Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • I NİHAYET.TflBRIS'ta 1960 yılının Şubat ayında ilân edileceği açıklanan jN^ Cumhuriyetin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi imkân dahiline girmiştir.Zira,Cumhuriyetin ilahıma seci çeken mânil ler nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • İzmirde Harb Okulu bir ihtar Yürüyüşü yaptı Bâzı D.P.lilerin yapacakları haber alınan nümayişe katılanların ezileceği açıklandı İZMİR,HUSUSÎ 722T.parolasiyle Milli İnkılâp aleyhine D.P.iller tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • İMTİHAN OLDU 11LHAN" DEMİREL] Beyazıt lıâdiselerinde yaralanan ve hnstahanede ayağı kesilen Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Onur dün Cerrahpaşa hastahancsiııde «Medeni Hukuk» dersinden yazılı imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • Küçük,anlaşmada bir noktaya itiraz ediyor LEFKOŞA,RADYO Reisicumhur muavini doktor Küçük,yeni devletin rnemur statüsündeki niıpetler anlaşmazlığı halledilinceye kadnr Kıbrıs meseleleriyle ilgili anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • zmpmvızizv VAY CANINA BE!BİZ DE HIRSIZ DİYE GEÇİNİYORDUK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • Geyikli hâdisesinin sanıkları yuhalandılar Şahitler Giilek ve Gazetecilere tecavüz etmekten sanık D.P.lileri itham ettiler ÇANAKKALE,Hususî muhabirimiz Necmettin ŞENAY bildiriyor GEYİKLİ'de Kasım Güle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • 't J~ w ESKİ BİR MASAL Vaktiyle padişahın biri,huşuna giden bir bendesini bir gemiye kaptan tâyin etmiş.Deve kııyıımeulııktan ne kadar anlıyorsa,adanı da kaptanlıktan o kadar anlıyor.Tayfalar gelmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • YATİRİMLARİN BÂZILARINDAN VAZGEÇİLDİ ANKAHA.HUSUSÎ Bakanlar Kurulu dün bazı yatırımlardan vazgeçilmesine karar vermiştir.Orgeneral Cemal Gürsel'ln başkanlığında dört saat süren bir toplantı yapan Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • Ticaret rejimi tasvib edildi Reeksporta müsaade ediliyor,takas yapılmayacak.İhracata ait talimatname Salı günü açıklanacak ANKARA,HUSUSÎ TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunda ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY1 Kski İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan dün tevkif edildikten soma giderken Mümtaz Tarhan Tevkif edildi Eski İstanbul Valisi ile S bankacı arkadaşının tevkif sebebi,10 milyonluk kredi yols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ JSjk Beheri 45.000 Tl.değerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • GÜRSELİ İSTANBUL SEVGİ İLE KARŞILADI Yeşilköy9den Dolmabahçe9ye kadar halk Devlet Reisine tezahürat yaptı Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal GUrsel,kortejin önünde gider ken yolun İki tarafını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • kasasında dosyaları çıktı Sabık Başvekilin kasasında çeşitli kadın eşyası ile müstehcen resini ve filmler de bulundu.Asıl ifşaat malı kemede yapılacak ANKARA,HUSUSÎ SABİK ve sakıt Başbakan Adnan Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1960
  • GÜRSEL'İN BEYANATI Dün İstanbul'a gelen Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel İstanbul'daki hararetli karşılanışı münasebetiyle bu beyanatı vermiştir:İstanbulluların hana karsı göstermiş bulunduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • B&g&fö^* ICtfLLİl ş Bilirsiniz,kemer sıkma devirlerinde ilk vazgeçilen masraf gezip tozmaya harcanandır.Bizde de şimdi kemerler yahut da,lüks merakında hanımlarımız erkekleri bastırdığına göre)korsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • Sıcaklarında FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR!OPON.ba«,dla,adale,tınir ağrılarım teskin eder OPON,bayanların muayyen tamanlardak)Bancılarında faydalıdır OPON,gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • OĞLAK burcu [22 Arıılık 1» Ocuk] Canınızı »"»kan mesela çilimle ÇOK durm***ma ivı olacak.KOVA BURCU tfeu.21 Ocuk 10 $uhat] Bugün th| verişle şansımı açık.iş.hayatınız da ftna değil.BALIK BURCU ŞubM Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • İSTANBUL ş 7.27 Açılı* ve program 7.30 lk.i mars 7.35 Pazar sabahı plâk-ları 8.00 HaDerleı ve hava duru-mu 8-17 Edmundo Roı orkestran 8.30 Saz eserleri v« şarkılar İ 9.00 Hafif konser müziği 9.30 ş Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • BUL MAC* SOLDAN SAĞA:1 İHIkümdara layık:Köy ytgiti.2 Sonsuzluk.3 Soy »tıp;Gezinti için gidilen yer.4 Tevsi para turbası;Yufka yürekli.5 Tamı:Alalı uiıı;a vürek.U İlâve;Şada;Sabahın İlk «aalleıl.7 ö?ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • VEFAT TftMUl tüccarlarından Celâl üöZÜaulu.Hacı Almiet Gözüsulu pederleri,Münir l*ık,Ali Rıza KUçükoglu,Muhlr SucUlarlı,Serdaroftlıı'nun kayınpederleri,Saniye KUçükoglu,Fethiye Serdaroglıt,Ay»* Ivık.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • Aleki SEFEROĞLU ile Koçu GURLAKİS nikahlandılar.29.6.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • İntihara kalkan Beşiktaşlıyı Fenerbahçeliler kurtardılar C-2 İlk hezimetten soma,İntihar kastıyla Kendilini denize atan bir Beşiktaşlı taraftar,Fenerbahçeliler tarafından kurtarılmıştır.Kasıınnaifada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • 23 YILA MAHKÛM BİR HIRSIZ İNTİHARA KALKTI Muhtelif hırsızlık tuğlarından ötürü 23 senaya mahkûm edilen i yatında» ki Hilmi Kutlu İsimli bir sabıkalı dün Jandarma nezaretinde Osküdar Ceza evine götürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • Belediye zabıtası 1 saat fazla cal.şacak Ucledlyede «ünlül;mesai 1 saat uzatılmıştır.Yarından İtibaren memurlar naat 8.30 da çalışmaya başlayacaklardır,öğle mesaisi 19 de bitecek,öğleden sonra İse mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • ÇİL KOTRASI BEBEK'TE SATİLİKTİR.Motor DEUTZ DtZEL YATAK ALTI TAM KONFOR Tel:M Sİ 5ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • f'l Sİ NEM ALA!İJ 1 Tra-Renkll Kanunu İngilizce.B K Y Ö Ğ L U A L K A Z A K Tel 44 25 N)1 Yedi kardeşe Yedi Geliri Howard Keel Renkli lng.2 Tarzan Maymun Adanı Türkçe.ATLAS Tel;44 08 35)1 Parisli Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • İSTANBUL ANKARA OTOBÜS SEFERLERİ İÜÜO modeli Mercedes ve M.A.N.otobüsleriyle her gün İstanbul ve Ankaradan hareket.Bilet satışı:Lstunbul'da Doktoroğlu Seyahat Acentesi Harbiye Taksim Sirkeci 48 62 «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • FLORYA Belediye Gazinosu ve Moteller 2 Temmuz cumartesi gününden İtibaren memleketimizin en tanınmış orkestrasının iştirakiyle sayın halkımızın hizmetine açılıyor.Motellerde yerimiz az kalmıştır.Yer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • ESKÎ YURTLAR MÜDÜRÜ COĞRAFYA HOCASI OLDU Eski Yurtlur Müdürü Necml Kayhan,iki üst derece maaşla İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi Coğrafya öğietnu'iıllğlne tâyin edilmiştir.Sabık v« sakıt Maarif Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • GÜNDE 7000 ŞİŞE BİRA İSTİHSAL EDİLECEK Bomontl bira fabrikasına yapılan İlâve tesisler İşlemeye başlamıştır.BUyleee günde 7000 şiş* fazla bira İstihsal edilecektir.İnhisarlar İdaresinin müfettişleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • v' I M 1111 MI M11 M 111111 M 11111H M11M I i 11M 111111111111111111H İ111 M i M111111111111J I III1111111H1111 M ı {Pisipisiler,kuçukuçular,üç kâğıtçılar.I* AY Allulı,giilıııeli mi,ağlamalı mı bilmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • 4 HÜR Nl WmXjİ Haftalık Siyasî Gazete Herkesin Gazetesi Vatan için,milletçe elele,"Temiz,e,"Doğru,ya,"İyi,ye ve "Bilgi,ye.PEK YAKINDA.PEK YAKINDA.PEK YAKINDA «Hür Nizam» asker,sivil,genç,ihtiyar,kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • EMNJYEH m SAfşlDIOI 28 Eylül Keşidesinde i Kişiye Erenkoyde 50.000 Lirs değeHthde Apartman Dairesi 1 Kişiye 1PÖÖO lira 2 5.000' er^Lira 15 15.000 Lira 390 Kişiye 65.000 Liralık PARA İkramiyeleri 150.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • 27 Mayıs 19(30 kadar yapılını* ol guubahts değildir.Dün Vilâyetçe yayılan açıklamada '11 Mayı» 1İM0 tarihinden sonra yapılan gecekonduların yıktırılacagı va yaıılden gecekondu İnşasına meydan veillmly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • Yaz aylarında da okullarda idareciler vaziie oörecek Okullarda yaz tatili müddetince İdareciler ve memurlar devamlı vazife göreceklerdir.Her gün lcln bir öğretmen nöbetçi kalacaktır.Millî Eğitim Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • İNKILABA AİT ESERLE» RADYODA İNCKLENİYOR İstanbul Hadyosiıııa şimdiye kadar 500 den fazla manzume,50 bestelenmiş;marş ve 10 kadar milli piyes gönderilmiştir.Çelen eserler bir komisyon tarafından seçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • AMERİKALI ÖĞRENCİLER i VİLAYETE DAĞILACAK «American Fleld Servlt-cı Programından faydalanan 44 Hlgh Sclıool öğrenictıl dün »eririmizin tarlht yerlerini ve müzeleri gezmişlerdir.Türk ailelerinin yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1960
  • BtR ÇOCUK,BOSTAN KUYUSUNDA BOĞULDU Kartal kazasının |ıhl| köyünde Otunn II yaşındaki Nadir OİÇtkiÇyıkanmak U)koyun b ıstan kuyusuna Ilımla boğularak ölmüsftür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • RÜÇHAN CNVER] İKİCİ TCl/â/İE fil l50 ton tutl*nu dl5ına kaçırmak suçundun haklarında tahkikat açılan 5 »a-ItVİOİ IKVLVıT C.UILU1 nıktan İkisi dün İkinci Sulh Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Sanıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • At vebasından hergün 50 80 hayvan ölüyor Şimdiye kadar yalnız Cizre mıntıkasında 1500 at öldü.Köylüler ekin kaldırmak için hükümetten kağnı istiyor CİZRE,Hususî surette giden ÜMİT DENİZ'den At vebası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • ANAYASANIN HAZIRLANIŞI HIZLANDIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Anayasa KomUyonu uyalari 4un 1*tanbula dönmUalardir.lılsnbulda daha «ık toplanarak Anayasayı bir an unca hazırlayacaktır.İkine!Cumhuriyetin Anayasası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • PTT İdaresine alt dâvalar normal mahkemede açılacak ANKARA,HUSUSÎ Telefon abonelerinden alınan 10 liralık «bakını ücreti» davalarının normal malıkernalerda ««ılmayacagı yolundaki PTT İtirazı Daniftayc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Menderesin kasasında şantaj dosyalan çıktı t Baftarafv Birincide rümiatlr.Menderes,ideal arkadaşlarının hususi hayatlarını d* dalma yakından tetkik etmiş,bunların pek çoğunun metreslerine alt bilgiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Bursa Belediyesinin borcu 20 milyon lira Teleferik inşası için iller Bankasından talep edilen 3 milyon liralık istikraz reddedildi BURSA,HUSUSÎ Vali Turgut Başkaya,dün yaptığı basın toplantısında Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Uludağ'da kaybolan sanatkâr bulunamadı BUHSA,HUSUSÎ T ffUn evvel Uludagda kaybolan Devlet Operacı sanatkarlarından Yıldıray Olcay bulunamamıştır.Jandarmanın yaptığı bütün araştırmalara rağmen Olcay'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • İzmir'de Harb Okulu bir ihtar yürüyüşü yaptı t Baştarafı Birincide Ulylc dUn öğleyin Hava Harbokulu öğren elleri v* »ubayları bit ihtar yürüyüşünde bulunmuşlardır.Saat 13 de Konak Meydanında toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Sarper,yardım konusu için Amerika'ya gidecek NEW-YORK,iskender boncuk bildiriyor Türk Dışişleri Bakanı Selim Sarper'-In Amerika'ya gelmesi beklenmektedir.Sarper Amerika'nın Türkiye'ye yapacağı yardıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • GÜRSEL'İ İSTANBUL SEVGİYLE KARŞILADI t Baştaraft Birincide mlyetl Balkanı ve çeşitli taleba birlikleri ile Sendika Başkanları tarafından karşılanmıştır.Cemal Gürsel bu şahıslara geldikleri Iç'o.teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • BİR TAVZİH Emekli Oeneral Kâzını Demlrkan'ın 9 subayın tevkifi «ırasında istanbul Merkt» Kumandanı olmadığı ve kendisinin komployu haaırlıyanUr arasında bulunmadığı vs sadece bilgiyi ilflluer* u&kletU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Gençliğe karşı sert tedbir isteyen D.P.linin ifadesi alındı İZMİR,HUSUSÎ «Demokrat Yayınlar Neşriyat BUro-«ıı» sahibi Müellif ve muharrir sıfatlarını kullanarak Celâl Bayar ve Menderesi pntlaştıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • ATATÜRK DEVRİNİN Amerikan elçisi öldü NEW-YORK.A.P.Diplomat olarak dünyanın belli başlı merkezlerinde görev almış olan emekli hariciyeci Robert P.ölmüştür.94 yaşındaydı.Amerikanın Türklyedeki büyükelç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • flP [KEYST0NE1 Resimde görülen kadın 23 yadında olup hayatını yılanlarla dansederek getirmektedir.Yılanlı danaö* hu numaraları tela kendisine Mancheıter hayvanat bahçesinden bir partner temin etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • MÜMTAZ TARHAN TEVKİF EDİLDİ t Bağîarajı Birincide iddiaya göre Mümtaz Tarhan ve arkadaşları,nakit v?tahvil olarak tutarı 10 milyon lira elan bir krediyi usulsüz tevzi edip,Bankacılar Kanununun 48 İnci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • TİCARET REJİMİ TASVİB EDİLDİ t Baştarajı Birincide talimatnamesi,İhracatçılara büyük kolaylıklar sağlayacok ve İhracat mevsiminden evvel açıklanması sayesinde İlgililer gerekil tedbirler)alabilecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • ARMATÖRLER İŞSİZLİKTEN ŞİKÂYET EDİYOR 28 firmaya ait 40 geminin şamandıraya bağlı kaldığı bildiriliyor 28 firmaya alt 40 armatör gemisi issizlik sebebiyle şamandıralara bağlanmıştır.Dün bu konu ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • 280 Lâstik işçisinin işine son verildi Lâstik işçilerinin sezon tatili meselesi Milli Birlik Komitesine aksettirilecek «Sezon tatili» dolay isiyle Balina Lâstik İş Fabrikası 200,Vfcnüa Fabrikası da 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Radar birliği personeli maaşlarının yüzde 40'ını hazineye verdi Şiledeki Hava Radar Kumandanlığı,Subay,Astsubay ve sivil personeli maaşlarının yüzde 4(1 tutarı olan 4270 lirayı Hazineye teberru etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • DİĞER İLLERDE ADANA:kadar Hazineye 7749.05 gram altın.100264 lira nakit teberru edilmiştir.NAZİLLİ:öğretmenler 2000 Ura nakit,60 alyans teberru etmişlerdir.BURDUR:Jandarma Merkez Birliği mensupları 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • GEYİKLİ HÂDİSESİNİN sanıkları yuhalandılar t Baftarafı Birincide yapılmıştır.Salonu dolduran halk tanıkları yuhalarmjtır.12 şahitten ilk olarak.Geylkll'de dayak yiyen,burnu t* fotoğraf rnaklne-¦1 kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Küçük,anlaşmada bir noktaya itiraz ediyor Baftarajı Birincid* lavdan,%30 u da Türklerden aeçllecektir.Halbuki Rum memurlar %10 ten fazladır.Doktor Küçük bununla beraber,bu meselenin Rumlarla yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • GÜRSELİN BEYANAT!t Baftara/ı Birincide karsıaında bir TUrk tratandaaı alarak gurur ve Övünmek hlaal durmamak kabil değildir.BUtUn tatanbulluları tn küçüğünden en büyüğüne kadar,hiçbir tefrik yapmaksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • En Güzel Hediye HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI Umum Tevzi Yeri:FETİH KÎTABEVİ Ankara caddesi No:74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • G.SARAY VE Beşiktaş'ın kazançları Baştarafı Alttnctda di demek hatalı olacaktır.Takıma yeni firen Samlm,İzmir'dim transfer edilen Cenap ve hattâ Ayhan sadece gençliklerimle kendilerini gösterdiler.Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • PAKİSTAN GÜREŞ EKİBİ ANKARA'DA Roma Olimpiyatlarına hazırlanmakta olan Pakistan güreş ekibi,memleketimizde hazırlıklarına devam etmek üzere güreş kulUbüniln davetlisi olarak dun Ankaraya gelmiştir.Mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • û.Saray da Beşiktaşı yendi t Bu51ara/ı Altıncıda Beşiktaş kalecisi devrenin bitimine 3 dakika kala sakatlanıp çıkıyor ve yetini amatör milli takım kalecisi Cavlt'e bırakıyordu.GOLSÜZ KAPANAN DEVREDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • ANTRENÜR KUTİK «Neticeden memnunum» Galatasaray in galip,Beşlktaşm da mağlûp olmasına rağmen soyunma odaları normal bir manzara arzedlyordu.Sarı Kırmızılılar,Beşiktaş galibiyetini çoktan unutmuşlar vs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • BULANA MÜKAFAT 1/Temmuı/cumı günü Fener Bejlktaş maçı «aatlerlndt itadyom Önünde dört köşe lâcivert bir çanta içinde kimsenin İşine yaramıyacak evrakla birlikte kaybolmuştur.Bulan Site lineması karcıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Maria Bueno Wimbledon'da şampiyon Wlmbledon tek kadınlar finalin» Brezilyalı tenisçi Marla Bueno G' ney Afrikalı Sandra Reynolds'u 8 6-0 yenerek İkinci defa şampiyonluğu almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulunun yalnız 1.sınıfına,Deniz Lisesinin ve Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun I.II.III.sınıflarına ve Deniz Astsubay Sınıf Okullarının yalnız I.sınıfına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • 1.M—IHI I HIM—İstanbul 13 üncü icra Memurluğundan 960/878 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet 1200 lira kıymetinde Remington yazı makınası,bir adet 1000 lira kıymetinde ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • FAİK GöKAY BUGÜN GELİYOR Bugün «ehrlmlze gelecek olan Fu bol Federasyonu Reisi Faik Göka yarın tstanbulun milli İlga dahil kulübün temsilcisi İle bir toplan yapacaktır.Umum Müdür Tuğg» neral Hüsametti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Beşiktaş Kongres bugün yapılıyoı Beşiktaş Jimnastik Kulübünü] senelik umumî kongresi bugü' saat 9.00 dan itibaren Spor v Sergi Saraymda yapılacaktır.Ge çen hafta yanda kalan malî kon gre ve divan heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Yüksekle yeni dünya rekoru kırıldı:2 m.22,8 Amerikan atletizm takımının daha atlayamaz» teşhisiyle has Roma Olmipiyatlan seçmelerinde tahaneden taburcu edilmişti.2 a:x*nd atlet John Thomas 2 metre son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1960
  • Binicilik Ekibimiz Dün Avrupaya gitti Roma Olimpiyatlarına hazırlık maksadı İle,Avrupalım muhtelif tehirlerinde müsabakalar yapacak olan binicilik ekibimiz,dün Ege vapuru İle Trleste'ye müteveccihen U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.07.1960
  • TRANSFER DÜ HAREKETSİZ Candemir 35 bin lira karşılığında yine Galatasarayda.İsmail Almanyaya gitmiyor TRANSFERİN ikinci günü de bir hayli sünük geçmiş ve kulüpler daha ziyade iç transfer meseleleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.07.1960
  • GALATASARAY:TURGAY Yerinde müdahaleleri,emin çıkışları ve takımını idare edişiyle yine güz doldurdu.Birol'un ikinci devrede köşeyi bulan sütünü kurtarışı maçın neticesini değiştirebilecek bir harekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.07.1960
  • Galatasaray da yendi:Zaman saman zorlanan Sarı Kırmızılılar maçı ikinci devrede sağaçık Samim ve Suat9m attığı gollerle kazandı UUlilUülıJUJJJIJHUHiHııı im ı û «im«nf umuum\mt m\ı.m»»ıı /ı im mımm/mm^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.07.1960
  • IHADî İPEKYÜNJ Milli Türk Talebe Birliği tarafından Gürsel Kupası galibine verilecek şilt Cifle» Gurs O O veya î l beraberlik Sarı Kırmızılıları,3 3 veya 4 4 beraberlik arı-Lâcivertlileri şampiyon yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.07.1960
  • İstanbul Tenis Tuman için 12 as gelecek LONDRA,HUSUSÎ Wimbkdon'u takip eden Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Celâl Uluğ,bu sene Ağustos ayı içerisinde tertiplenecek olan İstanbul enternasyonal tenis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor