Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • IAHMF.T ÜCLTAŞ1 Reşide Bayar Çeşme'deki köşkünde savcıya,subay ve gazetecilerin huzurunda İfade verirken.Resimde Keşide Bavar"ın sağda arkadan görülen siyah elbiseli)vanında görülen kadın,Celâl Bayarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • DURUM Ormanlarımız tehlikede 5i İCARLARLA beraber orman yangınlarındı başlaması,dik-m katleri tekrar bu büyük millî tehlike üzerine çekmiştir.Bir gün bu güzel vatanın,çöl hâline geldiği görülmek isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • Kıbrıs için Ankara'da sessiz yürüyüş yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Ankarada tahsilde bulunan Kıbrıslı gençler dün Dr.Fazıl Küçük'» İstifa etmesi için Kızılay'da bir sessiz yürüyüş yapmışlaı-dır.Ellerinde «Kib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • V f YAKUT GÖZLÜ KEDİ ÜMİT DENIZ'in yeni romanını bugün 4 üncü 1 j sayfada okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • Vehbi Koc 26 kilo allınla bir hastaneyi bağışladı "Jjj Ortaklarla bağış yekûnu 27 kilo altın,250 altın ve 235 bin lirayı bulan Koç,bütün müesseselerini vakıf haline getirecek VEHBİ Koç Müesseseleri Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI GÖSTERİLERİ BUGÜN YAPILIYOR Sabık iktidar tarafından yasak edilen «19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri» bugün bütün yurtta yapılacaktır.Ankarada törene saat 9 da Devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • KREDİ İHTİYACI KARŞILANIYOR ANKARA,HUSUSÎ MALİYE Bakanlığında dün banka umum müdürlerinin iştirakiyle yapılan toplantıda,piyasanın ve sanayicilerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması için kararlar alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Kaatil Serafettin Çelik Kumar yüzünden bir genç öldürüldü SİRKECİ'de sokak ortasında dün gece yarısı bir cinayet işlenmiş,Serafettin Çelik isimli bir sabıkalı,kumar yüzünden 20 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • GEÇ DE OLSA.Bakıyorum,Babıâli'de bir çok ağız aynı fiili çekiyor:Kahramanım,kahramansın,kahramandır.Bir dosta:Sen neye bu koroya katılmıyorsun,dedim.Biz.dedi,sigaya eskiden çekilmiştik.Şimdi sıra bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • AHMET YAMAN ORMAN s'caklarla birlikte orman yangınları da başlamıştır.Amerikalıların Monroe'nun I HIlMlı W Is m MII göğsü» adını verdikleri Çatalkaya ormanlarında dün çıkan yangın tepede bulunan çam v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • Türk doktoru rikodongeli Menderes aleyhinde nümayiş yaptıkları için dövizi kesilen talebeye inkılâptan sonra tekrar döviz verildi Gençler New-York'taki nümayişte taşıdıkları dövizleri "Hürriyet Müzesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1960
  • [HÜÇHAN ÜNVER] Büyükdere yolunda yerlerin kayganlığı sebebiyle-60 metrelik bir uçuruma yuvarlanan askeri kamyonun devrilmiş hail.Kamyonun çıkarılmasına çalışılıyor.Uçuruma düşen bir kamyonda 4 er oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • jx,i^iM%£^ CEMİYET haberler 0^ İnkılâbın birinci ay dönümünde herkes hâlâ «o günleri» konuşuyor.Bize anlatılanlardan notlar:•z Faruk Yener'in İnkılap haberin] alışı çok dramatik olmuş.Kcnat ağzınaan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • 8 ilâ 14 milim ithal mah BETON DEMİRİ Haliçte depoda tealim kilosu 210 kuruştur.Çikış hamaliyesi tunda 9 lira alıcıya aittir.OÜMEKS TİCARET TAŞ.Galata,Bankalar Cad.Ajaikurazioıu Generali Han Kat 3 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • •MnnrMnaHi YILIN|4?NCÜ| ÇEKİLİŞİNDE;30o;ooo İKRAMİYELERİ 100000 Tin 5 000* Lira 1000*' Lira 60.000 BUTUN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız Vadıli h*tr »O Liraya Va«l*«lz iıcr İSO Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askerî Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına.Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • temizlik yapılmasını istiyor Üçblna yakın kayıtlı üyeden yarısının iştiraki aebebiyla,istanbul Barosunun dünkü fevkalâde kongresi yapılamamıştır.Toplantı,Baro Başkanı Cahit Arif Tunger'iıı Ordu va gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • GÜVENEVLERLE tLGİLİ YENİ BİR İHBAR Mecldlyeköydejtl Güftnevler Inşaatındakl yolsuzluklarla İlgili İhbarlar devarn etmektedir.Yeni bir iddiaya göre:Belediyeye alt olan 1943 numaralı adadaki bir parsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • İ.E.T.T.YE ALBAY İLTER ASALETEN TAYİN EDİLDİ l.E.T.T.Umum Müdürlümün il Vekâleten yapmakta olan Kurmay Albay Orhan llter bu vaztteye asaleten tâyin edilmiştir.Tayin hakkındaki h^rarnama Bakanlığınca o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • ORDUYA ŞÜKRAN GECESİ ÇARŞAMBAYA KALDI Açık Hava Tiyatrosunda dün akşam yapılması lcabeücn M.T.T.B.nln «Orduya Şükran Gecesi» hava muhalefeti •ebebiyle 2ıi Haziran Çarşamba akşamına lehli-edilmiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • TOPKAPI OLAYLARININ TAHKİKATINA BAŞLANDI Topkapı hadiseleriyle İlgili tahkikat Zeytlnbuınu Savcılığı taralından yapılmaktadır.Savcı Celâlettln Bingöl talimat yolu İle İsmet İnönü'nün İfadesine müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • TEŞEKKÜR 17.6.1900 Cuma günü ani olarak vefatıyle ailemizi derin acılar İçinde bırakan Afife Feride İNANÇ'm cenaze merasimine gelmek telgraf ve telefonla veya bizzat tâzlyette bulunmak «uretlyle acımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • TAVZİH Sabık Milletvekili Yusuf Salman ile soyadı benzerliğinden* başka hiçbir alâka ve münasebetim olmadığını,kendisini hiç bir lureÜe tanımadığımı bu kere gÜrduğüın 1Usuma binaen tayın gazeteni* del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • Avrupa Su Geçirmi* Naylon İpek Yağmurluklar ÖMER OKUR Yesildirek Demiray Han No.220 Tek 22 04 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin bir hareketini anlayamamak »izi biraz ıızecek.YENGEÇ BURCU ll;ı/2:t 'I Sürpriz nevinden bir toplulukta neşelenecek,siniz.KOVA BURCU [21 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • lıııllllııııııılıı lılılıımmlıılıııııııılllılılınıılıı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki mars 7.35 Pazar sabahı plâk-lan 8 00 Haberler ve hava durumu 8.17 Küçük Viyana valsleri 8.30 Çatkılar 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • BUL SOLDAN SAĞA:1 Yalanlama yalan olduğunu söyleme;Halis.2 Köle;Bir şeye gösterilen azami titizlik.3 Alaturka musikide bir makam;Dürüierek boru şekline getirilmiş deri veya kâğıt.4 Kusurbulrna vahim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • EMNİYET ö SANDIC,I 1960 Yılı 1 Milyon urahk İkramiyelerden Eyjüt çekilişinde 150.000 li r alık İkramiyeler 1 kişiye Erenköy'de 50.000 Lira değerinde Apartman Dairesi 408 kişiye 100.000 Lira para ikram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • YURDAGÜL KIRAY ıı* EMİN KIRAY tvlcıulllcı-K/6/960 İstanbul Y:Z,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • Muallâ YURDUSEV ite Ayhan ONUM Nikahlandılar 25.6.19GÜ Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • s 1 SİNEMALAR j BEYOĞLU A L K A Z A B Tel 44 25 62)i Zorlu Pilot Bob Hopa Türkçe.2 Çöl Şeytanlar» Kalpa Meeker TÜrk-ATLAS Tel 44 08 35)1 Parisli Kız Bardot Renkli Türkçe.2 Demir Pençeli Adam Glenn For
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • 1960 ORİJİNAL DODGE DESOTO PLEYMOUTH FORD Oto KALORİFERLERİ 1955 957 Orijinal Chevrolet yedek parçalan Şemsettin Gezgin ve Ort.Koli.Şti.Beyoğlu Tarlabası Cad.No.63 65 Tel:44 52 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • İLKOKUL MÜFETTİŞLERİ İÇİN SEMİNER AÇILIYOR 29 Haziran İti Temmuz tarihleri arasında Sivas'da İlk ttğretim müfettişleri Kin bir «Meslek Seminer!toplanacaktır.K.enılnerde,müfettişlerin bugünkü çalışına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • İTFAİYEDEKİ ASKERÎ MÜDÜR ÇEKİLDİ İtfaiye Müdürlüğüne getirilmiş bulunan Kurmay Albay Suphi Altan dün asil vazifesine dönmüştür.İtfaiye Müdürlüğü vazifesine eski Müdür Tarık Özaveı devam edecektir.Alba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • KAM LİSTE T AYRETLE kalkan kaşlar,uzayan bir yüz ve «rıhın bir avuç:Kardeşini biliyor musun,biz de varmı-E fiz kara listede.Ya,diyorum,u« listeni bu?Yahu haberin yok mu,heriflerin yaptığı liste.Hem bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • KİSA HJVBERtElİ BELEDİYE Reisi Kıınnay Albay Şefik Erensü dün sabah Ankaradan dönmüştür.Belediye Reisi Ankarada Belediyeyi İlgilendiren konularda.Vekâletlerle 'temaslar yapmıştırm DOLAPDERE'de Kahveci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1960
  • 3 DEFİNECİ 65 BİN LİRA DOLANDIRIRKEN YAKALANDI Deflneolllk suretiyle Hasan isimli bir tüccarın 65 blıı lirasını dolandırmak İsteyen Ahmet Güle.Ahmet Ekşi ve İzzet Okumu» dün «uçüstÜ yakalanmışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Sakıt iktidarın Başvekili Adnan Menderes ve beraberindekiler son rahat uykularını 26 Mayıs 1960 gecesi Eskişehir Şeker Fabrikasında uyudular.Kendileri 10 senedenberi uyuttukları milleti unutmuş,tatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • HAVALAR TEKRAR DÜZELDİ Sühunet 22 dereceye yükseldi.Yağmurdan şehrin muhtelif semtlerinde telefonlar arıza yaptı Batıdan gelen alçak tazyikin tesiriyle,üç dört gündenberi sonbahar manzarası arzeden ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • İthâl müsaadeleri Müddeti uzatıldı ANKARA,HUSUSÎ 28 Nisan'da sona eren ithal müsaadelerinin müddeti bir defaya mahsus olmak üzere 20 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • w&8m BAŞBAKANI BEKLİYORLAR tKEYSTONE] Japon Amerikan antlaşmasını protesto için nümayiş yapan »olcular Japon başbakanı Kişi'yl geçen hafta başbakanlık binasında mahsur bırakmışlardır.Binanın etrafını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Kültür Ocakları için gençlik teşebbüse geçti Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri 300 imzalı dilekçe ile Millî Eğitim Bakanına müracaat etti ANKABA,HUSUSÎ Gençlik Halkevlerinin yeniden açılması için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • İzmir'de el arabaları düzene konuyor İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz belediyesi,seyyar satıcılar la el arabaları İçin yeni yasaklar koymuştur.Bundan böyle el arabaları trafiğin kesif olduğu ana cadde ve sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • ¦HHHK£Zı] PEK YAKINDA ¦ki fJr^iii I ÇIKIYOR!Haftalık Siyasî Gazete Herkesin Gazetesi Sahip ve başmuharriri:Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu On yıldır kendi kontrolü altmda bir gazete çıkarmak imkânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • I fefiFAMlM KABULÜNÜ RİCA EDECEKTİM EFENDİM.ACElE EDİYORSUNUZ.X] 6ANiBPf« KıYETtfZtf&î VALNIZ SfZEYÜKlEYFMfYİZ.BiR MfiDPETDA-HA SABREDİNİZ ^fftHOÎMjöîftCOKKÎMÇeiflL ÇÜzfiffil-ME5Î ÎçÎh ABDÜUANBftZÖTfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • HÜRRİYET MÜCADELESİNDE 8 OBJEKTİF yarın Şehir Galerisinde açacakları sergide teşhir edeceklerdir.[MİLLİYET] Muhtelif gazetelere mensup 8 foto muhabiri,Hürriyet Mücadelesiyle ilgili olarak çektikleri r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Bir tavzih Dünkü nüshamızda çıkan ve Turizm Bankasındaki yolsuzlukla İlgili olan haberde Selâhattln Refik Sırmalı'ya alt Mobilya Limited Şirketinin de ismi geçmekteydi.Aldığımız bir tavzihte,bu şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Alaşehir'de öğretmenler köylerde miting yapıyor ALAŞEHİR,HUSUSİ Dün kazamız İlkokul öğretmenlerinden bir grup,27 Mayıs inkılâbının mânâ ve önemini köylü vatandaşlarımıza anlatmak üzere,merkeze bağlı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Aydın D.P.Teşkilâtı başkanları istifa etti AYDIN,HUSUSÎ Şehrimizde nezaret altına alınmıj bulunan Aydın D.P.İl tdare hey'etl üyeleri ilt ilçe D.P.başkanları,partilerinden ve vazifelerinden İstifa etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • MANİSA'DA ATATÜRK HEYKELİ AÇILDI 8 metre boyundaki heykel,halktan toplanan paralarla inşâ edildi MANİSA,HUSUSÎ Şehrimiz Cumhuriyet Meydanında yaptırılan Atatürk heykeli dun sabah saat 9 da merasimle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Tiyatrosu Pariste başarı kazandı Fransız münekkidlerin den biri radyoda «Türk tiyatrosu bizlere kıymetli bir sürpriz oldu» dedi PARİS,HUSUSÎ Türk Devlet Tiyatrosunun 24 Haziran gecesi verdiği «Kral Oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Radyoda V.C.listeleri bulunan oda mühürlendi ANKARA,HUSUSÎ Ankara radyosunda Vatan Cephesine İltihak telgrafının ve listelerinin bulunduğu oda mühürlenmiştir.Burada bulunan listeler tetkik edil» dikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Şoförler Cemiyetinde yolsuzluk yapılmamış İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinin yeni başkanı Kâzım Özeke,eski başkan İstanbul mebusu Selim Erengil zamanında yolsuzluk yapılmadığını açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • Koraltan oğlunu zorla bir şirkete ortak yapmış Refik Koraltanın,İÜ sene içindeki yolsuzluklarından bir kısmı ortaya Çıkmıştır.Koraltanın Vilâyet Tahkik Encümenince İncelenen yolsuzlukları şunlardır:n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1960
  • J j TAKVİMDE BİR YAPRAK *^Vİ# W I Tedhişçilerin ölümü I T T ER memleket zulme,haksızlığa kargı kıyam eylediği za-I t""1 man «Fransa büyük ihtilâli» hatıra gelir.Ben de bu ğ hafta okuyucularıma Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • Hfâiliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • HİCRÎ PAZAR ı RUMÎ 1380 26 1376 Muharrem 1 HAZİRAN 19 6 0 Haziran 13 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 4.30 8.45 lr 12.17 4.32 İkindi 16.17 8.32 kşam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 İmsak 2.09 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • KERESTECİLERE FIRSAT!MAHDUT MİKTARDA GELMİŞ OLAN 65 lik KATRAK MAKİNALAR!İçin sipariş kaydına başlanmıştır.8 saatte 40 metre biçer.Çalışır niiınııne görülebilir.Acele ediniz.GÜRCE KOll.ŞTi.Tel 44 3!li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • DİKKAT HAKİKİ UCUZLUK 2!ıEff cı© 50 Tenzilâtlı Fantazı Yünlü İpekli ve Erkek Kumaşlarının satışlarının bitmesine çok az zaman kalmıştır.İstifade ediniz.Özen Galatasaray No.246
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • DEVLET MALZEME OFİSİ İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Otomobil satışımız 30.6.1960 perşembe günü saat 14.30 dadır.Keyfiyet sayın halkımıza ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • I Caz dünyasında bir Türk genci CUMHUR ALP 1 SS Son yıl içinde,haberler arasında Uç,dört defa Şj ŞE onun isminden bahsetmiştim.Geçenlerde ise Avrupa-EE EE ya geldiğini birkaç yabancı mecmua birden bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ GARANLIKTA BİR ÇIĞLIK.Birinci Kısım:Dansedelinı rai Murat'.Nasıl arzu edersen Aylin?Hayır,sen akşamdanberl çuk durgunsun da onun için surdum.Sanki tanıdığım Murat gitmiş de,yerine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • y.^y-^j.g-y-jç.HOCA SAG OLSAYDI!Nasreddin Hoca Haftası'nı kutluyoruz.Türk nüktesinin bu eşsiz benlininim kaybeden* 677 yıl olmuş.Halbuki Hoca'nın tam sağ olacağı günlerdi bu günler.Meselâ Tüııurlenk'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1960
  • Çok ince Puaııtiyeden hazırlanan yeşil,Siyah semin üzerine,belde renkli çiz-fiu yılın en son modeli çizgili ve kollu Açık ve koyu mavi çizgili bir mayo.beyaz e mavi renkden bir mayo,fili mayo.Göğüs be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Casus uçak hakkında rapor hazırlandı Amerikan Ayan Meclisi Dış Münasebetler Encümeni uçağın Rusya'ya gönderilmemesi gerektiğini bildirdi WASHİNGTON,AJP.Ayan Meclisi Dış Münasebetler Encümeni,hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Vehbi Koç 26 kilo altınla bir hastaneyi bağışladı t Başrara/ı Birincide BAĞIŞ LİSTESİ Koç müesseselerinin hazineye yapmış olduğu ve yarın alâkadar makamlara teslim edilecek bağışlar şunlardır:Vehbi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI GÖSTERİLERİ BUGÜN YAPILIYOR ğ Baştarafı Birincide Türk Ulusu,Türk Ordusu ve Türk Gençliği İçin «sağ olu çağrısı yapıldıktan sonra 1959 1960 ders yılına ait spor mükâfatlara te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Kumar yüzünden bir genç öldürüldü t Baştarafı Birincide Yaralı hastahaneye götürülürken yolda ölmüştür.Bıçağını civardaki bir kanalizasyon ızgarasından içeriye atan kaatll gelen devriyeler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Reşide Sayarın dün ifadesi alındı t Baştaraft Birincide ı.ı millini.ı tanıtıyorlar,sonra bir de bakıyoruz,konuşmalarımız başka gazetelerde çıkıyor.Ben yazılanların hiç birini söylemedim.Vallahi beyefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • KREDİ İHTİYACI KARŞILANIYOR t Bağtara]ı Birincide bankalara düsen vazifeler üzerinde dur tnuş ve bankalarla hükümetin aynı zihniyetle ve tam bir işbirliği halinde çalışmalarının lüzumunu belirtmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Kıbrıs için Ankara'da sessiz yürüyüş yapıldı t Baştarajı Birincide kuktuıu özler,bağlılığınım belirtiriz.T.M.T.F.ile Ankara ünVersitest Talebe Birliği başkanları müştereken Kıbrıs Türklerine,'gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Denize düşen bir yolcu uçağında 50 kişi öldü RİO DE JANEIHO.THA Rio yakınlarından denize dü-en bir Brezilya uçağının 50 yolcusu Ölmüştür.Yeni başkent flrazllla'dan hareket eden Uçak Klo'ya İneceği sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Millî Birlik Komitesi dün iki toplantı yaptı ANKARA.AA.Mili!Birlik Komitesi dün öğleden evvel ve öğleden sonra olmak üzere,yaptığı İki toplantıda gündemindeki maddelerin tetkik ve müzakeresine devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Dış ticaret açığımız 55 milyon 55 bin lira ANKARA,HUSUSÎ 19CO yılının üçüncü ayında dış ticaret açığımız 55 55 bin liradır.19(10 rnartındakl ithalâtımız 111 milyon 551 bin,İhracatımız ise 5tî milyon 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • 400 TÜRK DOKTORU AMERİKADAN GELİYOR t Bnştarajı Birincide kurulmuştur.Eski cemiyetin feshine,idare heyetinde bulunan ve sakıt İktidardan emir alan şahısların son Uç ay zarfında talebe aleyhinde asın f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • ETHEM MENDERES VE KAPANİ ğ Baştarajı Birincide sanede devlet parası İle şahsı İçin yaptırdığı «Christ motürile İki deniz motoru bulunmuştur.F.vln İçindeki diğer eşyalar ile tersanede yapılan denli mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Hükümet programının hazırlığına başlandı ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi geçici hükümeti taralından «Hükümet prugramının» hazırlanmalına başlanmıştır.Programda İktisadî konulara mühim yer ayrılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • YEMİ WDH KANMItlU ANKARA.HUSUSÎ Geçici Millî Birlik Komitesi hükümeti,yeni bir kira kanunu hazırlaması İçin Ticaret Bakanlığını vazlfelendirrn iştir.Bakanlık bu iş İçin bir ilim heyeti kurmak üztrre f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Gürsel,halktan aşırı tezahürat istemiyor ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel dün gece halka aşırı tezahürat yapmamalarını söylemiştir.Dün gece saat 21.15 de Millî Birlik Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Gürsel,Gazeteciler Cemiyeti İdare Heyetini kabul etti Devlet ve hükümet Reisi Ûrgl.Cemal Gürsel Ahkaraya giden Gazeteciler Cemiyeti idare heyeıinl kabul etmiş ve •Hakikaten büyük ızdıraplar «ektiniz.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Menderes'e kredi açtığı içfn Adenauer dün sert tenkidlere mâruz kaldı KAİMRE,RADYO Batı Almanya Başvekili Adenauer ¦âb'k Türkiye Başvekili Adnan Menderese parlâmentonun reyini almadan 147 milyon markl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Gökay Federasyonda Revizyon yapacak ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Reisi Faik Gökay,Federasyonda ve Teknik Komitede herhangi bir revİ2yon yapı* lıp yapılmıyacağı hakkında kendisine sorulan bir suali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Boksörlerimiz Münih'le mağlûp Temsili boks takımımız Almanyada ilk maçını Münih'te,Bavyera karmasına karşı yapmış,2 galibiyet,2 beraberlik ve 6 mağlûbiyet almıatır.Müsabakaların teknik neticeleri şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • KADIKÖYSPOR AVUSTURYA'YA DAVET EDİLDİ Kadıkoyspor basketbol takımı Avusturya'ya davet edilmiştir.Kırmiîı Beyazlılar müsait bir tarlhta Avusturya'dan başka Bulgaristan va Çakoslovakya'da da karşılaşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Basura karşı kan kesici Hemoroidas Supp Piyasaya çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • TÜRK ALMAN EĞİTİM MERKEZİ ALMANCA Tatil kurslarına Temmuz 1960 dan itibaren başlayacaktır.Müracaat S Cumartesi hariç heıgün saat Ki İS arası Sekreterliğimiz* Adreı Alman Lisesi Kat 2,Beyoğlu,Ttınelbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Kırkpınar'da Finaller bugün# t Baştarafı Altıncıda DESTE ORTA BOYDA FİNALE KALANLAR Nihat Ünal,Hadi özdü,Hayrettin Alkın,Siüejnnaıı Yenici.Hamsa Akg'*l,Bahattiu Atan,Reşat Özkan,Nuri Çakıcı,Şevket Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • DADI ARANIYOR izmir'de bir aile İçin Müracaat:Tel:63 58 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • AYHAN,G.SARAYLA ÖN MUKAVELE İMZALADI t Baştarafı Altıncıda meşine güre yapılması karar altına alındı.O halde eski talimatnameye göre bir futbolcunun askerlikte geçen müddeti mukavele müddetin* llivc e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Feriköy,K.Gümriik'ü 1 O yendi t Baştarafı Altıncıda Oyunun İkinci yarısında Feriköy forveti biraz daha canlı İdi.Fakat Kırmızı-Slyahlı müdafaanın yerinde müdahaleleri bir türlü «ayı yapmalarına imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • GALATASARAY KENDİ GRUBUNDA BİRİNCİ t Baştarafı Altıncıda ve topu ayağında fazla tutmasın» rağmen yine «başarısız» dlyemiyeeeğlmlz sol hat Mustafa İleriye kayarak Beykoz kalesine uzak mesafelerden |ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Fenerbahçe elektrikli bir kongre yapacak ğ Bağtaraf\Altıncıda görülmektedir.£sa* mücadelenin de bu İki grup aralında olması muhtemeldir.BEŞİKTAŞ'IN MALİ KONGRESİ Beşikîaşm mail kongresi butun saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • HER MÜNEVVERİN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 tayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumi tevzi yeri:FETÎH Kitabevi,Ankara Cad.No,74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Boru Sanayii Anonim Şirketinden Sayın Müşteri ve Bayilerimiz© ab terllmiştlr.25/6/1960 tarihinden İtibaren tatbik edilen ra ve gas borularının istanbul'da fabrikamızda vesait* tealim İmalâtçı flatlaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • GÜVEN OTO KURSU KANTLAR TAKSİTLE^ğfa b*y^iw A^acamii canında No» 7i/44 530a_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • fVINİZDEKİ ZİYAFET SOFRANIZIN TANZİMİNİ ŞİMDİ KONYALI DERUHTE EDİYOR İt alla zfyafttitri dtijün ygmaklad f piknik [k*r yamaklarl)it aalr yamakli toplantılar fam lcn»ıt »nuum* »âtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • Borçka Kereste Fabrikası Müdürlüğünden Geçit* *vü MııhuinuMHtı İMBÜM8 CİNSİ VB NEVİ Normal boy ladin K.No.1 AJcl M3 Bi*icl 475 y±li a,s.6873 124.576 4438.00 u.S.1 a 5361 146.160 475 52U7.0Ü a s.ı 3 T0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1960
  • FOTOĞRAF KAĞITLARI FOTOĞRAF FİLMLERİ ihraç eder.Kaıaiug ve numune verilir.Kimyevi Maddeler İthalat v« Uıraeat Foiücinmiqııea malzeme»!270U Varsovia 10.B-P 343 Jasna tf'Palunya Telg Ciecb WaRSZAWa luni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1960
  • alatasarag ken grubu birinci DÜN BEVKOZTI3-1MMMP EDE* SARI KIRMIZILI TAKIM UMUMUfEHE GÖZ DOLDURMAM 21 İnci dakikada Ahmet'in uzattığı bir ileri pası kovalayan Metin kaleci Sıtkıyı da üzerine çekerek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • Bugün oynanacak Gürsel Kupası Maçları programı «GÜRSEL» Kupası grup birinciliği maçlarına bugün de Mithatpasa ttadında devam edilecektir.Günün ilk maçı saat 15.30 da Beykoz İzmir karması arasında cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • Fenerbahçe elektrikli bir kongre yapaca Bugün Karagümrük normal,Beşiktaş malî,Vefa ise sicil ve nizamname kongresi yapıyor.İstanbulsporda Reis Sohtorik FENERBAHÇE kulübünün normal kongresi bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • KIRKPINAR'DA FİNALLER BUGÜN Başpehlivanlık altın kemerini büyük bir ihtimalle Karabacak H.Acar galibi alacak Yavuz BAYRAKTAR EDİRNE'DEN BİLDİRİYOR TARİHÎ Kırkpınar güreşleri her senekinden daha fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • Deniz Kuvvetleri Futbol Şampiyonası Yarın başlıyor Deniz Kuvvetleri futbol şampiyonasına yarın Fenerbahçe stadında başlanacaktır.Şampiyonaya Gölcük,Donanma,Eğitim Kumandanlığı,Boğazlar ve Marmara Kolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] AHMET AYTAR İpi böyle göğüsledi Maratonda A.Aylar birinci Türkiye 1960 maraton şampiyonası dün 9 milsabıkın iştirakiyle yapılmıştır.İlk 20 kilometresi gayet çekişmeli bir şekilde cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • Ayhan,û.Sarayla ön mukavele imzaladı Kadri,K.Giimrük'e veda etti.î.Spor Güven ve Cenab'ı profesyonel ilân ediyor.Vefa Hilmi'ye itiraz etti TRANSFER piyasasında dün bir faaliyet göze çarpmamış,idarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1960
  • [SAMI ÖNEMLİ 1 Feriköy Karagümrük maçında İki taraf da kale önlerinde ele »ecen fırsatları değerlendirememişlerdir.Besim Feriköy kalesi Önünde Karagümrük muhacimlerini teebit ediyor.Kaleci Necdet ter»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor