarının İptal edilmesi kararlaştırılmıştır.Yurt dışı seferler de esaslı bir tetkike tabi tutulmuştur.Hava yolları İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • FİRARI BİR MAHKÛM POLİSE BIÇAK ÇEKTİ Korsikalı adıyla tanınan ve cezaevinden firar eden sabıkalı Kasımpaşada polislere bıçakla saldırmış ve tabanca il» yaralanmak suretlyl* yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • BEŞ YAŞINDA BİR ÇOCUK EZİLEREK ÖLDÜ Kadıkoyde,16 yaşında Sabahattin İsimli bir oto tamirhane İşçisi bir taksinin çalışıp çalışmadığını kontrol İçin manevra yaparken S yaşında Tahsin Topuz İsimli bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • UN FABRİKASINDAKİ ZARAR 5 MİLYON LİRA Hasköy un fabrikası yangınında 5 milyon İha zarar tahmin edilmektedir.Savcılık yangının kaza,kasıt ve sabotajla İlgisini tesbiîe «alışmaktadır.Bilirkişi yangın ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • DÖRT KAZAYA BAĞLI MUHTARLAR TOPLANDI Dlln Eminönü Öğrenci Lokalinde Sarıyer,Beşiktaş,Şişli ve Beyoğlu kuzasındakl mahalle muhtarları İle bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda Vali muavini muhtarlara Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • KUĞULU LÜKS ÇİVİTLERİ IM11 Voli YENİ VE UCUZ FİATLARINI TAKDİM EDER:32 lik PAKET C 300 48 ilk PAKET ^ğC 450 Krf.Kf*.NİL KOLUŞTİ.TAHTaKaLE-YEN!SARK man î j TEu 2 2 l-o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • O tO yaşındaki Anastaı Dedelta 11 20 yaşındaki oğlu Hrlstö dua Büyükderede aşırı derecede earho» olup razalet çıkardıklarından polla tarafın» dan yakalanmışlardır.Baba oğul suçlular hakkında kanuni mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • 5J İMİ Mili illi 11.1 İlli KÂBUS ŞAKAKLARIMDA bir kâbusun terleri birikiyor.Şayet onlar kalsalardı ve 27 Mayıs sabahı,memleketin üzerine kor bir talih sizlimin matemi olarak çökseydl.Duvar diplerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • VEFAT I Mustafa Kemal Paşa tüccarlarından Halil' Yüksel,İstanbul tüccarlarından Ömer Yüksel'in ağabeyleri,Hasan Yüksel,Özaydın Yüksel'in babaları,Nadire Fırat,Nebahat Alanya,Vecehat Ozbud'un babaları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • Ivvalkl gün Sarıyer Yanlmahallede çıkan bir kavgada yaralanan Harun Yıldırım Uimll bir genç dün,kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.Harun Yıldırım yanında kardeşi Ya#a* Yıldırım «ldugu balda Yanlmahalia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • GALATA'DA TURİZM BÜROSU KURULDU Galata yolcu salonunda,bir turizm büroıru kurulmuştur.Turizm Vekaletine ba£lı olan bu büroda ç*lı$acak o!a" memurlar denizyolu ile şehrimize gelecek turlıtlerl karşılay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • ARMUT YERKEN BOĞULARAK ÖLDÜ Galata,Zmekyemez mahallesi Minare sokak 22 numarada oturan 1 yaşındaki Perihan Kahraman armut yerken nefes borusuna kaçan bir parça yuründen boğulma emaresi göstermlg ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • SÜHEYTA «Dımıkaı» GÖKATJP il* ERGUN GÖKALP Evlendiler Kadıköy 4.Tunmuz.ltt60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • TÜLİN KAÇKAR u« inşaat Yüksek Mühendisi NEJAT KİPER Xvlendller Teaunuı/1960 Moda n¦ 1 •iMÜetynVnr"iıı Mi,tMiitifö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • D O İ U M Suna ve Sabahaddin EDREMİTLİ Oğulları Yusul Ktlr^at'ın düğur&unu dost v» ukratm-Urma müJdelerler.Çamlıc» Doğumevi 1.1.960 i?^tâj&i»;*t.İ;'*i*l,itİZ-Aı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • ALENİ TEŞEKKÜR Edimin tuun zamandan b«ri çekmekte olduğu rahatsıılığ'i kati olarak te^hl» «den ve harika bir ameliyatla tekrar hayata kavuşturan Heybeli ve Uludağ Sanatoryumları Operatörü çok Muh tere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1960
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU A L K A Z A R Tel 44 25 62)1 Yedi kardeşe Yedi Gelin Howuıd Keel Renkli İng.2 Tarzan Maymun Adam Türkçe.ATLAS Tel 44 08 35)1 Cesur Adam Glenn Ford Renkli İng.2 Aşka Susayanlar My
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • GÜRSEL ÜNtVEBStTEL!GENÇLERE HITAB ETTİ t Baştarajt Birincide hibeden ruhi anı i İler,heyecanlar,bekkuu4* tedbirler ve tereddütler bu dar-ı arttırmıştır.Satışların gerlleme-başlıca sebepler bu saydığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • HASTA BİR GENÇ KIZ HAZİNEYE ZÜRİH'TEN KÜPELERİNİ GÖNDERDİ t Bnştarafı Birincide ŞEHRİMİZDE 9 Hazirandan ı Temmuza kadar Milli Emlâk Müdürlüğündeki büroya 3 milyon 724.247 lira 36 kuruş teberru edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • YERALTI FAALİYETİNE GİRİŞEN BİR ŞEBEKE MEYDANA ÇIKARILDI t Baştarafı Birincide Hllâl'den bir otomobile binen Ahmet Sendlnçkurt,Cemal Sendlnçkurt,Remzlye Sendlnçkurt,Çevriye Sendlnçkurt,Muharrem Atçı,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • Amerika dün 1 milyar lira hibede bulundu t Baştaraft Birincide Anlaşmanın İmzası töreninde konulan Büyükelçi «Amerika millet} Türk milletine dalma rnüzahlıdir demiştir.8ARPERİN KONUŞMASI Dalıa önce D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • Fırtınadan iki kişinin öldüğü anlaşıldı t Baştarafı Birincide rıyla beraber Yentkapıda sandal kiralayıp yüzmeye çıktıklarını,fırtınada sandalın battığını ve kardeşinin kaybolduğunu bildirmiştir.Cevdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • İstanbul Belediyesinden;1 Makine,Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğü için lüzumlu 21 kalem Saraciye malzemesi 11.C91.25 liralık tahmin bedeli dahilinde 6atın alınacaktır.İlk teminatı S7G.84 liradır.Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • İstanbul Topkapı-Maltepe 108 No.Satınalma Komisyonu Başkanlığı 1 11 Baş hayvan açık artırma suretiyle satılacaktır.2,Açık arttırması 6 Temmuz 1960 Çarşamba günü saat 10 da Edimekapıdaki Belediye hayva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • G.Saray Rusya'ya gidiyor İ Baştarafı Altıncıda layış göstereceğinden tmin olduklarını açıklamışlardır.Kılıç,sözlerine şunları İlâve etmiştir:«Galatasaray bundan evvelki seyahatinde Rusyada Türk futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • Göztepeli Bahri ile İ Yakalı Ogün Galatasaray'da.4 Baftara/ı Altıncıda Temmuzdan sonra bağlayacaktır.Kulüp Reisi İbrahim Sevin bu hususta,«Diğer kulüplerin faaliyetini takip ediyoruz.Alan alacağını,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • İLLÂ TARAFSİZLİK ğ Baştarafi Altıncıdaki Duymadım* w» kit Devlet E H Jieieinm konuemastru ilk k#-I ffüriiltü Fenerbahçe tri-ğ| Ü biinunden koptu?E Söz keten gürültüleri,kafa ğj E patlatan rifeleri tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • Arfus "En oldurul Baştara/t J3irincid« geçim sıkıntısı İçinde inim 1nün iuleı'ıen,onlar yalruı »eker fabrikalarında günde lOöti Un alyatet par«sı harcıyorlardı.AMERİKA'DAN ALİNAN YAĞLAR Size bir misal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • Darülacezede yapılan yolsuzluklar açıklandı t Baştarajı Birincide eski müdür Turgut Babaoğlunun başkanı bulunduğu Darülacezeye Yardım Cemiyetinin hesaplarına el konmuştur.Darülaceze Müdürü Kurmay Yarb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • Ruslar 2 köpek ve 1 tavşant fezaya gönderip döndürdüler MOSKOVA,RADYO Sovyetlerin geçen ay,İtinde 1 köpekle 1 tavdan bulunan bir füzeyi 208 kilometre İrtlfaya çıkarttıkları avjklanmıştır.Tekrar arza d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • DENİZCİLERE İLÂN Haliçte,Sütlüce vapur kıkelesi ile Mezbaha arasındaki sahil sahasının Kâğıthane cihetin» doğru deniz tarama ameliyesine 14.6.196Ö Sah günündn itibaren bağlanacaktır.Ameliyenin devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • istanbul Radyosu Müdürlüğünden 1 İstanbul Radyosu 1960-1961 kış devresi için kömür satı*;ve tevzi müessesesinden tahsis edilecek 350 ton kömürün Harbi yede Radyo "binasile Ümraniye verici istasyonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • İzmit Deniz Satmalma Komisyonu Bşk.dan:1 Kapalı zarf usulü ile 12Û ton patates ile 144 ton kuru soğan satm alınacaktır.Muhammen'bedeli 138000)lira olup muvakkat teminatı 8150)liradır.S Eksiltmesi 22 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • KİVİ TRANSİSTOR PİLİ 9 Volt Kivi Pillerini PERAKENDE yalım 63?Kuruşa Sattıeımm sayın transistor radvo sahipletir c müjdeleriz.HASIM ATEŞ Marpuççular Çarşılı Haıı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • ÜRFA AS.SAT Aşağıda yazıl» yiyecek maddelesirün ile ihalesi yapılacaktır.Miktarı CİNSİ Kilo Sıfır *ti 140.00Ü ÂL KOM.BŞK.dan i 18/7/196ü Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü M Fİ&ü M.Teminatı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK ULAK BEBEK Bahçesi karşısında kat.63 69 18.ACELE Oamanbey btatbaeı Dere Sek.No.u u« t «dalı,kaloriferli,parkeli,konforlu.M 120,000.Mür:Her *ım kepıciye Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.07.1960
  • lll!llllllll2f j Kahraman Bapçum'a açık mektup:I Ula tarafsızlık I Kahraman bey,Tarafsız olmak iddiasını ta-I I siyan bir gazetenin yazarı bu |ş E iddiaya uymak zorundadır.I jğ Dünkü «llîd Edeb* baslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • Vefa İdare Heyeti vazife taksimi yaptı Dün akşam kulüp lokalinde toplanan Vefa idare heyeti vazife taksimi yapmıştır.Reis Ragıp Balcıoğlunun başkanlığındaki yeni İdare heyeti şu zevattan müteşekkildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • AMATÖR MİLLİ TAKIM DÜN ÇALIŞTI 24 Ağustosta Roma Olimpiyatlarına iştirak edecek amatör milli takımımız dün ilk çalışmasını Mithatpasa Stadında yapmıştır.Amatörlerimiz 13 Temmuza kadar antrenör Şeref G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • G.Kılıç,S.Garan'ı münazaraya çağırdı Galatasaray Meneceri "İki golümüzü niçin saymadığını izah edebilirse özür dileriz,dedi GALATASARAY Kulübü Teknik Meneceri Gündüz Kılıç,beynelmilel hakem Sulhl Gara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • America Fenerbahçe ile yarın oynuyor Bir müddetten beri memleketimizde bulunan Brezilyanın America takımı,Gürsel Kupası şampiyonu Fenerbahçe İle yarın karşılaşacaktır.Bu hususta her İki taraf idarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • G.Saray Rusya'ya Gidiyor Futbol Federasyonu Samim,Cenap ve Ayhan'ın seyahate katılmalarına izin vermiyor GALATASARAY profesyonel futbol takımı bugün 25 kişilik bir kafile ile Rusya'ya gidecektir.Uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • [HADt İPEKYÜNJ Beden terbiyesi umum müdürü ile Federasyon reisi Faik Gökay dün kulüp mümessilleri İle bölge binasında bir toplantı yapmışlardır.Resimde toplantıdan evvel federasyon reisi ve kulüp müme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • Vural İnan,Federasyon Başkanlığına namzet ANKARA,HUSUSÎ Boks Federasyonu Başkanlığına boks milli takımı kaptanı Vural İnanın getirileceği haber alınmıştır.Dün şehrimizde muhtelif zamanlarda boks İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • [ÎLHAN DEMÎREL] Eski milli güreşçilerimizden Ali Yiicel dün Güreş Federasyonu reisi Vehbi Emre ve kamp müdürü binbaşı Cihat Iskan ile görüşmüş ve kendisinin Uviçrede yapılan saat hırsızlığında bir suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • [HADİ İPEKYÜN] I HADİ İPEKYÜN 1 Galatasaray takımı kaptanı Turgay Seren dün kulübü ile anlaşmıştır.Resim-Galatasaray dün de Göztepeli Bahri İle 2 senelik bir anlaşmaya varmıştır.Kesimde Bahri,Tekde Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.07.1960
  • BARCELONA F.BAHÇE İLE OYNAYACAK SPANYA ve lig şampiyonu IBarcelona kulübü idarecileri dün Fenerbahçe kulübü idarecllerlyle yaptıkları telefon {sürüşmesi sırasında 8 Kasımda Fenerbahçe ile bir maç yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor