Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • X-ıt Sağnak halinde yağan yağmurdan sonra Ortaküy'de yokuştan inen selin dükkânlar!basmaması ve yolun kapanmaması için kürek ve «üptlrgelerl^S^rflL efken'de fırtına m* mm motoru parçaladı Motörlerin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Orgl.Gürsel "Cezayir olaylarını dikkatle takip ediyorum,dedi ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgl.Cemal Gürsel,Cezayir Milliyetçileri İle j Fransa arasında yapılacak müzakere-j lerln İki taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Reşide Bayar hakkında Savcılıkça dâva açıldı İZMtR,HUSUSÎ Sabık Reisicumhurun eşi Reşide Bayar hakkında geçenlerde verdiği beyanatla hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ettiği iddiasiyle dâva açılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • DURUM 27;Millet önünde yemin MAYIS sabahı radyolardan Türk milletine duyurulan M ilk tebliğlerde,Silâhlı Kuvvetler'in bu büyük hürriyet hamlesini «milletçe ümit edilen demokratik reyimin en M kısa zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Menderes'e aldığı 200 bin lira için protesto çekildi İZMİR,HUSUSÎ Sâblk Başvekil Adnan Menderes 1951 yılında Aydın İs Bankasından açıktan aldığı 200 bin liralık borcunu hâlâ ödemediği için banka taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • İnönü'nün başına taş atan D.P.linin işine son verildi ESKİŞEHİR,HUSUSÎ İnönü'nün basına Uşak'ta taş atan DP.linin Kütahya Azot Sanayiindeki işine son verilmiştir.Bu D.P.li,İnönü'nün başına taş attığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Ankara yolundaki kazadan sonra arka tarafı hurdahaş hale Kelen otobüs.Ankara'da bir otobüs kazasında 4 kişi öldü Afyon ve Bâlâ'daki kazalarda da iki kişi öldü.Bütün kazalarda 12 kişi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Pirî Reisi Denizaltısr Donanmamıza katıldı tZMIT,HUSUSİ Amerikan yardımından gelen «Pitri Reis» denizaltısı dün törenle donanmamıza katılmıştır.Merasimde Koca»eli Valisi Hüsnü Başar,eski ve yend donan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Bir gencin daha kayıp olduğu ihbar edildi Erzurum'da Yedcksuuaylığmı Jiapan' üniversitede kayıtlı bulunan illetin Bozkurt'un 28 Nisan hâdiselerinden sonra kaybolduğu hakkında ailesi!tarafından gazetem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Sabık sekiz mebus daha Yassıada'ya sevksdîldi Sakıt iktidara mensup 8 mebus evvelki gece uçakla şehrimize geitirllmla ve Yassıadaya sevkedihnlsleıdir.E'ski İstanbul mebuslarından Hristakl Yo\anidis de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Polis kıyafetine girip gençlere ateş açan D.P.li tevkif edildi İZMİR,HUSUSÎ 950 senesindenberi asker kaçağı v« dolandırıcılık suçlarından dolayı aranan ve polis kıyafetiyle Üniverste gençliğne ateş aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • DP nin milis teşkilâtı kurduğu açıklandı Ankara'daki nümayişlerde talebeleri polise ihbar edip yakalayan D.P.tilere günde 25 lira verildiği anlaşıldı ANKARA,HUSUSÎ ANKARA Emniyet Müdürü Albay Cemal Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • fııı^»«tf m m ÜMİT DENİZ sizlere yılın en güzel aşk,macera ve cinayet romanını sunuyor:YAKUT GOZLU KEDİ ÜMİT DENİZ'in yarattığı ve sevdirdiği Murat Davmav müthiş maceralar serisine deı^am ediyor:1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Bir şehit annesi likör takımını hazineye verdi Cam olan takım,kabul edilmeyince arttırma ile satılıp elde edilen 175 lira Hazineye irat kaydedildi BİR şehit annesi,dün evindeki likör takımını Hazineye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • Gazetelerde bir ballık:«Şebrinıizdeki oteller Pazar günü kazançlarını Hazineye bırakacaklar.Talimin ederiz ki şimdiye kadar bu konuda pek sesi sedası çıkmayan büyük firmalarımız,yukarıdaki bavadisi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • illî Birlik üyeleri dün önünde and içti Gürsel Meelisleki förendeyıpliğı konuşmada "Yepyeni bir devlet kurmak mukaddes vazife olmuştu.dedi 39 seneden beri ilk defa davetliler Meclis salonuna M alındıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ Beheri 45.000 TL değerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ KÜSk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • TuHCaut,OkJXn Hollywood ne âlemde?at Amerika'da bağımsız prodükslyon şirketlerinin,büyük kumpanyalar karsısında gün geçtikçe kuvvet kazandığı dikkati çekmektedir.Film yıldızlarının astrünomüc ücretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • İSTANBUL 6.NOTERİNİN HUZURUNDA YAPILAN HAZİRAN 1960 ÇEKİLİŞİNDE Suadiye'de Apartman Dairesi KAZANANLAR İSTANBUL Şubemiz müşterilerinden 92689 saydı cazdan sahibi SUADİYE Şubemiz müşterilerinden 3857 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • 1 OĞLAK BURCU T6 [22 Aralık 20 Ocak)bugün kimseye söz vermeyiniz.Yerine getiremiyecekslnlz.YENGEÇ BURCU t [22 Hazlrarı-3 Temmuz] 4^,Yakınlarınız sizden eev-lBf'\M ve sıcaklık bekliyor gt 7 âr KOVA BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • Üllllllllüillllül İSTANBUL i 6.57 Açılış ve program 7.Û0 i Marslar 7.10 Şarkılar 7.30 Ka-I rısık sabah müziği 8.00 Haberler E ve hava durumu 8.17 Plâk dola-I bından seçmeler 8.45 Saz eserleri 1 9.00 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • 1 U L M A C SOLDAN SAĞA:1 Crçeiılerde korkunç zelzelelerle binlerce kişi zayiat veren Cn.Amerika devleti;Kotu İşte yardımcı,2 Uygunluk veya görüşme;Sahipliğimiz altında olan şey.3 Harap;Ad.4 Bir şeyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • VEFAT BAY KOSTANTİN KALEMCİOĞLU Zaman Koli.ŞU.ıün ortaklarından)Vefat etmiştir.Cenaze merasimi yarın pazar günü 26 haziran 1960 ve saat 14 de Ferlköydekl 12 Apostol Rum KMaeulnde İcra olunacağı teessü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • YEM Mahalle tren İstasyonu salonunda bulunan ve PTT İdaresine alt olan telefon dün gece meçhul bir gams tarafından çalınmıştır.Suçlu,polis tarafından aranmaktadır.8 daireli bir apartımanı 80 kişiye ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • 1 YILDA 4 DEFA DÖVİZ ALAN D.P.MEBUSU D.P.nln eski mebuslarından Mıgırdıç Şelefyan hakkında,bir yılda 4 defa döviz alarak Avrupaya gittiği yolunda İhbarda bulunulmuştur.Kambiyo kayıtlarındaki İncelemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • TEKNİK ÜNİVERSİTEDE İMTİHANLAR BAŞLADI İstanbul Teknik üniversitesi ile Maçka ve Yıldız Okullarında imtihanlara başlanmıştır.İmtihanlar Üniversitede 9 Temmuz,Teknik Okulda İse 13 Temmuza kadar devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • VEFAT Profesör Hüseyin Nail Kubah.Diş Tabibi Hasan Nail Kubah.Suheylâ Maruf Buzcu'nun ağabeyleri.Nimet Kubalı'nm eşi,Yurdanur,Somer,Muazzez Klper Nail Kubalı'nm babaları,emekli general AH Kemal Sarıay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • SİLE-BEST AUUMT v V I TARABYA Sayın müşteri,ve dostlarının hiznıetine 25/6/960 günü akşam servisinde hazır bulunacağını saygı ile arzeder.Tel:62 40 01 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R Tel 44 25 62)1 Zorlu Pilot Bob Hope Türkçe.S Çöl Şeytanları Ralph Meeker Türkçe.ATLAS Tel 44 08 35)1 İspanyol Askı C'a:men Kevilla Renkli Ing.2 Kanlı ihtiras Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • |700 öğretmen nakli için müracaatta bulundu İlkokul öğretmenlerinin jehlr içi nakillerine yakında başlanacaktır.Şimdiye kadar nakil İçin 700 e yakın öğretmenin müracaat ettiği belirtilmektedir,Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • jl Yanmaz,kahrolmaz mısınız?i 1T\ÜTİJN babaların alnını kırıştuan endişe:Çocuğum iyi okulda okusuni Çocuğum yabancı dil öğrensin.Çocuğum bilgüi yetişsin.Ve evlâdı bu yıl ilK okulu bitirmiş olan I liU-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • FLORYA'DA ÇADIRLI KAMP KURULACAK Belediye Floryadakl kanıp odalarının yanındaki sahada çadırlı bir kamp kuracaktır.Burada çadır kiralamak lstlyenlerln 1 Temmuzdan İtibaren Floryadakl Sosyal ve KUltUre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • Çalışma kamplarına 150 öğrenci gidecek Türkiye MUİİ Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü Avrupadakl talebe teşekkülleriyle yaptığı temaslar neticesinde,önümüzdeki aylarda Avrupa memleketlerinde açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:Türkiye İş Bankası tasarruf sahiplerine daima daha fazla,daima en fazla ikramiye dağıtan bankadır.Bu sene 21.500 talihli 8 Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • AYGÜN 50 GECEKONDUYU USULSÜZ YIKTIRMIŞ Darülaceze civarındaki 200 gecekondudan 50'ilnin usulsüz olarak yıktırıl* 4ıgı İddia edilmektedir.Eski Belediye Reisi Kemal Aygun'ün gece yasağından İstifade ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1960
  • Belediye zabıtasının durumu inceleniyor Belediye rabıtasının muamelâtı incelenecek ve yoltuzluk İhbarları tahkik edilecektir.Bu 1,1 hususi bir komisyon yapacaktır.Particilik yüzünden vazifesini suiist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Kıbrıs Cumhuriyeti için SON ŞANS Müzakerelerde anlaşmaya yarılamadığı takdirde Cumhuriyetin ilânı Iralık ayma kalacak ve tehlikeli bir durum ortaya çıkacak YEDİ hafta evvel «üsler Meselesi» etrafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • ™4e^Pö?ar [İLHAN DEMİREL] KAPALI SALONDA PRUVA Yann i(iu }ilP,lnı«s ıa verilen 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramına ait gösterilerin s.m provaları da tlıiıı «HiıVnUH rnUIM tamamlanmıştır.Mithatpaşa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1959 yılına ait Sanayici İstatistik Anket cetvelleri)nin kabul müddeti son olarak 15 gün uzatılmıştır.Mezkûr cetveller üyelerimizin ve sanayimizin ana dâvalarmm tevsikine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • TOKATLIYAN PASAJINDA YALNIZ 20 GÜN İÇİN YÜKSEL'in%SOTenzilâtlı BÜYÜK DAMPİNGİ BUGÜN BAŞLADI Mongol Emprime %100 Yünlü Mantoluk Kumaşlar Natolin Emprime %100 Ropluk Poplin yünlüleri Sura Emprime Anver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • PazaR HER YAŞA HER ZEVKE Hitabeden tek mecmuadır ¦fr 1960 Plaj Kıyafetleri ^V Maupassant'dan:Kameriye Yahudi cellâdı:Eichmann TÛf Ayrıca 4 hikâye 7 resimli roman YARIN MUTLAKA BİR PAZAR Alınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Sabık bir meb'usun suiistimali ortaya çıktı Sabık Eskişehir mebusu Muhtar Başkurt'un bir suiistimali ortaya çıkarılmıştır.Muhtar Başkurt,oğlu Hamit Başkurt'u Gıda Margarin Yağı şirketine para vermeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Güven evler idare heyeti üyeleri adliyeye verildi Güven Evler Şirketi kurucuları ve şirketin idare heyeti azaları mahkemeye verilmiştir.Şirketin sahipleri Faik tplikçi ve Saim As hakkında dolandırıcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • İsrail Yahudi kasabını Arjantin'e iade etmiyor Güvenlik Konseyi,Eichmann'ın kaçırılması ile Arjantin'in hükümranlığının ihlâl edildiğini kabul etti DIŞ HABERLER Yahudi gönüllüler tarafından Arjantin'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Tabip Yedek Subay Öğrencileri'nin celb tarihinin tehiri istendi İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği dün Savunma Bakanı Orgeneral Fahri özdilek'e bir telgraf göndererek »Tabip sınıfına dahil yeni yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Amerika'da bir Türk mühendisi mükâfat aldı LAFAYETTE,A.P.Ali Çambel adında bir Türk Mühendisi/1000 dolar tutarındaki «Curtis W.Mc Graw» mükâfatını kazanmıştırlllionls eyaletinin Evanston şehrinde otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Belediye'de 9 avukatın işine nihayet veriliyor Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünde vazifeli 9 avukatın işine nihayet verilmiştir.41 avukatın çalıştığı Hukuk İğleri Müdürlüğünde mukaveleleri biten 9 avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Bayar'ın köydeki evi için Yapı Kredi Bankası 141 bin lira harcamış GEMLİK,HUSUSÎ Sabık ve sakıt Reisicumhur Bayarın memleketi Umurbeydo yapılan evler hakkında tahkikat açılmıştır.Gemlik Yapı ve Kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • IKE,SYNGMAN RHEE İLE GÖRÜŞMEYECEK IIONOLULU,A.P Halen Honolıılu'da istirahat etmekte olan Başkan Eisenhovver Honolıılu'da bir sinir kliniğinde tedavi edilmekte olan sabık Kore Cumhurbaşkanı Dr.Syngman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • C.K.M.P.ye yeni veçhe veriliyor Partinin programı yeni Anayasa gözönünde tutularak önümüzdeki aylarda tâdil edilecek ANKARA,HUSUSÎ C.K.M.P.idarecileri inkılâp hareketinden sonra parti çalışmalarına ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • [İLHAN DEMİREL] Ponnliö'n Bc '°8,u Olgunlaşma UcilÇIlgC Kııstitüsü öğrencileri 135 boy ve 95 cm.eninde işledikleri atlastan bir bayrağı dün merasimle M.T.T.B.ne hediye etmişlerdir.Bayrağın ortasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • DENİZDEN ÇİKAN DÖVİZ [İLHAN DEMİRELJ Burgaz vapur iskelesi basnıemuru Servet Budak,Üsküdar'da Paşalimanı caddesinde G5 numaralı yalının kayıkhanesinde,tmralı malıkûmları tarafından hazırlanıp denize a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Polisin hakkı J NKILÂP günündenberi memleket sükûn ve vekar içinde I I birbirini tebrik ederek,marşlar söyleyerek,yürüyüşler ya-I parak sabık iktidarın her gün gazete sütunlarını doldu-f ran suiistima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Turiım Bankasında büyük bir yolsuzluk Ziraat Bankasından usulsüz çekilen 68 milyon liranın mühim kısmı hissedarlara dağıtılmış Turizm Bankasındaki büyük yolsuzlukların tahkikine devam edilmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • [MİLLİYET] Dftl İCİII TECEWİİQİİ "ıs ı:ınni tt mensubu dün Emniyet MürULlOİll I LÇLAlVUnU dürü Vahit Erdoğanı makamında ziyaret ederek,halk nazarında polislerin iade-i itibar etmeleri için gösterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • Araştırma ve inceleme kurulları kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Bakanlıklar bünyelerinde İhtiyaca göre ve İhtiyaç nisbetinde «Araştırma ve İnceleme Kurulları» teşkil edecektirilim adamları ile tatbikatçılarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1960
  • ğAKk6£YÎM ÖLÜMÜ 2APTÎYB KUMANDANI &ANİ BEYl IÇıNC^N ÇIKILMAZ BîP-PliPUMA »KAR.r W FAMI VERMELİYİM V 5ADRETTİN PAÇAYA ACTK^ BUNUN îçiN MAHMüî)İSTÎFANIZJ VERECEK SADRETTÎN PAÇACI fi«WE/VEW E DAMAN AS-LÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • CİCİ CAN AWN KURTULDUK ^BÜTON AĞALARDAN!KURTULDU1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • BCH.V.ÇSLmGA AOAS'kOA BEİS Ct-MAK ıSTıYSN MAatUK.MAKUA'YA KAZŞı,KAPTAN 6AKBAOOS 'UM s yeansıe çikas.jZ I,MAKUA BOt-TUH KOUUhJu KAPMAK tsrme.pakat şampiyon cb-MİB.YUMXu£u CBN£-A7flr t*,im*/aadBfc* stur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • IIİ1İİIİİİİİ1İ11İ OCı~ııCAr*ı_*Sı TAN\A/v\BüTl * 'Ovçi.az sana e^A_MET.ONı_ABı BANö-«0 a TESı_irA ET?CB DE ÇOtc İYİ RACA Al-ACÛK-Şt ACELE-YE GETl'lS."AEK İSTİVOIZ AMA SONU wE OLA-CAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • 84BA GCÇEN» yıl-BAŞiNDA ÜC TE e«i_e l.i BİSİKi-ETi'm!BANA Kı'fA öuMlŞTl NOEL BABA auamçti OVLEyse NOEL.BASA gei_MİS BıSKL-ETİN PARASimi iSTİrOE?ÎTIIEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • Milliııefl S a h i b i ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMA EK Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • HİCRİ Cumartesi 1 RUMÎ 1379 25 137ü Zilhicce HAZİRAN Haziran so 19 6 0 12 VAKİ T VASATİ EZANİ 4.30 8.45 öğle 12.16 4 32 İkindi İti.17 832 Aksam 19.45 12.00 Yalsı 21.49 2.04 İmsak 2 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • 9 6 O ORİJİNAL DODGE DESOTO PLEYMOUTH FORD Oto KALORİFERLERİ 19f .r» 957 Orijinal Chevrolet yedek parçaları Şemsettin Gezffin ve Ort.Koli.Şti.Beyoğlu Tarla başı Cad.No.63 65 Tel:41 52 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 959/171 Bir burçtan dolayı ipotekli Beşiktaş Ortaköy mahallesi Muallim Naci sokakta E.Es.118/1,E.118,Y.118,118/1 kapı,373 kütük,39 ada ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay Sınıf Okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun yalnız 1.sınıfına,Deniz Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN Alınacak 48.929/40 'İra keşifli 390 adet öğrenci sıra ve oturağı 13 Temmuz 1960 Çarşamba günü saat 15 de Hükümet Konağında Vilâyet Daimî Encümeninde)ihale olunmak üzere kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • BPZOOMKHAM MÜSABAKASI NETİCELERİ 17 Nisan 28 Mayıs tarihlerinde 2-zamanlı motosikletler arasında yapılan müsabakayı kazananlar:1 Levent Âksiit 2 Vahe Ceylan 3-Besim Kohen Bu müsabıklar Olimpiyatlar es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • KAMYON SAHİPLERİNE MÜJDE 5 7 ve 10 tonluk her cins ve marka kamyonlar için BATI Almanya'nın DEMAGKAMPER Dizel Kamyon motorlarımız Şanzımanlı ve Şanzımansu gelmiştir.Bol yedek parça.Derhal teslim.D.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1960
  • Büyük toz fırtınasında Kruşçef de tozlandı mı?ingiliz gazeteleri,Nisan ayındaki toz yağmurunun Rusyanın ziraî istihsaline ve gıda stoklarına ciddî tesir yapacağı kanaatindeler G ı Kını bıraktığımız Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Her türlü su,maden suyu gazoz» süt meşrubat ve ilâç şişeleri.sağlam ve en kaliteli olarak yalnız T.ŞİŞE ve CAM Fob.A.Ş/nin Paşabahçe Fabrikasında imâl •dilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR BAHÇELİ EVLER ARSA SATIŞLARINI KAÇIRMAYINIZ.Şehre en yakın olan arsalarımızda inşaat hızla devam etmektedir.Elektrik,telefonu,ilkokulu ve daimî belediye otobüsleri mevcuttur.Fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • çamaşırınızı sabundan çok daha iyi temizler ve parlatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • DENİZLİ ASKERÎ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Muhammen Geçici İhale Cinsi Miktarı Tutan Teminatı Günü Tarihi Saati Patates 180 Ton 90.000 L.5750 L.Cuma 15/7/1960 10.00 Kuru soğan 75 Ton 30.000 L.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Basura karşı kan kesici Hemoroidas Supp Piyasaya çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Tarihî Kırkpınar dün merasimle başladı t Baştarafı Altıncıda leye kadar bitirilecektir.öğleden sonra ite başpehlivan güreşleri başhyacaktır.İrfan Atan.Orhan Çakar ve Adil Atan henüz Edlmeye gelmemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • D.P nin Milis teşkilâtı kurduğu açıklandı t Baştarafı Birincide MAKSUT'UN İTİRAFI Telsizlerde oturan adamlarından Maksut Cavoglu'nun ifadesi şöyledir.«27 Mayıstan ÜÇ aün ünce D.P.Adalet lokalinde Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • TÜRKİYE AMATÖR ŞAMPİYONASI BAŞLADI t Baştarafı Altıncıda tlyas Yusuf,Mustafa,İsmail Nabi,Necati,Vahdet,İhsan,Solmazkaya.KURTULUŞ8POR:Nazif Abbut,Yurt Ali,Mehmet,Emin Eratın,İhsan.Zemzem,Ahrnet,Aydın.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • KELEPİR ARSALAR İpotek borcundan dolayı Kartal İcra Dairesince satılacak olan arsalar,Maltepede denize,adalara karşı emsalsiz manzaralı parseller 28/6/960 salı saat 10 dan itibaren acık arttırma ile t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Boru Sanayii Anonim Şirketinden Sayın Müşteri ve Bâyilerimize 25/6/1960 tarihinden İtibaren tatbik edilen su ve gaz borularının İstanbul'da fabrikamızda vesaite teslim İmalâtçı Hatlarımız aşağıda göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Penicilline,Sulfathiazole.AveD vitamini ihtiva eden EHnHigiEa YARA,YANIK MERHEM^ 3468 9613
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • lir şehil annesi likör akımını hazineye verdi fr Şaştarafı Birincide nemize etmişlerdir.Makbuz mukabilinde teberru teslim eden okuyucularımız şunlardır:Kitiılıe Çakmak.Salim Çakmak,Net ist-ve Uğur Hid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Millî Birlik Üyeleri dün millet önünde and içti İ Baştarafı Birincide hürriyeti,üniversite muhtariyeti tahrip edilmiş,memleket akıbeti meçhul karanlık bir uçuruma doğru hızla yuvarlanır bir duruma sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • 300 ve 350 Kiloluk ŞİFRELİ KASALAR İthalâtçı kân ile latılnryaktadır.A.YAZIVIACIYAN P.K.1072 Galata Tel:44 04 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Ankara'da bir otobüs kazasında 4 kişi öldü t Başlarajı Birincide Bâlâ'da da vukubulan bir trafik kazasında bir ki$l ölmüştür,AFYON İki trafik karasında bir kişi ölmüş ve dört kişi atır suratta yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • KEFKEN'DE FIRTINA 3 MOTÖRÜ PARÇALADI t Baştaraji Birincide Bülbül motorlarının kurtarılması İçin sahil Emniyet Teşkilâtı çalışmalara baş lamıştır.Fırtına sebebiyle 60 dan fazla motor Kefken adasına sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • Mc Gregor"çalışmadan para almam,dedi t Baştamfı Altıncıda da Olimpiyatlara gidemediğine göre.hiçbir tazminat istemeden vazifeden affını» rica etmiştir.Mc Gregor,İra bedene şimdiye kadar aldığı bütün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • ANKARA'DA KASAPLAR ET FİATINI İNDİRDİ ANKARA,HUSUSÎ Bakanlar Kurulunun.Et Balık Kurumunun kasap mağazalarının faaliyetini durdurması üzerine et Hatlarında be» Urll bir inme başgösterrniştlr.Kasaplar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • FAİZ KAYMAK DÜN SARPER'LE GÖRÜŞTÜ A.VKARA,HUSUSÎ Kıbrıslı liderlerden eski Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Balkanı Faiz Kaymak dün Dışişleri Bakanı Selim Sarper'l ziyaret ederek bir saat kadar görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • DP nin feshi müracaatları Ankara'ya gönderildi İstanbul Savcılığı D.P.nin feshi yolunda yapılan müracaatları,parti merkezi Ankara'da bulunduğu için,tetkik edilmek Üzere Ankara Savcılığına göndermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • JETLERİMİZ BİR İRAN YOLCU UÇAĞINI DON İNİŞE MECBUR ETTİ ANKARA.HUSUSÎ Brüksel'den Tahran'a gitmekte olan îran hava yollarına alt bir uçak dün Türk Hava Kuvvetlerine mensup Jetler tarafından bir yanlış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ İLANLAR TELEFON SATILIK EMLAK BEŞİKTAŞTA iki daireli kârglr Jeieıonlu ev.18-14 aralı 4?76 51.MECİDIYEKÖYüNDE 4 odalı M.Oüü 43 35 89.AKS AK AVDA «havagazlı,bahçeli,kârgir ev,60.000.Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • BETON DEMİRİ İTHAL MALI:8 10 12 U m/m DERHAL TESLİM 215 KRŞ.BAŞAK TİCARET ve SANAYİ MÜESSESESİ GALATA,YENİ KEMERALTI CADDESİ SEVGİ İŞ HANI KAT:2 No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • BİR DÜZELTME 22 Haziran tarihli nüshamızda çıkan Mevduatına el konulanlar dün açıklandı)ballıklı haberlmlzda yer alan «Vinileks şirketi Zeki Bekir Ertürk ve Ortacı Ragıp Sipahl İbaresinin,Vinylex San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • İKİ TAVZİH 3 üncü Zırhl-Tugay Komutanı Şevket Ozan dünkü gazetemizde çıkan «1 Mayıs sokağa çıkma yasağının sebebi açıklandı» başlıklı haber hakkında bir tavzih yapacak,bu hususta hiç bir açıklama yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • H.Y.da 6 yolsuzluk ve israf iesbil edildi Lüzumsuz olarak kiralanan biri İstanbul diğeri Ankara'da iki apartmanın kontratı fesh edildi ANKARA,HUSUSÎ T.H.Y.nda şimdilik 6 yolsuzluk ve israf örneği tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1960
  • arios ingiliz'lere ni teklifte bulundu Başpiskopos,üslerin dahilinde kalacak köylerden birinin idaresinin Kıbrıs hükümetine verilmesini isliyor LEFKOŞA,RADYO Başpiskopos Makarlosun dün ingilizlere üsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.06.1960
  • Mc GREGOR Evvelâ vazife,sonra para,dedi Mc Gregor Çalışmadan Para almam Mi Amerikalı Antrenör 40 bin değil,2 ayda 5900 lira almış AMERİKALI basketimi antrenörü Mc Gregor,Basketbol Federasyonuna dün mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • Feriköy,Apartman Mustafa ve Sayar'ı idarecilikten çıkardı DÜN akşam kulüp reisi Necati Karakaya'nın riyasetinde toplanan Feriköy İdare Heyeti,profesyonel futbol takımının son Avrupa turnesinde yakışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • GÜRSEL KUPASINDA 2 ETİN MAC YAR Günün ilk karşılaşması saat 14 te K.Gümrük-Feriköy,ikinci müsabaka:G.Saray Beykoz GÜRSEL Kupası maçlarına Günün ilk karşılaşması saat 14.no bugün Mi ha,pa5a stadmd.*^SS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • KISA HABERLER YUNANİSTAN Pankreas şampiyonu Hristos Kaddes dün AH Ahmet ve Mustafa Çakmak'a meydan okumuştur.Yunanlı şampiyon Avrupa ve Arablstanda kendisini kimsenin dövemedlğini iddia etmektedir.RUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • MERKEZ CEZA HEYETİ DÜŞTÜ Üç üyesi istifa eden Merkez Ceza Heyeti yeniden seçilecektir.Dün heyet başkanlığından istifa eden Mithat Artun ve İsmail Hakkı Ulgenden sonra heyetin tabiî âzası olan Fııtbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • C.Atik,Y.Doğu müdahale ederse çalışmam,dedi ANKARA,HUSUSÎ OLİMPİYATLARA gidecek olan Serbest Güreş Millî takım antrenörlüğüne getirilmiş bulunan Celâl Atik «Vazifesine,Yaşar Doğu tarafından bir müdaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • r^ Jte.i imi jf' Br.ı w» fN f&\y&i »«mi nn'ıı.ınııı I MİLLİYET] Tarihi Kırkpınar güreşleri dün Edirne'de büyük bir merasimle başlamıştır.Sabah Belediye binası önünde toplanan Güreşçiler başta bando ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • ISTANBULSPOR BUGÜN normal kongre yapıyor Ali Sohtorik bu sene de reisliğe tek namzet.Fenerbahçe,kongreye 3 grup hâlinde gidiyor J STANBULSPOR kulübü-I nün senelik kongresi bugün saat 14.30 da Beyoğlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • HASAN ÖRENGİL DÜN İSTİFA ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu üyesi Hasan öreıifiil bu vazifesinden istifa etmiştir.Spor-Toto'dakl islerinin fazlalığından dolayı Federasyon Başkanı Faik Gökayın italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • Türkiye Amatör Şampiyonası Başladı İlk günde Yıldırımspor ve Fener Gençlik galip SAMSUN7,İLTER NUR BİLDİRİYOR TÜRKİYE Amatör Futbol Şampiyonası bugün Şehir Stadında oldukça kalabalık bir seyirci toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • Binlerce Amatör sporcu açıkta kaldı Amatörler,yaş haddini dolduran genç takım futbolcuları istişare heyetinin dondurma kararının tashihini istiyor Güreli toplantıya davet edildi.Federasyon iflâsa gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.06.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] tzmirsporlu Cenap dün izrnirden şehrimize gelmiş ve evvelce anlaştığı Galatasaray kulübünde hazırlanan fişini imzalamıştır.Resimde Sarı kırmızılı nıenecer Gündüz Kılıç,Cenap ve antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor