Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • İŞÇİLER ARASİNDA 222.122 Yis\Rp,ik Tu,Ba dün etmi**.y.üguift«i„ fiS-cSSSi,raJÛTaJin.bildirmiştir TuIm'vÎ îaSilıv» tu" T S2S2" f" konı,sarak dert vc ^âyetlerini dinlemiş ve bunların Halli için elinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • Son kotada 35 milyon dolarlık tasarruf yapıldı Liberasyon listesinden bâzı mallar çıkarıldı.Bildiri mektupları 20 Temmuza kadar muteber sayılacak T ANKARA,HUSUSÎ İCABET Bakanlığı,250 milyon dolarlık 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • I İLHAN DEMÎREU f?CUpl İlf VniIPRF^İ T MG T Ilin 9-büyük kongresi dün yapılmış IVUIHIIlfcOI ve vali muavini gençleri menfî propagandaya karşı mücadeleye çağırmıştır.Resimde Bnb.Yavçan sağda)Kongre baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • RUM a 3B Sanıklar nasıl yargılanacak?T\ÜNKÜ Resmî Gazetede 'yayınlanan «Yüksek Adalet Divağj nınin muhakeme usulüne ait Geçici Kamın» sanıklar hak-i kında soruşturma ve yargılamanın nasıl yapılacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • HARB OKULU'NUN GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ANKARA.HUSUSİ 27 Mayıs inkılâbının başarılmasında baş rolü oynayan Harb Okulu öğrenci ve subayları,o gUndenberl okullarında muhafaza altında bulundurulan sabıkların son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • TRAFİK KAZALARINDA 6 ÖLÜ,9 YARALI VAR İstanbul,Sivas ve Rize'deki trafik kazalarında 5 kişi ölmüş,10 kişi yaralanmıştır.Vatan caddesinden gelen Sami Bozbaş idaresindeki 70501 plâka sayılı otomobilin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • RADYOLAR TARAFSIZ HÂLE GETİRİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Türkiye radyoları tarafsız ve B.B.Ctarzında çalışır hale getirilecektir.Hazırlanmakta olan Basm-Yaym ve Turizm Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarısı ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • Opera artistleri hazine için ULI1AN DKMÎREL!Hazine yararına Hazineye vardım kampanyasına,hâ/ı Üniversiteli gençler de gazete salmak suretiyle katılmaktadırlar.Gençler sattıkları gazetelerin karını doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • ^m:T û ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD İLHAN DEMJREL!Imam-Hatip Okulu Talebe Cemiyeti dün Fatih camiinde Hürriyet ufrruna şehit düşen Üniversiteli arkadaşlarının ruhuna mevlid simde Hürriyet şehitleri için okutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • mkların muhakeme üne dair kanun çıktı Sorutturma Kurulu tevkif kararı verecek ve sanıkların dısardaki paralarını getirtmek için tedbir alabilecek Duruşma aralıksız devam edecek S ANKARA,HUSUSÎ ABIKLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • r.YENİ DİL Hakanlıkların kapılarındaki tabelalar yeni IASAF UÇAR] Anavasa'nın diline tlaki Vekâlet" kelimesinin uygun olarak değiştirilmektedir.Nafia vekaletinin tabelatmolarak yazılman unutulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • Anayasaya ormanla ilgili maddeler konulması ve ormanların devredilmemesi istendi ANKARA.HUSUSÎ S KİNCİ Cumhuriyet Anavasasmda.Ornıan suçluları için af kanu-I mı çıkarılamaz.Ormancılık mevzuları siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • BÜTÜN SABIKLAR Yassıada'da toplandı Evvelki gece yarısı uçakla Ankaradan gelirimize getirilen ve Yassıadaya sevkedilenlerle,yıırd dışında olduğu anlaşılan Muzaffer Kurbanoğlu'ndan başka bütün sâbık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • KAYIP GENÇLERDEN BİR!DÜN BULUNDU 27-28 Nisan hadiselerinden sonr;ı akıbetlerinden hiç bir haber alınamıyan Üniversite öğrencilerinden 8874 numaralı İktisat Fakültesi öğrencisi Yılmaz Takalca'nın Samsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • CM?W İHTİYAT Yassıada'dakilere dikkat etmeli.denize falan girmesinler.Bir de bakarsınız,hafiften Çanakkale'ye doğru yüzmeye I haşlarlar Yok devenin bası.daha neler,demeyin.Ne de olsa bu işte pek iista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • istilaya kararlı olduğunu söyleyen CHP.11 Başkanı Şemsettin Günaltay Başkanlığından istifa ediyor C.H.P.İl Başkanı «Gayelerimiz Millî Birlik hareketiyle tahakkuk etmiştir» dedi CH.P.İl Başkanı Şemsett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • Piyasanın j Kontrolünü Belediyeler Yapacak Millî Korunma Kanununun ilgası ile birlikte bununla ileili suçlular da affedilecek.Karar piyasada sevinç uyandırdı ANKARA.HUSUSÎ MİLLİ Korunma Kanununu yürür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1960
  • ANKARA GÜNEŞ UMUMİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Her türlü.Kara,Deniz,Hava ve Beynelmilel Nakliyat,Gümrükleme,Antrepo işleriniz için EMRİNİZDEDİR Türkiyenin her yerinde,Şube,Acente ve Muhabirleri vardır.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • ¦i CEMİYET HABERLERİ Zabıta romanlarında vaka çözüm safhasına girdikten sonra okuyucu İlerde olacaklardan 2İyade geçmişteki hâdiseleri tahliliyle iig.lenmeğe baslar.Bir çözüm noktasına varmış bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • BİRLEŞİK TASARRUF VE KREBÎ BANKASI 16 Haziran 1960 Umumî Keşidesi 1CC.1660 tarihinde Umum Müdürlük binasında Beyoğlu 2.Noteri ve muhterilerimiz huzurunda yapılan keşidede ikramiye kazanan kıymetli müf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • 20 HAZİRAN PAZARTESİ KURTULUŞ ŞUBESİ Sayın Halkımızın Hizmetindedir 30.000/1.1.YENİ ŞUBELER HUSUSÎ KEŞİDESİNE »GÖZTEPE'DE lO «apartman dairesi ile 375.000atl para ikramiyeleri no İŞTİRAK HAKKI.BUĞDAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA:SARİDON "OÇ™ Tab,le Her turlu ağrılara tarşı «BEPANTHENE» «ocHr^he.iter çe^ıt yara ve yanıklar ve bu meyanda güneş yanıkları.ROMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • 1111111111111111111111111111 IHI I İlli II111111111111 lllllllmillllHIIIII 12.35 Yurttan sesler 13.00 Haber bülteni 13.15 Meteorolojiden ha-ber 13.17 Saz eserleri 13.30 Bize gelenler 14.00 Şarkılar f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • OĞLAK BURCU U [22 Aralık 20 Ocuk] Bir ziyaret veya mülakattan sıkılacaksınız.Fakat sizin İçin faydalı olacak.KOVA BURCU ÜK^ [21 Ocak İÜ Şubat] yeni tanıştığınız ve çok değer verdiğiniz İnsandan tatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • BULMACA î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 SSB 4 5 61 7 8 9 SOLDAN JSAGA:1 Vahamı misafir toplulu£u veya müstemleke;üa$ kaldı» «n.2 Komşu bir devlet:İstek.8 Yuvan sakalar yapan Halk dili)Kumsu bir deviet.4 Gözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • MÜCELLA ÖNGÜN ve TARIK ÖNGÜN Biı-kız çocukları dünyaya l .ll&iiıi dcı»t ve akrabalarına müjdelerler.Zeynep Kâmil 14/tf/lÖGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:Türkiye İş Bankasının herhangi bir şubesine müracaat eden tasarruf sahibi kendini bir aile yuvasının emniyet ve huzuru içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • ÜNİVERSİTEDE İMTİHAN 20 HAZİRANDA BAŞLIYOR İstanbul üniversitesinde Lisan İmtihanları 20-30 Haziran tarihleri arasında yapılacakta-Bu imtihanlara ait harç yatırma müddeti sona ermiştir.1-Temmuz'da baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • VEFAT Ankara tüccarlarından Ali Rıza İnanç'ın eşi,İhsan ve İrfan İnanç ile Saffet ve Mürvet Yağcıoğlu'nıın anneleri.Mümtaz ve Mithat Yağcıoğlu'nun kayınvaldeleri Afife Feride İNANÇ hanımefendi Cuma ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • BETÜL ATAY İle GÜNER ÖZVER Evlendiler.18/Ö/19C0 ömür Pavyon W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • Halkın yapılmasını ist yolların durumu inceleniyor İhale edilmiş ve henüz ihaleleri yapılmamış halk dilekleri yolların halkın arzusuna uygun olup olmadığım tesbli etmek için Belediyede bir heyet kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • ÖLÇÜLER Tjf ABA servet düşmanlığı ile haksız servetin J^ tenkidini birbirine karıştırmamak lâzım.Birincisi refaba ve insan zekâsının eriştiği son konfordan dilediği gibi faydalanmak iınkânma sahip ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • RADYO İNKILAP İÇİN marş yazılmasını istedi İstanbul Radyosu Kumandanlığı İnkılâp hareketinin mânasını belirtecek mars yazılmasını istemiştir.Bu marş ve güfte için şu şartlar ileri sürülmektedir:D Mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • BİR DELİ,KARAKOLUN PENCERELERİNİ KIRDI Sadık Yücel İğindi bir akıl hastası dün Istlnyede bir hâdise İle İlgili go*türüldüğü karakolda rezalet çıkarmış,camları kırmak suretiyle kaçmış ve küçük bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • LASTİK İŞÇİLERİ,SEZON TATİLİNİ İSTEMİYORLAR Sayısı on binin üzerinde olan lâstik İsçilerinin «Sezonun kaldırılması» hususunda 11 Hakem Kurulundan aldıkları karar,beş avdanberl Yüksek Hakem Kurulundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • fs SİNEMALAR cnaiı Feridun Berduş BEYOĞLU ALKAZAB Tel:a 25 62)ı Uyuyan Kaplan Dhk Bogarde Türkçe.2 Talihsiz Kahraman Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Gönüllü ICaatil Glenn Ford lng.2 Volga Mahkûml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1960
  • YILIN 4 ÇEKİLİŞİNDE ıu LİRALIK İKRAMİYELER BİR TİLİHLİTC 100000 Liıa APAITIMAK OAtUUlri 2 TiLİMllrS Beheri 40.000 L/a Deîerinde)|U T1ÜMLİTİ 5000er ün V T.IİHCİV» i 000er Ura »v»ıe» 60.000 liftin» TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • YAPI ve KREDİ BANKASI 1960 HJB YIUNJN ÜÇÜNCÜ Jİ|k ÇEKİLİŞİNDE ^m vY APARTMAN DÂİRESİ ı adet 100.000 LİRA 1 ocfet 50.000 LİRA ssr 300.000 ssf talihliye ikramiyeleri iW\ıVftWVİ%%WVW TASARRUF HESAPLARIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • füilüııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • HİCRÎ PAZAR ı RUMÎ 1379 19 1376 Zilhicce HAZİRAN Haziran 24 19 6 0 6 VAKİ Güneş T VASATI EZANÎ 4.28 8.44 Öğle 12.15 4.31 İkindi 16.16 8,32 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 îmsâk 2.07 6.24 i-r n L.nn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • SATILIK KAT Şişli'de bir aile için yapılmakta olan apartmanın 170 metrekarelik kalorifer,asansör ve her türlü konforlu yalnız bir katı bir aileye satılacaktır.Telefon:öğleye kadar 48 10 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • KURU OT ALINACAK Ereğli Kömürleri işletmesinden Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle sacın alınacak 1025 ton kuru Otun ihalesi 8.7.1960 CUMA günü saat 16 da icra edilecektir.Teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • SAMAN SATIN ALINACAKTIR:Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Umum Müdürlüğü İzmit imalâtımızda kullanılmak üzere sap ve kırık batoz samanı satın alınacaktır.Teklifler şartname ve mukavele ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Ç"l ÇlSf II lYfıR *5 IIaziran KÜnü Tokyo'da talebeler tarafından yapılan büyük minin-NÜMAYİŞLERDEN SONRA IA.P.1 15 Haziran akşamı Tokyo'da cereyan eden,birçok yişler esnasında talebeleri dağıtmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • öğrenciler 1000 ücra köye Gazete gönderiyor Türkiye Öğretmen Dernekleri Federasyonu da adalet ve millî tesanüd umdelerini yaymaya hazır olduklarını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Brezilya'dan 400 ton kahve ithal edilecek ANKARA,HUSUSÎ Gümrük ve Tekel Bakanlığı Brezilya'dan 400 ton kahve ithaline karar vermiştir.İthalâta dair anlaşma İmzalanmış olup kahveler partiler halinde pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Meslekten olmayanlar elçilik yapamayacak ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanlığınca,meslekten olmıyanların yurt dışına büyük elçi,elçi ve hariciyeci olarak gönderilmesini önlemek maksadıyla bir kanun tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Yargıtay üyeliklerine dün de tâyin yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Yargıtay üyeliklerine Adalet Bakanlığı tarafından yeni tâyinler yapılmıştır.Yargıtay üyeliklerine getirilenler şunlardır:Adalet Bakanlığı Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Münir Müeyyet Bekman emekliye sevkedildi ANKARA,HUSUSÎ Basın Yayın ve Turizm Umum Müdür Muavini Münir Müeyyet Bekman emekliye sevkedllmiştir.Aynı umum müdürlüğün dış münasebetler dairesi müdürü eski A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • ABDULCANBAZ'IN ]ğr î^W^ «ğğ8o ^YARifiAYANHlMeHuO LfcM GETİRİN-HtNMAfTöÇ MAMI AtTINPA ÎJIED?GÎNE DAİR HiR.îjÎRAFHAME YAZAN SAkfcBEY BüMüİMZAlATMAâAÇAUŞıd,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Yeni banknotlar için açıklama yapıldı ANKARA,HUSUSİ Merkez Bankası,son günlerde tedavüle çıkarılan yeni banknotlarla eski banknotlar arasında tereddüde düşüldüğü ve yeni banknotların sahte oldukları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Siyasal Bilgiler öğrencileri dün anıt-kabri ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri başlarında profesörleri de olduğu halde dün topluca ânıt-kabre giderek Atatürk ve hürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • ALMANCA BİLEN BAYAN SEKRETER ARANIYOR İsteklilerin:MERMERCİLER SANAYİ ve TİCARET T.A.Ş.Fermeneciler No.36 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1960
  • Rüşvet Bâfamda.5 E TN EVLETİ esasından sarsan,bu güzel vatanı nâehiller elinde I J perişan eden rüşvet,Üçüncü Murad devrinde başlamış-tır.Ondan evvel yok mu idi?Vardı,fakat bahşiş ve hedi-ğ I ye şekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1960
  • SÜlVaEBtBANK 20 HAZİRAN 1960 TARİHİNDEN İTİBAREN BANKACILIK HİZMETLERİYLE ANKARA)YENİSE-HİRDE HİZMETİNİZE GİRECEKTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1960
  • YENİ MELEK FİTAŞ VP Sineması v c Filmcilik T.A.Ş.Hazineye nâçiz bir hizmet olmak üzere 10 hafta müddetle HER CUMA günü sinema hâsılatını ve film kira bedelini HAZİNEYE terk etmeye karar vcrmişlerdiı-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1960
  • iMMMMIMi»M(WM)M* Avrupa'ya mektup Canikom,Sana bu satırları yazarken öyle heyecanlıyım ki.Bilemezsin.Burada öyle çok havadis var ki hangisini yazacağımı bilemiyorum.Artık hürriyet geldi diye öyle sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1960
  • YAZAMADIKLARIMIZ Nesir yasağı yüzünden o günkü gazeteler bu hâlde çıktı.UŞAK HÂDİSELERİ jrtjaR*-&ttttttt£K8 i^s^rmt RUKO$ AS TAŞ' r.V».3«,î»aJUMV» mtasü 4.it 1 Ctjmarifii V 9 5 9 "toö^ttUı»c* oidlVhad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • TALEBELERE VERİLEN SÜT TOZUNU SATAN 4 KİŞİ YAKALANDI ANKARA,HUSUSÎ Unicef Teşkilâtının yoksul çocuklara dağıtılmak üzere Mamak İlkokuluna verdiği 2,5 ton süt tozunu satan okulun ayniyat memuru Kâzım A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Güvenevlerin iki kurucusu için tevkil kararı alındı Faik İplikçi ve Saim As'ın 3 milyon liralık suiistimal yaptıkları iddia ediliyor Güvenevler Kooperatifi kurucularından Faik iplikçi ile Saiın As hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • CJ.P.den ihraç edilen mebus tevkif edildi VAN,HUSUSÎ CHP.den İhraç edilen «sabık Van mebusu Tevl'ik Doğuışıker Özalp kazasında tevkif edilmiştir.Sabık mebusun tevkifine Milli Birlik Komitesinin CHP.nl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • 7 D.P.Lİ TEVKİF EDİLDİ TEKİHDAĞ,HUSUSÎ DP.11 başkanı Mehmet Karavell ve 6 arkadaşı tevkif edilerek îstanbula sevkedllmlşlerdir.Şehrimiz kaza ve köylerinin D.P.11 muhtar ve İhtiyar heyetlerinin hepsine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • İzmir D.P.merkezinde bazı evrak yakılmış İZMİR.HUSUSÎ 27 Mayıs inkılabını müteakip İzmir DP.11 Merkezindeki bâzı mühim evrakın yakıldığı,tetkikler yapan heyet tarafından tespit edilmiştir.Yakıldığı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Orman suçları için af kanunu istenmiyor t Baştarafı Birincide MADDE:2 Ormanların murakabesi devlete aittir.Devlet ormanları devlet tarafından İdare olunur,ve İşletilir.Bozuk ve tahribe uğramış orman s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Piyasanın kontrolünü Belediyeler yapacak t Baştaraft Birincide nunun yerine geçmek üzere bir iktisadî tedbirler kanun tasarısı hazırlıyordu.Bakanlık,Milli Korunma Kanununu kaldırmayı istihdaf eden tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • KAYIP GENÇLERDEN BİRİ DÜN BULUNDU t Baştarajı Birincide Yine,2G35 numaralı Hukuk öğrencisi Enver Eroğlu'nun da sağ olduğuna dair Üniversiteye bilgi verilmiştir.Komisyon bu bilgiyi kaydı İhtiyatla karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • BÜTÜN SABIKLAR Yassıada'da toplandı t kaştarafı Birincide Atıf Bendevlioğlu.Hadi Hüsrnan,Haluk ijarnun WB J?emi Ergin bulunmaktadır.Sabık Genelkurmay Başkanı Rüştü F.rdelhıın,sabık Hava Kuvvetleri Kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Erdelhun'un kaçırılan eşyaları ele geçirildi Sfıbık Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhuna ait olan ve ihtilâli mütcaklr Ank.tıadan şehrimize kaçırılan bâzı eşyalar dün askerî birlikler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Sabıklara ait filmlerin gösterilmesi yasak edildi İstanbul örfî İdare Kumandanlığıhalkı tahrik ettiği görülen,sabık hükümet ricaline ve bunların icraatına taallûk eden yerli ve yabancı her türlü filml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • 19 Mavıs senlikleri 2 «fadda vanıtacak Sakıt iktidar tarafından yaptırılmayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı,2ü Haziran pazar Rünü şehrimizde de yapılacaktır.Gösterilere İstanbul'da bulunan lise,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Menfî propaganda yapan bir muhtar tevkif edildi DENtZLİ.HUSUSÎ Tavus kazasının Balkıca kövü muhtarj Mehmet Kocabaş menfî propaganda yaptığından yakalanmış ve tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Son kotada 35 milyon dolarlık tasarruf yapıldı t Başlara fi Birincide H Global kota listeslmle yer alan bir kışını maddelerin tahsis miktarları azaltılmış,esasen işlemeyen bâzı kalemler ise kotadan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • iki D.P,li,D.P.nin feshi için müracaatta bulundu Ankara ve Slvasta İki D.P.11 mahkemeye müracaat ederek Demokrat Partinin feshini İstemişlerdir.ANKARA Demokrat Parti Anafartalar bucağına kayıtlı olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Altı sabıkın kurduğu şirketin yolsuzluğu teshil olundu Eüıerrı Menderes,sabık Ağrı Milletvekili Selini Vatafau.sabık İzmir Milletvekili Sadık Giz.sabık Aydın Milletvekili Ekrem Kuruluoğlu,Kemal Zeytia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Zeki Şahin'in evvelce tard edildiği anlaşıldı ANKARA,HUSUSİ Gcstapo Zeki adıyla anılan istanbul Emniyet Âmirlerinden Zeki Şahin'in 18/6/1934 tarihinde Bursa'da komiser İken bir kı?ı iğfal ettiği ve su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Menderes ve maiyetinin İzmir'deki eğlenti masrafını PTT ödemiş İZMİR,HUSUSÎ Sakıt Başvekil Menderes ile jnalyetindekilerin 1935 yılında,geceleri kapatarak eğlendikleri genelev,bar ve pavyonların ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Japon-Âmerikan Güvenlik anlaşması tasdik edildi 9 Protesto yürüyüşü yapan öğrenciler Başvekâletin çıkış yollarını kapadı ve yerlerinden ayrılmamaya and içti TOKYO.A.P.AMERİKA ile Japonya arasındaki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • YAPRAK BİTİ KARINCA MARAZI PUSERON un en müessir ilacı I KORUMA TarımilaçlarjAŞ Beyoğlu İSTANBUL Tel:44 76 60 «sm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • ıı m.iı İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN:Malzemenin cinsi Miktarı M.Teminat Tarihi Günü Saati Tab Kesme makinesi 1 adet 10.500 TL.15.7.1930 Cuma 10 Otomatik düz tipo baskı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Y.MÜHENDİS,MÜHENDİS VE FEN MEMURU ALINACAKTIR Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden Umum Müdürlüğümüz İçme Suları Dairesi Reisliği Merkez Teşkilâtında ve muhtelif Bölge Müdürlükleri İçme Suları Başmühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • 20 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN sürpriz gömlekleri REKABET KABUL ETMEZ FİATLARLA 40 GÜNDE 10 GÜN BEDAVA SATIŞ File Gömlek 12.50 Şantug Gömlek K.K.16.50 Fantazi 19.50 Pike 22.50 Panama 25.Krep 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • MAARİF BASIMEVİ MÜDÜRLÜSÜNDEN Aşağıda nevi ve miktarı yazdı maddeler açık eksiltme suretiyle mubayaa edilecektir.İsteklüerirı belirtilen gün ve saatte Istanbulda bulunan İdaremize müracaatları.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • izmir Belediyesinden açıktan para alan D.P.lilertesbit edildi İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz belediyesinde yarım milyon liralık kadro suiistimali yapıldığı ve D.P.ocak başkanlarına bol keseden aylıklar verildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • H.Emin Fidanog-lu SÜMNETÇİ saimVokman üe^ıH^;Qoğub$nK 'yanı 2 Ev':4817 73 Tel 48 43 9S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • SAYIN DOKTORLARIN NAZARI DİKKATİNE SANBORN Elektro-Kardiograf ve Metabulator cihazlarına ait METAGRAF ve PERMA PAPER Trase kâğıtları ile Macunları Gelmiş ve satışa arzedilmiştir.SANBORN VE PİCKER CİHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • İLÂN istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1.1 TEMMUZ 19G0 tarihinde Yedeksubay Okullarında bulunması lâzım gelen 52 nci dönem Yedeksubay adaylarının kayıt ve kabul işlemlerine hazırlık olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Opera artistleri hazine için konser verecek t Baştaraft Birincide i iiil ve eşi,Halide Kasapoğlu.Ayrıca,Zeki Gönen 35,Ortaköy Yükçüler Bölüğü 314,Artin-Leon Demli Kardeşler 10ü,Artln Kapamacıyan 50,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1960
  • Sanıkların muhakeme usulüne dair kanun çıktı t Baştarafı Birincide hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 19üû tarihli ve 1 numaralı geçici kanunun G'ncı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.06.1960
  • Baskette Romanyaya farklı yenildik:81 SOFYA,HUSUSÎ BASKETBOL millî takımımız Balkan Basketbol Şampiyonasının dünkü müsabakasında da muvaffak olamamış ve Romanya'ya farklı yenilmiştir:81-49.Nedret,Hâşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1960
  • VEHBİ EMRE DEĞİŞTİRİLMİYOR 3 ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Hüsamettin Güreli püreş federasyonu reisi Vehbi Emreyl kat'î olarak deftistlrmlyeçeftlni söylemiştir.Hüsamettin Gürel' snnrria um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1960
  • mru etirdi:2-0 Zonguldak karması karşısında zaman zaman müşkül durumlara düşen Kırmızı Siyahlılar attıkları iki golden başka bir varlık gösteremediler Özdemir KALPAKÇIOĞUJ ONGULDAK karması dün Karagüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1960
  • Şekerhilâl Kulübünün iki futbolcu ile transfer yüzünden arası açıldı ANKARA,HUSUSÎ BU YIL millî lige terfi eden P.T.T.kulübü idarecileri dün Galatasaray profesyonel takımı elemanlarından kaleci Yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1960
  • İkinci devresi zevkli geçen oyunun tek golünü maçın bitmesine 8 dakika kala Suat attı.Hakem,birbirlerine sert giren Metin ve İbrahim'i sahadan çıkarttı SEYİRCİ:15.432 HASILAT:48.918 TL.HAKEMLER:Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1960
  • Bugün yapılacak Cemal Gürsel Kupası Maçlarının programı 13.30 Kasımpaşa İzmit karması 15.15 İstanbulspor Vefa 17.00 Beşiktaş Karagümrük Cemal Gürsel Kupası futbol turnuasında bugün ilk karşılaşmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1960
  • Enerjik ve mücadeleci rakipleri karşısında güç durumlara düşen Sarı-Lâciverflller farklı galibiyeti temin eden golleri ikinci devrede kaydettiler Adapazarı karması 34.Dakikada Nizamın attığı gutla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor