Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Devlet ve Hükümet Başkanı Yargıtay'ı Ziyaret elti Gürsel,yaptığı konuşmada her şeyin adalet etrafında döndüğünü söyledi ANKARA,HUSUSÎ ORGENERAL Cemal Gürsel,Devlet ve Hükümet Başkanı oluşundanberi ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Sivas'ta nezaret altına alınanlar 100 ü aştı StVAS,HUSUSÎ Bir askeri uçakla Diyarbakır'dan şehrimize 9 sanık daha getirilmiştir.Şimdiye kadar Sivas'a getirilerek nezaret altına alınanların miktarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • iker talebesi ise çıkardı Diyarbakır'daki hâdisede Müdür ve bir öğretmen dayak yedi Eskişehir'de nümayişler üzerine imtihanlar iptal edildi DİYARBAKIR ve Eskişehir'deki Tekniker Okulu öğrencileri öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • DURUM Anayasayı geciktiren anket ir* EKTOR Sıddık Sami Onar'ın beyanından anlaşılacağı üzere J\Anuyasa tasarısı evvelce düşünülen süre zarfında hazırlana-m mıyacak,gecikecektir.Anayasa gibi devletin,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Uşak hâdiselerinin bir tertip olduğu açıklandı Adnan Çakmak,Cemal Göktan'ın Gedik'e Arzunuzun fevkinde oldu dediğini bildirdi î STANBUL Emniyet Müdür Muavinliğin» tâyin edilen Adnan I Çakmak,dün gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • MEVDUATINA EL KONULANLAR DÜN AÇIKLANDI 3 ANKARA,HUSUSİ Maliye Bakanlığı,düşük İktidar zamanındaki yolsuzluklara isimleri kancan şirket ve şahıslar hakkında bankalara yeni bir tamim göndermiştir.Bu tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • GENÇLİK BAYRAMI HAZIRLIĞI ü J c,rin »muml provalarının İlki huriin Fenerhalır» pro^'d^/ann ^S?S^EriStS 4,î« î,tpa9ada 0,Bu «enekl isterilerde «ürenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini bir ağ.zdan okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • İnönü/CHP ye tamim yolladı CHP lideri,intikam hissinden kaçınümasım istedi ve "Hareketin ne içinde ne hasında olduklarını,bildirdi ANKARA,HUSUSÎ GENEL Başkanı İnönü dün parti teşkilâtına bir tamim gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Amil,Korutlirk Moskova Büyük Elçiliğine getirildi Meksika Elçiliğinden alınan Turgut Bayar dönmediği takdirde vatandaşlıktan ıskat edilecek ANKARA.HUSUSİ MİLLÎ Birlik hareketine katılan Deniz Kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Esenboğa'da bir Lübnan uçağı tehlike atlattı ANKARA,HUSUSÎ Beyrut,Kıbrıs ve Ankara arasında çalışan Lübnan Hava Yollarına ait bit yolcu uçağı,dün Esenboğa hava alanına inerken büyük bir Tehlike atlatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • İPTAL EDİLEN PERMİ VE PASOLARDAN 630 BİN LİRA KAZANİLDİ Denizcilik Bankası Umum Müdürü Albay Sermet Gökdeniz,İptal edilen permi v* pasolar sayesinde yılda t 30 bin liralık tasarruf sağlandığım söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • [İLHAN DEMİREL] UA7İIIEVE RAPIC l'ern"'" ve Sahne sanatkArlarıyle rejisör,prodüktör flAUnCI C DAUly ve tiim âmilleri dün sabah San sinemasında toplanarak Hazinenin takviyesi için altın bağıcında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • jm~ ELDE KALAN ABİDE Taksim gezisindeki kaidenin tahta perdeleri söküldü.Şimdi bir mesele var;buraya bir anıt dikm'eli mi,dikmemeli mi?Bize kalırsa burasını bir devrin sembolü olarak aynen muhafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • mmmm YAZISIZfch*rlHA«niTrıı ı* ıirıTiırıırıııiMİııi.fıiıiııiıri-iiilriirıııııı'r-t*-ifaıtoıaıT ih,ıYitrirtriıı1ii'Uiıı(ı^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Kariha Araa'ın har maman aavkla okuyacağımı İki büyük eaeri:HAZRETİ MUHAMMED Paysambarimizln hayatını on gUzal hikaye adan kitap.Tamamen boa kaplı huaual cilt;renkli,resimli kurertür.350 tayfa riatı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1960
  • Ilı Birlik Komitesi dün Mecliste toplandı Kurucu bir Meclis hâlinde çalışan komite Sİ ayrı komisyon teşkil etti Orgl.Gürsel "Bizim f aramızda hiç bir ihtilâf yoktur,dedi ANKARA,HUSUSÎ TÜRKİYE Millî Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • İKTÎSÂlSe TİCARET Hazırlayan:Dr Halûk CİLLOV Dört aylık dış ticaretimiz OCAK ila Nisan aylarına ait dört aylık dış ticaret istatistikleri neşredilmiştir.Buna göre,mezkûr devrede 345 milyon liralık ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • İSTANBUL SÂNAYİ ODASINDAN Odamıza kayıtlı müesseseler mensuplarından Yüksek Mektep veya Kolej tahsilli olup da pek iyi derecede İngili?ce bilenler arasından «EİSEKHOWER EXCHANGE FELLOWSHİPS» bursundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • PakrbCiiuna.Sulfathiazole.AveO vitamin* ihtiva eden VARA,YANIK MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden Bankamız,tedavülde bulunan banknotlardan zamanla yıpranmış,kirlenmiş ve yırtılmış olanları,gişelerine ve Ziraat Bankaaı Şube v» Ajansları gişelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Biraz sabrediniz.İstediğiniz olacak.His hayatınızda önemli hâdiseler yakın.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubatı Yıldızlar «İzden yana.İş hayatınızın gelişme devresine giriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • İSTANBUL G.57 Açılış ve program 7.00 Marjlar 7.10 Şarkılar ve türküler 7.30 Karışık sabah müziği 6.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.45 Türküler 9 00 Hafif konser müziği 9 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • i 2 1 3456789 10 2 3 i i 4 5 6 B 8 9 1 SOLDAN SAĞA:1 Bütün halkın bir mesele üzerinde reyini alma.2 Bir şeyin korunmasını başkasına bırakma;Baş kaldıran.3 Bir gülümüz;Çamaşırda kullanılır.4 Bir gün ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • TEŞEKKÜR Zeynep Kâmil hastahahatamd» bir kızını dünyaya geldi.Hastahanenuı ba$ tabibinden en geny hemşiresin» kadar küyük Zeynep Aîtan'ın doğumunda candan bir İlgi gösterini* olan bilgili ve vefalı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz v« babamı* İHSAN AYDIN'ın vefatı dolayıslle gerek cenaze merasiminde bulunan ve gerekse evlerimize kadar rahmet etmek,mektub,telgraf göndermek v* telefon etmek suretiyle acılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • 11 Kolej öğrencisi Sual çalmaktan sanık Amavutköy Amerikan Kız Kolejinde Haziran dönemi yazılı imtilıanlanna alt ¦uallerin çalınmasıyle İlgili olarak 11 Öğrencinin durumu şüpheli görülmüştür.İsimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • KOCAELİ TANKERİ BİR YILDA TAMİR EDİLECEK Makinalarındakt fcrıza sebebiyle 4 aydan beri iş göremez halde bekleyen «Kocaeli» tankerinin,tersanelerimizde tamir edilemeyeceği anlatılmıştır.İlgililer,gemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • BİR ARABA VAPURUNA «HÜRRİYET» ADI VERİLDİ Haliç tersanesinde İnşa olunan yeni araba vapuruna «Hürriyet» adı verilmiştir.Gernl 1 Temmuz Denizcilik Bayramında denize indirilecektir.Dış tezgâhlarda inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • MEVLİD Merhuma validemi* Ay|« Sıdıka SALLFıun ¡afatının 52 İnci günlt münasebetiyle,24 Haziran Cfiû Cuma günü o|l# namazım müteakip,Kadıköy üsmansğa camiinde mevlidi nebevi kıraat ettirileceğinden.Akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • Br.E.Y,Hiıdâverdi Sırtnel Suul Dahiliy* Mütehassisi Beyofiu Ptnoaklupl Sekir Sok.ici/l i c 44 16 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • MAHDUT MİKTARDA GELEN.v' i 5' t,GÜIMYÜI Beyoğlu lıHkloi Cad.No.34 Tolof:4447«1 447892
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKA2AR Tel 44 25 62)1 Zorlu Pilot Bob Hope Türkçe,2 Çoi Şeytanları ftalph Meeker Türkçe-ATLAS Tel 44 08 35)1 İspanyol Askı Car men Sevllla Kenkli tng.2 Kanlı İhtiras.Robert Taylor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • Iılliiilınitlı Gençlik ve Öğrencilik D ÜN bizim gazetenin üçüncü tayfasında şöyle bir bavadiı gözümüz* ilişti:ALTI İSTEKLERİ VAR İktiiatli v* Ticarî İlimler Akademisi Talebe Cemiyeti Başkanı Yalçın Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • Üsküdar faciası için Sa açıklamaya davet ed Avukat Suat Tahsin Türk,İzmit Üsküdar fâclaslyle ilgili olarak,îzmlt Savcısı itebil AktUrk'U açıklamaya dftvet Müştekiler vekilinin,İzmit Savcısına «ektiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • Vefa Kulübünden Bildirilmiştir Nizamname kongresin* 26/6/1960 Pazar günü laat 10 da kulüp lokalinde devam edileceğinden azalarımızın teşrifleri rica olunur.Vefa Kulübü tdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1960
  • m jJlJ bir binaya SAHİP OLMAK İÇİM YENİ BİR BİNA YAPTIRMANIZA?LÜZUM YOK!1 Boya alırken I işinizin mahiyetine' en uygun 0Y0 çeşidini İsrarla isteyiniz.DYÛ Boyalan* Yalunşaram vo Balkanlara «ü büyük «XI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • İSVİÇRE'YE ÇIKARILAN DÖVİZLER Bayarhn münasebette bulunduğu isviçre Reasürans şirketleri ile Millî Reasürans T.A.Şirketi arasındaki muhaberat dosyalarına el konup incelenmesi gerekiyor C\t~J MAYIS ink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • BÂZI TİCARET ATAŞE VE MÜŞAVİRLERİ GERİ ÇAGİRILDILAR ANKARA,HUSUSÎ Yurt dışındaki bazı ticaret ataşeleri ile müşavirleri geri çağrılmıştır.Geri çağrılmaya sebep,bu ataşeler ve mücavirlerin sakıt Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • EiSENHOWER HONOLULU DA HONOLULU,A.A.A.P.Uzak Doğu iyi niyet seyahatini sona erdiren Başkan Eisenhower birkaç gün dinlenmek üzere Havrai'y» gelmiştir.Başkan binlerce Hawaill tarafından büyük bir tezahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Siyasî olmayan bütün toplantılar serbest Şehrimizde,siyasi mahiyette olmayan bütün toplantılara müsaade edilmiştirörrt îdare kumandanlığı,Resmî,hususî hayır müessese ve cemiyetlerinin kendi faaliyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Millî Eğitim Bakanı eski fakültesine gitti ANKARA.HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı iken,Millî Birlik Hükümeti Millî Eğitim Bakanlığına tâyin edilen Prof.Fehmi Yavuz dün eski Fakültesinin öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • LEYLÂ GENCER ALTIN MADALYA KAZANDI Soprano Leylâ Gençer Milletlerarası Harriet Cohen müzik mükâfatını kazanmış ve kendisine bir altın madalya verilmiştir.Aynı mükâfatlar İspanyol,İtalyan,Hollanda ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Japonya'da nümayişçileri şiddetli yağmur dağıttı TOKYO.A.A.2000 kadar talebe Japon hük meti ve Japon-Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik andlaşması aleyhinde nümayişlerde bulunmuştur.Nümayişçiler par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • ELEMAN ARANIYOR 1 İstanbulda büyük bir şirketin,personel servisi için,istihdamı işlerinde tecrübeli bir elemana ihtiyacı vardır.memur Aranılan vasıflar şunlardır:1 Bir ecnebi lisan bilmek,2 35-40 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • HAVAYOLLARI ŞİRKETLER VE FABRİKALARA Yaz günlerinde yolcu ve misafirlerinizi en iyi gekilde ağırlayıp kotra gezisi ve balık avlarına çıkaracak yegâne tesU Pendik Turistik Sahil Sitesi Otel Restoran Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Bir sen,bîr ben yiyeceğiz BİSKÜİLERİ çocuklarınızın A ve 02 Vİ-TAMİN ihiiyacını temin eder,bol kalori verir,besler,kuvvetlendirir ve doyurur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Adapazarı Nişkoz Fabrikası mamulâtından NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı 8 YAPIŞTIRICIDIR l Kese kâğıdı Zarf Kutu Kundura Saraçlık Mücellitlik işleri ve cam,teneke,tahta,karton üzerine yapıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Devlet tiyatrosu artistleri Paris'e gitti Türk Devlet Tiyatrosu sanatkarları Paris'te «Kral Oidipus» ve «HUrrem Sultan» piyeslerini oynamak üzere dün uçakla Paris'e hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Bir Tavzih ve Bir açıklama Gazetemizin 19 Haziran tarihli sayısında Menderes'in İzmir'deki eğlence masraflarının ödenmesine dair haberde,bu usulsüz ödeme İsine adı kansan Feridun İsimli şahsın hadise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • ÜSTÜN KALİTE AKÜMÜLÂTÖRLERİ PEK YAKINDA EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • [İLHAN DEMİREL] İngiliz Konsolosu geldi İnglltcrenin yeni İstanbul başkonsolosu Gordon Coligny Whitteridge csl ve çocuğu ile birlikte dün vapurla şehrimize gelmiştir.52 yasında olan Mr.vVhitterldge uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • C.H.P.İl Başkanlığına M.Akalın vekâlet edecek C.II.P.ti Başkanlığından istifa eden Şemsettin GUnaltay'ın yerin* II »ekreter üyesi Muzaffer Akalın vekalet inektedir.C.H.P.tüzüğüne göre yeni başkan,Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • İnönü,Kalmaz ailesine Taziye mesajı gönderdi ANTALYA,HUSUSÎ C.H.P.Genel başkanı İsmet İnönü,27 Mayıs sabahı şehit olan teğmen Ali İhsan Kalmaz'ın ailesine bir taziye mesajı göndermiştir.Oğullarını ulv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • İS BANKASI İDARE HEYETİ SEÇİLDİ iş Bankasının yeni İdare heyeti belli olmuşturtdare Heyeti,Ziraat Bankası eski Umum Müdürü Cevdet Gölet,Maliye Vekâleti eski müsteşarı Gıyas Akdeniz,Evknf eski Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Banka kasalarında tabancalar bulundu Askerî tahkikat ekipleri Banka kasalarında yapmakta oldukları araştırmalara devam etmektedirler.Bazı şahıslara ait kiralık kasalarda ruhsatsız tabancaların bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • İşçi Sigortaları Kurumu için de tahkikat islendi Genel Kurul toplantısında,politik sebebierle fuzulî yatırımlara girişildiği ileri sürüldü ANKARA,HUSUSÎ' İşçi Sigortaları Genel Kurul toplantısının iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Milli Birlik Komitesi üyelerini tanıtmak maksadıyle yayınladığımız resimlerde bir yanlışlık olmuş ve yukarda fotoğrafını neşrettiğimiz Binbaşı Orhan Erkanlıya atfen başka bir resim yayınlanmıştır.Düze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Derdleşme r*1 IKRAYA fıkra ile başlanmaz,fakat sabık iktidarın,devleti E ne hâle getirdiğine dair Devlet Vekili Şefik İnan'ın radyo ğ konuşmasını dinledikten sonra yazıma şu fıkra ile başla-i maktan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • Menderes çalmazdı ha?Bugünkü KİMİ Okur musunuz Lütfen KİRLİ ELLERE DAİR BİR İFŞAAT.RUSLARLA MÜNASEBETLER.SUİİSTİMALLER.SUİİSTİMALLER.KİN bu hafta yine örtüleri kaldırıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • BUGÜNDEN İTİBAREN-BEYOĞLU NEPTÜN MAĞAZASI %50 TENZİLÂTLI SATIŞLARINA BAŞLADI Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.No.342 Tünele giderken sağda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1960
  • i $AKÎg.BEY VE ARKAPAÎLAfM 6EC YAKIT TAVLADAN ÇIKARLAR.TATAVLAYA BİR SÜKUNET HAKÎMDÎİU-İN MACERALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • CİCİ CAN SU AĞAYA BAK NE HALEDûŞTD».GÜLECEGM 5V utuyor!SAKIM BENİ köVlü UERtN EUNE V\R-MEYıN,PARÇALAR-LAR Aut^U-AHİ m/I J^_^js BEN WCÇ S!SEV YAPAMADIM,SUT-SUZUM VAuuA!8U ÇOCUKLARLA DA SAKA YAPİYDİK!HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • şiiiillililiil ffl3«S«P?S«MW;riütoM &S$£5Nt40â~r ¦^aca $OEtf«,OAKA'V HIZU SÜK—ÇOK ACELE ı'ŞıM.VCİR,BEicue^ıxe fBAYAHClGIIVS,«AMJVOR MUSUNUZ UM8A ÜNDI 'BuTÜN AS24BAL.AR.CSue.a Ou.Cısnrueeitsi-C oe att
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • W05„ SOwBETP BıR.ADAM 3U Bl SOSUNUM AMA İÇİNDEN PAZAELL-lKut VE ÇO KİNCİ İFTıPÎ.4-İ6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • Bu ESş/AOA,MÜnaKKİT BUZCAM C4VauWI- 3/V ^g-A-gşy jv/yazan GgA/ç şaİki A&votzoa SÜft BuOAUMZDA oüşmüştü~ ersAf takİub&e soe4y/M."£ISt-iAjL.Bİ(Z İP UCU AKALAB/M~ ¦SAÜ'ı'BLJ OLMA.1 ti!ı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • zu sakin bj *cuKABı m_E-eE eu'Nİ S^gMET.fMUZSEN'i DAVET ETTı'M.NEKDEySE GELİR-SENİZ DE 17 l-N£İ VA$ GuNUM NİSAN AVINCIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • Müliııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • Çarşamba RUMÎ 1379 22 l37fi «Ihtcce HAZİRAN j Haziran 27 I 1 9 6 O 9 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 4.29 8.44 öğle 12.16 4.31 İkindi 16.17 8.32 Aksanı 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 îırısak 2.08 6 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • TAŞRA TOPTANCILARINA ALEV MARKA SOBALIK ATEŞ TUĞLASI Düz ve yuvarlak muhtelif boy sobalık ateş tuğlaları hazırlanmıştır.Siparişlerinizi şimdiden veriniz.Pişkin,ince,muntazam,fevkalâde evsaflıdır.Tonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEKLİF İSTEME İLÂNI 1)NATO şebeke işlerinde kulanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır.2)Mezkûr malzemeyi evvelce ithal etmiş olanlar Türk parası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • İTHALÂTÇILARIN,SANAYİCİLERİN VE KÖYLÜMÜZÜN NAZARI DİKKATİNE Kendi sahasında dünyanın en büyük fabrikası mamulât* son derece ekonomiktir v daima emrinize amade teknik servi» ve yedek parça Dima Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • M.M.V.1 No.Iı Sat Al.Kom.Bşk.lığından Ankara:5 ton tavuk eti satın alınacaktır.Tahminî tutarı 35000)lira olup geçici teminatı 2625)liradır.İhalesi 8/7/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İSLETMELERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Şakuli dökme ve Savurma Pik boru imalâtımızın tamamının serbest olarak satışa arzedildiği ilân olunur.30586)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1960
  • v "zwt.t YAZAMADIKLARIMIZ Göztepe kongresi Gayretkeş polisler bir muhalefet kongresini dağıtmağa teşebbüs ederken,meşhur Bumin Yamanoğlu tabancasına davranıp ateşe başlamıştı İbrahim ÖRS SABIK İktidar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • Umurbeyliler de teberru kampanyasına katılıyor Bağlara)ı Birineidi Melek Karahasauoğlu,Nihal Karamer-1 İhsan Üzer ve Eşi,Şefik Ülker ve Eşi,Fevti Ferlıatoğlu,Şükrü Muıitat,Ve Eşi,Nazire i um.Buhattln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • İNÖNÜ,C.H.P.ye tamim yolladı t Baştarajt Birincide fcfckii t» Uabetli bir tedbir va karar olarak benimsediğini» belirt-Biftir.•Sakıt İktidarın senelerce devam dcu bakanlıkları vr «uimü İntikam duygula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • Esenboğa'da bir Lübnan uçağı tehlike atlattı t Baştaraft Birincide Su «tnada çıkan bir yangın ba$lau~ gıuı d«ıluu Önlenmiştir.Uçağm çeken fote muhablri*:Uır,uçHgın Ankara mümessili mani olmak İstemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • PROFESYONELLERİN TRANSFERİ SERBEST t Eaştarafı Altıncıda futbolcunuu transferini temin etmek maksadıyla Merkez İstişare Heyetinin tasvibini isteyecektir.İstişare Heyeti ileri sürülen sebepleri yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • KURU OT ALINACAK Ereğli Kömürleri işletmesinden Şartnamesine gör* kapalı zarfla teklif alınmak aureuyie sacın alınacak 1025 ton kuru Otun ihalesi 8.7.1960 CUMA günü saat 16 da icra edilecektir.Teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı faydalıdır IjEEŞI ba$,dif,adale,ti nir,lumbafo,romatitma v« eialr ağrılarını teakin tdtr kayanların muayyen gamanfardaki rahatın* ııLlarıuda faydalıdır Saghk raevıuunda «ilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • PATTERSSON REM!NAKAVTLA ALDI t hajtarafi Altıncıda Doktoru takiben konuşan isveçlinin menacerl Edvln AhlquUt,daha birinci raundda îngemar bana «İstediğimi yapamıyorum.Bana blısey oldu.Edvln beni bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • MEVDUATINA EL KONULANLAR DÜN AÇIKLANDI t Baftara/t Birincide Erdener vs diğer ortakları,Yakup ta» yugenç,Nail Avunduk,Erzurum T.T.Ltd.ortaiı Eryka,Erzurum T.T.Ltdortalı VVerkof,Vlnlleka Şirketi Zeki B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • Milli Birlik Komitesi dün Mecliste toplandı ğ¦ Baftaraii BtHnoid* mit» it» IrUbMtttl «ağlayacaktır.Güvenlik Komisyonu Milli Savunma,İçişleri,Adalet v* Dışişleri Bakanlıkları,İktisat v« Ticaret Komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • kelimesi 100 KURUŞ f I îl 1 1JUT-İl A Ki I AO lm-^yP-w »*Xİ%:p :y.xi-|Iİ|:fc r* 1%.vT-r-Tv y.T^T:3î-7\v*'X v.vi%.v.Xv-i-TELEFON 27 42 10 SAf ILIK EMLÂK BAHÇELIEVLERDE durağa yakın 310 M2 kelepir arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • Kimya Yüksek Mühendisi Aranıyor İstanbul banliyösü dahilinde Tevsi Halinde Olan Bir Gıda Sanayii Şirketinin JTabıik&âuıa faal hismederde istihdam «dilmek iker* İKİ KİMYA MÜHENDİSİNE ibüyaf vardır.Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • SATIŞ İLÂNI İSTANBUL 6 cı İCRA DAİRESİNDEN Dosya No.»59/6284 Bir borç/tan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesin* karar verilen muhammen kıymeti!Lira Kr.1 adt'i Halda marka büyük faryolu yazı rnakinası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • ŞEHİTLİKLERİ İMAR CEMİYETİNDEN:Edirnekapı Çehitliğindeki otların temizlenmesi isi bir Müteahhide-verilecektir.Münakaşa 80/6/1960 Perşembe)gün\i saat 10 da Edirnekapı* daki Cemiyetimiz Merkezind» yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • DİKKAT ilimlide müh İm uu mUrrarda SAÇ tahsisi vardır.1 mın.dm a* gı taç İthal edeceğimizden acele olarak mUmesslUerln «sağıdaki telefona 12-14 arası müracaatları.Telefon:al U U.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • Depo kiraya vermek isteyenlere Deniz kenarında kapalı müstakil bir depo kiralamak istiy*rux.Müracaat:44 Ot M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.06.1960
  • GAYRİ MENKUL SATİŞ İLÂN!KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN •50/1052 T.Bir borçtan dolayı satışına karar verilen Kadıköy Caferağa mahallesinin Mühürdar Karakol sokağında eski 6 yeni 37/2 kapı sayılı 139 ada.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.06.1960
  • ZMIR MUKABİL taarruza geçiyor İzmir kulüpleri İstanbul'da oynayan futbolcularını toplamak için teşebbüse geçti.Hedefleri:Metin ZMİR kulüpleri,transfere 8 gün kala İstanbul kulüplerine kar-ğı mukabil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • Endonezya millî maç teklif elli Endonezya futbol federasyonu,196ü 61 sezonunda karşılıklı iki millî maç yapmak üzere Futbol Federasyonumuza müracaat etmiştir.Endonezya Federasyonunun dün Federasyonumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • Cemal Gürse!Kupasına bugün Devam ediliyor Cemal Gürsel Kupasının İkinci hafta karşılaşmalarına bugün Mitlıatpaşa Stadında başlanılacaktır.Günün ilk karşılşması saat 14.00 de Feriköy i!e Zonguldak karm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • İSTANBUL ATLETLERİ müstakil piste kavuşuyor İstanbul atletleri çok yakında müstakil bir atletizm pistine kavuşacaklardır.Bu hususta İstanbul Atletizm Ajanı Eşref Aydın'ın yapmış olduğu teşebbüs müsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • Bl* şampiyon yıkılmıştır.Hakem sayıyor,9.10 ve nakavt zafer Pattersson'un [Telefoto A.P.MİLLİYET New-York İstanbul] Pattersson revamı nakavtla aldı isveçli Ingemar Johansson,unvanını 5.raundda çenesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • Profesyonellerin transferi serbest Mukavelesi biten bütün futbolcular kulüp değiştirebilecek amatörlerin transferi döndürüldü Bölgeler arası transfer kayıtlara bağlandı Bir takımda 4 amatör oynayabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • KASIMPAŞA transfer komitesi dünkü antrenmanda 7 futbolcu denemiş ve bunlardan Rıdvan Anadolu)Ali Yeşildirek)ve Gürel Pendik)ile anlaşmıştır.VEFA idare heyeti dün yaptığı toplantıdan sonra Ahmet ve Sez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • Güreşçilerin Roma kadrosu Seçildi ANKARA,HUSUSÎ Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre,dün yaptığı basın toplantısında olimpiyatlar münasebetiyle 25 Hariran'da Emirgân'da kampa alınacak olan serbest ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • IASAF UÇARI Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü merkez İstişare heyeti dün Umum Müdür Tuğgeneral Hüsamettin Güreli'nin başkanlığında toplanmış ve çok mühim kararlar almıştır.Besimde Merkez İstişare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1960
  • Vefalı Hilmi Kiremitçi Fenerbahçe' Dün Bakırköy Noterinde ön mukavele imzalayan millî futbolcu 2 sene için Sarı-Lâeivertli klüpten 40 bin lira alacak Taraflar anlaşmayı bozdukları takdirde birbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor