Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • IjBM&fl um" Jl&A¦ Kendi kendimizi kontrol H yanında zararları da olabilir.Böyle bir basın,yüklendiği i büyük mesuliyetin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmezse yalan haberler yayınlar,şeref ve hays
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • Orgl,Gürsel Eisenlper'e Cevabi bir Mesaj gönderdi Devlet Başkanı,mesajında,gaye olan hedeflere erişildigi zaman Türkiye'nin müttefik ve dostları için daha faydalı olacağını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ DEVL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • lama ve uğurlama törenleri yasak Gürsel,resmî şahısların ellerinin öpülmesine son verilmesini de istedi S r-v rı Devlet Başkanı gençlerden,kendisine kanları ile yaptıkları bayrak göndermemelerini de r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • JÖZDEMtR GÜRSOY] Londra asfaltının hemen yanında yağmur sularından meydana gelmi)olan bu suıı'i göl muhitteki çocuklar için bir nevi plaj olmuştur.Ancak bu nevi tu birikintisine giren Habibler köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • YATIRIMLARIN BİTMESİ İÇİN 13 MİLYAR LÂZIM Devlet Vekili Şefik İnan,Sakıt iktidarın rey avcılığı için giriştiği 1277 projeyi yarıda bırakmış olduğunu söyledi DEVLET Bakanı Şefik İnan,dün gece radyoda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • KIBRIS'TA İHTİLAFLI KONULAR HALLEDİLDİ LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs müzakerelerinde bütün mühim noktalarda anlaşmaya varılmıştır.Yapılan remil açıklamada.KjhriB Cumhuriyetinin İlânını geciktiren bütün hususla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • [OZDEMirt GÜRSOYJ Kongreye davet İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti fevkalâde kongrece da\et nıaksatliyle imza toplamakladır.Şoförlerle iljjili 7 teşekkülün birleşmesi gayesiyle girişilen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • BİR TAVZİH Î.E.T.T.den çıkarıldığını bildirdiğimiz âmirler arasında adı geçen Silâhtarağa.Fabrikası Müdürü Sait Yaltrak,gazetemize bir tavzih göndererek vazifesine devam etmekte olduğunu bildirmişi iı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • GÜRSEL ÜNİVERSİTEYİ ZİYARET EDECEK Cumartesi günü şehrimize gelecek olan Devlet ve Hükümet Reisi Orgeneral Cemal Gürsel,Pazartesi günü Üniversiteyi ziyarpt edecektir.Bıı husuıta Üniversitede bir progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • İLK BASIN DÂVASINI BİR SAVCI AÇTI ANKARA,HUSUSÎ 27 Mayıs inkılâbından sonra İlk basın dâvasını Nazilli Savcısı açmıştır.Nazilli Savcısı,Pulliamzedelerdçn Nazilli'de münteşir Kervan gazetesi mesullerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • Basın Kanunu İlmî Heyet tarafından Hazırlanıyor ANKARA,HUSUSÎ Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürü Kurmay Albay Ahmet Yıldız,dün yaptığı basın toplantısında:«Basın kanununun fiilen iplâl edildiğini ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • P.Silerin izmir de 0 9 0 El nümayiş hazırlığı Polis,bu hususta parola yayanları tesbit etti.Vali bu gibi hareketin şiddetle önleneceğini tebliğle bildirdi İZMİR,HUSUSÎ MİLLÎ inkılâp hareketinin aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 OAA nCU CAVI A Sahpazan gümrük antrepolarında 800 den fazla kamyon ve otomobil bulunmaktadır.ODU UfcN ı MtLA Bunların bir kısmı sakıtlara veya vakuılaıına ait oldukları için tahkikat ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • Ntzlha Araz'm her zaman »vkla «kuracağınız İki büyük eseri:HÂZRETİ MUHAMMED Peygamberimizin hayatını an güzel hikâye eden kitap.Tamamen baz kaplı hususi cilt;S renkli,resimli kurartür.350 snyfa Fiatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • VALİ,SERGİDE 1 İLHAN DEMİRKL| Vali Tuğgeneral Kcfik Tulga sabıkların Milletten çalılıklarının Millete iade edileceğini söylemiştir.Feriköyde yaptığı konuşmada asıl mücrimlerin yakalandığını söyleyen V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • İNKILÂP HÂRE KORUMA KA YÜRÜRLÜĞE Asayişi ve devletin nizamını ihlâl edenlerle edecekler 30 gün nezaret altına alınabilecekler ANKARA,1'HUSUSÎ E NKELAPLARIN korunmasına dair geçici kanun dün yayınlan-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • SİLÂHLARINI BİR AY İÇİNDE TESLİM EDENLER AFFEDİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Silâhlarını bir ay içinde teslim edenler hakkında resmi makamlarca takibata geçilmiyeceği ve silâh taşıyanların affedileceği hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • E.Aiafırat Davutpaşa'da nezaret altına alındı Türkiye Selüloz ve Kâğıt fabrikaları sabık umum müdürü Enver Atafırat Davııtpaşa kışlasında nezaret altına alınmıştır.Enver Atafırat'ın bir müesseseye dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • Demirköprü Barajındaki Büyük yolsuzluk Enerji tesislerini yapan İtalyan firması,bilâhare Etibank'a devretmek kaydiyle getirdiği makinaları el altından satmış İZMİR,HUSUSÎ Demirköprü barajının enerji t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • [ÎLHAN DEMîRELİ Bslediye'nin dertleri Belediye Reisi Kurmay Albay Şefik Erensü Ankara'da Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel,Millî Birlik Komitesi ve alâkalı Bakanlara Belediyenin içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1960
  • Yüksek Soruşturma Kurulu utriin Açıklanıyor İstanbul'da faaliyete geçecek olan Kurula sâdece vilâyetteki askerî adlî bürodan 750 dosya verilecek OĞUZ ONGEN YÜKSEK Soruşturma Kurulu âzalarının isimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • MM MOSKOVA İLE PEKİM ARASINDAKİ KAVGA Bolşevizmin dünya siyaseti mevzuunda çıkan ihtilâf muvakkat bir zaman için örtüldü UZUN yıllaıdanberl batı âlemi,Sovyet Rusya ile Komünist Çin arasında ihtilâf çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • Istantıulun en güzel yazlığı İLOiYEDt İnşaatı mükemmel "parke döşeli Beheri 45.000 lira degerırıds Apar 11 man immms Daireleri Zengin Para;İkramiyeleri* 23 fttıuı ıd60 16 ARALIK «9ÖO TÜRKİYE KREDİ BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • a—M-M.II MI—«H—Her sayısı bir evvelkinin en az bir misli rağbet gören Türkiye'nin yegâne sinema ve sanat mecmuası ARTİST 8 inci sayısında 4 renkli plâstik kapak ve 4 renkli büyük tablo ilâvesiyle Sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • istanbul Oto Sanayi Kooperatifinden Kooperatifimizin aşağıda gündemi yazılı fevkalâde kongresi 21 Temuz 19C0 Pazar günü saat 10 da Ayazağadaki OTO SANAYİ SİTESİNDE icra olunacaktır.Üyelerimizin teşrif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • OĞLAK BURCU Tt 22 Aralık 2e Ocak] Hayatın tath taraflarını görmeye çalısınız.Ktf-MBÜM olmanı7a s*bep yok.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] Sİ» olt olmayan bir me-»»ley» karışmamaya dik-Kat adin İs.BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • »m I KAYIP ARANIYOR 28.G.9C0 Sah aksamı ıaat 6 3Ü Motorlu Maltepe alıklarında germeğe çıkan Tıp Fakültesi talebesinden yaşlarında Benslyon Kkrern adında bir genç kaybolmuştur.Kendisini olit veya diri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • VEFAT Bayezld dersiamlarından ve Süleymanlye Kütüphanesi Emekli MUdlrl,Fâtih Camiinde Mesnevi" l-Şerlı mukarrlrl Haeı Mchnıed Hazmı TURA Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 30 Haziran Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • HAZİNEYE BAĞIŞLANAN BÜYÜK GECE BU AKŞAM Küçük Çiftlik Parkında 23/6/1960 tarihinde ilân etmiş olduğumuz uzan» gazinomuzun:SEVİM ÇAĞLAYAN MUALLA MUKADDER MEDİHA DEMİRKIRAN MUZAFFER AKGÜN BALAR1LARI NUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • 33 KİŞİ GÜVENEVLER ŞİRKETİNDEN DAVACI Güvenevler Kooperatirindekl 3 milyon liralık suiistimalle ilgili dâvada istenen ceza miktarı her suç İçin bir yıldan 5 yıla kadar hapistir.Halen 3.1 şahıs Faik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • lllllIllilIMIIIIillıllllilllll il İlli III Ili.l.llilılllllilııl',ANLAŞMAZLIKLAR NSANLAR,demek istediklerinin ancak I yüzde kırkını anlatabiHrlermiş,dinleyenler de anlatılanın ancak yüzde kırkını anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • BU HAFTA m MECMUASI Millî Birlik Komitesini 38 âzasiyle tablo halinde okuyucularına takdim ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • tfim/mı&M^ m İ A 46 a!IXinya plâstik sanayiinin en son keşfi PLASTİK KÖPÜ&tT Vmylex fabrikaları tarafından imâl edilip,piyasaya çıkar iki isini sayın müşterilerine iftiharla arzed&r.KULLANİLİŞ YERLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • AÇIKLAMA Anversten Istanbula müteveccihen «Rize» şilebinde bulunan Opel kamyonetimin ithalâtını 3 üncü kota ICA faslından T.C.Merkez Bankasımn 23 Şubat 1960 tarih ve 89193 No.lu ithal vesikasiyle yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • AÇIKLAMA Anversten İstanbula müteveccih «Rize» şilebinde bulunan Opel kamyonetimin ithalatını,3 üncü kota ICA faslından,T.C.Merkez Bankasının 25 Şubat 1960 tarih ve 909Ü8 No.lu ithal vesikasıyla yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • Denizcilik Bankan yetkilileri miktarı 10 milyon lirayı bulan bir »ullstlmal olayının üzerinde tahkikata başlamışlardır.îilgilUero yapılan İhbara güre,Suiistimal,kabotaj hatlarında eefer yapan gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • HÜRRİYET ARABA VAPU-RU YARIN İNDİRİLİYOR «Hürriyet» adı verilen yeni araba vapuru yarın saat 15 da törenle denize indirilecektir.Yeni geminin boyu 58,eni 16,yüksekliği 4.50 metredir.Sürati 11 mildir.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î ~mm* 2 a 89 3 4 5 I 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Billur veya kıymetli camdan e. ya;Tersi bayram.2 Sulata gibi yenen yaprakları baharlı bir nebat;Bir yıları cinsi.3 Bir fabrikanın sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • unu,v İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 İki marj 7.05 Piyano İle neşeli rnelo* diler 7.30 Karışık cabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.45 Saz eserleri 9.00 Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1960
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU A L K A Z A R Tel 4-1 25 62)1 Yedi kardeşe Yedi Celin Howard Keel Renkli İng.2 Tarzan Maymun Adam Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)1 Parisli Kız Brigltte Bardot Renkli Türkçe.2 Demir Penç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • DOLAR ÖRTBAS EDİLMEK ISTEHM Şebekenin başı Amerikalı çavuş Mac Cuistion'un gizli dosyasındaki isimler arasında sabık iktidarın ileri gelenleri de bulunuyordu DOĞAN ÖZGÜDEN TAHAMMÜLFERSA Ağustos sıcağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • her münevverin okuması gereken mükemmel kitap 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • DENİZLİ ASKERÎ SATİNALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Muhammen Geçici İhale Cinsi Miktarı_Tutan_Teminatı_Günü Tarihi Saati Patates 180 Ton 90.000 L.5750 L.Cuma 15/7/1960 10.00 Kuru soğan 75 Ton 30.000 L.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • VEFA KULÜBÜ KONGRESİ-26/6/1960 tarihli Nizamname Kongresinde alınan karar gereğince Nlhayi seçim Kongresi 3/7/1960 Pazar günü saat 9.30 da yapılacaktır.Kongre Başkanı Hiza Erdoğmus GÜNDEM:1 İdare Heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Karabük'te bir kamyon devrildi üç kişi öldü ZONGULDAK,HUSUSÎ KarabUkte,bir trafik kazasında 3 kişi ölmüştür.Şoför İsmail Kaynak İdaresinde «Zonguldak 70297» plakalı kamyon,Safranbolu'ya gitmekteyken r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • İzmir'de Fâzıl Küçük aleyhine cuma günü miting yapılıyor tZMİB,HUSUSÎ Şehrimizdeki Kıbrıslı öğrenciler Cuma günü Fazıl Küçük'ü istifaya davet etmek üzere bir miting yapacaklardır.Kıbrıslı Yüksek Tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Ege'de sühunet gölgede 38 dereceye çıktı İZMİR,HUSUSÎ Btr sıcak dalgası Ege bölgesini kavurmaktadır.Nitekim dün İzmir'de dolaşan sıcak dalgası yüzünden sühunet gölgede 38 dereceye kadar yükselmiştir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Kıdem kazanan subaylara kıdemleri dün verildi Sabık İktidar devrinde Türk Ordusu Subaylarının Teğmenlikte kaybettikleri 6 aylık müddetin düzeltilmesi İçin hazırlanmış olan Kararname yürürlüğe girmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Basının kendi Kendini kontrol Yasası hazırlanıyor Çalışmalara yardım edecek olan Beynelmilel Basın Enstitüsü üyesi bugün geliyor Basının kendi kendisini kontrol etmesi için gerekli esasları hazırlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • ÜNİVERSİTEDE YARIN İMTİHANLAR BAŞLIYOR İstanbul Üniversitesinde ve İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisinde yaz dönemi imtihanlarına yarından itibaren başlanacaktır,üniversitede İmtihanlar Temmuz sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • 150 ton tülün motorla Triyesle'ye kaçırıldı Varna yoluyla tütün kaçakçılığı yapanlar yakalandı,ttalya'daki 2 sanığın getirtilmesîne çalışılıyor Bursa'da toplanan 150 ton tütünün,hakkında kahve kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Tümgl.Arif Güvenç 2 nci Yurtiçi Bölge komutanı oldu 1Z.MIK,HUSUSÎ 2.Yurtiçi Bölge Kumandanlığına Tümgeneral Arif Güvenç tâyin edilmiş ve dün cehrimize gelerek vazifesin* başlamıştır.Ege Bölgesi Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Su birikintisinde bir ceset bulundu Yedikule havagazı fabrikası civarındaki demiryolu köprüsünün altındaki su birikintisi İçinde dün bir ceset bulunmuştur.Yer yer yanmış olan sarışın,orta boylu ve tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Tire Belediyesine de halk yardım ediyor TIRE,HUSUSÎ Hazineye yardım kampanyasından sonra 1 milyon 800 bin lira borcu olan Belediyeye yardım yapılmaktadır,tik olarak bir şahıs Belediyeye 50 sandalya hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • EVE DONEN A8DUUÂN6AZ tflAHUVRlNI mmföû.ÖR.KOlAVfl Y£8l#T.RİR-o 1 Slmt ÖÎDlYORMltfSüM y GİBî$îlî«lAN0lN.£NDu AÜ l 5EIENÎYÖRÜM ABPÜL-j ffk V" CAMBAI-Lr\im JT I 11 L 4aNNEDE(EM.ÎSIEDÎ&I f ERı ıNAYfI l£R(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Gürsel,Faiz Kaymak Üe dün görüştü ANKARA,HUSUSİ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel,sabık Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Fala Kaymak'ı dün akşam saat 18 de kabul etmiştir.Gürse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • »i unu ııı m ilinin t^,y;K$sV.TAKVİMDEN BİR YAPRAK 1/Resmi kitabet E TT NKARA'dan alınan hususî bir habere göre,bundan böyle j E jf"\dilekçelerin istida,arzıhal)yazılmaların muharrerat)basma «Yüce Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1960
  • Döviz tasarrufu için tıp fakültesi idarecileri dış seyahat yapmıyacak Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tasarruf maksadiyle bir yıl müddetle dış memleketlerde yapılacak kongreler ve tetkik gezilerine çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • DEMİR YUMRUK SERBEST Bl_«&aK.V\AK HAK-KINA OA 5A.MİBlfA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • CİSCO KİD "4 s 2?i\m İYiz S ARABA MARE er EDİNCE HALK,Gülmekten kat.uacûk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • İstanbul Emniyet Sandığından Boı ç miktarı Borçlunun adı ve Soyadı:Hesap No.6343 Şubesi Kadıköy Li.Ki.Macit Akagür.521.05 Ayşe Behire Çetin 17820 69.05 Hanite Nigâr Altıınay 18229 I 186.59 Behice Alpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • En ucuz,pii sağlam,en üstün Rus malı kilometre saatli TAM TEFERRUATLI BİSİKLETLER Aprelendi cad.Gürün Han 455 Tel:27 18 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • YAKUT C ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Abdürrez.zak Paçaların Çamlıca Tepesindeki muhteşem köşkünde o gece istanbul sosyetesinin en tanınmış simaları toplanmıştır.Biri tenis kortuna,diğeri taraçaya yerleştirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • Günümüzün Leyla Mecnun u biribirinden hiç ayrılmıyor Âşık İhsanı rüyasında gördüğü sevgilisi Güllüşah'ı bulmak için diyar diyar dolaştı ve nihayet cnbeş sene sonra emeline kavuştu İbrahim ORS 2 ğÎK İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • TÜR^R^ACAROĞLU Millî inkılâp hareketinin başladığı hafta İçinde Ij ŞE yurtla 96 eser basılıp derlenmiştir:47 kitap,49 broşür,ŞEŞ ŞE 83 telif,13 tercüme;İstanbul'da 77,başka şehirlerde ŞE ŞE 19.Konular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • MUADELETL1 ÖZEL ŞİŞLİ KOLEJİ GÜNDÜZLÜ YATILI KIZ ERKEK İLK ORTA LİSE Her kısımda kuvvetli İngilizce,modern eğitim ve öğretim,mütehassıs öğretmenler taralından yapılır.8 Temmuz akşamına kadar kaydını y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • 6 ve 8 silindirli FORD ve MERGURY kamyon yarım motorları gelmiştir.Müracaat:TÜRKİYE İNTER MAKİNALARI A.Ş.Telefon:49 28 49 71 6G G7 71 GO 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i.1 e r i n I fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.06.1960
  • HİCRİ Perşembe 1 RUMİ 1380 no 137Ö Mıılıar-HAZİRAN İt.I/İl 1(1 5 VAKİ 1 9 i 0 17 T VASATİ KZANÎ Güneş 4 32 847 öğle 12.17 4 33 ikindi İti.18 8.38 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 îmsâk 2.11 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • TEKSTİL SANAYİİNDEKİ işsizliğe çare aranıyor Yapılacak yardımı tesbit için Bakanlardan müteşekkil bir talî komisyon kuruldu."Hürriyet istikrazı,tasarısı da Millî Birlik Komitesine sevkedildi B ANKARA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Demirköprü barajındaki büyük yolsuzluk Baştarafı Birincide lan gizilce barajdan kaçıran SA£ bunları el altından piyasaya sürmüştür.Durum Etlbanka İhbar edilmiş fakat İddiaya göre.Umum Müdür Burhan Ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • D.P.İllerin İzmir'de nümayiş hazırlığı ğ Baştaraft Birincide gene yedinci ayn üçüncü günü,saat ikide Eşrefpaşada toplanıp nümayiş yapmağa teşebbüs edeceklerdir.Polis bu parolaları yayanları bilmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Binbaşı H.Ata Topkapı suikasiını dün anlattı Subay,Assubay ve erler,inönü'yü suikastçıların elinden güçlükle kurtarmışlar U ŞAK'tan dönüşü sırasında C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'yü öldürmek isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Rektör ve üniversite mensupları hazineye alyanslarını verdiler İstanbul üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar ve Tıp,Orman.Fen,Hukuk Fakülteleri öğretim üyeleri.İdarecileri ve memurları alyanslarını h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Yargıtay Başsavcılığına Ahmet H.Gündüz getirildi ANKARA,A.A.Yargıtay yeni Cumhuriyet Bafsavcıhgına Yargıtay üyelerinden Dr.Ahmet Hikmet Gündüz tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • SİLÂHLARINI BİR AY İÇİNDE TESLİM EDENLER AFFEDİLECEK fr Baştaraft Birincide nta veya bulundurma uçlarından do* layı takibat yapılmaz.MADDE:2 İçişleri Bakanlığının tebliğinde tayin edilen müddet İçinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • BASIN KANUNU İLMİ HEYET TARAFINDAN HAZIRLANIYOR t Baştarafı Birincide f£l Radyo İdaresinde suiistimal olup olmadığı tahkikat sonunda helll olacaktır,g-7 İnkılâp hareketinin hivhir parti J menfaatine o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • İNKILÂP HAREKETİNİ KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ t Ba^tarafı Birincide elanın başlangıç tarihinden bir hafta evvel yürürlükten kalkar.GEÇtCt MADDE:14/6/11)60 kUnünden İtibaren nezaret veya rnuhafa» za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • O r g I.Gürsel Eisenhöwer'e cevabî bir mesaj gönderdi t Baştaraft Birincide yeni bir anayasanın hasırlanması ile alakalı olarak memleketimizin en selâhiyetll ilim adamlarından müteşekkil bir heyet der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Yatırımların 'bitmesi için 13 milyar lâzım t Baştarajt Birincide Türkiyenln yıllık İhracatının iki mislinden fazlası olduğunu kaydeden bakan,300 milyonluk ihracatın her yıl 111 milyon dolarının sabık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Turhan Emeksiz'in heykeli dikilecek ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi.Hürriyet şehitlerinden Turhan Emeksizin heykelinin dikilmesine müsande etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • 936-37-38 doğumlulardan bir kısmı terhis ediliyor ANKARA.HUSUSÎ Terhis müddetleri yaklaşan Kara,Hava ve Deniz erleri birer aylık İzinle müddetlerini doldurmadan terhl» edileceklerdir.Terhise tâbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Merkez İstişare heyetinin aldığı transfer kararının değişmesi şüpheli MERKEZ İstişare Heyeti üyelerinin transfer konusunda aldıkları kararda ısrar edecekleri anlaşılmaktadır.Nitekim dün Beden Terbiye*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Beşiktaş,Zonguldak karmasına 6 gol attı t Bağtarafı Alımcıda klın.i» temini taktıkları Arif.tekrar Zonguldak kalesi önünde bitti.Kovalanmaması icap eden bir topu yakalayarak yumuşak bir vuruşla topu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • VEFA,ADAPAZARINI 2-1 YENDİ İ Baştarajı Altıncıda tasına Nejatm vurduğu sıkı fut evvelâ diret* çarptı,»onra da havalanarak kalecinin kucağına düştü.15 İnci dakikada Nizam gerilerden aldığı topla hiç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Sandro F.Bahçe'den uçak bileti bekliyor Baştarafı Alımcıda bu yolda resmi bir tebligat almadı* ğını ilâve etmljılr.Sandro Fenerbahçe ile mukaveıe imzaladıktan sonra Romanın Lazio kulübünün kendisine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Karşılama ve uğurlama törenleri yasak edildi t Baştarafı Birincide el öpme,alkışlama ve çeşitli «liretlerle tezahltratta bulunma hallerine son verilmelidir.Büyük Türk milletinin büyüklerine olan ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • TASHİH Gazetemizin 28/Haz1ran/960 tarihli nüshasında çıkan Çengel* köy Kuleli Cad.27 Bogazlçinde ingilizce İlânında ücretsiz broşür istenildiği tashlhen,İlân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Canlılık ve hayatiyet/işte,bol kalorili ve vitamin ilâve edilmiş Afi bisküilerinin yavrularında temin edeceği fayda.ARİ BiskOfleri sadece çocuklarınızın değil çalışan herkesin en müstesna gıdasıdır.Vİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Dinlendirilen Skoç Viski'de Yatırım:Son bir kaç seneden beri oltn nlaçmak İçin bekleyen Skoç c/o 25 bir artı?göstermektedir.Bütün hususlar için:Alexander Davey Holdings)L1d.Bell House,175 Regent Stree
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • Öğrenci Kursları BİR DERS 2,5 Uradır,İzahat Istoyiniz.BİLGİ DERSHANESİ CAÖALOÖLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 159/1021 Bir borçtan dolayı ipotekli Eminönü Hobyar mahallesinin,Hamidiye caddesinde eski 32,yeni 73 kapı,417 ada ve 15 panel sayılı 36,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • F.Bahçe ölü sezonda şahane bir maç çıkardı t Baştarajı Altıncıda korner* çıktıktan sonra 50.dakikada Kasapoğlu'ndan aldığı pasla Güngör'ün ayağından netti bir gol ye-diler.5 dakika sonra Ergun şahsi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.06.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 GÖZTEPE tramvay durağı benzin deposundan deniz tarafındaki asfalta 2 nel Sarı Sok.16 No.da ehven fiatla sanlık katlar.Cuma,Cumartesi,Pazar günleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.06.1960
  • Gürsel Kupasının finalistleri:Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray F.BAHÇE YARIN OYNUYOR GÜRSEL Kupasının final maçları yarmdan itibaren Mithatpaşa stadında Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.06.1960
  • PUPPO SANDRO bilet bekleyen kıymet Sasıdı o F.Bahcsden Uçak bileti bekliyor Antrenör,F.Bahçe ile yaptığı anlaşmanın iptalinden habersiz TALYAN antrenör Puppo Sandro dün bir arkadaşuıa gönderdiği mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.06.1960
  • senesi transfer onu yarın açılıyor Mahallî ligde oynamak kararını veren Adalet Erol III,Bülent,Yıldırım ve Ali ihsan'ı ceman 132 1 960 senesi kıs sporları transferi yarın saat 9 dan itibaren başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.06.1960
  • apazaırnı 2-1 yeı SEYİRCİ:10.198 Kişi HASILAT:33.588.50 T.L.HAKEMLER:Mustafa Güzkaya Faruk Poray Sadrettin Gün VEFA:Ali [Mustafa Rabbani Hamdl Eşref [Yavuz Muhterem Çetin B.üzer Mustafa fRecep Özer Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.06.1960
  • [HADÎ İPEKYl/N] Slyah-beyazhlara birinci golünU Selim'in yaptığı ortayı İyi takip eden Arif kazandırmıştır.Resimde Arif'ln attığı şutu Zonguldak kalecisi Sezai ayağı İle çelmeye çalışırken görülüyor.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.06.1960
  • ceo/u şahane bir Gürsel Kupasının son grup maçında istanbulspor'u 8-2 gibi ağır bir skorla mağlûp eden Sarı-Lâcivert9ti takımda Can Bartu lık oynadı.Farklı neticeyi koilektif oyun sağladı SEYİRCİ:10.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor