Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • YILDIZ TEKNİK OKULU Girif İmtihanlarına Hazırlama Kursları 4 Temmuzda "başlıyor.KAYITLARA BAŞLANDI GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Agacamii yanı No.8 Tel:44 63 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • SAFA YALÇUK Adliyeye verildi Suiistimallerin tesbit edildiğini bildiren'Ulaştırma Vekili Sıtkı Ulay D.D.Y.mn maaş veremeyecek durumda olduğunu söyledi IAŞÎTRMA Bakanı T\iğge-neral Sıtkı Ulay,DDY.e*ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • SIS Moda ilânlardan Çok zigzaglar çizmeme rağmen ben daima temiz kalmışımdır ve asla ismimi taşıyan sanıklarla bir akrabalığım yoktur Duyduğum lüzum üzerine keyfiyeti ilân ederim Menderes Nehri Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Ankara'ya bir para fonu heyeti geldi ANKARA,HUSUSİ Para fonu heyetinin üç temsilcisi dün Ankaraya gelerek tetkik v» temaslarına başlamışlardır.Dünya Bankası İkinci Müdürü ve Para Fonu Avrupa masası se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • HAZİNEYE YARDIM KAMPANYASİ Halk,hazineye yardım kampanyasına katılmak için mahallelerde teberru topiamaya bağlamıştır.Raml'nin Cuma mahallesi sakinleri aralarında topladıkları 20 yüzük,3 elmas iğne,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • MUHTAR ULUBB Sanayi Bakanı "Borç bizi ümitsizliğe sevk etmiyor,dedi ANKARA.HUSUSÎ Sanayi Bakanı Muhtar Uluer,gazetemize verdiği beyanatta,«Sakıt iktidardan 7 milyara yakın bir borçla Sanayi Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • 16 yaşında bir genç dövülerek öldürüldü Büyükada'da Mustafa Nalbant adında bir aşçı yamağı üç bahçıvan tarafından dövülerek öldürülmüştür.Cinayete sebep olan kavga Mustafa'nın yanındaki kadınlara bahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • m m s^ I İDUNKİİ lAkttKü GAMe I MSiim YAJflAMM I yp|iw ¦Si Ş^ ALÇAKLARIM HESAP OLUR MU BÖYLE OLUR MU KARDEŞ KARDEŞİ VURUR MU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Gürsel,kendisine hakaret eden adamı affetti İZMİR,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Reisi Cemal Gürsel'e lisanen hakarette bulunduğu iddiaslyle tevkif edilen Hasan Kızılbaşak,Cemal Gürsel'in muvafakatname verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Millî Birlik Komitesi iç tüzüğü açıklanıyor ANKARA,HUSUSİ Mili Birlik Komitesi üyelerine dokunulmazlık hakkı tanıyan iç tüzük bir haftaya kadar açıklanacaktır.İç tüzüğe göre,kabine üyelerine soru ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • [T.H.A.İÇİ A PCI S Ga,ata Köprüsünün açıldığı sırada kariyi AUbbLE 51dan karsıya geçen bu adam cambaz değil,acelesi olan bir sabırsızdır.Denize düşmeyi dahi göze alan bu sabırsız adam,köprü yakalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Beyanname dağıtan 4 kişi yakalandı AYDIN,HUSUSÎ Çivril kazasının Zeytin köyünden Sadık Dor,Ahmet Gündoğan ve Ressam Barut mili!inkılâp aleyhinde beyanname dağıtırlarken yakalanıp tev-klf edilmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Camide çıplak âyin yüzünden 26 kişi öldü CAKARTA,A.P.Müritleri tarafından peygamber ilân edilen 27 yaçında bir şahsın,camide 3 bakire ile birden evlenmek istemesi üzerine çıkan hâdiselerde 26 kişi ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • BEŞİNCİ KOTA HAZIRLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ 5 inci kotalarla ilgili hazırlıklara başlanmıştır.Ticaret Bakanlığı ilgilileri,kotaların en geç Ağustos ayı ortalarında ilân edileceğini açıklamışlardır.5 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Bir Yüzbaşı rüşvet Teklif eden üç Kişiyi yakalattı Banka kasalarını kontrol eden bir kur may yüzbaşıya gizil bir evrakı ele geçirmek İçin 5 bin lira rüşvet teklif eden üç kişi cürmümeşhut halinde yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Komite,Soruşturma Kurulu seçimini müzakereye başladı Millî Birlik Komitesi,dün silâh taşıyanlarla bulunduranların affına dair tasarıyı da ele aldı MİLLÎ Birlik Komitesi,dünkü toplantısında silâh taşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • Ta.va ¦vr; a-fc JaM-O AB |EVrTİCw İN CERfİCİ R foto muhabirinin 2& Nlsan'dan beri çektikleri resimlerden müteşekkil «O UDütt\lir» İÜ OCnUlOI «Hürriyet Mücadelesinde 8 Objektif» İsimli sergi dün açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • İZMİR'DE DE SUİKAST TAHKİKATI AÇILDI İZMİR,HUSUSÎ Sabık iktidar zamanında yapılan Urla Belediye seçimlerinde vukua gelen hâdiseler ve Ege gezisi sırasında İnönü'y» Bayraklı'da tertiplenen suikast hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • ürsel "D.P.lilere tecavüz edenler ceza görecek„dedi Devlet Başkanı,bu gibi hareketler hürriyet havasını zehiıleı diyoı.DEVLET v» Hükümet Başka-m Orgeneral Cemal Gürsel,DP.mensuplarına karşı tecavüz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • IÖZDEM1R GÜRSOYI A IH İr* I KRIA DEVİ İVflDI AD İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler AlflALMITlA DCIİLI 1 UnLAlf Akademisinde 500 öğrenci,İstekleri hakkında açıklama yapılmadığı için dün yine gösteri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • DURUM Bir ayın bilançosu S bulunuyor.Bu müddet zarjında yapılan işlere ve hâsıl olan duruma bir göz atalım:n SİYASÎ VE TEŞRİÎ FAALİYET:Milli Birlik Komitesinin faaliyetini hukukî bir düzene bağhyan Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1960
  • tecavüz edenler hesap veriyor İnönü'yü Topkapıda öldürmeye teşebbüs iddiasiyle 11 DP*li tevkif edildi.Uşak hâdiselerinin sanıkları 299 a yüksetldi duruşmada sanıklar suçlarını inkâr etti UŞAK,HUSUSÎ C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • TsfiST rV8&:S.TIBBI BAHİSLER Domatesdeki vitaminler Dr.ERCÜMENT BAKTIR YAZ mevsiminin en fazla sevilen sebzesi,tombul ve kırmızı yanakh domatesciir.O,sadece zengin bir vitamin kaynağı olmakla kalmaz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 959/875 Bir borçtan dolayı ipotekli Beşiktaş Abbasağa mahallesinde 337 ada ve 8 parsel sayüı ve en eski İÜ m,10 m,10 m,10 m,10 m,10 m,12,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • 4 HIIIIMI!linininim İSTANBUL E 8 57 Açılı?ve program 7.00 E tkl mar» 7.05 Valsler 7.15 E Oyun havaları 7.30 Karışık safî bah müziği 8.00 Haberler ve ha-E va durumu 8.17 Plâk dolabından E seçmeler 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Muayyen ve muteber aileler topluluğu;Tersi İlâve.2 Heri gelenler;Şube.3 Istaka ile oynanır bir oyun;Tersi yabancı.4 Bir çalgı;Tersi bir hayvan;Atlar» musallat bir hastalık.5 Bir gey|k ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] *n.madiğiniz yom ajelmesi muhtemel,öfkelendiğiniz insan sizi ikna edebilecek.KOVA BURCU t [21 Ocak İM Şubat] His düııyanı;dan güzel hâdiseler bekleyebileceğiniz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • im ırr 94 î96fcOTIflîN ÜÇÜNCÜ ÇEKİLİŞİNDE APARTMAN DAİRESİ 100.000 ura 50.000 ura «Y«i&2055 fafifıfiy» de ioo.ooo para ikramı'yelen Tasarruf hesaplartnâa en at 400 liram olanlar bu çekiliş* girerler.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • METRESİYLE BİR OLUP KARISINI DOĞMUŞ 1 Hikmet Ildız İsimli bir »ahi» hakkında metresiyle beraber karısını dövmek «uçundan takibat yapılmaktadır.Dövülen Emine Ildız'm İddiasına göre,kocası nıetresiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • Askerî okullara bu yıl müracaat çok fazla Aakeri Okullara bu yıl geçen yıllara nazaran rağbet çok fazladır.1 Haziranda başlı yan kayıtlar büyük yekûnlara varmıştır.Bllhaeaa Sellmiy» AskeHI Orta ©kulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • 15 Eylül Öğrenci Hesaplan Keşidesinde 48.000 Llral.k İkramiyeler 3 Kişiye Tahsil Boyunca 10.000'er Lira Yatılı Okul Ocreti 1 Kişiye 1000 Lira 2 Kişiye 500er Lira 470 Kişiye 1500 Liralık çeşitli para i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • wwmwmıı UCUZ LAF EBELİM BÂZI şeyleri anlatmak,bâzı {eyleri yazmak öyle zor ki bunun ağırlığı altında bnzan bunaldığımı hissediyorum.Bunlari yazmak,bunları bütün çıplaklığı İle ortaya koymak için hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • İSTANBUL BOLÜ ANKARA ¦eyahatlerinlzl temiz,ucuz,rahat ve Avrupa karoperH Otobüsleri ile emniyet içinde yapabilirslniı.Her gün 7,45 ve 8 de kalkar.Taksim Divan Oteli karcısı Tel:47 70 26 Tel:Sirkeci:27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Çanakkale Şehitlerinden Binbaşı Tahlr Beyin eşi,ve Millî Mücadele kahramanlarından Şehit Kâzım Karabulutun kıx kardeşi ve Karabulut'un kızı Bandırma ebelerinden Şaziye O y' in halası ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • r SİNEMALAR B E Y O 6 L U A L K A Z A R Tel 44 2.S t 2)1 Zorlu Pilot Bob Hope Türkçe.2 Çöl Şeytanları Ralph Meeker Türkçe.ATI AS Tel 44 08 35)1 Parisli Kız Brlgitte Bardot Renkli Türkçe.2 Demir Pençel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • Teknik Eleman Aranıyor Büyük bir şirketin etüd ve plân kısmını idareye muktedir,Almanyaca vâkıf tecrübeli bir makine mühendisine ihtiyaç vardır.İsteklilerin Şişli P.K.92 ye müracaatlan ric« olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • M EV L t D 29 Haziran çarşamba jrünü öft-]e namazını müteakip allt büyücümü* Tüneldeki Üçer börekçisi EŞREF ÜÇ ER'in aziz ruhuna İthal «dilmek üzere Beyoğlu Flruzağa camiinde okunacak mevlidi çe;lfe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1960
  • NİSKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Telefon 22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • J\Yaz'ı nerede geçirelim?Hafta sonu tatili veya kamp yapmak isteyenler için muhtelif sayfiye yerlerine nasıl gidileceğini,ne kadar masraf gerektiğini bildiriyoruz BU yıl,gelmesi geciken Yazdın oldukça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • YARINDAN İTİBAREN AKİS TİRAJI 100.000 FİAThlLİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Samsun irtibat Büromuzda mevcut 45.000 adet fersude çuvalın açık arttırma suretiyle satışı 15.Temmuz.1960 Cuma günü saat 10 da Samsun'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Çorum 6 ncı.Assb.Hzi.Orta Okulu Satmalına Kom.Bşk.dan 21/Haziran/19üO gün ve kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuş olan aşağıda cins ve miktarı ile muhammen bedelleri yazılı koyur.ve sığır etinin iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • URFA AS.SAT.AL KOM.BŞK.DAN:Aşağıda yazılı yiyecek maddesinin 18/7/1960 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Cinsi Miktarı M.Fiatı M,Teminatı Evsaf ve şartnamenin görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • ENZİNLİ ve MAZOTLU YOLLAR FATİHİ FA RG O KAMYONLARI Sayın Müşterilerimizin Emrindedir Müessesemize Yazılı Bulunanların Lütfen Acele Müracaatları.RIIŞEJVSAD ADRES:Cumhuriyet Meydanı No.33 Tel:44 75 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Traştan sonra.cildin yanması ve gerlimeszail ve ciltteki yanmalarla Dereler çaDuk İyi olur Traşı bir azap haline getiren sivilceler v-szail olur "TARR" kuvvetli Dır antiseptiktir Ertesi gün.ne kadar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Bingöl'de et fiatları bir lira ucuzlatıldı B1LGÖL,HUSUSÎ Belediye et fiatlarım kiloda bir lira ucuzlatmıgtır.7.5 lira olan Elazığ Bingöl otobüs seferleri de 5 liraya indirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Bâzı İktisadî Devlet teşekkülleri lâğvedilecek ANKARA,HUSUSÎ İktisadi Devlet teşekküllerinden verimli olmayanlar lağvedilecektir.Bu konuda Bakanlıklar,bünyelerindeki teşekküllerin mail durumlarını tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Kruşçev Moskova'da MOSKOVA,RADYO Sovyet Başbakanı Kruşçev Bükreş'ten Moskova'ya dönmüştür.Kruşçev Bükreş'te Romanya Komünist Partisi konferansına katılmıştı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • IHHMH A9DULCAMBAZIN KON/flNDA!AMAM AUNMmL A/Sİ RUH5A&;KADUl V KAGlll ETMEK tf~ BîlîYOPSUN/Bü(A-NAVAP-IA BASA CIKIIMAI* Dİ BUNU.KORK TU&UMU ZANNET-MamiNÎ Î$TE-MFM.ZEKÎCE HAREKET öl* LÎME HîRtfz SANA MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • SIK size 2.sayısında ismet İNÖ-NÜ İle bir mülakat takdim eder.SIR dergisinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Milletimizi nelerden kurtardığını anlatan «Millet» yazısını mutlaka okuyunuz.SIR size Plevne kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • ^M^L^ö^a BAY KODAMAM'ffl KARTVİZİTİ Boyarın köpeği ifşa ediyor I ¦anaatbliiailBI VİTES MAHMUT Yassında şenlikleri W® El İN SEÇME KARİKATÜRLERİ SANAT HAYATI 1 TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ^J MİZAH G A ZVE T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • SİLÂHSIZLANMA İÇİN ÜMİTLER SUYA DUŞTU Kurşçev'in arzusu üzerine Sovyet ve peyk memleket delegeleri dün Cenevre'deki konferansı terkettiler CENEVRE,RADYO 10 devlet silâhsızlanma konferansı dün Sovyet R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Menderes,Orta-Doğu Üniversitesi mütevelli heyetinden çıkarılıyor ANKARA,HUSUSÎ Sabık Başbakan Adnan Menderes İle sabık Antalya milletvekili Ahmet Tokuş ve sabık İs Bankası Genel Müdürü Ahmet Dallı Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 15 YAŞINDA WASHtNGTON,RADYO Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 15kuruluş yıldönümü,imza töreninin yapıldığı San Fransisco'da kutlanmıştır.Törende söz alan sabık Amerika Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1960
  • Jf 5ıjS5' nımııiHğ TAKVİMDEN BİR YAPRAK jp Bir ihtarın ma'nâsı "T1 VVELKİ gün «Milliyet» te Ankara'dan alınan hususî bir lı haberde,Millî Birlik toplantısından çıkan Devlet ve Hükû-1 met Reisinin yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • J'.rıı:fi],C!ı:"i.wrDiııınıı m ı ı unu ı ı mın n im t Kadınlar erkeklerden daha çok mu yorulur?Yapılan denemeler,herkesin saat 11 de ve 17 de bir yorgunluk ânı geçirdiğini ortaya koyuyor.MODERN hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • l!li:l!BAHAR VE ÇİÇEK BAYRAMI SERİSİ 1960 İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı vesilesiyle PTT Umum Müdürlüğü tarafından bir hatıra ierlsi çıkarılmıştır.Biri 105,diğeri 75,üçüncüsü 40,dördüncüsü de 30 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askeri Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına,Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Pişirme Vagonetleri Alınacaktır.Yıldız Çini Fabrikamız ihtiyacı için 45 adet pişirme vagoneti kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Alım Uzmanlığında görülebilir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Adana As.Sat.Al.Koni.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 8/7/1960 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen Şartnamelerin Cinsî [Vliktarı tutarı M.Teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Pfilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı Ulerinl fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Mil İM SALI RUMÎ 1380 28 1376 Muharrem 3 HAZİRAN 19 6 0 Haziran 15 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.31 8.46 öğle 12.17 4.32 İkindi 16.18 8.33 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 İmsak 2.10 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • M.M.V.Ankara 2 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Kapalı zarfla 7 kaleırı jeep ve GMC.malzemesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 351806 lira muvakkal teminatı 17823 liradır.İhalesi 7/7/1960 Perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Sebze Ve Meyve Satın Alınacaktır PTT Sanatoryum ve Hastahanesi Başhekimliğinden Muhammen Muvakkat Cinsi_Tarihi Saati bedeli teminatı 31 kalem sebze 4/7/1960 11.00 24852.50 1863.94 19 kalem meyve 5/7/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ 3 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Abdürrezzak Paşaların Çamlıca Tepesindeki muhteşem köşkünde o gece İstanbul sosyetesinin en tanınmış simaları toplanmıştır.Biri tenis kortuna,diğeri taraçaya yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • MHİ «Evezeuıdı sirak da B«re Bıeşevı_cs çal-BANZJO.HjûNi' SENİ ig^^ VALS İM SÖZLERİ DS PEK M4MU.BANJO HER.HAL.OBr KATHY'YE ASIK-BESTEYİ OHA İTHAF?ETMİf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • «S Bu SŞMADA ^GAZETENİN YAZI IŞUS1Sİ MÜDUBÜ DP OnaSiMDA «fgS/O^ OEüot »İLg MEŞGUL.OÜB~aku/vv ermez Bunuaka d)vo-RUM.NB YApaksaniz xa_ŞAİRİ MWIHÛKKAI« BUUUN-P£ 1 $EF.$EN tcENDINl UZME^.Bu İŞİ BANA BlKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1960
  • Mı'SŞT.AUİ.IF^ŞACJ'DA BıK SES VAC ŞU 5Ü/V4UŞ 5 AM' DANı MEI?İPTİN KU-PASINA İNOİZIİZİAA.WEV.QuRjV*A GEL.3iiAd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • Gürsel "D.P/IIlere tecavüz edenler ceza görecek,dedi t Baştaraft Birincide tanperver olduklarını anhyamamak,güya bütün hu parti mensuplarını hükümetle beraher mesut farzederek politika hır«.ı İle onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • Sanayi Bakanı "Borç bizi ümitsizliğe sevk etmiyor,dedi jt Baştarafı Birincide mir bakımından elzemdir.Hiç bir zaman çok kAr bizim için gave olmamalıdır.Sanayi »abasında verimlilik esas re tıaulleri ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • SAFA YALÇUK ADLİYEYE VERİLDİ t Bflftara/t Birincide tur.td&renİB normal hal* edebilmeni İçin »enelik telefon ücretinin 900-1000 liraya çıkarılma*!Bu yapılmayacaktır.Eski iktidarı* Terdi*!tercihli tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • BİR YÜZBAŞI t Baştarajt Birincide banka kasasında gizil evrakları olduğunu söylemiş ve "Dunları ele geçirmemize jardım ederseniz Bİıe 5.000 lira veririz* demiştir.Yüzbaşı teklifi kabul eder görünmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • ÖZEL NURYUVA ANA ve İLK OKULU Öğrenci kayıtlarına başlamıştır.20 Temmuza kadar kayıüarmı yenilemeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenciler alınacaktır.KAYIT GÜNLERİ:Pazartesi,Çarşamba,Cumadır.4 üncü LEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • I HAZİNEYE YARDIM KAMPANYASI i» Bajtara/t Birincide Makbuz mukabilinde dün gazetemiz* muhtelif ziynet «tyası teberru «den 86 okuyucumuz tunlardır:Osman Gezer,Şahin Aktan.Vural Karslı,Tuncel Erdin;Erdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • AMERİKAN ERKEK DERSANESİ 36.HİZMET YIU 1 YAZ OKULU:12-16 yaşlarındaki erkek çocuklar için İNGİLİZ-CE,FRANSIZCA,ALMANCA,REStM-ELtSİ ve SPOR dersleri.2 AKŞAM DERSLERİ:Yetişkinler için İNGİLİZCE,ALMANCA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • Millî Birlik Komitesi iç tüzüğü açıklanıyor t BagLaraf* bileceklerdir.Hakkındaki sözlü soruyu cevaplamak üzer* Komita toplantısına katılacak olan Bakan,bu konu» daki müzakere »ona erince salonu ter» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • Ankara'ya bir para fonu heyeti geldi Baştarafı Birincide Memduh Aytur,bu hususta »unları söylemiştir:«Para fonu heyeti her bir e%\elki yılın blânçosu ile hu yılınklni karşılaştırarak tetkiklerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • Uşak'ta dün yapılan duruşmada sanıklar suçlarını inkâr etti I Baçtarafı Kırhalli,Necati Durma* r» Ahmet Kıllf.Saat t.M da Dsak Asliye Ceu Mıhk#me»lnd« başlayan duruşmayı büyük bir kalabalık tâklp etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK NIŞANTASININ en mutena,yarinde İçerisinde kiracın bulunan «partimin katları mutavassıt kabul edümet.48 St 75.İNŞAATÇILARA Hlsantofinıo «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • DÜNYA ETRAFINDA ya hat y o l CRJT1SH ÖDERSE A s AJJİVV^YS CORPORATION i» Yaşadığınız yer neresi olursa olsun,BOAC altı kıtanın başlıca merkezleriyle irtibatınızı «ağlar.Hangi yolu seçer* seni* seçin,J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • BOĞAZIÇINDE İNGİLİZCE Konuşturma kampında vabahtan yatana kadar derslerde,yemeklerde,denizde ve gezilerde 1 ay Amerikalılarla beraber yalnıı İNGİLİZCE konuşacaksın!Ücret broşür İsteyiniz.A.RODD.Çengel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1960
  • Borçk a 1 Ker este j Fabrıl ası Muriıı rlugunc len Geçici Parti ı Miktar Muhammes teminat CİNSİ VE NEVİ No.1 Adet 6873 M3 124.576 Bedel TJ.S.Normal boy K* 475 4438.00 n.s.2 5361 146.160 475 5207.00 n,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1960
  • Onur,Y.Unsal'ın iki büyük başarısı A.0nur 100 metrede 10.5 ile 25senelik,Y.Ünsal da tek adımda 7.38 ile 8 senelik rekorları kırdılar.BAC'ye 103-102 yenildik KAHİRE,HUSUSÎ GERİDE bıraktığımla haftanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Gençler atletizm müsabakaları Gençler atletizm seçme müsabakalarına dUn Mithatpaşa stadında başlanılmış ve su neticeler alınmıştır:100 m.Kemal Topal Dz.H.0.11.7 400 m.Kenan Tekin Beşiktaş)54.3 1500 m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Mehmet Âli 30 GÜN CEZA ALDI Feriköy futbol takımı Manisa ve Etkilenirden iki maç teklifi almıştır.Kırmızı Beyazlılar hafta İçinde muhtemelen her iki şehirde de karşılaşmalar yapacaklardır.Feriköy futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Hürriyet Kupası yüzme yarışları yarın yapılıyor Mevsimin ilk yüzme müsabakası Hürriyet Kupası yarışmaları yarın saat 1630 da Moda Yüzme havuzunda yapılacaktır.Geçen hafta hava muhalefeti sebebiyle teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Kadıköysüor kongresi Pazar günü Yapılıyor Geçen pazar günü ekseriyet temin edilemediğinden yapılamayan Kadıköysporun yıllık kongresi pazar günü sat 10 da kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Bugün 2 Gürsel Kupası maçı var Saat 15.30 da İst.Spor Adapazarı,17.30 da Kasımpaşa-Beykoz oynuyor GÜRSEL Kupası maçlarına bugün Mithatpaşa stadında yapılacak müsabakalar ile devam edilecektir.Günün İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • GÜRSEL KUPASINDA FİNAL MAÇLARI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR Yarın yapılacak 3 karşılaşma ile Cemal Gürsel Kupası grup maçları sona erecektir.Hâlen Sarı grupta birinci olan Galatasaraydan sonra Beyaz grupta Zong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • HıLMt PEK DE GENÇLER,YASSIADA'YA MI GÖTÜRÜYORLAR?HAYD3,YALOVA'YA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • 6FUTBOLCU idare Heyeti,vazife taksimi yapamadan dağıldı.Akgün,Seracettin,K.Ali,Turgut,Levent ve Güneş'in satış fiatları bugün belli olacak i.ULUĞ Her şey Fenerbahçe için DÜN akşam bir toplantı yapan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Yıldırımspor ve hakemler Ankara'ya muhafaza altında yollandı SAMSUN,HUSUSÎ Fenergençliğl yenerek Türkiye Amatör Futbol Şampiyonu olan Sakarya Yıldırımspor futbolcu ve idarecileri dün Samsun seyircisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • İZMİR KULÜPLERİ FEDERASYONUN TAVASSUTUNU İSTEDİ İZMİR,hususî İzmirspor,Altay.Karşıyaka,Altınordu ve Göztepe dün Futbol Federasyonuna müracaat fderek,tstanbula kaçan amatör futbolcuların eski kulüpleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • America HL Okulunu Yendi:2-0 Misafir takım rahat bir galibiyet aldı.Golleri Vungan ve Amuri attı STAD:19 Mayıs HAKEMLER:Nadi Irmaklar,Fahri Alpagut,Nail Köken AMERtCA:Valdu Caillana Gilson Kubşrtu Tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • F.Bahçe basket kaptanı Baturalp dün nişanlandı Fenerbahçe ve Millî takım basketbolcularından Mehmet Baturalp ile eski Fenerbahçe idarecilerinden Talha Atınbaşak'ın kızı ülkü Altınbaşak Fenerbahçede.ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • Fulbol Federasyonunda ihtilâf başgösterdi istifası istenen Asbaşkan Hakkı Yeten «Beraber geldik,beraber gideriz» diyor.Teknik Komite de Faik Gökay'm tutumunu tasvib etmiyor FUTBOL Federasyonu Asbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • alatasaray,G.Birliğini gece maçında 3-0 yendi Ayhan,Cenap ve Samim'in yer aldığı forvet hattı ferden başarılı,fakat kollektif oyunda tesirsizdi.Dün Galatasaray takımında Uk defa yer alan İzmlrspoılu C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • [ORHAN HARAÇ] Fenerbahçe'nin iki transferi Kadri ve Hilmi 1 Temmuza kadar menejer Ahmet Erol ve Semai Şatıroglu'nun nezaretinde Yalova'da kampa alınmıştır.Resimde soldan)Hilmi,Şatıroğla,Kadri ve Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1960
  • [HADÎ İPEKYÜN] fijJRFSCİLEQ IfAMPI ACİLDİ DUl Kmir8&iula «alışmalara başlayan serbest ve Üreko-Komen güreş HUnbyyibhn l\Mmrl MylkUl mjm takım namzetleri öğleden sonra voleybol oynayarak vakit geçirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor