Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Öğreten 1$ bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR işleri için de Tiirkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkex:Lalali,Kemalpaşa,Ağayokuju N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • İzmir'de bir altın madeni inceleniyor İnceleme yapan mühendisler açıklama yapmadıf*Aİ* VVAvîmll CAlfİAllîlFAl" İnceleme yapan mühendisler açıklama yapmadı.Ancak madenin çok verimli olduğu söyleniyor w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • TİCARET VE SANAYİ ODALARI İLE BORSANIN İDARECİLERİ SEÇİLDİ Ticaret ve Sanayi Odaları iie Borsada i.şlerl tedvire memur zevatın İsimleri açıklanmıştır.4 Haziranda kanunla Ticaret ve Sanayi Odaları İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Bir opera sanatkârı Uludağ'da kayboldu BURSA,HUSUSİ Devlet Operası sanatkârlarından Yıldıray Olcay Uludağ'da kaybolmuştur.Pazar günü bir arkadaşı ile «Biiyln:OteN e gelen sanatkâr aynt jçün,gez~ mek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • mm-Nâmevcudun imali Yol yaptık,yol yaptık.Meğer bu bir propaganda değil,bir tevazuun ifadesiymi v Çünkü koskoca vatan düzeyinde yolların yekûnu ne kadar tutar?Bir de bu düzeyde yolsuz olan yerleri düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Meclis bütçesinden 21 milyon lira tasarruf ANKARA,HUSUSÎ 1%(mal!yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinde 21 milyon lira tasarruf yapılmıştır.Milli Birlik Komitesi Sekreterliği adına gazetecilere İ7ahaüa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • 6 depoda binlerce kilo çalınmış maden bulundu İZMİR,HUSUSÎ Salihli Deınirkoprü Barajında malzeme çalarak piyasaya sürmek suretiyle yapılan milyonlaıca liralık suiistimal İzmir Emniyeti tarafından meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Partiler aleyhine Yapılan bir miting Tahkik ediliyor DENİZLİ,Hususi Muhabirimiz EROL ÖZBAL bilidiriyor İlimizin Acıpayam kazasında ortaokul öğrencileri C.H.P.binası önünde nümayiş yaparak,partinin tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Kıbrıs'ta,Küçük Lehinde dün bir Nümayiş yapıldı Küçük tarafından tertiplendiği iddia edilen mitingte,Kıbrıs'h lider,Türkiye'deki talebenin aldatıldığım söyledi LEFKOŞA,RADYO.T.H.A.Lefkoşa'nın Türk mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ İtfaiye sergisi Ballar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Sergi Sarayı yakınında geçen Cumartesi günü tstaıılıııl itfaiye müdürlüğü tarafından bir pavyon açılmıştır,istanbul'da itfaiyeciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • I.E.T.T/DE BES sef çıkarıldı İdarede yolsuzlukların tahkikine başlandı.Belediye zabıtasında da 12 memurun işine son verildi Z E.T.T.idaresinde imza selâhiyeti olan Umum Müdür Muavini I Saffet Gürtav v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Dilekçelere lüzumsuz ibareler konmayacak ANKARA,HUSUSÎ Bundan böyle dilekçelerin ve resmi yazışmaların basına «Yüce makama,yûiuek bakanlığa» gibi İbareler yakılmayacaktır.Dün Başbakanlıktan Bakanlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • SARAY EŞYALARI TEKRAR SAYILACAK Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları ile Küeüksu kasrı,Yıldız parkındaki köşkler ve diğer müzelerdeki eşyalar S kişilik bir heyet tarafından kontrol edilecektir.Demirbaş def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Sivas cezaevinde çıkan kavgada bir kişi öldü SİVAS,HUSUSÎ Sivas cezaevinde dün sabah çıkan b r arbedede bir kıs» ölmüş.yedisi tfir olmak üzere 9 kişi yaralanmıştır.7.10 kişiyi barındıran cezaevindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Şoförler ve otomobtlciler Cemiyeti,Haysiyet Divanı bir trafik memuruna lıakaret eden Sabri Yılmaz,adındaki şoföre bir ihtar cezası vermiştir.Şoförlerin haysiyet divanı azaları toplantıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • DURUM u ^U'^f Piyasadaki buhranı önlemek lâzım.NKILÂP hareketindenberi Hükümetin aldığı yerinde ikti-I «adî tedbirlere rağmen piyasada büyük bir rahatsızlık hissedilmektedir.Para darlığı bütün şiddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Millî Birlik Komitesi!ihtisas Komisyonu;üyeleri dün seçildi ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesinin İhtisas Komisyonları sev'lmiş ve dün açıklanmıştır.Komisyonlar güvenlik,iktisat,sosyal İşler,bayındır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Mebuslar bankaya Bu borcun 10 milyon lirası tamamlanmayan devreye ait illî Birlik Sözcüsü "Biz alkışa itibar etmiyeceğiz,dedi ANKARA,HUSUSÎ SABIK milletvekillerinin bankalardan yolluk ve tahsisat olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • 1448 YÜZÜK VE BİLEZİK [RÜÇHAN t'NVER!Deııi/ı ilik Banka*»ı memur ve miistalıdenıi Hazineye yardım kampanyasına dün 1418 yüzük ve bilezikle 3K bin "»02 lira nakit para ile katılmışlardır.Kesimde,bu riy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • [ASAF UÇAR] Bakanlar Kurulu dün »abalı dört saat «tiren bir toplantı yapmıştır.Toplantıya Devlet Başkanı Org.Cemal Gürsel riyaset etmiştir.Toplantı hakkında her hangi bir açıklama yapılmamıştır.Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1960
  • Gürsel Cumartesi istanbul'a Geliyor MİLLÎ Birlik Komitesi Başkanı Derlet ve Hükûmel Reisi Orgeneral Cema' Gürsel'in 2 Temmuz 1960 Cumartesi günü saat 17 de İstanbul'a geleceği Vilâyet Basm Bürosundar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • İICTİSÂT ve TİCÂRET Hazırlayan Df Halûk CİLLOV İktisadi plânlamanın ehemmiyet ve tekniği TÜRKİYE İktisadî politikasının ve bilhassa yatırımlarının plan ve programa bağlanmasına lüzum hissedildi*:su gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • istanbul 10 uncu icra Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 1960/79 Hissedarları arasında kabili taksim olmadığından izalei şüyuu suretiyle satılmasına İstanbul 1 inci Sulh Hukuk Mahkemesinin 24'8.959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] İş hayatınızda İyiye doğru bir değişiklik olacak KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] üzüntünüz yersiz.Sizi düşündüren mesele düzelme yoluna girmiş bulunuyor.BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • SOLDAN SACA:1 Kütü niyetlerle gizlice kurulan topluluk;Hoşlanma.2 Unsur;Tersi jjöz rengi.3 Eskiden terhis edilerek yede» ge geçen kur'a erleri;Bir ay ismi.4 Eskiden fakirlere yiyecek dağıtan hayır evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • inin. ı m il.İM il.III ılı 11 ılllll.i I ııı 1111111,11i millimin.ı.Illlll.lilllllllllllllillliilll.lllllliill il İSTANBUL C.57 Açılış ve program 7.00 Ikl I marş 7.05 Neşeli melodiler 7.15 ğ Oyun hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • f SİNE MALAR ı Tra-BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Yedi kardeşe Yedi Gelin Howard Keel Renkli îng.2 Tarzan Maymun Adam Türkçe.ATLAS tTel:44 08 S)1 Parisli Kız Brigltte Bardot Renkli Türkçe.2 Demir Penç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • Beşiktaş Piyangosunda Kazananlar Beşiktaş Jimnastik Kulübünün tertiplemiş olduğu eşya piyangosu çekilmiştir.Kazanan numaraların listesi aşağıdadır:169633 Otomobil)İİ0424 190221 Ev)Ev)43764 57953 19426
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • PERSONEL ARANIYOR Çok iyi İngilizce bilen bir Kimyager ve Tapu ve Kadastro Mektebi mezunu İngilizce bilen tercih olunur)olup bu iğlerde tecrübeli bir memur aranıyor.Aşağıdaki adre»e müracaat edilmesi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • t HAVA muhalefeti sebebiyle tehir edilen M.T.T.B.nln hazırladığı Orduya Şükran günü,«Millî Gece» bugecs saat 21 den sabaha kadar Açık Hava Tiyatrosunda yapılacaktır.Gecede tanınmış tür çok san'atkâr y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • KAMYON,DEMİRYOLUNU YARIM SAAT KAPATTI Kartalda tren yolundaki traverslere pan bir kamyon seferlerin yarını saat aksamasına sebeb olmuştur.Kartal gaz deposu tinünde yokuş aşağı bırakılan 84591 plâka sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • Dinlendirilen Skoç Viskide Yatırım:Son bir kaç soneden beri Olgunlaşmak İçin bekleyen Skoç Viski «o 25 bir artış göstermektedir.Bütün hususlar için:Alexander Davey Holdings)Ltd.Bell Hoııse,175 Regent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • AÇIK AÇIK l.l.HİÇBİR zaman bu memlekette meseleler acık açık konuşulanıadı.Bunun da sebepleri malûm.Ters anlatılmak korkusu;iyi niyetle söylenmiş bir sözün istismar edileceği endişesi;menfaat yarışçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • İstanbul Sağlık Müdürü Dr.Kâmil öner vazifesinden alınmış,yerine Heybeliada Sanatoryumu Rontken Bisı Dr.İsa Nâzım Onur getirilmiştir.Yine,vazifelerine son verilen Cerrahpaşa Ilastahanesl Baştabibi Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI İDÂEE MECLİSİ YENİDEN KURULDU Denizcilik Bankası İle Şilepçilik İşletmesinin İdare Meclisi başkan ve üyeleri tekrar değiştirilmiş ve yeni tayinler dün yapıftnıstır.Şehrimize fcelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • KARADENİZ'DE BİR MAYİN GÖRÜLDÜ Karadenizli!Rumeli clhetindfkt Akpmar mevkiinde üûn bir mayın giinilmüstür.Mayının görüldüğü mıntaka gemi seferleri İçin tehlikeli bülgo îlân edilmiş ve mayın imha ekibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • KOLEJDEKİ TAHKİKATA BİR HAFTA ARA VERİLDİ Arnavutfcöy K12 Kolejinde yazılı imtihanlara ait suallerin çalındığı yolundaki idari tahkikata 5 Temmuza kadar ara verilmiştir.Bu hareketin sebebi lmıihanlnrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1960
  • Bu nefis tad ve koku.Kocam ve çocuklarım yemeklerime bayılır ve daima takdir edilirim.Fakat Den de bilirim ki muyaffakiyetîmin asıl sırrı.vjta^ 'dır Çünkü tadj ve kokusu nefis olan VİTA île pişen yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:Türkiye iş Bankası tasarruf sahiplerine daima daha fazla,daima en fazla ikramiye dağıtan bankadır.Bu sene 21.500 talihli 8 Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • 1 YARIKİ SAYISI BİR ŞAHESER:Yusuf Ziya Ortaç «Yarınki Tehlike» başlıklı yazısında gelecek iktidarları tehdit eden tehlikeyi gösteriyor.Ünlü karikatürist TUR-HAN SELÇUK,Akbaba için «Hırslı Politikacıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • 10.000 mermi ile 7 Tüfek ele geçirildi Dolapdere'de bir inşaatta bulunan silâh ve mermilerin sahibi tevkif edildi Dolapderede inşa halindeki bir binada 10 bin mermi,7 tüfek ve üç kılıç bulunmuştur.Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • CELÂL BAYAR KÖŞKTE NASIL TESLİM ALINDI?27 Mayıs sabahı sabık cumhurbaşkanını teslim alan yedi subayın müşterek hazırladıkları olayı anlatan raporun metni yayınlandı L*A '11 Mayıs sabahı sakıt Cumhurua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Ahmet Salih Korur'un çiftliği Tarım Bakanlığı tarafından yaptırılmış ANKARA,HUSUSÎ Başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih Korur'un Ankara'daki çiftliğinin Tarım bakanlığı tarafından yaptırıldığı ihbar edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • İzmir Emniyet Müdürü resmî elbise giyecek İZMİR,HUSUSÎ İzmir polisleri 1 temmuz tarihinden itibaren istisnasız yeni polis elbisesi giyeceklerdr.Emniyet müdürü Nevzat Emrealp,sivil memurlar hariç,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Yıldız Teknik Okulu bu yıl akademi oluyor Yıldız Teknik okulu Akademi haline getirilecektir.Bir komisyon Okul'un yeni teşkilât kanununu hazırlamaktadır.Teknik okul,Akademi haline getirildiği takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Menderes'in çiftliğinde kuyuda silâh bulundu AYDIK.HUSUSÎ Sabık Başbakan Adnan Menderesin çiftliğinde dün yapılan aramada bag kâhya Abdi Ak'a ait bir mavzer,bir baston seklinde tabanca ve mermiler ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Çırılçıplak baloya gitmek istedi NE\V YORK,A.A.Caldwell şehrinde baloya çırıl çıplak gitmekte olan bir kadın yakalanarak nezaret altına alınmıştır.Kadın ifadesinde «Kocam baloyu sevmez.Sokağa çıkmamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Kruşçev'i görmemek için intihar etti VİYANA,A.A.Macar Kontesi Lola Batany,Viyana'ya gelecek olan Sovyet Başbakanı Krusçev'i görmemek için intihar etmiştir.Pencereden atlamak suretiyle intihar eden 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Muadeletli TARHAN KOLEJİ ilk Orta Lise KIZ ERKEK İingilizce Almanca Kayıtlara başlanmıştır.Beyoğlu Tünel Tel:49 47 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • MEnanMD Ehliyet garantisiyle ııt-tistirilır KAY/TLAR TAKSİTLE^0j& Beyoğlu Ağacamiı yanında Not 5 Teli 446300—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • TAKSİTLE-SUBAY veS/Y/L &LB/5&LF#Dİ/t/L/B iSUZTAK Jkfi/MAŞMAĞAZAŞ/T£f?Z;f?A/r TEL CA£ Af'O-f/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • 100000 lira 2 10 10' VUİIHAN Beheri 40003 Ul Osgerinrfe)5 000 er Lira f 000er Lira 60.000 BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız Vadvll her I.iruy* Vm I«sIz lı«r İSO Llruy» BİR KUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI ^MALüMÜNüZDüP HERHALDE.HÎRÜMtf-TOS MESELESİNDE AC zÎMiZiiîlPAF ETMEK MEc6URıYETlNuniH YARDIMIMIZI RÎCA £DBCE6ÎM ESTA&HJPÜIIAH EİÎMDEM OEIfMÎ [YAPARIMfjl W HE $ıZE6ıüHiiViY£TV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • Millî İnkılâp aleyhinde propaganda yapan biri 6 aya mahkûm oldu AYDIN,HUSUSÎ Vilâyetimiz dahilinde millî inkılâp hareketine aykırı propaganda yapanların muhakemesi devam etmektedir,îlk ceza Şevket Ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1960
  • S NSAN,kıyafetine göre istikbal,zekâsına göre teşyi' görür» E I derler.Milletlerin mevcudiyetinde kıyafetin büyük tesiri vardır,biz de memlekette esaslı bir değişikliğe doğru git-E E tiğimizi anlatmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • «o «T»ıe ¦vs •zvaıa VA B-13 »a vvi5 .ıa"i)a N.ısnawiaa avs vhvo ^zva.'B-mj.1 KinN' vvnood'""
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • T PEKİ UİR l biraic oa uça-1 «Sin çpeTsİNi" ÇO OıKKATUB 1 AKAŞneiN J ıfmj A 3BfiB HM B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • Bu ADANIN ADETİDİR.MAKUA SEKİN MALIN OuDuSu GİBİ,FONA AİT [HEfiLŞEy DE SENİN MAUN OLUR.MAKUA NİN 6 İR DE KıZ KARDEŞİ VARDIR.MEUj.KAPTAN ı BU AOAMl-A KIZ.KARDEŞİNE SÖK.LE B EN ı MAu CİLAN ISTE-f J MiyO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • TOloiîcii*:tcbzi' VALSINİZİM BSŞ ı b'Sl »CAOİB Güm-eSı 06F MAKİKA eÇEKı'Mİ v BEĞENOİ- 3ı'NİZ.E MEMNUN Ol_Du/W R.CtSKO-Bu ESMADA.CİS 0' GercfKrrî.b/izaz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • O* BAKAÇ HER yET2E »VıCK SİNDt CANIM CA.İSTEMJVOIZ-NİSANI AAAyıS AyuARHIl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deriz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay Sınıf Okullarına Öğrenci alınacaktır Deniz Harh Okulunun yalnız 1.sınıfına.Deniz Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • SATILIK ARSA Saraçhanebaşı Belediye Sarayı karşısında kösebaşı 11,65 Mcephe.17.50 M.derinlik.İmar durumu 5 kat Bodrum hariç)Müracaat vasıtasız Tel:44 64 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 Belediyeye bağlı daire ve müessesatın 1960 kontenjanına ait 5175 ton muhtelif cins maden kömürünün nakil ve tahliye işi 95.401,50 liralık tahmin bedeli dahilinde yapıtınlacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • PİSİ BALIĞI II)I SITİOÜNER Pisi balığı,bayalım hemen hemen ipte geçirir,i Dipte yattığı vakit,sırt ve karın yüzgeçlerinin yar-j dimiyle üstünü kumla örter.Etrafını görmek için j gözlerinin üstüne gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • YAKUT C â ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Abdiirrezzak Paşaların Çamlıca Tepesindeki muhteşem köşkünde o gece istanbul sosyetesinin en tanınmış simaları toplanmıştır.Biri tenis kortuna,diğeri taraçaya yerleştirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1960
  • Hitlcr kendisini kimsenin tanımadığı günlerde »eri hâlinde tablo çiziyor ve bunları uruz fiatla satıyordu.İ.şte Ilitler'in o günlerde yaptığı tablolardan biri.Hitler'in iki tablosu 30 bin liraya satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • Mebuslar bankaya 22 milyon lira borçlu ğ Baştarajı Birincide mahsuben ite ine Ziraat Bankasından dokudur t.m lira çekmişlerdir.Bunun tutarı da 4SG bin lirayı bulmaktadırluni ı btitun bu ödemelerden 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • Millî Birlik Komitesi İhtisas Komisyonu üyeleri dün seçildi Baştarafı Birincide l*leri görüşmek üıere kurulan İktisat Komisyonunun üyeleri şunlardır:Retti Aksoyhı,İrfan Baştuğ,Rıfat Saykal,Vehbi F.rsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • KIBRIS'TA,KÜÇÜK LEHİNDE DÜN BİR NÜMAYİŞ YAPILDI t Başlaraft Birincide Nümayişçiler Dr.Küçük'ün evine gittiklerinde Türk lider |u konulmayı yapmıştır:«Bazı kimseler,benim Mendereı rejimini desteklemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • PARTİLER ALEYHİNE YAPILAN BİR MİTİNG TAHKİK EDİLİYOR İ Baştarajı Birincide Hadiseden haberdar edilen Denizli Valisi Ekrem Talât Avşaroğlu ile 4.Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral AH Ulvi Vural,Acıpayam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • İZMİR'DE BİR ALTIN MADENİ İNCELENİYOR t Baştaraft Birincide rarı vardır.Hadise aydınlanmadan bir Sev söyleyemeyiz.Söylenecekleri,gerekirse.Umum Müdürlük söyler.İnşa],lalı yakın bir zamanda Cemal Paşa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • Belediye,elektrikte kâr,otobüste zarar ediyor Belediye Başkanı Kur.Alb.Şefik Erensü,dün akşam radyoda yaptığı konuşmada,l.E.T.T.nln 65 70 milyon.Sular İdaresinin ise 41 milyon 900 bin lira bütçe açığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • Hazineye bağışlar devam ediyor t Boşfara/ı Birincide Fahri Temizkan.Ergim Öktem,Gülserin Akay,Alper Akın,Güler Çakar,ti.Zahit ve Esi Mehllka Aydınnğlu,Tahir Karatay,Feride Karatay,Agop Cihanoğhı,Minas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • i.E.T.T.de beş Şef çıkarıldı t Bagtarafı Birincide Zabıta İçinde büyük çapta bir tasfiye yapılması muhtemeldir.800 kişilik bir kadrosu olan teşkilâtta 5 Müdür Muavini kadrosunun bulunması da fazla gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • TÜRKÎYENİN EN ESKİ EN COK OKUNAN HALK GAZE-TESİ DOLGUN MÜNDERECAÎ-IA TEKRAR HİZMETİNİZDE Doğru özlü,tok sözlü,mert Köroğlu çoktanberi hasretini çeken okuyucularına,çok kuvvetli kadro ile,yepyeni bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • Satışı en yüksek haber dergisi.BUGtSN ÇIKTI KİM OKURLARI HÂDİSELERİN İÇİNE NÜFUZ EDERLER KİM dün hizmetinizdeydi,bugün hizmetinizde,yarın da hizmetinizde olacaktır uamummmmmmmammmmtmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • Nestie Mamulâtı ihracat Şirketi A.S.Türkiye Şubesi İstanbul Veznedarlık vazifesinde istihdam edilmek üîere azamî 30 yaşlarında bir genç acele arıyor.Türkçe ve Fransızca bilmesi zarurîdir)Tekliflerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • İLÂN YAS MEYVE VE SEBZE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN 1 Birliğimiz elinde mevcut aşağıda markaları ve gösterilen İç ve Dış lâstikler satılacaktır.Markası:Samsan ND.A-lliance Ebadı:590/14 600/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • P«rwcillir»e,Sulfathıazole.AveD vitamini ihtiva eden EGJMEBEa VARA.YANIK MERHEMİ Bol miktarda piyataya arzadilmiatir.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Bu sene yalnız ABANA'da ve LlmasoUu Naci tarafından açılmaktadır.Taklitleri kalmamıştır.Her 5 kişiye bir İngiliz öğretmen,günde C saat der*,ücretsiz broşür isteyiniz.BATI DİLLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • KONGRE BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜNDEN 1 26 6 1960 günü yapılan mâlî kongremizin geri kalması dolayısiyle 3 7 1960 Pazar günü saat 10 da Beşiktaş Suat Park Sineması salonunda yapılacağı tebliğ olunur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • 7plci Mira m FAHRİYYEN BU HAFTA İŞTİRAK EDECEĞİ 3 BÜYÜK KONSER ı milli türk talebe birliğinin ORDUYA SOKRAN KONSERİ 29 Haziran Çarşamba gecesi AÇIK HAVA TİYATROSUNDA 2 HAZİNE MENFAATİNE 1 Temmuz Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ M Çİ i SATILIK EMLÂK 0 ARSA,Baltalimanında İmar ve iskan mü.sadeii tüt)M2 öğleye kadar Tel:48 10 33.0 Yenimahallede 8 daireli Apt.üçer odalı tam konforlu te~ dlyatta kolaylık.Tel:36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundun 959/445 Beşiktaş Mecidiye mahallesi Çifte İmamlar sokağında 33 pafta,224 ada,2 parsel,944 kütük sahifede en eski 36 Mü.eski 1,6 yeni 6,taj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • MillîıgeS Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • HtCRÎ Çarşamba RUM» 1P.30 29 1378 Muharrem 4 HAZİRAN Hariran 19 6 0i u VAKİT VASATÎ EZANİ gumi 4.31 8.46 Ogle 12.17 4.32 İkindi 1618 8.33 ı Aksam 19.45 12.00 j Yatsı 21.48 2.03 S »msâk 2.11 626
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 10.İcra,Memurluğuna Dos.No:1959/738 Muhtelif derecelerde ipotekli olup bir ve üçüncü derece ipotek alacaklısının talebiyle paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlu Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.06.1960
  • Kulüpler Serbest Transfer istemiyor 10 kulüp birliği adına Devlet Reisi Gürsel'e çekilen telgrafta kararın 1 Temmuzdan evvel iptali rica edildi STANBUL 10 kulüp birliği I adına dün Devlet ve Hükümet R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Mc Gregor Gidiyor Basketbol Milli Takım antrenörü Mc Gregor'un,Basketbol Federasyonu vasıtasiyle gönderdiği istifası,Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir.Beden Terbiye3İ Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • »Kg» te.IHADÎ İPEKYÜN] Feriköy takımı oyuncularından Yaman,önümüzdeki sezon Almanya'da futbol oynayacaktır.Yaman,dün bu münasebetle organizatör Reşit Bayburtun yazıhanesinde mukavele imza İnmiştir.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Gürsel Kupası Grup Maçları Bugün sona eriyor Günün en mühim müsabakası 17.15 te F.Bahçe ile İst.Spor arasında GÜRSEL Kupasının grup maçları bugün yapılacak müsabakalar ile sona erecektir.Kupanın final
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • 28 Güreşçi Kampa girmedi Güreş Federasyonunun tebligatına rağmen Emirgândaki Olimpiyat Güreş kampına daveti kararlaştırılan güreş kadrosu tamamlanamamıştır.Kamp Müdürü Cihat Uskan dün akşama kadar kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Hürriyet Kupası vüzme yarışları bugün Mevsimin ilk yüzme müsabakasını teşkil eden Hürriyet Kupası yarışmaları bugün saat 16.30 da Moda yüzme Havuzunda yapılacaktır.Galatasaray.Modaspor,tstanbul Yüzme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Roma maçlarının tarihleri belli oldu Roma olimpiyatlarına katılacak amatör millî takımımızın karşılaşacağı rakipler tarihleri ve yerleri dün belli olmuştur.Program şöyledir:2G.8.960:Türkiye Bulgarista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • GENÇLERBİRLİĞİ,HARB OKULUNU 1-0 MAĞLÛP ETTİ 4 lil turnuvanın İkinci gününde Gençlerblrllği Harp Okulunu zorr lu geçen bir müsabakadan sonra 1-0 mağlûp etmeğe muvaffak olmuştur.Kadrosunda daha ziyade t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • i HADİ İPEK YÜN] Yeni Fenerbahçe İdare heyetinin dün yaptığı ikinci toplantıya İsmet Uluğ,Hasan Kâmil Sporel ve Dr.Fahri Atabey iştirak etmediğinden yine vazife taksimi yapılamamıştır.Resimde toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • t SAMI 0NJC8EUJ DUn Istanbulspor'un zevksiz ve kalitesiz bir oyundan sonra Adapazar karmasını 4-1 mağlûp ettiği maçta Sarı-SiyahlıLarın,Adapazar kalesine attığı Uçıincü gol görülüyor.Sağdan Kasapoğlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Beykoz hırsını K.Paşa'dan al Saıı-SiyahJıJaıa 3-0 lık galibiyeti temin eden golleıi Eıol,Şiızat ve îsmail attı.K.Paşa bir nenaltı kaçırdı [SAMİ ÖNEMLÎ] Beykoz kalecisi Sıtkı,yerinde müdahalelerle raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • BİR ihbarla iligili olarak ciün î kisi'ik bir tahkik heyeti Mithatpaşa Stadında tetkiklere başlaır.15.tır.Bir askerî hakim,bir maliye müfeltisi ve 011 subaydan müteşekkil tahkik heyeti,staddaki varitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Almanlar Turgay'ı almakla ısrar ediyor İstanbul'daki bir temsilciye gelen mektupta millî kaleciye 10 gün beklemesi bildirildi BİR organizatör,dün İstanbul'da bulunan bir temsilcisine,kaleci Turgay'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • G.Saray Rusya dönüşü Finlandiya ve Dan markada maç yapacak Gnlatasara\profesyonel futbol takımı Rusya turnesi dönüsünde Finlandiya ve Raoimarkada ö;ı maçlar yapacaktır Şârı Kırmızılıların DanimarkaHa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • Faik Gökay istifa etti "Arkadaşlarımın arzusunu yerine getirdim» diyen müsta'fî Federasyon Reisi,bu mevki için Orhan Şeref Apak'ı tavsiye ettiğini açıkladı ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu Başkanı Fai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.06.1960
  • G.Saray Ankarada 2* ylmerica'yı 2-1 mağlûp ederek dörtlü turnua şampiyonu olan Sarı Kırmızılı tanım ner hattı ile göz dolduran bir oyun çıkardı vr Ilı:19 Mayı» HAKEMLER:V.Necdet Arığ Hüseyin Maloglu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor