Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • ıbrıs'fa Tam bir Anlaşma du Lefkoşa'da yayınlanan tebliğde anlaşma metninin İngiltere Parlâmentosuna sunulacağı bildirildi LEFKOŞA,RADYO KIBRIS müzakereleri dün tam bir anlaşma ile neticelenmiştir.Anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • Türk veterinerleri at vebası hastalığına sebep olan virüsü buldu ANKARA,HUSUSİ Orta Doğu memleketlerinden yayılan ve Güney Doğu şuurlarımızdan Türkiyeye de sirayet eden at vebası hastalığının yıllarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • Banka kontrolörlüğü komisyonu kuruluyor Vilâyete bağlı olarak ar kontrolörlüğü adı altında bir komisyon kurulacaktır.Bıı komisyon 4 kişiden teşekkül edecektir.Azalardan biri üniversite profesör veya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • [ÎLHAN DEMİREL] DENİZCİLİK BAYRAMI 1 Temmuz denizcilik bayramı dün bütün liman şehirlerinde törenle kutlanmıştır.UbnifcUllilli BM I nMITII İstanbul'da Taksim ve Barbaros anıtları önlerinde merasimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • ^teSN&a,*r-Kendi kendini kontrol çalışmaları [ÖZDEMİR GÜRSOY] Basının kendi kendini kontrolü için gereken tasarıyı hazırlamak üzere çalışmalara başlayan komisyon dün Gazeteciler Cemiyetinde Milletlera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • DURUM 1$ 11 tvn M#VJİri B.A BANKALARİN TUTUMU fj ANKALAR,iktisadi mekanizmanın motorudur.Bu bakım-ftfj dan bankaların davranışı piyasadaki muamelelerin seyri 8 üzerinde önemli rol oynar.27 Mayıs inkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • m %%VM um totiLm*^.ü m S*rt M*ft «%MMA J 4S& K**1«İW« ıiPii um s*ıı«ft ^»ifH)İ i &m m~ f*»r t» Jfcp 1 T4 V AlfMK J ü.m^»m^Wi t':idu^^j^SB Menderes masrafını hazineye ödettirmiş Sabık Başvekile ait fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • Partilerin ocak ve bucak teşkilâtları lâğvedildi ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi dün Devlet ve Hükümet Başkanı Orgl.Cemal Gürsol'in başkanlığ nda uzun bir toplantı yapau.lt partilerin ocak,bucak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • ece MÜNECCİMLİK Eski politikacıların arasında en uzun görüşlü olanı muhakkak ki Sıtkı Yırcalı.Başlarına geleceği üç yıl önce çıkardığı bir şiir broşüründe keşfetmiş.Eserinin adı ne,biliyor musunuz?«Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • Menderes'in halası bir köyde hak iddia ediyor Modern çiftliğine 150 metre mesafedeki köylülerin ev yapmasına izin vermeyen Mesude Evliyazade,Menderes ile arasının açık olduğunu söyledi İZMİR,Hususi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • SORUJTURMA KURULUNU TANITIYORUZ Naci Benli İbrahim Scnil Avııt Yurtsever F.S.Değcrmcıı MİLLÎ Birlik Komitesi tarafından seçilen Yüksek Soruşturma I Kurulu üyelerinden şehrimizde bulunanlar,yeni vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • GÜRSEL BUGÜN BULDA Devlel Reisi için bir defaya mahsus merasim yapılacak Güısel,saat 17 de alana indiği zaman 21 pare top atılacak DEVLET ve Hükümet Reisi Orgeneral Cemal Gürsel bugün saat 17 de uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI için eleme imtihanlarına hazırlama kursu 4 TEMMUZ 1 AĞUSTOS BİLGİ DERSHANESİ Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • Orgl.Gürsel "Merkez Bankası hükümete hayır diyebilmelidir dedi ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel «Merkez Bankası icabında Hükümete hayır demesini bilmelidir» demiştir.Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • BUSLAHIN MMŞI ve sayısı azaltılacak Millî BirliU Sözcüsü,Uira işinin ele alınacağım söyledi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi adına dün sabah yapılan basın toplantısında milletvekili sayısının azalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • Yüksek Adlî Tıp Şûrası kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Adalet Bakanlığına bağlı bir «Yüksek Adlî Tıp Şûrası» lüzum görülen 11 merkezlerinde de birer adli tıp meclisi kurulacaktır.Şûra ve meclis'n teşkilât kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • D.P.lilerin muhtemel nümayişine karşı izmir'de tedbirler alındı İZMİR,HUSUSÎ Bâzı partizan D.P.liler tarafından bugün saat 14 de bir protesto nümayişi yapılacağına dair vâki ihbar üzerine Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1960
  • 4* Maa**.ÎV *J ü.u [AHMET GÜLTAŞI 27 Al.ı\ıs günü Başvekil Menderes'i Yurt dışına MENDERES'İ KAÇIRMAK İSTEDİĞİ İDDİA OLUNAN PİLOT kaçırmağa teşebbüs ettiği İddia olunan T.II.1*.nın kaptan pilotu Nusre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • U4U2 X4C COkOH,Berlin Film Festivalinin Tarihçesi II OMKl ol KELİ ADAM 1957 DE ALTIN AYI,AK.MAĞAMM KAZANDİ 1956 Altıncı Milletlerara.Berlin Film Festi» değişikliği,yarışmayı takip eden seyir ellet ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • İNGİLİZ KANZUK MEYVÂTUZU HAZIMSIZLIKDA ANİ VE KAT TESİRLİDİR.ANZUK LAS-QALATA,'1£L ^»49B46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • YAZ TATİLİNİZİ En iyi ve ucuz şekilde geçirebileceğiniz yer,tam konforlu,yemekli,hususi plaj ve deniz tekneli yegâne ye:PENDİK SAHİL VİLLALARI SİTESİ Pendik Ankara C.133 Tel:53 48 00,89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • MÜFETTİŞ MUAVÜfî ALINACAKTIR TÜRK TİCARET BANKASI A.S.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız için lüzumu kadar müfettiş muavini alınacaktır.Aranılan şartlar:1 a)Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk f ekülteleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • OĞLAK Bl'RCU T% [22 Aralık 20 Ocak] Sizi-bir koriııı fenalık etznek istiyor.Bugünlerde ağzınızdan söz kaçırmamaya dikkat ediniz.KOVA BURCU K Ut Ocak lf Şubat] Akı abaların ızla aramı QOk i.Fakat eş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • SU İM î 2 1 3 4 5 6 1 8 9 10 2 3 4 5 ui 6I ¦H t Hl 7™ Jl| I 8 İH taB 9 p 1 SOLDAN SAĞA:1 Gelip geçici istek:ürperiş titreyiş.2 Yumuşaklık:Terki Tamı ve Peygamber huşunda insanlar arasındaki inanış yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 iki maış 7.05 Marino Mnrini kuarteti 7.15 Oyun havaları 7.30 barışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk c ilahından seçmeler 8.45 Saz eserleri 9.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • sinemalar i BEYOĞLU A L K A Z A R Tel 44 25 62)1 Yedi kardeşe Yedi Gelin Howard Keel Renkli tng.2 Tarzan Maymun Adam Türkçe.ATLAS Tel:14 08»)1 Parisli Kız Brigitte Bardot Renkli Fransızca 2 Demir Penç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • ÖZEL KALAMIŞ ANA VE İLK OKULU KURULUŞU:1950 Kız Erkek Yatılı Yatısız Yeni ders yılı için kayıtlara başlanmıştır.Açılmış bulunan yaz kampına müracaat kabul edilir.Müracaat:36 26 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • ıı ı Sayın Doktorlara PROGYNON B Ol.Forte 1 Ampul x 1 cc Perakende Satış Katı TL 3.15 Schering A.G.Berlin Eczanelere yeler ölçüde dağıtılmıştır.Schering A.G.Bertin lisansı ile İSTAN BULDA BİRLEŞİK ALM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • Hüküm gecikiyor.I ASSIADA'daki sanıkların yargılanması E J^ biraz gecikir gibi oldu.Artık işin bu safhasını bir an önce bitirmek lâzım.E Bir aydır dönüp dolaşıp üzerinde durduğu-E muz konuya geliyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • ASİT FIÇISI PATLADI,fi KİŞİ YAKALANDI Dün Kazlıçeşmede Beşkardeşler sokağında bulunan bir imalathanede infilâk eden bir asit fıçısı 6 kişinin yaralanmasına sebeb olmuştur.Ahmet Güven,Dursun Yazıcı,Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • SATILIK Kelvinatör vitrin buzdolabı.Mahmutpa.şa Bezciler Sok.3/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • 100000 Lira ATAiımtM OAuırtntl Beteri 400C0 Un Oejefind»)10.5000 er Lira 10 4)M 1000" Lira 60.000 BÜTÜN TASARRUFLARINIZ!TÜRK TİCARET BANKASI'nda Vadeli lıer BO l'adesla h« r 150 Lirn.ıa CİI^UB I.IİUKU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • da bu hafta Fıkralariyle portreler:BERNARf)SHÂW Berlin FıJrn Festivali İdeal bir kadın mısınız?Olimpiyatlar En güzel resimleriyle:ANİTA EKBERG Ayrıca 4 güzel hikâye YARIN MUTLAKA BİR PAZAR ALINIZ enm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • ŞEHİR HATLARINDA KONTROLLER ARTTI Denizcilik Bankasının yeni İdare Meclisi dün de toplanmış ve aşağıdaki kararlar] almıştır.Bankanın ikinci hukuk müşaviri Hakkı Dajdeviren bu vazifeden çıkarılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • M EY L İ D Biricik kızı I Sumrusunu yetim 1 bırakarak Tamı-I sına kavuşan Sev I gili Eşim.Sami Gürtan'ın Aramızdan ayrı-I lifinin ikinci se-I nesine rastlayan I 3/Teinimiz,960 pazar günü Ya-I nıı ı öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • VEFAT Merhum Suphi Kesim ve Mühibe Kesimin «oğulları,fikriye Kesimin Eşi ümit Emel ve Nezih Kesimin babası Suat,Rafet,Dr.Müfit Kesimin ve Nevzat Bark ut' un ağabeyleri.Avukat Şeref Barkut'un kayınbira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1960
  • 11 kişilik Tuıiü yolsuzlukların yapıldığı anlaşılan Darülacezede 11 kişilik bir komisyon tahkikata başlamıştır.Komisyon 5 Belediye Müfettişi,2 Belediye Murakıbı Yapılan tahkikatın,yolsuzlukların fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • i" v v„.nrT j Rus propagandasının Türkiye'deki hedefi Komünist radyolar ve gazeteler,Menderes rejimi ile birlikte Türk Amerikan işbirliğinin de yıkıldığına Türk halk efkârını inandırmak için hummalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • Emsalsiz Fırsat Yalnız 7 gün için yüzde 40 tenzilâtlı müstakil Apartman daireleri ve dükkânlar Tam Londra asfaltı üzerinde,elektrikli tren istasyonuna yaya 8 dakikalık mesafede,şirin MARMARA denizine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • Ucuzluk kampanyasına iştirak etmek gayesile ilk defa ve yalnız 15 gün içinff KONFEKSYON ve PLAJ TAKUNYALARINDA ^TENZİLÂ MERKEZİ SİRANO BEYOĞLU GALATASARAY ŞUBESİ SİRANO BAHÇEKAPI İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • UZUN ZAMANDIR HAKİKİ TENZİLÂTLI SATIŞLARI İLE MUHTEREM HALKIMIZIN BÜYÜK TEVECCÜHÜNE MAZHAR OLAN Yeni Karamürsel Mağazası BU KERRE HİÇBİR YERDE GÖRÜLMEMİŞ NİSBETTE YENİ TENZİLATLI SATIŞLARINA BAŞLAMIŞT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • Banka ikramiyeleri tahdit edilmiyor ANKARA,HUSUSÎ Banka ikramiyelerinin tahdit edileceği yolundaki haberi dün,Maliye Bakanlığı Müsteşarı Salt Naci Elgin yalanlamıştır.Elgin,bu konuda hiçbir karar olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • İnkılâp harekâtı hakkında camilerde vaaz verildi ANTALYA,HUSUSÎ Milli Birlik hareketinin bütün köylere izah edilmesini temin için şehrlmizdeki öğretmenler köylere dağılmışlardır.Cuma namazında şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • İzmir vapuru batma tehlikesi atlattı Bremen doklarında tamir edilerek yeni hale getirilen ve dün Istanbula müteveccihen hareket eden ctzmir» vapuru şiddetli bir fırtınaya yakalanarak batma tehlikesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • KIBRIS'LI GENÇLER KÜÇÜK'Ü TANIMIYOR ANKARA,HUSUSÎ Ankarada bulunan Kıbrıslı Yüksek tahsil öğrencileri dün bir basın toplantısı yaparak,Dr.Fazıl Küçük ve Zürih'le Londra anlaşmalarını tanımayacağını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • Bahçeler suiistimal ihbarı Yüzlerce D.P.Uy e açıktan para verildiği ve 50 0 bin liralık zarara uğranıldığı yapıldı çim ekilmesinden iddia ediliyor İBRAHİM ÖRS Belediye Bahçeler Müdürlüğünde 5 7 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • "İt,X '^Mto-v ?j AMERİKA'DAN GELDİLER [İLHAN DEMİREL] American Field Service programından faydalanan 44 Amerikalı Higlı Sclıool öğrencisi dün sabah uçakla şehrimize gelmişlerdir.Çoğunluğu kız olan öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • ^vi 11 1111 111111 11 11 1111111111111111111111 1111111111 I 1111 11 111 111 1111 TAKVİMDEN0'** BİR YAPRAK i Bir hakkın müdafaası I E ECEN sabah taraçada gazetemi okurken pek yakınımda ğ *T gevrek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • SÜRPRİZ Gömleklerinde 40 10 Günde Gün Satışları devam ediyor.AMİRALİ Beyoğlu,M.K.M.Bahçekapı,RANA GÜL Doğubank yanı Pangaltı,ALFA Kol.Şti.Nal Sok.Kadıköy,CEVAT Yeni Postane Caddesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI KOSTÎ ÎLE MU6ANNİVÇ KATÎNAN/N ARASI £0KW0iWİNU(Uimmayhmi BURADA RAJTLA MAMU TUHAF DESÎLMİ NİVf TUHAF OLSUN,ONUN MUHÎTÎ BURA-SI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • KERVANSARAY Bu akşam saat 22)den itibaren Müzik ve atraksiyon FIATLARIMIZDA %50 TENZİLÂT En iyi şartlarla Düğün,Ziyafet,Nisan kabul edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • TÜRKİYE JOKEY KLÜBÜ istanbul Büyük At Yarışları 2 Temmuz 1960 tarihinden itibaren Perşembe Saat 15.00 de Her Cumartesi Pazar Saat 14.30 da Ayrıca Temmuz Ağustos ve Eylül aylarının ilk iki haftası Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • ELEMAN ALINACAKTIR Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden Kurulmakta olan Pencere Camı Fabrikamız için:Sağlık memuru:Fabrika sahasında kalması şart)Daktilo:Seri daktilo yazabilen asgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • Haftalık Siyasî Gazete Herkesin Gazetesi Prensip:Vatan için,milletçe elele,Temiz e,Doğru ya,"İyi,ye ve "Bilgi,ye.HÜR NİZAM,KENDİ FİKİR UFKUNUN BİR NUMARALI ŞEREF İMZASINI UMUMÎ EFKÂRIMIZA SAYGI İLE TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1960
  • Limasollu Naci idaresindeki 5 inci sene abana İNGİLİZCE KAMPI Her 5 kişiye 1 ingiliz öğretmen Ücretsiz broşür isteyiniz.Batı Dilleri Okulu Abdülhakhamit Caddesi No:8 Taksim Ayrıca mektupla İngilizce v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • m ÇOK f fAZi.A^KO*fUŞ.TutC.*cAt?N(M 40KTI.J KAOİ yÜEÜ.BiC A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • İİİlİÜÜlİİtİİİlİİ Ş/L/ÜUf AUH.'O ŞEYTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • Bunum SİZİN i ¦CAL.eAMN.ZDEN ÇllC n«ıNI HEMEN AN1_ADIM.şoNB^a iyç. AZACA-GlNıZ Sıieısiı'zırsi BOKA ZAN'DA NE$Bİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • vASMue YdGiyoe.DlSAKı ÇilC4/V\AZfiiN.SıS TAHT-û Bul.VüP OVALAN».BEM KuÇuKtcEN TaHTA-UAEı CAkimlA ÇOK GÜZELvoNj"^aeoı\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • Okun Konfor AIR CONDİTİON i Cihazları sayesinde odanızda C3H E253 S5SS edilmiş havaya sahip olabilirsiniz.Müessesemiz aynı zamanda Amerikadan mahdut miktarda ithal ettiği,Gaz ve Mazotla"yanan şofben k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • M.M.V.Ankara 2 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Kapalı zarfla 7 kalem jeep ve GMC.malzemesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 351806 lira muvakkat teminatı 17823 liradır.İhalesi 7/7/1960 Perşembe günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • TELEFON DEVRALINACAK Hasköy Halıcıoğlu Sütlüce mıntakasında telefonu olup devretmek isteyenlerin 44 87 24 numaraya telefonla bildirmeleri veya Sütlüce,Karaağaç caddesi 2-4 numarada ARÇELİK JLŞ.ne bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • YAKUT Hemen elektrik fenerimi sesin geldiği yana çevirdim.Benden dört beş adım ilerideki kalın çam ağacının gövdesinde pırıltılı birşey sallanıyordu.Oraya fırlayıp buna daha yakından baktım.Ama çok ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • musiki ASKERÎ MARŞLARIMIZ BÜLENT TARCAN IMIMIIIMIIIIMIIIlllllllllll ASKERÎ müzikanın repertuarında temel değerinde olan askeri mars bize yeniçeri ocağının kaldırıldığı sırada Mehter takımının lağvı üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1960
  • W8Wi m Desenli eldiven modası yayılıyor İngiliz moda yaratıcıları,hasır şapkaları da bazı değişikliklerle daha cazip hâle getirdiler Moda alanında Paris'in karşısına dikilen rakipler,gün geçtikçe artm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • Bir fabrikatör Yaptıracağı okulu Hazineye bağışlıyor Dış memleketlerdeki Ordu mensupları da yüzük,altın ve para bağışında bulundu Vatandaşlar Hazine'ye yardım kampanyasına çeşitli şekillerde devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • GAZETEMİZE TESLİM EDİLENLER Gazetemize,dün 38 okuyucumuz ziynet eşyasını makbuz mukabili teslim etmişlerdir.Bu okuyucularımızın isimleri şunlardır:Jirayir Kavafyan ve eşi,Eliza Kavafyan,Nurisa Güzelbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • KIBRIS'TA TAM BİR ANLAŞMA OLDU t Baştarctfr Birincide mıştır.Anlaşmaya varılan bil konular şunlardır:a Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu ile ilgili antlaşma metni.İngiltere'ye verilecek bağımsız üslerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • MEBUSLARIN MAAŞ!f E SAYISI AZALTILACAK t Ba stara fi Birincide Soru Bugünkü hayat pahalılığı sebeplerinden biri de mesken kiralarıdır.Komite,mesken kiralarını ayarlamak için çalışmakta mıdır?Cevap Düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • İstanbul 13.Sulh Hukuk Hâkimliğinden 960/36 Davacı Esen Keskin Lowrie1 tarafından davalı Robe-rt Davis Lovvrie aleyhine açılan nafaka davasının icra kılınan muhakemesi sırasında:22 6 960 gün saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • URFA AS.SAT.AL.KOM.BŞK.dan:Aşağıda yazılı yiyecek rnaddelesinin 18/7/1960 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Miktarı M.Fiatı M.Teminatı Evsaf ve şartnamenin C İNSİ Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • M.M.V.1 No.lu Sat.Al.Koni.Bşk.lığından ANKARA:5 ton tavuk eti satın alınacaktır.Tahminî tutarı 35000)lira olup geçici teminatı 2625)liradır.İhalesi 8/7/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • M U A D E I.E T L 1 İstanbul Koleji ANA İLK ORTA YATİLİ GÜNDÜZLÜ KIZ ERKEK Kayıtlar devanı ediyor Çapa İstanbul Tel:21 34 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • «EBEMİ Eh/yet garantisiyle yctıst n-ıhız^m KAYITLAR TAK$İTLE^0g& Bexıoglu Agacamiı yamnda Moı 4 Teh 446300—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • Üç hastahânenin başhekim!değiştirildi Üç hastahânenin daha başhekimi değiştirilmiştir.Şişli Çocuk Hastahanesi Başhekimi Dr.Ahmet Şükrü Emet'e ve Guroba Hastalıancsi Başhekimi Dr.Ali Eşref mecb'ir!izin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • KISSADAN HİSSE t Baştarajı Altıncıda nui'jlıı:«Keşke bize acımamış ve merhamet hissiyle hareket etmemiş olsaydınız.Gol adedi muhakkak ki yüksek olacaktı.Ama.Gururumuz kırılmayacaktı.Sarı-Lâcivertll fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • HARLEM GİBİ.t Baştarafı Altıncıda şekilde davranmak yprine sade ve hakiki yar/ıcı futbollarını devam ettirrelerdi herhalde hakiki sporsever seyircileri çok daha fazla memnun etmiş olacaklardı.Zira fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • KADRİ VE HİLMİ FENERBAHÇE'DE t Baştarafı Altıncıda muamelesini tamamladıktan sonra kontratı biten Metin Oktay ve E.Ercins'le anlaşmıştır.Kulüp Reisi Refik Selimoglu'mın evinde imzalanan ikişer senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • [ÜRK VETERİNERLERİ Baştarafı Birincide Bakanlığında yapılan bir basın toplantısında Tarım Bakam Feridun Üstün ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Hasan Başkaya tarafından açıklanmıştır.Prof.Başkaya yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • D.P.İllerin muhtemel nümayişine karşı Baştaraft Birincide PARSADAKİ HÂDİSE Kemalpaşa ilçesine bağlı Parsa*da Menderes'i öven riiı döviz koyun merkezi yerine asılmış ve askeri makamlar hadiseye el koym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • GÜRSEL BUGÜN İSTANBUL'DA t Baytaraft Birincide Cemal Gürsel Karşılamayı müteakip j otomobiline binecek ve kendisini korteje dahil zevatın otomobilleri takip edecektir.Kortej Yeşilköy'den ayrıldıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • Menderes'in köyde hak I Baştarajı Birincide son verilmiştir.20 bin dönüm ekilen ve ekilmiyen arazisi bulunan Evliyazadelerln mükellef çiftliklerinin 150 metre ötesinde,saz ve çamurdan yapılı kulübeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • Menderes masrafını hazineye ödettirmiş t Baştarajı Birincide rap İskarpin Ücretlerini de hazineye ödettiği tesbit edilmiştir.4-11 Aralık 1956 tarihleri arasında İstanbul'a yaptığı seyahatte 848 lira 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • YÜKSEK ADLÎ TIP ŞÛRASI KURULUYOR t Bnştarafı Birincide dullah Gozübuyük.Sağlık Bakanı Prof.Nusret Karasu,Yargıtay Başkanı Recal Seçkin ve Yarpıtay Başsavcısı Ahmet Hikmet Günctüz'ün iştiraki ile ilk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • KELİMESİ İOOKURUŞ TELEFON 27 Üt 10 SATILIK EMLAK 0 HAREM iskelesine 1 dakika caddeye 2 dakika bütün denize hâkim 127 metre kare 11 metre cephe tamamı 25.000 lira tediyede kolaylık katlar 45-50-55.000.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİ EVLER ARSA SATIŞLARINI KAÇIRMAYINIZ.Şehre en yakın olan arsalarımızda inşaat hızla devam etmektedir.Elektrik,telefonu,ilkokulu ve daimî belediye otobüsleri mevcuttur.Fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • YAZ 'MAHSUS OLtiAK İİZIM DİREKSİYON OTO KURS' NİŞANTAŞI l M LÂK CAK\ACELE EDİNİZ 474960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • BİRLEŞİK 4 Temmuz SANATÇİLAR TİYATROSU Pazartesi snat 21 de Kadıköy SÜREYYA BAHÇESİNDE ÇOL FARESİ YILDIZ KENTER MÜŞFİK KENTER LÂLE ORALOĞLU CAHİT IRGAT TURGUT BORALI GENCO ERKAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • istanbul Sıhhat ve iç.M.Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden Aşağıda cinsi miktarı muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar sılıhî müesseseler için ayrı ayn hizalarında yazılı gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • Esklşehlrln meşhur ÇİFT kurt Marsilya Kiremidi:Tanesi 62 krf.Toptan satış yeri:Yenlkapı Sahil yolu İS REKS TİCARET LTD.ŞTİ.21 43 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • izmit Deniz Satınaima Komisyonu Bşk.dan:1 Açık eksiltme ile 20 m3 meşe kütük satın alınacaktır.Muhammen bedeli 11800)lira olup muvakkat teminatı 885)liradır.2 Eksiltmesi 7/Temmuz/960 perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • Nâlliııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Ybzi islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • hicrî 1380 Muharrem 7 Cumartesi TEMMUZ 19 6 0 ItUMÎ 1376 Haziran 19 VAKİT VASATÎ EZANt Günej 4.33 8.48 öğle 12.18 4.33 İkindi 16.18 8.34 Aksam 19.45 1200 Yatsı 21.47 202 îmsâk 213 6.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • M.M.V.4 No:lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile Ayaş birlikleri ihtiyacı için 1000 ton yiyecek,yem,yakacak ve eşya nakli yaptırılacaktır.Ton kilometresi 59,9 kuruş olup tahminî bedeli 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • İstanbul As.Dairesine Bağlı 27 Askerlik Şubesinin 1941 Doğumlu ve Bunlarla İşleme Tâbi Mükelleflerin Yoklama Günleri As.Şubesinin adı Yoklama bağlama Yoklama bitim tarihi tarihi Yalova Askerlik şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • İSTANBUL ANKARA OTOBÜS SEFERLERİ 1960 modeli Mercedes ve M.A.N otobüsleriyle her gün İstanbul ve Ankaradan hareket.Bilet satışı:İstanbul'da:Doktoroğlu Seyahat Acentesi Harbiye Taksim Sirkeci 48 62 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.07.1960
  • KORKUNÇ NETİCE:F.Bahçe 6 Beşiktaş 2 t Baştaıafı Altıncıda lu idi,zeki ve yorulmaz adim Kadri vardı,kıvrak Mikıo cıva gibi olduğu bir günde idi.Ve bunların arasında bir Naci vardı.Bu takım mutlaka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.07.1960
  • Beşiktaş Galatasaray bugün karşılaşıyor Gürsel Kupasının ikinci final maçı bugün Mithatpaşa stadında saat 17.30 da Beşiktaş Galatasaray arasında oynanacaktır.Slyah-beyazhların Fenerbahçe karşısında uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.07.1960
  • orkunç netice:F.Bahçe 6 Beşihia 0-2 mağlûbiyetten bir dakikada beraberliğe yükselen Sarı-Lâeivertliler daha sonra rakiplerini çösüp dağıttılar NacilCan,Muslala.Kadriı**** Finalde i adri lık oynadı,Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.07.1960
  • FUTBOL NETİCEDİR HARLEM GİBİ Fikret KİRCAN Uzun yıllar meşin topu kovalamış bir insan olarak,herhangi bir maçta dahi 0-2'den maçı almanın zorluğunu bilirim.Hele karşıdaki rakip Beşiktaş gibi bir kudre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.07.1960
  • O Bir Fenerbahçe Beşiktaş maçında 8 gol.36 yıl içinde iki takımın çarpışmalarında bir maçta 8 gol atıldığı üçüncü defa görülüyordu.1941 de Beşiktaş'ın 7-1 kazandığı maç,1955 de 4-4 berabere biten karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.07.1960
  • KADRİ VE HİLMİ FENERBAHÇE'DE İki futbolcu 60 ar bin lira aldı.Metin ve Ergun da kulüpleriyle anlaştılar {HADİ İPEK YÜN] Bu sene Galatasaray ile mukavelesi sona eren Sarı-Kırmızıh takım santraforu Meti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor