Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYI Ankara Ilarb Okulundan iki tayyare ile getirilen sakıtların ton kafilesi Ye sil yurtta ki aıkerl lskeledo iki hücumbotun yanında bulunan Şehir Hatlarının Vanlköy yolcu vapuruna »ıkı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 İdare Müdürümüz N.Dcmirkol gazetemize getirilen tcberruları teslim ediyor BAĞIŞLANAN alyans sayısı:3804 Ayrıca binlerce ziynet eşyası,ve 274.613 lira da teberru edildi HAZİNEYİ takviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • KESTİRME Hukuku Esasiyi ihlâl ile malûl bir gidişatın netayici olarak.Efendim?Hukuku esasiyi ihlâl ile.Efendim?Anayasayı çiğnediği için.Ha?Anayasayı.Ne?Bunu anlatmak znr ola cak,dur)Ardahan var ya.Ard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • Hükümet aleyhinde propaganda yapan 3 D.P.li tevkif edildi NAZİLLİ,HUSUSÎ Sabık Belediye Reisi Ali Baysal,D.P.İdare Heyetinden Avukat Fikret Turhangil,Saatçi Tahsin Işıklı,köylerde ve merkezde Milli İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • I İLHAN DEMİREL] DİN POLİTİKAYA KARIŞMAYACAK Efift^JZ Binbaşı Hayrettin Atak,dün tmam Hatip Okuluna giderek talebeyle hasbıhalde bulunmuştur.Binbaşı Atak,konuşmasında din adamları yetiştirmek için kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • İZMİR'DE D.P.nin YAPTIĞI KARA LİSTE IZMİK,HUSUSÎ Sakıt iktidarın partizan zihniyetini ortaya koyan bir kara liste dün basına açıklanmıştı:Vesika aynen şöyledir:¦Demokrat Parti ti İdare Kurulu Başkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • I İLHAN DEMİRELJ EYÜP MİTİNDİ °rdu mensupları EyüplU gençler ve kalabalık halk ki Ur mi IIII(II kitlesinin iştirakiyle,dün saat 10.30 da Eyüp meydanında bir miting yapılmıştır.Günün önemini belirten k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • s Şismm 8] jB| H m™ J m d m Kalkınmanın hakikî manzarası i Tj ÜTÇELERIMİZ yıllardır müzminleşmiş şekilde açık veri-İJ yor.iktisadî Devlet teşebbüslerinin durumu millî ekono-8 mimiz için endişe kaynağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • m bulda 12 talebenin olduğu açıklandı 28 Nisan hâdiselerinden sonra haber alınmayan öğrencilerin isimlerini 0^7 28 Nisan hâdiselerinden sonra İstanbul'da akıbetlerindi den haber alınamayan Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • YÜKSEK ADALET DİVÂNI HUSUSÎ KANUNU HAZ Sanıkların yargılanmasında esas olarak yürürlükteki usul kanunu tatbik edilecek ANKARA,HUSUSÎ SABIK iktidar mensupları yakında başlayacak olan dâvada «redd-i hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • MALI ACI EKREM AI.ÎCAN Borçlarımızın umumî yekûnu 12 milyardan fazla,118 ton altının 102 tonu rehinde Son 10 yıl sarfında Amerikadan alınan iktisadî ve askerî yardım 2 milyar 644 milyon doları bulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • TÎJRKIYt KREDİ BANKASİ Beheri 45.000 T.L değerinde APARTMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • Ahmet Dallı dün tevkif editdi ANKARA,HUSUSİ Ikl gün önce vazifesinden istifa etmiş olan İs Bankası Genel Müdürü Ahmet Dallı dün tevkif edilerek Harp Okuluna alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1960
  • POLATKAN AİLESİNİN EDİNDİĞİ SERVET TAHKİK EDİLİYOR Sabık Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın delaletiyle bütün «Polatkan ailesi» nln kazandığı milyonlar ayrı bir tahkikat konusu olmaktadır.Hasan Polatkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • 4-SİNEMA Tû*cea*c Okcut Amerikan sinemasında umilverici kıpırdanışlar.Y KN'î DdİR.t» akımının Fransız sinemasın» hâkim olduğu «u günlerde,Amerika'da da genç sinema sanatçılarının kıpırdanışları dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • 1 nci Ordu Yapı Kooperatifinden 1 İnci Ordu mensuptan Yapı Kooperatifinin tehir edilen tnu'at kongresi 2 Temmuz 1960 Cumartesi {fiinü aaat 14.00 de,nisap temin edilemediği takdirde 16 Temmuz »60 Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • PAZAR HER YASA,HER ZEVKE HİTABEDEN TEK MECMUADIR HeminîTivay'dan bir hikâye:HERKES MESUT Pazar'ın hikayesi:İHANI1 Llnda Christinn'ın kaleminden:ALİ HAN SophU 4 milyon Ursll» mücevheratı çahndı Anna Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • M.M.V.1 No.Iı Sat Al.Kom.Bşk.lığından Ankara:5 ton tavuk eti satın alınacaktır.Tahminî tutarı 35000)liraolup geçici teminatı 2625)liradır.İhalesi 1/7/1908 günü saat 11 de kapah zarf usulü il» yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ W$t S Her ay 500 liraya kadar ZENGİN OMUR BOYUNCA!PARA AYUK GELİR/İKRAMİYELERİ 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ W TÜRKİYE VAKIFLAR RANKASI '18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • 1 SİNEMALAR ls_BEYOĞLU ALKAZAR Tel:4-1 25 62)1 Uyuyan Kaplan Dirk Eogarfle Türkçe.2 Talihsiz Kahraman Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Gönüllü Kaatil Glenn Ford İng.2 Volga Mahkûmları John Derek R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • Mesut bir doğum Foto muhabiri arkadaşımız Fehlm Ele!ile eşi Selhan Elele'nln dün gece bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Arkadaşımızı ve eşini tebrik eder,cNesllhan» adı verilen yavruya uzun ömürler dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • TÜRKİYE TURİZM BANKASİ VENİKÖY-«b X ruicüfcSı •sislerinin 18 HAZİRAN 1960 CUMARTESİ GÜNÜNE AİT BÜTÜN HASILATINI Hazine emrine tahsis etmiştir J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • i Kendi kendin!kontrol ITy ÎTt gazeteyi burnunuza dejdlrerek j] ne görürsünüz?Götlerinizi »asıltan bir takım küçük siyah lekeler.Aynı gazeteye yibı metre uzaktan bakmız;fene hiç bir şey seçemlyecek,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • DÖKÜMCÜ Her cins madenden ve her türlü döküm işleriniz için 21 45 88 e telefon ediniz.Tam bir iş arkadnsı bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • Y.MÜHENDİS,MÜHENDİS VE FEN MEMURU ALİNACAKTİR Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden Umum Müdürlüğümüz İçme Sulan Dairesi Reisliği Merkez Teşkilâtında ve muhtelif Bölge Müdürlükleri İçme Sulan Başmühendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • VEFAT Uygun'un eşi,Nazif,Haslbe.Hayrullah,Mesut,Sallha Uygun'un babaları.îlyas Kanad,Nerrr.in ve Semiha Uygun'ım kayınpederleri.Alpan ailesinin enişteleri,Kapahç»rvmn emektar tahsildarı Hâfız ÎSMAÎL U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • DENİZCİLİK BANKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIYOR Denizcilik.Bankaaı Umum Müdürü 4ün Banka memurlarına bir tamim yayınlamıştır.Bu tamimde ju husualar yer almaktadır:n Vatan «evcisi ve müesseseye hl«met aşkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • BİR ŞÎLEPTE KAÇAK 500 MERMİ BULUNDU Aslan Rıza Sadıkoğullarına ait Kaptanoğlu silebiııda ambarlardaki d&sem* •İtina gizlenmiş 500 adet kaçak mermi geçirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • İSVEÇ'TEN ALINAN ELAZIĞ ŞİLEBİ GELDİ t milyon dolara İsveçden satın alınan KÎAzıff» şilebi limanımıza gelmiştir.7100 tlnluk yeni «Hep Matta İS mil sahip 1958 da İnşa edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • OĞLAK BURCU "TB YENGEÇ BURCU [21 Arahk 20 Orak] Merak etiiğiniz %ryın İç yüzünü öğreneceksiniz.K Tattı M* haber d# var.f [22 Haziran-23 Temmuz] Hastalıktan çok saKınım*.Bugün aksilikler olabilir.KOVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • İSTANBUL 6.57 Açılı?ve program 7.00 Marşlar 7.10 Şarkı ve türküler 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 PIAk dolabından seçmeler 8.45 Saz eserleri 9.00 Haftanın melodileri 9.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Üzerinden zaman geçtiği hald« değerinden kaybetmiyen •ser;Temiz.2 Takma isim;Alaturka musikisld» bir makam.3 Büyük memur;Bankasının İyi hallerini kıskanma.4 Daha çok uzaktan uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1960
  • Diploma suiistimaliyle ilgili 13 talebe daha uzaklaştırıldı latanbul Üniversitesi Hukuk fakültesindeki not tahrifi t« diploma ¦utistlmall hadisesi Ilı İlgili olarak 13 öğrencinin daha üniversite İla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Ardahan,Rusların ötedenberi göz diktikleri bir beldemizdir ÂBDÜLHAMİT,KARS'LA BERABER BU VATAN PARÇASINI RVSLARA 1 MİLYAR RUBLE MUKABİLİNDE SATMIŞTI «Menderes neden Moskovaya gidiyor?11 Nisan akşamı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Kapatılan Birlik ve Federasyonlar tekrar açılıyor ANKARA,A.A.5018 sayılı kanuna göre kurulmuş Birlik ve Federasyonlardan kapatılanr larm veya faaliyetten men edilenlerin yeniden açılmalarına Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Washington Ticaret Ataşesi geri çağırıldı ANKARA,HUSUSÎ Washington Ticaret Ataşesi Nihat Ali Üçüncü,geri çağırılmıştır.Üçüncü'nün,îparların gemisiyle yurda İthal edilen buğday meselesindeki yolsuzlukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • MİLLÎ KORUNMA SUÇLARININ AFFI İÇİN TASARI HAZIRLANDI ANKARA,HUSUSÎ Millî Korunma suçlularının affı hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı dün Milli Birlik Komitesine gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Genel Kurmay Başkanı dün Paris'e gitti Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala,Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Cevdet Sunay,Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramlral Fahri Korutürk,Hava Kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Yeni parti Iskra Telefonlarımız pek yakında ithalâtçı sıfatlyle ve tediyede kolaylık şartiyle satışa arzedilecektlr.ISKRA Telefonları Neden tercih ediliyor/Hassas Dayanıklı Zarif bir model Kabili ayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İstanbul Şehir ve Liman dahilinde Ofisimiz nâmına yapılacak hububat,bakliyat vesair maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Yaz sıcaklarında fazla güneşte durmaktan mütevellit Baş ağrılarına karşı OPON faydalıdır j_baş,diş,adale,ve sinir ağrılarım teskin eder ESJ havanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında çok fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Genel Müdürlüğünden 28/5/1960 tarihine kadar dış ve iç hatlarda verilmiş olan permi ve tenzilât permileri hükümsüzdür.Bu permi ve tenzilât sahiplerinin Genel Müdürlüğe ve Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Penicilllne,Sulfathiazole,A veD vitamini ihtivc.eden THIOCILLINE YARA,YANIK MERHEMİ miktarda ır/Rdılmıştlr.3790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • I Adapazarı Şeker Fabrikası TAŞ.den Kâr Tevzi Tarihi Hk.26/3/1960 tarihinde toplanan Şirketimiz Umumî Heyetinin ittihaz ettiği karara uyularak 1959 yılma ait kazanç payı,hisse senetlerinin 8 No.lu kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Almanca Bilen Bayan Sekreter Aranıyor İsteklilerin:MERMERCİLER SANAYİ ve TİCARET T.A.Ş.Fermeneciler No.36 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • I III M.M.V.Ankara 2 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Kapalı zarfla 7 kalem jeep ve GMC.malzemesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 351806 lira muvakkat teminatı 17823 liradır.İhalesi 7/7/1960 Perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • m MACERALARI 8AVlU J.«K0MltfMAZ 8ü ADAM.7—CEVHER YÜMÜRTIA MA.DB/AMEPto;ftU ADAMIN Ç\k^ VJ| ru A&AM ^TABlî TIPKI $ANA 0ftL omüavîm 5AKÎK0EY kumandam 6AMİBEvEMüjl E ?MERfR.HE HA6Ea\50Zİ)MüTlUITüM\MA^O?Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • ÜSTÜN KALİTE AKÜMÜLÂTÖRLERİ PEK YAKINDA EMRİNİZ DEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Kiralık Yazlık Villa Suadiyede,ana caddede,plaja yakın,müstakil,telefonlu Villâ.Tel:55 27 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Ankara Ordu Evi tamamlanacak ANKARA,HUSUSÎ Eski İktidar devrinde yaptırılmaya başlanıp yarım kalan Ankara Ordu evinin tamamlanması İçin 2 milyon lira tahsis edilmiştir.Muvazene-1 Umumiye Kanununa bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • İnönü'nün başına bardak atan D.P.ilçe başkanının duruşması devam ediyor UŞAK,HUSUSÎ C.H.P.lideri İnönü'nün Uşak'ı ziyareti sırasında başına bardak atan D.Pmerkez İlçe başkanı Eşref ögtin İle D.Pnln di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • TEKEL MADDELERİNDE İNDİRME YAPILMIYOR ANKARA,HUSUSÎ Gümrük.Ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın,Tekel maddeleri fiatlarında indirim yapılacağı yolundaki haberleri kesin olarak yalanlamıştır.Fethi Aşkın «Borç i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • YARGITAY'DA YENİ TÂYİNLER YAPİLDİ ANKARA,AA.Yargıtay Birinci Başkanlığına Yargıtay İkinci Başkanı Ahmet Recal Seçkin,Yargıtay İkinci Başkanlığına Yargıtay üyesi Mehmet Tevfik Dinçe],Yargıtay ikinci Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Ei$enlıower'i bir Deniz filosu Muhafaza ediyor Kızıl Çin sahilleri yakınından geçerken gemilerdeki 200 uçak havalanarak «Emniyet şemsiyesi» meydana getirecekler DİŞ HABERLER SERVİSİ Milliyetçi Çine bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • I Dlüm yolculuğu t STANBUL Ankara yolu evvelki gün yine müthiş bir ffi-J[ciaya sahne olda.İstanbul'dan Zonguldak'a giden bir otobüs,İzmit yakınında şoförün idaresizliği yüzünden gray-E der denilen sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Şakuli dökme ve Savurma Pik boru imalâtımızın tamamının serbest olarak satışa arzedildiği ilân olunur.30586)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askerî Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına,Askerî Müzlka sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1960
  • TEŞVİK EDENLERİN GÖZLERİ KÖR OLSUN [MEHMET FENK Sakıt Başvekil Menderes,yurt İçi seyahatlerinde candan tezahürat ekipleri tarafından karşılanır ve yol boyunca yüzlere* kurbanın kesildiği görülürdü.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • 33«î *eŞi?sek w.f f «APsfr,as,ÖLOÜKi voeumaSAİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • I KBsiDiSiyLE KOKUŞUP ıMAl&l OBN m UZAKt-AŞMAsı/Jl SÖV.t-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • «ElSv pi_C3UÇU^fc 8 MA SOW?ı »CENDı yeRiMBİ Dövüşecek Bikini t seçl» I i MEK KûfCKINA SAHtelM-T J£ ADANIN ADETLER 05 BUNU OAHA EVVEL' ÖdUr iCENAAlŞTİM.ŞİMDİ BENÎM VE5İWE KAKSiNDA t Bocr'u BljI-ACAKSIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • H.IAM".BEN Şl'lçAvET BuKOSUNU ŞIİCAVET EDE.CESÎM PATRON» NEREDE''
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • Genel Müdürlüğünden 1 Bütün hatlarda,Kabataş ve şehir hatlarında muteber bilûmum serbest kartlar Pasolar)1/7/1960 tarihinden itibaren iptal edilmiştir.2 Yalnız Şehir Hatları pasosu hâmillerinin en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • KAYSERİ SEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kayseri Şeker Fabrikamız aşağıda yazılı mahallere tahminen 40.000 56.000 ton pancar naklettirecektir.Taliplerin tekliflerini 27 Temmuz 1960 Çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • HtCRÎ Cumartesi RUMÎ 1379 18 1376 Zilhicce HAZİRAN Haziran 23 19 6 0 5 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 4.28 8.4S öğle 12.15 4.32 İkindi 16.16 8.32 Akşam 19.43 12.00 Yatsı 21.47 2.04 İmsak 2.07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • İSTANBUL ve TAŞRADAKİ Oto Sanayici,Tamirci ve Parçacıların Nazarı Dikkatine Levent'de Ayazağa mevkiinde inşaatı ikmal edilmiş olan BÜ-YÜK OTO SANAYİ SİTESİNDE münhal bulunan mahdut miktardaki atölyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • K A M Y O M ithali için tahsis alan müesseselerin 20 gün içinde teslim' edilecek ve fiatlan çok ucuz olan STE Y KAMYONLARI ithalâtı için Dolapdere,Kurtuluş deresi caddesi No.61 Tel:44 53 53 44 23 43 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1960
  • mş«^-r msm &ö^üsüİv YAZAMADIKLARIMIZ İNÖNÜ,YETKİNER'İ NASIL KOYMUŞTU!2 Haziran 1958 de bir basın toplantısına mâni olmak isteyen sabık Vali,başı önünde odadan çıkarken,kurtuluşu "Neşir yasağı,nda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • nqwı#pi;Hu K/yrnA* t/j^/tcjE B«yB0u AÇacamtt iğmmit No« t 7*446300^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • YILDIZ ARANIYOR Yeni sezona çevrilecek «İmler İçin şöhretli sahne r* sinema yıldın elemanlar yetiştirilmek özere aranmaktadır.Sahneye,Dama,Sinemaya İntisap etmek ve dolfun fteretle «alışmak İsteyen ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • Sayın doktor ve eczacıların nazarı cUkkiatıne SOC|ETE PAJRtstENNE D'EXPANSİON CHTMİQUE Tıbbi Müstahzarlarından,yeni İthal edilip piyasaya arredilenlen Rovamycine comprime» Nozinan AmpeuiM ftAvotütpnmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • POLATKAN AİLESİNİN EDİNDİĞİ SERVET TAHKİK EDİLİYOR Baftaraft Birincide sahs!nüfuzunu kullanarak geniş kredi etmiştir.Polatkan'ın baldıaının ortak olduğu Mr Denizcilik İsletmesine,hlr banka Taşıtan ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • Vilayet Hukuk tflerl Müdürü KAnl Şalter Vilâyet Koy Büroca Ş*f1 Ömer Alabay iiiyet Muhakemat Müdürü İZMİR'DE O.P.NIN HAZIRLADIĞI KARA LİSTE AÇIKLANDI t Baştarafı Birincide Kİ Jandarma Kumandanı Albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • Dün bağışlanan alyans sayısı:3804 t Baştarafı Birincide Zeytlnburnu Ağır Bakım Tamir Fabrikası mensupları 147 alyans,11 yüzük,S küpt,4 çeyrek altın va 1000 lirayı Hazineye teberru etmişlerdir.Maarif M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • KÜÇÜKÇEKMECE SAHİL ARSALARI'nın.¦atışlarına devam edilmektedir.BAHÇELİ FERAH EVLER AR& MÜEŞSİSİ-HAYDAR KÜTÜ Beyazıt Beyaz saray Kat 1 İNo.125 126 Tel.22.6805 Telgraf.KtOTFjLER İSTANBUL ¦Arsalara gidiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • EMSALSİZ FIRSAT FAİZSİZ BEŞ SENE TAKSİTLE SATILIK DAİRELER Tanı LONDRA Asfaltı ürerinde,elektrikli tren istasyonuna yaya 8 dakikalık mesafede,şirin MARMARA denizine nazır,tatlı suyu mevcut,bakkalı re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • Uzun zamandır hakikî tenzilâtlı satıştan ile muhteı(em halkımızın büyük tercccühüne mazhar olan YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZASI KERRE HİÇBİR YERDE GÖRÜLMEMİŞ NlSBETTÖ YENİ TENZİLÂTLI SATIŞLARINA BAŞLAMIŞTIRf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • İZMİT AS.SAT.AL KO.BŞK.dan 23.Tüm.Birlikleri için muhtelif yerlera tealim 3000 Ton Odun 924/6/960 günfl aaat 15 da Doftukıgla Tflm.Sal AL Ko.binasında Îapalı zarf usulfl ila ihala edilecektir.Muk bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • MALÎ DURUM ACIKLAND şV Baştarafı Birincide Bütç» «çığını,yeni vergiler ihdası »ani vatandaşlarımıza yeni mali külfetler yüklem* yoluna gttmekalzln,bütç* içi ve bütç» dışı yapacağımı» tasarruflarla kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 37 42 10 SATILIK I M L A W J-KIZILTOFRAK Bafdat oertdea!üzerinde betonarme kaloriferli P*rke,asansör,şofben beşer odalı daireler »atışlarında M tuuMıt yapılır.Sat!Bürosu M M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5